Garmin | echoMAP™ 50dv | Garmin echoMAP™ 50dv Aloitusopas

Garmin echoMAP™ 50dv Aloitusopas
GPSMAP 500/700 -sarja ja echoMAP 50/70 sarja
™
®
Aloitusopas
Maaliskuu 2013
190-01556-57_0A
Painettu Taiwanissa
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
echoMAP 70 -sarja ja GPSMAP 700 -sarja
Home Palaa aloitusnäyttöön.‍
Menu Avaa avoimena olevan sivun asetusvalikon, jos käytettävissä.‍
Sulkee valikon, jos käytettävissä.‍
GPS-satelliittisignaalit
Kun käynnistät karttaplotterin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti keräämiensä satelliittitietojen
avulla.‍ Kun karttaplotteri löytää satelliittisignaaleja, -kuvake
näkyy aloitusnäytön yläreunassa.‍ Kun karttaplotteri kadottaa
satelliittisignaalin,
-kuvake häipyy näkyvistä ja vilkkuva
kysymysmerkki tulee näkyviin karttaan -merkin päälle.‍
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
Taustavalon säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Taustavalo.‍
À
Á
Â
Ã
Virtapainike
Automaattinen taustavalotunnistin
Kosketusnäyttö
microSD™ muistikorttipaikka
Kosketusnäytön käyttäminen
• Valitse kohde napauttamalla näyttöä.‍
• Panoroi tai vieritä näyttöä vetämällä sormea näytöllä.‍
• Loitonna nipistämällä kahta sormea yhteen.‍
• Lähennä liu'uttamalla kahta sormea erilleen.‍
echoMAP 50 -sarja ja GPSMAP 500 -sarja
À
Á
Â
Ã
Automaattinen taustavalotunnistin
Virtapainike
Väritilan säätäminen
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Väritila.‍
2 Valitse vaihtoehto.‍
Muistikorttien asettaminen
Voit käyttää karttaplotterissa valinnaisia muistikortteja.‍
Asettamalla laitteeseen karttatietoja sisältävän muistikortin voit
tarkastella tarkkoja satelliittikuvia ja ilmakuvia satamista,
venesatamista ja muista kohdepisteistä.‍ Tyhjän muistikortin
avulla voit siirtää esimerkiksi reittipisteitä, reittejä ja jälkiä
toiseen yhteensopivaan Garmin-karttaplotteriin tai
tietokoneeseen.‍
1 Avaa karttaplotterin etupuolella korttipaikan kansi À.‍
2 Aseta muistikortti Á siten, että nimiö on oikealla.‍
3 Työnnä korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.‍
4 Sulje kansi.‍
Laitteen painikkeet
Reittipisteet
microSD muistikorttipaikka
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.‍
Laitteen painikkeet
Pitkä painallus kytkee tai katkaisee laitteen virran.‍
Säätää taustavaloa ja väritilaa.‍
Loitontaa karttaa tai näkymää.‍
Lähentää karttaa tai näkymää.‍
Vierittää näkymää, korostaa asetuksia ja siirtää kohdistinta.‍
Select Kuittaa ilmoituksia ja valitsee asetuksia.‍
Back
Palaa edelliseen näyttöön.‍
Mark
Tallentaa nykyisen sijainnin reittipisteeksi.‍
2
VIHJE: voit avata taustavalon asetukset painamalla missä
tahansa näytössä -painiketta.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Säädä taustavalon tasoa.‍
• Valitse Automaattinen taustavalo käyttöön tai
Automaattinen.‍
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi
Valitse missä tahansa näytössä Merkitse.‍
Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin
1 Valitse Navigointitiedot > Reittipisteet > Luo reittipiste.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat luoda reittipisteen käyttämällä koordinaatteja,
valitse Syötä koordinaatit ja anna sitten koordinaatit.‍
• Jos haluat luoda reittipisteen kartan avulla, valitse Käytä
karttaa, valitse sijainti ja valitse sitten Siirrä reittipiste.‍
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigointi
siihen
Kun merkitset reittipisteen, voit määrittää sen mies yli laidan
(MOB, Man Overboard) -sijainniksi.‍
Valitse vaihtoehto:
• Valitse missä tahansa näytössä Merkitse > Mies yli
laidan > Kyllä.‍
• Valitse aloitusnäytössä Mies yli laidan > Kyllä.‍
Kansainvälinen MOB-symboli merkitsee aktiivisen MOBpisteen, ja karttaplotteri määrittää suoran reitin takaisin
merkittyyn sijaintiin.‍
6
7
8
9
Valitse tarvittaessa Valikko.‍
Valitse Navigoi reitti.‍
Tarkista purppuranpunaisella värillä merkitty reitti.‍
Seuraa purppuranpunaisella merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.‍
Navigointi
Navigoiminen kartan pisteeseen
VAROITUS
Auto Guidance perustuu sähköisiin karttatietoihin.‍ Tiedot eivät
takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää.‍ Vertaa
reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät
reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut esteet.‍
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti
saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.‍ Tarkkaile
visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.‍
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
HUOMAUTUS: auto Guidance on käytettävissä Premiumkartoissa joillakin alueilla.‍
1 Valitse sijainti navigointikartassa tai kalastuskartassa.‍
2 Valitse tarvittaessa Select.‍
3 Valitse Navigoi.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat navigoida suoraan sijaintiin, valitse Siirry.‍
• Jos haluat luoda sijaintiin reitin käännöksineen, valitse
Reitti.‍
• Jos haluat käyttää Auto Guidance -toimintoa, valitse
Opastus.‍
5 Tarkista purppuranpunaisella värillä merkitty reitti.‍
HUOMAUTUS: kun käytät Auto Guidance -toimintoa,
magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva harmaa
viiva osoittaa, että Auto Guidance ei voi laskea osaa Auto
Guidance -viivasta.‍ Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.‍
6 Seuraa purppuranpunaisella merkittyä viivaa ja väistä maata,
matalaa vettä ja muita esteitä.‍
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä
sijainnista
Voit luoda reitin navigointi- tai kalastuskarttaan ja navigoida sen
heti.‍ Reitti- tai reittipistetietoja ei tallenneta.‍
HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä
Premium-kartoissa joillakin alueilla.‍
1 Valitse määränpää navigointikartassa tai kalastuskartassa.‍
2 Valitse Navigoi > Reitti.‍
3 Valitse viimeisen käännöksen sijainti ennen määränpäätä.‍
4 Valitse Lisää käännös.‍
5 Voit tarvittaessa lisätä käännöksiä toistamalla vaiheita 3 ja 4.‍
Aloita määränpäästä ja siirry aluksen nykyistä sijaintia kohti.‍
Lisää viimeiseksi käännös, jonka teet ensimmäiseksi
nykyisen sijaintisi jälkeen.‍ Sen pitäisi olla alusta lähimpänä
oleva käännös.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)1805-427646-880
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 902 007 097
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin®, Garmin-logo ja GPSMAP® ovat Garmin Ltd:n tai
sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. echoMAP™ on Garmin
Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä
ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising