Garmin | echoMAP™ 50dv | User manual | Garmin echoMAP™ 50dv Korisnički priručnik

Garmin echoMAP™ 50dv Korisnički priručnik
Serija GPSMAP 400/500
®
korisnički priručnik
© 2010-2012 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, SAD
Tel.: (913) 397.8200 ili (800) 800.1020
Faks: (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Tel.: +44 (0) 870.8501241 (izvan UK)
0808 2380000 (unutar UK)
Faks: +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
Tel.: 886/2.2642.9199
Faks: 886/2.2642.9099
Sva prava pridržana. Osim kao što je ovdje izričito navedeno, nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, kopirati, prenositi, dijeliti, preuzimati ili pohranjivati na bilo kojem mediju za
pohanu u bilo koju svrhu bez pisanog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin dopušta preuzimanje jedne kopije ovog priručnika na tvrdi disk ili drugi elektronički medij za pohranu radi pregledavanja
i ispis jedne kopije ovog priručnika ili dosadašnje revizije, pod uvjetom da takva elektronička ili ispisana kopija ovog priručnika mora sadržavati cjelokupni tekst ove obavijesti o autorskom
pravu, a pritom je daljnja neovlaštena komercijalna distribucija ovog priručnika i dosadašnjih revizija strogo zabranjena.
Informacije u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite web-mjesto tvrtke Garmin (www.garmin.com) i potražite najnovija ažuriranja i dodatne informacije o korištenju i radu
ovog i drugih proizvoda tvrtke Garmin.
Garmin®, logotip Garmin, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision®, i MapSource® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica registrirani u SAD-u i drugim državama. Ultrascroll™,
myGarmin™ i GFS™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin. NMEA 2000® i logotip
NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Maritime Electronics Association). Windows® je zaštićeni trgovački znak tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.
Uvod
Uvod
Ovaj priručnik sadrži informacije o sljedećim proizvodima:
GPSMAP® 421/421s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 551/551s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
• Uključivanje ili isključivanje jedinice: stranica 2.
• Primanje signala GPS satelita: stranica 5.
• Umetanje i vađenje SD kartica: stranica 5.
• Vraćanje izvornih tvorničkih postavki: stranica 56.
• Korištenje navigacijske karte: stranica 7.
Savjeti i prečaci
• Pritisnite HOME (Početno) na bilo kojem zaslonu kako biste se vratili na
Glavni ekran.
• Pritisnite MENU (Izbornik) na bilo kojem od glavnih zaslona za pristup
naprednim postavkama.
• Pritisnite i otpustite tipku
zaslona.
Brze veze
Napajanje kako biste podesili postavke
• Promjena postavki navigacijske karte: stranica 11.
• Kretanje prema odredištu: stranica 23.
• Stvaranje i korištenje međutočaka: stranica 25.
• Konfiguriranje postavki sustava: stranica 48.
• Korištenje sonara: stranica 57.
• Upozorenja i poruke: stranica 69.
Oznake u priručniku
Kada se u priručniku nalazi uputa za odabir stavke, takav tekst sadrži male
strelice (>). One označavaju kako na zaslonu trebate označiti niz tipki pomoću
višesmjerne tipke, a zatim pritisnuti tipku SELECT (Odabir) nakon svake
stavke. Primjerice, ako vidite “odaberite Karte > Navigacijske karte,” trebate
označiti Karte i pritisnuti SELECT (Odabir). Zatim označite Navigacijska
karta i ponovno pritisnite SELECT (Odabir).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
i
Uvod
Sadržaj
Uvod......................................................................................................... i
Savjeti i prečaci................................................................................................... i
Oznake u priručniku............................................................................................ i
Brze veze............................................................................................................ i
Izjava o usklađenosti (DoC)...............................................................................iv
Registracija proizvoda........................................................................................iv
Kontakt s tvrtkom Garmin...................................................................................iv
Početak rada.......................................................................................... 1
Pregled jedinice.................................................................................................. 1
Uključivanje i isključivanje jedinice..................................................................... 2
Inicijalizacija postavki jedinice............................................................................ 2
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja............................................................ 3
Korištenje tipkovnice.......................................................................................... 4
Primanje signala GPS satelita............................................................................ 5
Upotreba načina rada Simulator......................................................................... 5
Umetanje i vađenje SD kartica........................................................................... 5
Upoznavanje sa početnim zaslonom.................................................................. 6
ii
Korištenje karata................................................................................... 7
Korištenje navigacijske karte.............................................................................. 7
Promjena postavki navigacijske karte.............................................................. 11
Korištenje podijeljene navigacijske karte.......................................................... 14
Korištenje 3D perspektive................................................................................ 14
Korištenje karte Mariner’s Eye 3D.................................................................... 15
Korištenje karte Fish Eye 3D............................................................................ 17
Korištenje ribolovnih karata.............................................................................. 17
Omogućavanje satelitskih slika visoke rezolucije............................................. 18
Pregled zračnih fotografija................................................................................ 19
Animirani indikatori morskih mijena i struja...................................................... 20
Detaljne informacije o cestama i točkama interesa.......................................... 21
Korištenje automatskog navođenja.................................................................. 21
Korištenje zaslona Karta/sonar........................................................................ 22
Gdje idemo?......................................................................................... 23
Kretanje prema odredištu................................................................................. 23
Stvaranje i korištenje međutočaka................................................................... 25
Stvaranje i korištenje ruta................................................................................. 26
Upotreba trasa.................................................................................................. 28
Korištenje kartice BlueChart g2 Vision............................................................. 30
Navigacija uz Garmin sustav autopilota........................................................... 30
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Uvod
Pregled informacija............................................................................. 31
Pregled kompasa............................................................................................. 31
Pregled brojeva................................................................................................ 31
Pregled informacija o putu................................................................................ 32
Prikaz i prilagodba mjerača potrošnje goriva i mjerača rada motora............... 32
Prikaz i prilagodba mjerača vjetra.................................................................... 36
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih mijena............................. 37
Pregled informacija o strujama......................................................................... 38
Pregled informacija o nebu............................................................................... 38
Pregled korisničkih podataka........................................................................... 39
Pregled drugih plovila....................................................................................... 41
Sustav za automatsko identificiranje................................................................ 41
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje............................................... 48
Pregledinformacija o sustavu........................................................................... 48
Konfiguriranje postavki sustava........................................................................ 48
Konfiguriranje mjernih jedinica......................................................................... 49
Promjenajezika sustava................................................................................... 49
Konfiguriranje preferenci navigacije................................................................. 50
Konfiguriranje komunikacijskih postavki........................................................... 51
Postavljanje alarma.......................................................................................... 53
Postavljanje alarma za ukupno gorivo.............................................................. 54
Konfiguracija plovila......................................................................................... 55
Konfiguriranje drugih plovila............................................................................. 56
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki................................................................ 56
Korištenje sonara................................................................................ 57
Upoznavanje sa značajkom Cijeli ekran........................................................... 57
Upoznavanje sa zaslonom Podijeljena frekvencija.......................................... 58
Upoznavanje sa zaslonom Podijeljeno zumiranje............................................ 58
Upoznavanje sa zaslonom Zapis dubine.......................................................... 59
Upoznavanje sa zaslonom Zapis temperature................................................. 59
Postavljanje sonara.......................................................................................... 60
Napredne postavke sonara.............................................................................. 61
Digitalno selektivno pozivanje (DSC)................................................ 62
Korištenje uređaja za iscrtavanje s VHF radiouređajem.................................. 62
Dodavanje DSC kontakta................................................................................. 63
Pregled DSC liste............................................................................................. 63
Primanje poziva u pomoć................................................................................. 63
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s VHF radija................................ 64
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s uređaja za iscrtavanje.............. 64
Praćenje položaja............................................................................................. 64
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva...................................................... 65
Pozivanje AIS cilja............................................................................................ 66
Dodatak................................................................................................ 67
Specifikacije..................................................................................................... 67
Alarmi i Poruke................................................................................................. 69
Snimanje zaslona............................................................................................. 72
Održavanje uređaja.......................................................................................... 72
Licencni ugovor za softver................................................................................ 73
Indeks................................................................................................... 74
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
iii
Uvod
kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu
U
koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Hg - lampe unutar ovog proizvoda mogu sadržavati
živu i moraju se reciklirati ili odložiti u skladu s lokalnim, federalnim ili državnim zakonima.
Dodatne informacije potražite na adresi:
www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
Izjava o usklađenosti (DoC)
Tvrtka Garmin ovim izjavljuje kako ovaj uređaj udovoljava
osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EZ.
Registracija proizvoda
Pomognite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online registracije
već danas. Posjetite http://my.garmin.com. Pospremite originalni račun ili
fotokopiju na sigurno mjesto.
Kontakt s tvrtkom Garmin
Imate li pitanja u vezi s uređajem, obratite se službi za korisničku podršku tvrtke
Garmin. Ako se nalazite u SAD-u, posjetite www.garmin.com/support, ili se
obratite tvrtki Garmin USA na broj telefona (913) 397.8200 ili (800) 800.1020.
Nalazite li se u UK-u, obratite se u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na telefonski
broj 0808 2380000.
Nalazite li se u Europi, posjetite www.garmin.com/support i pritisnite Contact
Support za informacije o podršci u tuzemstvu ili se obratite tvrtki Garmin
(Europe) Ltd. na broj telefona +44 (0) 870.8501241.
Ako želite pročitati Izjavu o usklađenosti, posjetite
www.garmin.com/compliance.
iv
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Početak rada
Početak rada
Pregled jedinice
NAPAJANJE/
POZADINSKO
SVJETLO
DOMET (-/+)
GPSMAP 526/556
VIŠESMJERNA
TIPKA
MARK (Oznaka)
SELECT
(Odabir)
MENU
(Izbornik)
NMEA 2000®
Napajanje/podaci
HOME
(Početno)
Vanjska GPS
antena
GPSMAP 421/451/
521/551
Utor SD kartice
GPSMAP 526 prikazan
Napajanje/podaci
NMEA 2000®
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Vanjska GPS
antena
1
Početak rada
Uključivanje i isključivanje jedinice
Za uključivanje jedinice pritisnite i držite tipku Napajanje. Kad se pojavi
zaslon s upozorenjem, za otvaranje početnog zaslona odaberite Slažem se.
Napomena: Kada prvi put uključite uređaj, morate konfigurirati početne
postavke. Vidi “Inicijalizacija postavki jedinice”.
Za isključivanje jedinice pritisnite i držite tipku
Napajanje.
Inicijalizacija postavki jedinice
Kada prvi put uključite uređaj, morate konfigurirati početne postavke.
Napomena: Ove postavke možete promijeniti kasnije pomoću zaslona
Konfiguracija (stranica 56).
Jezik—odaberite jezik za prikazivanje na zaslonu.
Demo za dućan—odaberite Isključeno. (Ova je opcija dostupna samo prilikom
prvog uključivanja jedinice.)
Dobrodošli—odaberite OK.
NMEA uređaji—ako su NMEA 0183 uređaji priključeni na serijski priključak,
navedite o kojim je priključcima riječ.
AIS prijemnik (nije dostupan ako odaberete Ništa za NMEA uređaj)—
odaberite Da ako je jedan od uređaja priključenih na serijski priključak AIS
prijemnik (Sustav za automatsko identificiranje).
Pozicija—odredite koordinatni sustav koji će se koristiti za određivanje položaja.
Format vremena—navedite želite li da format prikaza vremena bude 12‑sata,
24‑sata ili UTC (Universal Time Coordinated).
Početni zaslon
2
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Početak rada
Vremenska zona—postavite vremensku zonu koju želite prikazati za vremenska
očitanja. Ako je kao Vremenska zona odabrana značajka Autom., opcija ljetnog
računanja vremena nije dostupna i postavljena je na Autom.
Sistemske jedinice—odredite jedinice za mjerenja na zaslonu kao Statuti,
Metrički ili Nautički, odnosno odaberite Korisnički za pojedinačno definiranje
mjernih jedinica dubine, temperature, udaljenosti, brzine, nadmorske visine,
volumena i pritiska.
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1. Pritisnite i pustite tipku
Napajanje.
2. Za podešavanje svjetline pritisnite lijevo ili desno na Višesmjernoj tipki.
Minimalna sigurna dubina—odredite minimalnu sigurnu dubinu svog plovila.
Više informacija potražite u specifikacijama svog plovila.
Alarm na plitku vodu—dostupan je samo ako primate podatke o dubini od
NMEA sonara. Odaberite Da ili Ne.
Min. potrebna visina—odredite minimalni prostor iznad svog plovila. Više
informacija potražite u specifikacijama svog plovila.
AIS raspon alarma—odaberite udaljenost na kojoj će se alarm oglasiti ako se
AIS plovilo približava vašem plovilu (stranica 56).
Vrijeme do AIS alarma—odaberite vrijeme unutar kojeg će se alarm oglasiti
ako je AIS plovilo na trasi koja se siječe sa sigurnom zonom oko vašeg plovila
(stranica 56).
Ako je detektiran kotač za brzinu u vodi, prikazat će se poruka s pitanjem želite
li ga kalibrirati odmah. Odaberite Da ili Ne.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Kako bi se omogućilo da uređaj automatski namjesti pozadinsko osvjetljenje
prema ambijentalnoj rasvjeti, odaberite Auto pozadinsko osvjetljenje (dostupno
samo na modelima GPSMAP 526 i 556).
3
Početak rada
Za prebacivanje između dnevnog i noćnog načina rada:
1. Pritisnite i pustite tipku
Napajanje.
Korištenje tipkovnice
2. Odaberite Kolor mod.
NAPAJANJE/
POZADINSKO SVJETLO
3. Za prebacivanje između načina rada na višesmjernoj tipki pritisnite lijevo ili
desno.
DOMET (-/+)
VIŠESMJERNA TIPKA
MARK (Oznaka)
SELECT (Odabir)
MENU (Izbornik)
HOME (Početno)
NAPAJANJE/POZADINSKO OSVJETLJENJE—dugotrajnijim pritiskom
uključuje se i isključuje uređaj. Kratkim pritiskom podešava se pozadinsko
osvjetljenje i način rada za dan/noć.
DOMET (-/+)—pritisnite za ugađanje dometa sonara. Pritisnite za povećavanje i
smanjivanje karte. Pritisnite za kretanje gore ili dolje po popisu.
VIŠESMJERNA TIPKA—pritišćite prema gore, dolje, lijevo ili desno za
kretanje po izbornicima, isticanje polja i unos podataka.
MARK (Oznaka)—pritisnite za označavanje međutočke.
SELECT (Odabir)—pritisnite za odabir istaknutih stavki.
HOME (Početno)—pritisnite za povratak na glavni ekran.
4
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Početak rada
MENU (Izbornik)—pritisnite za pristup dodatnim postavkama i opcijama
konfiguracije. Pritisnite za povratak na prethodni zaslon kad se na to ukaže.
Primanje signala GPS satelita
Kad uključite jedinicu, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti
trenutačni položaj. Kad jedinica dobije satelitske signale, crtice koje označavaju
. Kad jedinica
jačinu satelitskih signala pri vrhu početnog zaslona su zelene
izgubi satelitske signale, zelene crtice nestaju,
a ikona položaja prikazuje
bljeskajući upitnik.
Za više informacija o GPS-u posjetite web-mjesto tvrtke Garmin na adresi
www.garmin.com/aboutGPS.
Upotreba načina rada Simulator
Način rada Simulator isključuje GPS prijemnik za korištenje u zatvorenom
prostoru ili za vježbu. U načinu rada simulatora jedinica ne prati satelite.
Za uključivanje načina rada Simulatora:
1. Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Sustav > Simulator.
2. Za postavljanje brzine, kontrole trase i položaja odaberite Postavke.
Umetanje i vađenje SD kartica
Vaša jedinica podržava kartice Secure Digital (SD). Za prikaz satelitskih slika
visoke rezolucije i usporednih fotografija luka, marina i drugih točaka interesa
umetnite dodatne SD kartice BlueChart® g2 Vision®. Za prijenos podataka poput
međutočaka, ruta i trasa do druge kompatibilne Garmin jedinice ili računala
koristite prazne SD kartice (stranica 40). Utor za SD karticu smješten je u
donjem desnom kutu jedinice.
Za umetanje SD kartice otvorite pristupna vratašca i pritišćite SD kartico dok
ne čujete zvuk klikanja. Za vađenje kartice iz uređaja za iscrtavanje ponovo je
pritisnite i otpustite.
 Upozorenje
Nemojte pokušavati navigirati u načinu rada simulatora jer je GPS prijemnik
isključen. Sve prikazane crtice koje označavaju jačinu satelitskih signala samo su
simulacije i ne predstavljaju jačinu stvarnih satelitskih signala.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
5
Početak rada
Napomena: Karte Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D dostupne su samo
ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision. Ribarske karte dostupne su
ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision SD ili ako vaša ugrađena karta
podržava ribarske karte.
• Sonar—postavljanje i pristup informacijama sonara (stranica 57).
Napomena: Kako biste mogli koristiti značajke sonara, morate imati
uređaj serije “s” (kao što je GPSMAP 526s) s priključenom sondom.
• Karta/sonar—postavljanje zaslona za pregled karte i sonara na podijeljenom
zaslonu (stranica 22).
• Gdje idemo?—pristup navigacijskim značajkama (stranica 23).
Napomena: Ako SD karticu koristite za prijenos međutočaka iz programa
MapSource® ili HomePort™, ažurirajte uređaj na najnoviju verziju programa
pritisnuvši Pomoć > Provjera ažuriranja softvera ili posjetite web-mjesto
tvrtke Garmin na adresi www.garmin.com.
• Informacije—pregled informacija koje obuhvaćaju opcije upravljačke ploče,
podatke o plimi, strujama, nebu, korisničkih podataka i podataka o drugim
plovilima (stranica 31).
• Konfiguracija—pristup postavkama jedinice i sustava (stranica 48).
Upoznavanje sa početnim zaslonom
Za pristup svim ostalim zaslonima koristite Početni zaslon. Pritisnite HOME
(Početno) na bilo kojem zaslonu za povratak na početni zaslon.
• Karte—odabir navigacijske, ribarske, karte 3D perspektive, Mariner’s Eye
3D, Fish Eye 3D i podijeljene navigacijske karte.
6
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje karata
Korištenje karata
Vaš je uređaj za iscrtavanje opremljen osnovnom kartom ili kartografijom
BlueChart g2 za obalu SAD-a ili određene države.
• Navigacijska karta—prikazuje sve relevantne navigacijske podatke
dostupne na prethodno učitanim kartama, uključujući plutače, svjetla, kabele,
očitanja dubine, marine i stanice za plimu u zračnom prikazu.
• 3D perspektiva—pruža prikaz odozgor i iza plovila (prema kursu) i
predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo.
• Podijeli navigacijsku kartu—istodobno prikazuje dvije različite razine
zumiranja navigacijske karte.
Karte Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D dostupne su samo ako koristite SD
karticu BlueChart g2 Vision. Ribarske karte dostupne su ako koristite SD
karticu BlueChart g2 Vision SD ili ako vaša ugrađena karta podržava ribarske
karte.
• Mariner’s Eye 3D—nudi pogled vidljiv s mjesta iznad i iza plovila te pruža
trodimenzionalnu pomoć u navigaciji. Karta BlueChart g2 Vision Mariner’s
Eye 3D detaljnija je od prethodno učitanih podataka.
Napomena: Ako koristite GPSMAP 421, 521 ili 526 (što obuhvaća i
“s” modele), morate umetnuti dodatnu prethodno programiranu SD karticu
BlueChart g2 Vision za pregled detaljnih navigacijskih i Mariner’s Eye
karata.
Korištenje navigacijske karte
Navigacijska karta koristi se za planiranje kursa, prikazivanje informacija karte i
kao pomagalo pri navigaciji.
Za pristup navigacijskoj karti na glavnom ekranu odaberite Karte >
Navigacijske karte.
• Ribarske karte—donosi prikaz karte s pojačanim prikazom kontura dna
i bez navigacijskih podataka. Ova karta najbolja je za ribolov na pučini, u
dubokom moru.
• Fish Eye 3D—nudi vizualni 3D prikaz morskog dna prema informacijama s
karte.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
7
Korištenje karata
Druga plovila—pregled informacija o drugim plovilima ako je vaš uređaj za
iscrtavanje priključen na AIS (Automatic Identification System) ili DSC (Digital
Selective Calling) uređaj (stranica 62).
Vaše plovilo
Stanica za
predviđanje
morskih mijena
Izložena
olupina
Svjetionik
Zaustavi navigaciju—zaustavljanje navigacije do odredišta (dostupno samo
prilikom navigacije).
Podatkovne trake—prikaz ili skrivanje podataka o krstarenju, navigaciji,
ribolovu i jedrenju.
Svjetlo
Pomorske
usluge
Izložena
stijena
Skala zumiranja
Navigacijska karta uz g2 Vision
Izbornik navigacijske karte
Podatkovne
trake
Za pristup dodatnim postavkama ili opcijama za navigacijske karte pritisnite
MENU (Izbornik).
Karta na cijelom ekranu—prikaz navigacijske ili ribarske karte preko cijelog
zaslona, bez brojeva.
Međutočke i trase—prikaz, dodavanje i konfiguriranje međutočaka
(stranica 25) i trasa (stranica 28).
8
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje karata
• Krstarenje—uključivanje ili isključivanje podatkovne trake o GPS brzini,
GPS smjeru, dubini i GPS položaju. Odaberite Postavke podatkovnih traka
kako biste konfigurirali podatke koji se prikazuju na zaslonu.
• Navigacija—uključivanje ili isključivanje podatkovne trake s udaljenošću
do odredišta, dolaskom, izvan kursa i smjerom. Odaberite Automatski
za uključivanje podatkovne trake za krstarenje uvijek kada navigirate do
odredišta. Odaberite Postavke podatkovnih traka kako biste odabrali
različite podatke koji se prikazuju na podatkovnoj traci krstarenja.
• Ribolov—uključivanje ili isključivanje podatkovne trake s dubinom,
temperaturom i brzinom vode.
• Gorivo—uključivanje ili isključivanje podatkovne trake s potrošnjom goriva,
preostalom gorivu i dometom.
• Jedrenje—uključivanje ili isključivanje podatkovne trake s brzinom vode,
vjetrom, kutom vjetra i ispravljenom brzinom vjetra (VMG). Odaberite
Vjetar za odabir između brzine i kuta stvarnog i manifesnog vjetra.
• Vrpca kompasa—prikazuje se na vrhu zaslona i sadrži trenutni smjer te
indikator koji prikazuje smjer do željenog kursa prilikom navigacije.
Pojašnjavanje načina prikaza ispravljene brzine vjetra i
ispravljene brzine za međutočku u podatkovnim trakama
Uređaj za iscrtavanje automatski se prebacuje između prikazivanja ispravljene
brzine vjetra (VMG) i ispravljene brzine za međutočku u podatkovnim trakama.
Ispravljena brzina za međutočku prikazuje se pod sljedećim uvjetima:
• Podatkovna traka Dionica rute prikazuje ispravljenu brzinu za međutočku
dok se krećete rutom ili linijom za automatsko navođenje.
• Podatkovna traka Jedrenje prikazuje ispravljenu brzinu za međutočku dok se
krećete rutom ili linijom za automatsko navođenje ako je podatkovna traka
Dionica rute isključena.
Ispravljena brzina vjetra prikazuje se pod sljedećim uvjetima:
• Podatkovna traka Jedrenje prikazuje ispravljenu brzinu vjetra dok se ne
krećete rutom ili linijom za automatsko navođenje.
• Podatkovna traka Jedrenje prikazuje ispravljenu brzinu vjetra ako podatkovna
traka Dionica rute uključena.
Podešavanje karte—prilagodba postavki navigacijske karte (stranica 11).
Upoznavanje s podacima karte
Karte BlueChart g2 i BlueChart g2 Vision koriste grafičke simbole za opis
značajki karte, koji su usklađeni sa standardima za karte SAD-a i međunarodne
karte.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
9
Korištenje karata
Ostale značajke zajedničke za većinu karata uključuju linije konture dubine
(s dubokom vodom predstavljenom bijelom bojom), pojaseve morskih mijena,
podatke o dubini (kao što su opisani na izvornoj papirnatoj karti), navigacijska
sredstva i simbole te područja s preprekama i kabelima.
Kako pomičete strelicu možete vidjeti udaljenost i smjer od vašeg trenutnog
položaja i koordinate položaja pokazivača na karti u donjem desnom kutu karte.
Za pomicanje karte pritisnite gore, dolje lijevo ili desno na višesmjernoj tipki.
Kretanje prema odredištu na karti
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte ili Podijeli navig. kartu.
3. Pomoću višesmjerne tipke odaberite točku na karti do koje želite ići.
4. Pritisnite SELECT (Odabir).
Pokazivač karte
5. Odaberite Navigiraj do.
6. Odaberite Idi (ili Automatsko navođenje prilikom korištenja unaprijed
programirane kartice BlueChart g2 Vision za Automatsko navođenje).
7. Slijedite obojenu liniju na zaslonu do cilja.
Informacije o stvaranju rute do točke na karti potražite na stranica 26.
Pomicanje navigacijske karte
Pomoću višesmjerne tipke pomaknite pokazivač na karti ( ) dalje od svoje
trenutačne lokacije i pomaknite ga do drugih područja na navigacijskoj karti.
Kad trenutni prikaz karte pomaknete preko ruba, zaslon se pomiče dalje kako bi
omogućio neprekidan prikaz karte.
Za zaustavljanje pomicanja pritisnite MENU (Izbornik) te odaberite Prekid
pom.
Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem
Tipke Domet (-/+) upravljaju razinom zumiranja koja je naznačena ljestvicom na
dnu navigacijske karte (
). Traka ispod broja predstavlja udaljenost na karti.
10
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje karata
Pristup dodatnim informacijama o objektu
Strelicu ( ) koristite za pregled informacija o stavkama karte i međutočkama
na zaslonu.
Pristup dodatnim informacijama o objektu:
1. Na navigacijskoj karti strelicom označite stavku i pritisnite SELECT (Odabir).
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih mijena
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena pojavljuju se na karti s
ikonom pojedinosti koja prikazuje relevantnu razinu morske mijene. Kako
biste predvidjeli razinu morske mijene u različitim trenucima ili različitih dana,
možete pregledati detaljni grafikon stanice za predviđanje morskih mijena.
Pomoću pokazivača na karti ( ) označite ikonu stanice za predviđanje
morskih mijena ( ) te pritisnite SELECT (Odabir).
Dodatne informacije o plimama potražite na stranica 37.
Odabrana
stavka
Promjena postavki navigacijske karte
Za promjenu postavki karte na glavnom ekranu odaberite Karte >
Navigacijske karte > MENU (Izbornik) > Podešavanje karte.
Fotografije—postavlja satelitske slike visoke rezolucije na Isključeno, Samo
kopno ili Uključeno. Satelitske slike visoke rezolucije dostupne su samo
prilikom korištenja SD kartice BlueChart g2 Vision.
Morske mijene/struje—uključivanje ili isključivanje prikaza morskih mijena
i struja (stranica 36). Odaberite Animirano za prikaz animiranih pokazivača
stanica za predviđanje morskih mijena i animiranih pokazivača smjera struje na
karti (stranica 20).
2. Odaberite stavku. Ako u području postoji više stavki, odaberite Pregled, a
zatim odaberite stavku.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Servisne točke—uključivanje ili isključivanje prikaza pomorskih servisnih
točaka.
11
Korištenje karata
Ruže—prikaz ruže kompasa oko plovila koji označava smjer kompasa.
Smjer stvarnog ili manifesnog vjetra prikazuje se ako je uređaj priključen na
kompatibilni pomorski senzor vjetra.
• Prema kursu—postavlja kartu tako da je smjer navigacije uvijek gore. Ako
je prikazana, linija smjera se na zaslonu pojavljuje okomito.
Pojedinosti—prilagođava detaljnost prikaza na karti pri različitim razinama
zumiranja.
Za manje
detalja na karti
pritisnite lijevo
na višesmjernoj
tipki.
Indikator
smjera vjetra
Za više detalja
na karti pritisnite
desno na
višesmjernoj
tipki.
Ruža kompasa
Promjena izgleda karte
Na glavnom ekranu odaberite Karte > Navigacijske karte > MENU (Izbornik)
> Podešavanje karte > Izgled karte.
Orijentacija—promjena perspektive prikaza karte.
• Sjever gore—postavlja vrh prikaza karte prema sjeveru.
• Smjer gore—postavlja prikaz karte prema trenutnom smjeru trase.
12
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje karata
Linija smjera—crta se produžetak od pramca plovila u smjeru kretanja.
Simboli—promjena preferenci za simbole.
• Isključeno—isključivanje linije smjera.
• Veličina navigacijske oznake—prilagodba veličine navigacijskih simbola
prikazanih na karti.
• Udaljenost—postavljanje udaljenosti do kraja linije smjera.
• Vrijeme—postavljanje vremena potrebnog da se dostigne kraj linije smjera.
Karta svijeta—prikazuje osnovnu kartu svijeta ili satelitske slike (ako odaberete
Karta čitavog svijeta).
Kota dubine—uključivanje i isključivanje podataka o dubini te postavljanje
opasne dubine.
Sig. sjenčanje (dostupno samo kada se koristi kartica BlueChart g2 Vision)—
označava odabranu dubinu. Područja na karti s dubinom manjom od navedene
osjenčana su plavim, a područja s dubinom većom od navedene osjenčana su
bijelim. Kontura će se uvijek iscrtati na odabranoj dubini ili dublje.
Odaberite Automatski za korištenje dubine s karte g2 Vision.
• Vrsta navigcijske oznake—odabir skupa navigacijskih simbola (NOAA ili
IALA).
• Kopnene POI točke—uključivanje ili isključivanje prikaza kopnenih točaka
interesa.
• Sektori svjetla—uključivanje i isključivanje sektora u kojem je vidljivo
navigacijsko svjetlo. Odaberete li Automatski, filtrirat će se sektori svjetla
ovisno o razini zumiranja.
• Granice karte—uključuje granice karte prilikom korištenja SD kartice
BlueChart g2 Vision kako biste vidjeli koje područje karta obuhvaća.
• Foto točke—uključivanje ili isključivanje ikona fotoaparata (stranica 20)
prilikom korištenja SD kartice BlueChart g2 Vision.
• Ikona vozila—omogućuje odabir plovila, odnosno velikog, srednjeg ili
malog trokuta kao ikone plovila na karti.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
13
Korištenje karata
Korištenje podijeljene navigacijske karte
Podijeljenu navigacijsku kartu koristite za istodobni dvaju različitih razina
zumiranja.
Korištenje 3D perspektive
3D perspektiva pruža prikaz odozgo i iza plovila (prema kursu) i predstavlja
vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz koristan prilikom navigacije kroz
nezgodne pješčane sprudove, grebene, mostove ili kanale i koristan je prilikom
određivanja ulaznih i izlaznih ruta u nepoznate luke ili sidrišta.
Za pristup zaslonu 3D perspektiva na glavnom ekranu odaberite Karte > 3D
perspektiva.
Pritisnite tipku Domet (+) za pomicanje prikaza bliže plovilu i površini vode.
Pritisnite tipku Domet (-) za pomicanje prikaza dalje od plovila.
Za pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama poput svjetionika,
svjetala i prepreka:
1. Pomoću višesmjerne tipke postavite pokazivač na navigacijsku oznaku.
Kad se pokazivač nalazi iznad navigacijske oznake, navigacijska oznaka je
označena.
2. Pritisnite SELECT (Odabir) za pregled pojedinosti o navigacijskoj oznaci.
Postavke 3D perspektive
Podijeljena navigacijska karta
(s karticom a BlueChart g2 Vision)
Gornja polovica zaslona zumirana je 10 puta više od donje polovice zaslona.
Tipke Domet (-/+) upravljaju razinom zumiranja.
Za pristup dodatnim postavkama ili mogućnostima sa zaslona 3D perspektive,
odaberite MENU (Izbornik).
Međutočke i trase—prikaz, dodavanje i konfiguriranje međutočaka i trasa.
• Tragovi—uključivanje ili isključivanje trasa (stranica 28).
Pritisnite MENU (Izbornik) za prikaz dodatnih postavki (stranica 8).
14
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje karata
• Točke—pregled, sortiranje ili filtriranje postojećih međutočaka ili stvaranje
novih.
• Nova putna točka—kreiranje i uređivanje nove međutočke.
• Aktiviraj trase—upravljanje trasama (stranica 28).
• Spremljeni tragovi—pregled popisa spremljenih trasa.
Druga plovila—pregled informacija o drugim plovilima. Za pregled informacija
o drugim plovilima jedinica mora biti povezana s vanjskim AIS (sustav za
automatsko identificiranje) ili DSC (digitalno selektivno pozivanje) uređajem
(stranica 62).
Korištenje karte Mariner’s Eye 3D
SD kartica BlueChart g2 Vision omogućuje karta Mariner’s Eye 3D koja pruža
detaljan trodimenzionalni prikaz iznad i iza plovila (prema kursu) i predstavlja
vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz koristan prilikom navigacije kroz
nezgodne pješčane sprudove, grebene, mostove ili kanale i koristan je prilikom
određivanja ulaznih i izlaznih ruta u nepoznate luke ili sidrišta.
Podatkovne trake (stranica 8)—prikaz ili skrivanje brojeva za krstarenje,
navigaciju, ribolov, gorivo, jedrenje i vrpcu kompasa (stranica 9).
Izgled karte—prilagođavanje karte 3D perspektive.
• Prsteni dometa—uključivanje ili isključivanje prstena dometa radi
omogućavanja procjene udaljenosti.
• Širina navigacijske linije—prilagođava širinu linije kursa koja se iscrtava
prilikom navigacije. Ova postavka također utječe na rute (Napravi rutu do),
Ali ne utječe na automatsko navođenje (Automatsko navođenje).
Mariner's Eye 3D
Navigacijske karte
Pritisnite tipku Domet (+) za pomicanje prikaza bliže plovilu i površini vode.
Pritisnite tipku Domet (-) za pomicanje prikaza dalje od plovila. Mjerilo se
(
) privremeno prikazuje pri dnu zaslona.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
15
Korištenje karata
Za pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama poput svjetionika,
svjetala i prepreka:
1. Pomoću višesmjerne tipke postavite pokazivač na navigacijsku oznaku.
Kad se pokazivač nalazi iznad navigacijske oznake, navigacijska oznaka je
označena.
Boje opasnosti—uključivanje ili isključivanje boja opasnosti. Postavka
Isključeno prikazuje kopno onako kako se vidi s vode. Postavka Uključeno
plićake i kopno označava ljestvicom boja. Plava predstavlja duboku vodu, žuta
plitku, a crvena vrlo plitku vodu.
2. Pritisnite SELECT (Odabir) za pregled pojedinosti o navigacijskoj oznaci.
Postavke karte Mariner’s Eye 3D
Za pristup dodatnim postavkama ili mogućnostima sa zaslona Mariner’s Eye 3D
pritisnite MENU (Izbornik).
Za postavke i opcije vezane uz međutočke i trase, druga vozila i podatkovne
trake vidi “Izbornik navigacijske karte” na stranica 8.
Za prilagođavanje izgleda na zaslonu Mariner’s Eye 3D odaberite
MENU (Izbornik) > Izgled karte.
Stil—odaberite način prikaza podataka karte na 3D terenu.
• Klasični—upotreba shema boja za označavanje 3D terena.
• Karte—omogućavanje kartografskih podataka u 3D prikazu.
• Fotografije—omogućavanje satelitskih fotografija uz kartografske podatke.
Mariner’s Eye 3D
(boje opasnih voda)
Prsteni dometa—uključivanje ili isključivanje prstena dometa radi
omogućavanja procjene udaljenosti.
Sigurna dubina—prilagodba dubine pri kojoj crvena predstavlja plitku vodu.
16
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje karata
Širina navigacijske linije—prilagođava širinu linije kursa koja se iscrtava
prilikom navigacije. Ova postavka također utječe na rute (Napravi rutu do), Ali
ne utječe na automatsko navođenje (Automatsko navođenje).
Korištenje karte Fish Eye 3D
Podvodni
objekti
Pomoću linija kontura dubine kartografije BlueChart g2 Vision, Fish Eye 3D
omogućuje prikaz morskog dna ili jezera. Ugodite prikaz pomoću tipki za
Domet.
Napomena: Za primanje podataka sonara morate imati model koji nakon
broja ima slovo “s” (na primjer GPSMAP 526s) i sondu priključenu na pomorsku
mrežu.
Postavke karte Fish Eye 3D
Za pristup dodatnim postavkama ili opcijama na zaslonu karte Fish Eye 3D
pritisnite MENU (Izbornik).
Fish Eye 3D
Prikaz—odabir prikaza pod vodom (Pramac, Krma, Lijevo ili Desno).
Tragovi—uključuje ili isključuje zapis trasa.
Stožac sonara (dostupno samo ako je priključen sonar)—uključivanje i
isključivanje stošca u kojem se prikazuje područje pokriveno vašom sondom.
Podatkovne trake—prikaz ili skrivanje podataka o krstarenju, navigaciji,
ribolovu i jedrenju (stranica 8).
Simboli ribe (dostupno samo ako je priključen sonar)—prikaz podvodnih ciljeva
(kao što su ribe). Ciljevi su označeni crvenim, zelenim i žutim krugovima.
Crvena boja označava najveće ciljeve, a zelena najmanje.
Korištenje ribolovnih karata
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Koristite Ribolovnu kartu za detaljni, nesmetan prikaz kontura dna na karti.
17
Korištenje karata
Ribolovna karta koristi detaljne batimetrijske podatke na unaprijed
programiranoj SD kartici BlueChart g2 Vision i najbolja je za ribolov na pučini,
u dubokom moru.
Na glavnom ekranu odaberite Karte > Ribarske karte.
Za postavke i opcije vezane uz kartu preko cijelog zaslona, međutočke i trase,
druga plovila i podatkovne trake vidi “Izbornik navigacijske karte” na stranica 8.
Za prilagođavanje izgleda zaslona ribarske karte odaberite MENU (Izbornik) >
Podešavanje karte (stranica 11).
Omogućavanje satelitskih slika visoke rezolucije
Dijelove navigacijske karte koji se odnose na kopno, more ili oba dijela možete
prekriti satelitskim slikama visoke rezolucije prilikom korištenja SD kartice
BlueChart g2 Vision.
Za omogućavanje satelitskih slika:
1. Tijekom pregledavanja navigacijske karte pritisnite MENU (Izbornik).
2. Odaberite Podešavanje karte > Fotografije.
3. Odaberite jedno od sljedećeg:
•
Isključeno—na karti se prikazuju standardne informacije karte.
•
Samo kopno—standardne informacije karte se prikazuju na vodi, a kopno
je prekriveno fotografijama.
•
Uključeno—fotografije prekrivaju i vodu i kopnu uz određeno zatamnjenje.
Što je postotak veći, više će satelitskih fotografija pokrivati i kopno i vodu.
Za pristup dodatnim postavkama ili opcijama s ribarske karte pritisnite MENU
(Izbornik).
Navigacijske oznake—prikazuje navigacijske oznake kao što su svjetionici,
svjetla i prepreke.
18
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje karata
Napomena: Kad su omogućene, satelitske slike visoke rezolucije prisutne su
samo pri nižim razinama zumiranja. Ako ne možete vidjeti slike visoke rezolucije
u svojoj regiji dodatka BlueChart g2 Vision, povećajte razinu zumiranja pomoću
tipke Domet (+) ili postavite višu razinu pojedinosti (stranica 12).
Prekrivanje
fotografijama isključeno
Pregled zračnih fotografija
Unaprijed programirane SD kartice BlueChart g2 Vision sadrže fotografije iz
zraka mnogih orijentira, marina i luka. Koristite ove fotografije kako biste se
orijentirali odnosno upoznali s marinom ili lukom prije dolaska.
Prekrivanje fotografijama
samo za kopno
Zračna fotografija
Napomena: Pomoću tipki Domet (-/+) možete zumirati zračne fotografije
prilikom pregleda na punom zaslonu.
Prekrivanje fotografijama
na 50%
Prekrivanje fotografijama
na 100%
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
19
Korištenje karata
Za pristup fotografijama iz zraka s navigacijske karte:
Pomoću višesmjerne tipke označite ikonu kamere pokazivačem i odaberite
Zračne fotografije ili Pregled.
Perspektiva
Odozgo
20
Animirani indikatori morskih mijena i struja
Možete pregledavati animirane pokazivače stanica za predviđanje morskih
mijena i animirane pokazivače smjera struje na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Kako biste to omogućili, podaci o stanici za predviđanje morskih mijena i podaci
o smjeru struje moraju biti dostupni na prethodno učitanoj karti ili području
BlueChart g2 Vision. Potrebno je također odabrati vrijednost Animirano za
postavku Morske mijene/struje (stranica 11).
Pokazivač stanice za predviđanje morskih mijena prikazuje
se na karti u obliku okomitog grafikona sa strelicom. Crvena
strelica okrenuta prema dolje označava plimu u opadanju, a plava
strelica okrenuta prema gore označava plimu u porast. Nakon što
pomaknete pokazivač preko pokazivača stanice za predviđanje
morskih mijena, iznad pokazivača stanice prikazat će se visina
plime u stanici.
Stanica za
predviđanje
morskih
mijena s
opadajućom
plimom
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje karata
Pokazivači smjera struje prikazuju se u obliku strelica na karti. Smjer svake od
strelica označava smjer struje na određenoj lokaciji na karti. Boja strelice struje
označava raspon brzine struje na toj lokaciji. Nakon što premjestite pokazivač
preko pokazivača smjera struja, iznad pokazivača smjera prikazat će se specifična
brzina struje na toj lokaciji.
Pokazivač
smjera
Boja
Trenutni raspon brzine
Žuta
0 do 1 čvora
Narančasta
1 do 2 čvora
Crvena
2 ili više čvorova
Korištenje automatskog navođenja
Automatsko navođenje automatski predlaže rute na temelju dostupnih
informacija karte proizvoda BlueChart g2 Vision. Na stranica 50 potražite upute
o postavljanju automatskog navođenja za svoje plovilo.
Ako Automatsko navođenje mora izračunati rutu koja prolazi u blizini točaka
koje mogu biti opasne, te se točke obrubljuju crvenom bojom, a pojavljuje se i
poruka koja vas informira da duž izračunate rute postoje područja koja možda
nisu sigurna.
Odjeljak “Gdje idemo?” na stranica 23 sadrži dodatne informacije o upotrebi
automatskog navođenja.
Detaljne informacije o cestama i točkama
interesa
BlueChart g2 Vision sadrži detaljne podatke o cestama i točkama interesa, koji
uključuju detaljne obalne ceste i točke interesa kao što su restorani, konačišta,
lokalne atrakcije i ostalo. Upute o pretraživanju i navigaciji do ovih točaka
interesa potražite u odjeljku “Gdje idemo?” koji počinje na stranica 23.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
21
Korištenje karata
Korištenje zaslona Karta/sonar
Napomena: Zaslon Karta/sonar, kao i zaslon Sonar, dostupan je samo kada
koristite model omogućen za sonar s priključenom sondom.
Za pristup dodatnim postavkama ili opcijama zaslona karte/sonara pritisnite
MENU (Izbornik).
Zaslon karte/sonara koristite za istovremeni prikaz sonara i navigacijske karte,
ribarske karte, te karata Mariner’s Eye 3D ili Fish Eye 3D.
Prikaz podijeljenog zaslona karte/sonara:
1. Na glavnom ekranu odaberite Karta/sonar.
2. Odaberite vrstu karte za podijeljeni zaslon.
Zaslon
navigacijske karte
Zaslon
sonara
Kombinacija navigacija/sonar
22
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Gdje idemo?
Gdje idemo?
Opciju Gdje idemo? na početnom zaslonu možete koristiti za pretraživanje i
kretanje do međutočaka, ruta, trasa i usluga kao što su obližnje crpke, servisi i
rampe.
Napomena: morate stvoriti međutočke i rute prije kretanja do njih.
Do odredišta se možete kretati pomoću jedne od triju metoda: Idi, Napravi rutu
do ili Automatsko navođenje.
• Idi—vodi vas izravno na odredište.
• Napravi rutu do—stvara rutu od vaše lokacije do odredišta omogućavajući
vam dodavanje skretanja ruti.
Kretanje prema odredištu
Možete pretraživati i kretati se do međutočaka, ruta, trasa i usluga kao što su
obližnje crpke, servisi i rampe.
Uređaj za iscrtavanje sadrži informacije o tisućama odredišta na kojima se nude
pomorske usluge.
NAPOMENA: Ova značajka ne mora biti dostupna u svim područjima.
Za početak navigacije:
1. Na početnom zaslonu odaberite Gdje idemo?.
2. Odaberite kategoriju na koju želite prijeći.
• Automatsko navođenje—koristi podatke karte BlueChart g2 Vision za
predlaganje najboljeg puta do odredišta. Za pojavljivanje ove mogućnosti
morate koristiti SD karticu BlueChart g2 Vision.
 OPREZ
Automatsko navođenje ne osigurava izbjegavanje prepreka i premale dubine. Iz
sigurnosnih razloga uvijek riješite sva neslaganja ili pitanja prije no što nastavite
s navigacijom.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
23
Gdje idemo?
3. Odaberite odredište.
Napomena: Pritisnite desnu ili lijevu strelicu za pregled dodatnih
informacija ili za prikaz lokacija na karti.
Za prekid navigacije:
Pritisnite MENU (Izbornik) i odaberite Zaustavi navođenje.
4. Odaberite Navigiraj do.
Za pretraživanje odredišta prema nazivu:
1. Na početnom zaslonu odaberite Gdje idemo? > Traži po imenu.
5. Odaberite Idi.
ILI
Odaberite Automatsko navođenje prilikom korištenja unaprijed programirane
kartice BlueChart g2 Vision kako biste upotrijebili Automatsko navođenje.
2. Pomoću višesmjerne tipke odaberite znakove i upišite barem dio naziva svog
odredišta.
3. Pritisnite SELECT (Odabir) za prikaz 50 najbližih odredišta koja ispunjavaju
vaše kriterije pretraživanja.
6. Slijedite obojenu liniju na zaslonu do cilja.
4. Odaberite lokaciju > Navigiraj do > Idi ili Napravi rutu do (ili Automatsko
navođenje kada koristite prethodno programiranu karticu BlueChart g2
Vision).
24
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Gdje idemo?
Stvaranje i korištenje međutočaka
Možete spremiti do 3000 međutočaka s korisnički definiranim nazivom,
simbolom, dubinom, temperaturom vode i komentarom za svaku međutočku.
Za stvaranje nove međutočke:
1. Na glavnom ekranu odaberite Karte > Navigacijske karte > MENU (Izbornik)
> Međutočke i trase > Nova putna točka.
ILI
Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke
> Opcije > Nova putna točka.
2. Za stvaranje međutočke upotrijebite nešto od sljedećeg:
•
Upiši koordinate—unos mrežnih koordinata nove putne točke.
•
Koristi kartu—pomicanje pokazivača na mjesto na kojemu želite stvoriti
međutočku pomoću višesmjerne tipke. Pritisnite SELECT (Odabir).
•
Koristi tren. Pol.—stvaranje međutočke na trenutnoj lokaciji.
Za označavanje svoje trenutne lokacije kao međutočke:
Na bilo kojem zaslonu pritisnite tipku MARK (Oznaka).
•
Ispravi točku—označavanje određenog naziva, simbola, dubine ili
temperature vode.
•
Brisanje—brisanje međutočke.
•
Čovjek u moru—postavljanje trenutne lokacije kao lokacije čovjeka u
moru.
•
Strelica udesno ili ulijevo—prebacivanje između informacija o međutočki
i navigacijske karte.
Za uređivanje postojeće međutočke:
1. Na navigacijskoj karti upotrijebite pokazivač na karti ( ) za označavanje
međutočke na navigacijskoj karti.
ILI
Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke.
2. Odaberite međutočku koju želite urediti.
3. Odaberite Ispravi točku.
4. Odaberite atribut međutočke koji želite promijeniti (Naziv, Simbol, Dubina,
Temperatura vode, Komentar ili Pozicija).
Za premještanje međutočke na navigacijskoj karti:
1. Odaberite međutočku na navigacijskoj karti.
2. Odaberite Pregled. (Gumb Pregled prikazuje se samo kad se u blizini nalazi
više međutočaka.)
3. Dodirnite gumb za međutočku koju želite urediti.
4. Odaberite Pomakni.
5. Pritisnite SELECT (Odabir) za spremanje nove lokacije ili pritisnite MENU
(Izbornik) za otkazivanje premještanja.
Napomena: Ako odaberete MARK (Oznaka), stvorit ćete međutočku samo
na svojoj trenutačnoj lokaciji.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
25
Gdje idemo?
Za prikaz informacija o međutočki na navigacijskoj karti:
1. Na navigacijskoj karti upotrijebite pokazivač na karti ( ) za označavanje
međutočke na samoj karti te pritisnite SELECT (Odabir).
2. Odaberite opciju.
•
Odaberite Pregled ili naziv međutočka kako biste pregledali pojedinosti
objekata koji se nalaze u blizini pokazivača. (Gumb Pregled prikazuje se
samo kad se u blizini nalazi više međutočaka.)
•
Odaberite Navigiraj do za navigaciju do odabrane lokacije.
•
Odaberite Označi točku kako biste označili međutočku na lokaciji
pokazivača.
•
Odaberite Informacije za prikaz morskih mijena (stranica 37), struja
(stranica 38), neba (stranica 38), napomena na karti ili informacija o
lokalnim uslugama blizu pokazivača.
Za mjerenje udaljenosti i smjera do objekta od vaše trenutne lokacije:
1. Na navigacijskoj karti upotrijebite pokazivač na karti ( ) za označavanje
međutočke na samoj karti te pritisnite SELECT (Odabir) > Izmjeri udaljenost.
Rezultati mjerenja prikazuju se u donjem desnom kutu zaslona. Pomoću
višesmjerne tipke pomaknite pokazivač i izmjerite udaljenost do drugih
lokacija. Odaberite MENU (Izbornik) > Prekini mjerenje kako biste uklonili
liniju mjerenja.
Za prikaz i sortiranje, odnosno filtriranje popisa svih međutočaka:
Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke
> Opcije. Popis možete sortirati po nazivu, po simbolu ili po udaljenosti od
trenutne lokacije. Popis također možete filtrirati po nazivu ili simbolu.
Za brisanje međutočke ili MOB točke:
1. Na navigacijskoj karti upotrijebite pokazivač na karti ( ) za označavanje
međutočke ili MOB točke na navigacijskoj karti.
ILI
Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke.
2. Odaberite međutočku ili MOB koje želite izbrisati.
3. Odaberite Pregled > Obriši (gumb Pregled prikazuje se samo kad je u blizini
više međutočaka.)
Stvaranje i korištenje ruta
Možete stvoriti i spremiti do 100 ruta, od kojih svaka može sadržavati do 250
putnih točaka.
Za stvaranje rute sa svoje trenutne lokacije:
1. Na navigacijskoj karti možete odabrati svoje odredište pomoću pokazivača na
karti ( ).
2. Odaberite Navigiraj do > Napravi rutu do.
3. Pomoću pokazivača na karti ( ) možete odabrati lokaciju na kojoj želite
napraviti zadnje skretanje prema svom odredištu.
26
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Gdje idemo?
4. Pritisnite SELECT. Ponovite ovaj korak za dodavanje još skretanja.
4. Odaberite mjesto prvog skretanja i pritisnite SELECT (Odabir). Ponavljajte do
dovršetka rute.
5. Odaberite MENU (Izbornik) za spremanje rute.
6. Odaberite rutu za uređivanje rute, brisanje rute ili navigaciju rutom.
Za stvaranje rute pomoću automatskog navođenja (prilikom korištenja
unaprijed programirane kartice BlueChart g2 Vision):
1. Na navigacijskoj karti odaberite svoje odredište.
2. Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje. Ruta biva izračunata.
NAPOMENA: Put automatskog navođenja možete promijeniti u rutu
označavanjem kraja puta i odabirom Navigiraj do > Napravi rutu do.
Put automatskog navođenja ostaje na zaslonu što vam omogućuje njegovo
praćenje tijekom stvaranja rute.
Za uređivanje rute:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute.
2. Dodirnite rutu za uređivanje.
5. Pritisnite MENU (Izbornik) za odustajanje, poništavanje posljednjeg skretanja
ili početak navigacije rutom.
3. Odaberite Ispravi rutu. Možete urediti naziv rute ili na karti ili popisu skretanja
urediti skretanja na ruti.
Za stvaranje rute s druge lokacije:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute >
Nova ruta.
2. Odaberite Koristi kartu ili Koristi popis putnih točaka.
3. Ako odaberete Koristi kartu, pomoću pokazivača na karti ( ) odaberite
početnu lokaciju na kojoj želite započeti novu rutu. Ako odaberete Koristi
popis putnih točaka, najprije odaberite međutočku na ruti.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
27
Gdje idemo?
Brisanje rute:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute.
2. Odaberite rutu za brisanje.
3. Odaberite Obriši > OK.
Ako je ruta spremljena, poruka vas pita želite li “Izbrisati sve nekorištene
međutočke?” Nekorištene međutočke su međutočke na ruti koje ne koristi neka
druga ruta.
Za zaobilaženje međutočke na ruti:
1. Stvorite rutu kako je već opisano.
2. Odaberite međutočku koja slijedi nakon međutočke koju zaobilazite.
3. Odaberite Navigiraj do > Idi (ili Napravi rutu do).
Upotreba trasa
Trasa je zapis vašeg puta. Trasa koja se trenutno bilježi je aktivna trasa. Aktivna
se trasa može spremiti.
Za uključivanje zapisivanja trasa:
Na navigacijskoj karti ili karti 3D perspektive odaberite MENU (Izbornik) >
Međutočke i trase > Tragovi > Uključeno. Linija na karti označava vašu
trasu.
28
Za spremanje aktivne trase:
1. Na navigacijskoj karti ili karti 3D perspektive odaberite MENU (Izbornik) >
Međutočke i trase > Aktiviraj trase > Spremi aktivnu trasu.
2. Odaberite vrijeme početka trenutne trase (ili Ponoć, ako je prikazana) ili Cijeli
zapis.
3. Za dodjelu naziva trasi, promjenu boje trase ili spremanje kao rute odaberite
Ispravi trag.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Gdje idemo?
Za brisanje zapisa trasa:
Na navigacijskoj karti ili karti 3D perspektive odaberite MENU (Izbornik) >
Međutočke i trase > Aktiviraj trase > Obriši aktivni trag. Memorija trase se
briše. Trenutna trasa i dalje se zapisuje.
• Presnimi—stalno zapisivanje trase uz zamjenu najstarijih podataka novima.
Za ponovni prolazak aktivnom trasom:
1. Na navigacijskoj karti ili karti 3D perspektive odaberite MENU (Izbornik) >
Međutočke i trase > Aktiviraj trase > Prati aktivnu trasu.
• Interval—određuje postavlja li se interval prema udaljenosti, vremenu ili
rezoluciji. (Odaberite Promijeni kako biste postavili vrijednost.)
2. Odaberite vrijeme početka trenutačne trase ili Cijeli zapis.
• Vrijeme—zapisivanje trase na temelju vremenskog intervala.
3. Slijedite liniju u boji na zaslonu.
Za uređivanje ili brisanje spremljene trase:
1. Na navigacijskoj karti ili karti 3D perspektive odaberite MENU (Izbornik) >
Međutočke i trase > Spremljeni tragovi.
2. Odaberite trasu koju želite urediti ili izbrisati.
3. Odaberite Ispravi trag za promjenu naziva ili boje trase ili odaberite Obriši za
brisanje trase.
Interval snimanja—definira učestalost zapisivanja točaka trase. Veća učestalost
daje veću točnost, ali prije ispuni memoriju.
• Udaljenost—zapisivanje trase na temelju udaljenosti među točkama.
• Rezolucija—zapisuje trasu na temelju odstupanja od kursa. Ta se postavka
preporučuje za što učinkovitiju upotrebu memorije. Vrijednost udaljenosti
(Promijeni) predstavlja maksimalnu dozvoljenu pogrešku prije zapisivanja
točke trase.
• Promijeni—određivanje vrijednosti intervala.
Boja trase—određuje boju iscrtavanja trase.
Za postavljanje opcija aktivne trase:
Na navigacijskoj karti ili karti 3D perspektive odaberite MENU (Izbornik) >
Međutočke i trase > Aktiviraj trase > Opcije aktivnog traga.
Način zapisa—odaberite Isključeno, Popuni ili Presnimi.
• Isključeno—ne stvara se zapis trase.
• Popuni—zapis trase vrši se do popunjavanje memorije za trase.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
29
Gdje idemo?
Korištenje kartice BlueChart g2 Vision
OBAVIJEST
Podatkovne kartice BlueChart g2 Vision nisu vodootporne. Dok ne koristite
karticu, čuvajte je originalnoj ambalaži i ne izlažite je suncu ili kiši kako je ne
biste oštetili.
Podatkovne kartice BlueChart g2 Vision podložne su oštećenju zbog statičkog
elektriciteta. U uvjetima niske vlažnosti prije rukovanja karticom trebali biste se
uzemljiti pomoću velikog metalnog predmeta kako biste spriječili oštećivanje
kartice.
Neobavezne unaprijed programirane SD kartice BlueChart g2 Vision omogućuju
vam iskorištavanje vaše jedinice u potpunosti. Osim detaljnog prikaza pomorskih
karata, BlueChart g2 Vision posjeduje sljedeće značajke:
• Mariner’s Eye 3D—prikazuje pogled vidljiv s mjesta iznad i iza plovila radi
pomoći u navigaciji. Karta BlueChart g2 Vision Mariner’s Eye 3D detaljnija
je od prethodno učitanih podataka (stranica 15).
• Fish Eye 3D—nudi vizualni 3D prikaz morskog dna prema informacijama s
karte.
• Ribolovne karte—donosi prikaz karte s pojačanim prikazom kontura dna
i bez navigacijskih podataka. Ova karta najbolja je za ribolov na pučini, u
dubokom moru.
30
• Satelitske slike visoke rezolucije—satelitske slike visoke rezolucije služe
kao realističan prikaz kopna i vodenih površina na navigacijskoj karti.
• Zračne fotografije—prikaz marina i drugih navigacijski značajnih zračnih
fotografija kako biste mogli vizualizirati svoje okruženje.
• Detaljni podaci o cestama i točkama interesa—prikaz cesta, restorana i
drugih točaka interesa (POI) duž obale.
• Trenutni podaci—prikaz informacija o trenutnom položaju (stranica 38).
• Auto-navođenje—korištenje navedene sigurne dubine plovila i podatke
karte za određivanje najboljeg kursa do odredišta (stranica 50).
Napomena: Podaci sa SD kartice BlueChart g2 Vision ne mogu se prenositi
na računalo u svrhu stvaranja sigurnosnih kopija i prikazivanja. SD karticu
možete koristiti samo na GPS jedinicama tvrtke Garmin kompatibilnima s
proizvodom BlueChart g2 Vision.
Navigacija uz Garmin sustav autopilota
Dok pokrećete bilo kakvu vrstu navigacije (Idi, Napravi rutu do, Automatsko
navođenje ili Prati trasu), ako ste spojeni na kompatibilan Garmin sustav
autopilota, odzivnik će od vas zatražiti pokretanje autopilota.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Pregled informacija
Pregled informacija
Na zaslonu informacija možete pristupiti informacijama o mjeračima na
upravljačkoj ploči, morskim mijenama, strujama, korisničkim podacima i drugim
plovilima.
Pregled kompasa
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Kompas.
Pregled brojeva
Možete pregledati i prilagoditi numeričke podatke, uključujući dubinu, GPS
informacije i navigacijske podatke. Možete prilagoditi broj prikazanih polja i
vrstu podataka za svako polje. Možete pregledati do šest polja s numeričkim
informacijama.
Za pregled zaslona s brojevima na početnom zaslonu odaberite Informacije >
Upravljačka ploča > Brojevi.
Za prilagođavanje zaslona brojeva:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Brojevi.
2. Pritisnite MENU (Izbornik) i odaberite Konfiguracija.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
31
Pregled informacija
3. Odaberite broj polja za prikaz (3, 4, 5 ili 6).
4. Odaberite informacije koje će se prikazivati u svakom polju. Odaberite
pojedino polje za prikaz dodatnih informacija koje e mogu prikazati ili odaberite
Promijeni str. i pritisnite tipke Domet (-/+) za prikaz dodatnih polja.
Pregled informacija o putu
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Put.
Za ponovno postavljanje informacija o putovanju, maksimalne brzine,
odometra ili svih vrijednosti pritisnite MENU (Izbornik) tijekom pregleda
informacija o putovanju.
Prikaz i prilagodba mjerača potrošnje goriva i
mjerača rada motora
Prikaz mjerača rada motora
Za pregled mjerača motora morate biti povezani s mrežom NMEA 2000 koja
može očitati podatke motora. Pojedinosti opisuju Upute za instalaciju uređaja
GPSMAP serije 400/500.
32
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Pregled informacija
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Motor.
3. Odaberite Ograničenja mjerača > Korisnički.
Kretanje kroz zaslone mjerača rada motora
4. Odaberite ograničenje mjerača koje želite postaviti (Min. mjerilo, Maks.
mjerilo, Deklaririrani minimum ili Deklarirani maksimum).
2. Pomoću lijeve i desne strelice višesmjerne tipke krećite se s jednog zaslona
mjerača na drugi.
5. Odaberite ograničenje mjerača.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Motor.
Prilagođavanje ograničenja mjerača rada motora
Za uspostavljanje gornjeg i donjeg ograničenja mjerača i raspona željenog
standardnog rada možete konfigurirati do četiri vrijednosti za mjerač rada
motora. Kada vrijednost prekorači raspon standardnog rukovanja, lice mjerača ili
traka postaju crveni.
Postavka
Opis
Minimalno
mjerilo
Ova vrijednost je manja od deklariranog minimuma i predstavlja donje
ograničenje mjerača. Ova postavka nije dostupna na svim mjeračima.
Maksimalno Ova vrijednost je veća od deklariranog maksimuma i predstavlja gornje
mjerilo
ograničenje mjerača. Ova postavka nije dostupna na svim mjeračima.
NAPOMENA: Neke od ovih opcija možda nisu dostupne za sve mjerače.
6. Za postavljanje dodatnih ograničenja mjerača ponovite korake 4 i 5.
Aktiviranje alarma statusa za mjerače rada motora
Ako ste aktivirali alarme statusa mjerača, nakon što motor putem NMEA
2000 mreže pošalje poruku o upozorenju, prikazat će se poruka alarma statusa
mjerača. Ovisno o vrsti alarma, lice mjerača ili traka postaju crveni.
Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Motor >
MENU (Izbornik) > Postavke mjerača > Upozorenja statusa > Uključeno.
Prilagođavanje alarma statusa mjerača goriva
Deklarirani
minimum
Predstavlja minimalnu vrijednost raspona standardnog rukovanja.
1. Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Motor >
MENU (Izbornik) > Postavke mjerača > Upozorenja statusa > Korisnički.
Deklarirani
maksimum
Predstavlja maksimalnu vrijednost raspona standardnog rukovanja.
3. Odaberite Natrag.
2. Odaberite jedan ili više alarma za mjerač motora koje želite uključiti ili isključiti.
1. Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Motor >
MENU (Izbornik) > Postavke mjerača > Postavljanje ograničenja mjerača.
2. Odaberite mjerač.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
33
Pregled informacija
Odabir broja motora prikazanih na mjeračima
Digitalni mjerači motora mogu prikazati informacije za maksimalno četiri
motora.
1. Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Motor >
MENU (Izbornik) > Postavke mjerača > Odabir motora > Broj. motora.
Prikaz mjerača motora
Za prikaz informacija o motoru uređaj za iscrtavanje mora biti povezan s
uređajem koji može mjeriti razinu goriva, protok goriva ili oboje.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Motor.
2. Odaberite broj motora.
3. Odaberite Natrag.
Za odabir motora čiji će rad mjerači mjeriti odaberite Uređivanje motora i
slijedite korake 2 do 5 u odjeljku “Odabir motora prikazanih na mjeračima”
(sljedeći odjeljak).
Odabir motora prikazanih na mjeračima
Ručno odaberite broj motora prikazanih na mjeračima motora (stranica 34) prije
nego dobijete mogućnost odabira motora za koje se informacije prikazuju na
mjeračima.
1. Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Motor
> MENU (Izbornik) > Postavke mjerača > Odabir motora > Uređivanje
motora.
2. Odaberite Prvi motor.
3. Odaberite broj motora za kojeg želite vidjeti informacije na prvom mjeraču ili
traci.
Npr., ako odaberete "3", prva traka motora prikazat će informacije za motor
koji je u NMEA 2000 mreži označen kao "Motor3".
Mjerač goriva
Protok goriva
Konfiguracija mjerača rada motora
Količina goriva na plovilu može se predstaviti bilo ukupnom razinom goriva
(brojčano) ili razinom pojedinog spremnika (grafički).
4. Prema potrebi ponovite 3. korak za drugu, treću i četvrtu traku motora.
5. Odaberite Natrag.
34
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Pregled informacija
Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Motor >
MENU (Izbornik) > Postavke mjerača > Prikaz goriva.
•
Kor.uk.raz.gor—odaberite za prikaz numeričke vrijednosti ukupne razine
goriva.
•
Kor.raz.spr.gor. > Broj sprm. za gorivo—koristite za grafički prikaz svih
navedenih spremnika.
Prikaz mjerača goriva
Za prikaz informacija o motoru uređaj za iscrtavanje mora biti povezan s
uređajem koji može mjeriti razinu goriva, protok goriva ili oboje.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Motor.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Sinkroniziranje očitanja mjerača goriva s razinama goriva
Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Gorivo
(ili Motor) > MENU (Izbornik).
•
Napuni sve rezervoare—odaberite kada su spremnici puni. Razina goriva
se ponovno postavlja na maksimalni kapacitet. Uskladite je ako je to
potrebno.
•
Dodaj gorivo plovilu—odaberite ako spremnik niste napunili do kraja.
Unesite količinu dodanog goriva. Odaberite Gotovo. Prikazat će se
procjena dodanog goriva. Uskladite je ako je to potrebno.
•
Postavi ukupno gorivo—odaberite za ručno određivanje količine goriva u
spremnicima. Odaberite Gotovo.
35
Pregled informacija
Prikaz i prilagodba mjerača vjetra
Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Vjetar.
Mjerač vjetra kod
plovidbe oštro uz
vjetar
Mjerač vjetra
Kompas
Odabir stvarnog, manifesnog ili prizemnog vjetra za
mjerač vjetra
Za dohvat podataka prikazanih na grafikonu brzine vjetra, uređaj za iscrtavanje
potrebno je povezati s perifernim uređajima navedenima u nastavku.
Brzina
vjetra
Opis
Obvezni senzori
Manifesni
vjetar
Prikazuje podatke za brzinu vjetra na
Senzor vjetra.
temelju protoka zraka do kojeg dolazi kad
ste na plovilu koje se kreće.
Stvarni
vjetar
Prikazuje podatke za brzinu vjetra na
Senzor vjetra i senzor brzine kroz
temelju protoka zraka do kojeg dolazi kad vodu; ili senzor vjetra i GPS antena.
ste na plovilu koje stoji.
Prizemni
vjetar
Prikazuje podatke za brzinu vjetra na
Senzor vjetra, senzor brzine kroz
temelju protoka zraka do kojeg dolazi kad vodu, senzor smjera i GPS antena;
ste na obali.
ili senzor vjetra i GPS antena; ili
senzor vjetra, senzor brzine kroz
vodu i senzor smjera.
1. Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Vjetar >
MENU (Izbornik) > Vrsta vjetra.
2. Odaberite Manifesni vjetar, Pravi vjetar ili Prizemni vjetar.
36
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Pregled informacija
Konfiguriranje značajkeSmjer – izvor
Možete specificirati izvor smjera prikazanog na mjeraču vjetra. Magnetski
smjer predstavlja podatke o smjeru primljene iz senzora smjera (ili magnetskog
senzora), a podatke GPS smjera izračunava GPS uređaj za iscrtavanje.
Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Vjetar >
MENU (Izbornik) > Smjer – izvor.
Odabir raspona Mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz
vjetar
Pregled informacija stanice za predviđanje
morskih mijena
Napomena: Za pregled informacija stanice za predviđanje morskih mijena
mora se koristiti kartica BlueChart g2 Vision.
1. Odaberite Informacije > Morske mijene i struje > Morske mijene.
2. Odaberite stanicu za predviđanje morskih mijena. Prikazane su informacije
stanice za predviđanje morskih mijena.
Možete specificirati raspon mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz vjetar za mjerilo
uz vjetar i za mjerilo niz vjetar.
Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Upravljačka ploča > Vjetar >
MENU (Izbornik).
•
Odaberite Promj. mj. – uz vjetar. Podesite maksimalne i minimalne
vrijednosti kutova koje se pojavljuju kada i mjerač vjetra uz vjetar kod
plovidbe oštro uz vjetar.
•
Odaberite Prom. mj. – niz vjetar. Podesite maksimalne i minimalne
vrijednosti kutova koje se pojavljuju kada i mjerač vjetra niz vjetar kod
plovidbe niz vjetar.
Odaberite Promijeni datum > Ručno za prikaz morskih mijena za drugi
datum.
Odaberite Prikaži izvješće za pregled izvješća pojedine stanice za mjerenje
morskih mijena.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
37
Pregled informacija
Pregled informacija o strujama
Za pregled informacija u strujama koristite zaslon Predikcija struja.
Napomena: Podatke stanica za predviđanje morskih mijena i mjerenje
morskih struja možete odabrati izravno s navigacijske karte.
Napomena: Za pregled informacija stanice za mjerenje morskih struja mora
se koristiti kartica BlueChart g2 Vision.
Pregled informacija o nebu
1. Odaberite Informacije > Morske mijene i struje > Struje.
2. Odaberite stanicu za mjerenje morskih struja. Prikazane su informacije stanice
za mjerenje morskih struja.
Zaslon Nebo prikazuje informacije o izlasku/zalasku sunca, izlasku/zalasku
mjeseca, mjesečevim mijenama i približnom položaju sunca i mjeseca na nebu.
Prema zadanim postavkama, uređaj za iscrtavanje prikazuje informacije o nebu
za današnji datum i trenutno vrijeme.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Nebeske informacije.
Položaj mjeseca
Odozgo
Položaj sunca
Mjesečeva faza
Horizont
Odaberite Promijeni datum > Ručno za pregled informacija stanice za
mjerenje morskih struja za trenutni datum.
Informacije o nebu
Odaberite Prikaži izvješće za pregled izvješća o predviđanju morskih struja
za odabranu stanicu.
38
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Pregled informacija
Pregled informacija o nebu za drugi datum
Možete odabrati datum i vrijeme za koje želite vidjeti informacije o nebu, a
možete vidjeti i mjesečevu mijenu za odabrani datum i vrijeme.
1. Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Nebeske informacije > Datum.
2. Promijenite datum za prikaz informacija o nebu za drugi datum.
Pregled korisničkih podataka
Za prikaz korisničkih podataka na početnom zaslonu odaberite Informacije >
Korisnički podaci.
Međutočke—prikaz popisa svih spremljenih međutočaka (stranica 14).
Rute—prikaz popisa spremljenih ruta (stranica 26).
Tragovi—prikaz popisa spremljenih trasa (stranica 28).
Prijenos podataka—prijenos međutočaka, ruta i trasa sa i na SD karticu ili
mrežu.
Obriši korisničke podatke—brisanje svih korisničkih međutočaka, ruta i trasa.
Za kopiranje ili spajanje podataka programa MapSource na uređaj za
iscrtavanje:
1. Umetnite SD karticu u uređaj za iscrtavanje radi prijenosa datoteke. Datoteka
sadrži informacije koje MapSource treba za formatiranje podataka. To treba
učiniti samo prvi puta kada se podaci karte MapSource prenose na uređaj za
iscrtavanje s pojedine SD kartice.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
2. Na računalu provjerite verziju programa MapSource pritisnuvši Pomoć >
O programu MapSource. Ako je verzija starija od verzije 6.12.2, ažurirajte
je na najnoviju verziju pritiskom na Pomoć > Provjera ažuriranja softvera ili
posjetite web-mjesto tvrtke Garmin Web na adresi www.garmin.com.
3. Umetnite SD karticu u čitač SD kartica koji je spojen s računalom.
4. U programu MapSource pritisnite Prijenos > Pošalji uređaju.
5. U prozoru Pošalji uređaju odaberite pogon čitača SD kartice i vrste podataka
koje želite kopirati na uređaj za iscrtavanje.
6. Pritisnite Pošalji.
7. Umetnite SD karticu u utor za SD kartice s prednje strane uređaja.
8. Na početnoj stranici uređaja za iscrtavanje odaberite Informacije > Korisnički
podaci > Prijenos podataka.
9. Napravite jedno od sljedećeg:
•
Odaberite Spoji s kartice za prijenos podataka sa SD kartice na uređaj za
iscrtavanje i njihovo kombiniranje s postojećim korisničkim podacima.
•
Odaberite Zamijeni s kartice za pisanje preko podataka na uređaju za
iscrtavanje.
10. Odaberite naziv datoteke s popisa. Podaci se prenose sa SD kartice na uređaj
za iscrtavanje.
39
Pregled informacija
Za prijenos podataka (međutočaka, ruta, trasa) na SD karticu:
1. Umetnite SD karticu u utor za SD karticu na prednjoj strani jedinice.
2. Na početnoj stranici odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos
podataka > Spremi na karticu.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
•
Odaberite naziv datoteke s popisa.
•
Za stvaranje nove datoteke odaberite Dodaj novu datoteku. Unesite
naziv datoteke pomoću višesmjerne tipke i odaberite Gotovo.
4. Odaberite Da za spremanje međutočaka, ruta i trasa na SD karticu. Naziv
datoteke spremit će se uz ekstenziju .ADM.
Za podataka (međutočaka, ruta, trasa) sa SD kartice:
1. Umetnite SD karticu u utor za SD karticu na prednjoj strani jedinice.
2. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci> Prijenos
podataka.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
•
Odaberite Spoji s kartice za prijenos podataka sa SD kartice na uređaj za
iscrtavanje i njihovo kombiniranje s postojećim korisničkim podacima.
•
Odaberite Zamijeni s kartice za pisanje preko podataka na uređaju za
iscrtavanje.
4. Odaberite naziv datoteke s popisa. Podaci se prenose sa SD kartice na uređaj
za iscrtavanje.
40
Kopiranje ugrađenih karata na SD karticu:
1. Umetnite SD karticu (najmanje 4 GB) u utor za SD karticu na prednjoj strani
jedinice.
2. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos
podataka > Kopiraj ugrađenu kartu za kopiranje karata učitanih u uređaj za
iscrtavanje na SD karticu.
Za prijenos podataka s NMEA 2000 mreže ili na nju:
1. Povezivanje uređaja s NMEA 2000 mrežom. (Pogledajte Upute za instalaciju
uređaja GPSMAP 400/500.)
2. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos
podataka > Mreža.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
•
Odaberite Kloniraj kor. podatke za prijenos međutočaka, ruta i trasa do
drugih uređaja za iscrtavanje povezanih s mrežom. Postojeći podaci na tim
uređajima za iscrtavanje su prebrisani.
•
Odaberite Spoji korisničke podatke za prijenos podataka između svih
umreženih uređaja za iscrtavanje. Jedinstveni podaci kombiniraju se s
postojećim podacima na svakom uređaju za iscrtavanje.
Za stvaranje sigurnosne kopije na računalu:
1. Umetnite SD karticu u utor za SD karticu na prednjoj strani jedinice.
2. Na početnoj stranici odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos
podataka > Spremi na karticu.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Pregled informacija
3. Napravite jedno od sljedećeg:
•
Odaberite naziv datoteke s popisa.
•
Za stvaranje nove datoteke odaberite Dodaj novu datoteku. Unesite
naziv datoteke pomoću višesmjerne tipke i pritisnite Select (Odabir).
4. Izvadite SD karticu iz uređaja i uložite je u čitač SD kartica koji je povezan s
računalom.
5. Koristeći Windows® Explorer otvorite mapu Garmin\UserData na SD kartici.
6. Kopirajte odgovarajuću .ADM datoteku s kartice na bilo koje mjesto na
računalu.
Za povrat sigurnosne kopije podataka na uređaj za iscrtavanje:
1. Kopirajte odgovarajuću .ADM datoteku s računala na SD karticu, u mapu
Garmin\UserData.
2. Umetnite SD karticu u uređaj za iscrtavanje.
3. Na početnom zaslonu uređaja za iscrtavanje odaberite Informacije >
Korisnički podaci > Prijenos podataka > Zamijeni s kartice.
Za brisanje svih međutočaka, ruta i trasa:
1. Na početnom zaslonu uređaja za iscrtavanje odaberite Informacije >
Korisnički podaci > Obriši krisničke podatke.
2. Odaberite Točke, Rute, Spremljeni tragovi ili Sve.
3. Odaberite OK za brisanje podataka.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Pregled drugih plovila
za pregled informacija o drugim plovilima na početnom zaslonu odaberite
Informacije > Druga plovila.
Napomena: Za pregled informacija o drugim plovilima jedinica mora biti
povezana s vanjskim AIS (Automatic Identification System) ili DSC (Digital
Selective Calling) uređajem. Na stranica 62 potražite dodatne informacije.
AIS List—vidi stranica 46.
DSC lista poziva—pregled 100 posljednjih poziva. DSC popis prikazuje
najnovije pozive s plovila. Ako je drugi poziv zaprimljen s istog plovila,
zamjenjuje prvi poziv na popisu poziva.
Odaberite Opcije za sortiranje poziva po nazivu, vrsti, MMSI broju, udaljenosti
od vašeg plovila ili vremenu primanja poziva.
Odaberite Opcije > Obriši sve za brisanje svih poziva s popisa.
Dodavanje DSC kontakta:
1. Odaberite Dodaj kontakt.
2. Pomoću višesmjerne tipke unesite MMSI broj plovila.
3. Pomoću višesmjerne tipke unesite naziv plovila.
Sustav za automatsko identificiranje
Sustav za automatsko identificiranje (AIS) omogućava vam identifikaciju i
praćenje drugih plovila.
41
Pregled informacija
O programu AIS
AIS vas upozorava na promet u području. Kada ga priključite na vanjski AIS
uređaj, uređaj za iscrtavanje moći će prikazati neke AIS informacije o drugim
plovilima koja se nalaze unutar dometa, koja su opremljena transponderom i koja
aktivno emitiraju AIS informacije. Informacije prijavljene za svako od plovila
uključuju identitet pomorske mobilne službe (MMSI), lokaciju, GPS brzinu, GPS
smjer, vrijeme proteklo od posljednjeg prijavljenog položaja plovila, najbliži
pristup i vrijeme do najbližeg pristupa.
O AIS odašiljačima za potragu i spašavanje
AIS odašiljači za potragu i spašavanje (AIS-SART ili SART) samostalni su
uređaji koji nakon aktiviranja prenose izvješća o položaju u slučaju nužde.
SART odašiljači razlikuju se od AIS odašiljača pa tako i izgledaju drugačije
od standardnih AIS simbola na uređaju za iscrtavanje. Umjesto praćenja SART
odašiljača za izbjegavanje sudara, koristite SART odašiljač za pronalaženje i
određivanje položaja određenog plovila.
Navigacija do SART odašiljača
Nakon što primite signal od SART odašiljača, pojavit će se alarm signala
pomoći.
AIS plovilo
Izgubljeni
AIS cilj
Opasni AIS cilj
Najbliža točka i vrijeme
približavanja opasnom
cilju
Odaberite Pregled > Idi na za početak navigacije do SART odašiljača.
Simboli određivanja AIS cilja
Simbol
Opis
AIS plovilo. Plovilo prijavljuje AIS informacije. Smjer u kojemu trokut
pokazuje označava smjer u kojemu se AIS plovilo kreće.
Cilj je odabran.
Praćenje
AIS cilja
Određivanje AIS cilja na navigacijskoj karti
42
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Pregled informacija
Cilj je aktiviran. Cilj izgleda veći na karti. Zelena linija pridružena cilju
označava smjer cilja. MMSI, brzina i smjer plovila prikazuju se ispod
cilja ako su postavke detalja podešene na Prikaži (stranica 45). Ako je
izgubljen AIS prijenos od plovila, prikazat će se natpis poruke.
Cilj je izgubljen. Zeleni X označava kako je AIS prijenos s plovila
izgubljen, a uređaj za iscrtavanje prikazuje natpis poruke s upitom treba
li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s karte ili 3D prikaza
karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
Opasni cilj u dometu. Cilj treperi dok se oglašava alarm i prikazuje
se natpis poruke. Nakon što je alarm potvrđen, puni crveni trokut s
pridruženom crvenom linijom označit će lokaciju i smjer cilja. Ako je
alarm za sudar u sigurnoj zoni Isključeno, cilj trepće, ali se zvučni alarm
ne čuje, a natpis alarma se ne prikazuje (stranica 46). Ako je izgubljen
AIS prijenos od plovila, prikazat će se natpis poruke.
Lokacija ovog simbola upućuje na najbližu točku približavanja opasnom
cilju, a brojevi pored simbola označavaju vrijeme do najbliže točke
približavanja tom cilju.
Opasan cilj je izgubljen. Crveni X označava kako je AIS prijenos s plovila
izgubljen, a uređaj za iscrtavanje prikazuje natpis poruke s upitom treba
li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s karte ili 3D prikaza
karte nestat će simbol izgubljenog opasnog cilja
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
AIS-SART odašiljač. Ovaj simbol odaberite ako želite pregledati više
informacija o SART odašiljaču te ako želite započeti navigaciju.
Izgubljen AIS-SART odašiljač.
Ispitivanje AIS-SART odašiljača. Ovaj se simbol javlja kad plovilo
započne ispitivanje SART uređaja, ono ne predstavlja stvarnu opasnost.
Ove ispitne simbole i upozorenja možete onemogućiti.
Izgubljeno ispitivanje AIS-SART odašiljača.
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva
Nakon što aktivirani AIS cilj prikaže informacije o kopnenom kursu i smjeru,
smjer cilja prikazuje se na karti u obliku neprekinute linije i pridružuje simbolu
AIS cilja. Linija smjera ne prikazuje se na 3D prikazu karte.
Planirani kurs aktiviranog AIS cilja prikazuje se u obliku isprekidane linije na
karti ili 3D prikazu karte. Dužina planirane linije kursa temelji se na vrijednosti
planirane postavke smjera (stranica 45). Ako aktivirani AIS cilj ne emitira
podatke o brzini ili se plovilo ne pomiče, linija planiranog kursa neće se
prikazati. Podaci o promjenama u brzini, kopnenom kursu ili brzini skretanja
koje emitira plovilo mogu utjecati na izračun planirane linije kursa.
43
Pregled informacija
Kada podaci o kopnenom kursu, smjeru i brzini skretanja dođu iz aktiviranog
AIS cilja, planirani kurs cilja izračunava se na temelju podataka o kopnenom
kursu i brzini skretanja. Smjer kojim cilj skreće, a koji se također temelji na
podacima o brzini skretanja, određen je smjerom zavoja na krajevima linije
smjera. Dužina zavoja se ne mijenja.
Planirani kurs
Planirani kurs
Aktivirani
cilj
MMSI
Smjer
Cilj s kopnenim kursom i smjerom
Aktiviran
opasni cilj
Isključivanje AIS prijema
Primanje AIS signala uključeno je po zadanim postavkama.
MMSI
Smjer
Smjer skretanja
Cilj s kopnenim kursom, smjerom i brzinom skretanja
Kada podaci o kopnenom kursu i smjeru dođu iz aktiviranog AIS cilja, bez
navođenja podataka o brzini skretanja, planirani kurs cilja izračunava se na
temelju podataka o kopnenom kursu.
Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Druga plovila > AIS >
Isključeno.
Funkcija AIS onemogućena je na svim kartama i 3D prikazima karti. To
uključuje praćenje i određivanje cilja AIS plovila, alarme za sudar koji
rezultiraju iz praćenja i određivanja cilja AIS plovila i podatke o AIS
plovilima.
Omogućivanje upozorenja na ispitivanje AIS-SART
odašiljača
Kako biste izbjegli primanje većeg broja upozorenja na ispitivanje i simbola
u napučenim područjima poput marina, upozorenja na ispitivanje AIS-SART
zanemaruju se prema zadanim postavkama. Ako želite ispitati AIS SART uređaj,
morate omogućiti primanje upozorenja na ispitivanje na uređaju za iscrtavanje.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguriranje > Ostala plovila > AIS
SART ispitivanje.
44
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Pregled informacija
Prikaz AIS plovila na karti ili na 3D prikazu karte
AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i aktivnih signala transpondera s
drugih plovila.
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na karti ili na 3D prikazu karte.
Raspon prikaza konfiguriran za jednu kartu ili jedan 3D prikaz karte primjenjuje
se samo na tu kartu ili na taj 3D prikaz karte. Pojedinosti, planirani smjer i
postavke staza konfigurirane za jednu kartu ili jedan 3D prikaz karte primjenjuju
se na sve karte i na sve 3D prikaze karte.
Napomena: Karte Mariner’s Eye 3D dostupne su samo ako koristite SD
karticu BlueChart g2 Vision. Ribarske karte dostupne su ako koristite SD karticu
BlueChart g2 Vision SD ili ako vaša ugrađena karta podržava ribarske karte.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, 3D perspektiva ili Mariner’s
Eye 3D.
3. Odaberite MENU (Izbornik) > Druga plovila > Postavke zaslona.
•
Raspon prikaza—označava udaljenost od vaše plovila na kojoj se AIS
plovila pojavljuju. Odaberite udaljenost ili odaberite Prikaži sve.
•
Pojedinosti—prikazuje ili skriva pojedinosti o plovilima koja imaju aktiviran
AIS.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
•
Planirani smjer—omogućuje unos vremena za planirani smjer plovila koja
imaju aktiviran AIS.
•
Staze—prikazuje trase AIS plovila. Odaberite duljinu prikazane trase
pomoću staze.
Aktivacija cilja za AIS plovilo
Napomena: Karte Mariner’s Eye 3D dostupne su samo ako koristite SD
karticu BlueChart g2 Vision. Ribarske karte dostupne su ako koristite SD karticu
BlueChart g2 Vision ili ako vaša ugrađena karta podržava ribarske karte.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, 3D perspektiva ili Mariner’s
Eye 3D.
3. Za odabir AIS plovila upotrijebite višesmjernu tipku. Pritisnite SELECT
(Odabir).
4. Odaberite AIS brod > Aktiviraj cilj.
Pregled informacija o ciljanom AIS plovilu
Možete pregledati status AIS signala, MMSI, GPS brzinu, GPS smjer i druge
informacije prijavljene za ciljano AIS plovilo.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
45
Pregled informacija
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, 3D perspektiva ili Mariner’s
Eye 3D.
3. Za odabir AIS plovila upotrijebite višesmjernu tipku. Pritisnite SELECT
(Odabir).
4. Odaberite AIS brod.
Deaktivacija cilja za AIS plovilo
Napomena: Karte Mariner’s Eye 3D dostupne su samo ako koristite SD
karticu BlueChart g2 Vision. Ribarske karte dostupne su ako koristite SD karticu
BlueChart g2 Vision ili ako vaša ugrađena karta podržava ribarske karte.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, 3D perspektiva ili Mariner’s
Eye 3D.
3. Za odabir AIS plovila upotrijebite višesmjernu tipku. Pritisnite SELECT
(Odabir).
4. Odaberite AIS brod > Deaktiviraj.
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni
Kada plovilo s aktivacijom AIS uđe u prsten sigurne zone oko vašeg plovila,
prikazuje se natpis poruke i oglašava se alarm. Objekt je i na zaslonu označen
kao opasan. Postavkom Isključeno onemogućava se natpis poruke i zvučni
alarm, ali objekt na zaslonu i dalje ostaje označen kao opasan.
4. Odaberite Domet kako biste postavili izmjereni polumjer obruča sigurne zone
na određenu udaljenost od 500 stopa do 2 nautičke milje (ili od 150 m do 3
km, odnosno od 500 stopa do 2 milje).
5. Odaberite udaljenost.
6. Odaberite Vrijeme do za oglašavanje alarma ako AIS ustanovi da će cilj ući u
sigurnu zonu u vremenu unutar definiranog vremenskog intervala (od 1 do 24
minute).
7. Odaberite vrijeme.
Pregled popisa AIS ciljeva
Napomena: Karte Fish Eye 3D i Mariner’s Eye 3D dostupne su samo ako
koristite SD karticu BlueChart g2 Vision. Ribarske karte dostupne su ako
koristite SD karticu BlueChart g2 Vision ili ako vaša ugrađena karta podržava
ribarske karte.
Alarm za sudar u sigurnoj zoni koristi se samo uz AIS. Sigurna zona koristit se
za izbjegavanje sudara i može se prilagoditi. Sve postavke alarma za sudar u
sigurnoj zoni primjenjuju se na sve karte i sve 3D prikaze karte.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, 3D perspektiva ili Mariner’s
Eye 3D.
3. Odaberite MENU (Izbornik) > Druga plovila > AIS alarm > Uključeno.
46
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
Popis AIS ciljeva prikazuje informacije o svim plovilima koje jedinica nadzire.
AIS lista prikazuje MMSI brojeva ili (ako plovilo emitira) nazive AIS plovila i
sortira se po dometu. Na vrhu popisa bit će polovilo koje je najbliže vašem.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, 3D perspektiva ili Mariner’s
Eye 3D.
3. Odaberite MENU (Izbornik) > Druga plovila > AIS List.
Upućivanje poziva do AIS cilja
Vidi “Pozivanje AIS cilja” (stranica 66).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
47
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
nestanka napajanja isključi tipkom Napajanje.
Za konfiguriranje postavki jedinice koristite zaslon Konfiguracija.
• GPS—pregled GPS satelita.
Pregledinformacija o sustavu
• WAAS/EGNOS—prebacivanje između opcija WAAS (u Sjevernoj Americi)
i EGNOS (u Europi). WAAS/EGNOS može dati preciznije podatke o GPS
položaju. No, kada koristite WAAS ili EGNOS, uređaju treba dulje vrijeme
za pronalaženje satelita.
Možete pregledati verziju softvera, verziju osnovne karte, informacije o dodatnoj
karti (ako postoji) i ID broj uređaja za svoj uređaj za iscrtavanje. Ove vam
informacije mogu biti potrebne za ažuriranje softvera sustava ili za kupovinu
dodatnih kartografskih podataka.
Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Sustav > Informacije o
sustavu.
Konfiguriranje postavki sustava
Za promjenu općih postavki sustava na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Sustav.
Simulator—uključivanje i isključivanje načina rada simulatora. Odaberite
Postavke za postavljanje opcija simulatora, kao što su simulirani položaj, brzina
i smjer.
• Prikaz neba—pregled konstelacije GPS satelita.
• Filter brzine—odaberite Uključeno, Isključeno ili Autom. Filtar brzine
računa prosječnu brzinu kretanja plovila u kratkom vremenskom razdoblju
kako bi vrijednosti brzine bile ujednačenije.
Informacije o sustavu—prikaz informacija o sustavu i vraćanje tvorničkih
postavki (stranica 56). Opcija Uređaji Garmin > Spremi na karticu dostupna
je kao alat a rješavanje problema. Predstavnik korisničke podrške tvrtke Garmin
mogao bi od vas zatražiti upotrebu tih informacija radi dohvata podataka o vašem
uređaju za iscrtavanje.
Zapis događaja—prikazuje popis sistemskih događaja. Za prikaz dodatnih
informacija odaberite događaj.
Biper/Zaslon—odaberite Zvučni signal kako biste odredili slučajeve u kojima
jedinica proizvodi zvučne signale. Odaberite Ekran > Pozadinsko osvjetljenje
za posvjetljivanje ili potamnjivanje pozadinskog osvjetljenja. Odaberite Ekran >
Kolor mod za prebacivanje između dnevnog i noćnog načina rada (stranica 4).
Automatsko napajanje—Uključivanje ili Isključivanje automatskog
napajanja. Ako se odabere Uključivanje, uređaj za iscrtavanje automatski se
uključuje pri pojavi napajanja, osim u slučaju da se uređaj za iscrtavanje prije
48
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
Konfiguriranje mjernih jedinica
• Format vremena—odaberite 12-satni, 24-satni ili UTC format vremena.
Sustav jedinica—globalna postavka koja istodobno definira pojedine jedinice
mjere: Statutne (mh, ft, ºF), Metričke (kh, m, ºC), Nautičke (kt, ft, ºF), ili
Korisničke. Za pojedinačno definiranje mjernih jedinica dubine, temperature,
udaljenosti, brzine, nadmorske visine, volumena i pritiska odaberite Korisnički.
• DST (Ljetno vrijeme)—odaberite Isključeno, Uključeno ili Automatski.
Postavka Automatski sama uključuje ili isključuje ljetno računanje vremena
ovisno o dobu godine.
Za promjenu mjernih jedinica na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija >
Preference > Jedinice.
Napomena: Za pregled informacija o dubini i temperaturi vode morate
primati podatke o dubini NMEA sonara.
Smjer—postavljanje referentne vrijednost koja se koristi u izračunavanju smjera.
• Auto podešav. magnet.—automatsko postavljanje magnetske deklinacije
vašeg položaja.
• Pravi—postavlja pravi sjever kao referentnu vrijednost smjera.
• Koordinatni sustav—postavlja sjever određen mrežnim linijama karte kao
referentnu vrijednost smjera (000º).
• Vremenska zona—postavite vremensku zonu koju želite prikazati za
vremenska očitanja. Ako je kao Vremenska zona odabrano Autom., opcija
ljetnog računanja vremena nije dostupna i postavljena je na Autom.
• Ref. vrij. baro.—određivanje referentnog vremena (od 30 minuta do 24 sata)
koje se koristi pri izračunu trenda barometarskog tlaka. Trend se prikazuje na
mjeraču vjetra kad se odabere prizemni vjetar (stranica 36) ili na podatkovnoj
traci krstarenja (stranica 9).
Promjenajezika sustava
Za promjenu jezika sustava na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija >
Preference > Jezik. Odaberite jezik.
• Korisnički magnetski—omogućuje vam postavljanje vrijednosti magnetske
varijacije.
Pozicija—promjena stila koordinata u kojem se pojavljuje dano očitanje
lokacije. Format položaja treba mijenjati samo ako koristite kartu koja navodi
drugi format položaja.
Map Datum—promijenite koordinatni sustav u kojem je karta strukturirana.
Datum karte treba mijenjati samo ako koristite kartu koja navodi drugi datum
karte.
Vrijeme—postavite opcije za vrijeme.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
49
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
Konfiguriranje preferenci navigacije
Za promjenu preferenci navigacije na glavnom ekranu pritisnite Konfiguracija
> Preference > Navigacija.
Oznake rute—za spremljene rute ovime se određuje hoće li skretanja na ruti biti
označena brojem (Skretanje 1, skretanje 2 i tako dalje) ili nazivom međutočke ili
će opis skretanja biti skriven.
Skretanje – prijelaz—odredite na koliko vremena ili na kojoj udaljenosti prije
skretanja želite prijeći na sljedeću dionicu rute.
Brzina – izvori—odredite senzor koji će se koristiti za brojeve za vjetar i
potrošnju goriva. OdaberiteVjetar ili Potrošnja goriva za odabir između vode
(senzor brzine u vodi) i sustava GPS (iz izračunate GPS brzine).
Auto-navođenje—postavljanje parametara automatskog navođenja:
• Sigurna dubina—postavljanje minimalne dopuštene dubine (odnosi se na
dubinu datuma na karti) prilikom izračunavanja puta automatskog navođenja.
Sigurna dubina manja od jednog metra pri automatskom navođenju nije
dozvoljena.
• Sigurna visina—postavljanje minimalne visine (odnosi se na visinu datuma
na karti) mosta ispod kojeg vaše plovilo može sigurno proći.
• Udalj. od obale—postavljanje sigurne udaljenosti od obale za plovilo:
Najbliže, Blizu, Normalno, Daleko ili Najdalje.
50
Udaljenost od obale – postavka automatskog navođenja
Postavka Udaljenost od obale naznačava željenu udaljenost linije automatskog
navođenja od obale. Linija automatskog navođenja može se pomaknuti ako
promijenite ovu postavku tijekom navigacije.
Dostupne vrijednosti za postavku Udaljenost od obale (Najbliže, Blizu,
Normalno, Daleko ili Najdalje) relativne su, a ne apsolutne. Kako biste
osigurali da se linija automatskog navođenja nalazi na dovoljnoj udaljenosti
od obale, položaj te linije možete procijeniti pomoću poznatih odredišta koja
zahtijevaju navigaciju kroz uzak vodeni put.
Postavljanje udaljenosti od obale:
1. Pristanite plovilom ili bacite sidro.
2. Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Preference > Navigacija >
Auto navođenje > Udalj. od obale. > Normalno.
3. Na početnom zaslonu odaberite Gdje idemo? > Međutočke.
4. Odaberite međutočku za odredište do kojeg ste ranije navigirali.
5. Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.
6. Pregledajte smještaj linije automatskog navođenja. Odredite obilazi li linija na
sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito
putovanje.
7. Dovršenje postupka:
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
Ako je smještaj linije automatskog navođenja zadovoljavajući, odaberite
MENU (Izbornik) > Navigacija Opcije > Zaustavi navigaciju. Prijeđite na
korak 11.
Konfiguriranje komunikacijskih postavki
•
Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu poznatim preprekama,
na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Navigacija
> Auto-navođenje > Udaljenost od obale > Daleko.
•
Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja preširoka, na početnom
zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Navigacija > Autonavođenje > Udaljenost od obale > Blizu.
Serijski port 1—konfigurira ulazni/izlazni format serijskog priključka 1 koji
se koristi za povezivanje uređaja za iscrtavanje s vanjskim NMEA uređajima,
računalom ili drugim uređajima tvrtke Garmin.
•
8. Ako ste u 7. koraku odabrali Blizu ili Daleko, pregledajte smještaj linije
automatskog navođenja. Odredite obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve
poznate prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
9. Dovršenje postupka:
•
Ako je smještaj linije automatskog navođenja zadovoljavajući, odaberite
MENU (Izbornik) > Navigacija Opcije > Zaustavi navigaciju. Prijeđite na
korak 11.
•
Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu poznatim preprekama,
na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Navigacija
> Auto-navođenje > Udaljenost od obale > Najdalje.
•
Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja preširoka, na početnom
zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Navigacija > Autonavođenje > Udaljenost od obale > Najbliže.
Za promjenu postavki komunikacije na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Komunikacije.
• Garmin Data Transfer—podržava ulaz ili izlaz podataka u vlasništvu tvrtke
Garmin za komunikaciju sa softverom tvrtke Garmin.
• NMEA standard—podržava ulaz ili izlaz standardnih NMEA 0183
podataka, DSC i podršku za ulaz NMEA sonara za DPT, MTW i VHW
izvode.
• Brzi NMEA—podržava ulaz ili izlaz standardnih 0183 podataka za većinu
AIS prijemnika.
10. Ako ste u koraku 9 odabrali Najbliže ili Najdalje, provjerite položaj linije
automatskog navođenja. Odredite obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve
poznate prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
11. Još najmanje jednom ponovite korake 1 - 10, svaki puta koristeći drugo
odredište, sve dok se ne upoznate s funkcioniranjem postavke Udaljenost od
obale.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
51
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
Serijski port 2 (ako je podržan)—konfigurira ulazni/izlazni format serijskog
priključka 2 koji se koristi za povezivanje uređaja za iscrtavanje s vanjskim
NMEA uređajima, računalom ili drugim uređajima tvrtke Garmin.
Za označavanje motora brojevima:
Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > Post.
NMEA 2000 > Označi uređaje > Prom. oznake motora > Koristi brojeve.
Postavke NMEA 0183—omogućite ili onemogućite NMEA 0183 izlazne izvode
za sonar, rutu, sustav i postavke za Garmin NMEA.
Za označavanje motora nazivima:
1. Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > Post. NMEA
2000 > Označi uređaje > Prom. oznake motora > Vrsta oznake > Odabir
naziva.
Za omogućavanje NMEA 0183 izlaznih izvoda:
1. Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > NMEA 0183
postavljanje.
2. Odaberite postavku (Sonar, Ruta, Sustav ili Garmin).
3. Odaberite izlazni izvod standarda NMEA 0183 za uključivanje ili isključivanje
izlaza podataka.
• Preciznost položaja—podešavanje broja znamenki (Dvije decimale,
3 decimale ili 4 decimale) desno od decimalnog zareza za prijenos NMEA
izlaza.
• ID br. točke—određivanje načina na koji će jedinica označavati međutočke
(Nazivi ili Brojevi).
• Tvornički zadane postavke—vraćanje NMEA 0183 izvoda na zadanu
postavku.
Postavljanje NMEA 2000—
2. Odaberite motor kojem želite dodijeliti naziv.
3. Odaberite položaj motora: Lijevo (L), Sredina (S), Desno (D), Pramac (P) ili
Krma (K).
4. Odaberite oznaku za motor koju želite koristiti.
Za označavanje spremnika brojevima:
1. Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > Post. NMEA
2000 > Označi uređaje > Prom. oznake sprem.
2. Odaberite vrstu spremnika kojem želite dodijeliti oznaku.
3. Odaberite Koristi brojeve.
Za označavanje spremnika nazivima:
1. Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > Post. NMEA
2000 > Označi uređaje > Prom. oznake sprem.
• Popis uređaja—popis svih uređaja standarda NMEA 2000 u mreži. Ako
uređaj standarda NMEA 2000 raspolaže postavkama ili opcijama, odabirom
uređaja možete pristupiti popisu opcija.
• Označi uređaje—omogućuje dodjelu naziva uređajima i spremnicima radi
lakše identifikacije njihovog položaja u plovilu.
52
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
2. Odaberite vrstu spremnika kojem želite dodijeliti oznaku.
3. Odaberite Odabir naziva.
4. Odaberite spremnik.
• Vrsta—odaberite želite li oglašavanje alarma za dolazak samo dok se
približavate odredištima ili dok se približavate sretanjima i odredištima.
Odaberite Isključeno za onemogućavanje alarma za dolazak.
5. Odaberite položaj spremnika: Lijevo (L), Sredina (S), Desno (D), Pramac (P)
ili Krma (K).
• Aktivacija—odaberite želite li da se alarm za dolazak oglasi prema vremenu
do dolaska ili prema udaljenosti do dolaska.
6. Odaberite oznaku za spremnik koju želite koristiti.
• Promijeni vrijeme/Promijeni udaljenost—ako je aktivacija postavljena
na Vrijeme, odaberite Promijeni vrijeme kako biste odredili na koliko bi se
minuta prije dolaska alarm trebao oglasiti. Ako vam je Aktivacija postavljena
na Udaljenost, odaberite Promijeni udaljenost kako biste odredili na kojoj
bi se udaljenosti prije dolaska alarm trebao oglasiti. Pomoću višesmjerne
tipke promijenite vrijeme ili udaljenost.
Postavljanje alarma
Jedinicu možete postaviti na oglašavanje zvučnim signalom prilikom
zadovoljavanja određenih uvjeta. Zadano su svi alarmi isključeni.
Za postavljanje alarma:
1. Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Alarmi.
2. Odaberite funkciju alarma.
3. Odaberite alarm.
4. Odaberite Uključeno za uključivanje alarma.
5. Navedite podatke za alarm.
Postavljanje navigacijskih alarma
Za postavljanje navigacijskog alarma na glavnom ekranu odaberite
Konfiguracija > Alarmi > Navigacija.
Dolazak—postavljanje alarma koji se uključuje kad se nalazite unutar određene
udaljenosti ili preostalog vremena od skretanja ili odredišne međutočke.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Vučenje sidra—postavljanje alarma koji se uključuje prilikom prelaska
određene udaljenost.
Van kursa—postavite alarm koji se uključuje kad se za određenu udaljenost
odmaknete od kursa.
Postavljanje alarma sustava
Za postavljanje alarma sustava na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija >
Alarmi > Sustav.
Sat—postavite alarm pomoću sistemskog (GPS) sata. Jedinica mora biti
uključena kako bi satni alarm radio.
53
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
Baterija—postavljanje alarma za slabu bateriju na korisnički odabranu
vrijednost.
Preciznost GPS-a—postavljanje alarma da se oglasi kad se preciznost GPS-a
nađe izvan navedene vrijednosti.
Postavljanje alarma sonara
Za postavljanje alarma sonara na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija >
Alarmi > Sonar.
Napomena: Za konfiguraciju alarma sonara morate primati podatke o dubini
NMEA sonara.
Riba—postavite alarm da se oglasi kad uređaj otkrije ribu navedenih simbola.
—oglašavanje alarma za sve veličine ribe.
—oglašavanje alarma samo za srednju i veliku ribu.
—oglašavanje alarma samo za veliku ribu.
Postavljanje alarma za ukupno gorivo
Uređaj za iscrtavanje možete konfigurirati za oglašavanje alarma kad ukupna
količina preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju ste odredili.
Plitka voda—postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina vode veća od
navedene vrijednosti.
Napomena: Za primanje informacija o razini goriva, jedinica mora biti
spojena s vanjskim senzorom za gorivo kao što je Garmin GFS 10.
Duboka voda—postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina vode veća od
navedene vrijednosti.
Omogućavanje alarma za ukupno gorivo i postavljanje razine alarma za
gorivo:
1. Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Gorivo > Ukup.
količina > Uključeno (ili Isključeno).
Temperatura vode—postavljanje alarma za slučaj kad sonda prijavi temperaturu
koja je 2° F (1,1° C) viša ili niža od navedene temperature.
54
2. Ako odaberete Uključeno, pomoću višesmjerne tipke postavite razinu goriva
na kojoj se alarm treba oglasiti.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
Konfiguracija plovila
Za konfiguraciju plovila na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Moj
brod.
Dubina kobilice—prilagođavanje očitanja dubini kobilice, tako da se dubina
mjeri od donje točke kobilice umjesto od lokacije sonde. Unesite pozitivan broj
za dubinu kobilice. Za velika plovila koja mogu gaziti nekoliko metara možete
unijeti i negativan broj.
Prilagođavanje dubine kobilice:
1. Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Moj brod > Dubina kobilice.
Sonda na površini
Pozitivni (+) broj pokazuje dubinu
u odnosu na dno kobilice.
Sonda na dnu kobilice
Negativni (-) broj pokazuje dubinu
u odnosu na površinu.
2. Pomoću višesmjerne tipke unesite izmjerenu udaljenost od lokacije sonde do
vodene linije ili do kobilice plovila.
•
Ako mjerite do kobilice (sonda postavljena u razini površine vode),
upišite (+) pozitivan broj. Ovo pokazuje dubinu od dna kobilice.
•
Ako mjerite do razine vode (sonda postavljena na donjem dijelu kobilice),
upišite (-) negativan broj. Ovo pokazuje dubinu od površine vode.
3. Odaberite Gotovo kako biste prihvatili broj.
Pomak temperature—postavljanje pomaka temperature za senzor temperature
na sondi.
Baždarenje brzine kroz vodu—za baždarenje senzora brzine koristite ovaj
izbornik. Slijedite upute za kalibraciju na zaslonu. Ako nemate senzor brzine,
ovaj se izbornik neće prikazati.
Napomena: Ako se plovilo ne kreće dovoljno brzo ili senzor brzine ne
očitava brzinu, prikazuje se poruka “Brzina je premala”. Odaberite OK i oprezno
povećajte brzinu plovila. Ako se poruka ponovo pojavi, zaustavite plovilo i
provjerite nije li se kotačić senzora brzine zaglavio. Ako se kotačić slobodno
okreće, provjerite jesu li kabeli dobro spojeni. Ako nastavite dobivati poruku,
obratite se službi za korisničku podršku tvrtke Garmin.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
55
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
Kapacitet goriva—unesite ukupni kapacitet spremnika za gorivo svog plovila.
•
Konfiguriranje drugih plovila
Vrijeme do (sigurne zone)—uključuje alarm ako AIS ili MARPA utvrdi
da će ciljno plovilo ući u sigurnu zonu unutar definiranog vremenskog
razdoblja (od 1 do 24 minute).
•
AIS alarm—ako je odabrano Uključeno, kad plovilo uđe u sigurnu zonu
prikazuje se poruka (“AIS: Opasna meta”). Ako je odabrano Isključeno,
poruka se neće prikazati.
Za konfiguriranje postavki za plovila koja nisu vaša na početnom zaslonu
odaberite Konfiguracija > Druga plovila.
NAPOMENA: Za konfiguriranje AIS ili DSC informacija za druga plovila
jedinica mora biti povezana s vanjskim AIS ili DSC uređajem.
AIS—uključite ili isključite AIS (sustav za automatsko identificiranje). AIS
vas upozorava na promet u području obavještavajući vas o ID-ovima plovila,
položaju, kursu i brzini plovila opremljenih transponderom koja se nalaze unutar
dometa.
DSC—uključite DSC (digitalno selektivno pozivanje).
AIS alarm—stvaranje sigurne zone oko plovila radi izbjegavanja sudara. Zona
se može prilagođavati.
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki
NAPOMENA: ovim postupkom brišu se svi podaci o postavkama koje ste
unijeli.
1. Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Sustav > Informacije o
sustavu > Tvorničke postavke.
2. Odaberite Da za vraćanje svih tvorničkih postavki ili odaberite Ne kako
biste odustali. Uređaj se ponovno pokreće i traži da prilagodite postavke
(stranica 2).
Za prilagođavanje postavki sigurne zone:
Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Druga plovila > AIS alarm.
•
56
Domet—promijenite izmjereni polumjer obruča sigurne zone na određenu
udaljenost od 500 stopa do 2 nautičke milje (ili od 150 m do 3 km, odnosno
od 500 stopa do 2 milje).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje sonara
Korištenje sonara
Kada je priključena sonda, sljedeće uređaje za iscrtavanje je moguće koristiti
prilikom traženja riba:
GPSMAP 421s
GPSMAP 521s
GPSMAP 551s
GPSMAP 451s
GPSMAP 526s
GPSMAP 556s
Dubina
Temperatura
Brzina
Podvodni objekti
Domet
Upoznavanje sa značajkom Cijeli ekran
Za prikaz podataka sonara u obliku grafikona preko cijelog zaslona, odaberite
mogućnost Cijeli zaslon.
Frekvencija sonde
Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Cijeli ekran.
Cijeli zaslon
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
57
Korištenje sonara
Upoznavanje sa zaslonom Podijeljena
frekvencija
Zaslon Podijeljena frekvencija koristite (samo za sonde s dvostrukom
frekvencijom) kako biste na istom zaslonu vidjeli frekvencije od 50 kHz i
200 kHz. Grafikon frekvencije od 50 kHz pojavljuje se na lijevoj strani.
Grafikon frekvencije od 200 kHz pojavljuje se na desnoj strani.
Upoznavanje sa zaslonom Podijeljeno zumiranje
Zaslon Podijeljeno zumiranje koristite kako biste pregledali sve podatke sonara s
grafikona te zumirani dio na istom zaslonu.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Podijeli zum.
Dubina, temperatura
i brzina
Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Podijeli frekvenciju.
Dubina, temperatura i brzina
Zumirana
skala dubine
Domet
Prozor za
zumiranje
Domet
Razina zumiranja
Frekvencija
sonde
Podijeljeno zumiranje
Frekvencije
Podijeljena frekvencija
58
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje sonara
Upoznavanje sa zaslonom Zapis dubine
Zaslon Zapis dubine tijekom vremena vodi grafički zapisnik temperature.
Trenutna se dubina prikazuje u gornjem lijevom kutu.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Zapis temperature.
Pritisnite MENU (Izbornik) za postavljanje trajanja i veličine zapisa.
Upoznavanje sa zaslonom Zapis temperature
Ako koristite sondu koja ima mogućnost mjerenja temperature, na zaslonu
Zapis temperature nalazi se grafički zapisnik očitanja temperature za određeno
vremensko razdoblje. U gornjem lijevom kutu prikazuju se trenutačna
temperatura i dubina.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Zapis temperature.
Pritisnite MENU za postavljanje trajanja i veličine zapisa.
Dubina
Temperatura i
dubina
Raspon dubina
Raspon
temperatura
Proteklo
vrijeme
Proteklo
vrijeme
Zapisnik dubine
Dubina se prikazuje na desnoj strani, dok se pri dnu prikazuje proteklo vrijeme.
Grafikon se pomiče ulijevo prilikom dobivanja informacija.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Zapis temperature
Temperatura se prikazuje na desnoj strani, dok se pri dnu prikazuje proteklo
vrijeme. Grafikon se pomiče ulijevo prilikom dobivanja informacija.
59
Korištenje sonara
Postavljanje sonara
Za određivanje i prilagođavanje postavki zajedničkih svim zaslonima sonara
koristite zaslon Postavljanje sonara.
Na glavnom ekranu odaberite Sonar > Postavke sonara.
Brzina micanja kursora—prilagodite brzinu kojom se sonar pomiče s desna
na lijevo (Ultrascroll™, Brzo, Srednje ili Sporo). Ako koristite sondu koja ima
mogućnost mjerenja brzine, odaberite Automatski kako biste brzinu pomicanja
automatski prilagodili brzini kretanja plovila kroz vodu.
Šum površine—prikazuje ili skriva povratne informacije sonara u blizini
površine vode. Sakrijte šum površine kako biste smanjili buku.
Linija dubine—brzo zadavanje specifične dubine (Prikaži ili Sakrij). Za
postavljanje dubine referentne linije odaberite Prikaži, a zatim pritisnite gore ili
dolje na višesmjernoj tipki.
A-Scope—prikaz okomite bljeskalice uz desnu stranu zaslona.
Izgled—prilagodba prikaza simbola riba, whiteline i sheme boja za sonar.
• Simboli ribe—postavite kako će sonar tumačiti pronađene ribe.
◦◦ Odaberite
pronađenih riba kao simbola s pozadinskim
informacijama sonara.
za prikaz pronađenih riba u obliku simbola s
◦◦ Odaberite
pozadinskim informacijama sonara i informacijama o ciljnoj dubini.
◦◦ Odaberite
za prikaz pronađenih riba u obliku simbola.
za prikaz pronađenih riba kao simbola s informacijama
◦◦ Odaberite
o ciljnoj dubini.
• Linija dna—označava najjači signal s dna kako bi kako bi se omogućilo
identificiranje tvrdoće ili mekanosti.
◦◦ Isključeno (zadana vrijednost)—isključuje whiteline.
◦◦ Visoko—postavka visoke osjetljivosti. Gotovo sve snažne povratne
informacije označene su bijelom bojom.
Podatkovne trake—prikaz ili skrivanje dubine, temperature vode, brzine kroz
vodu (ako sonda to omogućuje), napona akumulatora, krstarenja, navigacije i
trake kompasa (stranica 9).
Napomena: Za prikaz temperature vode ili brzine u vodi priključena sonda
mora imati mogućnost mjerenja temperature vode, brzine u vodi ili oboje.
Odaberite Automatski za prikaz vrijednosti.
60
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje sonara
◦◦ Srednje—brojne snažne povratne informacije označene su bijelom
bojom.
◦◦ Nisko—postavka najmanje osjetljivosti. Samo su najsnažnije povratne
informacije označene bijelom bojom.
Shema boja—odaberite bijelu ili plavu. Ovo utječe na pozadinu svih zaslona
sonara, ali ne mijenja zaslon Zapis temperature.
Napredne postavke sonara
Za prilagođavanje naprednih postavki sonara, tijekom prikazivanja zaslona
sonara pritisnite MENU.
Pauziraj sonar—Zaustavlja pomicanje zaslona sonara.
Za označavanje međutočke na odabranoj dubini:
1. Tijekom prikazivanja zaslona sonara pritisnite MENU (Izbornik) > Pauziraj
sonar.
2. Pomoću višesmjerne tipke postavite pokazivač iznad ribe ili strukture koju
želite označiti.
3. Pritisnite Select (Odabir).
Na pauziranom zaslonu pritisnite MENU (Izbornik) > Nastavi sonar za
nastavak pomicanja.
Domet—ugađanje dometa skale dubina na desnoj strani zaslona (Autom. ili
Ručno podesi domet za ručno podešavanje).
Osjetljivost—kontrolira osjetljivost prijemnika sonara (Autom. ili Ručno za
ručno podešavanje). Za dodatne pojedinosti povećajte osjetljivost. Ako je zaslon
prenatrpan, smanjite osjetljivost.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Frekvencija—prilikom korištenja sonde s dvostrukom frekvencijom odaberite
prikaz frekvencija na zaslonu (200kHz, 50kHz, Dvostruka frekvenc. ili
Autom.).
Zumiranje—povećajte dio prikaza na cijelom zaslonu. Zumiranje je isključeno
ili je zadano postavljeno na Bez zumiranja. Dostupne su četiri opcije:
• Bez zoom-a—isključivanje zumiranja.
• 2x auto—dvostruko uvećanje.
• 4x auto—četverostruko uvećanje.
• Ručno zumiranje—ručno postavljanje raspona dubina povećanog područja.
Odaberite Dubina te pomoću višesmjerne tipke > Select (Odabir) kako
biste odabrali raspon dubina povećanog područja. Odaberite Razina te
pomoću višesmjerne tipke > Select (Odabir) kako biste povećali ili smanjili
povećanje povećanog područja.
• Fiksiraj dno—zaključava prozor za zumiranje pri dnu.
• Podijeli zoom—prikazuje podijeljeni zaslon sa zumiranjem (stranica 58).
Odbijanje buke (dostupno samo kad se Osjetljivost postavi na Ručno)—
smanjuje vizualne smetnje na zaslonu (obično uzrokovane električnim izvorima).
Odaberite gornji klizač kako biste ručno podesili vrijednost odbijanja buke.
Ručno podešavanje razine smetnji koje se odbijaju omogućava fino podešavanje
sonara kako bi prikazivao najviše pojedinosti uz najnižu razinu smetnji.
Ako je Frekvencija postavljena na Dvostruko (a Osjetljivost na Ručno),
odbijanje buke možete postaviti ručno za svaku frekvenciju.
61
Digitalno selektivno pozivanje
Digitalno selektivno pozivanje (DSC)
Korištenje uređaja za iscrtavanje s VHF radiouređajem
U sljedećoj tablici navedene su značajke koje su dostupne kad priključite svoj uređaj za iscrtavanje na VHF radio putem NMEA 0183 ili NMEA 2000 mreže.
Značajka
NMEA 0183
VHF radio
NMEA 2000
VHF radio
Garmin NMEA
0183 VHF radio
Garmin NMEA
2000 VHF radio
Uređaj za iscrtavanje može prenijeti vaš GPS položaj na radio.
U slučaju mogućnosti radio prijenosa, informacije o GPS
položaju odašilju se putem DSC poziva.
X
X
X
X
Uređaj za iscrtavanje može primiti DSC poziv u pomoć i
informacije o položaju s radija.
X
X
X
X
Uređaj za iscrtavanje može pratiti položaje plovila koja šalju
izvješća o položaju.
X
X
X
X
Brzo postavite i pošaljite pojedinosti poziva pojedinačne rute
na Garmin VHF radiju.
X
Kad s radija uputite poziv u pomoć za čovjeka u moru, uređaj
za iscrtavanje će prikazati zaslon za čovjeka u moru i od vas
zatražiti prelazak na točku s čovjekom na moru.
X
Nakon što uputite poziv u pomoć za čovjeka u moru s uređaja
za iscrtavanje, radio će prikazati stranicu Poziv u pomoć kako
biste uputili poziv u pomoć za čovjeka u moru.
X
62
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Digitalno selektivno pozivanje
Uključivanje ili isključivanje DSC-a:
1. Odaberite Konfiguracija > Druga plovila.
2. Odaberite DSC za uključivanje ili isključivanje.
Dodavanje DSC kontakta
Možete upućivati pozive DSC kontaktu s uređaja za iscrtavanje. Na stranica 65
potražite informacije o upućivanju pojedinačnog rutinskog poziva.
1. Prilikom pregleda karte pritisnite MENU (Izbornik) > Druga plovila > DSC >
DSC lista poziva > Dodaj kontakt.
2. Pomoću višesmjerne tipke unesite MMSI broj plovila (identitet pomorske
mobilne službe) i pritisnite SELECT (Odabir).
3. Pomoću tipkovnice na zaslonu unesite naziv plovila i odaberite Gotovo.
Pregled DSC liste
DSC lista je zapisnik posljednjih DSC poziva i drugih unesenih DSC kontakata.
DSC lista može sadržavati do 100 unosa. DSC lista prikazuje najnovije pozive s
plovila. Ako je drugi poziv zaprimljen s istog plovila, zamjenjuje prvi poziv na
popisu poziva.
Primanje poziva u pomoć
Ako su vaš Garmin uređaj za iscrtavanje i VHF radio povezani s NMEA 0183
ili NMEA 2000 uređajem, uređaj za iscrtavanje upozorit će vas kad VHF radio
primi DSC poziv u pomoć. Ako su s pozivom u pomoć poslani podaci o položaju
i ti će podaci biti dostupni i zabilježeni s pozivom.
Simbol
označava poziv u pomoć na DSC popisu i označava položaj plovila
na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u pomoć.
Nakon primanja DSC poziva u pomoć:
1. Odaberite Pregled za pregled pojedinosti o pozivu.
2. Napravite jedno od sljedećeg:
•
Odaberite Poziv pomoću radio uređ. za upućivanje pojedinačnog
rutinskog poziva plovilima u nevolji (stranica 65). Ova opcija bit će
dostupna samo koristite li Garmin NMEA 2000-kompatibilan VHF radio.
•
Odaberite Ispravi za uređivanje naziva plovila i dodavanje komentara.
Ako vaš radio prati položaj plovila, odaberite Staza za prikaz ili skrivanje
linije staze plovila te odaberite Linija staze kako biste promijenili boju
linije. Odaberite Briši izvješće za brisanje izvješća o pozivima. Odaberite
Označi točku na položaju poslanom uz poziv u pomoć.
Na zaslonu karte pritisnite MENU (Izbornik) > Druga plovila > DSC > DSC
popis.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
63
Digitalno selektivno pozivanje
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s
VHF radija
Nakon što Garmin uređaj za iscrtavanje povežete s Garmin NMEA 2000kompatibilnim radio uređajem i uputite DSC poziv u pomoć za čovjeka u moru
sa svog radio uređaja, vaš Garmin uređaj za iscrtavanje prikazat će zaslon s
čovjekom u moru i od vas zatražiti prelazak na točku s čovjekom u moru. Ako je
vaš Garmin sustav autopilota povezan s mrežom, uređaj za iscrtavanje će od vas
zatražiti pokretanje Williamsonovog skretanja ka točki s čovjekom u moru.
Ako otkažete poziv u pomoć za čovjeka u moru putem radio uređaja, zaslon za
čovjeka u moru više se ne prikazuje.
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s
uređaja za iscrtavanje
Nakon što Garmin uređaj za iscrtavanje povežete s Garmin NMEA 2000kompatibilnim radio uređajem i aktivirate navigaciju do lokacije s čovjekom u
moru, radio uređaj će prikazati stranicu Poziv u pomoć i uputiti poziv u pomoć
za čovjeka u moru. Za upućivanje poziva u pomoć na radio uređaju pritisnite i
držite pritisnutom tipku POMOĆ barem tri sekunde.
Informacije o upućivanju poziva u pomoć s Garmin radio uređaja potražite u
korisničkom priručniku Garmin VHF radio. Informacije o aktivaciji navigacije
do lokacije s čovjekom u moru potražite na stranica 25.
64
Praćenje položaja
Kad svoj Garmin uređaj za iscrtavanje povežete s VHF radijem koristeći NMEA
0183, moći ćete pratiti plovila koja šalju izvješća o položajima. Ova značajka
dostupna je i na NMEA 2000, uz uvjet da plovilo šalje ispravne PGN podatke
(PGN 129808; informacije o DSC pozivima).
Svaki primljeni poziv za izvješće o položaju bilježi se na DSC listi (stranica 41).
Za prikaz popisa izvješća o položajima:
1. Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Druga plovila > DSC lista.
2. Odaberite jednu od sljedećih opcija:
•
Odaberite poziv pomoću radio uređ. za upućivanje pojedinačnog
rutinskog radio poziva plovilu koje je poslalo izvješće o položaju. Ova
opcija bit će dostupna samo koristite li Garmin NMEA 2000‑kompatibilan
VHF radio.
•
Odaberite Ispravi za uređivanje simbola plovila i dodavanje komentara.
Ako vaš radio prati položaj plovila, odaberite Staza za prikaz ili skrivanje
linije staze plovila te odaberite Linija staze kako biste promijenili boju
linije. Odaberite Briši izvješće za brisanje izvješća o pozivima. Odaberite
Označi točku na položaju poslanom uz poziv u pomoć.
•
Odaberite Briši izvješće za brisanje izvješća o pozivima.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Digitalno selektivno pozivanje
•
Odaberite Navigiraj do za navođenje funkcijom Idi ili Napravi rutu do
lokacije poslane s izvješćem o položaju (stranica 10).
Konfiguriranje staza plovila na navigacijskoj karti
Ako vam je uređaj za iscrtavanje konfiguriran za prikaz staza, navigacijska karta
prikazat će crnu točku za svaki dojavljeni položaj, crnu liniju koja označava
stazu plovila te simbol plave zastave koji označava posljednji dojavljeni
položaj.
Postavljanje trajanja prikazanih točaka staze:
1. Na zaslonu karte pritisnite MENU (Izbornik) > Druga plovila > DSC > DSC
staze.
2. Odaberite koliko sati želite da se praćena plovila prikazuju na navigacijskoj
karti. Primjerice, ako odaberete 4 sata, za praćena plovila će se prikazati sve
točke staze (koje nisu starije od četiri sata).
Isključivanje linija staze za praćena plovila:
1. Na zaslonu karte pritisnite MENU (Izbornik) > Druga plovila > DSC > DSC
staze.
2. Odaberite Isključeno kako biste isključili staze za svako od plovila.
Prikaz ili skrivanje linije staze za određeno plovilo koje šalje izvješća o
položaju:
1. Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Druga plovila > DSC lista.
Promjena simbola i boje linije staze plovila:
1. Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Druga plovila > DSC lista.
2. Odaberite plovilo s liste > Ispravi.
3. Odaberite opciju:
•
Odaberite Simbol za uređivanje simbola.
•
Odaberite linija staze za uređivanje boje linije.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva
Nakon što spojite svoj Garmin uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF NMEA 2000
kompatibilnim radio uređajem, moći ćete koristiti sučelje uređaja za iscrtavanje
za upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva. Nakon što uspostavite pojedinačni
rutinski poziv s uređaja za iscrtavanje, moći ćete odabrati jedan od sljedećih
kanala putem kojeg želite komunicirati. Radio uređaj će prenijeti taj zahtjev s
vašim pozivom.
Odabir DSC kanala ograničen je na sljedeće kanale koji su dostupni u svim
frekvencijskim opsezima: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 ili 77.
NAPOMENA: Zadani kanal je 72. Međutim, možete odabrati Kanal i s popisa
odabrati drugi kanal. Ako odaberete drugi kanal, uređaj za iscrtavanje koristi taj
kanal za sljedeće pozive sve dok ne uputite poziv preko drugog kanala.
2. Odaberite plovilo s liste > Ispravi.
3. Odaberite Staza.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
65
Digitalno selektivno pozivanje
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva:
1. Prilikom pregleda karte pritisnite MENU (Izbornik) > Druga plovila > DSC >
DSC lista.
2. Odaberite stanicu za pozivanje s popisa.
3. Odaberite Pregled > Poziv pomoću radio uređaja.
4. Odaberite Pošalji za slanje podataka o pozivu na radio uređaj.
5. Na VHF radio uređaju tvrtke Garmin odaberite Poziv.
Pozivanje AIS cilja
Nakon što spojite svoj Garmin uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF NMEA 2000
kompatibilnim radio uređajem, moći ćete koristiti sučelje uređaja za iscrtavanje
za upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva do cilja sustava za automatsko
identificiranje (AIS). Dodatne informacije o odabiru kanala koji nije zadani
(kanal 72) potražite na stranica 65.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva do AIS cilja:
1. Tijekom pregleda karte pomoću višesmjerne tipke odaberite AIS cilj
.
2. Odaberite AIS plovilo > Poziv pomoću radio uređ.
3. Odaberite Pošalji za slanje podataka o pozivu na radio uređaj.
4. Na VHF radio uređaju tvrtke Garmin odaberite Poziv.
66
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Dodatak
Dodatak
Specifikacije
Fizičke specifikacije
Veličina: Serija 400: Š × V × D: 5,7 inča × 5,0 inča × 3,0 inča
(14,5 cm × 12,7 cm × 7,6 cm)
Serija 500: Š × V × D: 5,9 inča × 6,4 inča × 2,9 inča
(15,0 cm × 16,3 cm × 7,4 cm)
Težina:
Performanse
Prijemnik:
Prijemnik visoke osjetljivosti, 14 paralelnih kanala, podržava WAAS:
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 551/551s
Prijemnik visoke osjetljivosti, 12 paralelnih kanala, podržava WAAS:
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
Serija 400: 1,30 lb. (560 g)
Serija 500: 1,75 lb. (800 g)
Ekran: GPSMAP 421 i 451: 4,0 inča dijagonalno (10,6 cm),
QVGA zaslon s podesivom svjetlinom, 320 × 240 piksela.
GPSMAP 521 i 551: 5,0 inča dijagonalno (12,7 cm), QVGA
zaslon s podesivom svjetlinom, 320 × 234 piksela.
GPSMAP 526 i 556: 5,0 inča dijagonalno (12,7 cm), Full VGA zaslon s
podesivom svjetlinom, 640 × 480 piksela.
Kućište: Potpuno zabrtvljeno, plastika visoke otpornosti,
vodootporno prema standardu IEC 529 IPX7.
Raspon temperature: Od 5 ºF do 131 ºF (od -15 ºC do 55 ºC)
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
67
Dodatak
Vremena pronalaženja: (prosječna vremena pronalaženja za stacionarni
prijemnik s nesmetanim pogledom na nebo)
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 551/551s
Toplo*: Približno 1 sekunda
Hladno**: Približno 38 sekundi
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
Toplo*: Približno 15 sekundi
Hladno**: Približno 45 sekundi
*Toplo: vaš se uređaj nalazi na posljednjoj lokaciji na kojoj je nedavno
pronašao satelitski signal ili blizu nje.
**Hladno: vaš je uređaj od posljednjeg isključivanja promijenio lokaciju
za više od 500 mi. (800 km).
Brzina ažuriranja: jednom u sekundi
Napajanje
Izvor napajanja: 10–32 V istosmjerne struje
Upotreba: 15 W maks. pri 13,8 V istosmjerne struje
Osigurač: AGC/3AG – 3,0 A
Sonar
Snaga: Sonda od 1 kW, 1.000 W (RMS),
8.000 W (od vrha do vrha)*;
Dvostruka frekvencija, 500 W (RMS), 4.000 W (od vrha do vrha)
Frekvencija: 50/200 kHz (dvostruka frekvencija i 1 kW)
Dubina: 2.500 stopa (762 m) (1 kW), 1.500 stopa (457 m)**
*Sonde od 1 kW podržavaju samo modeli GPSMAP 526s i 556s.
**Kapacitet dubine ovisi o slanosti vode, vrsti dna i drugim uvjetima u
vodi.
GPS preciznost:
Položaj: <49 ft. (15 m), 95% tipična vrijednost
Brzina: 0,164 ft./s 0,05 m/s u mirovanju
WAAS preciznost:
položaj: <10 ft. (3 m), 95% tipična vrijednost
Brzina: 0,05 m/s u mirovanju
Dinamika: 6 g
68
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Dodatak
Alarmi i Poruke
Uređaj koristi sustav zaslonskih poruka kako bi vas upozorio o radnim
karakteristikama uređaja. Kad se poruka pojavi, za njenu potvrdu pritisnite tipku
MENU (Izbornik).
Alarm za skretanje s kursa—skrenuli ste s kursa za udaljenost postavljenju u
alarmu za skretanje s kursa.
Antenski ulaz je u kratkom spoju—dio antenskog kabela je svinut, slomljen ili
dodiruje šasiju.
AIS: Opasni cilj—prikazuje MMSI (identitet pomorske mobilne službe) za
opasni cilj.
Dolazak na točku [naziv međutočke]—stigli ste na odredišnu točku. Kad se ta
poruka prikaže, možete odabrati Zaustavi navigaciju.
Alarm baterije—napunjenost baterije manja je od vrijednosti koju ste unijeli
tijekom postavljanja alarma baterije.
Greška baze podataka—interni problem s uređajem. Obratite se dobavljaču ili
službi za korisničku podršku tvrtke Garmin jer je uređaj potrebno servisirati.
Alarm na duboku vodu—dosegnuta je dubina alarma na duboku vodu.
Isteklo vrijeme za sonar—došlo je do internog problema s uređajem. Obratite
se dobavljaču ili službi za korisničku podršku tvrtke Garmin jer je uređaj
potrebno servisirati.
Alarm na ribu—kada je detektirana riba čuje se zvučni signal (ako je
omogućen). Ovaj alarm ne prikazuje natpis poruke.
Alarm na temperaturu vode—sonar je izvijestio o temperaturi koja je iznad,
ispod, unutar ili izvan navedenih vrijednosti.
Alarm sata—uključio se alarm.
Alarm točnosti—preciznost GPS-a izvan je korisnički postavljene vrijednosti.
Alarm vučenja sidra—otplutali ste izvan navedenog opsega udaljenosti.
Izgubljen prijem satelita—uređaj je izgubio satelitske signale. Provjerite
priključke antene ili se pokušajte pomaknuti na lokaciju s nesmetanim pogledom
na nebo.
Izgubljen signal sonara—prekinuta je veza s vanjskim sonarskim uređajem
na koji ste bili priključeni ili je uređaj iz nekog razloga izgubio mogućnost
komunikacije sa sonarskim uređajem.
Alarm za plitku vodu—dosegnuta je dubina alarma za plitku vodu.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
69
Dodatak
Izvješće DSC položaja primljeno je od—prikazuje MMSI ili njemu pridružen
naziv.
Korisnička kartica nije pronađena, umetnite karticu—došlo je do pokušaja
prijenosa korisničkih podataka, a u utoru za SD karticu se ne nalazi SD kartica s
korisničkim podacima.
Međutočke/Rute/Trase/Korisničke međutočke nisu pronađene—pokušan
je prijenos korisničkih podataka s SD kartice koja ne sadrži navedenu vrstu
podataka. Provjerite sadrži li SD kartica podatke za prijenos.
Memorija direktorija je puna. Ne mogu napraviti unos—DSC direktorij
dosegao je maksimum od 100 kontakata. Izbrišite nepotrebne kontakte kako biste
dodali nove.
Memorija međutočaka je puna—spremili ste maksimalni broj međutočaka.
Izbrišite međutočke koje vam nisu potrebne kako biste oslobodili prostor za nove
unose.
Memorija traga je puna, ne mogu napraviti novi—memorija zapisa trasa
je puna. Prije spremanja dodatnih podataka u zapis trasa morate izbrisati stare
podatke kako biste oslobodili prostor u memoriji.
Memorija za međutočke u ruti je popunjena—ne može se spremiti više
međutočaka.
MMSI nije valjan—unesite valjani MMSI.
Na korisničku karticu se ne može pisati, kartica je samo za čitanje—SD
kartica u uređaju ima zaštitu od kopiranja.
70
Napon baterije je previsok—prevelik ulazni napon—uređaj se isključuje u roku
od 10 sekundi. Smanjite ulazni napon na maksimalni dopušteni napon (ili manje)
uređaja za iscrtavanje.
Ne mogu otključati karte—podaci na podatkovnoj kartici nisu otključani za
uređaj. Obratite se svojem zastupniku ili službi za korisničku podršku tvrtke
Garmin.
Ne mogu pročitati korisničku karticui—došlo je do pogreške prilikom čitanja
kartice; izvadite je i ponovno umetnite. Ako se problem nastavi, obratite se
svojem zastupniku ili službi za korisničku podršku tvrtke Garmin.
Ne mogu pročitati tako nizak napon, manji je od minimuma—vrijednost
napona u postavci alarma baterije niža je od napona kad se uređaj automatski
isključuje.
Ne mogu se pročitati tako visoki naponi, ograničeno na vrh raspona—
vrijednost napona u postavci alarma baterije viša je od one koju uređaj može
pročitati.
Ne mogu spremati na karticu. Možda je popunjena—došlo je do pogreške
prilikom čitanja kartice; izvadite je i ponovno umetnite. Ako se problem nastavi,
obratite se svojem zastupniku ili službi za korisničku podršku tvrtke Garmin.
Ne radi senzor za brzinu kroz vodu—senzor brzine ne može se otkriti.
Provjerite kabele.
Nekompatibilan signal sonara—potrebno je ažurirati softver vanjskog
sonarskog uređaja na koji ste priključeni.
NMEA dubina je ispod sonde—morate unijeti odgovarajuću dubinu kobilice za
sondu (stranica 55).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Dodatak
Plovilo se ne kreće dovoljno brzo za kalibraciju—plovilo se ne kreće dovoljno
brzo da bi kotačić za brzinu mogao procijeniti točnu brzinu.
Stavka u direktoriju sa tom MMSI oznakom već postoji—MMSI broj je već
u DSC direktoriju. Koristite drugi broj.
Potrebna je kartica—U utor za SD karticu na vaše uređaju mora biti umetnuta
SD kartica kako bi se izvršila funkcija koju ste zatražili.
Točka već postoji—unijeli ste naziv međutočke koji već postoji u memoriji.
Izmijenite naziv međutočke ili izbrišite međutočku iz memorije.
Poziv u pomoć—primljen je DSC poziv upomoć. Poduzmite odgovarajuće
mjere.
Trag okrnjen—prenesena trasa ne stane u cijelosti u memoriju. Izbrisane su
najstarije točke zapisa trasa kako bi se oslobodio prostor za novije podatke.
Prijenos je dovršen—jedinica je završila s prijenosom ili preuzimanjem
informacija s priključenog uređaja.
Trag već postoji [naziv trase]—unijeli ste naziv trase koji je već spremljen u
memoriji. Izmijenite naziv trase ili izbrišite trasu iz memorije.
Ruta je puna—ruti ste pokušali dodati više od 250 točaka. Smanjite broj točaka
ili stvorite još jednu rutu.
Ulazak u nesigurno područje—Plovilo se približava nesigurnom području,
kako je definirano u vašim postavkama konfiguracije.
Ruta skraćena—ruta prenesena s drugog uređaja ima više od 250 međutočaka
pa je skraćena.
Ulazak u sigurno područje—Plovilo se približava sigurnom području, kako je
definirano u vašim postavkama konfiguracije.
Ruta već postoji—unijeli ste naziv rute koji već postoji u memoriji. Promijenite
naziv rute ili izbrišite naziv prethodne rute.
Ulazimo (izlazimo) iz ciljne temperature vode—ciljana temperatura vode je
temperatura 2 °F (1,1 °C) iznad ili ispod temperature postavljene u alarmu za
temperaturu vode. Ove se poruke prikazuju kad ulazite ili napuštate tu zonu.
Sonda je iskopčana, sonar je ugašen—sonda nije priključena, došlo je do
pogreške na kabelu ili sondi ili je kabel sonde isključen. Ako se kabel sonde
isključi dok je uređaj uključen, ponovno ga spojite i uključite napajanje.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
71
Dodatak
Upozorenje: Početni i završni položaj rute automatskog navođenja
pomaknut je zbog postavki sigurne dubine—ruta automatskog navođenja
izračunata je prije pomicanja početne i završne točke zbog postavki sigurne
dubine.
Zapis traga je pun—zapis trase je pun i snimanje trase je isključeno. Za
snimanje dodatnih točaka trase morate očistiti zapis trasa i uključiti snimanje
trase. Ova se poruka prikazuje samo ako je postavka snimanja trase postavljena
na opciju “Stani kad je puno”.
Snimanje zaslona
Snimku zaslona ili bilo koji drugi zaslon prikazan na vašem uređaju možete
snimiti kao bitmap (.BMP) datoteku i kopirati je na svoje računalo.
Snimanje slika zaslona:
1. Umetnite SD karticu u utor za SD karticu na prednjoj strani jedinice.
Održavanje uređaja
Kućište je izrađeno od visokokvalitetnih materijala i ne zahtijeva održavanje od
strane korisnika, osim čišćenja.
Čišćenje kućišta
Vanjski dio kućišta (osim zaslona) očistite krpom namočenom u blagoj otopini
sredstva za čišćenje, a osušite brisanjem suhom krpom. Izbjegavajte koristiti
kemijska sredstva ili otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.
Čišćenje zaslona
Leća na zaslonu prekrivena je posebnim antirefleksivnim slojem osjetljivim na
ulja, vosak i abrazivna sredstva za čišćenje. Sredstva za čišćenje koja sadržavaju
amonijak, alkohol, abrazivna sredstva ili deterdžente protiv masnoća mogu
oštetiti antirefleksivni sloj. Izuzetno je važno da leću čistite sredstvom za čišćenje
leća (koje je definirano kao neopasno za antirefleksivne slojeve) i čistom krpom.
2. Odaberite Konfiguracija > Sustav > Biper/zaslon.
3. Odaberite Snimka zaslona kako biste uključili snimanje zaslona.
4. Kada ste na zaslonu koji želite snimiti, pritisnite i držite tipku HOME (Početno)
najmanje šest sekundi.
5. Nakon što se prikaže prozor Snimka zaslona je snimljena odaberite OK (U
redu).
Kopiranje snimki zaslona na računalo:
1. Uklonite SD karticu iz uređaja za iscrtavanje i uložite je u čitač SD kartica koji
je povezan s računalom.
2. Koristeći Windows Explorer otvorite mapu Garmin\scrn na SD kartici.
3. Kopirajte odgovarajuću .BMP datoteku s kartice na bilo koje mjesto na
računalu.
72
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Dodatak
ECO simbol motora tvrtke Honda
Simbol
pojavljuje se kad plovila s motorima tvrtke Honda koji su
kompatibilni s NMEA 2000 rade u načinu rada za štednju goriva i prikazan je
broj okretaja motora.
Pogledajte korisnički priručnik za Honda motor i provjerite je li kompatibilan s
NMEA 2000.
NMEA 2000
Uređaji za iscrtavanje serije GPSMAP 400 i GPSMAP 500 certificirani su za
NMEA 2000 i mogu primati podatke s mreže standarda NMEA 2000 koja je
instalirana na plovilu.
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 551/551s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
Za povezivanje jednog od ovih uređaja za iscrtavanje s postojećom NMEA 2000
mrežom i pregled popisa podržanih NMEA 2000 PGN brojeva, pogledajte Upute
za instalaciju modela iz serija GPSMAP 400/500.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA
ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG UGOVORA ZA
SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.
Tvrtka Garmin vam daje ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog
u ovaj uređaj (u nastavku "Softver") u binarnom izvršnom obliku tijekom
normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin zadržava naslov te prava vlasništva i
intelektualnog vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i zaštićen zakonima o
autorskim pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti autorskih
prava. Dalje potvrđujete da su struktura, organizacija i šifra Softvera važne
poslovne tajne tvrtke Garmin te da izvorna šifra Softvera ostaje važna poslovna
tajna tvrtke Garmin. Obvezujete se da nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu,
modifikaciju, obrnuto sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver
ili neki njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove zasnovane
na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Softver u bilo
koju drugu državu i time kršiti zakone o kontroli izvoza SAD-a.
73
Indeks
Indeks
Symbols
3D perspektiva 14
3D pod vodom 17
postavke 17
A
AIS
SART 42
A-scope 60
AIS 41, 42, 56, 66
simboli određivanja cilja 42
AIS alarm 56
Aktiviraj trase 15
alarmi 53, 69–72
AIS 56
baterija 54
duboka voda 54
gorivo 54
izvan kursa 53
mjerač motora 33
navigacija 53
plitka voda 54
preciznost GPS-a 54
riba 54
sat 53
sigurna zona 56
sonar 54
sudar 56
temperatura vode 54
vučenje sidra 53
Alarmi sustava 53
alarmi za dolazak 53
alarm za sudar 56
Animirano 11
74
Automatski magnetski 49
Automatsko napajanje 48
automatsko navođenje 21, 23, 50
autopilot 30
B
barometar, referentno vrijeme 49
Bez zumiranja 61
Biper/Zaslon 48
BlueChart g2 Vision
upotreba 30–34
boje, opasnost 16
Boje opasnosti 16
brisanje međutočke 26
brojevi
prikaz 31
prikaz brojeva 9
prilagođavanje 31
brze veze i
Brzina - izvori 50
brzina pomicanja 60
Brzi NMEA 51
C
cijeli zaslon, sonar 57
Čovjek u moru 25, 64
D
datum karte 49
Domet (sonar) 61
Druga plovila 56
DSC 56, 62
kontakt 63
lista 63
dubina kobilice 55
dubina međutočke 61
dubine točke 13
E
izvor napajanja 68
EGNOS 48
J
F
Jezik 49
fiksirano dno 61
Filter brzine 48
fizičke specifikacije[ 67
Format položaja 49
fotografije 11
fotografije iz zraka 19
Foto točke 13
frekvencija 61
K
G
Garmin Data Transfer 51
GPS 5, 48, 68
GPS smjer 37
gumbi 4
I
ID broj 48
ID broj jedinice 48
idi 23
ID oznake međutočaka 52
ikona 13
ikona plovila 13
Ikona vozila 13
informacije o kontaktu, Garmin iv
informacije o objektu
pristup 11
Informacije o sustavu 48
prikaz 48
isključivanje uređaja 2
Ispravi točku 25
Izgled 60
Izjava o usklađenosti iv
Izvješća o položaju 64
Kalibracija brzine kroz vodu 55
Kamo? 23
Kapacitet goriva 56
karte
3D pod vodom 17
mariner&apos;s eye 3D 15
navigacija 7
pojedinosti 12
postavke 11
ribolov 17
Kompas 31
Komunikacije 51
koordinate, mreža
stvaranje međutočaka pomoću 25
korisnički podaci
brisanje 39
prijenos 40
prikaz 39
vraćanje 40
kurs gore 12
L
licencni ugovor za softver 73
linija dubine 60
ljetno vrijeme 49
M
magnetski smjer 37
manifesni vjetar 36
MapSource podaci 39
mariner&apos;s eye 3D 15
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Indeks
boje 16
međutočke 15
brisanje 25, 26
dubina 61
označavanje trenutne lokacije 25
pomicanje 25
prikaz 39
stvaranje 25
uređivanje postojećeg 15, 25
Mjerač goriva 35
mjerač vjetra 36
oštro uz vjetar 36, 37
mjerenje udaljenosti 26
mjerne jedinice 49
Moj brod 55
Morske mijene/struje 11
Animirano 11
mrežne koordinate
stvaranje međutočaka pomoću 25
Mrežno (sjever) 49
N
napravi rutu do 23
navigacijske karte 7
navigacijske preference 50
Navigacijski alarmi 53
Navigiraj do 10, 24, 26, 27, 65
nebeske informacije 38
NMEA 0183 postavljanje 52
NMEA standard 51
Nova putna točka 15
O
Obriši korisničkepodatke 39
Odbijanje buke 61
osigurač 68
osjetljivost 61
označavanje trenutne lokacije 25
Označi uređaje 52
P
Pauziraj sonar 61
podaci
prijenos 40
podaci karte 9
podatkovna traka jedrenja 9
Podatkovne trake
3D karta u perspektivi 15
jedrenje 9
karta 3D pod vodom 17
navigacijska karta 8
sonar 60
Podijeljena frekvencija 58
Podijeljeno zumiranje 58
pojedinosti 12
pojedinosti, AIS plovila 45
Pomak temperature 55
Popis uređaja 52
poruke 69
Post. NMEA 2000 52
postavke
3D pod vodom 17
alarmi 53
inicijalizacija 2
jezik 49
karta 11
komunikacije 51
mjerne jedinice 49
navigacijske preference 50
sustav 48
postavke sigurne zone 56
postavke sustava 48
Postavljanje serijskog priključka 51
pozadinsko osvjetljenje
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
prilagođavanje 3
Pozivi u pomoć 63
praćenje položaja 64
Pramčanica 13
Preciznost Preciznost 52
premještanje međutočke 25
Prijenos podataka 39
prijenos podataka 39, 40
Prikaz 48
prikaz
druga plovila 41
korisnički podaci 39
stanice za plimu 37
struje 38
Prikaz neba 48
prilagođavanje
postavke karte 11
prizemni vjetar 36
Prsteni dometa 15, 16
R
radio 62
registracija proizvoda iv
registriranje vašeg uređaja iv
Ribolov 9
Rubovi karte 13
Ručno zumiranje 61
rute
brisanje 28
oznake 50
prikaz 39
stvaranje 26
uređivanje 27
ruža kompasa 12
Ruže 12
S
SART 42
satelitske slike
omogućavanje 18
SD kartice
umetanje 5
vađenje 5
Sektori svjetla 13
Servisne točke 11
Shema boja 61
Sig. sjenčanje 13
Sigurna dubina 16, 50
Sigurna visina 50
simboli 13
Simboli riba 17, 60
simulator 48
način rada 5
Širina prometnice 15, 17
Sistemske jedinice 49
sjever
magnetski 49
mreža 49
točno 49
sjever gore 12
Skretanje - prijelaz 50
smjer 49
GPS 37
magnetski 37
smjer - izvor 37
Smjer prema 12
snimke zaslona 72
sonar
brzina pomicanja 60
cijeli zaslon 57
napredne postavke 61
podijeljena frekvencija 58
podijeljeno zumiranje 58
75
Indeks
postavke 60
postavljanje 60–61
specifikacije 68
stožac 17
zapis temperature 59
sonda
dvostruka frekvencija 61
specifikacije 67
Spremi na karticu 40, 48
Spremljeni tragovi 15
stanice za mjerenje morskih struja 38
stanice za plimu 37
pregled informacija 11
staze
AIS 45
DSC 65
stvaranje sigurnosnih kopija podataka 40
Stvarni (sjever) 49
stvarni vjetar 36
Šum površine 60
Upisi koordinate 25
Upravljačka ploča 31
uređivanje postojeće međutočke 25
uređivanje rute 27
T
Z
temperatura vode 71
tipka HOME 4
tipka MENU 5
tipka Napajanje/Pozadinsko osvjetljenje 4
tipka SELECT 4
tipke dometa 4
tipkovnica 4
Točke interesa (POI) 13, 21, 30
trase 17, 28
tvorničke postavke
vraćanje 56
V
Veličina navigacijske oznake 13
verzija (softver) 48
verzija softvera 48
VHF radio 62
višesmjerna tipka 4
vraćanje tvorničkih postavki 56
VRIJ 49
Vrijeme (opcije) 49
Vrpca kompasa 9
Vrsta navigac. oznake 13
W
WAAS 48
Whiteline 60
Zapis događaja 48
Zapisnik dubine 59
Zapis temperature 59
zaslon karte/sonara
upotreba 22
zumiranje 61
2X 61
4X 61
podijeljeno 61
ručno 61
U
udaljenost, mjerenje 26
Udaljenost od obale 50
76
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Za najnovija besplatna ažuriranja softvera (uz iznimku kartografskih podataka) tijekom vijeka trajanja
proizvoda tvrtke Garmin posjetite Garminovu web-stranicu www.garmin.com.
© 2010-2012 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
www.garmin.com
Ožujak 2012.
Broj dijela 190-01230-46 Ver. D
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising