Garmin | echoMAP™ 50dv | Installation guide | Garmin echoMAP™ 50dv Installationsvejledning

Garmin echoMAP™ 50dv Installationsvejledning
GPSMAP® 500/700 serien og
echoMAP™ 50/70 serien Installationsvejledninger
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen.‍ Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp.‍ at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga.‍ brand eller
overophedning.‍ Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den
korrekte sikring på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.‍
ADVARSEL
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.‍
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Kontakt til Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support og klik på Contact Support
for at få oplysninger om support i de forskellige lande.‍
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.‍
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.‍
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.‍
og det medfølgende udstyr til at planmontere enheden.‍ Hvis du
vil montere enheden ved brug af en alternativ metode, hvor den
flugter med fronten af instrumentbrættet, skal du købe et sæt til
planmontering (sælges separat, professionel installation
anbefales) hos din Garmin® forhandler.‍
Når du vælger et monteringssted, skal du tage højde for
nedenstående:
BEMÆRK: Ikke alle monteringsmetoder kan bruges til alle
modeller.‍ Se det specifikke afsnit om monteringstyper for at få
flere oplysninger om din model.‍
• Placeringen skal give optimal visning, mens du betjener
fartøjet.‍
• Placeringen skal give let adgang til alle enhedens
grænseflader, f.‍eks.‍ tastatur, berøringsskærm og kortlæser,
hvis det er relevant.‍
• Placeringen skal være stærk nok til at understøtte enhedens
vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller stød.‍
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.‍
• Placeringen skal give plads til føring og tilslutning af alle
kabler.‍
Bøjlemontering af en fem tommers enhed
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat.‍ Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.‍
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes.‍ Garmin anbefaler, at man påfører skruerne et
rustfrit ikke-limende smøremiddel, før de monteres.‍
Du kan bruge det medfølgende beslag til at bøjlemontere
enheden på en flad overflade.‍ På fem tommers modellerne er
der mulighed for at montere en drejefod på basen af beslaget til
bøjlemontering (Bøjlemontering af en enhed på fem tommer
med drejefod).‍
1 Anvend beslaget til bøjlemontering À som skabelon til at
markere placeringen af forboringshullerne Á.‍
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
Boremaskine og bor
Nummer 2 Philips skruetrækker
Nedstryger eller rotationsværktøj
Fil og sandpapir
Marineforsegler (valgfri)
Overvejelser om montering
BEMÆRK
Denne enhed skal monteres på et sted, der ikke er udsat for
ekstreme temperaturer eller betingelser.‍ Temperaturområdet for
denne enhed er angivet i produktspecifikationerne.‍ Længere tids
påvirkning ved temperaturer uden for det angivne
temperaturområde, ved opbevaring eller drift, kan forårsage fejl
på enheden.‍ Fejl og relaterede konsekvenser, der skyldes
ekstreme temperaturer, er ikke dækket af garantien.‍
Ved hjælp af de medfølgende monteringsdele og skabelonen
kan du montere enheden på én af to metoder.‍ Du kan bruge det
medfølgende beslag og udstyr til at montere enheden med
monteringsbøjle, eller du kan bruge den medfølgende skabelon
Oktober 2014
2 Brug et borehoved på 3 mm (1/8 tomme) til at bore
forboringshullerne.‍
3 Brug det medfølgende monteringsudstyr  til at fastgøre
beslaget til bøjlemontering til monteringsoverfladen.‍
4 Montér knopperne til bøjlemontering à på siderne af
enheden.‍
Trykt i Taiwan
190-01556-76_0C
5 Placer enheden til beslaget til bøjlemontering, og stram
11 Hvis du har trukket kablerne gennem monteringsoverfladen,
Bøjlemontering af en enhed på fem tommer med
drejefod
Bøjlemontering af en syv tommers enhed
knopperne til bøjlemontering.‍
BEMÆRK
Brug kun fladhovedede maskinbolte eller selvskærende skruer
til at fæstne drejefoden.‍ Hvis du anvender skruer med
forsænkede hoveder, risikerer du at beskadige
monteringsbeslaget.‍
Enhederne på fem tommer har mulighed for at få tilføjet en
drejefod til bøjlemonteringen.‍ Drejefoden giver mulighed for
trækning af kabler gennem monteringsoverfladen (ekstraudstyr).‍
1 Brug drejefoden som en skabelon À, og markér tre
forboringshuller Á.‍
skal du påføre marineforsegler på hullerne på bagsiden af
beslaget til bøjlemontering (valgfri).‍
BEMÆRK
Hvis du monterer beslaget på fiberglas med skruer, anbefales
det at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat.‍ Dette
modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.‍
Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes.‍ Garmin anbefaler, at man påfører skruerne et
rustfrit ikke-limende smøremiddel, før de monteres.‍
Du kan bruge det medfølgende beslag til at bøjlemontere
enheden på en flad overflade.‍ Beslaget til bøjlemontering af syv
tommers enheder giver mulighed for at trække kabler gennem
monteringsoverfladen (valgfri).‍
1 Vælg det monteringsudstyr, der passer til
monteringsoverfladen og til beslaget til bøjlemontering.‍
2 Anvend beslaget til bøjlemontering À som skabelon til at
markere placeringen af forboringshullerne Á.‍
3 Hvis du trækker kablerne gennem monteringsoverfladen,
2 Hvis du trækker kablerne gennem monteringsoverfladen,
skal du markere placeringen direkte midt i mellem de tre
forboringshuller (valgfri).‍
3 Bor de tre forboringshuller med et 3 mm (1/8 tomme)
borehoved.‍
4 Hvis du trækker kablerne gennem monteringsoverfladen,
skal du bore et 25,4 mm (1 tomme) hul i midten af de tre
forboringshuller (valgfri).‍
5 Hvis du trækker kablerne gennem monteringsoverflade, skal
du trække dem gennem det hul, du borede i trin 5, og have
så meget ekstra længde, at stikkene kan nå enheden, når
den en monteret (valgfri).‍
6 Hvis du trækker kablerne gennem monteringsoverfladen,
skal du trække dem gennem hullerne  på bagsiden af
beslaget til drejefoden (valgfri).‍
7 Brug de medfølgende skuer à til at fastgøre drejefoden til
monteringsoverfladen.‍
8 Placer beslaget til bøjlemontering Ä over drejefoden, og
fastgør det ved hjælp af drejemonteringsknappen Å.‍
9 Montér knopperne til bøjlemontering Æ på siderne af
enheden.‍
10 Placer enheden til beslaget til bøjlemontering, og stram
knopperne til bøjlemontering.‍
2
skal du markere en placering i midten af de fire
forboringshuller (valgfri).‍
4 Brug et passende borehoved til dit monteringsudstyr til at
bore de fire forboringshuller.‍
5 Hvis du trækker kablerne gennem monteringsoverfladen,
skal du bore et 32 mm (1¼ tommer) hul i midten af de fire
forboringshuller (valgfri).‍
6 Hvis du trækker kablerne gennem monteringsoverflade, skal
du trække dem gennem det hul, du borede i trin 5, og have
så meget ekstra længde, at stikkene kan nå enheden, når
den en monteret (valgfri).‍
7 Hvis du trækker kablerne gennem monteringsoverfladen,
skal du trække dem gennem hullerne på bagsiden af
beslaget til bøjlemontering (valgfri).‍
8 Brug det valgte monteringsudstyr  til at fastgøre beslaget til
bøjlemontering til monteringsoverfladen.‍
9 Montér knopperne til bøjlemontering à på siderne af
enheden.‍
10 Placer enheden til beslaget til bøjlemontering, og stram
knopperne til bøjlemontering.‍
11 Hvis du har trukket kablerne gennem monteringsoverfladen,
skal du påføre marineforsegler på hullerne på bagsiden af
beslaget til bøjlemontering (valgfri).‍
Planmontering af enheden
BEMÆRK
Vær omhyggelig, når du skærer hullet til planmontering af
enheden.‍ Der er kun en lille frigang mellem kassen og
monteringshullerne, og hvis der skæres et hul, som er for stort,
kan det ødelægge enhedens stabilitet, efter at den er monteret.‍
Den medfølgende skabelon og de medfølgende beslag kan
bruges til montering af enheden i instrumentbrættet.‍
Hvis du vil montere enheden ved brug af en alternativ metode,
hvor den flugter med fronten af instrumentbrættet, skal du købe
et sæt til planmontering (sælges separat, professionel
installation anbefales) hos din Garmin forhandler.‍
1 Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads,
hvor enheden skal monteres.‍
Fjern
bagbeklædningen fra bagsiden af skabelonen, og sæt
2
den på det sted, hvor du vil montere enheden.‍
3 Brug et 9,5 mm (3/8 tomme) borehoved til at bore et eller flere
huller i hjørnerne af den fuldt optrukne linje på skabelonen for
at forberede udskæringen af monteringsoverfladen.‍
4 Brug en nedstryger til at save monteringsfladen langs
indersiden af den fuldt optrukne linje, der er tegnet på
skabelonen.‍
5 Placer enheden i udskæringen for at afprøve pasningen.‍
6 Brug om nødvendigt en fil og sandpapir til at tilpasse
udskæringens størrelse.‍
7 Når enheden passer korrekt i udskæringen, skal du sikre, at
enhedens monteringshuller flugter med forboringshullerne på
skabelonen.‍
8 Hvis monteringshullerne på enheden ikke flugter, skal du
markere placeringerne af de nye forboringshuller.‍
9 Bor forboringshullerne med et 3,2 mm (1/8 tommer)
borehoved.‍
Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.‍
10
11 Hvis ikke du har adgang til bagsiden af enheden, efter at du
har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler
til enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.‍
BEMÆRK: For at forhindre korrosion på metalkontakterne
skal ubrugte stik dækkes med de medfølgende vejrhætter.‍
12 Montér gummipakningen À på bagsiden af enheden.‍
Gummipakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden.‍
Kontrollér, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer
stykkerne på enheden.‍
Om ledningsnettet
• Ledningsnettet forbinder enheden til strøm, NMEA® 0183enheder og en lampe eller et horn til alarmlys- eller
lydsignaler.‍
• Ledningsnettet er pakket, uden at låseringen er monteret.‍ Du
bør trække kablet, før du monterer låseringen.‍
• Når du tilslutter en låsering til ledningsnettet, skal du sikre, at
ringen er tilsluttet forsvarligt, og at o-ringen sidder på plads,
så forbindelsen forbliver sikker.‍
• Enheden har to interne NMEA 0183-porte, der bruges til at
tilslutte NMEA 0183-kompatible enheder.‍ Når der oprettes
forbindelse til en enhed til både transmission og modtagelse,
skal du sørge for at bruge ledninger fra den samme interne
NMEA 0183-port.‍
• Hvis det er nødvendigt at forlænge strøm- og
jordledningerne, skal du bruge 16 AWG (1,31 mm²)-ledning.‍
• Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 0183-ledningerne
eller alarmledningerne, skal du bruge 22 AWG (0,33 mm²)ledning.‍
Emne
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Strøm
Sort
Jord (strøm og NMEA 0183)
Blå
NMEA intern 0183-port 1 Tx (ud)
Brun
NMEA intern 0183-port 1 Rx (ind)
Grå
NMEA intern 0183-port 2 Tx (ud)
Violet
NMEA intern 0183-port 2 Rx (ind)
Orange
Tilbehør til
Gul
Alarm lav
Tilslutning af ledningsnettet til strøm.‍
ADVARSEL
Ved tilslutning af strømkablet må du ikke fjerne inlinesikringsholderen.‍ Den korrekte sikring skal være placeret som
vist i produktspecifikationerne mhp.‍ at undgå risiko for
personskade eller produktskade pga.‍ brand eller
overophedning.‍ Desuden vil tilslutning af strømkablet uden den
korrekte sikring på rette plads gøre produktgarantien ugyldig.‍
1 Før ledningsnettet til en strømkilde og til enheden.‍
2 Tilslut den røde ledning til den positive (+) batteriterminal, og
tilslut den sorte ledning til den negative (-) batteriterminal.‍
3 Montér låseringen og o-ringen på enden af ledningsnettet.‍
4 Tilslut ledningsnettet til enheden ved at dreje låseringen med
uret.‍
NMEA 0183 Overvejelser om tilslutning
13 Anbring enheden i det udskårne hul.‍
14 Fastgør enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af de
medfølgende skruer Á.‍
15 Montér dekorationsrammen ved at trykke den på plads rundt
om enhedens hjørner.‍
• Den installationsvejledning, der fulgte med din NMEA 0183
kompatible enhed bør indeholde de oplysninger, du behøver
for at identificere sendeledningerne (Tx) og
modtagerledningerne (Rx) A (+) og B (-).‍ Hver port kan have
en eller to sendeledninger eller en eller to modtageledninger.‍
• Når du tilslutter NMEA 0183 enheden til porte, der hver
indeholder to sendeledninger (Tx) eller to modtageledninger
(Rx), er det ikke nødvendigt at tilslutte NMEA 0183 enheden
til fælles jord.‍
3
• Når du tilslutter NMEA 0183 enheden til porte, der indeholder
en sendeledning (Tx) eller en modtageledning (Rx) hver, skal
NMEA 0183 enheden tilsluttes fælles jord.‍
NMEA 0183 forbindelsesdiagram
-
+
Punkt
Beskrivelse
12 V DC-strømkilde
À
Á
Â
Ledningsnet
NMEA 0183 kompatibel enhed
Punkt Garmin
ledningsfunktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Garmin
ledningsfarve
NMEA 0183 Funktion af
ledninger
Strøm
Rød
Strøm
Jord
Sort
Data jord
Tx/Rx
tilslutte NMEA 2000 strømkablet til et eksisterende NMEA 2000
netværk, eftersom der kun bør være tilsluttet én strømkilde til et
NMEA 2000 netværk.‍
Hvis du monterer et NMEA 2000 strømkabel, skal du tilslutte det
til bådens tændingskontakt eller gennem en anden
serieafbryder.‍ NMEA 2000 enheder vil dræne batteriet, hvis
NMEA 2000 strømkablet tilsluttes direkte til batteriet.‍
NMEA 2000 kompatible modeller kan sluttes til et NMEA 2000
netværk på båden for at dele data fra NMEA 2000 kompatible
enheder, f.‍eks.‍ en VHF-radio.‍ De nødvendige NMEA 2000
kabler og stik sælges separat.‍
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, bør du læse kapitlet
"NMEA 2000 Grundlæggende om netværk" i Teknisk reference
for NMEA 2000 produkter.‍ Hvis du vil downloade dette
dokument, skal du vælge Manuals på produktsiden for enheden
på www.garmin.com.‍
Porten, der er mærket NMEA 2000 på bagsiden af enheden,
bruges til at tilslutte den til et NMEA 2000 standardnetværk.‍
Tx/Rx/B (-)
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Lampe- eller horntilslutninger
Enheden kan bruges med en lampe, et horn eller begge dele for
at afgive en lyd eller et lysglimt, når plotteren viser en
meddelelse.‍ Dette er valgfrit, og alarmledningen er ikke
nødvendig, for at enheden fungerer normalt.‍ Når du tilslutter
enheden til en lampe eller et horn, skal du tage højde for
nedenstående:
• Alarmkredsløbet skifter til en tilstand med lav spænding, når
alarmen lyder.‍
• Den maksimale strøm er 100 mA, og der kræves et relæ for
at begrænse strømmen fra plotteren til 100 mA.‍
• Hvis du vil skifte manuelt mellem visuelle alarmer og
lydalarmer, kan du installere enpolede SPST-afbrydere.‍
Emne
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Beskrivelse
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhed
NMEA 2000 dropkabel
NMEA 2000 strømkabel
Tænding eller serieafbryder
12 V DC-strømkilde
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
NMEA 2000 T-stik
NMEA 2000 terminator eller backbonekabel
Tilslutning af enheden til en transducer
Emne Beskrivelse
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Emne
Ê
Ë
Ì
Strømkilde
Strømkabel
Horn
Lampe
Relæ (100 mA spolestrøm)
Tænd og sluk kontakterne for at aktivere og deaktivere
advarsler med lampe eller horn
Ledningsfarve
Ledningsfunktion
Rød
Strøm
Sort
Jord
Gul
Alarm
NMEA 2000® Overvejelser
BEMÆRK
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000 netværk på din båd,
skulle det allerede være tilsluttet strømforsyningen.‍ Du må ikke
4
Enheder, der kan modtage dybdeinformationer fra en Garmin
transducer har en port, der er mærket SONAR.‍ Gå til www.garmin.com eller kontakt din lokale Garmin forhandler for
at bestemme den passende transducertype til dine behov.‍
1 Følg de instruktioner, der fulgte med transduceren, for at
installere den korrekt på din båd.‍
2 Træk transducerkablet til bagsiden af enheden væk fra kilder
med elektriske forstyrrelser.‍
3 Tilslut transducerkablet til SONAR porten på din enhed.‍
Tilslutning af enheden til en GPSfjernantenne
Enheden har en intern GPS-modtager, men nogle installationer,
f.‍eks.‍ planmontering, giver muligvis ikke det udsyn til himlen,
som enheden behøver for at beregne din GPS-position.‍ I så fald
kan du installere en ekstern Garmin GPS-antenne og tilslutte
den til enheden for at få GPS-oplysninger.‍
Enheder, der kan modtage informationer fra en ekstern Garmin
GPS-antenne, har en port, der er mærket EXT GPS.‍
1 Følg de instruktioner, der fulgte med den eksterne Garmin
GPS-antenne, for at installere den korrekt på din båd.‍
2 Træk antennekablet til bagsiden af enheden væk fra kilder til
elektriske forstyrrelser.‍
3 Tilslut antennekablet til porten EXT GPS på din enhed.‍
Tilslutning af enheden til en Garmin
marineradar
Det er kun radarkompatible enheder, der kan modtage
oplysninger fra en Garmin marineradar.‍ Radarkompatible
enheder har en port, der er mærket RADAR.‍ Gå til www.garmin.com eller kontakt din lokale Garmin forhandler for
at bestemme den passende radartype til dine behov.‍
1 Følg de instruktioner, der fulgte med radaren, for at installere
den korrekt på din båd.‍
Træk
Garmin Marine Network-kablet fra radaren til bagsiden
2
af enheden bort fra kilder til elektriske forstyrrelser.‍
3 Tilslut Garmin Marine Network-kablet til RADAR porten på
din enhed.‍
Yderligere overvejelser om jording
Denne overvejelse gælder kun for syv tommers enheder.‍
Enheden skulle ikke have behov for yderligere jording til stel i de
fleste installationer.‍ Hvis der opleves interferens, kan
jordingsskruen på huset bruges til at forbinde enheden til
bådens vandjordingskredsløb for at undgå interferensen.‍
Specifikationer
Fysiske specifikationer
Enhed
Specifikation
Mål
Modeller på
fem tommer
Mål (B×H×D)
155 × 151 × 61 mm (67/64 ×
515/16 × 213/32 tommer )
Displaystørrelse
(B×H)
74 × 101,6 mm (229/32× 4
tommer)
Vægt
779 g (1,72 lbs)
Mål (B×H×D)
230 × 143 × 58 mm(91/16 × 55/8
× 29/32 tommer)
Displaystørrelse
(B×H)
153 × 85 mm (61/64 tommer ×
311/32 tommer)
Vægt
1,048 kg (2,31 lbs)
Temperaturområde
Fra -15 ° til 55 °C (fra 5 ° til 131
°F)
Materiale
Polycarbonatplast
Modeller på
syv tommer
Alle modeller
Elektriske specifikationer
Enhed
Specifikation
Mål
Alle modeller
Inputeffekt
10–32 V jævnstrøm
Sikring
3 A, hurtigvirkende
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000 forbrug
100 mA maks.‍
Modeller på fem
tommer
Maks.‍ strømforbrug ved 10 V 27 W
jævnstrøm
Typisk strømforbrug ved 12
V jævnstrøm
450 mA
Maks.‍ strømforbrug ved 12 V 2,7 A
jævnstrøm
Sikkerhedsafstand for
kompas
Modeller på syv
tommer
Maks.‍ strømforbrug ved 10 V 27 W
jævnstrøm
Typisk strømforbrug ved 12
V jævnstrøm
1,3 A
Maks.‍ strømforbrug ved 12 V 2,3 A
jævnstrøm
Opdatering af enhedens software
Før du kan opdatere softwaren, skal du have et
hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det
nyeste software til et hukommelseskort.‍
1 Slå plotteren til.‍
2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte
hukommelseskortet i kortstikket.‍
BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun,
hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen
gennemføres.‍
Enheden vender tilbage til normal drift, når opdateringen er
fuldført.‍
5 Fjern hukommelseskortet.‍
BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er
helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke
fuldført.‍
450 mm
(17,72 tommer)
Sikkerhedsafstand for
kompas
600 mm
(23,62 tommer)
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Type
PGN
Beskrivelse
Send og modtag 059392 ISO-bekræftelse
059904 ISO-anmodning
060928 ISO-adressekrav
126208 NMEA: Kommando, anmodning og
anerkendelse af gruppefunktion
126996 Produktoplysninger
127250 Fartøjsretning
128259 Hastighed: I forhold til vand
128267 Vanddybde
129539 GNSS DOP'er
129799 Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Send
126464 Send og modtag gruppefunktion for PGNoversigt
127258 Magnetisk variation
129025 Position, hurtig opdatering
129026 COG/SOG – hurtig opdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Cross Track-fejl
5
Type
Modtag
PGN
Beskrivelse
Sætning
Beskrivelse
129284 Navigationsdata
SDDBT
DBT: Dybde under transducer
129285 Navigationsrute/Waypoint-oplysninger
SDDPT
DPT: Dybde
129540 GNSS kan ses
SDMTW
MTW: Vandtemperatur
127245 Ror
SDVHW
VHW: Fart gennem vand og kurs
DPT
Dybde
127488 Motorparametre: Hhurtig opdatering
DBT
Dybde under transducer
127489 Motorparametre: Dynamiske
MTW
Vandtemperatur
127493 Gearparametre: Dynamiske
VHW
Fart gennem vand og kurs
127498 Motorparametre: Statiske
WPL
Waypointposition
127505 Væskeniveau
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt
opkald
129039 AIS Klasse B – positionsrapport
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
129040 AIS Klasse B – udvidet positionsrapport
HDG
Kurs, afvigelse og variation
129794 AIS Klasse A – statiske og trafikrelaterede
data
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindretning og -hastighed
129798 AIS SAR flyposition
MDA
Meteorologisk composite
129802 AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
MWV
Vindhastighed og -vinkel
129808 DSC-opkaldsoplysninger
VDM
AIS VHF datalink-besked
127250 Fartøjsretning
Type
Modtag
129038 AIS Klasse A – positionsrapport
130310 Miljøparametre
130311 Miljøparametre (forældet)
130313 Fugtighed
Du kan købe samtlige oplysninger om NMEA format og -sætninger
(National Marine Electronics Association) hos: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
130314 Faktisk tryk
130576 Status som lille fartøj
Disse data er kun gældende for NMEA 2000 kompatible produkter.‍
NMEA 0183 oplysninger
Type
Sætning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Kurs/sporkontrol (autopilot)
sætning "B"
GPBOD
BOD: Pejling (start til destination)
GPBWC
BWC: Pejling og afstand til waypoint
GPGGA
GGA: Global Positioning Systemdatarettelse
GPGLL
GLL: Geografisk position (breddegrad/
længdegrad)
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
GPGSV
GSV: Synlige GNSS-satelliter
GPRMB
RMB: Anbefalet minimum for
navigationsoplysninger
GPRMC
RMC: Anbefalet minimum for
specifikke GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs over grunden og grundhastighed
GPWPL
WPL: Waypointposition
GPXTE
XTE: Cross Track-fejl
PGRME
E: Estimeret fejl
PGRMM
M: Kortdatum
PGRMZ
Z: Højde
Garmin®, Garmin logoet og GPSMAP® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. echoMAP™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
NMEA®, NMEA 2000® og NMEA 2000 logoet er registrerede varemærker tilhørende National Marine Electronics Association.
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising