Garmin | echoMAP™ 50dv | Garmin echoMAP™ 50dv GPSMAP 400/500 -sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa

Garmin echoMAP™ 50dv GPSMAP 400/500 -sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
GPSMAP 400/500
®
-sää- ja XM Satellite Radio
-lisäosa
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garminin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä
tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja
tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin®, Gamin-logo, GPSMAP®, BlueChart®, GDL® ja g2 Vision® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa
käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. DAFIF™ on National Geospatial-Intelligence Agencyn tavaramerkki. XM® ja XM WX Satellite Weather® ovat XM Satellite Radio Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä.
Johdanto
Johdanto
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
 VAROITUS
• Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai puhelin (Garmin USA): (913)
397.8200 tai (800) 800.1020.
• Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd:n puhelin: 0808 2380000.
• Eurooppa: osoitteesta www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support.
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Tämä käyttöopas sisältää tietoja XM WX Satellite Weather®-, GSM (Global
System for Mobile) -sää- ja XM®-satelliittiradiojärjestelmistä seuraavia tuotteita
varten:
GPSMAP® 431
GPSMAP 431s
GPSMAP 441
GPSMAP 441s
GPSMAP 531
GPSMAP 531s
GPSMAP 536
GPSMAP 536s
GPSMAP 541
GPSMAP 541s
GPSMAP 546
GPSMAP 546s
Simulointitila
Simulointitilassa säätiedot näytetään simuloituina.
Mobiililaitteiden vaatimukset
Mobiilisääpalvelun käyttäminen edellyttää GSM-antennia, kuten Garmin GDL 40.
Lisätietoja karttaplotterin liittämisestä antenniin on antennin asennusohjeissa.
XM-laitteiden vaatimukset
XM WX Satellite Weather -palvelun käyttäminen edellyttää Garmin XM
-satelliittisäävastaanotinta. XM-satelliittiradion käyttäminen edellyttää
Garmin XM -satelliittiradiovastaanotinta. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/xm. Lisätietoja XM-antennin ja -vastaanottimen liittämisestä
ja tilauksista on XM-laitteen ohjeissa.
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
i
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Johdanto.................................. i
Mobiililaitteiden vaatimukset............i
XM-laitteiden vaatimukset...............i
Yhteyden ottaminen Garminin
tuotetukeen...................................i
Simulointitila....................................i
XM WX Satellite Weather ja
mobiilisää................................ 1
Mobiilisää.......................................1
XM WX Satellite Weather...............1
Sääominaisuudet............................1
Säätietolähetykset..........................2
Tilailmoitukset.................................2
Sadetietojen tarkasteleminen.........2
Sääkartan vaihtaminen...................3
Myrskysolu- ja salamatiedot...........3
Hirmumyrskytiedot..........................4
ii
Sääaroitukset ja -tiedotteet.............4
Ennustetiedot.................................5
Meriolosuhteiden
tarkasteleminen...........................6
Kalastustietojen
tarkasteleminen...........................8
Näkyvyystiedot...............................9
Poijuraporttien näyttäminen..........10
Paikallisten säätietojen
tarkasteleminen poijun
lähellä........................................10
Reittipisteen luominen
ennustekarttaan.........................10
Tietoja sään peittokuvasta............ 11
Säähälytykset...............................13
Mobiili- tai XM-antennin
valitseminen...............................14
Ulkoisen mobiiliantennin
valitseminen...............................14
Säätilaustietojen
tarkasteleminen.........................14
XM-satelliittiradio.................. 15
XM-radion käyttäminen................15
XM-radiopalkki..............................16
Liite........................................ 17
Säätietojen takuu..........................17
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus.................18
Säävaroitusten ja
säätiedotteiden värivarjostus.....19
XM-satelliittiradion
palvelusopimus..........................20
Hakemisto............................. 21
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
 Varoitus
Tämän laitteen kautta toimitetuissa säätietopalveluissa voi olla katkoksia ja tiedot
voivat sisältää virheitä, epätarkkuuksia tai vanhentuneita tietoja, joten pelkästään
niihin ei kannata luottaa. Käytä aina tervettä järkeä ajaessasi tai navigoidessasi
ja tarkista säätiedot muistakin lähteistä, ennen kuin teet turvallisuuteen liittyviä
päätöksiä. Käyttäjä on yksin vastuussa säätietojen vastuullisesta käyttämisestä ja
kaikista tietyllä säällä ajamiseen tai navigoimiseen liittyvistä päätöksistä. Garmin
ei vastaa mistään säätietojen käytön seurauksista.
Mobiilisää
Mobiilisääpalvelu toimittaa tietoja langattomien palvelujen tarjoajien avulla.
Antenni, kuten Garmin GDL® 40, hakee säätiedot läheisistä tukiasemista. Kunkin
ominaisuuden säätiedot saadaan hyvämaineisista säätietokeskuksista, kuten
NOAA:n (National Oceanic and Atmospheric Administration) National Weather
Service, Environment Canada ja Météo-France.
Mobiilisään tarkasteleminen edellyttää vuositilauspalvelun valitsemista
osoitteessa http://my.garmin.com. Voit ostaa päiväpassin suoraan karttaplotterista.
Päiväpassilla saat 24 tunnin säätiedot keskeytyksettä. Lisätietoja palvelun
aktivoimisesta on antennin asennusohjeissa ja ohjeissa osoitteessa
http://my.garmin.com.
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
XM WX Satellite Weather
Garmin XM -satelliittisäävastaanotin ja-antenni vastaanottaa XM WX Satellite
Weather -tietoja ja näyttää ne Garmin-laitteissa, kuten karttaplotterin merikartassa.
Kunkin ominaisuuden säätiedot saadaan hyvämaineisista säätietokeskuksista,
kuten National Weather Service ja Hydrometeorological Prediction Center.
Lisätietoja on XM WX Satellite Weather -sivustossa osoitteessa
www.xmwxweather.com.
XM WX Satellite Weather -tietojen tarkasteleminen edellyttää XM WX Satellite
Weather -palvelun tilausta ja Garmin XM -satelliittisäävastaanotinta, joka on
liitetty karttaplotteriin.
Sääominaisuudet
Ominaisuus
XM WX
Satellite
Weather
Mobiilisää
Sateen tyyppi (sivu 2)
X
X
Satelliittipilvipeite (sivu 3)
X
X
Euroopan, Kanadan ja Yhdysvaltojen tutka (sivu 3)
X
X
Salama (sivu 3)
X
X
Vakavan myrskyn jäljet (sivu 4)
X
Kanadan ja Yhdysvaltojen varoitukset (sivu 4)
X
X
Hirmumyrskyreitti (sivu 4)
X
X
Pinnan WX-analyysi (sivu 5)
X
Merenpinnan paine-ennuste (sivu 8)
X
X
1
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Ominaisuus
XM WX
Satellite
Weather
Mobiilisää
Kaupunkiennusteet (sivu 6)
X
X
Pinnan tuulivektorit (sivu 7)
X
X
Aaltojen suunta ja aaltojen suuntaennuste (sivu 7)
X
X
Aaltojen korkeus ja aaltojen korkeusennuste (sivu 7)
X
X
Aaltojakso ja aaltojaksoennuste (sivu 7)
X
X
Kalasijaintien ennustaminen (sivu 9)
X
Näkyvyys (sivu 9) ja näkyvyysennuste (sivu 10)
X
National Weather Stationin paikallinen meriennuste
(sivu 10)
X
X
Poijutiedot (sivu 10)
X
X
Merenpinnan lämpötila ja paine (sivu 10)
X
X
Säätietolähetykset
Satelliittisäätietoja lähetetään tietyin väliajoin. Esimerkiksi XM-säätutkatietoja
lähetetään viiden minuutin välein. Mobiilisäätietoja lähetetään 15 minuutin välein.
Kun Garmin-vastaanotin käynnistetään tai jokin toinen sääominaisuus valitaan,
vastaanottimen on vastaanotettava uusia tietoja, ennen kuin niitä voidaan näyttää.
Säätiedot tai kyseinen toinen ominaisuus näkyvät ehkä kartassa pienellä viiveellä.
2
Huomautus: minkä tahansa sääominaisuuden ulkoasu saattaa muuttua, jos
tietojen lähde muuttuu.
Kun ostat mobiilisäätietoja tai karttaplotteri pyytää automaattisesti
mobiilisääpäivitystä, veneen nykyinen sijainti lähetetään ja karttaplotteri
vastaanottaa säätiedot alueelta, jonka keskipisteenä on nykyinen sijaintisi.
Tilailmoitukset
Kun tarkastelet sääkarttaa, sen vasemmassa yläkulmassa saattaa näkyä esimerkiksi
seuraavanlainen tilailmoitus.
Osta WX—sinun on ostettava päiväpassi tai tilaus, jotta voit tarkastella
säätietoja.
Rekisteröi—sinun on rekisteröitävä mobiiliantenni, ennen kuin voit ostaa
ja tarkastella mobiilisäätietoja. Jos näet tämän ilmoituksen, kun olet jo
rekisteröinyt antennin, sammuta järjestelmä ja käynnistä se uudelleen.
Sadetietojen tarkasteleminen
Kaikenlainen sade kevyestä sateesta ja lumisateesta voimakkaisiin
ukkosmyrskyihin näytetään eri sävyin ja värein. Sadetiedot voivat näkyä yksin tai
muiden säätietojen kanssa.
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Sää > Sadetta.
Näytön vasemman yläkulman aikaleima osoittaa, miten kauan sitten
säätietojen toimittaja on viimeksi päivittänyt säätiedot.
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Animoidun tutkasilmukan näyttäminen
Voit näyttää sadetiedot viimeisimmän päivityksen kuvana tai viimeisimpien
päivitysten animoituna silmukkana.
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Sää > Sadetta > MENU > NEXRADsilmukka > Päällä.
Näytön vasemman yläkulman aikaleima osoittaa, miten kauan sitten
palveluntarjoaja on luonut näytössä näkyvän säätutkakuvan.
Pilvipeitteen näyttäminen
Pilvipeitteen voi näyttää tai piilottaa. XM-säätiedoissa näkyy pilvenhuippujen
korkeus.
Mobiilisäätiedoissa pilvet näkyvät infrapunasatelliittien havaitsemien
pilvenhuippujen lämpötilojen perusteella. Tummat harmaan sävyt merkitsevät
kylmiä pilviä, jotka liittyvät usein untuva- tai ukkospilviin. Vaaleammat harmaan
sävyt tai puuttuva varjostus merkitsevät lämpimämpiä pilviä, jotka liittyvät usein
sumupilviin tai sumuun.
Myrskysolu- ja salamatiedot
HUOMAUTUS: Myrskysolutiedot ovat käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat
XM WX Satellite Weather -tietoja. Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat vain
mobiilisäätietoja.
Sadekartassa näkyvät myrskysolukuvakkeet ➊ osoittavat sekä myrskyn nykyisen
sijainnin että kyseisen myrskyn arvioidut liikkeet lähiaikoina.
➊
➋
➌
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Sää > Sadetta > MENU > Pilvipeite >
Näytä.
Sääkartan vaihtaminen
Voit vaihtaa sääkartan tyyppiä.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Sää.
Valitse sääkartta.
Valitse MENU > Vaihda sää.
Valitse jokin toinen sääkartta.
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
Myrskysolukuvakkeen vierellä näkyy punaisia kartioita ➋, ja kunkin kartion
leveämpi pää osoittaa myrskysolun arvioitujen liikkeiden suunnan. Kunkin kartion
punaiset viivat osoittavat, missä myrsky todennäköisesti sijaitsee lähiaikoina.
Kukin viiva vastaa 15 minuuttia.
3
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Salamat osoitetaan salamakuvakkeilla ➌. Salama näkyy sadekartassa, jos
salamoita on havaittu viimeisimpien seitsemän minuutin aikana. Maassa sijaitseva
salamoiden tunnistusverkko tunnistaa ainoastaan pilvistä maahan iskevät salamat.
Hirmumyrskytiedot
Sadekartassa voi näkyä hirmumyrskyn ➊, trooppisen myrskyn tai trooppisen
hirmumyrskyn nykyinen sijainti. Hirmumyrskykuvakkeesta lähtevä punainen
viiva osoittaa hirmumyrskyn arvioidut liikkeet ➋. Punaisessa viivassa olevat
tummemmat pisteet osoittavat sijainteja, joiden kautta hirmumyrskyn arvioidaan
liikkuvan säätietojen toimittajalta saatujen tietojen mukaan.
Sääaroitukset ja -tiedotteet
Kun annetaan merisäävaroitus, sääseurantatieto, sääohje, säätiedote tai muu
säähän liittyvä lausunto, varjostus ➊ osoittaa alueen, jota tiedot koskevat. Voit
tarkastella varoituksen tai tiedotteen tietoja valitsemalla varjostetun alueen.
Kartan turkoosit viivat ➋ osoittavat meriennusteiden, rannikkoennusteiden ja
avomeriennusteiden rajat. Säätiedotteet voivat sisältää joko sääseuranta- tai
sääohjetietoja.
Lisätietoja värivarjostuksista on liitteessä (sivu 19).
➋
➊
➋
4
➊
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Ennustetiedot
Ennustekartassa näkyvät kaupunkiennusteet, meriennusteet, varoitukset,
hirmumyrskyvaroitukset, METAR-tiedot, Aluevaroitukset, säärintamat ja
painekeskukset (vain XM-tiedot), pinnan paine ja WX-poijut.
Nykyisten ennustetietojen tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Sää > Ennuste.
Säärintamat ja painekeskukset
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat
XM WX Satellite Weather -tietoja. Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat vain
mobiilisäätietoja.
Säärintamat näkyvät viivoina, jotka osoittavat ilmamassan etureunan.
Rintamasymboli
Jonkin toisen ajanjakson ennustetietojen tarkasteleminen
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat
XM WX Satellite Weather -tietoja. Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat vain
mobiilisäätietoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Sää > Ennuste.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit näyttää seuraavien 12 tunnin sääennusteen painamalla
keinukytkimen oikeaa reunaa ja enintään 48 tunnin ennusteet 12 tunnin
välein painamalla keinukytkimen oikeaa reunaa uudelleen.
• Voit näyttää edellisten 12 tunnin sääennusteen painamalla keinukytkimen
vasenta reunaa ja enintään 48 tunnin aiemmat ennusteet 12 tunnin välein
painamalla keinukytkimen vasenta reunaa uudelleen.
Meri- tai avomeriennusteen tarkasteleminen
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Sää > Ennuste.
2. Valitse MENU > Aloita vieritys.
3. Panoroi karttaa avomerisijaintiin.
Meriennuste- tai Avomeriennuste-vaihtoehto näkyy, kun ennustiedot ovat
käytettävissä.
4. Valitse Meriennuste tai Avomeriennuste.
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
Kuvaus
Kylmä rintama
Lämmin rintama
Stationäärinen
rintama
Okkluusiorintama
Matalapaineen alue
Painekeskusten symbolit näkyvät usein säärintamien lähellä.
Painekeskuksen
symboli
Kuvaus
Osoittaa matalapaineen keskuksen. Se on alue, jolla ilmanpaine
on suhteellisen matala. Ilmanpaine kasvaa siirryttäessä
pois matalapaineen keskuksesta. Tuulet kiertävät pohjoisen
pallonpuoliskon matalapaineen keskuksia vastapäivään.
Osoittaa korkeapaineen keskuksen. Se on alue, jolla ilmanpaine
on suhteellisen korkea. Ilmanpaine pienenee siirryttäessä
pois korkeapaineen keskuksesta. Tuulet kiertävät pohjoisen
pallonpuoliskon korkeapaineen keskuksia myötäpäivään.
5
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Kaupunkiennusteet
Kaupunkiennusteet näkyvät sääsymboleina. Ennustetta tarkastellaan 12 tunnin
jaksoissa. XM WX Satellite Weather sisältää tulevien 48 tunnin tiedot.
Mobiilisäätiedot sisältävät tulevien 24 tunnin tiedot.
Symboli
Sää
Symboli Sää
Savua (pölyä,
usvaa)
Lunta (lumikuuroja, tuiskuja,
lumimyrskyjä, pöllyävää lunta,
räntää, jäätävää sadetta, jäätävää
tihkua)
Tuulista
Sumuinen
Pilvinen
Meriolosuhteiden tarkasteleminen
Meriolosuhdekartassa näkyy tietoja merenpinnan olosuhteista, kuten tuulista,
aaltojen korkeudesta, aaltojaksoista ja aaltojen suunnasta.
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Sää > Meriolosuhteet.
Symboli
6
Sää
Symboli Sää
Osittain pilvistä
Sadetta (tihkua, räntää, kuuroja)
Ukkosmyrskyjä
Poutaa (aurinkoista, kuumaa,
selkeää)
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Pinnan tuulet
Pinnan tuulivektorit näkyvät meriolosuhdekartassa tuuliväkäsinä, jotka osoittavat
tuulen puhallussuunnan. Tuuliväkänen on pyrstöllinen ympyrä. Tuuliväkäsen
pyrstöön lisätty viiva tai lippu osoittaa tuulen nopeuden. Lyhyt viiva edustaa
5 solmua, pitkä viiva 10 solmua ja kolmio 50 solmua.
Tuuliväkänen
Tuulen nopeus
Tyyni
Tuulen suunta
Aallon korkeus, aaltojakso ja aallon suunta
Alueen aallon korkeudet näkyvät vaihtelevin värein. Eri värit osoittavat eri aallon
korkeuksia ➊ näytön vasemmassa reunassa näkyvän selitteen ➋ mukaan.
➋
➌
5 solmua
10 solmua
➊
15 solmua
20 solmua
➍
50 solmua
65 solmua
Aaltojakso osoittaa peräkkäisten aaltojen välisen ajan (sekunteina).
Aaltojaksoviivat ➌ osoittavat alueita, joilla on sama aaltojakso.
Aallon suunnat näkyvät kartassa punaisina nuolina ➍. Kunkin nuolen suunta
osoittaa suunnan, johon aallot liikkuvat.
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
7
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Jonkin toisen ajanjakson ennusteen meren olosuhdetietojen
tarkasteleminen
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat
XM WX Satellite Weather -tietoja. Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat vain
mobiilisäätietoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Sää > Meriolosuhteet.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit näyttää seuraavien 12 tunnin meriolosuhteiden ennusteen painamalla
keinukytkimen oikeaa reunaa ja enintään 48 tunnin ennusteet 12 tunnin
välein painamalla keinukytkimen oikeaa reunaa uudelleen.
• Voit näyttää edellisten 12 tunnin meriolosuhteiden ennusteen painamalla
keinukytkimen vasenta reunaa ja enintään 48 tunnin aiemmat ennusteet
12 tunnin välein painamalla keinukytkimen vasenta reunaa uudelleen.
Kalastustietojen tarkasteleminen
Pinnan painetiedot ja veden lämpötilatiedot
Pinnan painetiedot näkyvät painekäyrinä ja -keskuksina. Painekäyrät ➊ yhdistävät
pisteitä, joissa on sama paine. Painelukemien avulla voidaan määrittää sää- ja
tuuliolosuhteita. Korkeapaineen alueet liittyvät yleisesti poutaiseen säähän.
Matalapaineen alueet liitetään yleisesti pilviin ja sateen mahdollisuuteen.
Lähekkäin olevat painekäyrät osoittavat nopeaa ilmanpaineen muuttumista. Nopea
ilmanpaineen muuttuminen liittyy koviin tuuliin.
➋
➊
Sään kalastuskartassa näkyvät nykyinen veden lämpötila, nykyiset pinnan
paineolosuhteet ja kalastusennusteet.
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Sää > Kalastus.
Paineyksiköt näkyvät millibaareina (mb), elohopeatuumina (inHg) tai
hektopascaleina (hPa).
Näytön vasemman yläkulman selitteessä ➋ määritetty värivarjostus osoittaa
vedenpinnan lämpötilan.
8
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Kalasijaintien ennustaminen
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat
XM WX Satellite Weather -tietoja. Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat vain
mobiilisäätietoja.
Näkyvyystiedot
Voit näyttää alueet, joiden sääolosuhteet ovat optimaaliset tietyille kalalajeille.
Näkyvyys on ennusteen suurin vaakaetäisyys vedenpinnan tasolla, minkä osoittaa
näytön vasemman reunan selite ➊. Näkyvyysvarjostuksen ➋ vaihtelut osoittavat
pinnan näkyvyyden muutoksen ennusteessa.
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Sää > Kalastus > MENU > Fish
Species.
2. Valitse kalalaji.
3. Valitsemalla SELECT voit näyttää tai piilottaa kyseisen kalalajin.
4. Voit näyttää muille kalalajeille sääolosuhteiden kannalta optimaaliset alueet
toistamalla vaiheita 2 ja 3.
Varjostetut alueet osoittavat optimaalisia kalastusalueita. Jos olet valinnut useita
kalalajeja, voit näyttää varjostetun alueen sisältämät kalalajit valitsemalla kyseisen
varjostetun alueen.
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat
XM WX Satellite Weather -tietoja. Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat vain
mobiilisäätietoja.
➊
➋
Näkyvyystietojen tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Sää > Näkyvyys.
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
9
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Jonkin toisen ajanjakson ennusteen näkyvyystietojen
tarkasteleminen
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Sää > Näkyvyys.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit näyttää seuraavien 12 tunnin näkyvyysennusteen painamalla
keinukytkimen oikeaa reunaa ja enintään 48 tunnin ennusteet 12 tunnin
välein painamalla keinukytkimen oikeaa reunaa uudelleen.
• Voit näyttää edellisten 12 tunnin näkyvyysennusteen painamalla
keinukytkimen vasenta reunaa ja enintään 48 tunnin aiemmat ennusteet
12 tunnin välein painamalla keinukytkimen vasenta reunaa uudelleen.
Poijuraporttien näyttäminen
Raporttien lukemat saadaan poijuista ja rannikkoalueiden havaintoasemilta.
Näiden lukemien avulla määritetään ilman lämpötila, kastepiste, veden lämpötila,
vuorovesi, aallon korkeus ja aaltojakso, tuulen suunta ja nopeus, näkyvyys ja
ilmanpaine.
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Sää > Ennuste.
2. Valitse MENU > Aloita vieritys.
> Poiju.
3. Valitse
10
Paikallisten säätietojen tarkasteleminen poijun lähellä
Voit näyttää ennustetiedot valitsemalla poijun lähellä olevan alueen.
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Sää > Ennuste.
2. Valitse MENU > Aloita vieritys.
3. Tee toiminto keinukytkimellä:
• Valitse jokin sijainti kartassa.
• Panoroi uuteen kohtaan ja valitse sijainti kartassa.
4. Valitse Paikallinen sää.
5. Valitse jokin seuraavista:
• Voit näyttää paikallisen sääpalvelun nykyiset sääolosuhteet valitsemalla
Nykyinen tila.
• Voit näyttää paikallisen sääennusteen valitsemalla Ennuste.
• Voit näyttää pinnan tuulet ja ilmanpaineen valitsemalla Merenpinta.
• Voit näyttää tuuli- ja aaltotiedot valitsemalla Meritiedote.
Reittipisteen luominen ennustekarttaan
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Sää > Ennuste.
2. Valitse MENU > Aloita vieritys.
3. Tee toiminto keinukytkimellä:
• Valitse jokin sijainti kartassa.
• Panoroi uuteen kohtaan ja valitse sijainti kartassa.
4. Valitse Luo reittipiste.
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
5. Jos haluat nimetä reittipisteen tai antaa tietoja siitä, valitse reittipiste, sille
määritetty numero ja Muokkaa reittipistettä.
• Valitse Nimi, kirjoita nimi ja valitse Valmis.
• Valitse Symboli ja valitse symboli.
• Valitse Syvyys, kirjoita syvyys ja valitse Valmis.
• Valitse Veden lämpö, kirjoita veden lämpötila ja valitse Valmis.
• Valitse Kommentti, kirjoita kommentti ja valitse Valmis.
Tietoja sään peittokuvasta
Sään peittokuva näyttää säätietoja merikartan, kalastuskartan ja Perspective
3D -karttanäkymän päällä. Meri- ja kalastuskartassa voi näkyä WX-tutka,
pilvenhuippujen korkeus (XM Weather), pilvien infrapunasatelliittitietoja
(mobiilisää), salamoita, WX-poijuja, aluevaroituksia ja hirmumyrskyvaroituksia.
Perspective 3D -karttanäkymässä voi näkyä WX-tutka.
Yhteen karttaan määritettyjä sään peittokuva-asetuksia ei käytetä toisessa kartassa.
Kunkin kartan sään peittokuva-asetukset on määritettävä erikseen.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision®tai BlueChart g2 -muistikorttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee
kalastuskarttoja.
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
Sään peittokuvan ottaminen käyttöön kartassa
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Navigointikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse MENU > Kartta-asetus > Sää > WX-poijut > Päällä.
WX-tutkan sadetietojen näyttäminen kartassa
WX-tutkatietojen näyttäminen kartassa edellyttää sään peittokuvan (sivu 11)
ottamista käyttöön.
WX-tutka näyttää eri sadetyypit kevyestä sateesta ja lumisateesta voimakkaisiin
ukkosmyrskyihin eri sävyillä ja väreillä.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Navigointikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse MENU > Kartta-asetus > Sää > NEXRAD > Päällä.
Sääpoijujen näyttäminen kartassa
Sääpoijujen näyttäminen kartassa edellyttää sään peittokuvan (sivu 11) ottamista
käyttöön.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Navigointikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse MENU > Kartta-asetus > Sää > WX-poijut > Päällä.
11
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Sääselitteen näyttäminen kartassa
Sääselitteen näyttäminen kartassa edellyttää sään peittokuvan (sivu 11) ottamista
käyttöön.
Näkyvyystietojen näyttäminen merikartassa
Näkyvyystietojen näyttäminen merikartassa edellyttää sään peittokuvan (sivu 11)
ottamista käyttöön.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Navigointikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse MENU > Kartta-asetus > Sää > Selite > Näytä.
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat
XM WX Satellite Weather -tietoja. Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat vain
mobiilisäätietoja.
Pilvipeitetietojen näyttäminen merikartassa
Pilvipeitetietojen näyttäminen merikartassa edellyttää sään peittokuvan (sivu 11)
ottamista käyttöön.
huomautus: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat
XM WX Satellite Weather -tietoja. Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat
mobiilisäätietoja.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta > MENU > Karttaasetus > Sää > Pilvipeite > Päällä.
Näkyvyys on ennusteen suurin vaakaetäisyys vedenpinnan tasolla.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta > MENU > Karttaasetus > Sää > Näkyvyys > Päällä.
Meren lämpötilatietojen näyttäminen kalastuskartassa
Meren lämpötilatietojen näyttäminen kalastuskartassa edellyttää sään peittokuvan
(sivu 11) ottamista käyttöön.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Kalastuskartta > MENU > Kartta-asetus >
Sää > Meren lämpö > Päällä.
Infrapunasatelliittitietojen näyttäminen merikartassa
Infrapunasatelliittitietojen näyttäminen merikartassa edellyttää sään peittokuvan
(sivu 11) ottamista käyttöön.
Kalastusennustetietojen näyttäminen kalastuskartassa
Kalastusennustetietojen näyttäminen kalastuskartassa edellyttää sään peittokuvan
(sivu 11) ottamista käyttöön.
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat
mobiilisäätietoja. Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat XM WX Satellite
Weather -tietoja.
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat
XM WX Satellite Weather -tietoja. Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat vain
mobiilisäätietoja.
Infrapunasatelliittitiedoissa pilvet näkyvät pilvenhuippujen lämpötilan perusteella.
Tummat harmaan sävyt merkitsevät kylmää ilmaa, joka liittyy usein untuva- tai
ukkospilviin. Vaaleammat harmaan sävyt tai puuttuva varjostus merkitsevät
lämpimämpää ilmaa, joka liittyy usein sumupilviin tai sumuun.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta > MENU > Karttaasetus > Sää > Satelliitti-infrapuna > Päällä.
12
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Voit näyttää alueet, joiden sääolosuhteet ovat optimaaliset tietyille kalalajeille.
Säähälytykset
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Kalastuskartta > MENU > Kartta-asetus >
Sää > Fish Species > Päällä.
2. Valitse kalalaji.
3. Valitse Käytössä.
Varjostetut alueet osoittavat optimaalisia kalastusalueita.
4. Voit näyttää muille kalalajeille sääolosuhteiden kannalta optimaaliset alueet
toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5. Voit näyttää varjostetun alueen sisältämät kalalajit valitsemalla kyseisen
varjostetun alueen.
Säähälytysten määrittäminen
Voit määrittää säähälytyksille hälytysäänen.
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > Hälytykset > Sää.
2. Tee vähintään yksi seuraavista toimista:
• Valitse Meri > Päällä.
• Valitse Pyörremyrsky > Päällä.
• Valitse Vakava myrsky > Päällä.
• Valitse Tulva > Päällä.
• Valitse Hyökytulva > Päällä.
• Valitse Tuuli/näkyvyys > Päällä.
• Valitse Talvi > Päällä.
HUOMAUTUS: Tuuli/näkyvyys- ja Talvi-hälytykset ovat käytettävissä
ainoastaan, jos vastaanotat mobiilisäätietoja. Ne eivät ole käytettävissä, jos
vastaanotat vain XM WX Satellite Weather -tietoja.
13
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Mobiili- tai XM-antennin valitseminen
Jos karttaplotteri on liitetty sekä mobiili- että XM-antenniin, sinun on valittava,
minkä antennin avulla haluat saada sääpalvelua. Jos liitettynä on vain yksi
antenni, se valitaan automaattisesti.
Jos karttaplotteriin on liitetty sekä mobiili- että XM-antenni ja valitset
mobiiliantennin, XM-säätiedot eivät näy, mutta XM-radio on silti käytettävissä
(jos maksullinen tilaus on voimassa). Jos valitset XM-antennin, mobiilisäätiedot
eivät näy.
Säätilaustietojen tarkasteleminen
Voit näyttää tilaamiesi sääpalvelujen tietoja ja viimeisimmästä päivityksestä
kuluneen ajan kunkin palvelun kohdalla. Mobiilisäätietojen kohdalla näkyy
viimeisimmän säälatauksen jälkeen kulunut aika. Jos olet ostanut päiväpassin,
näet myös ostoajan ja päiväpassin vanhenemisajan.
Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Sää > Säätietojen tilaus.
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > Viestintä > NMEA 2000 -asetus >
Ensisijaiset laitteet > Sääantenni.
2. Valitse antenni.
Ulkoisen mobiiliantennin valitseminen
Jos karttaplotteri on liitetty ulkoiseen mobiiliantenniin, sinun on valittava
kyseinen antenni karttaplotterissa.
Valitse aloitusnäytössä Asetus > Viestintä > NMEA 2000 -asetus >
Laiteluettelo > GDL 40 > Asetus > GSM-antenni > Ulkoinen.
14
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
XM-satelliittiradio
XM-satelliittiradio
XM-satelliittiradion ominaisuuksien käyttäminen edellyttää karttaplotteriin ja
veneen äänituloon liitettyä Garmin XM -satelliittiradiovastaanotinta. Lisäksi
tarvitset XM-satelliittiradiotilauksen. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/xm.
XM-radion käyttäminen
XM-radiokanavan valitseminen
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > XM Audio.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit valita tietyn XM-kanavan valitusta luokasta painamalla
keinukytkimen ylä- tai alareunaa.
• Voit määrittää XM-kanavan numeron manuaalisesti valitsemalla MENU,
Channel Entry, antamalla kanavan numeron ja valitsemalla SELECT.
Kanavaoppaan mukauttaminen
XM-radiokanavat ryhmitellään luokkiin. Voit valita kanavaoppaassa näkyvän
kanavaluokan.
XM-kanavan tallentaminen esiasetusluetteloon
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > XM Audio.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit valita tietyn XM-kanavan valitusta luokasta painamalla
keinukytkimen ylä- tai alareunaa.
• Voit kirjoittaa XM-kanavan numeron manuaalisesti valitsemalla MENU >
Channel Entry.
3. Valitse Save Preset.
XM-radion äänenvoimakkuuden säätäminen
Huomautus: äänenvoimakkuuden hallinta ei ole käytettävissä käytettäessä
GDL 30- tai GDL 30A -vastaanotinta.
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > XM Audio.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit mykistää XM-radion tai poistaa mykistyksen valitsemalla Mute.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta valitsemalla Voimakkuus, painamalla
Ylös- tai Alas-kohtaa ja valitsemalla Valmis.
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > XM Audio > MENU > Category.
2. Valitse luokka ja SELECT.
XM-esiasetukset
XM-esiasetusluettelo on mukautettava kanavaluokka. Voit tallentaa
suosikkikanavasi esiasetusluetteloon.
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
15
XM-satelliittiradio
XM-radiopalkki
XM-radiotietopalkin näyttäminen kartassa
XM-radiotietopalkki ➊ on käytettävissä kaikissa kartoissa. Karttaplotterissa
yhteen karttaan näytettäväksi määritetty tietopalkki ei ehkä näy jossakin toisessa
kartassa. Kunkin kartan tietopalkki on määritettävä erikseen.
➊
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta.
3. Valitse MENU > Tietopalkit > XM Audio > Päällä.
16
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
Liite
Liite
Säätietojen takuu
SÄÄTIETO-OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN. KAIKKI
MUUT NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT, KUTEN TAKUUT
MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA
KIELLETÄÄN.
KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUS
Jos käyttäjä käyttää XM-palveluja, hän on vastuussa asianmukaisesta käytöstä ja
kaikkien lakien ja terveen järjen vaatimien turvallisuusohjeiden noudattamisesta.
Käyttäjä on yksin vastuussa palvelujen käytöstäsi. XM ja Garmin eivät ole
vastuussa onnettomuuksista, jotka johtuvat palvelujen käyttämisestä tai liittyvät
siihen. Radiopalvelu sisältää liikenne- ja säätiedot, ja käyttäjä tiedostaa, että tiedot
eivät voi suojata hengenvaaralta. Ne on tarkoitettu ainoastaan muiden tietojen
tueksi ja avuksi, eivätkä ne yksin riitä ilma-aluksen, veneen tai auton turvalliseen
käyttämiseen. Tiedot toimitetaan sellaisenaan, ja XM ja Garmin kiistävät
kaikki niihin, niiden lähettämiseen ja vastaanottoon liittyvät nimenomaiset ja
oletetut takuut. Lisäksi XM ja Garmin eivät vastaa radiopalvelun liikenne- ja
säätietojen tarkkuudesta, luotettavuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta.
XM ja Garmin, niiden tiedontoimittajat, palveluntarjoajat, markkinointi-/
jakelu-, ohjelmisto tai Internet-kumppanit tai laitevalmistajat eivät ole missään
tapauksessa vastuussa käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään
suorista, epäsuorista, välillisistä, seurannaisista, erityisistä, esimerkinomaisista
tai rangaistuksellisista vahingoista tai voittojen menetyksestä, jotka johtuvat
palvelujen käyttämisestä tai niiden lähetyksen tai vastaanoton katkoksista.
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
VASTUUN RAJOITUKSET
a) VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET.
TÄSSÄ MAINITTUJA TAKUITA LUKUUN OTTAMATTA EMME OLE
NIMENOMAISESTI TAI OLETETUSTI VASTUUSSA RADIOPALVELUSTA.
KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA PALVELUN KÄYTÖSTÄSI.
PALVELUN SISÄLTÖ JA TOIMINNALLISUUS TOIMITETAAN
SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI
OLETETTUJA TAKUITA. KAIKKI TÄLLAISET TAKUUT (MUKAAN
LUKIEN MUUN MUASSA OLETETUT TAKUUT MYYTÄVYYDESTÄ,
SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUKSISTA
JA OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA) KIELLETÄÄN.
b) VASTUUN RAJOITUKSET.
EMME OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ
TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOTKA
JOHTUVAT RADIOPALVELUN KÄYTTÄMISESTÄ, OLI KYSEESSÄ
HUOLIMATTOMUUS TAI JOKIN MUU SYY. KOKONAISVASTUUMME
KÄYTTÄJÄLLE TAI MUILLE PALVELUJAMME VASTAANOTTAVILLE
HENKILÖILLE EI YLITÄ SYYSTÄ RIIPPUMATTA SUMMAA, JOTKA
KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT MEILLE PALVELUSTA, JONKA HÄN
ON VASTAANOTTANUT KUUDEN (6) KUUKAUDEN AIKANA
ENNEN TAPAHTUMAA, JOKA AIHEUTTI KYSEISEN VAHINGON TAI
MENETYKSEN. TÄMÄ RISKIN SIIRTÄMINEN NÄKYY HINNOISSAMME.
KÄYTTÄJÄLLÄ VOI ASUINALUEENSA LAKIEN MUKAAN OLLA
EDELLÄ MAINITTUA LAAJEMMAT OIKEUDET.
Tämän tuotteen kehittämiseen on käytetty National Geospatial-Intelligence
Agencyn DAFIF™-tuotetta.
17
Liite
National Geospatial-Intelligence Agency tai Yhdysvaltain puolustusministeriö
(10 U.S.C. 425) eivät ole suositelleet tai muutoin hyväksyneet tätä tuotetta.
a. 10 U.S.C. 456 -pykälän mukaan Yhdysvaltoja vastaan ei voi nostaa
siviilikannetta DMA:n (Defense Mapping Agency), NIMAn (National Imagery
and Mapping Agency) tai NGA:n (National Geospatial-Intelligence Agency)
valmistaman tai jakeleman navigointilaitteen sisällön perusteella.
b. DAFIF-tuote toimitetaan sellaisenaan, eikä NGA anna mitään nimenomaisia tai
oletettuja takuita tuotteen tarkkuudesta tai toimivuudesta, mukaan lukien muun
muassa takuut myytävyydestä ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai johtuen
säädöksestä tai muusta laista tai kaupankäyntikäytännöstä tai -käytöstä.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten
toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien
ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää Garminin ja/
tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita liikesalaisuuksia, ja
lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajien arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura,
muuta, käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia. Käyttäjä lupaa, ettei
vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään sellaiseen maahan, johon vieminen
rikkoisi Yhdysvaltain tai jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
c. NGA ja sen henkilökunta eivät ole vastuussa mistään vaateista, menetyksistä
tai vahingoista, jotka johtuvat tuotteen käyttämisestä tai liittyvät siihen. Käyttäjä
sitoutuu pitämään Yhdysvaltain National Geospatial-Intelligence Agencya
syyttömänä. Käyttäjän ainoa hyvitys on DAFIF-tuotteen käytön lopettaminen.
Tämän tuotteen kehittämiseen on käytetty National Geospatial-Intelligence
Agencyn DAFIF-tuotetta.
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ KARTTAPLOTTERIA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY
SEURAAVAN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.
LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt (Garmin) myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa
binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä
omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
18
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
Liite
Säävaroitusten ja säätiedotteiden värivarjostus
Väri
Vaaleansininen
Tummansininen
Keltainen
Merisääryhmä
Sääluokat
Tulva
Alueellinen tulva, rannikon tulva,
maanvyöry, tulva, vesi korkealla,
hydrologinen, järven tulva,
myrskyvuoksi
Raikas tuuli, erittäin voimakas
tuuli, jäätävä tihku, myrskytuuli,
vaarallinen merenkäynti,
voimakas aallokko, kova tuuli,
hirmumyrskytasoinen tuuli,
järvituuli, Les Suêtes -tuuli, matala
vesi, merisää, ristiaallokko, pienet
alukset, pienet alukset, vaarallinen
meri, pienet alukset, myrskyinen
matalikko, pienet alukset, tuulet,
erityinen meri, tuulenpuuskia,
myrsky, voimakas tuuli, tsunami,
vesipatsas, tuuli, Wreckhouse-tuuli
Ilman laatu, seisova ilma, tuhkaa,
lentävää hiekkaa, hellettä, paloa
edistävä sää, lämmintä, hellettä,
suuri ilmankosteus, Humidex,
Humidex ja terveys, sade, erityinen
sää, sää
Syöksytulva
Meri/tuuli
Vaaleanpunainen Sekalaiset
Oranssi
Väri
Punainen
Purppura
Merisääryhmä
Sääluokat
Trooppinen
hirmumyrsky, sisämaan
hirmumyrsky, sisämaan trooppinen
myrsky, trooppinen myrsky,
taifuuni
Sakea sumu, sakea savu,
hiekkamyrsky, savusumu
Arktinen virtaus, lumivyöry,
lumimyrsky, lentävää lunta, kylmä
aalto, erittäin kylmää, nopea
kylmeneminen, pakkasta, jäätävä
tihku, jäätävä sumu, jäätävä
sade, halla, routa, jäätävä tihku,
voimakas lumisade, jäämyrsky,
lumisade järven vuoksi ja lentävää
lunta, lumisade järven vuoksi,
räntäsade, lunta, lunta ja lentävää
lunta, lumipyry, lumisade, tuulen
hyytävyys, talvimyrsky, talvisää
Pyörremyrsky
Tummanharmaa Näkyvyys
Valkoinen
Talvi
Vakava myrsky
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
19
Liite
XM-satelliittiradion palvelusopimus
XM Satellite Radio Inc.
Laitteisto ja tarvittava kuukausitilaus hankittava erikseen. Tilausmaksu koskee
ainoastaan kuluttajia. Lisäksi peritään muita kuluja ja veroja, kuten kerran
maksettava aktivointimaksu. Kaikki ohjelmointimaksut ja säätiedot saattavat
muuttua. XM WX -säätietonäytöt ja yksittäisten tuotteiden saatavuus vaihtelevat
laitteiston mukaan. XM-signaalin saatavuus saattaa vaihdella sijainnin mukaan.
Asiakassopimuksen alaiset tilaukset toimitetaan XM-tervetulopakkauksessa
ja ovat saatavissa osoitteessa xmradio.com. XM-radion Yhdysvaltojen
satelliittipalvelut ovat ainoastaan vähintään 18-vuotiaille Yhdysvaltojen 48
vierekkäisessä mannerosavaltiossa ja D.C:ssä. XM WX on XM Satellite
Radio Inc.:n tavaramerkki.
20
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
Hakemisto
Hakemisto
A
aalto
jakso 7
korkeus 7
suunta 7
animoitu tutkasilmukka 3
antenni
vaatimukset 1
valitseminen 14
E
ennusteet 5
aiempi 5
avomeri 5
kala 12
kaupunki 6
merenkulku 5
nykyinen 5
sää 5
tulevat 5
ennustekartta 5, 10
esiasetukset 15
G
Garmin-tuotetuki i
GPSMAP 400/500 -sarjan säälisäosa
H
hälytykset
hyökytulva 13
kova myrsky 13
merenkulku 13
pyörremyrsky 13
tulva 13
hirmumyrskyt 4
K
kalasijainnit 9, 12
kalastuskartta 11
sää 8
kanavaopas 15
kartat
ennuste 5, 10
kalastus 11
meriolosuhteet 6
navigointi 11
perspective 3D 11
sää, kalastus 8
sää, sade 2
siirtyminen 3
L
lähetykset, säätiedot 2
lämpötila, meri 12
M
meren lämpötila 12
meriolosuhdekartta 6
meriolosuhteet 6
myrskysolut 3
N
näkyvyys
navigointikartta 12
säänäyttö 9
navigointikartta 11
P
painekeskukset 5
paine, pinta 8
peittokuva, sää 11
Perspective 3D -kartta 11
pilvipeite 3, 12
pinnan tuulet 7
pintapaine 8
poijuraportit 10
R
radiovastaanotin i
radio, XM-satelliitti 15
reittipisteet, luominen 10
S
sää
antenni i
hälytykset 13
peittokuva 11
rintamat 5
sadetiedot 2
tiedotteet 4
varoitukset 4
sää, kalastuskartta 8
Sääpalvelu 1
sade 2
sadekartta 2
salamointia 3
selitteet 7, 12
simulointitila i
T
tiedotteet, sää 4
tilaus
sää 14
tuotetuki i
tuulet, pinta 7
V
varoitukset, sää 4
veden lämpötila 8
voimakkuus 15
X
XM-satelliittiradio 15
XM-satelliittiradiopalkki 16
XM WX Satellite Weather 1
Y
yhteyden ottaminen tuotetukeen i
21
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta)
Garminin sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Toukokuu 2011
190-01244-37 Rev. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising