Garmin | echoMAP™ 50dv | Garmin echoMAP™ 50dv Priručnik za brzo pokretanje

Garmin echoMAP™ 50dv Priručnik za brzo pokretanje
GPSMAP serije 500/700 i echoMAP serije
50/70
™
®
Priručnik za brzo pokretanje
Ožujak 2013
190-01556-66_0A
Tiskano u Tajvanu
Uvod
Menu Otvaranje izbornika s opcijama za stranicu ako je primjenjivo.‍
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
echoMAP serije 70 i GPSMAP serije 700
Zatvaranje izbornika ako je primjenjivo.‍
Signali GPS satelita
Kad uključite uređaj za iscrtavanje, GPS prijemnik mora prikupiti
satelitske podatke i odrediti trenutni položaj.‍ Kada uređaj za
iscrtavanje primi satelitske signale, na vrhu početnog zaslona
prikazuje se
.‍ Kada uređaj za iscrtavanje izgubi satelitski
signal,
nestaje i na karti iznad ikone prikazat će se
bljeskajući upitnik.‍
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/‍aboutGPS.‍
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Prikaz > Pozadinsko
À
Á
Â
Ã
Tipka napajanja
Senzor automatskog pozadinskog osvjetljenja
Zaslon osjetljiv na dodir
Utor za microSD™ memorijsku karticu
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
• Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.‍
• Za kretanje povucite prst preko zaslona.‍
• Za smanjivanje približite dva prsta.‍
• Za povećavanje raširite dva prsta.‍
echoMAP serije 50 i GPSMAP serije 500
À
Á
Â
Ã
Senzor automatskog pozadinskog osvjetljenja
Tipka napajanja
Tipke uređaja
Utor za microSD memorijsku karticu
Tipke uređaja
osvjetljenje.‍
SAVJET: Za pristup postavkama pozadinskog osvjetljenja
pritisnite na bilo kojem zaslonu.‍
2 Odaberite opciju:
• Podesite razinu pozadinskog osvjetljenja.‍
• Odaberite Omogući automatsko pozadinsko
osvjetljenje ili Automatski.‍
Podešavanje rada boja
1 Odaberite Postavke > Sustav > Prikaz > Način rada boja.‍
2 Odaberite opciju.‍
Umetanje memorijskih kartica
U uređaju za iscrtavanje možete koristiti dodatne memorijske
kartice.‍ Kartice s kartama omogućuju prikaz satelitskih slika i
zračnih referentnih točaka poput luka, marina i drugih točaka
interesa u visokoj rezoluciji.‍ Možete koristiti prazne memorijske
kartice za prijenos podataka poput međutočaka, ruta i trasa do
drugog kompatibilnog Garmin uređaja za iscrtavanje ili
računala.‍
1 Otvorite pristupna vratašca À s prednje strane uređaja za
iscrtavanje.‍
2 Umetnite memorijsku karticu Á tako da oznaka gleda
udesno.‍
3 Pritišćite karticu sve dok ne sjedne.‍
4 Zatvorite vrata.‍
Međutočke
Uključivanje i isključivanje uređaja na pritisak.‍
Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj.‍
Podešavanje pozadinskog osvjetljenja i boje.‍
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke
Smanjivanje karte ili prikaza.‍
Povećavanje karte ili prikaza.‍
Kretanje, označavanje opcija i pomicanje pokazivača.‍
Na bilo kojem zaslonu dodirnite Označi.‍
Stvaranje međutočke na drugoj lokaciji
1 Odaberite Navigacijske informacije > Međutočke > Stvori
međutočku.‍
2 Odaberite opciju:
Select Potvrđivanje poruka i odabir opcija.‍
Back
Povratak na prethodni zaslon.‍
Mark
Spremanje trenutne lokacije kao međutočke.‍
Home Povratak na početni zaslon.‍
2
• Za stvaranje međutočke na temelju koordinata odaberite
Upiši koordinate i unesite koordinate.‍
• Za stvaranje međutočke pomoću karte odaberite Koristi
kartu, odaberite lokaciju i odaberite Pomakni
međutočku.‍
Označavanje i navigacija do MOB lokacije
Kad označite međutočku možete je označiti kao lokaciju čovjeka
u moru (MOB).‍
Odaberite opciju:
• Na bilo kojem zaslonu odaberite Označi > Čovjek u
moru > Da.‍
• Na početnom zaslonu odaberite Čovjek u moru > Da.‍
Međunarodni MOB simbol označava aktivnu MOB točku i uređaj
za iscrtavanje određuje izravan kurs natrag do označene
lokacije.‍
8 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.‍
9 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.‍
Navigacija
Kretanje prema odredištu na karti
OPREZ
Značajka Auto Guidance temelji se na elektroničkim
kartografskim podacima.‍ Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje
prepreka i premale dubine.‍ Pažljivo usporedite kurs s onim što
vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge
prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.‍
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići
preko kopna ili plitke vode.‍ Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.‍
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
NAPOMENA: Značajka Auto Guidance dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
1 Odaberite lokaciju s navigacijske ili ribolovne karte.‍
2 Prema potrebi odaberite Select.‍
3 Odaberite Navigiraj do.‍
4 Odaberite opciju:
• Za izravno navigiranje do lokacije Idi na.‍
• Za stvaranje rute s uključenim skretanjima do lokacije
odaberite Ruta do.‍
• Za upotrebu usluge Auto Guidance odaberite
Automatsko navođenje.‍
5 Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.‍
NAPOMENA: Kada koristite Auto Guidance, siva linija
unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači da Auto
Guidance ne može izračunati dio Auto Guidance linije.‍ To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke.‍
6 Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno,
plitku vodu i druge prepreke.‍
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti možete stvoriti rutu i
odmah njome navigirati.‍ Ovaj postupak ne sprema rutu ili
podatke o međutočki.‍
NAPOMENA: Karta za ribolov na pučini dostupna je s premium
kartama, u određenim područjima.‍
1 Odaberite odredište s navigacijske ili ribolovne karte.‍
2 Odaberite Navigiraj do > Ruta do.‍
3 Odaberite lokaciju za posljednje skretanje prije odredišta.‍
4 Odaberite Dodaj skretanje.‍
5 Prema potrebi ponovite korake 3 i 4 te dodajte još skretanja,
krećući se unatrag od odredišta do trenutne lokacije plovila.‍
Posljednje skretanje koje ćete dodati trebalo bi biti prvo
skretanje koje ćete obaviti ploveći s trenutne lokacije.‍ To bi
trebalo biti skretanje koje je najbliže vašem plovilu.‍
6 Po potrebi odaberite Izbornik.‍
7 Odaberite Navigiraj rutom.‍
3
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)1805-427646-880
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 902 007 097
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin®, logotip Garmin i GPSMAP® trgovački su znakovi
tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i
drugim državama. echoMAP™ je trgovački znak tvrtke Garmin
Ltd. ili njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising