Garmin | echoMAP™ 50dv | Garmin echoMAP™ 50dv Weather and XM Satellite Radio supplement

Garmin echoMAP™ 50dv Weather and XM Satellite Radio supplement
GPSMAP 400/500-serien
®
Weather and XM Satellite Radio
supplement
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina
produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella
uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin®, Garmin-logotypen, GPSMAP®, BlueChart®, GDL® och g2 Vision® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, registrerade i USA och i andra länder. Dessa varumärken får inte
användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. DAFIF™ är ett varumärke som tillhör National Geospatial-Intelligence Agency. XM® och XM WX Satellite Weather® är registrerade varumärken som tillhör XM
Satellite Radio Inc.
Introduktion
Introduktion
Kontakta Garmins produktsupport
Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor om den här produkten.
 VARNING
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i
produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.
Den här handboken innehåller information om XM WX Satellite Weather®,
väderinformation över GSM-mobiltelefonsystemet (Global System for Mobile
communication) och XM®-satellitradioinformation för följande produkter:
GPSMAP® 431
GPSMAP 431s
GPSMAP 441
GPSMAP 441s
GPSMAP 531
GPSMAP 531s
GPSMAP 536
GPSMAP 536s
GPSMAP 541
GPSMAP 541s
GPSMAP 546
GPSMAP 546s
• Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller
kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397.8200 eller (800) 800.1020.
• I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på
0808 2380000.
• I Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på Contact
Support för information om support från ditt hemland.
Simulatorläge
Simulatorläget tillhandahåller en simulering av väderinformation.
Krav på mobiltelefonutrustning
För att använda väderinformation över mobiltelefonnätet måste du ha en GSMantenn, t.ex. en Garmin GDL 40. Information om hur du ansluter din plotter till en
mobiltelefonantenn finns i antennens installationsinstruktioner.
Krav på XM-utrustning
För att använda XM WX Satellite Weather måste du ha Garmins XMsatellitvädermottagare. För att använda XM Satellite Radio måste du ha
Garmins XM-satellitradiomottagare. Gå till www.garmin.com/xm för mer
information. Anvisningar för hur du ansluter XM-antennen och mottagarren samt
prenumerationsinstruktioner finns i XM-utrustningens bruksanvisning.
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
i
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Introduktion.............................. i
Krav på mobiltelefonutrustning........i
Krav på XM-utrustning.....................i
Kontakta Garmins
produktsupport..............................i
Simulatorläge..................................i
XM WX Satellite Weather
och väderinformation över
mobiltelefonnätet.................... 1
Väderinformation över
mobiltelefonnätet.........................1
XM WX Satellite Weather...............1
Väderfunktioner..............................1
Väderdatasändningar.....................2
Statusmeddelanden.......................2
Visa nederbördsinformation............2
Växla väderkarta............................3
Information om stormcell och
åskväder......................................3
ii
Orkaninformation............................4
Vädervarningar och
väderrapporter.............................4
Prognosinformation........................5
Visa havsförhållanden....................6
Visa fiskeinformation......................8
Siktinformation................................9
Visa bojrapporter..........................10
Visa lokal väderinformation
nära en boj.................................10
Skapa en waypoint på
prognoskartan............................10
Om överlagrad väderbild.............. 11
Väderlekslarm..............................13
Välja en mobiltelefon- eller
XM-antenn.................................14
Välja en extern
mobiltelefonantenn....................14
Visa information om
väderprenumerationen...............14
XM Satellite Radio................ 15
Använda XM radio........................15
XM Radio-stapel...........................16
Bilaga..................................... 17
Väderinformationsgaranti.............17
Programlicensavtal.......................18
Färgskuggningar i
vädervarningar och
väderrapporter ..........................19
Avtal för XM-satellitradiotjänst......20
Index...................................... 21
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
XM WX Satellite Weather och
väderinformation över mobiltelefonnätet
 Varning
Den väderinformation som tillhandahålls via den här produkten kan råka ut
för avbrott, innehålla fel eller gammal information och du ska följaktligen
inte lita helt på den. Använd alltid sunt förnuft när du kör eller navigerar
och kontrollera alternativa källor till väderinformation innan du fattar beslut
som påverkar säkerheten. Du godkänner att du är personligen ansvarig för
användning av väderinformationen och för alla dina beslut vad gäller att köra
eller navigera i vädret. Garmin ansvarar inte för några följder av användningen av
väderinformationen.
Väderinformation över mobiltelefonnätet
Cellular Weather tillhandahåller data genom trådlösa tjänstleverantörer. En antenn,
t.ex. Garmin GDL® 40, kommunicerar med närliggande mobiltelefonmaster och
tar emot väderinformationen. Väderinformationen för varje funktion kommer
från välrenommerade väderinformationscentra, t.ex. National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) National Weather Service, Environment
Canada och Météo-France.
Innan du kan ta emot väderinformation över mobiltelefonnätet måste du teckna
en årsprenumeration på önskad tjänst på http://my.garmin.com. Du kan köpa
ett dagpass direkt från plottern. Ett dagpass ger dig väderinformation under
24 timmar framåt. Information för hur du aktiverar den här tjänsten finns
i antennens installationsinstruktioner eller instruktionerna på
http://my.garmin.com.
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
XM WX Satellite Weather
En Garmin XM-satellitvädermottagare och antenn tar emot XM WX Satellite
Weather-information och visar den sedan på olika Garmin-enheter, inklusive
sjökortet på en plotter. Väderinformationen för varje funktion kommer
från välrenommerade väderdatacentra, t.ex. National Weather Service och
Hydrometeorological Prediction Center. För mer information, gå till XM WX
Satellite Weathers webbplats på www.xmwxweather.com.
För att kunna visa XM WX Satellite Weather-information måste du ha
en prenumeration på XM WX Satellite Weather och en Garmin XMsatellitvädermottagare ansluten till en plotter.
Väderfunktioner
Funktion
XM WX
Satellite
Weather
Väderinformation
över mobiltelefonnätet
Typ av nederbörd (sidan 2)
X
X
Satellitbild av molntäcke (sidan 3)
X
X
Europeisk, kanadensisk och amerikansk
(USA) radar (sidan 3)
X
X
Åskväder (sidan 3)
X
X
Allvarlig storm-spår (sidan 4)
X
Varningar i Kanada och USA (sidan 4)
X
X
Orkanspår (sidan 4)
X
X
Yt WX-analys (sidan 5)
X
Prognos för lufttryck på havsnivå (sidan 7)
X
X
1
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Funktion
XM WX
Satellite
Weather
Väderinformation
över mobiltelefonnätet
Ortsprognoser (sidan 6)
X
X
Vindvektorer på marken (sidan 7)
X
X
Vågriktning och prognos för vågriktning
(sidan 7)
X
X
Våghöjd och prognos för våghöjd (sidan 7)
X
X
Vågperiod och prognos för vågperiod (sidan 7)
X
X
Prognoser för fiskeplatser (sidan 9)
X
Sikt (sidan 9) och siktprognos (sidan 10)
X
Lokal marin prognos från nationell
väderstation (sidan 10)
X
X
Bojinformation (sidan 10)
X
X
Temperatur och lufttryck på havsnivå
(sidan 10)
X
X
Väderdatasändningar
Satellitväderinformation sänds ut med fasta intervall. Ett exempel: XMväderradarinformation sänds ut med femminutersintervaller. Väderinformation
över mobiltelefonnätet sänds ut med femtonminutersintervaller. När Garminmottagaren är påslagen eller när en annan väderfunktions väljs, måste mottagaren
ta emot ny information innan den kan visas. Du kan uppleva en fördröjning innan
väderinformation eller en annan funktion visas på sjökortet.
2
Obs! Utseendet på väderfunktioner kan ändras när du byter informationskälla.
När du köper väderinformation över mobiltelefonnätet eller när plottern
automatiskt begär en uppdatering från vädertjänsten, skickas båtens aktuella
position och plottern får sedan väderinformation för det aktuella området,
centrerat runt din aktuella position.
Statusmeddelanden
När du visar en väderkarta kan det hända att ett statusmeddelanden, t.ex. som det
följande, visas längst upp till vänster.
Köp WX – du måste köpa ett dagpass eller en prenumeration för att visa
väderinformation.
Registrera – du måste registrera din mobiltelefonantenn innan du kan köpa
och visa väderinformation från mobiltelefonnätet. Om det här meddelandet
visas när du har registrerat antennen stänger du av systemet och slår på det
igen.
Visa nederbördsinformation
Nederbörd täcker in allt från väldigt lätt regn och snö upp till kraftiga åskstormar,
och de anges med olika skuggor och färger. Nederbörd visas antingen enskilt eller
tillsammans med annan väderinformation.
På skärmen Hem väljer du Information > Väder > Nederbörd.
Tidsstämpeln i det övre vänstra hörnet på skärmen anger hur lång tid som
förflutit sedan leverantören av väderinformation uppdaterade informationen.
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Visa ett animerat radar-urval
Du kan visa nederbördsinformation som en bild från den senaste uppdateringen
eller som en animerad slinga utifrån de senaste uppdateringarna.
På skärmen Hem väljer du Information > Väder > Nederbörd > MENU >
NEXRAD-urval > På.
Tidsstämpeln i det övre vänstra hörnet på skärmen anger hur lång tid som
förflutit sedan leverantören genererade den väderradarbild som visas på
skärmen.
Visa olntäcke
Du kan välja att visa eller dölja molntäcket. XM-väderinformation innehåller
information om molntopparnas höjd.
Väderinformation över mobiltelefonnätet visar moln utifrån de
molntoppstemperaturer som avläses av infraröda satelliter. Mörkare skuggor av
grått betecknar kallare moln som ofta hittas vid cirrus- eller åskmoln. Ljusare
skuggor eller brist på skuggor betecknar varmare moln som ofta associeras med
stratus eller dimma.
Information om stormcell och åskväder
Obs! Stormcellsinformation är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite
Weather-data. Den är inte tillgänglig om du endast tar emot väderdata över
mobiltelefonnätet.
Stormcellsikoner ➊ på nederbördskartan anger både den aktuella positionen för en
storm och den projicerade banan för den stormen för den närmaste framtiden.
➊
➋
➌
På skärmen Hem väljer du Information > Väder > Nederbörd > MENU >
Molntäcke > Visa.
Växla väderkarta
Du kan växla från en typ av väderkarta till en annan.
1.
2.
3.
4.
På skärmen Hem väljer du Information > Väder.
Välj en väderkarta.
Välj MENU > Ändra väder.
Välj en annan väderkarta.
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
Röda koner ➋ visas med en stormcellsikon och den bredaste delen av varje kon
pekar i stormcellens projicerade riktning. De röda linjerna i varje kon anger var
stormen mest sannolikt kommer att befinna sig den närmaste tiden. Varje linje
betecknar 15 minuter.
3
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Blixtnedslag betecknas av blixtikoner ➌. Blixtar visas på nederbördskartan om
nedslag registrerats under de senaste sju minuterna. Det markbaserade nätverket
för registrering av blixtnedslag upptäcker bara blixtar som går från moln till mark.
Orkaninformation
Nederbördskartan kan visa den aktuella positionen för en orkan ➊, en tropisk
storm eller ett tropiskt lågtryck. En röd linje som sträcker sig ut ur en orkanikon
anger den projicerade banan ➋ för orkanen. Mörkare punkter på den röda linjen
anger de projicerade platser genom vilka orkanen kommer att passera, utifrån den
information som tagits emot från väderdataleverantören.
Vädervarningar och väderrapporter
När en sjövädervarning, väderbevakning, väderrekommendation, väderrapport
eller annan väderinformation utfärdas, anger skuggningen ➊ det område som
informationen gäller. Om du vill visa information om varningen eller rapporten
väljer du det skuggade området. Vattenlinjerna ➋ på sjökortet anger gränserna för
marina sjöprognoser, kustprognoser och offshore-prognoser. Väderrapporter kan
bestå av antingen väderbevakningar eller väderrekommendationer.
Se bilagan (sidan 19) för en lista över färgskuggornas betydelser.
➋
➊
➋
4
➊
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Prognosinformation
På prognoskartan visas ortsprognoser, marina väderprognoser, varningar,
orkanvarningar, METAR-rapporter, regionsvarningar, väderfronter och
tryckcentrum (endast XM-data), yttryck och WX-bojar.
Visa aktuell prognosinformation
På skärmen Hem väljer du Information > Väder > Väderprognos.
Visa prognosinformation för en annan tidsperiod
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite
Weather-data. Den är inte tillgänglig om du endast tar emot väderdata över
mobiltelefonnätet.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Väder > Väderprognos.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Om du vill visa väderprognosen för kommande 12 timmar väljer du höger
på navigeringsknappen och om du vill visa prognoser upp till 48 timmar
framåt, i steg om 12 timmar, väljer du höger på navigeringsknappen igen.
• Om du vill visa väderprognosen för föregående 12 timmar väljer
du vänster på navigeringsknappen och om du vill visa prognoser
upp till 48 timmar bakåt, i steg om 12 timmar, väljer du vänster på
navigeringsknappen igen.
Visa en marin väderprognos eller en offshore-väderprognos
1. På skärmen Hem väljer du Information > Väder > Väderprognos.
2. Välj MENU > Starta panorering.
3. Panorera sjökortet till en offshore-plats.
Alternativen Marin väderprognos eller Offshore-väderprognos visas när
prognosinformation finns tillgänglig.
4. Välj Marin väderprognos eller Offshore-väderprognos.
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
Väderfronter och tryckcentra:
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite
Weather-data. Den är inte tillgänglig om du endast tar emot väderdata över
mobiltelefonnätet.
Väderfronter visas som linjer som anger den främre kanten av en luftmassa.
Frontsymbol
Beskrivning
Kallfront
Varmfront
Stillastående front
Ocklusionsfront
Lågtrycksområde
Tryckcentrumsymboler visas ofta nära väderfronter.
Tryckcentrum- Beskrivning
symbol
Anger ett lågtryckscentrum, som är en region med relativt lågt
tryck. När du flyttar dig bort från ett lågtryckscentrum ökar
trycket. Vindarna strömmar moturs runt lågtryckscentrum på det
norra halvklotet.
Anger ett högtryckscentrum, som är en region med relativt högt
tryck. När du flyttar dig bort från ett högtryckscentrum faller
trycket. Vindarna strömmar medurs runt högtryckscentra på det
norra halvklotet.
5
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Ortsprognoser
Ortsprognoser visas som vädersymboler. Prognosen visas i 12-timmarssteg.
XM WX Satellite Weather innehåller data för de kommande 48 timmarna.
Väderinformation över mobiltelefonnätet innehåller data för de kommande 24
timmarna.
Symbol
Väder
Symbol
Väder
Smog (dammigt,
disigt)
Snö (snöbyar, byigt, snöstorm,
drivande snö, snöblandat regn,
underkylt regn, underkylt
duggregn)
Blåsigt
Dimma
Molnigt
Visa havsförhållanden
På sjökortet Havsförhållanden visas information om ytförhållanden, inklusive
vindar, våghöjd, vågperiod och vågriktning.
På skärmen Hem väljer du Information > Väder > Weather Subscription.
Symbol
6
Väder
Symbol
Väder
Delvis molnigt
Regn (duggregn, snöblandat regn,
skurar)
Åska
Uppehåll (soligt, varmt, klart)
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Ytvindar
Ytvindvektorer visas på sjökortet Havsförhållanden med vindpilar som anger från
vilken riktning vinden blåser. En vindpil är en cirkel med en svans. Linjen eller
flaggan ansluten till svansen betecknar vindhastigheten. En kort linje betecknar 5
knop, en lång linje betecknar 10 knop och en triangel betecknar 50 knop.
Vindpil
Vindhastighet
Lugnt
Vindriktning
Våghöjd, vågperiod och vågriktning
Våghöjder för ett område visas som variationer i färg. Olika färger anger olika
våghöjder ➊, som visas ibeskrivningen ➋ till vänster på skärmen.
➋
➌
5 knop
10 knop
15 knop
20 knop
➊
➍
50 knop
65 knop
Vågperioden anger tiden (i sekunder) mellan närliggande vågor.
Vågperiodlinjer ➌ anger områden som har samma vågperiod.
Vågriktningar visas på sjökortet med röda pilar ➍. Riktningen på varje pil pekar i
den riktning som en våg rör sig.
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
7
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Visa prognosinformation för havsförhållanden för en annan
tidsperiod
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite
Weather-data. Den är inte tillgänglig om du endast tar emot väderdata över
mobiltelefonnätet.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Väder > Weather Subscription.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Om du vill visa prognosen för förhållanden till havs för kommande 12
timmar väljer du höger på navigeringsknappen och om du vill visa
prognoser upp till 48 timmar framåt, i steg om 12 timmar, väljer du höger
på navigeringsknappen igen.
• Om du vill visa prognosen för förhållanden till havs för föregående 12
timmar väljer du vänster på navigeringsknappen och om du vill visa
prognoser upp till 48 timmar bakåt, i steg om 12 timmar, väljer du vänster
på navigeringsknappen igen.
Yttryck och vattentemperaturdata
Information om yttryck visas som tryckisobarer och tryckcentrum. Isobarer ➊
ansluter punkter med samma tryck. Tryckavläsningar kan hjälpa dig fastställa
väder- och vindförhållanden. Högtrycksområden är vanligen associerade
med bra väder. Lågtrycksområden är vanligen associerade med moln och
risk för nederbörd. Isobarer som är packade nära varandra visar på en kraftig
tryckgradient. Kraftiga tryckgradienter är associerade med områden av kraftiga
vindar.
➋
➊
Visa fiskeinformation
På sjökortet Fiske visas den aktuella vattentemperaturen, aktuella
yttrycksförhållanden och fiskeprognoser.
På skärmen Hem väljer du Information > Väder > Fiske.
Tryckenheter visas i millibar (mb), tum kvicksilver (inHg) eller hektopascal (hPa).
Färgade skuggor, som definierat i beskrivningen ➋ längst upp till vänster på
skärmen, anger vattnets yttemperatur.
8
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Prognoser för fiskeplatser
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite
Weather-data. Den är inte tillgänglig om du endast tar emot väderdata över
mobiltelefonnätet.
Siktinformation
Du kan visa områden som har optimala väderförhållanden för vissa fiskarter.
Sikten är prognosens maximala horisontella avstånd som du kan se på
ytan, så som visas i beskrivningen ➊ till vänster på skärmen. Variationer i
siktskuggningen ➋ visar prognosens förändring i ytsikten.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Väder > Fiske > MENU > Fish
Species.
2. Välj en fiskart.
3. Välj SELECT för att stänga av eller slå på visningen av den fiskarten.
4. Upprepa steg 2 och 3 för att visa områden med optimala väderförhållanden för
ytterligare fiskarter.
Skuggade områden anger optimala fiskeområden. Om du har valt flera fiskarter
kan du välja ett skuggat område för att visa de fiskarter som ingår i det skuggade
området.
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite
Weather-data. Den är inte tillgänglig om du endast tar emot väderdata över
mobiltelefonnätet.
➊
➋
Visa siktinformation
På skärmen Hem väljer du Information > Väder > Sikt.
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
9
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Visa prognosens siktinformation för en annan tidsperiod
1. På skärmen Hem väljer du Information > Väder > Sikt.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Om du vill visa siktprognosen för kommande 12 timmar väljer du höger
på navigeringsknappen och om du vill visa prognoser upp till 48 timmar
framåt, i steg om 12 timmar, väljer du höger på navigeringsknappen igen.
• Om du vill visa siktprognosen för föregående 12 timmar väljer du vänster
på navigeringsknappen och om du vill visa prognoser upp till 48 timmar
bakåt, i steg om 12 timmar, väljer du vänster på navigeringsknappen
igen.
Visa bojrapporter
Rapportavläsningarna tas från bojar och kustobservationsstationer. Dessa
avläsningar används för att fastställa lufttemperatur, daggpunkt, vattentemperatur,
tidvatten, våghöjd och -period, vindriktning och -hastighet och barometriskt tryck.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Väder > Väderprognos.
2. Välj MENU > Starta panorering.
> Boj.
3. Välj
Visa lokal väderinformation nära en boj
Du kan välja ett område nära en boj om du vill visa prognosinformation.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Väder > Väderprognos.
2. Välj MENU > Starta panorering.
3. Slutför en åtgärd med navigeringsknappen:
• Välj en position på sjökortet.
• Panorera till en ny plats och välj sedan platsen på sjökortet.
4. Välj Lokalt väder.
5. Så här slutför du en åtgärd:
• Om du vill visa aktuella väderförhållanden från en lokal vädertjänst väljer
du Aktuella förh.
• Om du vill visa en lokal väderprognos väljer du Väderprognos.
• Om du vill visa information om ytvindar och barometriskt tryck väljer du
Havsyta.
• Om du vill visa vind- och våginformation väljer du Marin rapport.
Skapa en waypoint på prognoskartan
1. På skärmen Hem väljer du Information > Väder > Väderprognos.
2. Välj MENU > Starta panorering.
3. Slutför en åtgärd med navigeringsknappen:
• Välj en position på sjökortet.
• Panorera till en ny plats och välj sedan platsen på sjökortet.
4. Välj Skapa waypoint.
10
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
5. Om du vill namnge waypointen eller ange information om den väljer du
waypointen och väljer numret som tilldelats waypointen och väljer sedan
Ändra waypoint.
• Välj Namn, ange namnet och välj Klar.
• Välj Symbol och ange en symbol.
• Välj Djup, ange djupet och välj Klar.
• Välj Vattentemperatur, ange vattentemperaturen och välj Klar.
• Välj Kommentar, ange kommentaren och välj Klar.
Om överlagrad väderbild
Den överlagrade väderbilden visar både väder- och väderrelaterad information
påsjökortet, fiskekortet och sjökortsvyn Perspective 3D. Sjökortet och fiskekortet
kan visa WX-radar, höjden på molntoppar (XM-väder), infraröda satellitdata
för moln (väderinformation över mobiltelefonnätet), blixtar, WX-bojar,
regionsvarningar och orkanvarningar. Sjökortsvyn Perspective 3D kan visa WXradar.
Inställningar för överlagrad väderbild som konfigurerats för ett sjökort används
inte för andra sjökort. Inställningar för överlagrad väderbild för varje sjökort
måste konfigureras separat.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart g2 Vision®datakort, ett BlueChart g2-datakort eller om ditt inbyggda sjökort hanterar
fiskekort.
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
Slå på överlagrad väderbild för ett sjökort
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Sjökort eller Fiskekort.
3. Välj MENU > Kortinställning > Väder > Väder > På.
Visa nederbördsdata från WX-radar på ett sjökort
Innan du kan visa WX-radarinformation på ett sjökort måste du slå på överlagrad
väderbild (sidan 11).
WX-radarn visar väldigt lätt regn och snö upp till kraftiga åskstormar med olika
skuggor och färger.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Sjökort eller Fiskekort.
3. Välj MENU > Kortinställning > Väder > NEXRAD > På.
Visa väderbojar på ett sjökort
Innan du kan visa väderbojar på ett sjökort måste du slå på överlagrad väderbild
(sidan 11).
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Sjökort eller Fiskekort.
3. Välj MENU > Kortinställning > Väder > WX-bojar > På.
11
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Visa en väderbeskrivning på ett sjökort
Innan du kan visa en väderbeskrivning på ett sjökort måste du slå på överlagrad
väderbild (sidan 11).
Visa siktdata på sjökortet
Innan du kan visa siktdata på ett sjökort måste du slå på överlagrad väderbild
(sidan 11).
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Sjökort eller Fiskekort.
3. Välj MENU > Kortinställning > Väder > Text > Visa.
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite
Weather-data. Den är inte tillgänglig om du endast tar emot väderdata över
mobiltelefonnätet.
Visa molntäckesinformation på sjökortet
Innan du kan visa molntäckesinformation på ett sjökort måste du slå på överlagrad
väderbild (sidan 11).
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite
Weather-data. Den är inte tillgänglig om du tar emot väderdata över mobiltelefonnätet.
På skärmen Hem väljer du Sjökort > Sjökort > MENU > Kortinställning >
Väder > Molntäcke > På.
Sikten är prognosens maximala horisontella avstånd som kan ses på ytan.
På skärmen Hem väljer du Sjökort > Sjökort > MENU > Kortinställning >
Väder > Sikt > På.
Visa vattentemperaturdata på fiskekortet
Innan du kan visa vattentemperaturdata på ett sjökort måste du slå på överlagrad
väderbild (sidan 11).
På skärmen Hem väljer du Sjökort > Fiskekort > MENU >
Kortinställning > Väder > Vattentemp. > På.
Visa infraröd satellitinformation på sjökortet
Innan du kan visa infraröda satellitdata på ett sjökort måste du slå på överlagrad
väderbild (sidan 11).
Visa fiskeprognosdata på fiskekortet
Innan du kan visa fiskeprognosdata på ett sjökort måste du slå på överlagrad
väderbild (sidan 11).
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot väderinformation
över mobiltelefonnätet. Den är inte tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite
Weather-data.
Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig om du tar emot XM WX Satellite
Weather-data. Den är inte tillgänglig om du endast tar emot väderdata över
mobiltelefonnätet.
Infraröda satellitdata visar moln baserat på molntopparnas temperaturer. Mörkare
skuggor av grått betecknar kallare temperaturer som ofta hittas vid cirrus- eller
åskmoln. Ljusare skuggor eller brist på skuggor betecknar varmare temperaturer
som ofta associeras med stratusmoln eller dimma.
På skärmen Hem väljer du Sjökort > Sjökort > MENU > Kortinställning >
Väder > IR-satellit > På.
12
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Du kan visa områden som har optimala väderförhållanden för vissa fiskarter.
Väderlekslarm
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort > Fiskekort > MENU >
Kortinställning > Väder > Fish Species > På.
2. Välj en fiskart.
3. Välj På.
Skuggade områden anger optimala fiskeområden.
4. Upprepa steg 2 och 3 för att visa områden med optimala väderförhållanden för
ytterligare fiskarter.
5. Välj ett skuggat område för att visa de fiskarter som ingår i det skuggade
området.
Ställa in väderlekslarm
Du kan ställa in ett larm som ljuder vid väderleksvarningar.
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Larm > Väder.
2. Slutför en eller flera av följande åtgärder:
• Välj Marint > På.
• Välj Tornado > På.
• Välj Allvarlig storm > På.
• Välj Översvämning > På.
• Välj Flodvåg > På.
• Välj Vind/sikt > På.
• Välj Vinter > På.
Obs! Larmen för Vind/sikt och Vinter är bara tillgängliga om du tar emot
väderdata över mobiltelefonnätet. De är inte tillgängliga om du endast tar emot
XM WX Satellite Weather-data.
13
XM WX Satellite Weather och väderinformation över mobiltelefonnätet
Välja en mobiltelefon- eller XM-antenn
Om din plotter är ansluten till både en mobiltelefonantenn och en XM-antenn
måste du välja vilken antenn som ska tillhandahålla vädertjänsten. Om du bara är
ansluten till en antenn väljs den antennen automatiskt.
Om du har både en mobiltelefonantenn och en XM-antenn ansluten till plottern
och du väljer mobiltelefonantennen, visas inga XM-väderdata, men din XM-radio
är fortfarande tillgänglig (om du har en betald prenumeration). Om du väljer XMantennen visas inte väderdata från mobiltelefonnätet.
Visa information om väderprenumerationen
Du kan visa information om de vädertjänster du prenumererar på och hur många
minuter som förflutit sedan informationen för varje tjänst uppdaterades. Den
tid som förflutit sedan den senaste väderhämtningen visas för väderdata över
mobiltelefonnätet. Om du har köpt ett dagpass visas även klockslaget för inköpet
och när dagpasset förfaller.
På skärmen Hem väljer du Information > Väder > Väderprenumeration.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > Inställning
NMEA 2000 > Standardkällor > Väderantenn.
2. Välj en antenn.
Välja en extern mobiltelefonantenn
Om din plotter är ansluten till en extern mobiltelefonantenn måste du välja den
antennen på plottern.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Kommunikation > Inställning
NMEA 2000 > Enhetslista > GDL 40 > Konfigurering > GSM-antenn >
Extern.
14
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
XM Satellite Radio
XM Satellite Radio
För att använda XM Satellite Radio-funktionen måste du ha Garmins XMsatellitradiomottagare ansluten till plottern och till båtens ljudingång. Du måste
också ha en prenumeration på XM Satellite Radio. Gå till www.garmin.com/xm
för mer information om prenumeration.
Använda XM radio
Välja en XM Radio-kanal
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > XM Audio.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj en specifik XM-kanal inom vald kategori genom att välja upp eller
ned på navigeringsknappen.
• För att ange ett XM-kanalnummer manuellt väljer du MENU,
Channel Entry, anger ett kanalnummer och väljer SELECT.
Anpassa kanalguiden
XM Radio-kanalerna är indelade i kategorier. Du kan välja vilken kategori med
kanaler som visas i kanalguiden.
Spara en XM-kanal i snabbvalslistan
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > XM Audio.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj en specifik XM-kanal inom vald kategori genom att välja upp eller
ned på navigeringsknappen.
• Om du vill ange ett XM-kanalnummer manuellt väljer du MENU >
Channel Entry.
3. Välj Save Preset.
Justera XM Radio-volymen
Obs! Volymkontrollen är inte tillgänglig när du använder en GDL 30 eller
GDL 30A.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > XM Audio.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Om du vill stänga av eller slå på XM-radiovolymen väljer du Mute.
• Om du vill justera volymnivån väljer du Volym, håller ned Upp eller
Ner och väljer Klar.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > XM Audio > MENU >
Category.
2. Välj en kategori och välj sedan SELECT.
XM-snabbval
XM-snabbvalslistan är en anpassningsbar kanalkategori. Du kan spara dina
favoritkanaler i snabbvalslistan.
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
15
XM Satellite Radio
XM Radio-stapel
Visa XM Radio-datastapeln på ett sjökort
XM Radio-datastapeln ➊ är tillgänglig på alla sjökort. På en plotter kan det hända
att en datastapel som ställts in på att visas på ett sjökort inte visas på ett annat
sjökort. Datastapeln för varje karta måste konfigureras separat.
➊
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj ett sjökort.
3. Välj MENU > Datastaplar > XM Audio > På.
16
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
Bilaga
Bilaga
Väderinformationsgaranti
VÄDERDATAPROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT
SKICK”. ALLA ÖVRIGA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER FÖR
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER
SKYDD MOT INTRÅNG UTELÄMNAS HÄRMED.
ANVÄNDARSÄKERHET
Om du använder XM-tjänsterna är det ditt ansvar att vara försiktig och följa
alla säkerhetsföreskrifter som krävs av lagen och ditt eget goda omdöme. Du
antar hela risken för användningen av tjänsterna. XM och Garmin antar inget
ansvar för olyckor som uppkommer i samband med användningen av tjänsterna.
Din radiotjänst inkluderar trafik- och väderinformation och du accepterar att
sådan information inte är avsedd som ”livsavgörande” utan istället ska ses
som tilläggsinformation och som rekommendationer, och att du därför inte
kan lita på den som säkerhetskritisk i samband med användning av flygplan,
båtar eller bilar. Denna information tillhandahålls i ”befintligt skick” och XM
och Garmin friskriver från alla garantier, uttryckta eller underförstådda, med
avseende på detta och utsändning eller mottagning av den. XM och Garmin
garanterar vidare inte noggrannheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller
riktigheten för den trafik- och väderinformation som presenteras av radiotjänsten.
Under inga omständigheter ansvarar XM och Garmin, deras dataleverantörer,
tjänsteleverantörer, marknadsförings-/distributions-, programvaru- eller Internetpartners eller maskinvarutillverkare för dig eller annan tredje part, för några
direkta, indirekta, oavsiktliga, följdskador, särskilda, mönstergilla skador, ej heller
straffvite eller förlorade intäkter uppkomna av användningen eller för avbrott i
utsändningen eller mottagningen av tjänsterna.
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
BEGRÄNSNINGAR AV VÅRT ANSVAR
a) FRISKRIVNINGAR.
FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES HÄR, UTFÄSTER VI
INGA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
FÖR RADIOTJÄNSTEN. ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN SKER PÅ
EGEN RISK. INNEHÅLLET OCH FUNKTIONALITETEN FÖR TJÄNSTEN
TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTIER I
NÅGON FORM, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA.
ALLA SÅDANA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER (INKLUSIVE, UTAN
BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET,
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TITEL OCH SKYDD MOT
INTRÅNG) FRISKRIVS HÄRMED.
b) ANSVARSBEGRÄNSNINGAR.
VI ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, OAVSIKTLIGA
SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER FÖRLUSTER I SAMBAND
MED ANVÄNDNINGEN AV RADIOTJÄNSTEN, OAVSETT UPPKOMNA
AV OAKTSAMHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT. VÅRT TOTALA ANSVAR
MOT DIG OCH ANDRA PERSONER SOM TAR EMOT VÅRA TJÄNSTER,
OAVSETT ORSAK, KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT
ÖVERSTIGA DE BELOPP DU HAR BETALAT TILL OSS FÖR DEN TJÄNST
SOM DU MOTTAGIT UNDER DEN SEXMÅNADERSPERIOD SOM DIREKT
FÖREGÅR DEN SPECIFIKA HÄNDELSE SOM VAR ORSAK TILL SKADAN
ELLER FÖRLUSTEN. DENNA RISKSPRIDNING ÅTERSPEGLAS I VÅRA
PRISER. DU KAN HA FLER RÄTTIGHETER ÄN SOM ANGES OVAN
ENLIGT DIN REGIONS LAGAR.
Den här produkten har utvecklats med DAFIF™, en produkt som tillhör National
Geospatial-Intelligence Agency.
17
Bilaga
Den här produkten har inte rekommenderats eller på annat sätt godkänts av
National Geospatial-Intelligence Agency eller United States Department of
Defense (10 U.S.C. 425).
a. Under 10 U.S.C. 456, får inga civilrättsliga åtgärder vidtas mot USA på grund
av innehållet i ett navigationshjälpmedel som förberetts eller spritts av det som
tidigare varit känt som Defense Mapping Agency (DMA), National Imagery and
Mapping Agency (NIMA) eller National Geospatial-Intelligence Agency (NGA).
b. DAFIF-produkten tillhandahålls i ”befintligt skick” och inga garantier, uttryckta
eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier
för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte eller dem som uppkommer av
regler eller på annat sätt i lagen eller från ett handelsbruk eller affärsförlopp, görs
av NGA för produktens noggrannhet och funktion.
c. Vare sig NGA eller dess personal ansvarar för några krav, förluster eller skador
uppkomna av eller i samband med användningen av denna produkt. Användaren
samtycker till att hålla United States National Geospatial-Intelligence Agency
fria från ansvar. Användarens enda kompensation är att avbryta användningen av
DAFIF-produkten. Den här produkten har utvecklats med DAFIF, en produkt som
tillhör National Geospatial-Intelligence Agency.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en begränsad licens för
användning av den programvara som är inbäddad i enheten (”Programvaran”)
i binär körbar form för normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de upphovsrättslagar som gäller i
USA samt enligt internationella upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar
vidare att strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran,
som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla företagshemligheter som
tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer och att källkoden för
Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller
dess tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att dekompilera,
demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på
eller på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar
form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du intygar också att
du inte kommer att exportera eller återexportera Programvaran till något land i
strid med de exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar som
gäller i något annat tillämpligt land.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA PLOTTERN GODTAR DU ATT VARA BUNDEN
AV VILLKOREN I FÖLJANDE PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA
IGENOM DET HÄR AVTALET NOGGRANT.
18
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
Bilaga
Färgskuggningar i vädervarningar och väderrapporter
Färg
Ljusblå
Mörkblå
Marin
vädergrupp
Väderkategorier
Översvämning
Översvämning av område,
kustöversvämning, jordskred,
översvämning, hög vattennivå,
hydrologisk, översvämning (insjö),
stormflod
Frisk vind, extrem vind, underkylt
regn, kuling, farligt vatten, höga vågor,
kraftiga vindar, starka orkanvindar,
sjövind, stark sydostvind, lågvatten,
marint väder, tidvattenvåg, litet fartyg,
farligt vatten för små fartyg, grova
flodinlopp för små fartyg, farliga vindar
för små fartyg, sjöoväder, front, storm,
kraftig vind, tsunami, störtregn, vind,
wreckhouse-vindar
Luftkvalitet, stillastående luft,
asknedfall, jorddrift, stark hetta,
brandrisk, kraftig värme, hög värme och
luftfuktighet, humidex, humidex och
hälsa, regnskur, specialväder, väder
Flodvåg
Gul
Marin/vind
Rosa
Diverse
Orange
Allvarlig storm
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
Färg
Marin
vädergrupp
Väderkategorier
Lila
Tropisk
Mörkgrå
Sikt
Orkan, orkan över land, tropisk storm i
inlandet, tropisk storm, tyfon
Tät dimma, tät rök, sandstorm, smog
Vit
Vinter
Röd
Tornado
Arktiskt flöde, lavin, snöstorm, drivande
snö, köldvåg, extrem kyla, köldknäpp,
frost, underkylt duggregn, isdimma,
underkylt regn, frost, hård frost,
kraftigt underkylt regn, kraftigt snöfall,
hagelstorm, snöbyar med drivande
snö, snöbyar, snöblandat regn, snö, snö
och drivande snö, snöfront, snöfall,
vindavkylning, vinterstorm, vinterväder
19
Bilaga
Avtal för XM-satellitradiotjänst
XM Satellite Radio Inc.
Maskinvaran och nödvändigt månadsabonnemang säljs separat. Abonnemangskostnader är endast avsedda för konsumenter. Andra kostnader och skatter,
inklusive en engångskostnad för aktivering, kan komma i fråga. Alla
programmeringsavgifter och väderleksdata kan komma att ändras. Visning av
XM WX-väderleksdata och enskilda produkters tillgänglighet varierar beroende
på maskinvaruutrustningen. Mottagningen av XM-signalen kan variera beroende
på platsen. Abonnemang gäller enligt de kundavtal som medföljer XM Welcome
Kit och är tillgängliga på xmradio.com. XM Radio U.S. Satellite Services är bara
tillgänglig för personer över 18 år och bosatta i någon av de 48 sammanhängande
delstaterna i USA. XM WX är ett varumärke som tillhör XM Satellite Radio Inc.
20
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
Index
Index
A
animerat radar-urval 3
antenn
krav 1
välja 14
B
beskrivningar 7, 12
blixtar 3
bojrapporter 10
F
Fiskekort 11
väder 8
fiskeplatser 9, 12
förhållanden till havs 6
Förhållanden till havs, karta 6
G
Garmins produktsupport i
K
kanalguide 15
L
larm
allvarlig storm 13
flodvåg 13
marint 13
översvämning 13
tornado 13
Lokal vädertjänst (National Weather
Service) 1
M
molntäcke 3, 12
N
navigationssjökort 11
nederbörd 2
Nederbördskarta 2
O
orkaner 4
P
Perspective 3D-sjökort 11
prenumeration
väder 14
produktsupport i
produktsupport, kontakta i
prognoser 5
aktuella 5
fisk 12
kommande 5
marint 5
offshore 5
ort 6
senaste 5
väder 5
Prognoskarta 5, 10
GPSMAP 400/500 Series Weather Supplement
R
radiomottagare i
radio, XM-satellit 15
rapporter, väder 4
S
sändningar, väderdata 2
sikt
navigationssjökort 12
väderskärm 9
simulatorläge i
sjökort
byt 3
fiske 11
fiskeväder 8
förhållanden till havs 6
navigering 11
nederbörd 2
perspektiv 3D 11
prognos 5, 10
snabbval 15
stormceller 3
T
temperatur, till havs 12
tryckcentra 5
tryck, yta 8
V
väder
antenn i
fronter 5
larm 13
nederbördsinformation 2
överlägg 11
rapporter 4
varningar 4
väderkarta för fiske 8
väderkarta för nederbörd 2
våg
höjd 7
period 7
riktning 7
varningar, väder 4
vattentemperatur 8, 12
vindar, yta 7
volym 15
W
waypoints, skapa 10
X
XM Satellite Radio 15
XM Satellite Radio-stapel 16
XM WX Satellite Weather 1
Y
yttryck 8
ytvindar 7
ö
överlagring, väder 11
21
För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter,
går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maj 2011
190-01244-39 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising