Garmin | echoMAP™ 50dv | Garmin echoMAP™ 50dv Weather i XM Satellite Radio dodatak

Garmin echoMAP™ 50dv Weather i XM Satellite Radio dodatak
Serija GPSMAP 400/500
®
Weather i XM Satellite Radio
dodatak
© 2011. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo
izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete
pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin®, logotip tvrtke Gamin, GPSMAP®, BlueChart®, GDL® i g2 Vision® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne
smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin. DAFIF™ trgovački je znak agencije National Geospatial-Intelligence Agency. XM® i XM WX Satellite Weather® registrirani su trgovački znakovi tvrtke
XM Satellite Radio Inc.
Uvod
Uvod
 UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite vodič Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji
sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Ovaj priručnik sadrži informacije o usluzi XM WX Satellite Weather®, usluzi
Cellular weather putem globalnog sustava mobilne komunikacije (GSM) te usluzi
XM® satellite radio za sljedeće proizvode:
GPSMAP® 431
GPSMAP 431s
GPSMAP 441
GPSMAP 441s
GPSMAP 531
GPSMAP 531s
GPSMAP 536
GPSMAP 536s
GPSMAP 541
GPSMAP 541s
GPSMAP 546
GPSMAP 546s
Potrebna mobilna oprema
Kontaktiranje službe za korisničku podršku tvrtke
Garmin
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, obratite se Službi za korisničku podršku
tvrtke Garmin.
• Nalazite li se u SAD-u, posjetite www.garmin.com/support ili se obratite u
tvrtku Garmin USA na telefonski broj (913) 397.8200 ili (800) 800.1020.
• Nalazite li se u UK-u, obratite se u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na telefonski
broj 0808 2380000.
• Nalazite li se u Europi, idite na www.garmin.com/support i pritisnite Contact
Support za podršku unutar države.
Način rada simulatora
Način rada simulatora nudi simulirani prijem meteoroloških podataka.
Želite li koristiti uslugu Cellular Weather, morate imati GSM antenu kao što
je Garmin GDL 40. Podatke o povezivanju uređaja za iscrtavanje s antenom
mobilnog uređaja potražite u uputama za montažu antene.
Potrebna XM oprema
Želite li koristiti uslugu XM WX Satellite Weather, morate imati Garmin XM
satelitski prijemnik za vremensku prognozu. Želite li koristiti uslugu XM
Satellite Radio, morate imati Garmin XM satelitski radio prijemnik. Dodatne
informacije potražite na www.garmin.com/xm. Podatke o povezivanju XM antene
i prijemnika te upute za pretplatu potražite u uputama za XM opremu.
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
i
Sadržaj
Sadržaj
Uvod.......................................... i
Potrebna mobilna oprema...............i
Potrebna XM oprema......................i
Kontaktiranje službe za korisničku
podršku tvrtke Garmin..................i
Način rada simulatora.....................i
XM WX Satellite Weather i
Cellular Weather..................... 1
Usluga Cellular Weather.................1
XM WX Satellite Weather...............1
Značajke meteorološke
prognoze......................................1
Odašiljanje meteoroloških
podataka......................................2
Poruke stanja.................................2
Pregled podataka o padalinama.....2
Izmjena meteoroloških karti............3
Podaci o ćeliji oluje i grmljavini.......3
ii
Podaci o uraganu...........................4
Meteorološka upozorenja i
meteorološka izvješća.................4
Podaci o prognozi...........................5
Pregled uvjeta za more..................6
Pregled ribolovnih informacija........8
Informacije o vidljivosti...................9
Pregled izvješća plutače...............10
Pregled lokalne vremenske
prognoze u blizini plutače..........10
Stvaranje međutočke na
meteorološkoj karti.....................10
O usluzi prekrivanja
vremenskom prognozom........... 11
Meteorološki alarmi......................13
Odabir antene mobilnog
telefona ili XM antene................14
Odabir vanjske antene
mobilnog telefona......................14
Pregled podataka o pretplati na
vremensku prognozu.................14
Usluga XM Satellite
Radio...................................... 15
Korištenje XM radija.....................15
Traka XM radija............................16
Dodatak................................. 17
Jamstvo za meteorološke
podatke......................................17
Licencni ugovor za softver............18
Nijanse boja meteoroloških
upozorenja i meteorološkog
izvješća......................................19
Ugovor za uslugu XM Satellite
Radio Service............................20
Indeks.................................... 21
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
 Upozorenje
Vremenska prognoza koju osigurava ovaj proizvod podložna je prekidima sustava
i može sadržavati pogreške, netočne ili zastarjele informacije te se prema tome ne
treba oslanjati isključivo na istu. Tijekom vožnje ili navigiranja obavezno koristite
zdrav razum i provjerite i druge vremenske prognoze prije nego donesete odluke
o sigurnosti. Suglasni ste i prihvaćate kako sami snosite odgovornost za korištenje
meteoroloških podataka i za sve ostale odluke koje donesete, a koje se odnose na
vožnju ili navigaciju prema vremenskoj prognozi. Tvrtka Garmin ne smatra se
odgovornom za sve posljedice nastale radi korištenja vremenske prognoze.
Usluga Cellular Weather
Cellular weather pruža podatke putem davatelja usluge bežičnog prijenosa
podataka. Antena poput modela Garmin GDL® 40 komunicira s obližnjim
odašiljačima za mobilne telefone za primanje meteoroloških podataka.
Meteorološke podatke za svaku značajku pružaju renomirani meteorološki
zavodi poput Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA)), Državnog meteorološkog zavoda
(National Weather Service), Environment Canada i Météo-France.
Za prikaz meteorološke prognoze, prvo morate odabrati godišnju pretplatu
putem Interneta na http://my.garmin.com. Moguće je kupiti i dnevnu propusnicu
izravno preko uređaja za iscrtavanje. Dnevna propusnica nudi 24 sata pristupa
meteorološkim podacima. Pogledajte upute za montažu antene ili upute na
http://my.garmin.com za uključivanje ove usluge.
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
XM WX Satellite Weather
Garmin XM satelitski prijemnik i antena primaju podatke za uslugu XM
WX Satellite Weather koje prikazuju na različitim uređajima tvrtke Garmin,
uključujući navigacijskoj karti na uređaju za iscrtavanje. Meteorološke podatke za
svaku značajku osiguravaju renomirani meteorološki zavodi kao što su Državni
meteorološki zavod (National Weather Service) i Centar za klimatska predviđanja
(Hydrometeorological Prediction Center). Više informacija potražite na stranici za
XM WX Satellite Weather na www.xmwxweather.com.
Za pregled podataka usluge XM WX Satellite Weather, morate se pretplatiti na
uslugu XM WX Satellite Weather i priključiti Garmin XM satelitski prijemnik s
uređajem za iscrtavanje.
Značajke meteorološke prognoze
Značajka
XM WX
Satellite
Weather
Usluga
Cellular
Weather
Vrsta padalina (stranica 2)
X
X
Satelitska slika naoblake (stranica 3)
X
X
Europski, kanadski i američki radari (stranica 3)
X
X
Munje (stranica 3)
X
X
Praćenje snažnih oluja (stranica 4)
X
Upozorenja za Kanadu i SAD (stranica 4)
X
X
Praćenje uragana (stranica 4)
X
X
WX analiza površine (stranica 5)
X
Prognoza tlaka površine mora (stranica 8)
X
X
1
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Značajka
XM WX
Satellite
Weather
Usluga
Cellular
Weather
Prognoze za grad (stranica 6)
X
X
Vjetrovi na površini mora (stranica 7)
X
X
Smjer vala i prognoza smjera vala (stranica 7)
X
X
Visina vala i prognoza visine vala (stranica 7)
X
X
Razdoblje vala i prognoza razdoblja vala (stranica 7)
X
X
Prognoza položaja riba (stranica 9)
X
Vidljivost (stranica 9) i prognoza vidljivosti
(stranica 10)
X
Lokalna pomorska prognoza nacionalne meteorološke
stanice (stranica 10)
X
X
Podaci plutače (stranica 10)
X
X
Temperatura površine mora i tlak površine mora
(stranica 10)
X
X
Odašiljanje meteoroloških podataka
Satelitski podaci za prognozu šalju se pri zadanim intervalima. Na primjer, podaci
XM meteorološkog radara šalju se u intervalima od pet minuta. Vremenska
prognoza putem mobilnog telefona šalje se u intervalima od petnaest minuta. Kad
je Garmin prijemnik uključen ili ako odaberete drugačiju vremensku značajku,
prijemnik mora primiti nove podatke prije nego ih pokaže. Postoji mogućnost
odgode prije prikaza meteoroloških podataka ili drugačije značajke na karti.
2
Napomena: Meteorološka značajka može promijeniti izgled ako se promijeni
izvor koji pruža podatke.
Kad kupite meteorološke podatke putem mobilnog telefona ili ako uređaj za
iscrtavanje automatski zatraži ažuriranje, trenutan položaj plovila se šalje i uređaj
za iscrtavanje prima meteorološke podatke za vaše područje, centrirano oko
trenutne lokacije.
Poruke stanja
Pri pregledu vremenske karte, u gornjem lijevom kutu može se prikazati poruka
stanja poput one koja slijedi.
Kupite WX­—potrebno je kupiti dnevnu propusnicu ili pretplatu za pregled
meteoroloških podataka.
Registrirajte se—potrebno je registrirati antenu mobilnog telefona prije
kupovine i pregleda meteoroloških podataka putem mobilnog telefona.
Primite li ovu poruku nakon registracije antene, isključite sustav i ponovno ga
uključite.
Pregled podataka o padalinama
Padaline od lagane kiše i snijega do jakih olujnih nevremena označuju se
različitim nijansama i bojama. Padaline se prikazuju ili zasebno ili zajedno s
drugim meteorološkim podacima.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Vrijeme > Padaline.
Vremenska oznaka u gornjem lijevom kutu zaslona označava proteklo
vrijeme od posljednjeg ažuriranja vremenske prognoze od strane davatelja tih
podataka.
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Prikaz animirane radarske slike u petlji
Podatke o padalinama možete pregledati u obliku slike posljednjeg ažuriranja ili
animirane petlje posljednjih ažuriranja.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Vrijeme > Padaline >
MENU > NEXRAD petlja > Uključeno.
Vremenska oznaka u gornjem lijevom kutu zaslona označava proteklo vrijeme
od kad je davatelj usluge izradio snimku radara prognoze koji se trenutno
prikazuje na zaslonu.
Prikaz aoblake
Naoblaka se može prikazati ili sakriti. Meteorološki podaci XM daju visinu vrha
oblaka.
Vremenska prognoza putem mobilnog telefona prikazuje oblake temeljem
temperatura na vrhu oblaka koju otkrivaju infracrveni sateliti. Tamnije nijanse
sive boje predstavljaju hladnije oblake koji se često javljaju uz visoke, vlaknaste
oblake ili grmljavinske oblake. Svjetlije nijanse ili nedostatak sjenčanja
označavaju toplije oblake koji su uglavnom javljaju uz niske oblake ili maglu.
Podaci o ćeliji oluje i grmljavini
NAPOMENA: Podaci o ćeliji oluje dostupni su jedino ako primate podatke
usluge XM WX Satellite Weather. Primate li meteorološke podatke isključivo
putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
Ikone ćelija oluje ➊ na meteorološkoj karti Padaline označava i trenutan položaj
oluje i projiciranu putanju te oluje u neposrednoj budućnosti.
➊
➋
➌
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Vrijeme > Padaline >
MENU > Naoblaka > Prikaz.
Izmjena meteoroloških karti
Dostupna je mogućnost izmjene vrsti meteoroloških karti.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Vrijeme.
Odaberite meteorološku kartu.
Odaberite MENU > Promijeni vrijeme.
Odaberite drugu meteorološku kartu.
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
Crveni stošci ➋ prikazuju se zajedno s ikonom ćelije oluje, a najširi dio stošca
usmjeren je prema projiciranoj putanji ćelije oluje. Crvene linije na svakom
stošcu označavaju najvjerojatniju lokaciju oluje u bliskoj budućnosti. Svaka linija
predstavlja 15 minuta.
3
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Udari groma prikazuju se ikonama munje ➌. Grom se prikazuje na meteorološkoj
karti Padaline ako su udari otkriveni u posljednjih sedam minuta. Kopnena mreža
otkrivanja gromova otkriva jedino gromove od oblaka do tla.
Podaci o uraganu
Meteorološka karta padalina može prikazati trenutan položaj uragana ➊, tropske
oluje ili tropske depresije. Crvena linija koja proizlazi iz ikone uragana označava
projiciranu putanju ➋ uragana. Zatamnjene točke na crvenoj liniji označavaju
projicirane lokacije kroz koje će uragan proći prema podacima davatelja
meteoroloških podataka.
Meteorološka upozorenja i meteorološka izvješća
Nakon izdavanja pomorskog upozorenja o vremenu, meteoroloških promatranja ili
preporuka te bilo kakvog izvješća o vremenu, sjenčanjem ➊ se označava područje
na koje se podaci odnose. Za pregled podataka o upozorenju ili izvješću, odaberite
zasjenčano područje. Linije po vodi ➋ na karti označavaju granice pomorskih
prognoza, obalnih prognoza ili pučinskih prognoza. Izvješća o prognozi mogu
sadržavati meteorološka promatranja ili preporuke.
Pogledajte Dodatak (stranica 19) za pregled popisa s opisom nijansi boja.
➋
➊
➋
4
➊
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Podaci o prognozi
Meteorološka karta prikazuje gradske prognoze, pomorske prognoze, upozorenja,
upozorenja o uraganu, METAR izvješća, lokalna upozorenja, vremenske fronte
i područja tlaka (jedino kod XM meteoroloških podataka), tlak površine i WX
meteo-plutače.
Pregled trenutnih podataka prognoze
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Vrijeme > Prognoza.
Pregled podataka o prognozi za drugi vremenski period
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem
usluge XM WX Satellite Weather. Primate li meteorološke podatke isključivo
putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Vrijeme > Prognoza.
2. Dovršenje postupka:
• Za pregled vremenske prognoze za sljedećih 12 sati, odaberite desnu
stranu na višesmjernoj tipki, a za prikaz prognoza za sljedećih 48 sati
u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite desnu stranu na
višesmjernoj tipki.
• Za pregled vremenske prognoze za prethodnih 12 sati, odaberite lijevu
stranu na višesmjernoj tipki, a za prikaz prognoza za prethodnih
48 sati u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite lijevu stranu na
višesmjernoj tipki.
Pregled pomorske prognoze ili prognoze za pučinu
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Vrijeme > Prognoza.
2. Odaberite MENU > Pokreni pomicanje.
3. Povucite kartu na lokaciju na pučini.
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
Opcije Pomorska prognoza ili Prognoza na pučini javljaju se jedino ako su
dostupni meteorološki podaci.
4. Odaberite Pomorska prognoza ili Prognoza na pučini.
Vremenske fronte i područja tlaka:
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem
usluge XM WX Satellite Weather. Primate li meteorološke podatke isključivo
putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
Vremenske fronte prikazuju se kao linije koje označavaju vodeći rub zračne mase.
Prednji simbol
Opis
Hladna fronta
Topla fronta
Stacionarna fronta
Fronta okluzije
Područje relativno niskog atmosferskog tlaka
Simboli područja tlaka često se javljaju u blizini vremenskih fronti.
Simbol
Opis
područja tlaka
Označava centar niskog tlaka, odnosno područje relativno nižeg
tlaka. Udaljavanje od centra niskog tlaka rezultira povećanim
tlakom. U sjevernim hemisferama, vjetrovi prolaze u smjeru
suprotnom od kazaljke na satu u područjima niskog tlaka.
Označava centar visokog tlaka, odnosno područje relativno
višeg tlaka. Udaljavanje od centra visokog tlaka rezultira
smanjenim tlakom. U sjevernim hemisferama, vjetrovi prolaze
u smjeru kazaljke na satu u područjima visokog tlaka.
5
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Prognoze za grad
Prognoze za grad javljaju se u obliku vremenskih simbola. Prognoza se
pregledava u intervalima od 12 sati. Usluga XM WX Satellite Weather uključuje
podatke za sljedećih 48 sati. Usluga Cellular weather uključuje podatke za
sljedeća 24 sata.
Simbol
Vrijeme
Simbol
Vrijeme
Dim (prašina,
izmaglica)
Snijeg (snježne mećave,
naleti, mećava, snježni zapusi,
susnježica, ledena kiša, ledena
kišica)
Vjetrovito
Maglovito
Oblačno
Pregled uvjeta za more
Karta uvjeta za more prikazuje podatke o stanjima na površini, uključujući
vjetrove, visinu vala, razdoblje vala i smjer vala.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Vrijeme > Uvjeti na moru.
Simbol
6
Vrijeme
Simbol
Vrijeme
Djelomično oblačno
Kiša (sitna kiša, susnježica,
pljuskovi)
Grmljavinske oluje
Vedro (sunčano, vruće, bez
oblaka)
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Vjetrovi na površini
Vektori vjetrova na površini javljaju se na karti uvjeta na moru u obliku grafikona
vjetra koji označava smjer iz kojeg puše vjetar. Grafikon vjetra je krug s repom.
Crta ili zastavica pričvršćena za rep grafikona vjetra označava brzinu vjetra.
Kratka crta predstavlja 5 čvorova, duga crta predstavlja 10 čvorova, a trokut
predstavlja 50 čvorova.
Grafikon vjetra Brzina vjetra
Mirno
Smjer vjetra
Visina vala, period vala i smjer vala
Visine valova za određeno područje prikazuju se u varijacijama boje. Različite
boje označuju različite visine vala ➊, kao što prikazuje legenda ➋ s lijeve strane
zaslona.
➋
➌
5 čvorova
10 čvorova
➊
15 čvorova
20 čvorova
➍
50 čvorova
65 čvorova
Period vala označava vrijeme (u sekundama) između uzastopnih valova. Crte
perioda vala ➌ označavaju područja s istim periodom vala.
Smjer valova prikazuje se na karti putem crvenih strelica ➍. Usmjerenost svake
strelice označava smjer u kojem se val kreće.
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
7
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Pregled podataka o prognozi uvjeta na moru za drugi vremenski
period
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem
usluge XM WX Satellite Weather. Primate li meteorološke podatke isključivo
putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Vrijeme > Uvjeti na moru.
2. Dovršenje postupka:
• Za pregled vremenske prognoze uvjeta na moru za sljedećih 12 sati
odaberite desnu stranu na višesmjernoj tipki, a za prikaz prognoza za
sljedećih 48 sati u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite desnu
stranu na višesmjernoj tipki.
• Za pregled vremenske prognoze uvjeta na moru prethodnih 12 sati,
odaberite lijevu stranu na višesmjernoj tipki, a za prikaz prognoza za
prethodnih 48 sati u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite lijevu
stranu na višesmjernoj tipki.
Informacije o tlaku površine i temperaturi vode
Informacije o tlaku površine prikazuju se kao izobare tlaka i područja tlaka.
Izobare ➊ spajaju točke jednakog tlaka. Očitanja tlaka mogu pomoći u
određivanju vremenskih uvjeta i vjetra. Područja visokog tlaka uglavnom se
pridružuju vedrom vremenu. Područja niskog tlaka uglavnom uključuju oblake i
mogućnost padalina. Blisko postavljene izobare pokazuju snažan gradijent tlaka.
Snažni gradijenti tlaka pridružuju se područjima s jakim vjetrovima.
➋
➊
Pregled ribolovnih informacija
Vremenska ribolovna karta prikazuje trenutnu temperaturu vode, uvjete tlaka na
površini i ribolovne prognoze.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Vrijeme > Ribolov.
Jedinice tlaka prikazuju se u milibarima (mb), inčima žive (inHg) ili
hektopaskalima (hPa).
Sjenčanje u boji, kao što određuje legenda ➋ u gornjem lijevom kutu zaslona
označava temperaturu na površini vode.
8
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Prognoza lokacija riba
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem
usluge XM WX Satellite Weather. Primate li meteorološke podatke isključivo
putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
Informacije o vidljivosti
Dostupna je mogućnost prikaza područja s optimalnim vremenskim uvjetima za
određene vrste riba.
Vidljivost je maksimalna vodoravna udaljenost koju je moguće vidjeti na površini,
kao što prikazuje legenda ➊ s lijeve strane zaslona. Promjene u sjenčanju
vidljivosti ➋ prikazuju promjenu prognoze u vidljivosti površine.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Vrijeme > Ribolov >
MENU > Fish species.
2. Odaberite vrstu riba.
3. Odaberite SELECT za uključivanje ili isključivanje prikaza te vrste riba.
4. Ponovite korake 2 i 3 za prikaz područja s optimalnim vremenskim uvjetima
za dodatne vrste riba.
Zasjenčana područja označuju optimalna područja za ribolov. Odaberete li više od
jedne vrste riba, možete odabrati i zasjenčano područje za prikaz vrsta riba koje se
nalaze u tom zasjenčanom području.
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem
usluge XM WX Satellite Weather. Primate li meteorološke podatke isključivo
putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
➊
➋
Pregled podataka o vidljivosti
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Vrijeme > Vidljivost.
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
9
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Pregled podataka o vidljivosti za drugi vremenski period
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Vrijeme > Vidljivost.
2. Dovršenje postupka:
• Za pregled prognoze vidljivosti za sljedećih 12 sati, odaberite desnu
stranu na višesmjernoj tipki, a za prikaz prognoza za sljedećih 48
sati u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite desnu stranu na
višesmjernoj tipki.
• Za pregled prognoze vidljivosti za prethodnih 12 sati, odaberite lijevu
stranu na višesmjernoj tipki, a za prikaz prognoza za prethodnih 48
sati u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite lijevu stranu na
višesmjernoj tipki.
Pregled izvješća plutače
Očitanja izvješća preuzeta su s plutača i obalnih stanica za promatranje. Ta se
očitanja koriste za određivanje temperature zraka, rosišta, temperature vode,
morskih mijena, visine i perioda vala, smjera i brzine vjetra, vidljivosti te
barometrijskog tlaka.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Vrijeme > Prognoza.
2. Odaberite MENU > Pokreni pomicanje.
> Plutača.
3. Odaberite
10
Pregled lokalne vremenske prognoze u blizini plutače
Postoji mogućnost odabira područja u blizini plutače za pregled podataka o
prognozi.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Vrijeme > Prognoza.
2. Odaberite MENU > Pokreni pomicanje.
3. Dovršite radnju pomoću višesmjerne tipke:
• Odaberite lokaciju na karti.
• Pomaknite na novu lokaciju i odaberite lokaciju na karti.
4. Odaberite Lokalno vrijeme.
5. Dovršenje postupka:
• Za prikaz trenutnih vremenskih uvjeta od lokalne vremenske usluge
odaberite Trenutno stanje.
• Za prikaz lokalne vremenske prognoze odaberite Prognoza.
• Za pregled vjetrova na površini i barometrijskog tlaka odaberite Površina
mora.
• Za pregled podataka o vjetru i valovima odaberite Pomorsko izvješće.
Stvaranje međutočke na meteorološkoj karti
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Vrijeme > Prognoza.
2. Odaberite MENU > Pokreni pomicanje.
3. Dovršite radnju pomoću višesmjerne tipke:
• Odaberite lokaciju na karti.
• Pomaknite na novu lokaciju i odaberite lokaciju na karti.
4. Odaberite Stvori međutočku.
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
5. Želite li međutočki dodijeliti ime ili želite unijeti dodatne podatke o
međutočki, odaberite međutočku, odaberite broj koji je dodijeljen međutočki i
odaberite Uredi međutočku.
• Odaberite Naziv, unesite naziv i zatim odaberite Gotovo.
• Odaberite Simbol i unesite simbol.
• Odaberite Dubina, unesite dubinu i zatim odaberite Gotovo.
• Odaberite Temperatura vode, unesite temperaturu vode i odaberite
Gotovo.
• Odaberite Komentar, unesite komentar i zatim odaberite Gotovo.
Uključivanje preklapanja vremenske prognoze na karti
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite MENU > Postavke karte > Vrijeme > Vrijeme > Uključeno.
O usluzi prekrivanja vremenskom prognozom
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite MENU > Postavke karte > Vrijeme > NEXRAD > Uključeno.
Prekrivanje vremenskom prognozom dodaje vrijeme i informacije o vremenu
na navigacijsku kartu, ribolovnu kartu i Perspective 3D kartu. Navigacijska i
ribolovna karta mogu prikazati WX radar, visinu vrha oblaka (XM weather),
podatke infracrvenih satelitskih snimki oblaka (cellular weather), gromove, WX
meteo-plutače, lokalna upozorenja i upozorenja o uraganu. Na karti Perspective
3D može se prikazati WX radar.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom koje su konfigurirane za jednu
kartu ne mogu se primijeniti na drugu kartu. Postavke prekrivanja vremenskom
prognozom za svaku je kartu potrebno zasebno konfigurirati.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je ako koristite podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision®, BlueChart g2 ili ako vaša ugrađena kartica podržava
ribolovne karte.
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
Prikaz podataka o padalinama WX radara na karti
Prije prikazivanja podataka WX radara na karti potrebno je uključiti preklapanje
vremenskom prognozom (stranica 11).
WX radar prikazuje slabu kišu i snijeg do snažnih olujnih nevremena u različitim
nijansama i bojama.
Prikaz plutača na karti
Prije pokazivanja plutača na krti potrebno je uključiti preklapanje vremenskom
prognozom (stranica 11).
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite MENU > Postavke karte > Vrijeme > WX plutače > Uključeno.
11
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Prikaz legende prognoze na karti
Prije pokazivanja legende prognoze na karti potrebno je uključiti preklapanje
vremenskom prognozom (stranica 11).
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite MENU > Postavke karte > Vrijeme > Legenda > Prikaži.
Prikaz podataka o naoblaci na navigacijskoj karti
Prije pokazivanja podataka o naoblaci na navigacijskoj karti potrebno je uključiti
preklapanje vremenskom prognozom (stranica 11).
napomena: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem
usluge XM WX Satellite Weather. Primate li meteorološke podatke putem
mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > MENU >
Postavke karte > Vrijeme > Naoblaka > Uključeno.
Prikaz podataka infracrvenih satelitskih snimki na navigacijskoj
karti
Prije pokazivanja podataka infracrvenih satelitskih snimki na navigacijskoj karti
potrebno je uključiti preklapanje vremenskom prognozom (stranica 11).
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke usluge
Cellular weather. Nije dostupna primate li podatke usluge XM WX Satellite
Weather.
Infracrvene satelitske snimke prikazuju oblake temeljem temperatura na vrhu
oblaka. Tamnije nijanse sive boje predstavljaju hladnije temperature koji se često
javljaju uz visoke, vlaknaste oblake ili grmljavinske oblake. Svjetlije nijanse ili
nedostatak sjenčanja označavaju toplije temperature koji su uglavnom javljaju uz
niske oblake ili maglu.
12
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijske karte > MENU >
Postavke karte > Vrijeme > Satelitske IC snimke > Uključeno.
Prikaz podataka o vidljivosti na navigacijskoj karti
Prije pokazivanja podataka o vidljivosti na navigacijskoj karti potrebno je
uključiti preklapanje vremenskom prognozom (stranica 11).
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem
usluge XM WX Satellite Weather. Primate li meteorološke podatke isključivo
putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
Vidljivost je predviđena maksimalna vodoravna udaljenost koju je moguće vidjeti
na površini.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijske karte > MENU >
Postavke karte > Vrijeme > Vidljivost > Uključeno.
Prikaz podataka o temperaturi mora na ribolovnoj karti
Prije pokazivanja podataka o temperaturi mora na ribolovnoj karti potrebno je
uključiti preklapanje vremenskom prognozom (stranica 11).
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Ribolovne karte > MENU >
Postavke karte > Vrijeme > Temp mora > Uključeno.
Prikaz podataka prognoze za ribolov na ribolovnoj karti
Prije pokazivanja podataka za ribolov na ribolovnoj karti potrebno je uključiti
preklapanje vremenskom prognozom (stranica 11).
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem
usluge XM WX Satellite Weather. Primate li meteorološke podatke isključivo
putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Dostupna je mogućnost prikaza područja s optimalnim vremenskim uvjetima za
određene vrste riba.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Ribolovna karta > MENU >
Postavke karte > Vrijeme > Fish species > Uključeno.
2. Odaberite vrstu riba.
3. Odaberite Uključi.
Zasjenčana područja označuju optimalna područja za ribolov.
4. Ponovite korake 2 i 3 za prikaz područja s optimalnim vremenskim uvjetima
za dodatne vrste riba.
5. Odaberite osjenčano područje za prikaz vrsta riba koje se nalaze u tom
području.
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
Meteorološki alarmi
Postavljanje meteoroloških alarma
Dostupna je mogućnost oglašavanja alarma za prognostička upozorenja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Vrijeme.
2. Provedite jednu ili više sljedećih radnji:
• Odaberite Pomorski > Uključeno.
• Odaberite Tornado > Uključeno.
• Odaberite Snažna oluja > Uključeno.
• Odaberite Poplava > Uključeno.
• Odaberite Bujica > Uključeno.
• Odaberite Vjetar/Vidljivost > Uključeno.
• Odaberite Zima > Uključeno.
NAPOMENA: Alarmi za Vjetar/Vidljivost i Zima dostupni su jedino ako
primate podatke putem usluge Cellular weather. Nisu dostupni primate li podatke
isključivo putem usluge XM WX Satellite Weather.
13
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Odabir antene mobilnog telefona ili XM antene
Ako je vaš uređaj za iscrtavanje povezan s antenom mobilnog telefona i XM
antenom, potrebno je odabrati antenu putem koje želite primati uslugu vremenske
prognoze. Ako ste povezani samo s jednom antenom, ta će se antena odabrati
automatski.
Ako je vaš uređaj za iscrtavanje povezan s antenom mobilnog telefona i XM
antenom i odaberete li antenu mobilnog telefona, XM podaci o vremenu neće se
pojaviti, ali je usluga XM radija i dalje dostupna (ako imate plaćenu pretplatu).
Odaberete li XM antenu, podaci o vremenu putem mobilnog telefona neće se
pojaviti.
Pregled podataka o pretplati na vremensku prognozu
Možete pregledati podatke o uslugama vremenske prognoze na koje ste se
pretplatili kao i podatak o minutama proteklim nakon posljednjeg ažuriranja
podataka za svaku uslugu. Proteklo vrijeme od posljednjeg preuzimanja prognoze
prikazat će se za podatke o vremenskoj prognozi poslane putem mobilnog
telefona. Ako ste kupili dnevnu propusnicu, prikazat će se i vrijeme kupnje i
vrijeme kada će dnevna propusnica isteći.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Vrijeme > pretplata na
vremensku prognozu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > Postavke
uređaja NMEA 2000 > Preferirani uređaji > Meteorološka antena.
2. Odaberite antenu.
Odabir vanjske antene mobilnog telefona
Ako je uređaj za iscrtavanje povezan s vanjskom antenom mobilnog telefona
potrebno je odabrati tu antenu na uređaju za iscrtavanje.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > Postavke
uređaja NMEA 2000 > Popis uređaja > GDL 40 > Konfiguracija > GSM
antena > Vanjska.
14
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
Usluga XM Satellite Radio
Usluga XM Satellite Radio
Za korištenje usluge XM Satellite Radio potrebno je povezati prijemnik
satelitskog radija Garmin XM s uređajem za iscrtavanje i audio ulazom na plovilu.
Potrebno je imati i pretplatu za uslugu XM Satellite Radio. Na stranici
www.garmin.com/xm potražite dodatne informacije o pretplati.
Korištenje XM radija
Odabir XM radio kanala
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > XM Audio.
2. Dovršenje postupka:
• Za odabir posebnog XM kanala s odabranom kategorijom, odaberite gore
ili dolje pomoću višesmjerne tipke.
• Za ručni unos broja XM kanala odaberite MENU, Channel Entry, unesite
broj kanala te odaberite SELECT.
Prilagođavanje vodiča kroz kanale
XM Radio kanali grupirani su u kategorije. Možete odabrati kategoriju kanala
koja se javlja u vodiču kroz kanale.
Spremanje XM kanala u popis
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > XM Audio.
2. Dovršenje postupka:
• Za odabir posebnog XM kanala s odabranom kategorijom, odaberite gore
ili dolje pomoću višesmjerne tipke.
• Za ručni unos XM kanala odaberite MENU > Channel Entry.
3. Odaberite Save Preset.
Podešavanje glasnoće XM radija
Napomena: Podešavanje glasnoće nije dostupno ako koristite GDL 30 ili
GDL 30A.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > XM Audio.
2. Dovršenje postupka:
• Za isključivanje ili uključivanje glasnoće XM radija odaberite Mute.
• Za podešavanje glasnoće odaberite Glasnoća, odaberite i zadržite Gore ili
Dolje pa odaberite Gotovo.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > XM Audio > MENU >
Category.
2. Odaberite kategoriju i odaberite SELECT.
Popis XM kanala
Popis XM kanala pripada kategoriji kanala koji se mogu prilagoditi. Svoje
omiljene kanale možete spremiti u popis kanala.
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
15
Usluga XM Satellite Radio
Traka XM radija
Prikaz trake s podacima XM radija na karti
Traka s podacima XM radija ➊ dostupna je za sve karte. Na uređaju za iscrtavanje
traka s podacima čiji je prikaz konfiguriran na jednoj karti ne mora se pojaviti i na
drugoj karti. Traku s podacima za svaku kartu potrebno je zasebno konfigurirati.
➊
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu.
3. Odaberite MENU > Trake s podacima > XM Audio > Uključeno.
16
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
Dodatak
Dodatak
Jamstvo za meteorološke podatke
SOFTVER ZA METEOROLOŠKE PODATKE ISPORUČUJE SE “KAKO
JEST.” SVA DRUGA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA,
UKLJUČUJUĆI SVA JAMSTVA GLEDE POGODNOSTI ZA TRŽIŠTE ILI
POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU ILI POŠTOVANJE PRAVA OVIM
SE ISKLJUČUJU.
SIGURNOST KORISNIKA
Ako koristite XM Services vaša je dužnost razborito postupanje i poštivanje
svih mjera opreza propisanih zakonom i vašom zdravorazumskom prosudbom.
Vi preuzimate cjelokupni rizik povezan s upotrebom usluge. XM i Garmin ne
preuzimaju nikakvu odgovornost za nesretne slučajeve koji su posljedica ili
povezani s upotrebom značajke Services. Radio Service uključuje meteorološke
i prometne informacije, a vi primate na znanje da takve informacije ne pružaju
“životnu sigurnost”, nego su dodatne i savjetodavne, pa se, prema tome, ne
možete pouzdati u njih kao da su ključne za sigurnost prilikom upotrebe bilo
kakvog zrakoplova, plovila i automobila. Ove informacije pružaju se “kako jesu,”
a XM i Garmin odriču se bilo kakvih jamstava, izričitih ili podrazumijevanih,
u vezi s tim ili emitiranjem i prijemom istih. Nadalje, XM i Garmin ne jamče
točnost, pouzdanost, potpunost ili aktualnost meteoroloških i prometnih
informacija pruženih putem usluge Radio Service. XM i Garmin, njihovi
dobavljači podataka, pružatelji usluga, marketinški/distribucijski, softverski ili
internetski partneri ili proizvođači hardvera nisu ni u kom slučaju odgovorni vama
ili nekoj trećoj strani za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu,
posebnu ili kaznenu nadoknadu štete ili gubitak profita koji je posljedica upotrebe
ili prekida emitiranja ili prijema usluge.
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
OGRANIČENJA NAŠE ODGOVORNOSTI
a) IZJAVE O ODRICANJU ODGOVORNOSTI.
OSIM KAKO JE OVDJE IZRIČITO NAVEDENO, NE DAJEMO NIKAKVA
JAMSTVA NITI IZJAVE, IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE, VEZANE ZA
USLUGU RADIO SERVICE. USLUGU KORISTITE NA VLASTITI RIZIK.
SADRŽAJ I FUNKCIONALNOST USLUGE PRUŽA JE “KAKO JEST,” BEZ
BILO KAKVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH. SVA
TAKVA JAMSTVA ILI IZJAVE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA,
PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA POGODNOSTI ZA TRŽIŠTE,
POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, VLASNIŠTVA I POŠTIVANJA
PRAVA) OVIME SE ODRIČU.
b) OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI.
NISMO ODGOVORNI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU ILI
POSLJEDIČNU ŠTETU ILI GUBITKE POVEZANE S UPOTREBOM
USLUGE RADIO SERVICE, BEZ OBZIRA RADI LI SE O NEMARU ILI
NEČEM DRUGOM. NAŠA POTPUNA ODGOVORNOST VAMA ILI DRUGIM
OSOBAMA KOJE SU KORISNICI VAŠIH USLUGA, BEZ OBZIRA NA
UZROK, NI U KOM SLUČAJU NE MOŽE PRIJEĆI IZNOS KOJI STE NAM
PLATILI ZA USLUGU KOJU STE PRIMALI TIJEKOM PERIODA OD ŠEST
(6) MJESECI NEPOSREDNO PRIJE ODREĐENOG DOGAĐAJA KOJI JE
UZROKOVAO PRIMJENJUVU ŠTETU ILI GUBITAK. OVA DISTRIBUCIJA
RIZIKA ODRAŽAVA SE U NAŠIM CIJENAMA. PREMA VAŠIM DRŽAVNIM
ZAKONIMA MOŽDA IMATE VEĆA PRAVA NEGO ŠTO SU OVDJE
NAVEDENA.
Ovaj proizvod razvijen je koristeći DAFIF™, proizvod agencije National
Geospatial-Intelligence Agency.
17
Dodatak
Ovaj proizvod podržali su, ili na neki drugi način odobrili, agencija National
Geospatial-Intelligence Agency ili američko ministarstvo obrane (10 U.S.C. 425).
a. Prema odredbi 10 U.S.C. 456, protiv Sjedinjenih Američkih Država ne može
se podići civilna tužba na temelju sadržaja navigacijskog pomagala koji su
pripremile ili distribuirale bivša agencija Defense Mapping Agency (DMA), ili
agencije National Imagery and Mapping Agency (NIMA) i National GeospatialIntelligence Agency (NGA).
b. DAFIF™ proizvod isporučuje se “kakav jest” i NGA ne pruža nikakvo jamstvo,
izričito ili podrazumijevano, uključujući, ali bez ograničenja na, podrazumijevana
jamstva pogodnosti za tržište i pogodnosti za određenu namjenu ili koja proizlaze
iz odredbi ili zakona, ili načina poslovanja ili poslovne prakse, glede točnosti i
rada proizvoda.
c. Niti NGA niti njezino osoblje nisu odgovorni za bilo kakve zahtjeve za
odštetom, gubitke i štetu proizašlu iz ili povezanu s upotrebom ovog proizvoda.
Korisnik pristaje da neće ni koji način teretiti agenciju United States National
Geospatial-Intelligence Agency. Jedini i isključivi pravni lijek dostupan korisniku
je prestanak korištenja DAFIF proizvoda. Ovaj proizvod razvijen je koristeći
DAFIF™, proizvod agencije National Geospatial-Intelligence Agency.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju ograničenu licencu
za korištenje softvera ugrađenog u ovaj uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom
izvršnom obliku tijekom normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin i/ili davatelji
sadržaja treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog
vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja
treće strane i kao takav zaštićen zakonima o autorskim pravima u SAD-u te
međunarodnim sporazumima o zaštiti autorskih prava. Nadalje, potvrđujete
da su struktura, organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen,
važne poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja - trećih strana te da
izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke Garmin i/ili davatelja
sadržaja - trećih strana. Obvezujete se da nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu,
modifikaciju, obrnuto sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver
ili neki njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove zasnovane na
Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Softver u bilo koju
drugu državu i time kršiti zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli
izvoza bilo koje druge primjenjive države.
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA ZA ISCRTAVANJE PRISTAJETE NA OBVEZU
PREMA ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG UGOVORA
ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.
18
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
Dodatak
Nijanse boja meteoroloških upozorenja i
meteorološkog izvješća
Boja
Pomorska
meteorološka
grupa
Kategorije vremenskih uvjeta
Svijetlo plava Bujice
Tamnoplava Poplava
Žuto
Ružičasta
Poplava određenog područja, poplava
obale, lavina blata, poplava, visoka
razina vode, hidrološka, obolna poplava
na jezerima, poplava izazvana olujom
Pomorski/Vjetar Oštri vjetar, ekstremni vjetar, smrznuta
morska voda pri kontaktu, udari vjetra,
opasno more, jaki valovi, jak vjetar,
orkanski vjetrovi, jezerski vjetar,
Les Suêtes vjetrovi, niski vodostaj,
pomorsko vrijeme, povratna struja,
opasni vjetrovi za manja plovila, opasno
more za manje brodove, opasni vjetrovi
za male brodove pri lukama i ušćima
rijeka, opasni vjetrovi za male brodove,
olujno nevrijeme, udari vjetra, oluja,
snažni vjetar, tsunami, pijavica, vjetar,
olujni vjetar
Razno
Kvaliteta zraka, nepomični zrak,
padanje pepela, pijesak nošen vjetrom,
velika vrućina, vrijeme pogodno za
požare, vrućina, visoka temperatura i
vlažnost, indeks topline, indeks topline i
zdravlje, kiša, posebno vrijeme, vrijeme
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
Boja
Narančasto
Pomorska
meteorološka
grupa
Kategorije vremenskih uvjeta
Snažna oluja
Crveno
Tornado
Ljubičasta
Tropski
Tamnosiva
Vidljivost
Bijela
Zima
Uragan, kopneni uragan, kontinentalna
tropska oluja, tropska oluja, tajfun
Gusta magla, gusti dim, pješčana oluja,
smog
Pritjecanje polarnog zraka, lavina,
mećava, snježni zapusi, nagli pad
temperature, ekstremna hladnoća, nagli
pad temperature ispod nule, smrzavanje,
ledena kišica, ledena magla, ledena
kiša, mraz, smrzavanje tla, smrznuta
morska voda pri kontaktu, jak snijeg,
ledena oluja, snijeg na jezerima, snježni
zapusi, susnježica, snijeg, snijeg i
snježni zapusi, snježna oluja, hladnoća
vjetra, zimska oluja, zimsko vrijeme
19
Dodatak
Ugovor za uslugu XM Satellite Radio Service
XM Satellite Radio Inc.
Hardver i obavezna mjesečna pretplata prodaju se odvojeno. Naknada za pretplatu
je samo za korisnike. Mogu se primjenjivati druge naknade i porezi, uključujući
jednokratnu naknadu za aktivaciju. Sve naknade za programiranje i meteorološke
podatke podložne su promjeni. XM WX prikazi meteoroloških podataka i
dostupnost pojedinih proizvoda razlikuju se prema hardveru. Prijem XM
signala može varirati ovisno o lokaciji. Pretplate podložne korisničkom ugovoru
uključene su u XM komplet dobrodošlice i dostupne na adresi xmradio.com.
XM Radio U.S. Usluge satelita dostupne su jedino osobama starijima od 18 u 48
kontinentalnih američkih saveznih država i D.C. XM WX registrirani je trgovački
znak tvrtke XM Satellite Radio Inc.
20
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
Indeks
Indeks
A
alarmi
bujice 13
pomorski 13
poplava 13
snažna oluja 13
tornado 13
animirana radarska petlja 3
antena
odabir 14
zahtjevi 1
C
ćelije oluje 3
centri tlaka 5
D
Državni meteorološki zavod (National
Weather Service) 1
E
emitiranja, podaci o vremenu 2
I
izvješća plutače 10
izvješća, vrijeme 4
J
jačina zvuka 15
K
Karta padalina 2
karta Perspective 3D 11
Karta prognoze 5, 10
Karta uvjeta na moru 6
karte
izmjena 3
navigacija 11
perspective 3D 11
predviđanje vremena 2
prognoza 5, 10
ribolov 11
ribolovna prognoza 8
uvjeti na moru 6
kontaktiranje službe za korisničku podršku i
L
legende 7, 12
lokacije riba 9, 12
M
međutočke, stvaranje 10
munje 3
N
način rada simulatora i
naoblaka 3, 12
navigacijska karta 11
P
padaline 2
popis kanala 15
prekrivanje, vrijeme 11
Dodatak za GPSMAP 400/500 Series Weather
pretplata
vrijeme 14
prognostičarska karta za padaline 2
prognostičarska ribolovna karta 8
prognoze 5
budućnost 5
grad 6
pomorski 5
prošlo 5
pučina 5
riba 12
trenutno 5
vrijeme 5
R
radio prijemnik i
radio, XM satelitski 15
Ribolovna karta 11
vrijeme 8
S
služba za korisničku podršku i
Služba za korisničku podršku tvrtke Garmin
i
T
temperatura mora 12
temperatura, more 12
temperatura vode 8
tlak na površini 8
tlak, površina 8
Traka XM Satellite Radio 16
U
upozorenja, vrijeme 4
uragani 4
Usluga XM Satellite Radio 15
uvjeti na moru 6
V
val
razdoblje 7
smjer 7
visina 7
vidljivost
navigacijska karta 12
prikaz vremena 9
vjetrovi na površini 7
vjetrovi, površina 7
vodič kroz kanale 15
vrijeme
alarmi 13
antena i
fronte 5
izvješća 4
podaci o padalinama 2
prekrivanje 11
upozorenja 4
X
XM WX Satellite Weather 1
21
Za najnovija besplatna ažuriranja softvera (uz iznimku kartografskih podataka) tijekom vijeka trajanja proizvoda tvrtke
Garmin posjetite Garminovu web-stranicu www.garmin.com.
© 2011. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
www.garmin.com
Svibanj 2011.
190-01244-46 Rev. A
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising