Garmin | echoMAP™ 50dv | Installation guide | Garmin echoMAP™ 50dv Instrukcja instalacji

Garmin echoMAP™ 50dv Instrukcja instalacji
Uwagi dotyczące montażu
GPSMAP® Instrukcja instalacji
urządzenia serii 500/700 i echoMAP™
serii 50/70
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego.‍ Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu
wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany
odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu.‍
Poza tym, podłączenie przewodu zasilającego bez
zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje
unieważnienie gwarancji na produkt.‍
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.‍
UWAGA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.‍
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.‍
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy
Garmin
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍support i kliknij opcję
Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych krajach.‍
• Jeśli znajdujesz się w USA, zadzwoń pod numer (913) 397
8200 lub (800) 800 1020.‍
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 2380000.‍
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 8501241.‍
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
•
Wiertarka i wiertła
Wkrętak krzyżowy nr 2
Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
Pilnik i papier ścierny
Środek uszczelniający do zastosowań morskich (opcjonalnie)
Październik 2014
UWAGA
Urządzenie należy zamontować w miejscu, które nie jest
narażone na działanie skrajnych temperatur lub ekstremalnych
warunków.‍ Zakres temperatur dla tego urządzenia jest podany
w danych technicznych produktu.‍ Długotrwałe wystawianie
urządzenia na działanie temperatur spoza tego zakresu
(dotyczy przechowywania i użytkowania) może spowodować
uszkodzenie urządzenia.‍ Uszkodzenia spowodowane
działaniem skrajnych temperatur i powiązane konsekwencje nie
są objęte gwarancją.‍
Używając dostarczonego osprzętu i szablonu, urządzenie
można zamontować wykorzystując jedną z dwóch metod.‍
Można użyć dostarczonego uchwytu i osprzętu, by zamontować
urządzenie na uchwycie pałąkowym lub można użyć
dostarczonego szablonu i osprzętu, by zamontować urządzenie
na płasko na desce rozdzielczej.‍ Jeśli urządzenie ma zostać
zamontowane przy pomocy alternatywnej metody, w której jest
umieszczone na płasko z przodu deski rozdzielczej, należy
kupić u sprzedawcy firmy Garmin® zestaw do montażu płaskiego
(do nabycia osobno wraz z zalecanym profesjonalnym
montażem).‍
Wybierając miejsce montażu, należy zwrócić uwagę na
następujące kwestie.‍
UWAGA: Nie wszystkie metody montażu są dostępne dla
wszystkich modeli urządzeń.‍ Więcej informacji na temat danego
modelu zawiera sekcja dotycząca określonego typu montażu.‍
• Miejsce montażu powinno umożliwić wygodną obsługę
urządzenia podczas podróży łodzią.‍
• Miejsce montażu powinno zapewniać łatwy dostęp do
wszystkich interfejsów urządzenia, takich jak klawiatura,
ekran dotykowy i czytnik kart, jeśli są używane.‍
• Powierzchnia montażowa powinna być wystarczająco
mocna, aby zapewnić podparcie dla ciężaru urządzenia oraz
chronić je przed nadmiernymi wibracjami lub wstrząsami.‍
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.‍
• Miejsce musi umożliwiać doprowadzenie i podłączenie
wszystkich przewodów.‍
Montaż urządzenia pięciocalowego na
uchwycie pałąkowym
UWAGA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu.‍ Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.‍
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną
wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone.‍ Firma
Garmin zaleca zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się
przed dokręcaniem śrub.‍
Można użyć dołączonego wspornika, aby zamontować
urządzenie na uchwycie pałąkowym na płaskiej powierzchni.‍
W modelach pięciocalowych można również zainstalować
połączenie obrotowe w podstawie wspornika do montażu na
uchwycie pałąkowym (Montaż urządzenia pięciocalowego na
uchwycie pałąkowym z podstawą obrotową).‍
1 Używając wspornika do montażu na uchwycie pałąkowym À
jako szablonu, oznacz otwory prowadzące Á.‍
Wydrukowano na Tajwanie
190-01556-80_0C
2 Przy użyciu wiertła 3 mm (1/8 cala) wywierć otwory
prowadzące.‍
3 Przy pomocy dołączonych wkrętów  przykręć wspornik do
montażu na uchwycie pałąkowym do powierzchni
montażowej.‍
4 Z boku urządzenia zainstaluj pokrętła do montażu na
uchwycie pałąkowym Ã.‍
5 Umieść urządzenie we wsporniku do montażu na uchwycie
pałąkowym i dokręć pokrętła.‍
Montaż urządzenia pięciocalowego na uchwycie
pałąkowym z podstawą obrotową
UWAGA
Do przymocowania podstawy obrotowej należy używać
wyłącznie śrub maszynowych lub wkrętów samogwintujących
z łbem stożkowym ściętym.‍ Użycie śrub z łbem stożkowym
płaskim może spowodować uszkodzenie uchwytu
montażowego.‍
W urządzeniach pięciocalowych można również dodać
połączenie obrotowe do uchwytu pałąkowego.‍ Podstawa
obrotowa pozwala prowadzić przewody przez powierzchnię
montażową (opcjonalnie).‍
1 Używając podstawy obrotowej jako szablonu À, oznacz trzy
otwory prowadzące Á.‍
2 Jeśli prowadzisz przewody przez powierzchnię montażową,
oznacz położenie bezpośrednio w środku trzech otworów
prowadzących (opcjonalnie).‍
3 Używając wiertła o średnicy 3 mm (1/8 cala), nawierć trzy
otwory prowadzące.‍
4 Jeśli prowadzisz przewody przez powierzchnię montażową,
nawierć otwór o średnicy 25,4 mm (1 cala) w środku trzech
otworów prowadzących (opcjonalnie).‍
5 Jeśli prowadzisz przewody przez powierzchnię montażową,
poprowadź je przez otwór wywiercony w kroku 5 i poluzuj je
na tyle, by złącza dosięgły urządzenia po jego zamontowaniu
(opcjonalnie).‍
6 Jeśli prowadzisz przewody przez powierzchnię montażową,
poprowadź je przez otwory  w tylnej części uchwytu
obrotowego (opcjonalnie).‍
7 Przy pomocy dwóch dołączonych śrub à przykręć podstawę
obrotową do powierzchni montażowej.‍
8 Umieść wspornik do montażu na uchwycie pałąkowym Ä na
podstawie obrotowej i dokręć przy pomocy pokrętła uchwytu
obrotowego Å.‍
9 Z boku urządzenia zainstaluj pokrętła do montażu na
uchwycie pałąkowym Æ.‍
10 Umieść urządzenie we wsporniku do montażu na uchwycie
pałąkowym i dokręć pokrętła.‍
11 Jeśli poprowadziłeś przewody przez powierzchnię
montażową, nałóż środek uszczelniający do zastosowań
morskich na otwory w tylnej części uchwytu obrotowego
(opcjonalnie).‍
Montaż urządzenia siedmiocalowego na
uchwycie pałąkowym
UWAGA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu.‍ Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.‍
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną
wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone.‍ Firma
2
Garmin zaleca zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się
przed dokręcaniem śrub.‍
Można użyć dołączonego wspornika w celu zamontowania
urządzenia na uchwycie pałąkowym na płaskiej powierzchni.‍
Wspornik do montażu na uchwycie pałąkowym dla urządzenia
siedmiocalowego umożliwia poprowadzenie przewodów przez
powierzchnię montażową (opcjonalnie).‍
1 Wybierz elementy montażowe odpowiednie dla powierzchni
montażowej oraz dla wspornika do montażu na uchwycie
pałąkowym.‍
2 Używając wspornika do montażu na uchwycie pałąkowym À
jako szablonu, oznacz otwory prowadzące Á.‍
3 Jeśli prowadzisz przewody przez powierzchnię montażową,
oznacz położenie w środku czterech otworów prowadzących
(opcjonalnie).‍
Używając
wiertła odpowiedniego dla elementów
4
montażowych, nawierć cztery otwory pilotażowe.‍
5 Jeśli prowadzisz przewody przez powierzchnię montażową,
nawierć otwór o średnicy 32 mm (1¼ cala) w środku czterech
otworów prowadzących (opcjonalnie).‍
6 Jeśli prowadzisz przewody przez powierzchnię montażową,
poprowadź je przez otwór wywiercony w kroku 5 i poluzuj je
na tyle, by złącza dosięgły urządzenia po jego zamontowaniu
(opcjonalnie).‍
7 Jeśli prowadzisz przewody przez powierzchnię montażową,
poprowadź je przez otwory w tylnej części wspornika do
montażu na uchwycie pałąkowym (opcjonalnie).‍
Przy
pomocy wybranych elementów montażowych Â
8
przykręć wspornik do montażu na uchwycie pałąkowym do
powierzchni montażowej.‍
9 Z boku urządzenia zainstaluj pokrętła do montażu na
uchwycie pałąkowym Ã.‍
Umieść
urządzenie we wsporniku do montażu na uchwycie
10
pałąkowym i dokręć pokrętła.‍
11 Jeśli poprowadziłeś przewody przez powierzchnię
montażową, nałóż środek uszczelniający do zastosowań
morskich na otwory w tylnej części uchwytu obrotowego
(opcjonalnie).‍
Płaski montaż urządzenia
UWAGA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia.‍ Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.‍
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają montaż urządzenia
na desce rozdzielczej.‍
Jeśli urządzenie ma zostać zamontowane przy pomocy
alternatywnej metody, w której jest umieszczone na płasko
z przodu deski rozdzielczej, należy kupić u sprzedawcy firmy
Garmin zestaw do montażu płaskiego (do nabycia osobno wraz
z zalecanym profesjonalnym montażem).‍
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym
chcesz wykonać montaż urządzenia.‍
2 Odklej warstwę ochronną z tyłu szablonu i przyklej go
w miejscu, w którym chcesz zamontować urządzenie.‍
3 Używając wiertła o średnicy 9,5 mm (3/8 cala) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.‍
4 Za pomocą wyrzynarki przetnij powierzchnię montażową
wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii ciągłej oznaczonej na
szablonie.‍
5 Umieść urządzenie w otworze, aby sprawdzić dopasowanie.‍
6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.‍
Po
dopasowaniu urządzenia do wycięcia upewnij się, że
7
otwory montażowe urządzenia są wyrównane z otworami
prowadzącymi na szablonie.‍
8 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane,
zaznacz nowe położenie otworów prowadzących.‍
9 Używając wiertła o średnicy 3,2 mm (1/8 cala) wywierć otwory
prowadzące.‍
10 Usuń szablon z powierzchni montażowej.‍
11 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go
w wycięciu.‍
UWAGA: Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy
zasłonić nieużywane złącza przy użyciu dostarczonych
zatyczek ochronnych.‍
12 Zamocuj gumową uszczelkę À z tyłu urządzenia.‍
Gumowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie.‍
Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy
odkleić warstwę ochronną.‍
13 Umieść urządzenie w wycięciu.‍
14 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych śrub Á.‍
15 Zamocuj ramkę dekoracyjną, zatrzaskując ją wokół krawędzi
urządzenia.‍
Informacje o wiązce przewodów
• Wiązka przewodów łączy urządzenie z zasilaniem,
urządzeniami NMEA® 0183 oraz lampą lub brzęczykiem
emitującymi alerty wizualne lub dźwiękowe.‍
3
• Wiązka przewodów jest pakowana bez zainstalowanego
kółka blokującego.‍ Przewód należy doprowadzić przed
zainstalowaniem kółka blokującego.‍
• Po podłączeniu kółka blokującego do wiązki przewodów
upewnij się, że kółko jest prawidłowo podłączone, a także że
obecna jest okrągła uszczelka w celu zapewnienia
bezpieczeństwa połączenia.‍
• Urządzenie ma dwa wewnętrzne porty NMEA 0183 służące
do podłączenia zgodnych urządzeń NMEA 0183.‍ Przy
podłączaniu urządzenia zarówno do przesyłania, jak
i odbierania, użyj przewodów z tego samego wewnętrznego
portu NMEA 0183.‍
• Jeśli konieczne będzie przedłużenie przewodów zasilającego
i uziemienia, użyj przewodu 16 AWG (1,31 mm²).‍
• Jeśli konieczne jest przedłużenie przewodów NMEA 0183 lub
alarmowego, użyj przewodu 22 AWG (0,33 mm²).‍
• W przypadku podłączania urządzeń zgodnych z interfejsem
NMEA 0183 do portów, z których każdy ma dwa przewody
przesyłowe (Tx) lub dwa przewody odbiorcze (Rx), nie jest
konieczne podłączenie urządzenia zgodnego z interfejsem
NMEA 0183 do wspólnego uziemienia.‍
• W przypadku podłączania urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA 0183 do portów, z których każdy ma
jeden przewód przesyłowy (Tx) lub jeden przewód odbiorczy
(Rx), urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183 należy
podłączyć do wspólnego uziemienia.‍
Schemat połączeń interfejsu NMEA 0183
+
Element
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
À
Á
Â
Element Kolor przewodu Funkcja przewodu
À
Á
Â
Czerwony
Zasilanie
Czarny
Uziemienie (zasilanie i 0183 NMEA)
Niebieski
NMEA 0183 port wewnętrzny 1 Tx
(wyjście)
Ã
Brązowy
NMEA 0183 port wewnętrzny 1 Rx
(wejście)
Ä
Szary
NMEA 0183 port wewnętrzny 2 Tx
(wyjście)
Å
Fioletowy
NMEA 0183 port wewnętrzny 2 Rx
(wejście)
Pomarańczowy
Akcesorium włączone
Żółty
Alarm niski
Æ
Ç
Podłączanie wiązki przewodów do zasilania
OSTRZEŻENIE
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego.‍ Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu
wskutek pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany
odpowiedni bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu.‍
Poza tym, podłączenie przewodu zasilającego bez
zastosowanego odpowiedniego bezpiecznika spowoduje
unieważnienie gwarancji na produkt.‍
-
Wiązka przewodów
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Element Funkcja
Kolor
przewodu firmy przewodu
Garmin
firmy Garmin
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Funkcja przewodu
urządzenia zgodnego
z interfejsem NMEA
0183
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie
Czarny
Uziemienie danych
Tx/Rx
Tx/Rx/B (-)
Tx
Niebieski
Rx/A (+)
Rx
Brązowy
Tx/A (+)
Połączenia lampy lub brzęczyka
Urządzenie może być używane z lampą lub brzęczykiem (bądź
z obydwoma urządzeniami jednocześnie) w celu emitowania
alertu dźwiękowego lub świetlnego, kiedy ploter nawigacyjny
wyświetla komunikat.‍ Jest to opcjonalne, a przewód alarmu nie
jest konieczny do prawidłowego działania urządzenia.‍ Podczas
podłączania lampy lub brzęczyka do tego urządzenia należy
zwrócić uwagę na następujące kwestie.‍
• Obwód alarmu przełącza się do stanu niskiego napięcia
podczas emitowania sygnału dźwiękowego alarmu.‍
• Maksymalne natężenie wynosi 100 mA; wymagany jest
przekaźnik w celu ograniczenia natężenia z plotera
nawigacyjnego do 100 mA.‍
• Aby ręcznie przełączać alerty dźwiękowe i świetlne, można
zainstalować jednobiegunowe przełączniki jednokrotne.‍
1 Poprowadź wiązkę przewodów do źródła zasilania i do
urządzenia.‍
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.‍
3 Zamocuj kółko blokujące i okrągłą uszczelkę na końcu wiązki
przewodów.‍
4 Podłącz wiązkę przewodów do urządzenia poprzez
obrócenie kółka blokującego w prawo.‍
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 0183
• Instrukcja instalacji dostarczona wraz ze zgodnym
z interfejsem NMEA 0183 urządzeniem powinna zawierać
informacje wymagane do zidentyfikowania przewodu
przesyłowego oraz (Tx) odbiorczego (Rx) A (+) i B (-).‍ Każdy
port może mieć jeden lub dwa przewody przesyłowe, albo
jeden lub dwa przewody odbiorcze.‍
4
Element Opis
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Źródło zasilania
Przewód zasilający
Brzęczyk
Lampa
Przekaźnik (natężenie cewki 100 mA)
Przełączniki do włączania i wyłączania alertów lampy lub
brzęczyka
Element
Ê
Ë
Ì
Kolor przewodu
Funkcja przewodu
Czerwony
Zasilanie
Czarny
Uziemienie
Żółty
Alarm
Uwagi dotyczące sieci NMEA 2000®
UWAGA
Jeśli na łodzi jest zainstalowana sieć NMEA 2000, powinna być
już podłączona do zasilania.‍ Nie podłączaj przewodu
zasilającego NMEA 2000 do zainstalowanej już sieci NMEA
2000, ponieważ tylko jedno źródło zasilania powinno być
podłączone do sieci NMEA 2000.‍
Przewód zasilający NMEA 2000 należy podłączyć do stacyjki
łodzi lub przez inny wbudowany przełącznik.‍ Urządzenia NMEA
2000 rozładują akumulator, jeśli ich przewody zasilające NMEA
2000 zostaną podłączone bezpośrednio do akumulatora.‍
Modele urządzeń zgodnych ze standardem NMEA 2000 można
podłączyć do sieci NMEA 2000 na łodzi w celu udostępniania
danych z urządzeń obsługujących standard NMEA 2000, takich
jak radio UKF.‍ Niezbędne przewody i złącza NMEA 2000
sprzedawane są osobno.‍
Aby uzyskać podstawowe informacje o standardzie NMEA
2000, należy zapoznać się z rozdziałem „Podstawowe
informacje dotyczące sieci NMEA 2000” w dokumencie
Informacje techniczne dla produktów NMEA 2000.‍ Aby pobrać
ten dokument, wybierz Podręczniki na stronie urządzenia
w serwisie www.garmin.com.‍
Umieszczony z tyłu urządzenia port oznaczony jako NMEA
2000 służy do podłączenia go do standardowej sieci NMEA
2000.‍
2 Poprowadź przewód przetwornika do tylnej części
urządzenia z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych.‍
3 Podłącz przewód przetwornika do portu SONAR na
urządzeniu.‍
Podłączanie urządzenia do zdalnej anteny
GPS
To urządzenie posiada wewnętrzny odbiornik GPS, ale niektóre
instalacje, np.‍ montaż płaski, mogą nie zapewniać widoku nieba
niezbędnego do obliczenia pozycji GPS.‍ W takiej sytuacji
można zainstalować zewnętrzną antenę GPS firmy Garmin (do
nabycia osobno) i podłączyć ją do urządzenia w celu
dostarczenia informacji GPS.‍
Urządzenia, które mogą odbierać informacje z zewnętrznej
anteny GPS firmy Garmin, mają port oznaczony jako EXT GPS
1 Aby w prawidłowy sposób zainstalować na łodzi zewnętrzną
antenę GPS firmy Garmin, należy postępować zgodnie
z dołączonymi do niej instrukcjami.‍
2 Poprowadź przewód anteny do tylnej części urządzenia
z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych.‍
3 Podłącz przewód anteny do odpowiedniego portu EXT GPS
w urządzeniu.‍
Podłączanie urządzenia do radaru
morskiego firmy Garmin
Informacje z radaru morskiego firmy Garmin mogą otrzymywać
jedynie urządzenia dostosowane do współpracy z radarem.‍
Urządzenia dostosowane do współpracy z radarem posiadają
port oznaczony jako RADAR.‍ Aby określić typ radaru
spełniający twoje potrzeby, przejdź na stronę www.garmin.com
lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Garmin.‍
1 Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do radaru, aby
w prawidłowy sposób zainstalować go na łodzi.‍
2 Poprowadź przewód sieciowy Garmin Marine Network od
radaru do tylnej części urządzenia z dala od źródeł zakłóceń
elektrycznych.‍
Podłącz
przewód sieciowy Garmin Marine Network do portu
3
RADAR w urządzeniu.‍
Dodatkowa uwaga dotycząca uziemienia
Element
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Opis
Urządzenie firmy Garmin zgodne z siecią NMEA 2000
Ta uwaga dotyczy wyłącznie urządzeń z 7-calowym
wyświetlaczem.‍
W przypadku większości sposobów instalacji to urządzenie nie
wymaga dodatkowego uziemienia obudowy.‍ Jeśli występują
zakłócenia, można użyć śruby uziemienia na obudowie, aby
podłączyć urządzenie do wodnego uziemienia łodzi
i wyeliminować zakłócenia.‍
Kabel podłączeniowy NMEA 2000
Przewód zasilający sieci NMEA 2000
Stacyjka lub wbudowany przełącznik
Źródło zasilania 12 V DC
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Trójnik NMEA 2000
Terminator lub przewód szkieletu sieci NMEA 2000
Podłączanie urządzenia do przetwornika
Urządzenia, które mogą odbierać informacje o głębokości
z przetwornika firmy Garmin mają port oznaczony jako SONAR.‍
Aby określić typ przetwornika spełniający twoje potrzeby,
przejdź na stronę www.garmin.com lub skontaktuj się
z lokalnym sprzedawcą firmy Garmin.‍
1 Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do
przetwornika, aby w prawidłowy sposób zainstalować go na
łodzi.‍
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.‍
1 Włącz ploter nawigacyjny.‍
5
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.‍
Typ
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.‍
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.‍
Po zakończeniu procesu aktualizacji oprogramowania
urządzenie powróci do normalnej pracy.‍
5 Wyjmij kartę pamięci.‍
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.‍
PGN
Opis
126996 Informacje o produkcie
127250 Kierunek łodzi
128259 Prędkość względem wody
128267 Głębokość wody
129539 GNSS DOP
129799 Częstotliwość radiowa, tryb i moc
130306 Dane o wietrze
130312 Temperatura
Transmisja
126464 Grupowa funkcja Transmisja/Odbieranie
listy PGN
127258 Deklinacja magnetyczna
129025 Pozycja: Szybka aktualizacja
129026 KDd i PND: Szybka aktualizacja
Dane techniczne
129029 Dane pozycji GNSS
Fizyczne dane techniczne
129283 Błąd zejścia z trasy
Urządzenie
Dane techniczne
Wielkość
129284 Dane nawigacji
Modele
pięciocalowe
Wymiary (szer.‍ ×
wys.‍ × gł.‍)
155 × 151 × 61 mm (67/64 ×
515/16 × 213/32 cale )
129285 Informacje o trasie i punktach
Rozmiar
74 × 101,6 mm (229/32 cale ×
wyświetlacza (szer.‍ 4 cale)
× wys.‍)
Masa
Modele
siedmiocalowe
129540 Widoczne satelity GNSS
Odbiór
127250 Kierunek łodzi
127488 Parametry silnika: Szybka aktualizacja
779 g (1,72 funta)
Wymiary (szer.‍ ×
wys.‍ × gł.‍)
230 × 143 × 58 mm
55/8 × 29/32 cale )
(91/
16
127489 Parametry silnika: Dynamiczne
×
127493 Parametry transmisji: Dynamiczne
Rozmiar
153 × 85 mm (61/64 cale ×
wyświetlacza (szer.‍ 311/32 cale)
× wys.‍)
Wszystkie modele
127245 Ster
Masa
1,048 kg (2,31 funta)
Zakres temperatur
Od -15° do 55°C (od 5° do
131°F)
Materiał
Plastik poliwęglanowy
127498 Parametry silnika: Statyczne
127505 Poziom płynu
129038 Raport pozycji A klasy AIS
129039 Raport pozycji B klasy AIS
129040 Rozszerzony raport pozycji B klasy AIS
129794 Dane statyczne i związane z podróżą
A klasy AIS
Specyfikacja elektryczna
129798 Lotniczy raport pozycji AIS SAR
129802 Komunikat związany z bezpieczeństwem
AIS
Urządzenie
Dane techniczne
Wielkość
Wszystkie modele
Moc wejściowa
10–32 V DC
Bezpiecznik
3 A, szybkodziałający
NMEA 2000 — LEN
2
NMEA 2000 — pobór
100 mA maks.‍
130311 Parametry środowiskowe
(zdezaktualizowane)
27 W
130313 Wilgotność
Modele pięciocalowe Maks.‍ zużycie energii
przy 10 V DC
129808 Informacja o wywołaniu DSC
130310 Parametry środowiskowe
130314 Rzeczywiste ciśnienie
Typowy pobór prądu przy 450 mA
12 V DC
Modele
siedmiocalowe
Maks.‍ pobór prądu przy
12 V DC
2,7 A
Bezpieczny dystans dla
kompasu
450 mm (17,72 cala)
Maks.‍ zużycie energii
przy 10 V DC
27 W
Typowy pobór prądu przy 1,3 A
12 V DC
Maks.‍ pobór prądu przy
12 V DC
2,3 A
Bezpieczny dystans dla
kompasu
600 mm (23,62 cala)
Informacje o PGN sieci NMEA 2000
Typ
PGN
Opis
Transmisja i odbiór 059392 Potwierdzenie ISO
059904 Żądanie ISO
130576 Małe jednostki – status
Ta informacja odnosi się tylko do produktów zgodnych z NMEA 2000.‍
Informacje o interfejsie NMEA 0183
Typ
Sentencja
Opis
Transmisja
GPAPB
APB: Sentencja „B” kontrolera
kierunku lub trasy (autopilota)
GPBOD
BOD: Namiar (początek do celu)
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do
punktu
GPGGA
GGA: Dane pozycji systemu
GPS
GPGLL
GLL: Pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
GPGSV
GSV: Widoczne satelity GNSS
GPRMB
RMB: Zalecane minimalne
informacje dotyczące nawigacji
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne dane
specyficzne dla satelitów GNSS
060928 Uzyskanie adresu ISO
126208 NMEA – grupowa funkcja Polecenie/
Żądanie/Potwierdzenie
6
Typ
Odbiór
Sentencja
Opis
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad dnem
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
GRME
E: Szacowany błąd
PGRMM
M: Układ odniesienia
PGRMZ
Z: Wysokość
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej
przetwornika
SDDPT
DPT: Głębokość
SDMTW
MTW: Temperatura wody
SDVHW
VHW: Prędkość i kierunek wody
DPT
Głębokość
DBT
Głębokość poniżej przetwornika
MTW
Temperatura wody
VHW
Prędkość i kierunek wody
WPL
Pozycja punktu
DSC
Informacje cyfrowego wywołania
selektywnego
DSE
Rozszerzone cyfrowe wywołanie
selektywne
HDG
Kierunek, zboczenie i deklinacja
HDM
Kierunek, magnetyczny
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
MDA
Złożone informacje
meteorologiczne
MWV
Prędkość i kąt wiatru
VDM
Komunikat łącza danych AIS
VHF
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz
zdaniach organizacji National Marine Electronics Association (NMEA):
NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA
(www.nmea.org)
7
Garmin®, logo Garmin oraz GPSMAP® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. echoMAP™ jest znakiem towarowym firmy
Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
NMEA®, NMEA 2000® i logo NMEA 2000 są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji National Marine Electronics Association.
© 2013–2014 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising