Garmin | echoMAP™ 50dv | Garmin echoMAP™ 50dv Ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio supplement

Garmin echoMAP™ 50dv Ontvangst van weerberichten en radiozenders van XM Satellite Radio supplement
GPSMAP 400/500-serie
®
Ontvangst van weerberichten en
radiozenders van XM Satellite Radio
supplement
© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht
voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of
verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin®, het Garmin-logo, GPSMAP®, BlueChart®, GDL® en g2 Vision® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen en zijn geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin. DAFIF™ is een handelsmerk van het National Geospatial-Intelligence Agency. XM® en XM WX Satellite Weather®
zijn gedeponeerde handelsmerken van XM Satellite Radio Inc.
Inleiding
Inleiding
Contact opnemen met Garmin Product Support
Neem contact op met Garmin Product Support als u vragen hebt over dit product.
 WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
Deze handleiding bevat informatie over XM WX Satellite Weather®, GSM-weer (Global
System for Mobile) en XM® Satellite Radio voor de volgende producten:
GPSMAP® 431
GPSMAP 431s
GPSMAP 441
GPSMAP 441s
GPSMAP 531
GPSMAP 531s
GPSMAP 536
GPSMAP 536s
GPSMAP 541
GPSMAP 541s
GPSMAP 546
GPSMAP 546s
•
•
•
Ga in de V.S. naar www.garmin.com/support of neem contact op met Garmin USA op
(913) 397.8200 of (800) 800.1020.
Neem in het V.K. contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer
0808 2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op Contact Support voor
ondersteuningsinformatie in uw regio.
Simulatormodus
In de simulatormodus kunt u gesimuleerde weergegevens bekijken.
Vereisten voor mobiele apparatuur
Om mobiel informatie over het weer te kunnen ontvangen, hebt u een GSM-antenne zoals de
Garmin GDL 40 nodig. Zie de installatie-instructies van de antenne voor het aansluiten van
uw kaartplotter op een mobiele antenne.
Vereisten voor XM-apparatuur
Om XM WX Satellite Weather te kunnen gebruiken, hebt u een Garmin XM-satellietweerontvanger nodig. Om XM WX Satellite Radio te kunnen gebruiken, hebt u een Garmin
XM-satellietradio-ontvanger nodig. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/xm. Zie
de installatie-instructies van de XM-apparatuur voor het aansluiten van de XM-antenne en
-ontvanger en voor abonnementsinstructies.
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
i
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Inleiding.......................................... i
Vereisten voor mobiele apparatuur.........i
Vereisten voor XM-apparatuur................i
Contact opnemen met Garmin
Product Support...................................i
Simulatormodus......................................i
XM WX Satellite Weather en
GSM-weer...................................... 1
GSM-weer............................................. 1
XM WX Satellite Weather...................... 1
Weerfuncties.......................................... 1
Weersverwachtingen............................. 2
Statusberichten..................................... 2
Informatie over neerslag weergeven..... 2
Wisselen tussen weerkaarten............... 3
Informatie over stormkernen en
bliksem............................................... 3
ii
Informatie over orkanen........................ 4
Weerwaarschuwingen en
weerberichten..................................... 4
Informatie over de weersverwachting.... 5
Zeegang weergeven.............................. 6
Visinformatie weergeven....................... 8
Zichtgegevens....................................... 9
Boeirapporten weergeven................... 10
Gegevens over het plaatselijke
weer bij de boei weergeven.............. 10
Een waypoint maken op de
weersverwachtingkaart..................... 10
Info over de weeroverlay......................11
Weeralarmen....................................... 13
Een GSM- of XM-antenne
selecteren......................................... 14
Een externe GSM-antenne
installeren......................................... 14
Informatie over weerabonnementen
weergeven........................................ 14
XM Satellite Radio...................... 15
XM-radio gebruiken............................. 15
XM Radio-balk..................................... 16
Appendix..................................... 17
Weergegevensgarantie....................... 17
Softwarelicentieovereenkomst............ 18
Beschrijving van kleurarceringen
voor weerwaarschuwingen en
weerberichten................................... 19
Serviceovereenkomst XM Satellite
Radio................................................ 20
Index............................................ 21
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
XM WX Satellite Weather en GSM-weer
XM WX Satellite Weather en GSM-weer
 Waarschuwing
De weersinformatieservice die via dit product wordt aangeboden, kan worden onderbroken
en kan fouten, onnauwkeurigheden of verouderde informatie bevatten en dient derhalve
niet als exclusieve informatiebron te worden gebruikt. Gebruik altijd uw gezonde verstand
tijdens het rijden en navigeren, en controleer alternatieve bronnen van weersinformatie
bij het nemen van beslissingen waarbij de verkeersveiligheid in het geding is. U bevestigt
en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor het gebruik van de
weersinformatie en alle beslissingen die u neemt met betrekking tot rijden of navigeren
op basis van de weersinformatie. Garmin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
gevolgen van het gebruik van weergegevens.
GSM-weer
Bij GSM-weer worden gegevens via serviceproviders voor mobiel gegevensverkeer
aangeleverd. Een antenne, zoals de Garmin GDL® 40, vangt de weergegevens via
GSM-masten in de buurt op. De weergegevens voor elke functie zijn afkomstig van
meteorologische instituten van naam, zoals het National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) National Weather Service, Environment Canada en Météo-France.
Om weergegevens via GSM te kunnen ontvangen moet u online een jaarabonnement
afsluiten op http://my.garmin.com. U kunt rechtstreeks via de kaartplotter een dagpas
aanschaffen. Met een dagpas kunt u 24 uur lang weergegevens ontvangen. Zie de instructies
voor het installeren van de antenne of de instructies op http://my.garmin.com om deze
service te activeren.
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
XM WX Satellite Weather
Een Garmin XM-satellietweerontvanger met een antenne ontvangt gegevens van de XM
WX-weersatelliet en geeft die gegevens op diverse Garmin-toestellen weer, waaronder op
de navigatiekaart op een kaartplotter. De weergegevens voor elke functie zijn afkomstig
van meteorologische instituten van naam, zoals de National Weather Service en het
Hydrometeorological Prediction Center. Ga voor meer informatie naar de website van XM
WX Satellite Weather op www.xmwxweather.com.
Om informatie van XM WX Satellite Weather te kunnen bekijken hebt u een abonnement op
XM WX Satellite Weather nodig en moet u een Garmin XM-satellietweerontvanger hebben
die op een kaartplotter is aangesloten.
Weerfuncties
Functie
XM WX
Satellite
Weather
GSM-weer
Type neerslag (pagina 2)
X
X
Bewolking vanaf de satelliet (pagina 3)
X
X
Europese, Canadese en Amerikaanse radar (pagina 3)
X
X
Bliksem (pagina 3)
X
X
Zware stormen (pagina 4)
X
Waarschuwingen voor Canada en de V.S. (pagina 4)
X
X
Pad van orkaan (pagina 4)
X
X
Weeranalyse van het oppervlak (pagina 5)
X
Verwachting voor druk op zeeniveau (pagina 8)
X
X
1
XM WX Satellite Weather en GSM-weer
Functie
XM WX
Satellite
Weather
GSM-weer
Verwachtingen voor steden (pagina 6)
X
X
Oppervlaktewindvectoren (pagina 7)
X
X
Richting van golven en verwachting van golfrichting
(pagina 7)
X
X
Hoogte van golven en verwachting van golfhoogte (pagina 7)
X
X
Duur van golven en verwachting van golfduur (pagina 7)
X
X
Verwachtingen van vislocaties (pagina 9)
X
Zichtbaarheid (pagina 9) en verwachting van zicht (pagina 10)
X
Verwachting van het nationaal weerstation voor de
scheepvaart (pagina 10)
X
X
Boeigegevens (pagina 10)
X
X
Oppervlaktetemperatuur van zeewater en druk op zeeniveau
(pagina 10)
X
X
Weersverwachtingen
De satellietgegevens van het weer worden op gezette tijden verzonden. De gegevens van
bijvoorbeeld de XM-weerradar worden elke vijf minuten uitgezonden. De weergegevens
van de GSM-mast worden elke vijftien minuten uitgezonden. Wanneer de Garmin-ontvanger
wordt ingeschakeld of wanneer er een andere weerfunctie wordt geselecteerd, worden die
nieuwe gegevens pas weergegeven nadat die door de ontvanger zijn ontvangen. U merkt
waarschijnlijk een korte vertraging op voordat de weergegevens of andere functies op de
kaart worden weergegeven.
2
Opmerking: elke weerfunctie kan veranderen als de bron verandert die de informatie
aanlevert.
Wanneer u weergegevens koopt die door een GSM-mast worden verzonden, of wanneer door
de kaartplotter automatisch een update van dat weer wordt aangevraagd, wordt de huidige
positie van uw boot verzonden en ontvangt uw kaartplotter informatie over het weer voor uw
gebied, met de locatie van uw boot in het midden.
Statusberichten
Wanneer u een weerkaart bekijkt, kan linksboven een statusbericht zoals een van de volgende
berichten worden weergegeven.
Weer kopen: u moet een dagpas of een abonnement aanschaffen om weergegevens te
kunnen bekijken.
Registreren: u moet uw mobiele antenne registreren voordat u weergegevens via een
GSM-mast kunt aanschaffen en bekijken. Als dit bericht na het registreren van uw
antenne wordt weergegeven, schakel het systeem dan uit en weer in.
Informatie over neerslag weergeven
Neerslag kan hele lichte regen zijn tot aan zeer zware onweersbuien, wat door middel van
allerlei arceringen en kleuren wordt aangegeven . De neerslag wordt afzonderlijk of in
combinatie met andere informatie over het weer weergegeven.
Selecteer in het startscherm Informatie > Weer > Neerslag.
De tijdstempel linksboven op het scherm geeft aan hoeveel tijd er is verlopen sinds de
informatie voor het laatst door de provider van de weergegevens is bijgewerkt.
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
XM WX Satellite Weather en GSM-weer
Een geanimeerde radarlus weergeven
U kunt de informatie over de neerslag weergeven als een afbeelding van de nieuwste update
of als een geanimeerde lus van de nieuwste updates.
Selecteer in het startscherm Informatie > Weer > Neerslag > MENU > NEXRADlus > Aan.
De tijdstempel linksboven op het scherm geeft aan hoeveel tijd er is verlopen sinds de
serviceprovider het beeld heeft gegenereerd van de weerradar die op het scherm wordt
weergegeven.
Bewolking weergeven
De bewolking kan worden weergegeven of verborgen. De gegevens van de XM Weather
Satellite geven de hoogte van de wolkentoppen aan.
De gegevens van de GSM-mast laten de wolken zien op basis van de temperaturen van de
bovenkant van de wolken, zoals wordt gedetecteerd door infraroodsatellieten. Donkerdere
grijsarceringen geven koudere wolken aan die vaak voorkomen bij cirruswolken of
donderwolken. Lichtere arceringen of geen arceringen wijzen op warmere wolken die
doorgaans voorkomen bij stratuswolken of mist.
Informatie over stormkernen en bliksem
OPMERKING: informatie over stormkernen is alleen beschikbaar als u gegevens via XM
WX Satellite Weather ontvangt. Deze functie is niet beschikbaar als u weergegevens alleen
via GSM ontvangt.
Pictogrammen van stormkernen ➊ op de neerslagkaart geven zowel de huidige positie van
een storm als het verwachte pad van de storm in de komende uren aan.
➊
➋
➌
Selecteer in het startscherm Informatie > Weer > Neerslag > MENU > Bewolking >
Toon.
Wisselen tussen weerkaarten
U kunt van het ene type weerkaart overstappen op een andere weerkaart.
1.
2.
3.
4.
Selecteer in het startscherm Informatie > Weer.
Selecteer een weerkaart.
Selecteer MENU > Wijzig weer.
Selecteer een andere weerkaart.
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
Bij de pictogrammen van een stormkern worden rode kegels ➋ weergegeven. Het breedste
gedeelte van elke kern wijst in de richting van het verwachte pad van de stormkern. De rode
lijnen in elke kern geven aan waar de storm zich hoogstwaarschijnlijk in de komende uren
zal bevinden. Elke lijn staat voor 15 minuten.
3
XM WX Satellite Weather en GSM-weer
Blikseminslagen worden aangegeven met pictogrammen van bliksemflitsen ➌. De bliksem
wordt weergegeven op de neerslagkaart als er in de afgelopen zeven minuten bliksemflitsen
zijn gedetecteerd. Het grondstation voor het detecteren van bliksemflitsen kan alleen
bliksems zien die vanaf de wolken naar de aarde gaan.
Informatie over orkanen
Op de neerslagkaart kan de huidige positie van een orkaan ➊, een tropische storm of een
tropische depressie worden weergegeven. Een rode lijn vanuit een orkaanpictogram geeft
het verwachte pad ➋ van de orkaan aan. Donkere stippen op de rode lijn geven de verwachte
locaties aan waar de orkaan zal passeren. Deze informatie komt van de provider van de
weergegevens.
Weerwaarschuwingen en weerberichten
Wanneer een weerwaarschuwing voor de scheepvaart, een weerwaarneming, weeradvies,
weerbericht of andere weervermelding wordt gegeven, geeft arcering ➊ het gebied aan
waarvoor de informatie geldt. Selecteer het gearceerde gebied voor informatie over de
waarschuwing of het bericht. De waterlijnen ➋ op de kaart geven de grenzen aan van de
weersverwachtingen voor de scheepvaart, voor de kust en voor buitengaats. Weerberichten
kunnen bestaan uit weerwaarnemingen of weeradviezen.
Zie de appendix (pagina 19) voor een lijst met beschrijvingen van de kleurarceringen.
➋
➊
➋
4
➊
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
XM WX Satellite Weather en GSM-weer
Informatie over de weersverwachting
Op de kaart voor de weersverwachtingen worden weersverwachtingen voor steden,
weersverwachtingen voor de scheepvaart, berichten, orkaanwaarschuwingen, weerrapporten
voor de luchtvaart, waarschuwingen voor regio's, weerfronten en drukcentra (alleen bij XMgegevens), oppervlaktedruk en WX-boeien weergegeven.
Informatie over de huidige weersverwachting weergeven
Selecteer in het startscherm Informatie > Weer > Weersverwachting.
Weerfronten en drukcentra:
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als u gegevens via XM WX Satellite
Weather ontvangt. Deze functie is niet beschikbaar als u weergegevens alleen via GSM
ontvangt.
Weerfronten worden weergegeven als lijnen die de voorste rand van een luchtmassa
aangeven.
Frontsymbool
Beschrijving
Gegevens over de weersverwachting voor een andere tijdsperiode
weergeven
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als u gegevens via XM WX Satellite
Weather ontvangt. Deze functie is niet beschikbaar als u weergegevens alleen via GSM
ontvangt.
Koudefront
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Weer > Weersverwachting.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Als u de weersverwachting voor de komende 12 uur wilt bekijken, selecteer dan
rechts op de tuimelschakelaar en selecteer opnieuw rechts op de tuimelschakelaar
als u de weersverwachting voor de komende 48 uur wilt weergeven, in stappen van
12 uur.
• Als u de weersverwachting van de afgelopen 12 uur wilt bekijken, selecteer dan
links op de tuimelschakelaar en selecteer opnieuw links op de tuimelschakelaar
voor vorige verwachtingen tot maximaal 48 uur terug, in stappen van 12 uur.
Golfdal
Een weersverwachting voor de scheepvaart of de verwachting voor
buitengaats bekijken
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Weer > Weersverwachting.
2. Selecteer MENU > Plannen starten.
3. Schuif de kaart naar een locatie buitengaats op.
De optie Weersverwachting voor de scheepvaart of Weersverwachting buitengaats
wordt weergegeven wanneer de weersverwachting beschikbaar is.
4. Selecteer Weersverwachting voor de scheepvaart of Weersverwachting buitengaats.
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
Warmtefront
Stationair front
Gesloten front
Naast de weerfronten staan vaak drukcentrumsymbolen.
Drukcentrumsymbool
Beschrijving
Geeft een lagedrukcentrum aan. Dit is een gebied met een relatief
lage luchtdruk. De luchtdruk wordt hoger naarmate de afstand tot het
lagedrukcentrum groter wordt. Op het noordelijke halfrond draait de wind
tegen de wijzers van de klok in rond lagedrukcentra.
Geeft een hogedrukcentrum aan. Dit is een gebied met een relatief
hoge luchtdruk. De luchtdruk wordt lager naarmate de afstand tot het
hogedrukcentrum groter wordt. Op het noordelijke halfrond draait de
wind met de wijzers van de klok mee rond hogedrukcentra.
5
XM WX Satellite Weather en GSM-weer
Verwachtingen voor steden
Verwachtingen voor steden worden als weersymbolen weergegeven. De verwachting wordt
elke 12 uur bijgesteld. De weergegevens van de XM WX-satelliet gelden voor de volgende
48 uur. De weergegevens van de GSM-mast gelden voor de volgende 24 uur.
Symbool
Weer
Winderig
Symbool
Weer
Mistig
Bewolkt
Zeegang weergeven
Op de zeegangkaart wordt informatie weergegeven over de oppervlaktecondities, waaronder
wind, hoogte van de golven, duur van de golven en richting van de golven.
Selecteer in het startscherm Informatie > Weer > Zeetoestand.
Symbool
6
Weer
Symbool
Weer
Deels bewolkt
Regen (motregen, natte sneeuw,
regenbuien)
Onweersbuien
Helder (zonnig, heet, onbewolkt)
Rook (stoffig, nevelig)
Sneeuw (sneeuwbuien, lichte
sneeuwbuien, sneeuwstormen,
jachtsneeuw, natte sneeuw, ijsregen,
ijsmotregen)
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
XM WX Satellite Weather en GSM-weer
Oppervlaktewind
Oppervlaktewindvectoren worden op de kaart Zeegangen weergegeven met windcirkels die
de richting aangeven van waaruit de wind waait. Een windcirkel is een cirkeltje met een
lijn. De dwarslijn of vlag bij het uiteinde van de lijn geeft de windsnelheid aan. Een korte
lijn betekent een windsnelheid van 5 knopen, een lange lijn 10 knopen en een driehoekje
50 knopen.
Windcirkel
Windsnelheid
Windrichting
Hoogte, duur en richting van de golven
De hoogten van de golven voor een bepaald gebied worden in verschillende kleuren
weergegeven. Elke kleur staat voor een andere hoogte ➊, zoals u kunt zien in de legenda ➋
links op het scherm.
➋
Kalm
➌
5 knopen
10 knopen
➊
15 knopen
20 knopen
➍
50 knopen
65 knopen
De duur van de golven is de tijd (in seconden) tussen elke golf. Lijnen ➌ geven de gebieden
met dezelfde golfduur aan.
De richting van de golven wordt op de kaart met rode pijlen aangegeven ➍. De richting van
elke pijl geeft de richting aan waarin de golf gaat.
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
7
XM WX Satellite Weather en GSM-weer
Informatie ver de verwachte zeegang voor een andere tijdsperiode
weergeven
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als u gegevens via XM WX Satellite
Weather ontvangt. Deze functie is niet beschikbaar als u weergegevens alleen via GSM
ontvangt.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Weer > Zeetoestand.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Als u de verwachte zeegang voor de komende 12 uur wilt bekijken, selecteer dan
rechts op de tuimelschakelaar en selecteer opnieuw rechts op de tuimelschakelaar
als u de verwachting voor de komende 48 uur wilt weergeven, in stappen van 12 uur.
• Als u de verwachte zeegang van de afgelopen 12 uur wilt bekijken, selecteer dan
links op de tuimelschakelaar en selecteer opnieuw links op de tuimelschakelaar
voor vorige verwachtingen tot maximaal 48 uur terug, in stappen van 12 uur.
Visinformatie weergeven
Gegevens over de oppervlaktedruk en de watertemperatuur
De gegevens van de oppervlaktedruk worden als drukisobaren en drukcentra weergegeven.
Isobaren ➊ verbinden punten van gelijke druk met elkaar. Aan de hand van drukmetingen
kunnen de weers- en windomstandigheden worden bepaald. Hogedrukgebieden zijn
doorgaans voorbodes van goed weer. Lagedrukgebieden geven over het algemeen wolken en
kans op regen. Isobaren die dicht op elkaar staan, laten een sterke drukstijging zien. Sterke
drukstijgingen wijzen op gebieden met meer wind.
➋
➊
Op de viskaart worden de huidige temperatuur, huidige oppervlaktedruk en visverwachtingen
weergegeven.
Selecteer in het startscherm Informatie > Weer > Vissen.
Drukeenheden worden weergegeven in millibar (mb), inches kwik (inHg) of hectopascal
(hPa).
Kleurarceringen, zoals gedefinieerd in de legenda ➋ linksboven op het scherm, geven de
oppervlaktetemperatuur van het water aan.
8
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
XM WX Satellite Weather en GSM-weer
Verwachtingen van vislocaties
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als u gegevens via XM WX Satellite
Weather ontvangt. Deze functie is niet beschikbaar als u weergegevens alleen via GSM
ontvangt.
Zichtgegevens
U kunt voor bepaalde vissoorten gebieden met optimale weersomstandigheden weergeven.
Zicht is het verwachte, maximale horizontale zicht aan het oppervlak, zoals wordt
aangegeven in de legenda ➊ links op het scherm. Variaties in de zichtarcering ➋ geven de
verwachte verandering in het zicht aan de oppervlakte aan.
Selecteer in het startscherm Informatie > Weer > Vissen > MENU > Fish Species.
Selecteer een vissoort.
Selecteer SELECT om de weergave van die vissoort in of uit te schakelen.
Herhaal stap 2 en 3 om voor andere vissoorten gebieden met optimale
weersomstandigheden weer te geven.
Gearceerde gebieden geven optimale visgebieden aan. Als u meerdere vissoorten hebt
geselecteerd, kunt u een gearceerd gebied kiezen en de vissoorten bekijken die in dat gebied
voorkomen.
1.
2.
3.
4.
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als u gegevens via XM WX Satellite
Weather ontvangt. Deze functie is niet beschikbaar als u weergegevens alleen via GSM
ontvangt.
➊
➋
Zichtgegevens weergeven
Selecteer in het startscherm Informatie > Weer > Zichtbaarheid.
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
9
XM WX Satellite Weather en GSM-weer
Gegevens over het verwachte zicht voor een andere tijdsperiode
weergeven
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Weer > Zichtbaarheid.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Als u de zichtbaarheidsverwachting voor de komende 12 uur wilt bekijken,
selecteer dan rechts op de tuimelschakelaar en selecteer opnieuw rechts op de
tuimelschakelaar als u de verwachting voor de komende 48 uur wilt weergeven, in
stappen van 12 uur.
• Als u de zichtbaarheidsverwachting van de afgelopen 12 uur wilt bekijken,
selecteer dan links op de tuimelschakelaar en selecteer opnieuw links op de
tuimelschakelaar voor vorige verwachtingen tot maximaal 48 uur terug, in stappen
van 12 uur.
Boeirapporten weergeven
De metingen in het rapport zijn de meetgegevens van boeien en observatiestations langs de
kust. Deze gegevens worden gebruikt voor het bepalen van luchttemperatuur, dauwpunt,
watertemperatuur, getijde, hoogte en duur van de golven, windrichting en -snelheid, zicht en
barometerdruk.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Weer > Weersverwachting.
2. Selecteer MENU > Plannen starten.
3. Selecteer
> Boei.
10
Gegevens over het plaatselijke weer bij de boei weergeven
U kunt een gebied bij de boei selecteren en de verwachting bekijken.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Weer > Weersverwachting.
2. Selecteer MENU > Plannen starten.
3. Voltooi een actie met de tuimelschakelaar:
• Selecteer een locatie op de kaart.
• Schuif naar een nieuwe locatie en selecteer de locatie op de kaart.
4. Selecteer Lokaal weer.
5. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Huidige conditie als u de actuele weersomstandigheden van een lokaal
weerstation wilt bekijken.
• Selecteer Weersverwachting als u de plaatselijke weersverwachting wilt bekijken.
• Selecteer Zeeoppervlak voor informatie over de oppervlaktewind en barometerdruk.
• Selecteer Weerbericht voor de scheepvaart als u de gegevens over de wind en de
golven wilt bekijken.
Een waypoint maken op de weersverwachtingkaart
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Weer > Weersverwachting.
2. Selecteer MENU > Plannen starten.
3. Voltooi een actie met de tuimelschakelaar:
• Selecteer een locatie op de kaart.
• Schuif naar een nieuwe locatie en selecteer de locatie op de kaart.
4. Selecteer Waypoint maken.
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
XM WX Satellite Weather en GSM-weer
5. Als u een naam voor het waypoint of extra informatie over het waypoint wilt opgeven,
selecteer dan het waypoint, selecteer het nummer dat aan het waypoint is toegekend en
selecteer Wijzig waypoint.
• Selecteer Naam, voer de naam in en selecteer OK.
• Selecteer Symbool en geef een symbool op.
• Selecteer Diepte, voer de diepte in en selecteer OK.
• Selecteer Watertemperatuur, geef de watertemperatuur op en selecteer OK.
• Selecteer Commentaar, geef een opmerking op en selecteer OK.
Info over de weeroverlay
Bij de weeroverlay worden er weergegevens en informatie die betrekking hebben op het
weer, op de navigatiekaart, de viskaart en de Perspective 3D-kaartweergave geprojecteerd.
Op de navigatie- en viskaart kunnen de volgende gegevens worden weergegeven: WX-radar,
de hoogte van de toppen van de wolken (XM-weer), gegevens van de IR-satelliet voor
wolken (GSM-weer), bliksem, WX-boeien, waarschuwingen voor regio's en waarschuwingen
voor orkanen. Op de Perspective 3D-kaartweergave kan de WX-radar worden weergegeven.
De instellingen voor de weeroverlay die voor een bepaalde kaart worden opgegeven, gelden
niet voor andere kaarten. Deze instellingen moeten voor elke kaart afzonderlijk worden
opgegeven.
Opmerking: de viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision®gegevenskaart of een BlueChart g2-gegevenskaart gebruikt of als de geïntegreerde kaart
ondersteuning biedt voor viskaarten.
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
De weeroverlay inschakelen op een kaart
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Navigatiekaart of Viskaart.
3. Selecteer MENU > Kaartinstelling > Weer > Weer > Aan.
Gegevens van de WX-radar over neerslag weergeven op een kaart
Om informatie van de WX-radar op een kaart te kunnen weergeven, moet u eerst de
weeroverlay inschakelen (pagina 11).
De WX-radar kan hele lichte regen of sneeuw tot aan zeer zware onweersbuien door middel
van allerlei arceringen en kleuren weergeven.
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Navigatiekaart of Viskaart.
3. Selecteer MENU > Kaartinstelling > Weer > NEXRAD > Aan.
Weerboeien weergeven op een kaart
Om de weerboeien op een kaart te kunnen weergeven, moet u eerst de weeroverlay
inschakelen (pagina 11).
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Navigatiekaart of Viskaart.
3. Selecteer MENU > Kaartinstelling > Weer > Weerboeien > Aan.
11
XM WX Satellite Weather en GSM-weer
Een weerlegenda weergeven op een kaart
Om de weerlegenda op een kaart te kunnen weergeven, moet u eerst de weeroverlay
inschakelen (pagina 11).
Gegevens over zicht weergeven op de navigatiekaart
Om de zichtgegevens op de navigatiekaart te kunnen weergeven, moet u eerst de weeroverlay
inschakelen (pagina 11).
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Navigatiekaart of Viskaart.
3. Selecteer MENU > Kaartinstelling > Weer > Legenda > Toon.
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als u gegevens via XM WX Satellite
Weather ontvangt. Deze functie is niet beschikbaar als u weergegevens alleen via GSM
ontvangt.
Gegevens over bewolking weergeven op de navigatiekaart
Om de gegevens van de bewolking op de navigatiekaart te kunnen weergeven, moet u eerst
de weeroverlay inschakelen (pagina 11).
Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar als u gegevens via XM WX Satellite
Weather ontvangt. en niet als u weergegevens via GSM ontvangt.
Selecteer in het startscherm Kaarten > Navigatiekaart > MENU > Kaartinstelling >
Weer > Bewolking > Aan.
Gegevens van de IR-satelliet weergeven op de navigatiekaart
Om de gegevens van een IR-satelliet op de navigatiekaart te kunnen weergeven, moet u eerst
de weeroverlay inschakelen (pagina 11).
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als u weergegevens via GSM ontvangt.
en niet als u gegevens via XM WX Satellite Weather ontvangt.
De gegevens van de IR-satelliet geven wolken weer op basis van de temperatuur van de
bovenkant van de wolken. Donkerdere grijsarceringen geven lagere temperaturen aan die
vaak voorkomen bij cirruswolken of donderwolken. Lichtere arceringen of geen arceringen
wijzen op hogere temperaturen die doorgaans voorkomen bij stratuswolken of mist.
Zicht is de verwachte maximale horizontale afstand die aan het oppervlak kan worden
gezien.
Selecteer in het startscherm Kaarten > Navigatiekaart > MENU > Kaartinstelling >
Weer > Zicht > Aan.
Gegevens van de zeetemperatuur weergeven op de viskaart
Om de gegevens van de zeetemperatuur op de viskaart te kunnen weergeven, moet u eerst de
weeroverlay inschakelen (pagina 11).
Selecteer in het startscherm Kaarten > Viskaart > MENU > Kaartinstelling > Weer >
Zeetemperatuur > Aan.
Gegevens over de verwachte vis weergeven op de viskaart
Om de gegevens over de verwachte vis op de viskaart te kunnen weergeven, moet u eerst de
weeroverlay inschakelen (pagina 11).
OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar als u gegevens via XM WX Satellite
Weather ontvangt. Deze functie is niet beschikbaar als u weergegevens alleen via GSM
ontvangt.
Selecteer in het startscherm Kaarten > Navigatiekaart > MENU > Kaartinstelling >
Weer > Satellite IR > Aan.
12
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
XM WX Satellite Weather en GSM-weer
U kunt voor bepaalde vissoorten gebieden met optimale weersomstandigheden weergeven.
Weeralarmen
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Viskaart > MENU > Kaartinstelling > Weer >
Fish Species > Aan.
2. Selecteer een vissoort.
3. Selecteer Aan.
Gearceerde gebieden geven optimale visgebieden aan.
4. Herhaal stap 2 en 3 om voor andere vissoorten gebieden met optimale
weersomstandigheden weer te geven.
5. Selecteer een gearceerd gebied om de vissoorten te kunnen zien die in het gearceerde
gebied voorkomen.
Weeralarmen instellen
U kunt een alarm voor weerswaarschuwingen instellen.
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Weer.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
• Selecteer Scheepvaart > Aan.
• Selecteer Tornado > Aan.
• Selecteer Zware storm > Aan.
• Selecteer Overstroming > Aan.
• Selecteer Plotselinge overstroming > Aan.
• Selecteer Wind/zicht > Aan.
• Selecteer Winter > Aan.
OPMERKING: de alarmen voor wind/zicht en winter zijn alleen beschikbaar als u
weergegevens via GSM ontvangt. Deze zijn niet beschikbaar als u weergegevens alleen via
XM WX Satellite Weather ontvangt.
13
XM WX Satellite Weather en GSM-weer
Een GSM- of XM-antenne selecteren
Als uw kaartplotter is aangesloten op een GSM- en een XM-antenne, moet u een van die
antennes voor het ontvangen van de weerdienst selecteren. Als u op één antenne bent
aangesloten, wordt automatisch die antenne geselecteerd.
Als er zowel een GSM-antenne als een XM-antenne op uw kaartplotter is aangesloten en u
selecteert de GSM-antenne, worden er geen XM-weergegevens weergegeven maar kunt u
wel de XM-radio gewoon blijven gebruiken (mits u een abonnement hebt afgesloten). Als u
de XM-antenne selecteert, worden er geen GSM-weergegevens weergegeven.
Informatie over weerabonnementen weergeven
U kunt informatie bekijken over weerdiensten waarop u zich hebt geabonneerd, en zien
hoeveel minuten er zijn verstreken sinds de gegevens voor elke dienst zijn bijgewerkt. De
verstreken tijd sinds de laatste download van het weer wordt voor GSM-weergegevens
getoond. Als u een dagpas hebt aangeschaft, worden de tijd van aankoop en de tijd waarop de
dagpas verloopt, ook weergegeven.
Selecteer in het startscherm Informatie > Weer > Weerabonnement.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 2000-instelling >
Voorkeursbronnen > Weerantenne.
2. Selecteer een antenne.
Een externe GSM-antenne installeren
Als uw kaartplotter op een externe antenne is aangesloten, moet u die antenne op de
kaartplotter selecteren.
Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 2000-instelling >
Toestellenlijst > GDL 40 > Configureer > GSM-antenne > Extern.
14
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
XM Satellite Radio
XM Satellite Radio
Om de functies van XM Satellite Radio te kunnen gebruiken, moet u een Garmin XMsatellietradio-ontvanger hebben die is aangesloten op een kaartplotter en op de audio-ingang
van uw boot. U moet ook een abonnement op XM Satellite Radio hebben afgesloten. Ga naar
www.garmin.com/xm voor meer informatie over abonnementen.
XM-radio gebruiken
Een kanaal op de XM-radio kiezen
1. Selecteer in het startscherm Configureer > XM Audio.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Als u een bepaald XM-kanaal in de geselecteerde categorie wilt kiezen, selecteer
dan omhoog of omlaag op de tuimelschakelaar.
• Als u het nummer van een XM-kanaal handmatig wilt invoeren, selecteer dan
MENU, Channel Entry, geef een kanaalnummer op en selecteer SELECT.
De kanalengids aanpassen
De kanalen van de XM-radio zijn in categorieën onderverdeeld. U kunt de categorie met
kanalen selecteren die in de kanalengids staan.
Een XM-kanaal in de voorkeuzelijst opslaan
1. Selecteer in het startscherm Configureer > XM Audio.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Als u een bepaald XM-kanaal in de geselecteerde categorie wilt kiezen, selecteer
dan omhoog of omlaag op de tuimelschakelaar.
• Als u het nummer van een XM-kanaal handmatig wilt invoeren, selecteer dan
MENU > Channel Entry.
3. Selecteer Save Preset.
Het volume van de XM-radio aanpassen
Opmerking: het volume kan niet worden ingesteld bij een GDL 30 of GDL 30A.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > XM Audio.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• U schakelt het volume van de XM-radio in of uit door Mute te selecteren.
• U past het volume aan door Volume te selecteren, Omhoog of Omlaag te selecteren
en vast te houden en vervolgens OK te selecteren.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > XM Audio > MENU > Category.
2. Selecteer een categorie en selecteer SELECT.
XM-voorinstellingen
De lijst met de XM-voorinstellingen is een kanalencategorie die kan worden aangepast.
U kunt uw favoriete kanalen in de voorkeuzelijst opslaan.
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
15
XM Satellite Radio
XM Radio-balk
De XM Radio-gegevensbalk weergeven op een kaart
De XM Radio-gegevensbalk ➊ is bij alle kaarten beschikbaar. Een gegevensbalk die op
een kaartplotter is ingesteld om op een bepaalde kaart te worden weergegeven, wordt
waarschijnlijk niet op een andere kaart weergegeven. Deze gegevensbalk moet voor elke
kaart afzonderlijk worden opgegeven.
➊
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer een kaart.
3. Selecteer MENU > Gegevensbalken > XM Audio > Aan.
16
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
Appendix
Appendix
Weergegevensgarantie
HET SOFTWAREPRODUCT VOOR WEERGEGEVENS WORDT IN DE HUIDIGE
STAAT ("AS IS") GELEVERD. ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK
OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID,
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIETINBREUKMAKENDHEID, WORDEN HIERBIJ UITGESLOTEN.
VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKER
Als u gebruikmaakt van de XM-services, is het uw verantwoordelijkheid om voorzichtigheid
te betrachten, u aan alle veiligheidsmaatregelen te houden die de wet heeft gesteld, en uw
gezond verstand te gebruiken. U bent volledig verantwoordelijk voor het eventuele risico
dat voortvloeit uit het gebruik van de services. XM en Garmin zijn niet verantwoordelijk
voor ongelukken die het gevolg zijn van of zijn te relateren aan het gebruik van de diensten.
Uw radiodienst bevat verkeers- en weersinformatie. U erkent dat dergelijke informatie
niet uw veiligheid kan garanderen, maar als aanvulling en advies moet worden gezien
en niet als veiligheidsaspect bij het gebruik van een vliegtuig, vaartuig of voertuig. Deze
informatie wordt geleverd "in de huidige staat". XM en Garmin wijzen alle garanties,
uitdrukkelijk en impliciet, ten aanzien van die informatie of het ontvangen en verzenden
van die informatie van de hand. XM en Garmin garanderen verder niet de nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van het gegevensverkeer en de weersinformatie
die door de radioservice wordt gegeven. In geen geval kunt u of een derde XM en Garmin,
hun gegevensleveranciers, serviceproviders, marketing-/distributiepartners, software- of
internetpartners of hardwarefabrikanten aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte
schade, gevolgschade, speciale schade, exemplarische of punitieve schade of winstderving
door het gebruik van of door onderbrekingen in het verzenden of ontvangen van de services.
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
BEPERKINGEN AAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID
a) AFWIJZING VAN GARANTIES.
WIJ BIEDEN GEEN GARANTIE EN DOEN GEEN UITSPRAKEN, NOCH
UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, TEN AANZIEN VAN DE RADIOSERVICE,
TENZIJ WAAR DIT NADRUKKELIJK WORDT AANGEGEVEN. HET GEBRUIK
VAN DE SERVICE DOOR U GESCHIEDT VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. DE
INHOUD EN FUNCTIONALITEIT VAN DE SERVICE WORDEN GELEVERD "IN
DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK
OF IMPLICIET. AL DERGELIJKE GARANTIES OF UITSPRAKEN (MET INBEGRIP
VAN MAAR ZONDER ENIGE BEPERKING DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN
NIET-INBREUKMAKENDHEID) WORDEN HIERBIJ VAN DE HAND GEWEZEN.
b) BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID.
WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF
GEVOLGSCHADE OF VERLIES DOOR HET GEBRUIK VAN DE RADIOSERVICE,
OOK NIET ALS DIT HET GEVOLG IS VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS. ONZE
TOTALE AANSPRAKELIJKHEID NAAR U EN ENIGE ANDERE PERSOON DIE
ONZE SERVICES ONTVANGT, ZAL ONGEACHT DE OORZAAK IN GEEN GEVAL
HOGER ZIJN DAT HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR DE SERVICE DIE
U HEBT ONTVANGEN TIJDENS DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN
HET VOORVAL DAT DE SCHADE OF VERLIES HEEFT VEROORZAAKT. DEZE
TOEWIJZING VAN RISICO IS VERDISCONTEERD IN ONZE PRIJZEN. U HEBT
VOLGENS DE WETTEN VAN HET LAND WAAR U WOONT, WELLICHT MEER
RECHTEN DAN IN DIT DOCUMENT STAAN BESCHREVEN.
Dit product is ontwikkeld met behulp van DAFIF™, een product van het National GeospatialIntelligence Agency.
17
Appendix
Dit product is niet goedgekeurd of anderszins beoordeeld door het National GeospatialIntelligence Agency of het United States Department of Defense (10 U.S.C. 425).
a. Onder 10 U.S.C. 456 mag er geen civiele procedure worden aangespannen tegen de
Verenigde Staten op basis van de inhoud van een navigatiehulpmiddel dat is voorbereid of
verspreid door het voormalige Defense Mapping Agency (DMA), National Imagery and
Mapping Agency (NIMA) of het National Geospatial-Intelligence Agency (NGA).
b. Het DAFIF-product wordt geleverd "in de huidige staat". NGA geeft geen enkele
garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de geïmpliceerde
garanties voor verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of die voortkomen uit
wetgeving, statuten of handelsgebruik, ten aanzien van de nauwkeurigheid en werking van
het product.
c. NGA noch haar personeel kan aansprakelijk worden gesteld voor claims, verliezen of
schades die het gevolg zijn van of in verband kunnen worden gebracht met het gebruik van
dit product. De gebruiker stemt ermee in het United States National Geospatial-Intelligence
Agency te vrijwaren van elke claim. De enige en exclusieve oplossing voor de gebruiker is
om te stoppen met het gebruik van het DAFIF-product. Dit product is ontwikkeld met behulp
van DAFIF, een product van het National Geospatial-Intelligence Agency.
Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen ("Garmin") kent u een beperkte licentie
toe om de software die is ingebouwd in dit toestel (de "software") in binaire, uitvoerbare
vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit product. De titel, eigendomsrechten en
intellectuele eigendomsrechten in en op de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
dochtermaatschappijen.
U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of haar externe leveranciers en
wordt beschermd door de wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde
Staten van Amerika en internationale verdragen inzake auteursrechten. U erkent bovendien
dat de structuur, organisatie en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt
verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar externe leveranciers zijn
en dat de Software in de broncodevorm een waardevol handelsgeheim van Garmin en/
of haar externe leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel daarvan niet
zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of reverse
engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op
basis van de Software. U verklaart dat u de software niet zult exporteren of herexporteren
naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig ander
toepasselijk land schenden.
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR DE KAARTPLOTTER TE GEBRUIKEN GAAT U ERMEE AKKOORD
DAT U BENT GEBONDEN DOOR DE VOORWAARDEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST. LEES DEZE OVEREENKOMST
ZORGVULDIG.
18
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
Appendix
Beschrijving van kleurarceringen voor
weerwaarschuwingen en weerberichten
Kleur
Weergroep voor de Weercategorieën
scheepvaart
Lichtblauw
Plotselinge
overstroming
Donkerblauw Overstroming
Geel
Scheepvaart/wind
Roze
Overige
Oranje
Zware storm
Gebiedsoverstroming, kustoverstroming,
aardverschuivingen, overstroming,
hoogwaterpeil, hydrologisch,
oeveroverstroming, stormvloed
Stevige wind, extreme wind, aanvriezende
ijsregen, windvlaag, gevaarlijke zee, sterke
branding, sterke wind, wind met orkaankracht,
wind boven open water, zuidwestelijke wind,
water bij laag tij, watersportweer, krachtige
vloed, kleine vaartuigen, gevaarlijke zee
voor kleine vaartuigen, ruwe zee voor kleine
vaartuigen, gevaarlijke wind voor kleine
vaartuigen, scheepvaart, windvlagen, storm,
sterke wind, tsunami, waterhoos, wind,
verwoestende wind
Luchtkwaliteit, inversie, asregen, stuifstof,
extreme hitte, bos- en heidebranden, hitte,
hoge luchtvochtigheid, humidex, humidex en
gezondheid, regen, speciaal weer, weer
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
Kleur
Weergroep voor de Weercategorieën
scheepvaart
Rood
Tornado
Paars
Tropisch
Donkergrijs
Zicht
Wit
Winter
Orkaan, orkaan op land, tropische storm aan
land, tropische storm, tyfoon
Dikke mist, dichte rook, stofstorm, smog
Polaire uitloper, lawine, sneeuwstorm,
jachtsneeuw, koudegolf, extreme kou,
plotselinge vorst, vriezen, ijsmotregen,
ijsmist, ijsregen, vorst, strenge vorst,
aanvriezende ijsregen, hevige sneeuw,
ijsstorm, front met jachtsneeuw, sneeuwfront,
natte sneeuw, sneeuw, sneeuw en jachtsneeuw,
sneeuwvlagen, gevoelstemperatuur,
winterstorm, winterweer
19
Appendix
Serviceovereenkomst XM Satellite Radio
XM Satellite Radio Inc.
De hardware en het maandabonnement worden afzonderlijk verkocht. Het abonnementsgeld
geldt alleen voor de consument. Er zijn ook andere kosten en belastingen, waaronder
eenmalige activeringskosten. Alle programmakosten en weergegevens kunnen worden
gewijzigd. De weergaven van XM WX-weergegevens en de beschikbaarheid van elk product
verschillen per apparaat. De ontvangst van het XM-signaal kan per locatie verschillen.
Abonnementen zijn onderhevig aan de klantovereenkomst bij de XM Welcome Kit en op
xmradio.com. XM Radio U.S. Satellite Services zijn alleen beschikbaar voor personen
van 18 jaar en ouder in de 48 aangrenzende staten van Amerika en in D.C. XM WX is een
geregistreerd handelsmerk van XM Satellite Radio Inc.
20
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
Index
Index
A
abonnement
weer 14
alarmen
maritiem 13
overstroming 13
plotselinge overstroming 13
tornado 13
zware storm 13
antenne
selecteren 14
vereisten 1
B
berichten, weer 4
bewolking 3, 12
bliksem 3
boeirapporten 10
D
drukcentra 5
druk, oppervlak 8
G
Garmin Product Support i
geanimeerde radarlus 3
golf
hoogte 7
periode 7
richting 7
K
kaarten
navigatie 11
neerslag 2
Perspective 3D 11
verwachting 5, 10
vissen 11
visweer 8
wisselen 3
zeegangen 6
kanalengids 15
L
legenda’s 7, 12
N
Nationale weerdienst 1
Navigatiekaart 11
neerslag 2
Neerslagkaart 2
O
oppervlaktedruk 8
oppervlaktewind 7
orkanen 4
overlay, weer 11
P
Perspective 3D-kaart 11
productondersteuning i
productondersteuning, contact opnemen i
S
simulatormodus i
stormkernen 3
T
temperatuur, zeewater 12
U
uitzendingen, weergegevens 2
V
Viskaart 11
weer 8
vislocaties 9, 12
volume 15
voorinstellingen 15
W
waarschuwingen, weer 4
watertemperatuur 8
waypoints, maken 10
weer
alarmen 13
antenne i
berichten 4
fronten 5
neerslaggegevens 2
overlay 11
waarschuwingen 4
weerkaart voor neerslag 2
weerkaart voor vissen 8
weersverwachtingen 5
buitengaats 5
heden 5
maritiem 5
plaats 6
toekomstig 5
verleden 5
vis 12
weer 5
Weersverwachtingkaart 5, 10
winden, oppervlakte 7
X
XM Satellite Radio 15
XM Satellite Radio-balk 16
XM WX Satellite Weather 1
Z
zeegangen 6
zeegangkaart 6
zeetemperatuur 12
zicht
Navigatiekaart 12
weerscherm 9
R
radio-ontvanger i
radio, XM-satelliet 15
Supplement over de ontvangst van weerberichten op de GPSMAP 400/500-serie
21
Ga voor de meest recente gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) gedurende de gehele levensduur van uw
Garmin-producten naar de website van Garmin op www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Verenigde Staten
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Mei 2011
190-01244-35 Rev. A
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising