Garmin | echoMAP™ 50dv | User guide | Garmin echoMAP™ 50dv Käyttöopas

Garmin echoMAP™ 50dv Käyttöopas
GPSMAP 400/500
®
-käyttöopas
© 2010-2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Puh. (913) 397 8200 tai (800) 800 1020
Faksi (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Puh. +44 (0) 870 8501241 (Ison-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870 8501251
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
Puh. 886/2 2642 9199
Faksi 886/2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää
kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen
tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen
kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta
ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on
Garminin sivustossa (www.garmin.com).
Garmin®, Garmin logo, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Ultrascroll™, myGarmin™ ja GFS™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. NMEA 2000® ja
NMEA 2000 -logo ovat National Maritime Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
Johdanto
Johdanto
Pikalinkit
• Virran kytkeminen ja katkaiseminen: sivu 2.
Tässä oppaassa on tietoja seuraavista laitteista:
GPSMAP® 421/421s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 551/551s
• GPS-satelliittisignaalien hakeminen: sivu 5.
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
• SD-korttien asettaminen ja poistaminen: sivu 5.
• Alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen: sivu 56.
• Merikartan käyttäminen: sivu 7.
Vinkit ja pikavalikot
• Voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä painamalla HOMEpainiketta.
• Voit avata lisäasetukset päänäytöissä painamalla MENU-painiketta.
• Voit säätää näytön asetuksia painamalla virtapainiketta
Oppaan merkintätavat
lyhyesti.
Kun tässä oppaassa neuvotaan valitsemaan kohde, tekstissä on pieniä nuolia
(>). Ne kehottavat koskettamaan useita kohteita peräkkäin keinupainikkeella
ja painamalla kunkin valinnan jälkeen SELECT-painiketta. Jos tekstissä lukee
esimerkiksi “valitse Kartat > Merikartta,” valitse Kartat ja paina SELECTpainiketta. Valitse sen jälkeen Merikartta ja paina SELECT-painiketta
uudelleen.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
• Merikartan asetusten muuttaminen: sivu 11.
• Navigoiminen kohteeseen: sivu 23.
• Reittipisteiden luominen ja käyttäminen: sivu 25.
• Järjestelmän asetusten määrittäminen: sivu 48.
• Luotaimen käyttäminen: sivu 57.
• Hälytykset ja ilmoitukset: sivu 69.
i
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto................................................................................................. i
Vinkit ja pikavalikot.............................................................................................. i
Oppaan merkintätavat......................................................................................... i
Pikalinkit.............................................................................................................. i
Vaatimustenmukaisuusvakuutus........................................................................iv
Tuotteen rekisteröiminen....................................................................................iv
Garminin yhteystiedot.........................................................................................iv
Aloitus.................................................................................................... 1
Laitteen esittely.................................................................................................. 1
Virran kytkeminen ja katkaiseminen................................................................... 2
Laitteen asetusten alustaminen.......................................................................... 2
Taustavalon säätäminen..................................................................................... 3
Näppäimistön käyttäminen................................................................................. 4
GPS-satelliittisignaalien hakeminen................................................................... 5
Simulointitilan käyttäminen................................................................................. 5
SD-korttien asettaminen ja poistaminen............................................................. 5
Aloitusnäyttö....................................................................................................... 6
ii
Karttojen käyttäminen........................................................................... 7
Merikartan käyttäminen...................................................................................... 7
Merikartan asetusten muuttaminen.................................................................. 11
Jaetun merikartan käyttäminen........................................................................ 14
3-ulotteinen-näkymän käyttäminen.................................................................. 14
Veneilijän 3D-näkymän käyttäminen................................................................ 15
Kalanäkymä 3D:n käyttäminen......................................................................... 17
Kalastuskarttojen käyttäminen......................................................................... 17
Tarkkojen satelliittikuvien ottaminen käyttöön.................................................. 18
Ilmakuvien katseleminen.................................................................................. 19
Animoidut vuorovesi- ja virtaustiedot................................................................ 20
Yksityiskohtaiset tie- ja POI-tiedot.................................................................... 21
Automaattisen opastuksen käyttäminen........................................................... 21
Kartta/Kaiku-näytön käyttäminen..................................................................... 22
Minne?.................................................................................................. 23
Navigoiminen kohteeseen................................................................................ 23
Reittipisteiden luominen ja käyttäminen........................................................... 25
Reittien luominen ja käyttäminen..................................................................... 26
Jälkien käyttäminen.......................................................................................... 28
BlueChart g2 Visionin käyttäminen.................................................................. 30
Navigoiminen Garminin automaattiohjauslaitteella.......................................... 30
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Johdanto
Tietojen tarkasteleminen.................................................................... 31
Kompassin tarkasteleminen............................................................................. 31
Numeroiden tarkasteleminen........................................................................... 31
Matkatietojen tarkasteleminen.......................................................................... 32
Polttoaine- ja moottorimittarien tarkasteleminen ja mukauttaminen................. 32
Tuulimittarien tarkasteleminen ja mukauttaminen............................................ 36
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen..................................................... 37
Virtaustietojen tarkasteleminen........................................................................ 38
Taivaankappaleiden tietojen tarkasteleminen................................................... 38
Käyttäjän tietojen tarkasteleminen................................................................... 39
Muiden alusten tarkasteleminen....................................................................... 41
Automaattinen tunnistusjärjestelmä................................................................. 41
Karttaplotterin asetusten määrittäminen.......................................... 48
Järjestelmätietojen tarkasteleminen................................................................. 48
Järjestelmän asetusten määrittäminen............................................................. 48
Mittayksiköiden määrittäminen......................................................................... 49
Järjestelmän kielen vaihtaminen...................................................................... 49
Navigointiasetusten määrittäminen.................................................................. 50
Yhteysasetusten määrittäminen....................................................................... 51
Hälytysten määrittäminen................................................................................. 53
Polttoainetta yhteensä -hälytyksen määrittäminen........................................... 54
Oman veneen määrittäminen........................................................................... 55
Muiden alusten määrittäminen......................................................................... 56
Alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen................................................. 56
Luotaimen käyttäminen...................................................................... 57
Koko näyttö...................................................................................................... 57
Jaettu taajuusnäyttö......................................................................................... 58
Jaettu zoomausnäyttö...................................................................................... 58
Syvyyslokinäyttö............................................................................................... 59
Lämpölokinäyttö............................................................................................... 59
Luotaimen määrittäminen................................................................................. 60
Luotaimen lisäasetukset................................................................................... 61
Digital Selective Calling (DSC)........................................................... 62
Karttaplotterin käyttäminen VHF-radion kanssa............................................... 62
DSC-yhteyden lisääminen................................................................................ 63
DSC-puhelulistan tarkasteleminen................................................................... 63
Hätäkutsujen vastaanottaminen....................................................................... 63
Mies yli laidan -hätäkutsut VHF-radiosta.......................................................... 64
Mies yli laidan -hätäkutsut karttaplotterista...................................................... 64
Sijainnin seuranta............................................................................................. 64
Erillisen rutiinikutsun aloittaminen.................................................................... 65
AIS-kohteen kutsuminen.................................................................................. 66
Liite....................................................................................................... 67
Tekniset tiedot.................................................................................................. 67
Hälytykset ja ilmoitukset................................................................................... 69
Kuvaotokset...................................................................................................... 72
Laitteen huoltaminen........................................................................................ 72
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus.................................................................... 73
Hakemisto............................................................................................ 74
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
iii
Johdanto
ue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta
L
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Hg – tuotteen sisällä olevat lamput sisältävät elohopeaa. Ne on hävitettävä tai kierrätettävä
paikallisten lakien mukaisesti.
Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY
olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen.
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään. Siirry
osoitteeseen http://my.garmin.com. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio
turvallisessa paikassa.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja laitteen käyttämisestä, ota yhteys Garminin tuotetukeen.
Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai puhelin (Garmin USA): (913) 397
8200 tai (800) 800 1020.
Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd.:n puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support. Vastaavasti voit soittaa numeroon
+44 (0) 870 8501241 (Garmin Europe Ltd.).
Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitteesta
www.garmin.com/compliance.
iv
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
Laitteen esittely
VIRTAPAINIKE/
TAUSTAVALO
ALUE (-/+)
GPSMAP 526/556
KEINUPAINIKE
MARK
SELECT
MENU
NMEA 2000®
Virta/data
HOME
Ulkoinen GPS-antenni
GPSMAP 421/451/
521/551
SD-korttipaikka
kuvassa GPSMAP 526
Virta/data
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
NMEA 2000®
Ulkoinen GPS-antenni
1
Aloitus
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Voit kytkeä laitteeseen virran painamalla virtapainiketta. Kun varoitusnäyttö
avautuu, avaa aloitusnäyttö valitsemalla Hyväksyn.
Huomautus: Laitteen ensimmäisen käynnistyksen jälkeen on määritettävä
alkuasetukset. Katso kohtaa Laitteen asetusten alustaminen.
Voit katkaista laitteesta virran painamalla
virtapainiketta pitkään.
Laitteen asetusten alustaminen
Laitteen ensimmäisen käynnistyksen jälkeen on määritettävä alkuasetukset.
Huomautus: asetuksia voi muuttaa myöhemmin Asetus-näytössä (sivu 56).
Kielet—näytön kielen valitseminen.
Esittelytila—valitse Pois. (Tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan, kun
laite käynnistetään ensimmäisen kerran.)
Tervetuloa—valitse OK.
NMEA-laitteet—jos NMEA 0183 -laitteita on liitetty sarjaporttiin, määritä
käytössä olevat portit.
AIS vastaanotin (ei käytettävissä, jos valitset NMEA-laitteet-kohdassa Ei)—
valitse Kyllä, jos jokin sarjaporttiin liitetyistä laitteista on AIS (automatic
identification system) -vastaanotin.
Sijaintimuoto—määritä sijaintilukemien koordinaattijärjestelmä.
Aikamuoto—määritä kellonajan näyttömuodoksi 12 tuntia, 24 tuntia tai UTC
(Universal Time Coordinated).
Aloitusnäyttö
2
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Aloitus
Aikavyöhyke—aikalukemien aikavyöhykkeen määrittäminen. Jos
aikavyöhykkeen kohdassa on valittu Autom., kesäaika ei ole käytettävissä, vaan
sen asetus on automaattisesti Autom.
Taustavalon säätäminen
1. Paina
virtapainiketta lyhyesti.
2. Voit säätää kirkkautta painamalla keinupainikkeen vasenta tai oikeaa nuolta.
Järjestelmän yksiköt—määritä näytön mittayksiköiksi Maili, Metrimitta tai
Merenkulku tai valitse Säädä ja määritä syvyyden, lämpötilan, etäisyyden,
nopeuden, korkeuden, tilavuuden ja paineen yksiköt yksitellen.
Minimiturvasyvyys—valitse veneen vähimmäisturvasyvyys. Lisätietoja on
veneen teknisissä tiedoissa.
Matalanveden hälytys—käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat NMEAluotaimen syvyystietoja. Valitse Kyllä tai Ei.
Minimialituskorkeus—valitse veneen vähimmäisalituskorkeus. Lisätietoja on
veneen teknisissä tiedoissa.
AIS-hälytysalue—valitse, miten lähelle venettäsi AIS-aluksen on tultava, jotta
laite antaa hälytyksen (sivu 56).
AIS-häl.al.aika—valitse, minkä ajan kuluessa laite antaa hälytyksen, jos AISalus on osumassa veneesi ympärillä olevalle turva-alueelle (sivu 56).
Jos nopeuskiekko havaitaan, näyttöön tulee kysymys, haluatko kalibroida sen
nyt. Valitse Kyllä tai Ei.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Jotta laite säätää taustavalon automaattisesti ympäristön valoisuuden mukaan,
valitse Autom. taustav. (automaattinen taustavalo on käytettävissä ainoastaan
GPSMAP 526- ja 556-laitteessa).
3
Aloitus
Siirtyminen päivä- ja yötilan välillä:
1. Paina virtapainiketta lyhyesti.
Näppäimistön käyttäminen
VIRTAPAINIKE/
TAUSTAVALO
2. Valitse Päivä/yötila.
3. Voit vaihtaa tilaa painamalla keinupainikkeen vasenta tai oikeaa nuolta.
ALUE (-/+)
KEINUPAINIKE
MARK
SELECT
MENU
HOME
VIRTAPAINIKE/TAUSTAVALO—kytke ja katkaise virta painamalla
painiketta pitkään. Voit säätää taustavaloa ja päivä-/yötilaa painamalla painiketta
lyhyesti.
ALUE (-/+)—säädä luotaimen aluetta painamalla painiketta. Voit lähentää
tai loitontaa karttaa painamalla tätä. Voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle
luettelosivulle painamalla tätä.
KEINUPAINIKE—voit selata valikkoja, korostaa kenttiä ja antaa tietoja
painamalla keinupainikkeen ylä- ja alanuolta tai vasenta ja oikeaa nuolta.
MARK—painamalla voit merkitä reittipisteen.
SELECT—painamalla voit valita korostettuja kohteita.
HOME—painamalla voit palata aloitusnäyttöön.
4
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Aloitus
MENU—painamalla voit avata lisäasetukset ja määritysasetukset. Joissakin
tilanteissa voit palata edelliseen näyttöön painamalla.
GPS-satelliittisignaalien hakeminen
Kun käynnistät laitteen, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti
hakemalla satelliittitietoja. Kun laite havaitsee satelliittisignaaleja, aloitusnäytön
. Kun
yläreunassa olevat satelliittisignaalin voimakkuuspalkit ovat vihreät
laite lakkaa vastaanottamasta satelliittisignaaleja, vihreät palkit katoavat
ja
sijaintikuvakkeessa vilkkuu kysymysmerkki.
Lisätietoja GPS-toiminnosta on Garminin sivustossa osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
Simulointitilan käyttäminen
Simulointitilassa GPS-vastaanotin ei ole käytössä sisäkäyttöä tai harjoittelua
varten. Simulointitilassa laite ei seuraa satelliitteja.
Simulointitilan ottaminen käyttöön:
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > Järjestelmä > Simulaattori.
2. Valitsemalla Määritä voit määrittää nopeuden, reitinhallinnan ja sijainnin.
SD-korttien asettaminen ja poistaminen
Laite tukee SD (Secure Digital) -kortteja. Asettamalla laitteeseen valinnaisen
BlueChart® g2 Vision® -SD-kortin voit tarkastella tarkkoja satelliittikuvia ja
valokuvia satamista, venesatamista ja muista kohdepisteistä. SD-kortin avulla
voit siirtää esimerkiksi reittipisteitä, reittejä ja jälkiä toiseen yhteensopivaan
Garmin-laitteeseen tai tietokoneeseen (sivu 40). SD-korttipaikka sijaitsee laitteen
oikeassa alakulmassa.
Voit asettaa SD-kortin laitteeseen avaamalla korttipaikan ja napsauttamalla
SD-kortin paikalleen. Poista kortti karttaplotterista painamalla sitä uudelleen
sisäänpäin ja vapauttamalla se.
 Varoitus
Älä yritä navigoida simulointitilassa, koska GPS-vastaanotin on pois käytöstä.
Mahdollisesti näkyvät satelliittisignaalien voimakkuuspalkit ovat simuloituja. Ne
eivät osoita todellisten satelliittisignaalien voimakkuutta.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
5
Aloitus
• Kaiku—voit määrittää luotaimen ja tarkastella sen tietoja (sivu 57).
Huomautus: kaikuluotaintoimintojen käyttäminen edellyttää s-sarjan
laitetta (kuten GPSMAP 526s) ja siihen liitettyä kaikuanturia.
• Kartta/Kaiku—kartan ja luotaimen näyttäminen jaetussa näytössä (sivu 22).
• Minne?—navigointiominaisuuksien käyttäminen (sivu 23).
• Informaatio—voit näyttää tietoja esimerkiksi kojelauta-asetuksista,
vuorovesistä, virtauksista, taivaankappaleista, käyttäjätiedoista ja muista
veneistä (sivu 31).
• Asetus—laitteen ja järjestelmän asetusten käyttäminen (sivu 48).
Huomautus: jos siirrät reittipisteitä MapSourcesta® tai HomePortista™
SD-kortin avulla, päivitä uusimpaan versioon valitsemalla Ohje > Tarkista
ohjelmistopäivitykset tai siirtymällä Garminin sivustoon osoitteessa
www.garmin.com.
Aloitusnäyttö
Aloitusnäytöstä voit käyttää kaikkia muita näyttöjä. Voit palata aloitusnäyttöön
mistä tahansa näytöstä painamalla HOME-painiketta.
• Kartat—voit valita meri-, kalastus-, 3-ulotteinen-, veneilijän 3D-näkymä-,
kalanäkymä 3D -kartan tai jaetun kartan.
Huomautus: veneilijän 3D-näkymä- ja kalanäkymä 3D -kartat ovat
käytettävissä ainoastaan, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
Kalastuskartat ovat käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia
tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
6
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttojen käyttäminen
Karttojen käyttäminen
Karttaplotteri sisältää maailmanlaajuisen peruskartan tai joko Yhdysvaltain tai
tietyn maan rannikon BlueChart g2 -karttatiedot.
• Merikartta—näyttää kaikki esiladattujen karttojen oleelliset
navigointitiedot, kuten poijut, loistot, kaapelit, syvyysluotaukset, venesatamat
ja vuorovesiasemat ylhäältäpäin.
• 3-ulotteinen—näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin tueksi.
• Jaettu kartta—näyttää merikartan lähennettynä kahdelle eri etäisyydelle
samanaikaisesti.
Veneilijän 3D-näkymä- ja kalanäkymä 3D -kartat ovat käytettävissä
ainoastaan, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia. Kalastuskartat ovat
käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai jos laitteen
sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
• Veneilijän 3D-näkymä—näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi. BlueChart g2 Visionin Veneilijän 3D -näkymä on
yksityiskohtaisempi kuin esiladatut tiedot.
Huomautus: jos käytössä on GPSMAP 421, 521 tai 526 (mukaan lukien
s-mallit), yksityiskohtaisen merikartan ja veneilynäkymän tarkasteleminen
edellyttää valinnaisen, esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -SD-kortin
asettamista laitteeseen.
Merikartan käyttäminen
Merikartan avulla voit suunnitella reitin, tarkastella kartan tietoja sekä navigoida.
Voit avata merikartan valitsemalla aloitusnäytössä Kartat > Merikartta.
• Kalastuskartta—näyttää kartan ilman navigointitietoja ja siten, että
pohjan muodot näkyvät korostettuina. Tämä kartta soveltuu hyvin
rannikkokalastukseen syvemmissä vesissä.
• Kalanäkymä 3D—vedenalainen kolmiulotteinen näkymä, jossa meren tai
järven pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
7
Karttojen käyttäminen
Muut alukset—voit tarkastella tietoja muista aluksista, jos karttaplotteri on
liitetty ulkoiseen AIS (Automatic Identification System)- tai DSC (Digital
Selective Calling) -laitteeseen (sivu 62).
Oma vene
Vuorovesiasema
Näkyvä hylky
Radiomajakka
Lopeta navigointi—lopeta navigointi määränpäähän (käytettävissä ainoastaan
navigoinnin aikana).
Tietopalkit—näytä tai piilota liiketieto-, navigointi-, kalastus-, polttoaine- tai
purjehdusnumerot.
Majakka
Veneilypalveluja
Näkyvä kari
Zoomausmittakaava
Merikartta ja g2 Vision
Tietopalkit
Merikartta-valikko
Voit käyttää merikartan lisäasetuksia painamalla MENU-painiketta.
Koko karttanäkymä—meri- tai kalastuskartan näyttäminen koko näytössä
ilman numeroita.
Reittipist. & jäljet—voit katsella, lisätä ja määrittää reittipisteitä
(sivu 25) ja jälkiä (sivu 28).
8
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttojen käyttäminen
• Liiketiedot—ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä GPS-nopeuden, GPSsuunnan, syvyyden ja GPS-sijainnin tietopalkin. Valitsemalla Tietopalkin
asetukset voit määrittää näytössä näkyvät tiedot.
• Navigointi—ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Matka määränpäähän-,
Saapumis-, Pois suunnalta- ja Suuntima-tietopalkin. Valitsemalla Autom.
voit ottaa käyttöön liiketietojen tietopalkin aina, kun navigoit määränpäähän.
Valitsemalla Tietopalkin asetukset voit valita muita tietoja näytettäviksi
liiketietojen tietopalkissa.
• Kalastus—voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä syvyyden, veden
lämpötilan ja vesinopeuden tietopalkin.
• Polttoaine—voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä polttoainekulutuksen,
jäljellä olevan polttoaineen, alueen ja polttoaineen hinnan tietopalkin.
• Purjehdus—voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä vesinopeuden, tuulen
nopeuden, tuulen kulman ja tuulen nopeuden etujen tietopalkin. Valitsemalla
Tuuli voit näyttää vuorotellen todellisen ja suhteellisen tuulen nopeuden ja
kulman.
• Kompassinauha—näytön yläreunassa olevassa nauhassa näkyy nykyinen
suunta ja navigoinnin aikana osoitin, joka näyttää suuntiman haluttuun
reittiin.
Tuulen nopeuden etujen ja reittipisteen nopeuden etujen
näyttäminen tietopalkeissa
Karttaplotteri näyttää automaattisesti tuulen nopeuden edut ja reittipisteen
nopeuden edut tietopalkeissa.
Reittipisteen nopeuden edut näkyvät seuraavilla ehdoilla:
• Reittipisteen nopeuden edut näkyvät reittietapin tietopalkissa, kun navigoit
reittiä tai automaattisen opastuksen viivaa pitkin.
• Reittipisteen nopeuden edut näkyvät reittietapin tietopalkissa, kun navigoit
reittiä tai automaattisen opastuksen viivaa pitkin ja poistat reittietapin
tietopalkin käytöstä.
Tuulen nopeuden edut näkyvät seuraavilla ehdoilla:
• Tuulen nopeuden edut näkyvät purjehduksen tietopalkissa, kun et navigoi
reittiä tai automaattisen opastuksen viivaa pitkin.
• Tuulen nopeuden edut näkyvät purjehduksen tietopalkissa, kun reittietapin
tietopalkki on käytössä.
Kartta-asetus—mukauta merikartan asetuksia (sivu 11).
Karttatiedot
BlueChart g2- ja BlueChart g2 Vision -kartoissa kartan ominaisuudet merkitään
graafisilla symboleilla, jotka noudattavat sekä Yhdysvaltain että muiden maiden
merkintätapoja.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
9
Karttojen käyttäminen
Muita useimmissa kartoissa olevia ominaisuuksia ovat syvyyskäyräviivat (syvä
vesi näkyy valkoisena), vuorovesialueiden väliset vyöhykkeet, syvyysluotaukset
(alkuperäisen paperikartan mukaan), navigointiohjeet ja -symbolit sekä tiedot
esteistä ja alueista, joilla on kaapeleita.
Navigoiminen kartan pisteeseen
Siirtäessäsi karttaosoitinta voit tarkastella etäisyyttä ja suuntaa nykyisestä
sijainnista katsoen sekä karttaosoittimen sijaintikoordinaatteja kartan oikeassa
alakulmassa.
Voit vierittää karttaa painamalla keinupainikkeen ylä- tai alanuolta tai vasenta
tai oikeaa nuolta.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta tai Jaettu kartta.
3. Valitse keinupainikkeella kartasta piste, johon haluat mennä.
4. Paina SELECT-painiketta.
5. Valitse Navigoi.
6. Valitse Mene (tai Opastus käytettäessä esiohjelmoitua BlueChart g2 Vision
-korttia ja automaattista opastusta).
Karttaosoitin
7. Seuraa näytön värillistä viivaa määränpäähän.
Lisätietoja reitin luomisesta kartan pisteeseen on sivulla 26.
Merikartan vierittäminen
Keinupainikkeella voit siirtää karttaosoittimen ( ) pois nykyisestä sijainnista
ja tarkastella merikartan muita osia. Kun siirryt nykyisen karttanäytön reunan yli,
laite vierittää karttaa eteenpäin.
Voit lopettaa vierityksen painamalla MENU-painiketta ja valitsemalla Lopeta
vieritys.
Lähentäminen ja loitontaminen kartalla
Alue (-/+) -painikkeilla hallitaan zoomaustasoa, joka näkyy merikartan alareunan
mittakaavaosoittimessa (
). Luvun alapuolella oleva palkki osoittaa
etäisyyden kartassa.
10
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttojen käyttäminen
Kohteiden lisätietojen käyttäminen
Karttaosoittimella (
karttojen tietoja.
) voit tarkastella näytön kartan kohteiden, reittipisteiden ja
Kohteiden lisätietojen käyttäminen:
1. Korosta kohde merikartassa karttaosoittimella ja paina SELECT-painiketta.
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen
Vuorovesiasemien tiedot näkyvät kartassa siten, että yksikohtainen kuvake
osoittaa vuorovesitason. Vuorovesiaseman yksityiskohtaisen kaavion avulla voit
ennustaa vuoroveden tasoa eri kellonaikoina tai eri päivinä.
Korosta karttaosoittimella (
SELECT-painiketta.
) vuorovesiaseman kuvake (
) ja paina
Lisätietoja vuorovesistä on sivulla 37.
Merikartan asetusten muuttaminen
Valittu
kohde
Voit muuttaa kartan asetuksia valitsemalla aloitusnäytössä Kartat >
Merikartta > MENU > Kartta-asetus.
Valokuvat—määrittää tarkkojen satelliittikuvien asetukseksi Pois, Vain maa tai
Päällä. Tarkat satelliittikuvat ovat käytettävissä vain käytettäessä BlueChart g2
Vision -SD-korttia.
Vuorov./Virt.—vuorovesi- ja virtaustietojen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä (sivu 36). Valitse Animoitu, jos haluat näyttää virtaus- ja
vuorovesiasemat animoituina kartassa (sivu 20).
Palvelupisteet—ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä veneilypalvelupisteiden
näyttämisen.
2. Valitse kohde. Jos alueella on useita kohteita, valitse Tarkastele ja valitse
kohde.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
11
Karttojen käyttäminen
Ruusut—näyttää veneen ympärillä kompassiruusun, joka osoittaa kompassin
suunnan. Todellisen tuulen tai suhteellisen tuulen suunta näkyy, jos laite on
liitetty yhteensopivaan merituulitunnistimeen.
Tuulen suunnan
osoitin
Kompassiruusu
• Suunta ylös—kartan navigointisuunta on aina ylöspäin. Jos keulaviiva näkyy
näytössä, se on pystysuorassa.
Yksityiskohta—voit säätää, miten paljon kartassa näkyy yksityiskohtia eri
zoomaustasoilla.
Voit vähentää
kartan
yksityiskohtien
määrää
painamalla
keinupainikkeen
vasenta nuolta.
Voit lisätä kartan
yksityiskohtien
määrää
painamalla
keinupainikkeen
oikeaa nuolta.
Kartan ulkoasun muuttaminen
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta > MENU > Kartta-asetus >
Kartan ulkoasu.
Suuntaus—muuta kartan perspektiiviä.
• Pohj. ylös—pohjoissuunta näkyy kartan yläreunassa.
• Suunta ylös—nykyisen jäljen suunta näkyy kartan yläreunassa.
12
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttojen käyttäminen
Keulaviiva—jatkaa veneen keulaviivaa matkustussuuntaan.
Symbolit—symboliasetusten muuttaminen.
• Pois—keulaviivan poistaminen käytöstä.
• Merimerkin koko—säädä kartassa näkyvien merimerkkisymbolien kokoa.
• Etäisyys—näyttää etäisyyden viivan päässä.
• Merimerkin tyyppi—määritä merimerkin merkistö (NOAA tai IALA).
• Aika—näyttää ajan, joka kuluu ennen kuin saavutat keulaviivan pään.
• POI:t maalla—ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä maalla olevien
kohdepisteiden näyttämisen.
Maailmankrtta—näyttää maailman peruskartan tai satelliittikuvia (kun Koko
maailman kartta on valittu).
Syvyys—syvyysluotauksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä sekä
vaarallisen syvyyden asettaminen.
Turvavarjostus (käytettävissä ainoastaan käytettäessä BlueChart g2 Vision
-korttia)—osoittaa valitun syvyyden. Määritettyä arvoa matalammat alueet
varjostetaan kartassa sinisellä ja määritettyä arvoa syvemmät alueet valkoisella.
Laite piirtää käyrän aina vähintään valitun syvyyden kohtaan tai sitä syvempään
kohtaan.
Valitsemalla Autom. voit käyttää g2 Vision -kartan syvyyttä.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
• Valosektorit—ota käyttöön tai poista käytöstä sektori, jossa navigointivalo
on näkyvissä. Jos valitset Autom., valosektorit suodatetaan zoomaustason
mukaan.
• Karttarajat—voit ottaa käyttöön kartan rajat, kun käytät BlueChart g2
Vision -SD-korttia ja haluat nähdä alueet, jotka kartat kattavat.
• Valokuvapisteet—ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kamerakuvakkeet
(sivu 20) käytettäessä BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
• Ajoneuvokuvake—voit valita veneen kuvakkeeksi kartassa veneen tai
suuren, keskikokoisen tai pienen kolmion.
13
Karttojen käyttäminen
Jaetun merikartan käyttäminen
Jaetussa merikartassa voit näyttää merikartan lähennettynä kahdelle eri
etäisyydelle samanaikaisesti.
3-ulotteinen-näkymän käyttäminen
3-ulotteinen näkymä on näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin
tueksi. Näkymä on hyödyllinen navigoitaessa vaikeakulkuisia matalikkoja,
riuttoja, siltoja tai kanavia sekä yritettäessä tunnistaa vieraiden satamien tai
ankkurointipaikkojen tulo- ja lähtöväyliä.
Voit avata 3-ulotteinen-näkymän valitsemalla aloitusnäytössä Kartat >
3-ulotteinen.
Painamalla Alue (+) -painiketta voit siirtää näkymää lähemmäs venettä ja vettä.
Painamalla Alue (-) -painiketta voit siirtää näkymää kauemmas veneestä.
Tietojen näyttäminen merimerkeistä, kuten majakat, loistot ja esteet:
1. Osoita merimerkkiä keinupainikkeella. Kun kohdistin on merimerkin päällä,
merimerkki korostetaan.
2. Voit näyttää tietoja merimerkistä painamalla SELECT-painiketta.
3-ulotteinen-asetukset
Voit avata lisäasetukset 3-ulotteinen-näkymän näytössä valitsemalla MENU.
Reittipist. & jäljet—voit tarkastella, lisätä ja määrittää reittipisteitä ja jälkiä.
Jaettu kartta (käytettäessä
BlueChart g2 Vision -korttia)
• Jäljet—jälkien ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä (sivu 28).
Näytön yläosa lähennetään 10-kertaisesti lähemmäs kuin näytön alaosa.
Zoomaustasoa hallitaan Alue (-/+) -painikkeilla.
Voit tarkastella lisäasetuksia painamalla MENU-painiketta (sivu 8).
14
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttojen käyttäminen
• Reittipistet—tarkastele, lajittele tai suodata aiempia reittipisteitä tai luo
uusia.
• Uusi reittipiste—uuden reittipisteen luominen ja muokkaaminen.
• Aktiiviset jäljet—jälkien hallinta (sivu 28).
• Tallen. jäljet—tarkastele tallennettujen jälkien luetteloa.
Muut alukset—tarkastele muiden alusten tietoja. Muiden alusten tietojen
tarkasteleminen edellyttää laitteeseen liitettyä ulkoista AIS (Automatic
Identification System)- tai DSC (Digital Selective Calling) -laitetta (sivu 62).
Tietopalkit (sivu 8)—näytä tai piilota liiketietojen, navigoinnin, kalastuksen,
polttoaineen, purjehduksen tai kompassinauhan luvut (sivu 9).
Kartan ulkoasu—mukauta 3-ulotteinen-karttaa.
• Aluerenkaat—mittaa etäisyyden ottamalla aluerenkaat käyttöön tai
poistamalla ne käytöstä.
• Nav kaist levey—voit säätää navigointiviivan leveyttä. Tämä asetus
vaikuttaa myös reitteihin (Reitti) muttei automaattiseen opastukseen
(Opastus).
Veneilijän 3D-näkymän käyttäminen
Veneilijän 3D-näkymä
Merikartta
Painamalla Alue (+) -painiketta voit siirtää näkymää lähemmäs venettä
ja vettä. Painamalla Alue (-) -painiketta voit siirtää näkymää kauemmas
veneestä. Mittakaava (
) näkyy väliaikaisesti näytön alareunassa.
BlueChart g2 Vision -SD-kortti sisältää Veneilijän 3D-näkymän, joka on
yksityiskohtainen kolmiulotteinen näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
(reitin mukaan) navigoinnin tueksi. Näkymä on hyödyllinen navigoitaessa
vaikeakulkuisia matalikkoja, riuttoja, siltoja tai kanavia sekä yritettäessä
tunnistaa vieraiden satamien tai ankkurointipaikkojen tulo- ja lähtöväyliä.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
15
Karttojen käyttäminen
Tietojen näyttäminen merimerkeistä, kuten majakat, loistot ja esteet:
1. Osoita merimerkkiä keinupainikkeella. Kun kohdistin on merimerkin päällä,
merimerkki korostetaan.
2. Voit näyttää tietoja merimerkistä painamalla SELECT-painiketta.
Vaaran värit—vaaran värien ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä. Poisasetus näyttää maan vedestä katsottuna. Päällä-asetus näyttää matalan veden ja
maa-alueet värillisinä. Sininen merkitsee syvää vettä, keltainen matalaa vettä ja
punainen erittäin matalaa vettä.
Veneilijän 3D-näkymän asetukset
Voit avata lisäasetukset Veneilijän 3D-näkymän näytössä painamalla
MENU-painiketta.
Lisätietoja reittipisteiden ja jälkien, muiden alusten ja tietopalkkien asetuksista
on Merikartta-valikko-kohdassa sivulla 8.
Voit mukauttaa Veneilijän 3D-näkymän ulkoasua valitsemalla MENU >
Kartan ulkoasu.
Tyyli—valitsee, miten karttatiedot näytetään 3D-maastossa.
• Klassikko—osoittaa 3D-maaston väreillä.
• Kartat—näyttää karttatiedot 3D-näkymässä.
• Valokuvat—näyttää satelliittivalokuvia karttatietojen lisäksi.
Veneilijän 3D-näkymä
(vesivaaran värit)
Aluerenkaat—mittaa etäisyyden ottamalla aluerenkaat käyttöön tai poistamalla
ne käytöstä.
Turvasyvyys—voit säätää syvyyttä, josta lähtien vaarallinen syvyys osoitetaan
punaisella.
16
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttojen käyttäminen
Nav kaist levey—voit säätää navigointiviivan leveyttä. Tämä asetus vaikuttaa
myös reitteihin (Reitti) muttei automaattiseen opastukseen (Opastus).
Kalanäkymä 3D:n käyttäminen
Vedenalaiset
kohteet
Kalanäkymä 3D näyttää vedenalaisen näkymän meren tai järven pohjasta
BlueChart g2 Vision -kartan pohjaviivojen avulla. Säädä näkymää Aluepainikkeilla.
Huomautus: luotaintietojen vastaanottaminen edellyttää s-sarjan laitetta
(kuten GPSMAP 526s) ja marine network -verkkoon liitettyä kaikuanturia.
Kalanäkymä 3D:n asetukset
Voit avata lisäasetukset Kalanäkymä 3D:n näytössä painamalla MENUpainiketta.
Näytä—valitsee kalanäkymäksi Keula, Perä, Paapuuri tai Tyyrpuuri.
Kaikukeila (käytettävissä ainoastaan luotaimen yhteydessä)—voit ottaa käyttöön
tai poistaa käytöstä keilan, joka osoittaa kaikuanturin kattaman alueen.
Kalasymboli (käytettävissä ainoastaan luotaimen yhteydessä)—näyttää
vedenalaiset kohteet, kuten kalat. Kohteet näkyvät punaisina, vihreinä ja
keltaisina ympyröinä. Punainen osoittaa suurimmat kohteet ja vihreä pienimmät.
Kalanäkymä 3D
Jäljet—jälkilokin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Tietopalkit—näytä tai piilota liiketieto-, navigointi-, kalastus-, polttoaine- tai
purjehdusnumerot (sivu 8).
Kalastuskarttojen käyttäminen
Kalastuskartta on yksityiskohtainen, esteetön näkymä pohjan pinnanmuodoista.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
17
Karttojen käyttäminen
Kalastuskartta hyödyntää esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -SD-kortin
yksityiskohtaisia syvyysmittaustietoja ja soveltuu parhaiten rannikkokalastukseen
syvemmissä vesissä.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Kalastuskartta.
Lisätietoja koko näytön, reittipisteiden ja jälkien, muiden alusten ja tietopalkkien
asetuksista on Merikartta-valikko-kohdassa sivulla 8.
Voit mukauttaa kalastuskarttanäytön ulkoasua valitsemalla MENU >
Kartta-asetus (sivu 11).
Tarkkojen satelliittikuvien ottaminen käyttöön
Tarkkoja satelliittikuvia voi tarkastella merikartan maa- tai merialueen tai
molempien osien päällä käytettäessä esiohjelmoitua BlueChart g2 Vision -SDkorttia.
Satelliittikuvien ottaminen käyttöön:
1. Paina merikartassa MENU-painiketta.
2. Valitse Kartta-asetus > Valokuvat.
3. Valitse yksi seuraavista:
Voit käyttää kalastuskartan lisäasetuksia painamalla MENU-painiketta.
•
Pois—kartassa näytetään kartan vakiotiedot.
•
Vain maata—veden kohdassa näytetään kartan vakiotiedot ja maan päällä
valokuvia.
•
Päällä—veden ja maan päällä näytetään valokuvia, joiden läpinäkyvyys on
määritettävissä. Satelliittikuvat peittävät maata ja vettä sitä enemmän mitä
suuremmaksi prosenttiluku määritetään.
Merimerkit—näyttää navigointiapumerkkejä, kuten majakoita, loistoja ja
esteitä.
18
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttojen käyttäminen
Huomautus: tarkat satelliittikuvat näkyvät ainoastaan käytettäessä pientä
zoomaustasoa. Jos BlueChart g2 Vision -alueen päällä ei näy kuvia, lähennä Alue
(+) -painikkeella tai määritä näkymä yksityiskohtaisemmaksi (sivu 12).
Kuvat eivät käytössä
Ilmakuvien katseleminen
Esiohjelmoidut BlueChart g2 Vision -SD-kortit sisältävät ilmakuvia monista
maamerkeistä, venesatamista ja satamista. Kuvien avulla voit määrittää sijaintisi
ympäristössä tai tutustua venesatamaan tai satamaan ennen saapumista.
Kuvat vain maan päällä
Ilmakuva
Huomautus: Alue (-/+) -painikkeilla voit lähentää ja loitontaa ilmakuvaa
koko näytön näkymässä.
Kuvat, peitto 50 %
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Kuvat, peitto 100 %
19
Karttojen käyttäminen
Ilmakuvien avaaminen merikartassa:
Korosta kamerakuvake siirtämällä kohdistinta keinupainikkeella ja valitse
Ilmavalokuva tai Tarkastele.
Perspektiivi
Yläpuolelta
20
Animoidut vuorovesi- ja virtaustiedot
Voit näyttää vuorovesiasemien ja virtausten tiedot animoituina merikartassa tai
kalastuskartassa. Tätä varten vuorovesiasemien ja virtausten tietojen on oltava
esiladatussa kartassa tai BlueChart g2 Vision -alueella. Valitse
lisäksi Vuorov./Virt.-asetukseksi Animoitu (sivu 11).
Vuorovesiaseman symboli näkyy kartassa nuolella
varustettuna pystysuuntaisena palkkina. Alaspäin osoittava
punainen nuoli tarkoittaa laskuvettä ja ylöspäin osoittava
punainen nuoli nousuvettä. Kun siirrät kohdistimen
vuorovesiaseman symbolin päälle, sen yläpuolelle tulee tieto
vuoroveden korkeudesta kyseisen aseman luona.
Vuorovesiasema
ja laskuveden
aika
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttojen käyttäminen
Virtauksen suunnan symbolit näkyvät kartassa nuolina. Kunkin nuolen suunta
näyttää virtauksen suunnan kartan tietyssä kohdassa. Virtausnuolen väri näyttää
virtauksen nopeuden kyseisessä kohdassa. Kun siirrät kohdistimen virtauksen
suunnan symbolin päälle, sen yläpuolelle tulee virran nopeus kyseisessä
kohdassa.
Suuntasymboli
Väri
Nykyinen nopeusalue
Keltainen
0–1 solmua
Oranssi
1–2 solmua
Punainen
Vähintään 2 solmua
Automaattisen opastuksen käyttäminen
Automaattinen opastus ehdottaa automaattisesti reittiä käytettävissä olevien
BlueChart g2 Vision -karttatietojen perusteella. Lisätietoja veneen automaattisen
opastuksen määrittämisestä on sivulla 50.
Jos automaattisen opastuksen on laskettava reitti, jonka lähellä on mahdollisesti
vaarallisia pisteitä, ne näkyvät punaisina, ja näyttöön tulee ilmoitus, että lasketun
reitin varrella on mahdollisesti vaarallisia alueita.
Minne?-osassa sivulla 23 on lisätietoja automaattisen opastuksen käyttämisestä.
Yksityiskohtaiset tie- ja POI-tiedot
BlueChart g2 Vision sisältää tietoja teistä ja kohdepisteistä, kuten rannikkoteistä
ja ravintoloista, yöpymispaikoista ja nähtävyyksistä. Lisätietoja kiinnostavien
kohteiden etsimisestä ja navigoimisesta niihin on Minne?-kohdassa, joka alkaa
sivulla 23.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
21
Karttojen käyttäminen
Kartta/Kaiku-näytön käyttäminen
Voit käyttää kartta-/kaikunäytön lisäasetuksia painamalla MENU-painiketta.
Huomautus: Kartta/Kaiku-näyttö, kuten Kaiku-näyttökin, on käytettävissä
ainoastaan, kun käytetään luotainlaitetta, johon on liitetty kaikuanturi.
Kartta/Kaiku-näytössä voit tarkastella merikarttaa, kalastuskarttaa, 3Dveneilynäkymää tai 3D-kalastusnäkymää ja luotaintietoja samanaikaisesti.
Jaetun kartta-/luotainnäytön avaaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Kartta/Kaiku.
2. Valitse jaetun näytön kartan tyyppi.
Merikarttanäyttö
Kaikunäyttö
Navigointi-/luotainyhdistelmä
22
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Minne?
Minne?
Aloitusnäytön Minne? -kohdassa voit hakea läheisiä huoltoasemia, korjaamoita,
palveluja, reittipisteitä, reittejä ja jälkiä ja matkustaa niihin.
Huomautus: reittipisteitä ja reittejä on luotava, ennen kuin niihin voi
matkustaa.
Voit navigoida määränpäähän kolmella tavalla: Mene, Reitti tai Opastus.
• Mene—matkustaa määränpäähän suoraan.
• Reitti—luo reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän. Reitille voi lisätä
käännöksiä.
Navigoiminen kohteeseen
Voit etsiä reittipisteitä, reittejä, jälkiä ja palveluja, kuten läheisiä huoltoasemia ja
ramppeja ja matkustaa niiden luo.
Karttaplotteri sisältää tiedot tuhansista veneilypalveluja tarjoavista kohteista.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Navigoinnin aloittaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Minne?
2. Valitse haluamasi luokka.
• Opastus—ehdottaa parasta reittiä määränpäähän BlueChart g2 Vision
-karttatietojen perusteella. Asetus näkyy vain, jos käytät BlueChart g2 Vision
-SD-korttia.
 MUISTUTUS
Opastus-vaihtoehto ei takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää.
Turvallisuussyistä kaikki eroavuudet ja epäselvyydet on selvitettävä ennen
navigoinnin jatkamista.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
23
Minne?
3. Valitse ajokohde.
Huomautus: painamalla vasenta tai oikeaa nuolta voit näyttää lisätietoja
tai näyttää sijainnin kartassa.
Navigoinnin lopettaminen:
Paina MENU-painiketta ja valitse Lopeta navigointi.
4. Valitse Navigoi.
Määränpään hakeminen nimellä:
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Etsi nimellä.
5. Valitse Mene.
TAI
Jos käytössä on esiohjelmoitu BlueChart g2 Vision -kortti ja haluat käyttää
automaattista opastusta, valitse Opastus.
2. Valitse merkkejä keinupainikkeella ja kirjoita vähintään osa määränpään
nimestä.
3. Painamalla SELECT-painiketta voit näyttää lähimmät 50 määränpäätä, jotka
täyttävät hakuehdot.
6. Seuraa näytön värillistä viivaa määränpäähän.
4. Valitse sijainti > Navigoi > Mene tai Reitti (tai Opastus, jos käytät
esiohjelmoitua BlueChart g2 Vision -korttia).
24
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Minne?
Reittipisteiden luominen ja käyttäminen
Laitteeseen voi tallentaa enintään 3 000 reittipistettä. Käyttäjä voi valita kunkin
reittipisteen nimen, symbolin, syvyyden ja veden lämpötilan ja kirjoittaa siitä
lisätietoja.
Uuden reittipisteen luominen:
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta > MENU > Reittipist. & jäljet >
Uusi reittipiste.
TAI
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Käyttäjän tiedot > Reittipistet >
Asetukset > Uusi reittipiste.
2. Voit luoda reittipisteen seuraavilla tavoilla:
•
Syötä koordinaatit—anna uuden reittipisteen ruudukkokoordinaatit.
•
Käytä karttaa—siirrä osoitin keinupainikkeella kohtaan, johon haluat luoda
reittipisteen. Paina SELECT-painiketta.
•
Käytä nyk. sijaintia—luo reittipiste nykyiseen sijaintiin.
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi:
Paina MARK-painiketta missä tahansa näytössä.
•
Muokkaa reittipistettä—määritä nimi, symboli, veden syvyys tai veden
lämpötila.
•
Poista—poista reittipiste.
•
Mies yli laidan—määrittää nykyisen sijainnin Mies yli laidan -sijainniksi.
•
Vasen tai oikea nuoli—siirry reittipisteen tietojen ja merikartan välillä.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Huomautus: valitsemalla MARK voit luoda reittipisteen vain nykyiseen
sijaintiin.
Aiemman reittipisteen muokkaaminen:
1. Korosta reittipiste merikartassa karttaosoittimella ( ).
TAI
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Käyttäjän tiedot > Reittipistet.
2. Valitse muokattava reittipiste.
3. Valitse Muokkaa reittipistettä.
4. Valitse muutettava reittipisteen ominaisuus (Nimi, Symboli, Syvyys, Veden
lämpö, Kommentti tai Sijainti).
Reittipisteen siirtäminen merikartassa:
1. Valitse reittipiste merikartassa.
2. Valitse Tarkastele. (Tarkastele-painike näkyy ainoastaan, kun lähistöllä on
useita reittipisteitä.)
3. Valitse muokattavan reittipisteen painike.
4. Valitse Siirrä.
5. Tallenna uusi sijainti painamalla SELECT-painiketta tai peruuta siirto
painamalla MENU-painiketta.
25
Minne?
Reittipisteen tietojen tarkasteleminen merikartassa:
1. Korosta reittipiste merikartassa karttaosoittimella ( ) ja paina SELECTpainiketta.
2. Valitse vaihtoehto.
•
Katso kohdistimen lähellä olevien kohteiden tiedot valitsemalla Tarkastele
tai reittipisteen nimi. (Tarkastele-painike näkyy ainoastaan, kun lähistöllä
on useita reittipisteitä.)
•
Voit navigoida valittuun paikkaan valitsemalla Navigoi.
•
Voit luoda nykyisestä sijainnista reittipisteen valitsemalla Luo reittipiste.
•
Valitse Informaatio, jos haluat nähdä vuorovesitiedot (sivu 37),
virtaustiedot (sivu 38), tiedot taivaankappaleista (sivu 38), karttamerkinnät
tai tiedot kohdistimen lähellä olevista paikallisista palveluista.
Kohteen etäisyyden ja suunnan mittaaminen nykyisestä sijainnista:
1. Korosta reittipiste merikartassa karttaosoittimella ( ) ja paina SELECTpainiketta > Laske etäisyys. Mittaustiedot näkyvät näytön oikeassa
alakulmassa. Keinupainikkeella voit siirtää osoitinta ja mitata etäisyyden
muihin sijainteihin. Voit poistaa mittausviivan valitsemalla MENU > Lopeta
mittaus.
Kaikkien reittipisteiden luettelon tarkasteleminen ja lajitteleminen tai
suodattaminen:
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Käyttäjän tiedot > Reittipistet >
Asetukset. Sen jälkeen voit lajitella luettelon nimen, symbolin tai etäisyyden
mukaan. Voit myös suodattaa luettelon nimen tai symbolin mukaan.
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen:
1. Korosta reittipiste tai MOB-piste merikartassa karttaosoittimella ( ).
TAI
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Käyttäjän tiedot > Reittipistet.
2. Valitse poistettava reittipiste tai MOB-piste.
3. Valitse Tarkastele > Poista (Tarkastele-painike näkyy ainoastaan, kun
lähistöllä on vähintään kaksi reittipistettä.)
Reittien luominen ja käyttäminen
Laitteeseen voi luoda ja tallentaa enintään 100 reittiä ja jokaiseen enintään 250
reittipistettä.
Reitin luominen nykyisestä sijainnista:
1. Valitse määränpää merikartassa karttaosoittimella (
).
2. Valitse Navigoi > Reitti.
3. Valitse karttaosoittimella ( ) sijainti, johon haluat sijoittaa viimeisen
käännöksen määränpäätä kohti.
26
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Minne?
4. Paina SELECT-painiketta. Voit lisätä käännöksiä toistamalla tätä vaihetta.
4. Valitse ensimmäisen käännöksen kohta ja paina SELECT-painiketta. Toista,
kunnes reitti on valmis.
5. Tallenna reitti valitsemalla MENU.
6. Valitsemalla reitin voit muokata reittiä, poistaa sen tai navigoida sen.
Reitin käyttäminen automaattisen opastuksen avulla (käytettäessä
esiohjelmoitua BlueChart g2 Vision -korttia):
1. Valitse määränpää merikartassa.
2. Valitse Navigoi > Opastus. Laite laskee reitin.
HUOMAUTUS: Reitin automaattisen opastuksen polkua voi muuttaa
valitsemalla polun lopun ja Navigoi > Reitti. Automaattisen opastuksen
polku jää näyttöön, missä voit seurata sitä reitin luomisen aikana.
Reitin muokkaaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Käyttäjän tiedot > Reitit.
2. Valitse muokattava reitti.
5. Painamalla MENU-painiketta voit peruuttaa, kumota viimeisimmän
käännöksen tai aloittaa reitin navigoimisen.
3. Valitse Muokkaa reittiä. Voit muokata reitin nimeä tai käännöksiä kartan tai
käännösluettelon avulla.
Reitin luominen toiseen sijaintiin:
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Käyttäjän tiedot > Reitit > Uusi reitti.
2. Valitse Käytä karttaa tai Käytä reittipisteluetteloa.
3. Jos valitset Käytä karttaa, valitse karttaosoittimella ( ) uuden reitin
aloituspiste. Jos valitset Käytä reittipisteluetteloa, valitse reitin ensimmäinen
reittipiste.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
27
Minne?
Reitin poistaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Käyttäjän tiedot > Reitit.
2. Valitse poistettava reitti.
3. Valitse Poista > OK.
Jos reitti on tallennettu, näyttöön tulee kysymys Poista kaikki reitin
käyttämättömät reittipisteet? Käyttämättömät reittipisteet ovat reitillä olevia
reittipisteitä, joita ei käytetä muissa reiteissä.
Reitin reittipisteen ohittaminen:
1. Luo reitti edellä mainitulla tavalla.
2. Valitse ohitettavaa reittipistettä seuraava reittipiste.
3. Valitse Navigoi > Mene (tai Reitti).
Jälkien käyttäminen
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Kullakin hetkellä tallennettava jälki on
aktiivinen jälki. Aktiivisen jäljen voi tallentaa.
Jälkilokin ottaminen käyttöön:
Valitse meri- tai 3-ulotteinen-kartassa MENU > Reittipist. & jäljet > Jäljet >
Päällä. Kartassa näkyvä viiva osoittaa jäljen.
Aktiivisen jäljen tallentaminen:
1. Valitse meri- tai 3-ulotteinen-kartassa MENU > Reittipist. & jäljet > Aktiiviset
jäljet > Tallenna aktiivinen jälki.
2. Valitse joko nykyisen jäljen aloitusaika (tai Keskiyö, jos se näkyy) tai Koko
loki.
3. Voit nimetä jäljen, vaihtaa sen värin tai tallentaa sen reittinä valitsemalla
Muokkaa jälkeä.
28
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Minne?
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen:
Valitse meri- tai 3-ulotteinen-kartassa MENU > Reittipist. & jäljet > Aktiiviset
jäljet > Pyyhi aktiivinen jälki. Jälkimuisti tyhjennetään. Nykyisen jäljen
tallennus jatkuu.
Aktiivisen jäljen seuraaminen:
1. Valitse meri- tai 3-ulotteinen-kartassa MENU > Reittipist. & jäljet > Aktiiviset
jäljet > Seuraa aktiivista jälkeä.
• Kierrä—tallentaa jälkilokia jatkuvasti ja korvaa vanhimmat jälkitiedot
uusilla tiedoilla.
Tallennusväli—määrittää jälkipisteiden piirtotiheyden. Jälkiloki on sitä tarkempi
mitä tiheämmin pisteitä tallennetaan, mutta se myös täyttyy nopeammin.
• Aikaväli—aikavälin määrittäminen etäisyyden, ajan tai tarkkuuden mukaan.
(Voit määrittää arvon valitsemalla Muuta.)
2. Valitse joko nykyisen jäljen aloitusaika tai Koko loki.
• Etäisyys—tallentaa jäljen pisteiden välisen etäisyyden mukaan.
3. Seuraa värillistä viivaa näytössä.
• Aika—tallentaa jäljen aikavälin mukaan.
Tallennetun jäljen muokkaaminen tai poistaminen:
1. Valitse meri- tai 3-ulotteinen-kartassa MENU > Reittipist. & jäljet > Tallen.
jäljet.
• Resoluutio—tallentaa jälkilokin jäljen erannon mukaan. Tämä asetus käyttää
muistia tehokkaimmin. Etäisyysarvo (Muuta) on suurin sallittu poikkeama
todelliselta reitiltä, ennen kuin laite tallentaa jälkipisteen.
2. Valitse muokattava tai poistettava jälki.
3. Valitsemalla Muokkaa jälkeä voit muuttaa jäljen nimen tai värin ja valitsemalla
Poista voit poistaa jäljen.
• Muuta—aikavälin arvon asettaminen.
Jäljen väri—määritä jälkiviivan väri.
Aktiivisen jäljen asetusten määrittäminen:
Valitse meri- tai 3-ulotteinen-kartassa MENU > Reittipist. & jäljet > Aktiiviset
jäljet > Aktiivi jäljen asetukset.
Tallennustila—valitse Pois, Täytä tai Kierrä.
• Pois—ei tallenna jälkilokia.
• Täytä—tallentaa jälkilokia, kunnes jälkimuisti täyttyy.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
29
Minne?
BlueChart g2 Visionin käyttäminen
HUOMAUTUS
• Ilmavalokuva—venesatamien ja muiden navigoinnin kannalta merkittävien
ilmakuvien avulla voit tarkkailla ympäristöä.
BlueChart g2 Vision -muistikortit eivät ole vedenkestäviä. Kun et käytä korttia,
säilytä se vaurioitumisen välttämiseksi alkuperäispakkauksessaan varmassa
paikassa, jossa se ei jää auringonvaloon tai sateeseen.
• Yksityiskohtaiset tie- ja POI-tiedot—rannikolla olevien teiden,
ravintoloiden ja muiden kiinnostavien kohteiden tarkasteleminen.
Staattinen sähkö saattaa vioittaa BlueChart g2 Vision -muistikortteja. Jos
ympäristön kosteus on pieni, maadoita itsesi kortin vaurioitumisen välttämiseksi
suureen metalliesineeseen ennen kortin käsittelyä.
• Autom. opastus—määrittää parhaan reitin kohteeseen veneen määritetyn
turvallisen syvyyden ja karttatietojen avulla (sivu 50).
Valinnaisten, esiohjelmoitujen BlueChart g2 Vision -SD-korttien avulla voit
hyödyntää laitetta tehokkaimmin. Yksityiskohtaisten merikarttojen lisäksi
BlueChart g2 Vision sisältää seuraavat ominaisuudet:
• 3D-veneilynäkymä—näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin
tueksi. BlueChart g2 Visionin Veneilijän 3D -näkymä on yksityiskohtaisempi
kuin esiladatut tiedot (sivu 15).
• Kalanäkymä 3D—vedenalainen kolmiulotteinen näkymä, jossa meren tai
järven pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti.
• Virtaustiedot—näyttää virtausasemien tiedot (sivu 38).
Huomautus: BlueChart g2 Vision -tietoja ei voi siirtää SD-kortilta
tietokoneeseen varmuuskopiointia tai tarkastelemista varten. SD-korttia voi
käyttää ainoastaan BlueChart g2 Vision -yhteensopivissa Garmin GPS -laitteissa.
Navigoiminen Garminin
automaattiohjauslaitteella
Kun aloitat navigoinnin (Mene, Reitti, Opastus tai Seuraa jälkeä) ja laite on
liitetty yhteensopivaan Garmin-automaattiohjauslaitteeseen, saat kehotteen ottaa
käyttöön automaattiohjauslaitteen.
• Kalastuskartat—näyttää kartan ilman navigointitietoja ja siten, että
pohjan muodot näkyvät korostettuina. Tämä kartta soveltuu hyvin
rannikkokalastukseen syvemmissä vesissä.
• Tarkat satelliittikuvat—tarkkojen satelliittikuvien avulla maa- ja vesialueet
voidaan näyttää todenmukaisesti merikartassa.
30
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Tietojen tarkasteleminen
Tietojen tarkasteleminen
Informaatio-näytössä voit näyttää tietoja kojelaudan mittareista, vuorovesistä,
virtauksista, käyttäjätiedoista ja muista aluksista.
Kompassin tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Kompassi.
Numeroiden tarkasteleminen
Laitteessa voi tarkastella ja mukauttaa numerotietoja, kuten syvyys-, GPS- ja
navigointitietoja. Voit mukauttaa näkyvien kenttien määrää ja kunkin kentän
tietotyyppiä. Voit näyttää enintään kuusi numerokenttää.
Voit avata numeronäytön valitsemalla aloitusnäytössä Informaatio >
Kojelauta > Numerot.
Numeronäytön mukauttaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Numerot.
2. Paina MENU-painiketta ja valitse Asetus.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
31
Tietojen tarkasteleminen
3. Valitse näytettävien kenttien määrä (3, 4, 5 tai 6).
4. Valitse kussakin kentässä näytettävät tiedot. Valitsemalla kentän voit
tarkastella näytettävissä olevia lisätietoja. Valitsemalla Vaihda sivu ja
painamalla Alue (-/+) -painikkeita voit näyttää lisäkentät.
Matkatietojen tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Matka.
Voit nollata matkatiedot, maksiminopeuden, matkamittarin tai kaikki arvot
painamalla MENU-painiketta tarkastellessasi matkan tietoja.
Polttoaine- ja moottorimittarien tarkasteleminen
ja mukauttaminen
Moottorin mittareiden tarkasteleminen
Moottorin mittareiden näyttäminen edellyttää yhteyttä NMEA 2000 -verkkoon,
joka pystyy havaitsemaan moottoritietoja. Lisätietoja on GPSMAP 400/500
-asennusohjeissa.
32
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Tietojen tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Moottori.
Moottorin mittarinäyttöjen selaaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Moottori.
2. Keinupainikkeen vasemmalla ja oikealla nuolella voit siirtyä moottorinäytöstä
toiseen.
Moottorien mittarirajojen mukauttaminen
Voit määrittää mittarin ylä- ja alarajat ja halutun peruskäytön alueen
määrittämällä enintään neljä arvoa moottorin mittarille. Kun arvo ylittää
peruskäyttötilan alueen, mittaritaulu tai palkki muuttuu punaiseksi.
Asetus
Kuvaus
Asteikkominimi
Tämä arvo on pienempi kuin nimellisminimi, ja se vastaa mittarin
alarajaa. Tämä asetus ei ole käytettävissä kaikissa mittareissa.
Asteikkomaksimi Tämä arvo on suurempi kuin nimellismaksimi, ja se vastaa mittarin
ylärajaa. Tämä asetus ei ole käytettävissä kaikissa mittareissa.
Nimellisminimi
Tämä arvo vastaa peruskäyttötilan alueen minimiarvoa.
Nimellismaksimi
Tämä arvo vastaa peruskäyttötilan alueen maksimiarvoa.
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Moottori > MENU >
Mittariasetus > Aseta mittarin rajat.
2. Valitse mittari.
4. Valitse määritettävä mittariraja (Asteikkominimi, Asteikkomaksimi,
Nimellisminimi tai Nimellismaksimi).
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät välttämättä ole käyttävissä kaikkien
mittarien yhteydessä.
5. Valitse mittariraja.
6. Toista vaiheet 4 ja 5, jos haluat määrittää lisää mittarirajoja.
Moottorin mittarien tilahälytysten aktivoiminen
Jos olet aktivoinut mittaritilan hälytykset ja moottori lähettää varoituksen
tilailmoituksen NMEA 2000 -verkon kautta, mittaritilan hälytys tulee näyttöön.
Mittaritaulu tai palkki voi hälytyksen tyypin mukaan muuttua punaiseksi.
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Moottori > MENU >
Mittariasetus > Tilahälytykset > Päällä.
Moottorin mittarien tilahälytysten mukauttaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Moottori > MENU >
Mittariasetus > Tilahälytykset > Säädä.
2. Valitse käyttöön otettavat tai käytöstä poistettavat moottorin mittarien
hälytykset.
3. Valitse Takaisin.
3. Valitse Mittarin rajat > Säädä.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
33
Tietojen tarkasteleminen
Mittareissa näytettävien moottoreiden määrän
valitseminen
4. Toista vaihe 3 toisen, kolmannen ja neljännen moottoripalkin kohdalla
tarvittaessa.
Moottorin mittareilla voidaan näyttää kaikkiaan neljän moottorin tiedot.
5. Valitse Takaisin.
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Moottori > MENU >
Mittariasetus > Moott. valinta > Moott. määrä.
Moottorin mittareiden tarkasteleminen
2. Valitse moottoreiden määrä.
3. Valitse Takaisin.
Valitse moottorit, joiden tiedot näkyvät mittareissa, valitsemalla Muokkaa
moottoreita ja seuraamalla Mittareissa näytettävien moottoreiden valitseminen
-kohdan vaiheita 2–5 (seuraava kohta).
Moottorin tietojen tarkasteleminen edellyttää karttaplotterin liittämistä
laitteeseen, joka mittaa polttoaineen määrää tai virtausta tai molempia.
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Moottori.
Mittareissa näytettävien moottoreiden valitseminen
Mittareissa näytettävien moottoreiden määrä on valittava manuaalisesti (sivu 34),
ennen kuin voit valita moottorit, joiden tiedot mittareissa näkyvät.
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Moottori > MENU >
Mittariasetus > Moott. valinta > Muokkaa moottoreita.
2. Valitse 1. moottori.
3. Anna moottorin numero, josta haluat nähdä tiedot ensimmäisessä mittarissa
tai palkissa.
Esimerkki: jos valitset 3, ensimmäisessä moottoripalkissa näkyvät tiedot
moottorista, jonka NMEA 2000 -verkko tunnistaa moottoriksi 3.
Polttoainemittari
Polttoaineen virtaus
Moottorin mittarien määrittäminen
Polttoaineen kokonaismäärä voidaan näyttä joko polttoaineen kokonaismääränä
(luku) tai kunkin säiliön määränä erikseen (kuva).
34
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Tietojen tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Moottori > MENU >
Mittariasetus > Polttoaineen näyttö.
•
Käyt p-a. kok.m.—valitsemalla tämän voit näyttää polttoaineen
kokonaismäärän lukuarvona.
•
Käytä p-a määriä > Pa-säil. määrä—voit näyttää kaikki määritetyt säiliöt
kuvana.
Polttoainemittareiden tarkasteleminen
Moottorin tietojen tarkasteleminen edellyttää karttaplotterin liittämistä
laitteeseen, joka mittaa polttoaineen määrää tai virtausta tai molempia.
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Moottori.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Polttoainemittareiden lukemien synkronointi
polttoainetasojen mukaan
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Polttoaine (tai Moottori) >
MENU.
•
Täytä kaikki säiliöt—valitse, kun säiliöt ovat täynnä. Tämä asettaa
polttoainetason maksimikapasiteetin mukaan. Säädä sitä tarvittaessa.
•
Lisää polttoain. vene.—valitse, kun et ole täyttänyt säiliötä kokonaan.
Anna lisätyn polttoaineen määrä. Valitse Valmis. Näyttöön tulee arvio
lisätyn polttoaineen määrästä. Säädä sitä tarvittaessa.
•
Aseta koko polttoain.—valitse tämä ja määritä polttoaineen
kokonaismäärä säiliöissä. Valitse Valmis.
35
Tietojen tarkasteleminen
Tuulimittarien tarkasteleminen ja mukauttaminen
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Tuuli.
Karttaplotterin on oltava liitettynä alla mainittuihin oheislaitteisiin, jotta tuulen
nopeuskaavion tiedot voidaan lukea.
Luovikulmamittari
Tuulimittari
Kompassi
Tosituulen, suhteellisen tuulen tai maantason tuulen
valitseminen tuulimittareissa
Tuulen nop. Kuvaus
Tarvittavat tunnistimet
Suhteellinen Näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen
tuuli
ollessa liikkeessä.
Tuulianturi.
Tosituuli
Näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen
ollessa paikallaan.
Tuulianturi ja nopeus veteen
-anturi, tai tuulianturi ja GPSantenni.
Maantason
tuuli
Näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen
ollessa rannassa.
Tuulianturi, nopeus veteen -anturi,
suuntatunnistin ja GPS-antenni,
tai tuulianturi ja GPS-antenni, tai
tuulianturi, nopeus veteen -anturi
ja suuntatunnistin.
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Tuuli > MENU >
Tlen tyyppi.
2. Valitse Suhteellinen tuuli, Tosituuli tai Maantason tuuli.
36
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Tietojen tarkasteleminen
Suuntalähteen määrittäminen
Voit määrittää tuulimittarissa näkyvän suunnan lähteen. Magneettinen
ohjaussuunta on kompassianturista (tai magneettisesta anturista) vastaanotettu
suuntatieto, ja GPS-suuntatiedot laskee karttaplotterin GPS-toiminto.
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Tuuli > MENU >
Suuntalähde.
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen
Huomautus: vuorovesiasematietojen tarkasteleminen edellyttää BlueChart
g2 Vision -korttia.
1. Valitse Informaatio > Vuorov. & virt. > Vuorovesitiedot.
2. Valitse vuorovesiasema. Vuorovesiaseman tiedot tulevat näyttöön.
Luovikulmamittarin alueen valitseminen
Voit määrittää luovikulmamittarin alueen sekä vasta- että myötätuulta varten.
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Kojelauta > Tuuli > MENU.
•
Valitse Muuta vastatuuliast. Määritä kulman näkyvä enimmäis- ja
vähimmäisarvo, kun vastatuulimittari näkyy.
•
Valitse Muuta myötät.asteikko. Määritä kulman näkyvä enimmäis- ja
vähimmäisarvo, kun myötätuulimittari näkyy.
Voit tarkastella jonkin muun päivän vuorovesitietoja valitsemalla Muuta
päivä > Manuaalinen.
Valitsemalla Näytä raportti voit näyttää valitun aseman
vuorovesiennusteraportin.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
37
Tietojen tarkasteleminen
Virtaustietojen tarkasteleminen
Nykyinen ennuste -näytössä voit tarkastella virtaustietoja.
Huomautus: virtausasematietojen tarkasteleminen edellyttää BlueChart g2
Vision -korttia.
1. Valitse Informaatio > Vuorov. & virt. > Vuorovedet.
2. Valitse virtausasema. Virtausaseman tiedot tulevat näyttöön.
Taivaankappaleiden tietojen tarkasteleminen
Taivaan-näyttö näyttää tiedot kuun- ja auringonnousujen ja -laskujen sekä
kuunkierron osalta ja lisäksi auringon ja kuun sijaintiarviotietoja taivaalla.
Karttaplotteri näyttää oletusarvoisesti tiedot taivaankappaleista kuluvan päivän ja
kellonajan osalta.
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Taivaan.
Kuun sijainti
Yläpuolelta
Auringon sijainti
Kuunkierto
Horisontti
Tiedot taivaankappaleista
Voit tarkastella jonkin muun päivän virtausasematietoja valitsemalla Muuta
päivä > Manuaalinen.
Valitsemalla Näytä raportti voit näyttää valitun aseman virtausennusteraportin.
Huomautus: vuorovesi- ja virtausasematietoja voi tarkastella suoraan
merikartassa.
38
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Tietojen tarkasteleminen
Muun päivän taivaankappaletietojen näyttäminen
Voit valita päiväyksen ja kellonajan, joiden osalta haluat nähdä
taivaankappaletiedot, ja voit myös näyttää kuunkierron valitun päiväyksen ja
kellonajan osalta.
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Taivaan > Päivämäärä.
2. Voit tarkastella myös muiden päivien vuorovesitietoja vaihtamalla päivän.
Käyttäjän tietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella käyttäjätietoja valitsemalla aloitusnäytössä Informaatio >
Käyttäjän tiedot.
Reittipistet—kaikkien tallennettujen reittipisteiden luettelon näyttäminen
(sivu 14).
Reitit—tallennettujen reittien luettelon tarkasteleminen (sivu 26).
Jäljet—tallennettujen jälkien luettelon näyttäminen (sivu 28).
Tiedonsiirto—reittipisteiden, reittien ja jälkien siirtäminen SD-kortille ja
-kortilta.
Pyyhi käyttäjän tiedot—kaikkien käyttäjän määrittämien reittipisteiden, reittien
ja jälkien poistaminen.
MapSource-tietojen kopioiminen tai yhdistäminen karttaplotteriin:
1. Aseta SD-kortti karttaplotteriin, jotta laite voi tallentaa tiedoston sille. Tiedosto
sisältää MapSource-muotoilutietoja. Tämä tarvitsee tehdä vain ensimmäisellä
kerralla, kun kopioit tai yhdistät MapSource-tietoja karttaplotteriin tietyltä SDkortilta.
2. Tarkista MapSource-versio tietokoneessa valitsemalla Ohje > Tietoja
MapSourcesta. Jos versio on vanhempi kuin 6.12.2, päivitä se uusimpaan
versioon valitsemalla Ohje > Tarkista ohjelmistopäivitykset tai siirtymällä
Garminin sivustoon osoitteessa www.garmin.com.
3. Aseta SD-kortti tietokoneen SD-kortinlukijaan.
4. Valitse MapSourcessa Siirrä > Lähetä laitteeseen.
5. Valitse Lähetä laitteeseen -ikkunassa SD-kortinlukijan asema ja karttaplotteriin
kopioitavien tietojen tyypit.
6. Valitse Lähetä.
7. Aseta SD-kortti laitteen etupuolella olevaan SD-korttipaikkaan.
8. Valitse karttaplotterin aloitusnäytössä Informaatio > Käyttäjän tiedot >
Tiedonsiirto.
9. Tee jokin seuraavista:
•
Siirrä tietoja SD-kortilta karttaplotteriin ja yhdistä ne aikaisempiin
käyttäjätietoihin valitsemalla Yhdistä kortin tiedot.
•
Korvaa karttaplotterin tiedot valitsemalla Korvaa kortin tiedoilla.
10. Valitse tiedostonimi luettelosta. Tiedot siirretään SD-kortilta karttaplotteriin.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
39
Tietojen tarkasteleminen
Tietojen (reittipisteiden, reittien, jälkien) siirtäminen SD-kortille:
1. Aseta SD-kortti laitteen etupuolella olevaan SD-korttipaikkaan.
2. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Käyttäjän tiedot > Tiedonsiirto >
Tallenna kortille.
3. Tee jokin seuraavista:
•
Valitse tiedostonimi luettelosta.
•
Luo uusi tiedosto valitsemalla Lisää uusi tiedosto. Kirjoita tiedostonimi
keinupainikkeen avulla ja valitse Valmis.
4. Valitsemalla Kyllä voit tallentaa reittipisteet, reitit ja jäljet SD-kortille. Tiedosto
tallennetaan .ADM-muotoon.
Tietojen (reittipisteiden, reittien, jälkien) siirtäminen SD-kortilta:
1. Aseta SD-kortti laitteen etupuolella olevaan SD-korttipaikkaan.
Sisäisten karttojen kopioiminen SD-kortille:
1. Aseta SD-kortti (tilaa vähintään 4 Gt) laitteen etupuolella olevaan SDkorttipaikkaan.
2. Kopioi karttaplotteriin ladatut kartat SD-kortille valitsemalla aloitusnäytössä
Informaatio > Käyttäjän tiedot > Tiedonsiirto > Kopioi sis. kartta.
Tietojen siirtäminen NMEA 2000 -verkkoon tai -verkosta:
1. Liitä laite NMEA 2000 -verkkoon. (Lisätietoja on GPSMAP 400/500 asennusohjeissa.)
2. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Käyttäjän tiedot > Tiedonsiirto >
Verkko.
3. Tee jokin seuraavista:
•
Valitsemalla Kopioi käyttäjätiedot voit siirtää reittipisteitä, reittejä ja jälkiä
toisiin verkkoon liitettyihin karttaplottereihin. Kyseisten karttaplottereiden
aiemmat tiedot korvataan.
•
Valitsemalla Yhdistä käyttäjätiedot voit siirtää tietoja kaikkien verkkoon
liitettyjen karttaplotterien välillä. Ainutkertaiset tiedot yhdistetään kussakin
karttaplottereissa valmiiksi oleviin tietoihin.
2. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Käyttäjän tiedot > Tiedonsiirto.
3. Tee jokin seuraavista:
•
Siirrä tietoja SD-kortilta karttaplotteriin ja yhdistä ne aikaisempiin
käyttäjätietoihin valitsemalla Yhdistä kortin tiedot.
•
Korvaa karttaplotterin tiedot valitsemalla Korvaa kortin tiedoilla.
4. Valitse tiedostonimi luettelosta. Tiedot siirretään SD-kortilta karttaplotteriin.
Tietojen varmuuskopioiminen tietokoneeseen:
1. Aseta SD-kortti laitteen etupuolella olevaan SD-korttipaikkaan.
2. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Käyttäjän tiedot > Tiedonsiirto >
Tallenna kortille.
40
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Tietojen tarkasteleminen
3. Tee jokin seuraavista:
•
Valitse tiedostonimi luettelosta.
•
Luo uusi tiedosto valitsemalla Lisää uusi tiedosto. Kirjoita tiedostonimi
keinupainikkeen avulla ja valitse Valitse.
4. Poista SD-kortti laitteesta ja aseta se tietokoneen SD-kortinlukijaan.
5. Avaa Windowsin® Resurssienhallinnassa SD-kortin Garmin\UserData-kansio.
6. Kopioi asianmukainen .ADM-tiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi kansioon
tietokoneessa.
Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen karttaplotteriin:
1. Kopioi asianmukainen .ADM-tiedosto tietokoneesta SD-kortin Garmin\
UserData-kansioon.
2. Aseta SD-kortti karttaplotteriin.
3. Valitse karttaplotterin aloitusnäytössä Informaatio > Käyttäjän tiedot >
Tiedonsiirto > Korvaa kortin tiedoilla.
Kaikkien reittipisteiden, reittien ja jälkien poistaminen:
1. Valitse karttaplotterin aloitusnäytössä Informaatio > Käyttäjän tiedot > Pyyhi
käyttäjän tiedot.
2. Valitse Reittipistet, Reitit Tallen. jäljet tai Kaikki.
3. Poista tiedot valitsemalla OK.
Muiden alusten tarkasteleminen
Voit tarkastella muiden veneiden tietoja valitsemalla aloitusnäytössä
Informaatio > Muut alukset.
Huomautus: Muiden alusten tietojen tarkasteleminen edellyttää
laitteeseen liitettyä ulkoista AIS (Automatic Identification System)- tai DSC
(Digital Selective Calling) -laitetta. Lisätietoja on sivulla 62.
AIS lista—katso sivulla 46.
DSC puhelulista—viimeisimpien 100 kutsun näyttäminen. DSC-luettelossa
näkyy viimeisin kutsu veneestä. Jos samasta veneestä tulee toinen kutsu, se
korvaa ensimmäisen kutsun luettelossa.
Valitsemalla Asetukset voit lajitella kutsuja nimen, tyypin, MMSI:n, etäisyyden
veneestäsi tai kutsun vastaanottoajan mukaan.
Voit poistaa kaikki kutsut luettelosta valitsemalla Asetukset > Poista kaikki.
DSC-yhteystiedon lisääminen:
1. Valitse Lisää yhteys.
2. Kirjoita aluksen MMSI-numero keinupainikkeella.
3. Kirjoita aluksen nimi keinupainikkeella.
Automaattinen tunnistusjärjestelmä
AIS-järjestelmä (Automatic Identification Järjestelmä) auttaa tunnistamaan ja
jäljittämään muita aluksia.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
41
Tietojen tarkasteleminen
Tietoja AIS-järjestelmästä
AIS ilmoittaa alueen liikenteestä. Ollessaan yhteydessä ulkoiseen AIS-laitteeseen
karttaplotteri voi näyttää joitakin AIS-tietoja muista alueella olevista aluksista,
joissa on transponderi ja jotka lähettävät AIS-tietoja aktiivisesti. Tällaisesta
aluksesta raportoitavia tietoja ovat MMSI-tunnus (Maritime Mobile Service
Identity), sijainti, GPS-nopeus, GPS-suunta, aika, joka aluksen sijainnin
edellisestä raportoinnista on kulunut, lähin sijainti omaan veneeseen nähden ja
siihen kuluva aika.
Tietoja AIS-haku- ja pelastuslähettimistä
AIS-haku- ja pelastuslähettimet (AIS-SART tai SART) ovat itsenäisiä laitteita,
jotka lähettävät aktivoituina hätäsijaintiraportteja. SART-lähetykset poikkeavat
AIS-vakiolähetyksistä, joten ne näyttävät karttaplotterissa erilaisilta kuin
AIS-vakiosymbolit. SART-lähetyksiä ei seurata törmäysten välttämiseksi, vaan
aluksen löytämiseksi ja auttamiseksi.
Navigoiminen SART-lähetyspaikkaan
Kun laite vastaanottaa SART-lähetyksen, hätäsignaali tulee näkyviin.
Aloita navigointi SART-lähetyksen luo valitsemalla Katso > Siirry.
AIS-kohdesymbolit
AIS-alus
Vaarallinen
AIS-kohde
Hävinnyt
AIS-kohde
Symboli
Kuvaus
AIS-alus. Alus lähettää AIS-tietoja. Suunta, johon kolmio osoittaa,
näyttää AIS-aluksen kulkusuunnan.
Kohde on valittu.
Vaarallisen kohteen
lähin piste ja
lähestymisaika
AIS-kohteen
jäljitys
AIS-kohde merikartassa
42
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Tietojen tarkasteleminen
Kohde on aktivoitu. Kohde näkyy kartassa suurempana. Kohteessa
kiinni oleva vihreä viiva näyttää sen kulkusuunnan. Aluksen MMSI-tieto,
nopeus ja suunta näkyvät kohteen alla, jos yksityiskohta-asetuksena on
Näytä (sivu 45). Jos aluksen AIS-lähetyksen signaali katoaa, näyttöön
tulee tähän liittyvä ilmoitus.
Kohde on menetetty. Vihreä X tarkoittaa, että aluksen AIS-lähetyksen
signaalia ei saada, ja karttaplotterin näyttöön tulee ilmoitus, jossa
kysytään, haluatko jatkaa aluksen jäljittämistä. Jos et jatka aluksen
jäljittämistä, kadonneen kohteen symboli poistuu kartasta tai 3Dkarttanäkymästä.
Vaarallinen kohde alueella. Kohteen symboli vilkkuu, laitteesta kuuluu
äänimerkki, ja näyttöön tulee varoitus. Kun hälytys on kuitattu, punaisella
viivalla varustettu punainen kiinteä kolmio näyttää kohteen sijainnin ja
kulkusuunnan. Jos törmäyshälytyksen turva-alueen määrityksenä on
Pois, kohde vilkkuu, mutta äänimerkki ei soi eikä varoitusta näytetä
(sivu 46). Jos aluksen AIS-lähetyksen signaali katoaa, näyttöön tulee
tähän liittyvä ilmoitus.
Tämän symbolin sijainti ilmaisee vaarallisen kohteen lähimmän
lähestymispisteen, ja symbolin vieressä olevat numerot näyttävät
kulkuajan tähän pisteeseen.
Vaarallinen kohde on menetetty. Punainen X tarkoittaa, että aluksen AISlähetyksen signaalia ei saada, ja karttaplotterin näyttöön tulee ilmoitus,
jossa kysytään, haluatko jatkaa aluksen jäljittämistä. Jos et jatka aluksen
jäljittämistä, kadonneen vaarallisen kohteen symboli poistuu kartasta tai
3D-karttanäkymästä.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
AIS-SART-lähetys. Valitsemalla tämän symbolin näet lisätietoja SARTlähetyksestä ja voit aloittaa navigoinnin.
AIS-SART-lähetys on katkennut.
AIS-SART-lähetystesti. Tämä symboli näkyy, kun alus aloittaa SARTlaitteen testin. Se ei merkitse todellista hätätilannetta. Voit poistaa nämä
testisymbolit ja -hälytykset käytöstä.
AIS-SART-lähetystesti on katkennut.
Aktivoidun AIS-kohteen kulkusuuntatiedot ja projisoitu
reitti
Kun aktivoitu AIS-kohde antaa suuntaviivan pohjaan nähden ja kulkusuunnan,
kohteen kulkusuuntatiedot näkyvät kartassa AIS-kohdesymboliin kiinnittyneenä
kiinteänä viivana. Keulaviiva ei näy 3D-karttanäkymässä.
Aktivoidun AIS-kohteen projisoitu reitti näkyy katkoviivana kartassa tai
3D-karttanäkymässä. Projisoidun navigointiviivan pituus perustuu projisoidun
kulkusuunta-asetuksen arvoon (sivu 45). Jos aktivoitu AIS-kohde ei lähetä
nopeustietoja tai alus ei liiku, projisoitu navigointiviiva ei näy. Muutokset
nopeudessa, suuntaviivassa pohjaan nähden tai kääntymistiedot, joita alus
lähettää, voivat vaikuttaa projisoidun navigointiviivan laskentaan.
43
Tietojen tarkasteleminen
Kun aktivoitu AIS-kohde lähettää suuntaviivan pohjaan nähden, kulkusuunnan
ja kääntymistiedot, kohteen projisoitu reitti lasketaan suuntaviivasta pohjaan
nähden ja kääntymistiedoista. Suunta, johon kohde on kääntymässä, mikä
perustuu myös saatuihin kääntymistietoihin, ilmaistaan keulaviivan päässä
näkyvällä väkäsellä. Väkäsen pituus ei muutu.
Projisoitu reitti
Projisoitu reitti
Aktivoitu
kohde
Suunta
MMSI
Kohde ja suuntaviiva pohjaan nähden ja kulkusuunta
Aktivoitu
vaarallinen
kohde
AIS-vastaanoton poistaminen käytöstä
AIS-signaalin vastaanotto on oletuksena käytössä.
MMSI
Suunta
Käännöksen suunta
Kohde ja suuntaviiva pohjaan nähden, kulkusuunta ja kääntymistiedot
Kun aktivoitu AIS-kohde lähettää suuntaviivan pohjaan nähden ja kulkusuunnan,
mutta ei ROT-tietoja, kohteen projisoitu reitti lasketaan suuntaviivasta pohjaan
nähden.
Valitse aloitusnäytössä Asetus > Muut alukset > AIS > Pois.
Kaikkien karttojen ja 3D-karttanäkymien AIS-toiminnot poistetaan käytöstä.
Tämä sisältää AIS-alusten seurannan ja jäljityksen, törmäyshälytykset, joita
AIS-alusten seurannan ja jäljityksen perusteella lasketaan, ja AIS-alusten
tiedot.
AIS-SART-lähetystestihälytysten ottaminen käyttöön
Testihälytysten ja -symbolien välttämiseksi ruuhkaisilla alueilla, esimerkiksi
venesatamissa, AIS-SART-testihälytykset ohitetaan oletusarvoisesti. Jos
haluat testata AIS SART -laitetta, karttaplotteri on otettava käyttöön, jotta
testihälytysten vastaanottaminen on mahdollista.
Valitse aloitusnäytössä Asetus > Muut alukset > AIS SART -testi.
44
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Tietojen tarkasteleminen
AIS-alusten näyttäminen kartassa tai 3D-karttanäkymässä
•
Informaatio—näyttää tai piilottaa AIS-aktivoitujen alusten tiedot.
AIS edellyttää, että käytössä on ulkoinen AIS-laite ja laite vastaanottaa aktiivisia
transponderisignaaleja muista aluksista.
•
Prjis. Klkusuunta—voit määrittää AIS-aktivoitujen alusten projisoidun
suunnan ajan.
Voit määrittää tavan, jolla muut alukset näkyvät kartassa tai 3D-karttanäkymässä.
Näyttöalue, joka on määritetty yhdelle kartalle tai 3D-karttanäkymälle, koskee
vain kyseistä karttaa tai 3D-karttanäkymää. Tiedot, projisoitu kulkusuunta ja
jäljitysasetukset, jotka on määritetty yhdelle kartalle tai 3D-karttanäkymälle,
koskevat kaikkia karttoja tai kaikkia 3D-karttanäkymiä.
•
Polut—näyttää AIS alusten jäljet. Valitse polun avulla näytettävän jäljen
pituus.
Huomautus: Veneilijän 3D-näkymäkartat ovat käytettävissä ainoastaan,
jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia. Kalastuskartat ovat käytettävissä,
jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee
kalastuskarttoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Kohteen aktivointi AIS-alukseksi
Huomautus: Veneilijän 3D-näkymäkartat ovat käytettävissä ainoastaan,
jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia. Kalastuskartat ovat käytettävissä,
jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee
kalastuskarttoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, 3-ulotteinen tai Veneilijän 3D-näkymä.
3. Valitse AIS-alus keinupainikkeella. Paina SELECT-painiketta.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, 3-ulotteinen tai Veneilijän 3D-näkymä.
4. Valitse AIS alus > Aktivoi kohde.
3. Valitse MENU > Muut alukset > Näytön asetukset.
Seurattavan AIS-aluksen tietojen näyttäminen
•
Näyttöalue—osoittaa sen etäisyyden sijainnistasi, jonka sisällä AISalukset näkyvät. Valitse etäisyys tai valitse Näytä kaikki.
Voit tarkastella tietoja, kuten AIS-signaalin tila, MMSI, GPS-nopeus ja GPSsuunta sekä muita seurattavasta AIS-aluksesta raportoitavia tietoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
45
Tietojen tarkasteleminen
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, 3-ulotteinen tai Veneilijän 3D-näkymä.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, 3-ulotteinen tai Veneilijän 3D-näkymä.
3. Valitse AIS-alus keinupainikkeella. Paina SELECT-painiketta.
3. Valitse MENU > Muut alukset > AIS-hälytys > Päällä.
4. Valitse AIS alus.
Aktivoinnin poistaminen AIS-alukselta
Huomautus: Veneilijän 3D-näkymäkartat ovat käytettävissä ainoastaan,
jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia. Kalastuskartat ovat käytettävissä,
jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee
kalastuskarttoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Kun AIS-aktivoitu alus tulee venettä ympäröivälle turvavyöhykkeelle,
näyttöön tulee varoitus. Lisäksi kohde merkitään näytössä vaaralliseksi. Poisasetus estää varoituksen näyttämisen ja äänimerkin, mutta kohde merkitään
näytössä edelleen vaaralliseksi.
4. Valitse Alue, kun haluat muuttaa turva-aluerenkaan mitatun halkaisijan välillä
150 m–3,0 km (500 jalkaa – 20 nm tai 500 jalkaa – 2,0 mailia).
5. Valitse etäisyys.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, 3-ulotteinen tai Veneilijän 3D-näkymä.
6. Valitsemalla Aikaa jäl. laite antaa äänimerkin, jos AIS havaitsee, että kohde
osuu turvavyöhykkeelle määritetyn ajan kuluessa (1 – 24 min).
3. Valitse AIS-alus keinupainikkeella. Paina SELECT-painiketta.
7. Valitse aika.
4. Valitse AIS alus > Poista käytöstä.
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle
Törmäyshälytyksen turva-alueen määrittämistä käytetään vain AIS-järjestelmän
kanssa. Turva-aluetta käytetään törmäyksen estämiseksi, ja sen voi mukauttaa.
Kaikkia turva-alueen törmäyshälytysasetuksia käytetään kaikissa kartoissa ja
kaikissa 3D-karttanäkymissä.
AIS-kohdeluettelon näyttäminen
Huomautus: veneilijän 3D-näkymä- ja kalanäkymä 3D -kartat ovat
käytettävissä ainoastaan, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
Kalastuskartat ovat käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai
jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
46
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttaplotterin asetusten määrittäminen
AIS-kohdeluettelossa on tietoja kaikista veneistä, joita laite tarkkailee. AISluettelossa näkyvät MMSI-tunnukset tai AIS-veneiden nimet (jos veneet tukevat
niiden lähettämistä). Luettelo on lajiteltu alueen mukaan. Venettäsi lähimpänä
oleva vene näkyy luettelossa ensimmäisenä.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, 3-ulotteinen tai Veneilijän 3D-näkymä.
3. Valitse MENU > Muut alukset > AIS lista.
Puhelun soittaminen AIS-uhalle
Katso kohtaa AIS-kohteen kutsuminen (sivu 66).
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
47
Karttaplotterin asetusten määrittäminen
Karttaplotterin asetusten määrittäminen
Voit määrittää laitteen asetukset Asetus-näytössä.
Järjestelmätietojen tarkasteleminen
Voit näyttää karttaplotterin ohjelmistoversion, peruskarttaversion,
mahdolliset kartan lisätiedot ja laitetunnuksen. Saatat tarvita näitä tietoja
järjestelmäohjelmiston päivitykseen tai lisäkarttatietojen ostamiseen.
Valitse aloitusnäytössä Asetus > Järjestelmä > Järjestelmätiedot.
Järjestelmän asetusten määrittäminen
Voit muuttaa järjestelmän yleisiä asetuksia valitsemalla aloitusnäytössä
Asetus > Järjestelmä.
Simulaattori—valitse simulointitilan ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä. Valitsemalla Määritä voit määrittää simulointiasetukset, kuten
simuloidun sijainnin, nopeuden ja suunnan.
Hälytys/Näyttö—määritä laitteen äänimerkkiasetukset valitsemalla Hälytin.
Valitsemalla Näyttö > Taustavalo voit lisätä tai vähentää taustavalon kirkkautta.
Valitsemalla Näyttö > Päivä/yötila voit vaihtaa päivätilasta yötilaan ja
päinvastoin (sivu 4).
48
Autom.käynn.—valitse automaattisen käynnistyksen asetukseksi Päällä tai
Pois. Kun Päällä on valittu, karttaplotteri käynnistyy automaattisesti aina
saadessaan virtaa, ellei karttaplotteria ole sammutettu virtapainikkeella ennen
virran katkaisemista.
• GPS—GPS-satelliittien tarkasteleminen.
• Taivasnäkymä—tarkastele GPS-satelliittiryhmää.
• WAAS/EGNOS—ota WAAS (Pohjois-Amerikassa)- tai EGNOS
(Euroopassa) -ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä. WAAS/EGNOS
tarjoaa tavallista tarkempia GPS-sijaintietoja. Käytettäessä WAAS- tai
EGNOS-ominaisuutta satelliittihaku kuitenkin kestää tavallista kauemmin.
• Nopeus vaimen.—valitse Päällä, Pois tai Autom. Nopeussuodatin
laskee veneen nopeuden keskiarvon lyhyellä ajanjaksolla nopeusarvojen
tasoittamiseksi.
Järjestelmätiedot—järjestelmätietojen tarkasteleminen ja tehdasasetusten
palauttaminen (sivu 56). Voit käyttää vianmääritystyökaluna kohtaa Garminlaitteet > Tallenna kortille. Garminin tuotetuen edustaja voi pyytää sinua
käyttämään tätä toimintoa karttaplotterin tietojen lataamiseksi.
Tapahtumaloki—näyttää järjestelmän tapahtumien luettelon. Voit tarkastella
tietyn tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttaplotterin asetusten määrittäminen
Mittayksiköiden määrittäminen
Kartta datum—kartan rakenteen määrittävän koordinaattijärjestelmän
muuttaminen. Muuta karttadatumia vain, jos käyttämässäsi kartassa tarvitaan
jotakin tiettyä datumia.
Järjestelmän yksiköt—yleisasetus, joka määrittää yksittäiset mittayksiköt
kerralla: Maili (mh, ft, ºF), Metrimitta (kh, m, ºC), Merimailia (kt, ft, ºF)
tai Säädä. Valitsemalla Säädä voit määrittää yksitellen syvyyden, lämpötilan,
etäisyyden, nopeuden, korkeuden, tilavuuden ja paineen yksiköt yksitellen.
Aika—aika-asetusten määrittäminen.
Voit vaihtaa mittayksikköä valitsemalla aloitusnäytössä Asetus > Asetukset >
Yksikkö.
Huomautus: syvyyden ja veden lämpötilan tietojen tarkasteleminen
edellyttää NMEA-luotaimen syvyystietojen vastaanottamista.
Suunta—kulkusuuntatietojen laskennassa käytetyn viittauksen määrittäminen.
• Auto pohjoinen—määrittää sijainnin magneettisen deklinaation
automaattisesti.
• Tosi—määrittää pohjoisen suuntaviittaukseksi.
• Grid—määrittää pohjoisgridin suuntaviittaukseksi (000º).
• Käyt. pohjoinen—käyttäjä voi määrittää magneettisen vaihtelun arvon.
Sijaintimuoto—tietyn sijaintilukeman näyttökoordinaattityylin muuttaminen.
Vaihda sijaintimuotoa ainoastaan, jos käyttämässäsi kartassa määritetään jokin
muu sijaintimuoto.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
• Aikamuoto—valitse kellonajan näyttömuodoksi 12 tuntia, 24 tuntia tai
UTC.
• Aikavyöhyke—aikalukemien aikavyöhykkeen määrittäminen. Jos
aikavyöhykkeen kohdassa on valittu Autom., kesäaika ei ole käytettävissä,
vaan sen asetus on automaattisesti Autom.
• DST (kesäaika, Daylight Saving Time)—valitse Pois, Päällä tai Autom.
Automaattiasetus siirtää laitteen kesä- ja talviaikaan automaattisesti
vuodenajan mukaan.
• Ilm. p.m. viitea.—määritä viiteaika (30 minuutista 24 tuntiin), jonka avulla
lasketaan ilmanpainetrendi. Trendi näkyy tuulimittarissa, kun maantason tuuli
on valittu (sivu 36) tai Liiketiedot-tietopalkissa (sivu 9).
Järjestelmän kielen vaihtaminen
Voit vaihtaa järjestelmän kielen valitsemalla aloitusnäytössä Asetus >
Asetukset > Kielet. Valitse kieli.
49
Karttaplotterin asetusten määrittäminen
Navigointiasetusten määrittäminen
Voit muuttaa navigointiasetuksia valitsemalla aloitusnäytössä Asetus >
Asetukset > Navigointi.
Reittimerkinnät—määrittää, osoitetaanko tallennettujen reittien käännökset
luvuilla (käännös 1, käännös 2 ja niin edelleen) vai reittipisteen nimellä, vai
piilotetaanko käännösten kuvaukset.
Käännössiirto—määritä, miten paljon ennen käännöstä (ajan tai matkan
mukaan) siirryt seuraavalle etapille.
Nopeuslähteet—määritä tuulilukujen ja polttoaineen hinnan laskemiseen
käytettävä tunnistin. Valitsemalla Tuuli tai Polttoainehinta voit valita veden
(veden nopeusanturi) tai GPS:n (laskettu GPS-nopeus).
Autom. opastus—määritä automaattisen opastuksen parametrit.
Rantaviivan etäisyyden automaattiopastusasetus
Rantaviivan etäisyys -asetuksella määritetään, miten lähelle rantaviivaa
automaattiopastusviiva sijoitetaan. Automaattiopastusviiva voi siirtyä, jos muutat
tätä asetusta navigoinnin aikana.
Rantaviivan etäisyys -asetuksen käytettävissä olevat arvot (Lähin, Lähellä,
Normaali, Kaukana ja Kauimmaisin) ovat suhteellisia, eivät ehdottomia.
Voit varmistaa, että automaattiopastusviiva sijoitetaan sopivalle etäisyydelle
rantaviivasta, voit arvioida viivan sijoittelua käyttämällä tutumpia määränpäitä,
joihin on navigoitava kapean vesiväylän kautta.
Rantaviivan etäisyyden määrittäminen:
1. Aja laituriin tai pudota ankkuri.
2. Valitse aloitusnäytössä Asetus > Asetukset > Navigointi > Autom.
opastus > Rantaviivan et. > Normaali.
• Turvasyvyys—määritä sallittu vähimmäissyvyys (kartan syvyystiedot)
automaattisen opastusreitin laskemisen yhteydessä. Alle yhden metrin
turvallinen syvyys ei kelpaa, kun käytetään automaattista reititystä.
3. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reittipistet.
• Turvakorkeus—määritä sellaisen sillan vähimmäiskorkeus (kartan
korkeustiedot), jonka alitse vene voi kulkea turvallisesti.
6. Tarkista automaattiopastusviivan sijainti. Tarkista, väistääkö viiva tunnetut
esteet turvallisesti ja mahdollistavatko käännökset tehokkaan navigoinnin.
• Rantaviivan etäisyys—määritä turvallinen etäisyys veneestä rannalle:
Lähin, Lähellä, Normaali, Kaukana tai Kauimmaisin.
50
4. Valitse sellaisen määränpään reittipiste, johon olet navigoinut aikaisemmin.
5. Valitse Navigoi > Opastus.
7. Valitse jokin seuraavista:
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttaplotterin asetusten määrittäminen
•
Jos automaattiopastusviiva on oikeassa kohdassa, valitse MENU >
Navigointiasetukset > Lopeta navigointi. Jatka vaiheesta 11.
•
Jos automaattiopastusviiva on liian lähellä tunnettuja esteitä, valitse
aloitusnäytössä Asetus > Asetukset > Navigointi > Autom. opastus >
Rantaviivan etäisyys > Kaukana.
•
Jos automaattiopastusviivan käännökset ovat liian leveitä, valitse
aloitusnäytössä Asetus > Asetukset > Navigointi > Autom. opastus >
Rantaviivan etäisyys > Lähellä.
8. Jos valitsit vaiheessa 7 Lähellä tai Kaukana, tarkista automaattiopastusviivan
sijainti. Tarkista, väistääkö viiva tunnetut esteet turvallisesti ja mahdollistavatko
käännökset tehokkaan navigoinnin.
9. Valitse jokin seuraavista:
•
Jos automaattiopastusviiva on oikeassa kohdassa, valitse MENU >
Navigointiasetukset > Lopeta navigointi. Jatka vaiheesta 11.
•
Jos automaattiopastusviiva on liian lähellä tunnettuja esteitä, valitse
aloitusnäytössä Asetus > Asetukset > Navigointi > Autom. opastus >
Rantaviivan etäisyys > Kauimmaisin.
•
Jos automaattiopastusviivan käännökset ovat liian leveitä, valitse
aloitusnäytössä Asetus > Asetukset > Navigointi > Autom. opastus >
Rantaviivan etäisyys > Lähin.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
10. Jos valitsit vaiheessa 9 Lähin tai Kauimmaisin, tarkista
automaattiopastusviivan sijainti. Tarkista, väistääkö viiva tunnetut esteet
turvallisesti ja mahdollistavatko käännökset tehokkaan navigoinnin.
11. Toista vaiheet 1-10 vielä vähintään kerran käyttämällä joka kerta eri
määränpäätä, kunnes tiedät, miten Rantaviivan etäisyys -asetus toimii.
Yhteysasetusten määrittäminen
Voit muuttaa yhteysasetuksia valitsemalla aloitusnäytössä Asetus > Yhteydet.
Sarjaportti 1—valitse sarjaportin 1 käytettävä liitäntämuoto, kun laite liitetään
ulkoisiin NMEA-laitteisiin, tietokoneeseen tai muihin Garmin-laitteisiin.
• Garmin-datasiirto—tukee Garminin tietojen syöttämistä ja tuottamista
Garmin-ohjelmistojen käyttöä varten.
• NMEA Standard—NMEA 0183 -vakio- ja DSC-tietojen lähetys- tai
vastaanottotuki ja NMEA-luotaintietojen vastaanottotuki DPT-, MTW- ja
VHW-lauseille.
• NMEA High Speed—tukee useimpien AIS vastaanotinten
0183-vakiotietojen lähettämistä ja vastaanottamista.
51
Karttaplotterin asetusten määrittäminen
Sarjaportti 2 (jos tuettu)—valitse sarjaportin 2 käytettävä liitäntämuoto, kun
laite liitetään ulkoisiin NMEA-laitteisiin, tietokoneeseen tai muihin Garminlaitteisiin.
NMEA 0183 -asetus—NMEA 0183 -lähetyslauseiden ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä luotain-, reitti-, järjestelmä- ja Garmin NMEA -asetuksia
varten.
NMEA 0183 -lähetyslauseiden ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä:
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > Yhteydet > NMEA 0183 -asetus.
2. Valitse asetus (Kaiku, Reitti, Järjestelmä tai Garmin).
3. Ota NMEA 0183 -lähetyslause käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla
sitä.
• NMEA- tarkkuus—säädä NMEA-lähetyksen desimaalien määrä (Kaksi
merkkiä, Kolme merkkiä tai Neljä merkkiä).
• Reittipiste—valitse, miten laite näyttää reittipisteiden tunnisteet (Nimet tai
Numerot).
• Oletukset—palauttaa kaikkien NMEA 0183 -lauseiden oletusasetuksen.
NMEA 2000 -asetus
• Laiteluettelo—verkkoon liitettyjen NMEA 2000 -laitteiden luettelo. Jos
NMEA 2000 -laitteessa on määritysasetuksia, voit tarkastella laitteen
asetuksia valitsemalla laitteen.
52
• Laitteiden tunnukset—voit nimetä moottorit ja säiliöt, jotta tunnistat niiden
sijainnin veneessä helpommin.
Moottorien merkitseminen numeroilla:
Valitse aloitusnäytössä Asetus > Yhteydet > NMEA 2000 -asetus >
Laitteiden tunnukset > Vaihda moott.tunnus > Käytä numeroita.
Moottorien merkitseminen nimillä:
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > Yhteydet > NMEA 2000 -asetus >
Laitteiden tunnukset > Vaihda moott.tunnus > Tunnuksen tyyppi >
Valitse nimet.
2. Valitse nimettävä moottori.
3. Valitse moottorin sijainti: Paapuuri (P), Keskikohta (K), Tyyrpuuri (S),
Keula (F) tai Perä (A).
4. Valitse moottorin merkintä.
Säiliöiden merkitseminen numeroilla:
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > Yhteydet > NMEA 2000 -asetus >
Laitteiden tunnukset > Vaihda säiliötunnus.
2. Valitse merkittävän säiliön tyyppi.
3. Valitse Käytä numeroita.
Säiliöiden merkitseminen nimillä:
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > Yhteydet > NMEA 2000 -asetus >
Laitteiden tunnukset > Vaihda säiliötunnus.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttaplotterin asetusten määrittäminen
2. Valitse merkittävän säiliön tyyppi.
3. Valitse Valitse nimet.
4. Valitse säiliö.
• Tyyppi—valitse, haluatko hälytysäänimerkin vain lähellä määränpäitä vai
lähellä käännöksiä tai määränpäitä. Voit poistaa saapumishälytykset käytöstä
valitsemalla Pois.
5. Valitse säiliön sijainti: Paapuuri (P), Keskikohta (K), Tyyrpuuri (S),
Keula (F) tai Perä (A).
• Aktivointi—valitse, käynnistääkö saapumishälytyksen aika vai matka
määränpäähän.
6. Valitse säiliön merkintä.
• Muuta aika / Vaihda etäisyys—jos Aktivointi-kohdassa on valittu Aika,
valitsemalla Muuta aika voit määrittää minuutteina, miten paljon ennen
määränpäätä hälytysääni kuuluu. Jos Aktivointi-kohdassa on valittu
Etäisyys, valitsemalla Vaihda etäisyys voit määrittää kilometreinä, miten
paljon ennen määränpäätä hälytys kuuluu. Voit muuttaa aikaa tai etäisyyttä
keinupainikkeella.
Hälytysten määrittäminen
Laite voidaan määrittää antamaan äänimerkki tietyissä tilanteissa. Kaikki
hälytykset ovat oletusarvoisesti pois käytöstä.
Hälytyksen määrittäminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > Hälytykset.
2. Valitse hälytysluokka.
3. Valitse hälytys.
4. Ota hälytys käyttöön valitsemalla Päällä.
5. Määritä hälytystiedot.
Navigointihälytysten määrittäminen
Voit määrittää navigointihälytyksen valitsemalla aloitusnäytössä Asetus >
Hälytykset > Navigointi.
Ank. laahaus—hälytys, joka ilmoittaa, kun ylität määritetyn laahausetäisyyden.
Pois suunnalta—hälytys, joka ilmoittaa, kun olet tietyn matkan päässä reitiltä.
Järjestelmän hälytysten määrittäminen
Voit määrittää järjestelmän hälytyksen valitsemalla aloitusnäytössä Asetus >
Hälytykset > Järjestelmä.
Kello—määritä hälytys järjestelmän kellon (GPS) avulla. Laitteen virran on
oltava kytkettynä, jotta kellohälytys toimii.
Saapumis—hälytys, joka ilmoittaa, kun olet tietyllä etäisyydellä tai tietyn
ajoajan päässä käännöksestä tai määränpäästä.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
53
Karttaplotterin asetusten määrittäminen
Akku—hälytys, joka ilmoittaa, kun akun varaustila saavuttaa määritetyn matalan
tason.
GPS-tarkkuus—hälytys, joka ilmoittaa, kun GPS-sijaintitarkkuus on määritettyä
arvoa pienempi.
Luotaimen hälytysten määrittäminen
Voit määrittää luotainhälytyksen valitsemalla aloitusnäytössä Asetus >
Hälytykset > Kaiku.
Huomautus: luotainhälytysten määrittäminen edellyttää NMEA-luotaimen
syvyystietojen vastaanottoa.
Matala vesi—määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun syvyys on
määritettyä arvoa pienempi.
Syvävesi—määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun syvyys on määritettyä
arvoa suurempi.
Veden lämpö—hälytys, joka ilmoittaa, kun kaikuanturi havaitsee määritettyä
lämpötilaa 1,1 °C (2 °F) korkeamman tai matalamman lämpötilan.
Kala—hälytys, joka ilmoittaa määritettyjen kuvakkeiden mukaisen vedenalaisen
kohteen.
—äänimerkki kuuluu kaikenkokoisten kalojen yhteydessä.
—äänimerkki kuuluu ainoastaan keskikokoisten ja suurten
kalojen yhteydessä.
—äänimerkki kuuluu ainoastaan suurten kalojen yhteydessä.
Polttoainetta yhteensä -hälytyksen
määrittäminen
Voit määrittää karttaplotterin antamaan äänimerkin, kun jäljellä olevan
polttoaineen kokonaismäärä saavuttaa määritetyn tason.
Huomautus: polttoainetietojen vastaanottaminen edellyttää yhteyttä
ulkoiseen polttoainetunnistimeen, kuten Garmin GFS 10 -laitteeseen.
Polttoainetta yhteensä -hälytyksen ottaminen käyttöön ja
polttoainehälytyksen tason määrittäminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > Hälytykset > Polttoaine > Polttoainetta
yht. > Päällä (tai Pois).
2. Jos valitset Päällä, määritä keinupainikkeella, minkä polttoainemäärän
kohdalla laitteesta kuuluu äänimerkki.
54
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttaplotterin asetusten määrittäminen
Oman veneen määrittäminen
Voit määrittää veneen asetukset valitsemalla aloitusnäytössä Asetus >
Oma vene.
Köliasetus—määritä pintalukeman tasoitus kölin syvyyden mukaan, jotta
voit mitata syvyyden kölin pohjasta kaikuanturin sijainnin sijasta. Antamalla
positiivisen luvun voit määrittää kölin tasoituksen. Antamalla negatiivisen
luvun voit kompensoida suuren uppouman alusta, joka saattaa uida muutaman
metrinkin syvyydessä.
Kaikuanturi pinnassa
Positiivinen (+) luku osoittaa
syvyyden kölin pohjasta.
Kaikuanturi kölin pohjassa
Negatiivinen (-) luku osoittaa
syvyyden pinnasta.
Köliasetuksen säätäminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > Oma vene > Köliasetus.
2. Määritä keinupainikkeella mitattu etäisyys kaikuanturin sijainnista
vedenpintaan tai veneen köliin.
•
Jos mittaat alaspäin köliin asti (kaikuanturi asennettu vesirajaan), anna
positiivinen (+) luku. Tämä näyttää syvyyden kölin pohjasta.
Lmpöt poikma—määritä kaikuanturin lämpötilatunnistimen lämpötilan
poikkeama.
•
Jos mittaat ylöspäin vesilinjaan asti (kaikuanturi asennettu kölin pohjaan),
anna negatiivinen (-) luku. Tämä näyttää syvyyden pinnassa.
Kalibroi nopeus veteen—tässä valikossa voit kalibroida nopeutta mittaavan
laitteen. Noudata näyttöön tulevia kalibrointiohjeita. Jos et käytä nopeutta
mittaavaa laitetta, tämä valikko ei näy.
3. Hyväksy luku valitsemalla Valmis.
Huomautus: Jos vene ei kulje tarpeeksi nopeasti tai nopeustunnistin ei
havaitse nopeutta, näyttöön tulee ilmoitus liian pienestä nopeudesta. Valitse
OK ja lisää veneen nopeutta turvallisesti. Jos ilmoitus tulee näyttöön uudelleen,
pysäytä vene ja varmista, että nopeustunnistimen kiekko ei ole juuttunut. Jos
kiekko pyörii normaalisti, tarkista kaapeliliitännät. Jos ilmoitus näkyy uudelleen,
ota yhteys Garminin tuotetukeen.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
55
Karttaplotterin asetusten määrittäminen
Polttoa. kapas.—määritä veneen polttoainekapasiteetti.
•
Muiden alusten määrittäminen
Aikaa jäl. (turva-alue)—laite antaa äänimerkin, jos AIS tai MARPA
havaitsee, että kohde osuu turvavyöhykkeelle määritetyn ajan kuluessa
(1 – 24 min).
•
AIS-hälytys—kun Päällä on valittu ja alus saapuu turva-alueelle, näyttöön
tulee ilmoitus (AIS: Vaarallinen kohde). Kun Pois on valittu, ilmoitus ei tule
näyttöön.
Voit määrittää muiden veneiden asetuksia valitsemalla aloitusnäytössä
Asetus > Muut alukset.
HUOMAUTUS: muiden veneiden AIS- tai DSC-tietojen määrittäminen
edellyttää yhteyttä laitteesta ulkoiseen AIS- tai DSC-laitteeseen.
AIS—AIS (Automatic Identification System) -järjestelmän ottaminen käyttöön
ja poistaminen käytöstä. AIS ilmoittaa alueen liikenteestä antamalla tunnus-,
sijainti-, kurssi- ja nopeustietoja alueella olevista veneistä, joissa on lähetinvastaanotin.
DSC—DSC (Digital Selective Calling) -toiminnon ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä.
Alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto poistaa kaikki antamasi tiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Tehdasasetukset.
2. Palauta kaikki tehdasasetukset valitsemalla Kyllä tai peruuta valitsemalla Ei.
Laite käynnistyy uudelleen ja kehottaa muuttamaan laitteen asetuksia (sivu 2).
AIS-hälytys—luo veneesi ympärille turva-alue yhteentörmäysten välttämiseksi.
Aluetta voi mukauttaa.
Turva-alueasetusten mukauttaminen:
Valitse aloitusnäytössä Asetus > Muut alukset > AIS-hälytys.
•
56
Alue—muuta turva-aluerenkaan mitattu halkaisija välillä 500 jalkaa –
20 nm (150 m – 3,0 km tai 500 jalkaa – 2,0 mi).
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Luotaimen käyttäminen
Luotaimen käyttäminen
Kaikuanturiin liitettynä seuraavia karttaplottereita voi käyttää kalastustutkina:
GPSMAP 421s
GPSMAP 521s
GPSMAP 551s
GPSMAP 451s
GPSMAP 526s
GPSMAP 556s
Syvyys
Lämpötila
Nopeus
Vedenalaiset
kohteet
Alue
Koko näyttö
Valitsemalla Koko näyttö -vaihtoehdon voit näyttää kaikuanturin luotainlukemat
koko näytössä.
Valitse aloitusnäytössä Kaiku > Koko näyttö.
Kaikuanturin
taajuus
Koko näyttö
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
57
Luotaimen käyttäminen
Jaettu taajuusnäyttö
Jaetussa taajuusnäytössä (vain kaksoistaajuuskaikuanturi) voit tarkastella sekä
50 kHz:n että 200 kHz:n taajuutta samassa näytössä. 50 kHz:n taajuuskaavio
näkyy vasemmalla. 200 kHz:n taajuuskaavio näkyy oikealla.
Valitse aloitusnäytössä Kaiku > Jaettu taajuus.
Jaettu zoomausnäyttö
Jaetussa zoomausnäytössä voit tarkastella koko kaavion luotaintietoja ja sen
lähennettyä osaa samassa näytössä.
Valitse aloitusnäytössä Kaiku > Jaettu Zoom.
Syvyys, lämpötila ja
nopeus
Syvyys, lämpötila ja nopeus
Alue
Zoomausikkuna
Lähennetty
syvyysskaala
Alue
Zoomaustaso
Kaikuanturin
taajuus
Jaettu zoom
Taajuudet
Jaettu taajuus
58
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Luotaimen käyttäminen
Syvyyslokinäyttö
Syvyyslokinäytössä näkyy ajan kuluessa kerättyjen lämpötilalukemien graafinen
loki. Nykyinen syvyys näkyy vasemmassa yläkulmassa.
Valitse aloitusnäytössä Kaiku > Lämpöloki.
Lämpölokinäyttö
Jos käytät lämpötilan mittaavaa kaikuanturia, lämpölokinäytössä näkyy ajan
kuluessa kerättyjen lämpötilalukemien graafinen loki. Nykyinen lämpötila ja
syvyys näkyvät vasemmassa yläkulmassa.
Valitse aloitusnäytössä Kaiku > Lämpöloki.
Määritä lokin kesto ja asteikko painamalla MENU-painiketta.
Määritä lokin kesto ja asteikko painamalla MENU-painiketta.
Syvyys
Lämpötila ja
syvyys
Syvyysalue
Kulunut aika
Kulunut
aika
Syvyysloki
Syvyys näkyy oikeassa reunassa ja kulunut aika alareunassa. Kaavio vierittyy
vasemmalle, kun laite vastaanottaa tietoja.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Lämpötilaalue
Lämpöloki
Lämpötila näkyy oikeassa reunassa ja kulunut aika alareunassa. Kaavio vierittyy
vasemmalle, kun laite vastaanottaa tietoja.
59
Luotaimen käyttäminen
Luotaimen määrittäminen
Luotaimen määritysnäytössä voit määrittää kaikkien luotainnäyttöjen asetukset.
Valitse aloitusnäytössä Kaiku > Kaiun asetus.
Ulkoasu—mukauta kalakuvakkeiden, harmaalinjan ja kaiun värien näyttötapaa.
• Kalasymboli—määritä, miten laite tulkitsee vedenalaiset kohteet.
◦◦ Valitse
, jos haluat näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden
ohella luotaimen tuottamia taustatietoja.
Kaikunopeus—voit säätää, millä nopeudella kaiku vierittyy oikealta vasemmalle
(Ultrascroll™, Nopea, Keskikokoi. tai Hidas). Jos käytössä on nopeutta
mittaava kaikuanturi, voit määrittää piirtonopeuden säätymään automaattisesti
aluksen nopeuden mukaan valitsemalla Autom.
, jos haluat näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden
◦◦ Valitse
ohella luotaimen tuottamia taustatietoja ja kohteen syvyystiedot.
Pintakohina—näytä tai piilota vedenpinnan lähellä olevat luotaintulokset. Voit
vähentää turhan tiedon näkymistä piilottamalla pintakohinan.
, jos haluat näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden
◦◦ Valitse
ohella luotaimen tuottamia taustatietoja.
Syvy. viiv—viittaaminen nopeasti tiettyyn syvyyteen (Näytä tai Piilota).
Voit määrittää viittausviivan syvyyden valitsemalla Näytä ja painamalla
keinupainiketta ylös- tai alaspäin.
A-Scope—pystytunnistin näytön oikeassa reunassa.
◦◦ Valitse
, jos haluat näyttää vedenalaiset kohteet symboleina.
• Harmaali—korostaa vahvimman signaalin ja osoittaa siten sen
voimakkuuden tai heikkouden.
◦◦ Pois (oletus)—poistaa harmaalinjan käytöstä.
◦◦ Kork—herkin asetus. Lähes kaikki vahvat tulokset näkyvät valkoisina.
Tietopalkit—näytä tai piilota syvyys, veden lämpötila, nopeus veteen (jos
kaikuanturissa on kyseinen ominaisuus), akun jännite, liiketiedot, navigointi ja
kompassinauha (sivu 9).
Huomautus: veden lämpötilan tai nopeuden veteen näyttäminen edellyttää,
että liitetty kaikuanturi pystyy mittaamaan veden lämpötilan, nopeuden veteen tai
molemmat. Näytä arvot valitsemalla Autom.
60
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Luotaimen käyttäminen
◦◦ Keskikokoi.—monet vahvimmista tuloksista näkyvät valkoisina.
◦◦ Matal—vähiten herkkä asetus. Vain vahvimmat tulokset näkyvät
valkoisina.
Värivalikko—valitse Valkoinen tai Sininen. Tämä vaikuttaa kaikkien
luotainnäyttöjen taustaan, muttei muuta Lämpöloki-näyttöä.
Luotaimen lisäasetukset
Voit säätää luotaimen lisäasetuksia painamalla luotainnäytössä MENUpainiketta.
Luotaimen tauko—pysäyttää kaikunäytön vierityksen.
Reittipisteen merkitseminen valittuun syvyyteen:
1. Paina kaikunäytössä MENU-painiketta > Luotaimen tauko.
2. Vie kohdistin keinupainikkeella kalan tai merkittävän rakenteen päälle.
3. Paina Select-painiketta.
Jatka vieritystä painamalla pysäytetyssä näytössä MENU-painiketta >
Luotaimen jatko.
Alue—säädä syvyysasteikon aluetta näytön oikeassa reunassa (Autom. tai säädä
manuaalisesti: Manuaalinen alue).
Herkkyys—säädä luotainvastaanottimen herkkyyttä (Autom. tai säädä
manuaalisesti: Manuaalinen). Voit näyttää enemmän yksityiskohtia
kasvattamalla herkkyysasetusta. Jos näyttö on liian täynnä, vähennä herkkyyttä.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Taajuus—kun käytät kaksoistaajuuskaikuanturia, valitse miten taajuudet näkyvät
näytössä (200kHz, 50kHz, Kaksois tai Autom.).
Zoom—voit lähentää koko näytön osaa. Zoomaus on oletusarvoisesti pois
käytöstä (Ei Zoomia). Valittavissa on neljä vaihtoehtoa:
• Ei Zoomia—zoomauksen poistaminen käytöstä.
• Auto 2x Zoom—kaksinkertainen suurennus.
• Auto 4x Zoom—nelinkertainen suurennus.
• Man. zoomaus—määritä suurennetun alueen syvyysalue manuaalisesti.
Valitse Syvyys ja määritä suurennetun alueen syvyysalue valitsemalla
keinupainike > Select. Valitse Taso ja lisää tai vähennä suurennetun alueen
suurennusta valitsemalla keinupainike > Select.
• Pohjan lukitus—zoomausikkunan lukitseminen näytön alareunaan.
• Jaettu Zoom—näyttää jaetun zoomausnäytön (sivu 58).
Kohinan poisto (käytettävissä ainoastaan, kun Herkkyys-asetus on
Manuaalinen)—vähentää näytön kohinaa (tavallisesti sähkölaitteiden
aiheuttamia häiriöitä). Yläliukusäätimellä voit säätää kohinan poistoa
manuaalisesti. Säätämällä kohinan poistoa manuaalisesti voit hienosäätää
luotaimen näyttämään mahdollisimman paljon yksityiskohtia, mutta
mahdollisimman vähän kohinaa.
Kun Taajuus-asetus on Kaksois (ja Herkkyys-asetus on Manuaalinen), voit
säätää kunkin taajuuden kohinan poistoa erikseen.
61
Digital Selective Calling
Digital Selective Calling (DSC)
Karttaplotterin käyttäminen VHF-radion kanssa
Seuraavassa taulukossa näkyvät ominaisuudet ovat käytettävissä, kun liität karttaplotterin VHF-radioon NMEA 0183- tai NMEA 2000 -verkon kautta.
Ominaisuus
NMEA 0183
VHF -radio
NMEA 2000
VHF -radio
Garmin NMEA 0183
VHF -radio
Garmin NMEA 2000
VHF -radio
Karttaplotteri voi siirtää GPS-sijaintisi radioon. GPSsijaintitiedot lähetetään DSC-kutsuissa, jos radio tukee sitä.
X
X
X
X
Karttaplotteri voi vastaanottaa DSC-hätäkutsuja ja sijaintitietoja
radiosta.
X
X
X
X
Karttaplotteri voi tarkkailla sijaintiraportteja
lähettävien alusten sijaintia.
X
X
X
X
Määritä ja lähetä nopeasti erillisten rutiinikutsujen tietoja
Garmin VHF -radioon.
X
Kun aloitat mies yli laidan -hätäkutsun radiolla, karttaplotteri
näyttää mies yli laidan -näytön ja kehottaa navigoimaan mies
yli laidan -pisteeseen.
X
Kun aloitat mies yli laidan -hätäkutsun karttaplotterista,
radio näyttää Hätäkutsu-sivun mies yli laidan -hätäkutsun
aloittamiseksi.
X
62
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Digital Selective Calling
DSC:n ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä:
1. Valitse Asetus > Muut alukset.
2. Valitsemalla DSC voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
DSC-yhteyden lisääminen
Voit soittaa DSC-yhteyshenkilölle karttaplotterista. Lisätietoja erillisistä
rutiinikutsuista on sivulla 65.
1. Paina karttanäkymässä MENU-painiketta > Muut alukset > DSC >
DSC-puhelulista > Lisää yhteys.
2. Valitse keinupainikkeella aluksen MMSI (Maritime Mobile Service Identity)
-numero ja paina SELECT-painiketta.
3. Kirjoita aluksen nimi näyttönäppäimistöllä ja valitse Valmis.
Hätäkutsujen vastaanottaminen
Jos Garmin-karttaplotteri ja VHF-radio on liitetty NMEA 0183- tai NMEA
2000 -verkon kautta, karttaplotteri hälyttää, kun VHF-radio vastaanottaa DSChätäkutsun. Jos hätäkutsun mukana lähetettiin sijaintitietoja, myös ne ovat
käytettävissä, ja ne tallennetaan kutsun kanssa.
-symboli osoittaa hätäkutsun DSC-puhelulistassa ja merkitsee aluksen
sijainnin merikartassa DSC-hätäkutsun lähetysaikana.
Kun vastaanotat DSC-hätäkutsun:
1. Katso kutsun tiedot valitsemalla Tarkastele.
2. Tee jokin seuraavista:
•
Valitsemalla Soita radion kautta voit määrittää erillisen rutiinikutsun
ja soittaa hädässä olevalle alukselle (sivu 65). Tämä vaihtoehto on
käytettävissä ainoastaan, jos käytät Garmin NMEA 2000 -yhteensopivaa
VHF-radiota.
•
Valitsemalla Muokkaa voit muokata aluksen nimeä ja lisätä kommentin.
Jos radio tarkkailee aluksen sijaintia, valitsemalla Polku voit näyttää tai
piilottaa aluksen polkuviivan. Valitsemalla Polkuviiva voit vaihtaa viivan
värin. Voit poistaa kutsuraportin valitsemalla Tyhjenä raport. Valitsemalla
Luo reittipiste voit määrittää reittipisteen hätäkutsussa lähetettyyn
sijaintiin.
DSC-puhelulistan tarkasteleminen
DSC-puhelulista on viimeisimpien DSC-kutsujen ja muiden DSC-yhteystietojen
loki. DSC-puhelulistassa voi olla enintään 100 merkintää. DSC-puhelulistassa
näkyy viimeisin kutsu veneestä. Jos samasta veneestä tulee toinen kutsu, se
korvaa ensimmäisen kutsun luettelossa.
Paina karttanäytössä MENU-painiketta > Muut alukset > DSC >
DSC-puhelulista.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
63
Digital Selective Calling
Mies yli laidan -hätäkutsut VHF-radiosta
Kun Garmin-karttaplotteri on liitetty Garmin NMEA 2000 -yhteensopivaan
radioon ja aloitat radiosta mies yli laidan -DSC-hätäkutsun, Garminkarttaplotteri näyttää mies yli laidan -näytön ja kehottaa navigoimaan
mies yli laidan -pisteeseen. Jos käytössä on verkkoon liitetty Garminautomaattiohjausjärjestelmä, karttaplotteri kehottaa aloittamaan Williamsonin
käännöksen mies yli laidan -pisteeseen.
Jos peruutat mies yli laidan -hätäkutsun radiolla, mies yli laidan -näyttö ei näy
enää.
Mies yli laidan -hätäkutsut karttaplotterista
Kun Garmin-karttaplotteri on liitetty Garmin NMEA 2000 -yhteensopivaan
radioon ja aktivoit navigoinnin mies yli laidan -sijaintiin, radio näyttää
Hätäkutsu-sivun mies yli laidan -hätäkutsun aloittamiseksi. Lähetä hätäkutsu
painamalla radion DISTRESS-painiketta vähintään kolme sekuntia.
Sijainnin seuranta
Kun liität Garmin-karttaplotterin VHF-radioon NMEA 0183 -verkon kautta, voit
seurata sijaintiraportteja lähettäviä aluksia. Tämä ominaisuus on käytettävissä
myös NMEA 2000 -verkossa, kunhan alus lähettää oikeita PGN-tietoja (PGN
129808, DSC Call Information).
Kaikki vastaanotetut sijaintiraportit kirjataan DSC-puhelulistaan (sivu 41).
Sijaintiraporttiluettelon tarkasteleminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Muut alukset > DSC-puhelulista.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
•
Valitsemalla Soita radion kautta voit määrittää erillisen rutiinikutsun
ja soittaa alukselle, joka lähetti sijaintiraportin. Tämä vaihtoehto on
käytettävissä ainoastaan, jos käytät Garmin NMEA 2000 ‑yhteensopivaa
VHF-radiota.
•
Valitsemalla Muokkaa voit muokata aluksen nimeä ja symbolia ja lisätä
kommentin. Jos radio tarkkailee aluksen sijaintia, valitsemalla Polku voit
näyttää tai piilottaa aluksen polkuviivan. Valitsemalla Polkuviiva voit
vaihtaa viivan värin. Voit poistaa kutsuraportin valitsemalla Tyhjenä raport.
Valitsemalla Luo reittipiste voit määrittää reittipisteen hätäkutsussa
lähetettyyn sijaintiin.
•
Voit poistaa kutsuraportin valitsemalla Tyhjenä raport.
Tietoja hätäkutsujen soittamisesta Garmin-radiolla on Garmin VHF -radion
käyttöoppaassa. Tietoja navigoinnin aktivoimisesta mies yli laidan -sijaintiin on
sivulla 25.
64
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Digital Selective Calling
•
Valitsemalla Navigoi voit mennä tai muodostaa reitin sijaintiraportissa
lähetettyyn sijaintiin (sivu 10).
Alusten polkujen määrittäminen merikartassa
Jos karttaplotteri on määritetty näyttämään polut, merikartassa näkyy musta piste
kunkin ilmoitetun sijainnin kohdassa, musta viiva, joka osoittaa aluksen polun, ja
sininen lippusymboli, joka osoittaa viimeisimmän ilmoitetun sijainnin.
Reittipisteiden näyttöajan määrittäminen:
1. Paina karttanäytössä MENU-painiketta > Muut alukset > DSC > DSC-reitit.
2. Valitse, miten monen tunnin ajan seuratut alukset näkyvät merikartassa. Jos
valitset esimerkiksi 4 tuntia, kaikki seurattujen alusten reittipisteet (alle neljä
tuntia sitten ilmoitetut) näkyvät.
Seurattujen alusten polkuviivojen poistaminen käytöstä:
1. Paina karttanäytössä MENU-painiketta > Muut alukset > DSC > DSC-reitit.
2. Valitsemalla Pois voit poistaa käytöstä kaikkien alusten reittiviivat.
Sijaintiraportteja lähettävän aluksen polkuviivan näyttäminen ja
piilottaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Muut alukset > DSC-puhelulista.
2. Valitse alus luettelosta > Muokkaa.
3. Valitse Polku.
Aluksen polkuviivan symbolin ja värin vaihtaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Muut alukset > DSC-puhelulista.
2. Valitse alus luettelosta > Muokkaa.
3. Valitse vaihtoehto:
•
Muokkaa symbolia valitsemalla Symboli.
•
Muokkaa viivan väriä valitsemalla Polkuviiva.
Erillisen rutiinikutsun aloittaminen
Kun liität Garmin-karttaplotterin Garmin VHF NMEA 2000 -yhteensopivaan
radioon, voit aloittaa erillisen rutiinikutsun karttaplotterin käyttöliittymässä.
Kun määrität erillisen rutiinikutsun karttaplotterissa, voit valita kanavaksi jonkin
seuraavista. Radio lähettää tämän pyynnön kutsussa.
DSC-kanavana voi käyttää ainoastaan kaikilla taajuuskaistoilla käytettävissä
olevia kanavia: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 tai 77.
HUOMAUTUS: Oletuskanava on 72. Valitsemalla Kanava voit kuitenkin
valita luettelosta jonkin toisen kanavan. Jos valitset jonkin toisen kanavan,
karttaplotteri käyttää sitä kutsuihin, kunnes valitset kutsua varten jonkin toisen
kanavan.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
65
Digital Selective Calling
Erillisen rutiinikutsun aloittaminen:
1. Paina karttanäkymässä MENU-painiketta > Muut alukset > DSC >
DSC-puhelulista.
2. Valitse luettelosta asema kutsua varten.
3. Valitse Tarkastele > Soita radion kautta.
4. Valitsemalla Lähetä voit lähettää kutsun tiedot radioon.
5. Valitse Garmin VHF -radiossa Soita.
AIS-kohteen kutsuminen
Kun liität Garmin-karttaplotterin Garmin VHF NMEA 2000 -yhteensopivaan
radioon, voit aloittaa erillisen rutiinikutsun AIS-kohteeseen karttaplotterin
käyttöliittymässä. Lisätietoja muun kuin oletuskanavan (kanava 72)
valitsemisesta on sivulla 65.
Erillisen rutiinikutsun aloittaminen AIS-kohteeseen:
1. Valitse kartassa keinupainikkeella AIS-kohde .
2. Valitse AIS alus > Soita radion kautta.
3. Valitsemalla Lähetä voit lähettää kutsun tiedot radioon.
4. Valitse Garmin VHF -radiossa Soita.
66
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Liite
Liite
Tekniset tiedot
Fyysiset tiedot
Koko:
Paino:
400-sarja: L × K × S: 14,5 × 12,7 × 7,6 cm
(5,7 × 5,0 × 3,0 tuumaa)
500-sarja: L × K × S: 15,0 × 16,3 × 7,4 cm
(5,9 × 6,4 × 2,9 tuumaa)
Suorituskyky
Vastaanotin:
Herkkä, 14 rinnakkaiskanavaa, WAAS-yhteensopiva vastaanotin:
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 551/551s
Herkkä, 12 rinnakkaiskanavaa, WAAS-yhteensopiva vastaanotin:
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
400-sarja: 560 g (1,30 paunaa)
500-sarja: 800 g (1,75 paunaa)
Näyttö: GPSMAP 421 ja 451: lävistäjä 10,6 cm (4,0 tuumaa),
QVGA-näyttö, säädettävä kirkkaus, 320 × 240 kuvapistettä.
GPSMAP 521 ja 551: lävistäjä 12,7 cm (5,0 tuumaa),
QVGA-näyttö, säädettävä kirkkaus, 320 × 234 kuvapistettä.
GPSMAP 526 ja 556: lävistäjä 12,7 cm (5,0 tuumaa), VGA-näyttö,
säädettävä kirkkaus, 640 × 480 kuvapistettä.
Kotelo:
täysin koteloitu, kestävä muovin ja alumiinin seos,
vesitiivis IEC 529-IPX7 -standardin mukaan.
Lämpötilat: -15–55 ºC (5–131 ºF)
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
67
Liite
Hakuajat: (keskimäärin, kun vastaanotin on paikallaan ja taivas on kirkas)
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 551/551s
Lämmin*: noin 1 sekunti
Kylmä**: noin 38 sekuntia
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
Lämmin*: noin 15 sekuntia
Kylmä**: noin 45 sekuntia
*Lämmin: laite on siinä sijainnissa tai lähellä sitä sijaintia, jossa hait
satelliitteja viimeksi.
**Kylmä: laitetta on siirretty yli 800 km (500 mailia) virran katkaisemisen
jälkeen.
Päivitystahti: kerran sekunnissa
GPS-tarkkuus:
Sijainti: <15 m (49 jalkaa), 95 % tyypillinen
Nopeus: 0,05 m/s (0,164 jalkaa/s), tasainen tila
Virta
Virtalähde: 10–32 Vdc
Käyttö: enintään 15 W, 13,8 Vdc
Sulake: AGC/3AG - 3.0 A
Luotain
Virta: 1 kW:n kaikuanturi, 1 000 W (RMS),
8 000 W (huipputeho)*;
Kaksoistaajuus, 500 W (RMS), 4 000 W (huipputeho)
Taajuus: 50/200 kHz (kaksoistaajuus ja 1 kW)
Syvyys: 762 m (2 500 jalkaa) (1 kW), 457 m (1 500 jalkaa)**
*1 kW:n kaikuantureita tukevat ainoastaan GPSMAP 526s- ja 556s-laitteet.
**Syvyyskapasiteetti määräytyy veden suolaisuuden, pohjan tyypin ja
muiden vesiolosuhteiden mukaan.
WAAS-tarkkuus:
Sijainti: <3 m (10 jalkaa), 95 % tyypillinen
Nopeus: 0,05 m/s, tasainen tila
Dynamiikka: 6 g
68
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Liite
Hälytykset ja ilmoitukset
Laitteen ilmoitusjärjestelmä ilmoittaa laitteen käyttöominaisuuksista. Kun
näyttöön tulee ilmoitus, kuittaa se painamalla MENU-painiketta.
AIS: Vaarallinen kohde—näyttää vaarallisen kohteen MMSI (Maritime Mobile
Service Identity) -tunnuksen.
Akkuhälytys—akun lataus on Akkuhälytys-kohdassa määritettyä pienempi.
Ankkurihälytys—olet ajautunut pois määritetyltä etäisyysalueelta.
Antennisyöttö oikosulussa—jokin antennin johdinten osa on puristuksissa, rikki
tai koskettaa runkoa.
Anturia ei ole kytketty, luotain sammutettu—kaikuanturia ei ole liitetty,
kaapeli tai kaikuanturi on viallinen tai kaikuanturin kaapeli on irti. Jos
kaikuanturin kaapeli irrotetaan, kun laite on käynnissä, kytke kaapeli uudelleen
ja katkaise ja kytke virta.
Datapohjavirhe—laitteen sisäinen ongelma. Ota yhteys myyjään tai Garminin
tuotetukeen laitteen huoltamiseksi.
DSC-sijaintitiedot vastaanotettu—näyttää MMSI:n tai MMSI:n nimen.
Ei voi avata karttoja—laitteen muistikortin tietoja ei ole avattu. Ota yhteys
myyjään tai Garminin tuotetukeen.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Ei voi kirjoittaa muistikortille. Kortti on vain luettavissa—laitteen SD-kortti
on kopiosuojattu.
Ei voi kirjoittaa muistikortille. Kortti voi olla täynnä.—kortin lukuvirhe.
Poista se ja aseta se uudelleen. Jos ongelma ei häviä, ota yhteys myyjään tai
Garminin tuotetukeen.
Ei voi lukea korttia—kortin lukuvirhe. Poista se ja aseta se uudelleen. Jos
ongelma ei häviä, ota yhteys myyjään tai Garminin tuotetukeen.
Ei voi lukea näin korkeita jännitteitä, on rajoitettu alueen ulkopuolelle—
Akkuhälytys-kohdan jännitearvo on korkeampi kuin mitä laite pystyy lukemaan.
Ei voi lukea näin matalaa jännitteitä, on rajoitettu alueen ulkopuolelle—
Akkuhälytys-kohdan jännitearvo on alempi kuin mitä laite pystyy lukemaan.
Hakemistomuisti on täynnä, ei voi luoda merkintää—DSC-hakemiston
enimmäismäärä, 100 yhteystietoa, on saavutettu. Poista tarpeettomia
yhteystietoja, jotta voit lisätä uusia.
Hakukohde tällä MMSI-tunnuksella on jo olemassa—MMSI-numero on jo
DSC-hakemistossa. Käytä jotakin toista numeroa.
Hätäkutsu—DSC-hätäkutsu on vastaanotettu. Toimi asianmukaisesti.
69
Liite
Jälki lyhennetty—ladattu jälki ei mahdu kokonaan muistiin. Vanhimmat
jälkilokin pisteet poistettiin, jotta uusimmat tiedot mahtuvat muistiin.
Jälki on jo olemassa [jäljen nimi]—annoit tallennetun jäljen nimen, joka on jo
muistissa. Muuta jäljen nimeä tai poista aiempi jälki.
Jälkiloki täynnä—jälkiloki on täynnä, ja jäljen tallentaminen on lopetettu. Jos
haluat tallentaa lisää jäljen pisteitä, tyhjennä jälkiloki ja ota jäljen tallentaminen
käyttöön. Varoitus näkyy ainoastaan, kun jäljen tallennusasetus on Pysäytä kun
täysi.
Jälkimuisti on täynnä, jälkeä ei voi luoda—jälkilokimuisti on täynnä. Tämän
jälkeen ei voi tallentaa lisää tietoja, ennen kuin muistitilaa on vapautettu
poistamalla vanhoja tietoja.
Jännite on liian suuri—tulojännite on liian suuri. Virta katkeaa 10 sekunnin
kuluttua. Vähennä tulojännitettä siten, että se vastaa enintään karttaplotterin
sallittua enimmäisjännitettä.
Kaikupalvelu sopimaton—ulkoinen luotainlaite tarvitsee ohjelmapäivityksen.
Kaikusignaali poikki—ulkoisen kaikusignaalilaitteen yhteys on katkaistu, tai
laite on menettänyt yhteyden kaikusignaalilaitteeseen jostakin muusta syystä.
Kalahälytys—laitteesta kuuluu äänimerkki (jos toiminto on käytössä), kun laite
havaitsee kalan. Tämä hälytys ei näytä ilmoitusta.
70
Kellohälytys—laitteesta on kuulunut hälytysääni.
Luotain aikakatkaisu—laitteessa on sisäinen ongelma. Ota yhteys myyjään tai
Garminin tuotetukeen laitteen huoltamiseksi.
Matalanveden hälytys—Matalanveden hälytys -kohdan syvyys on saavutettu.
Muistikorttia ei löydy. Laita kortti pesään.—käyttäjätietoja yritettiin siirtää
siten, että SD-korttipaikassa ei ollut käyttäjätietoja sisältävää SD-korttia.
NMEA-syvyys on anturin alta—määritä kaikuanturille asianmukainen
Köliasetus (sivu 55).
Nopeusanturi ei toimi—nopeustunnistinta ei havaittu. Tarkista liitännät.
Reitti lyhennetty—toisesta laitteesta ladatulla reitillä on yli 250 reittipistettä,
joten reitti sovitettiin laitteeseen lyhentämällä sitä.
Reitti on jo olemassa—annoit reitin nimen, joka on jo muistissa. Muokkaa reitin
nimeä tai poista reitin edellinen nimi.
Reitti on täynnä—yritit lisätä reitille yli 250 pistettä. Vähennä pisteiden määrää
tai luo toinen reitti.
Reittimuisti täynnä—reitille ei voi tallentaa enempää reittipisteitä.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Liite
Reittipiste on olemassa—annoit reittipisteen nimen, joka on jo muistissa. Muuta
reittipisteen nimeä tai poista aiempi reittipiste.
Reittipisteitä/reittejä/jälkiä/käyttäjän reittipisteitä ei löytynyt—
käyttäjätietoja yritettiin siirtää SD-kortilta, jolla ei ole määritetyn tyyppisiä
tietoja. Varmista, että SD-kortilla on siirrettäviä tietoja.
Reittipistemuisti täynnä—olet tallentanut enimmäismäärän reittipisteitä.
Vapauta tilaa uusille merkinnöille poistamalla tarpeettomia reittipisteitä.
Saavut [reittipisteen nimi]—olet saapunut määränpäähän. Voit lopettaa
navigoinnin, kun tämä ilmoitus tulee näyttöön.
Saavutettu tavoiteltu veden lämpöalue/Poistutaan tavoitellulta veden
lämpöalueelta—tavoiteltu veden lämpö on 1,1 °C (2 °F) veden lämpö
-hälytyskohdan arvoa korkeampi tai matalampi. Nämä ilmoitukset tulevat
näyttöön, kun saavutat alueen tai poistut siltä.
Satelliittiyhteys poikki—laitteen satelliittiyhteys on katkennut. Tarkista
antennin liitännät tai siirry paikkaan, josta on hyvä näkyvyys taivaalle.
Syvänveden hälytys—Syvänveden hälytys -kohdan syvyys on saavutettu.
Tarkkuushälytys—GPS-tarkkuus on käyttäjän määrittämää tasoa pienempi.
Turva-alue lähestyy—vene lähestyy kokoonpanoasetuksissa määritettyä turvaaluetta.
Vaara-alue lähestyy—vene lähestyy kokoonpanoasetuksissa määritettyä vaaraaluetta.
Vaatii kortin—pyytämäsi toiminto edellyttää SD-kortin asettamista laitteen
SD-korttipaikkaan.
Varoitus: Auto-opastuksen alku- ja päätepistettä siirretty syvyysasetusten
vuoksi—automaattisen opastuksen reitti on laskettu, mutta aloitus- ja
lopetuskohtia siirrettiin syvyysasetusten vuoksi.
Veden lämpötilahälytys—luotain ilmoitti lämpötilan, joka on määritettyjen
arvojen ylä-, ala-, sisä- tai ulkopuolella.
Siirto valmis—laite on lopettanut tietojen lataamisen liitettyyn laitteeseen.
Suuntapoik. hälytys—olet Suuntapoikkeamahälytys-kohdassa määritetyn
etäisyyden ulkopuolella.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
71
Liite
Vene ei liiku riittävän nopeasti kalibrointiin—vene ei liiku tarpeeksi nopeasti,
jotta nopeuskiekko voisi mitata nopeuden luotettavasti.
Väärä MMSI—syötä oikea MMSI.
Kuvaotokset
Laitteen huoltaminen
Laitteen kotelo on valmistettu erittäin laadukkaista materiaaleista eikä se vaadi
muuta kunnossapitoa kuin puhdistamista.
Kotelon puhdistaminen
Voit ottaa kuvaotoksen mistä tahansa laitteen näytöstä ja tallentaa sen
bittikarttana (.BMP) tietokoneeseen.
Puhdista järjestelmän kotelon ulkopinta (näyttöä lukuun ottamatta) mietoon
pesuaineeseen kostutetulla liinalla ja pyyhi kuivaksi. Älä käytä kemiallisia
puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.
Kuvan sieppaus:
1. Aseta SD-kortti laitteen etupuolella olevaan SD-korttipaikkaan.
Näytön puhdistaminen
2. Valitse Asetus > Järjestelmä > Hälytys/Näyttö.
3. Valitsemalla Kuvaotos voit ottaa kuvaotostoiminnon käyttöön.
4. Kun olet näytössä, josta haluat kuvaotoksen, paina HOME-painiketta
vähintään kuusi sekuntia.
5. Valitse OK, kun Kuvaotos otettu -ikkuna tulee näyttöön.
Näytön linssin pinnassa on erityinen häikäisynestopinnoite, joka on
herkkä ihon rasvalle, vahoille ja hankauspuhdistusaineille. Ammoniakkia,
alkoholia, hankaavia aineita tai rasvanpoistoaineita sisältävät puhdistusaineet
vahingoittavat häikäisynestopinnoitetta. Linssi on puhdistettava silmälasien
linssinpuhdistusaineella (joka on määritetty turvalliseksi häkäisynestopinnoille)
ja puhtaalla, nukkaamattomalla kankaalla.
Kuvaotosten kopioiminen tietokoneeseen:
1. Poista SD-kortti karttaplotterista ja aseta se tietokoneen SD-kortinlukijaan.
2. Avaa Resurssienhallinnassa SD-kortin Garmin\scrn-kansio.
3. Kopioi asianmukainen .BPM-tiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi kansioon
tietokoneessa.
72
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Liite
Honda-moottorin ECO-symboli
-symboli tulee näyttöön, kun Honda-moottorilla varustettua NMEA 2000
-yhteensopivaa venettä käytetään polttoainetehokkaassa tilassa ja moottorin
kierrosnopeus näytetään.
Katso Honda-moottorin käyttöoppaasta, onko moottori NMEA 2000
-yhteensopiva.
NMEA 2000
Seuraavilla GPSMAP 400- ja GPSMAP 500 -karttaplottereilla on NMEA 2000
-sertifiointi, ja ne vastaanottavat tietoja veneeseen asennetusta NMEA 2000
-verkosta.
GPSMAP 421/421s GPSMAP 451/451s GPSMAP 551/551s
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi
sekä omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten
tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston rakenne,
järjestys ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen
ohjelmisto pysyy Garminin arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan
Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien vastaisesti.
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
Lisätietoja näiden karttaplottereiden liittämisestä valmiiseen NMEA 2000
-verkkoon ja tuetuista NMEA 2000 PGN -numeroista on GPSMAP 400/500
-laitteiden asennusohjeissa.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
73
Hakemisto
Hakemisto
Symbolit
3-ulotteinen 14
A
AIS
SART 42
A-scope 60
aiemman reittipisteen muokkaaminen 25
Aika (asetukset) 49
AIS 41, 42, 56, 66
kohdesymbolit 42
uhat 43
AIS-hälytys 56
Ajoneuvokuvake 13
Aktiiviset jäljet 15
Alue (kaiku) 61
Alue-painikkeet 4
Aluerenkaat 15, 16
Animoitu 11
asetukset
alustaminen 2
hälytykset 53
järjestelmä 48
kalanäkymä 3D 17
kartta 11
kielet 49
mittayksiköt 49
74
navigointiasetukset 50
yhteydet 51
Autom.käynn. 48
automaattinen opastus 21, 50
automaattinen pohjoinen 49
automaattiohjaus 30
Grid (pohjoinen) 49
H
fyysiset tiedot 67
hälytykset 53, 69–72
AIS 56
akku 54
ankkurin laahaus 53
GPS-tarkkuus 54
kala 54
kello 53
luotain 54
matala vesi 54
moottorin mittari 33
navigointi 53
polttoaine 54
suuntapoikkeama 53
syvä vesi 54
törmäys 56
turva-alue 56
veden lämpö 54
Hälytys/Näyttö 48
Harmaali 60
Hätäkutsut 63
herkkyys 61
HOME-painike 4
G
I
B
BlueChart g2 Vision
käyttäminen 30–34
D
DSC 56, 62
luettelo 63
yhteystiedot 63
DST 49
E
EGNOS 48
Ei Zoomia 61
etäisyyden mittaaminen 26
etäisyys, laskeminen 26
F
Garmin-tiedonsiirto 51
GPS 5, 48, 68
GPS-suunta 37
ilmakuvat 19
ilmanpainemittari, viiteaika 49
ilmoitukset 69
J
Jaettu taajuus 58
Jaettu zoom 58
jäljet 17, 28
järjestelmäasetukset 48
Järjestelmähälytykset 53
Järjestelmän yksiköt 49
Järjestelmätiedot 48
tarkasteleminen 48
K
Käännössiirto 50
kaiku
jaettu taajuus 58
jaettu zoom 58
kaikunopeus 60
keila 17
koko näyttö 57
lämpöloki 59
lisäasetukset 61
määrittäminen 60, 60–61
tekniset tiedot 68
kaikuanturi
kaksoistaajuus 61
kaikunopeus 60
kalanäkymä 3D 17
asetukset 17
Kalastus 9
kalastuskartta 17
Kalasymboli 17, 60
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Hakemisto
Kalibroi nopeus veteen 55
kartat
asetukset 11
kalanäkymä 3D 17
kalastus 17
navigointi 7
veneilijän 3D-näkymä 15
yksityiskohdat 12
Kartta-/kaikunäyttö
käyttäminen 22
karttadatum 49
Karttarajat 13
karttatiedot 9
käyttäjän tiedot
poistaminen 39
siirtäminen 40
tarkasteleminen 39
varmuuskopioiminen 40
keinupainike 4
kesäaika 49
Keulaviiva 13
Kielet 49
Kohdepisteet (POI) 13, 21, 30
kohdetiedot
käyttäminen 11
Kohinan poisto 61
Kojelauta 31
koko näyttö, luotain 57
köliasetus 55
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Kompassi 31
Kompassinauha 9
kompassiruusu 12
koordinaatit, ruudukko
reittipisteiden luominen 25
kuvake 13
kuvaotokset 72
L
Laiteluettelo 52
laitteen tunnusnumero 48
Laitteiden tunnukset 52
Lämpöloki 59
Lmpöt poikma 55
Luotaimen tauko 61
M
maantason tuuli 36
magneettinen ohjaussuunta 37
Man. zoomaus 61
MapSource-tiedot 39
mene 23
MENU-painike 5
merikartat 7
Merimerkin koko 13
Merimerkin tyyppi 13
Mies yli laidan 25, 64
Minne? 23
mittayksiköt 49
mukauttaminen
kartta-asetukset 11
Muokkaa reittipistettä 25
Muut alukset 56
N
näppäimistö 4
Navigoi 10, 24, 26, 27, 65
navigointiasetukset 50
Navigointihälytykset 53
Nav kaist levey 15, 17
Näyttö 48
NMEA- tarkkuus 52
NMEA 0183 -asetus 52
NMEA 2000 -asetus 52
NMEA High Speed 51
NMEA Standard 51
Nopeuslähteet 50
Nopeus vaimen. 48
numerot
mukauttaminen 31
peittonumerot 9
tarkasteleminen 31
nykyisen sijainnin merkitseminen 25
O
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 73
ohjelmistoversio 48
Oma vene 55
opastus 23
P
painikkeet 4
Palvelupisteet 11
pikalinkit i
Pintakohina 60
pohjan lukitus 61
pohjoinen
magneettinen 49
ruudukko 49
tosi 49
pohjoinen ylös 12
Polttoainekapasiteetti 56
polttoainemittari 35
polut
AIS 45
DSC 65
purjehdus-tietopalkki 9
Pyyhi käyttäjän tiedot 39
R
radio 62
Rantaviivan etäisyys 50
reitin muokkaaminen 27
reitit
luominen 26
merkinnät 50
muokkaaminen 27
75
Hakemisto
poistaminen 28
tarkasteleminen 39
reitti 23
Reittipiste 52
reittipisteen poistaminen 26
reittipisteen siirtäminen 25
reittipisteen syvyys 61
reittipisteet 15
luominen 25
muokkaa aiempaa 15, 25
nykyisen sijainnin merkitseminen 25
poistaminen 25, 26
siirtäminen 25
syvyys 61
tarkasteleminen 39
ruudukkokoordinaatit
reittipisteiden luominen 25
Ruusut 12
S
saapumishälytykset 53
sarjaporttiasetukset 51
SART 42
satelliittikuvat
ottaminen käyttöön 18
SD-kortit
asettaminen 5
poistaminen 5
76
SELECT-painike 4
sijainnin seuranta 64
Sijaintimuoto 49
sijaintiraportit 64
simulaattori 48
tila 5
suhteellinen tuuli 36
sulake 68
suunta 49
GPS 37
magneettinen 37
suuntalähde 37
Suunta ylös 12
suunta ylös 12
symbolit 13
Syötä koordinaatit 25
syvyys 13
Syvyysloki 59
syvyysviiva 60
T
taajuus 61
taivaan 38
Taivasnäkymä 48
Tallen. jäljet 15
Tallenna kortille 40, 48
Tapahtumaloki 48
tarkasteleminen
käyttäjän tiedot 39
muut veneet 41
virtaukset 38
vuorovesiasemat 37
taustavalo
säätäminen 3
tehdasasetukset
palauttaminen 56
tehdasasetusten palauttaminen 56
tekniset tiedot 67
Tiedonsiirto 39
tiedot
siirtäminen 40
tiedot, AIS-alukset 45
tietojen siirtäminen 39, 40
tietojen varmuuskopioiminen 40
Tietopalkit
3-ulotteinen-kartta 15
kaiku 60
kalanäkymä 3D -kartta 17
merikartta 8
purjehdus 9
törmäyshälytys 56
Tosi (pohjoinen) 49
tosituuli 36
tunnusnumero 48
tuotteen rekisteröiminen iv
turva-alueen asetukset 56
Turvakorkeus 50
Turvasyvyys 16, 50
Turvavarjostus 13
tuulimittari 36
luovikulma 36, 37
U
Ulkoasu 60
Uusi reittipiste 15
V
Vaaran värit 16
Vaatimustenmukaisuusvakuutus iv
Valokuvapisteet 13
valokuvat 11
Valosektori 13
värit, vaara 16
Värivalikko 61
veden lämpötila 71
veneilijän 3D-näkymä 15
värit 16
venekuvake 13
versio (ohjelmisto) 48
VHF-radio 62
virran katkaiseminen laitteesta 2
Virta/taustavalo-painike 4
virtalähde 68
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Hakemisto
virtausasemat 38
Vuorov./Virt. 11
Animoitu 11
vuorovesiasemat 37
tietojen tarkasteleminen 11
W
WAAS 48
Y
Yhteydet 51
yhteystiedot, Garmin iv
yksityiskohdat 12
Z
zoomaaminen 61
2x 61
4x 61
jaettu 61
manuaalinen 61
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
77
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset
(karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2010-2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan
www.garmin.com
Maaliskuu 2012
Osanumero 190-01230-37 Rev. D
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising