Garmin | echoMAP™ 50dv | Garmin echoMAP™ 50dv Installationsinstruktioner

Garmin echoMAP™ 50dv Installationsinstruktioner
GPSMAP® 500/700 serien och
echoMAP™ 50/70 serien –
installationsinstruktioner
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren.‍ Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning.‍ Se
produktspecifikationerna.‍ Om du ansluter strömkabeln utan rätt
säkring gäller inte heller garantin.‍
VARNING
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.‍
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.‍
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Kontakta Garmin produktsupport
• Gå till www.garmin.com/‍support och klicka på Contact
Support för att få lokal supportinformation.‍
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.‍
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.‍
och monteringsmaterialet för infälld montering i
instrumentpanelen.‍ Om du vill montera enheten med en annan
metod så att den tycks ligga plant med instrumentpanelen
måste du köpa en sats för plan montering (säljs separat,
professionell installation rekommenderas) från din Garmin®
återförsäljare.‍
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.‍
OBS! Alla monteringsmetoder kan inte användas för alla
enhetsmodeller.‍ Mer information om just din modell hittar du i
avsnittet som beskriver specifika monteringstyper.‍
• Platsen bör ge optimal sikt för manövrering av båten.‍
• Det ska vara lätt att komma åt alla enhetsgränssnitt såsom
knappsats, pekskärm och kortläsare (i förekommande fall).‍
• Platsen måste vara tillräckligt stadig för att hantera enhetens
vikt och skydda den från kraftiga vibrationer och stötar.‍
• För att förhindra störningar från en magnetisk kompass ska
enheten inte installeras närmare kompassen än det
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.‍
• Se till att du har tillräckligt med utrymme på
installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.‍
Montera en femtums enhet med bygelfäste
MEDDELANDE
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet.‍ På
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.‍
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt.‍ Garmin rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.‍
Du kan använda det medföljande fästet om du vill montera
enheten med bygelfäste på en plan yta.‍ För modellerna på fem
tum finns möjligheten att installera ett vridfäste vid bygelfästets
sockel (Montera en femtums enhet med vridbas och bygelfäste).‍
1 Använd bygelfästet À som mall och märk ut rikthålen Á.‍
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
Borrmaskin och borrar
Stjärnmejsel nr 2
Sticksåg eller multiverktyg
Fil och sandpapper
Marint tätningsmedel (valfritt)
Viktigt vid montering
MEDDELANDE
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts
för extrema temperaturer eller förhållanden.‍ Godkänt
temperaturintervall för enheten framgår av
produktspecifikationerna.‍ Längre tids exponering för
temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid
förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på
enheten.‍ Skador och följdproblem som beror på extrema
temperaturer täcks inte av garantin.‍
2 Använd en 3 mm (1/8-tums) borrspets och borra rikthålen.‍
3 Med hjälp av de medföljande skruvarna  ansluter du
bygelfästet på monteringsytan.‍
4 Montera rattarna till bygelfästet à på enhetens sidor.‍
5 Placera enheten i bygelfästet och dra åt rattarna.‍
Med hjälp av medföljande monteringsmaterial och mall kan du
montera enheten på två olika sätt.‍ Du kan använda det
medföljande fästet och monteringsmaterialet för att montera
enheten med bygelfäste, eller använda den medföljande mallen
Oktober 2014
Tryckt i Taiwan
190-01556-79_0C
Montera en femtums enhet med vridbas och
bygelfäste
MEDDELANDE
Använd endast rundskallade maskinbultar eller självgängande
skruvar för montering av vridbasen.‍ Om du använder skruvar
med försänkt skalle kan du skada monteringsfästet.‍
För modellerna på fem tum finns möjligheten att installera ett
vridfäste vid bygelfästet.‍ Vridbasen är anpassad så att kablarna
kan dras genom monteringsytan (valfritt).‍
1 Använd vridbasen som mall À och markera tre rikthål Á.‍
så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras
åt.‍
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt
för hårt.‍ Garmin rekommenderar att du applicerar ett
antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.‍
Du kan använda det medföljande fästet om du vill montera
enheten med bygelfäste på en plan yta.‍ Bygelfästet för
enheterna på sju tum är anpassat så att kablarna kan dras
genom monteringsytan (valfritt).‍
1 Välj det monteringsmaterial som är lämpligt för
monteringsytan och bygelfästet.‍
2 Använd bygelfästet À som mall och märk ut rikthålen Á.‍
3 Om du drar kablarna genom monteringsytan markerar du en
2 Om du drar kablarna genom monteringsytan markerar du
platsen precis i mitten av de tre rikthålen (valfritt).‍
3 Använd en borrspets på 3 mm (1/8 tum) och borra de tre
rikthålen.‍
4 Om du drar kablarna genom monteringsytan borrar du ett
25,4 mm (1 tum) hål i mitten av de tre rikthålen (valfritt).‍
5 Om du drar kablarna genom monteringsytan leder du dem
genom hålet som du borrade i steg 5.‍ Dra ut så mycket
överskottskabel att kontakterna når enheten när den har
monterats (valfritt).‍
6 Om du leder kablarna genom monteringsytan drar du dem
genom hålen  på baksidan av vridfästet (tillval).‍
7 Med hjälp av de medföljande skruvarna à fäster du
vridbasen på monteringsytan.‍
8 Placera bygelfästet Ä på vridbasen och dra åt det med ratten
till vridfästet Å.‍
9 Montera rattarna till bygelfästet Æ på enhetens sidor.‍
10 Placera enheten i bygelfästet och dra åt rattarna.‍
11 Om du drog kablarna genom monteringsytan använder du
marint tätningsmedel för att täcka hålen på baksidan av det
vridbara monteringsfästet (tillval).‍
Montera en sjutums enhet med bygelfäste
MEDDELANDE
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du
använder en försänkningsborrspets och borrar en
avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet.‍ På
2
plats i mitten av de fyra rikthålen (valfritt).‍
4 Använd en borrspets som passar monteringsmaterialet och
borra de fyra rikthålen.‍
5 Om du drar kablarna genom monteringsytan borrar du ett 32
mm (1¼ tum) hål i mitten av de fyra rikthålen (valfritt).‍
6 Om du drar kablarna genom monteringsytan leder du dem
genom hålet som du borrade i steg 5.‍ Dra ut så mycket
överskottskabel att kontakterna når enheten när den har
monterats (valfritt).‍
7 Om du leder kablarna genom monteringsytan drar du dem
genom hålen på baksidan av bygelfästet (valfritt).‍
8 Med hjälp av det valda monteringsmaterialet  ansluter du
bygelfästet på monteringsytan.‍
Montera
rattarna till bygelfästet à på enhetens sidor.‍
9
10 Placera enheten i bygelfästet och dra åt rattarna.‍
11 Om du drog kablarna genom monteringsytan använder du
marint tätningsmedel för att täcka hålen på baksidan av det
vridbara monteringsfästet (tillval).‍
Montera enheten infälld
MEDDELANDE
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering
av enheten.‍ Det finns endast ett begränsat utrymme mellan
höljet och monteringshålen.‍ Om hålet görs för stort kan det
påverka enhetens stabilitet efter monteringen.‍
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer enheten kan
användas för att montera den i din instrumentpanel.‍
Om du vill montera enheten med en annan metod så att den
tycks ligga plant med instrumentpanelen måste du köpa ett flat
mount kit (säljs separat, professionell installation
rekommenderas) från din Garmin återförsäljare.‍
1 Beskär mallen och se till att den passar på platsen där du vill
montera enheten.‍
2 Ta bort skyddstejpen från baksidan av mallen och placera
den på platsen där du vill montera enheten.‍
3 Förbered monteringsytan på utskärning genom att borra ett
eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen.‍ Använd en
borrspets på 9,5 mm (3/8 tum).‍
4 Såga ut monteringsytan med en figursåg längs med insidan
av linjen på mallen.‍
5 Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.‍
6 Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid
behov.‍
7 När enheten har passats in i utskärningen måste du se till att
monteringshålen på enheten ligger i linje med rikthålen på
mallen.‍
8 Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya
hålplaceringarna märkas upp.‍
9 Använd en borrspets på 3,2 mm (1/8 tum) och borra rikthålen.‍
10 Ta bort mallen från monteringsytan.‍
11 Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har
monterats, måste du ansluta alla nödvändiga kablar till
enheten innan du placerar den i utskärningen.‍
OBS! För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska
du täcka över anslutningar som inte används med de
medföljande väderskydden.‍
12 Montera gummipackningen À på enhetens baksida.‍
Gummipackningens delar har självhäftande fästen på
baksidan.‍ Se till att dra bort skyddstejpen innan de installeras
på enheten.‍
• Om du måste förlänga NMEA 0183 eller larmkablarna måste
du använda en 22 AWG-kabel (0,33 mm²).‍
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Ström
Svart
Jord (ström och NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183 intern port 1 Tx (ut)
Brun
NMEA 0183 intern port 1 Rx (in)
Grå
NMEA 0183 intern port 2 Tx (ut)
Lila
NMEA 0183 intern port 2 Rx (in)
Orange
Tillbehör på
Gul
Larm lågt
Ansluta kabelstammen till strömmen
VARNING
När du ansluter strömkabeln ska du inte ta bort den
kabelmonterade säkringshållaren.‍ Det är viktigt att rätt säkring
är på plats för att förhindra skador på personer och på
produkten, orsakade av eldsvåda eller överhettning.‍ Se
produktspecifikationerna.‍ Om du ansluter strömkabeln utan rätt
säkring gäller inte heller garantin.‍
1 Dra kabelstammen till strömkällan och till enheten.‍
2 Anslut den röda ledningen till batteriets pluspol (+) och den
svarta ledningen till batteriets minuspol (-).‍
3 Installera låsringen och O-ringen i änden av kabelstammen.‍
4 Anslut kabelstammen till enheten genom att vrida låsringen
medurs.‍
NMEA 0183 – att tänka på inför anslutning
13 Placera enheten i utskärningen.‍
14 Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande
skruvarna Á.‍
15 Installera dekorationsringen genom att snäppa den på plats
runt kanten på enheten.‍
Om kabelstammen
• Kabelstammen ansluter enheten till ström, NMEA® 0183
enheter och en lampa eller ett signalhorn för visuella larm
eller ljudlarm.‍
• Kabelstammens låsring är inte monterad när den ligger i
förpackningen.‍ Dra kabeln innan du monterar låsringen.‍
• När du har anslutit en låsring till kabelstammen bör du se till
att ringen är säkert ansluten och att O-ringen är på plats så
att anslutningen förblir säker.‍
• Enheten har två interna NMEA 0183 portar som används vid
anslutning till NMEA 0183 kompatibla enheter.‍ När du
ansluter till en enhet för både sändning och mottagning
måste du försäkra dig om att använda kablar från samma
interna NMEA 0183 port.‍
• Om du måste förlänga ström- och jordkablarna måste du
använda en 16 AWG-kabel (1,31 mm²).‍
• Installationsinstruktionerna som medföljer din NMEA 0183
kompatibla enhet ska innehålla den information som du
behöver för att identifiera ledningarna för sändning (Tx) och
mottagning (Rx) A (+) och B (-).‍ Varje port kan ha en eller två
sändningsledningar eller en eller två mottagningsledningar.‍
• När du ansluter NMEA 0183 enheter till portar som har två
sändningsledningar (Tx) eller två mottagningsledningar (Rx)
behöver inte NMEA 0183 enheten anslutas till gemensam
jord.‍
• När du ansluter en NMEA 0183 enhet till portar som har
endast en sändningsledning (Tx) eller endast en
mottagningsledning (Rx) vardera, måste NMEA 0183
enheten anslutas till gemensam jord.‍
NMEA 0183 anslutningsschema
+
Objekt
À
Á
Â
-
Beskrivning
Likströmskälla, 12 VDC
Kabelstam
NMEA 0183 kompatibel enhet
3
Objekt Garmin
ledningens
funktion
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Garmin
ledningens
färg
NMEA 0183
enhetsledningens
funktion
Ström
Röd
Ström
Jord
Svart
Datajord
Tx/Rx
Den port som är märkt NMEA 2000 på baksidan av enheten
används för att ansluta den till ett NMEA 2000 standardnätverk.‍
Tx/Rx/B (-)
Tx
Blå
Rx/A (+)
Rx
Brun
Tx/A (+)
Anslutning av lampa eller signalhorn
Den här enheten kan användas tillsammans med en lampa, ett
signalhorn eller både och för att avge en ljud- eller ljussignal när
plottern visar ett meddelande.‍ Det här är ett valfritt tillägg och
larmkabeln är inte nödvändig för att enheten ska fungera
normalt.‍ Tänk på följande om du ansluter enheten till en lampa
eller ett signalhorn.‍
• Larmkretsen växlar till ett lågspänningsläge när larmet
utlöses.‍
• Maximal ström är 100 mA och ett relä behövs för att
begränsa strömmen från plottern till 100 mA.‍
• Om du vill växla manuellt mellan visuella larm och ljudlarm
kan du montera enpoliga envägsomkopplare.‍
Objekt
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
Beskrivning
NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet
NMEA 2000 droppkabel
NMEA 2000 strömkabel
Tändnings- eller kabelmonterad brytare
Likströmskälla, 12 V
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
NMEA 2000 T-koppling
NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel
Ansluta enheten till en givare
Enheter som kan ta emot djupinformation från en Garmin givare
har en port märkt SONAR.‍ Gå till www.garmin.com eller
kontakta din lokala Garmin återförsäljare för att välja en lämplig
typ av givare för dina behov.‍
1 Följ instruktionerna som följer med givaren så att du
monterar den korrekt på din båt.‍
2 Led givarkabeln till baksidan av enheten, bort från källor till
elektriska störningar.‍
3 Anslut givarkabeln till porten SONAR på enheten.‍
Objekt Beskrivning
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Objekt
Ê
Ë
Ì
Strömförsörjning
Strömkabel
Signalhorn
Lampa
Relä (100 mA spolström)
Växlar mellan larmsignal från lampan eller signalhornet
Ledningsfärg
Kabelfunktion
Röd
Ström
Svart
Jord
Gul
Larm
Viktigt beträffande NMEA 2000®
MEDDELANDE
Om du har ett befintligt NMEA 2000 nätverk på båten bör det
redan vara anslutet till strömförsörjningen.‍ Anslut inte NMEA
2000 strömkabeln till ett befintligt NMEA 2000 nätverk eftersom
endast en strömkälla bör anslutas till ett NMEA 2000 nätverk.‍
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den
anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan
kabelmonterad omkopplare.‍ NMEA 2000 enheter laddar ur
batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.‍
NMEA 2000 kompatibla modeller kan ansluta till ett NMEA 2000
nätverk på din båt för att dela data från NMEA 2000 kompatibla
enheter, exempelvis en VHF-radio.‍ De nödvändiga NMEA 2000
kablarna och -kontakterna säljs separat.‍
Om du är obekant med NMEA 2000 bör du läsa
kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk Referens
för NMEA 2000 produkter.‍ Om du vill hämta dokumentet klickar
du på Handböcker på produktsidan för din enhet på
www.garmin.com.‍
4
Ansluta enheten till en fjärrmonterad GPSantenn
Den här enheten har en intern GPS-mottagare, men vid vissa
monteringar – t.‍ex.‍ vid infälld montering – är kanske en siktlinje
mot himlen inte möjlig, vilket behövs för att beräkna din GPSposition.‍ I en sådan situation kan du installera en extern GPSantenn från Garmin och ansluta den till enheten för att
tillhandahålla GPS-information.‍
Enheter som kan ta emot information från en extern GPSantenn från Garmin har en port märkt med EXT GPS.‍
1 Följ instruktionerna som följer med den externa GPSantennen från Garmin så att du installerar den korrekt på din
båt.‍
2 Led antennkabeln till baksidan av enheten, bort från källor
med elektriska störningar.‍
3 Anslut antennkabeln till porten EXT GPS på enheten.‍
Ansluta enheten till en Garmin marinradar
Endast radarkompatibla enheter kan ta emot information från en
Garmin marinradar.‍ Radarkompatibla enheter har en port märkt
RADAR.‍ Gå till www.garmin.com eller kontakta din närmaste
Garmin återförsäljare för att välja en lämplig typ av radar för
dina behov.‍
1 Följ instruktionerna som följer med radarn så att du installerar
den korrekt på din båt.‍
Led
den marina Garmin nätverkskabeln från radarn till
2
baksidan av enheten, bort från källor till elektriska störningar.‍
3 Anslut den Garmin marina nätverkskabeln till porten RADAR
på enheten.‍
Ytterligare att tänka på vid jordning
Det här gäller endast för enheter på 7 tum.‍
Den här enheten ska inte behöva några extra chassijordningar i
de flesta installationssituationer.‍ Om du upplever störningar kan
du använda jordningsskruven på höljet för att koppla enheten till
vattenjordningen och på så sätt motverka störningen.‍
Enhet
Specifikation
Mått
NMEA 2000 LEN
2
NMEA 2000-förbrukning
Max.‍ 100 mA
Modeller på 5 tum Maximal strömanvändning vid
10 V DC
27 W
Typisk strömförbrukning vid 12
V DC
450 mA
Maximal strömförbrukning vid
12 V DC
2,7 A
Säkerhetsavstånd till kompass
450 mm
(17,72 tum)
Modeller på 7 tum Maximal strömanvändning vid
10 V DC
27 W
Typisk strömförbrukning vid 12
V DC
1,3 A Maximal strömförbrukning vid
12 V DC
2,3 A
Säkerhetsavstånd till kompass
600 mm
(23,62 tum)
NMEA 2000 PGN-information
Typ
Uppdatera enhetsprogramvaran
Innan du kan uppdatera programvaran måste du skaffa ett
minneskort för programuppdatering eller läsa in den senaste
programvaran på ett minneskort.‍
1 Slå på plottern.‍
2 Sätt i minneskortet på minneskortsplatsen när hemskärmen
visas.‍
OBS! För att instruktionerna för programuppdatering ska
visas måste enheten startas helt och hållet innan kortet sätts
in.‍
3 Följ instruktionerna på skärmen.‍
4 Vänta i flera minuter medan programuppdateringen slutförs.‍
Enheten återgår till normalläget när programuppdateringen är
klar.‍
5 Ta bort minneskortet.‍
OBS! Om minneskortet tas bort innan enheten har startats
om helt och hållet slutförs inte programuppdateringen.‍
060928 ISO-adresskrav
126208 NMEA: Beordra/begära/godkänna
gruppfunktion
126996 Produktinformation
127250 Fartygets kurs
128259 Hastighet: I förhållande till vattnet
128267 Vattendjup
129539 GNSS DOP: Er
129799 Radiofrekvens, läge och ström
130306 Vinddata
130312 Temperatur
Sända
126464 Sända och ta emot PGN-lista med
gruppfunktion
127258 Magnetisk variation
129025 Position snabb uppdatering
129026 COG och SOG: Snabb uppdatering
129029 GNSS-positionsdata
129283 Avvikelse från utlagd kurs
Fysiska specifikationer
129284 Navigationsdata
Enhet
Specifikation
Mått
Modeller på 5
tum
Mått (B × H × D)
155 × 151 × 61 mm (67/64 ×
515/16 × 213/32 tum )
Skärmstorlek (B × H) 74 × 101,6 mm (229/32 tum × 4
tum)
129285 Navigeringsrutt och waypointinformation
129540 GNSS-satelliter i vy
Ta emot
127245 Roder
127250 Fartygets kurs
Vikt
779 g (1,72 lbs)
127488 Motorparametrar: Snabb uppdatering
Mått (B × H × D)
230 × 143 × 58 mm (91/16 × 55/8
× 29/32 tum)
127489 Motorparametrar: Dynamiska
Skärmstorlek (B × H) 153 × 85 mm (61/64 tum × 311/32
tum)
Alla modeller
Beskrivning
059904 ISO-begäran
Specifikationer
Modeller på 7
tum
PGN
Sända och ta emot 059392 ISO-erkännande
Vikt
1,048 kg (2,31 lbs)
Temperaturområde
Område från -15° till 55°C (från
5° till 131°F)
Material
Polykarbonatplast
127493 Transmissionsparametrar: Dynamiska
127498 Motorparametrar: Statiska
127505 Vätskenivå
129038 AIS klass A positionsrapport
129039 AIS klass B positionsrapport
129040 AIS klass B utökad positionsrapport
129794 AIS klass A statiskt relaterade och
reserelaterade data
Elektriska specifikationer
Enhet
Specifikation
Mått
129798 AIS SAR, rapport om flygplansposition
Alla modeller
Ineffekt
10–32 V DC
Säkring
3 A, snabb
respons
129802 AIS Säkerhetsrelaterat
utsändningsmeddelande
129808 DSC-samtalsinformation
130310 Miljöparametrar
5
Typ
PGN
Beskrivning
Typ
130311 Miljöparametrar (används inte längre)
130313 Fuktighet
130314 Faktiskt tryck
130576 Status för mindre farkost
Sats
Beskrivning
VDM
AIS VHF-datalänkmeddelande
Du kan köpa fullständig information om National Marine Electronics
Association (NMEA) format och meningar från: NMEA, Seven Riggs
Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Dessa data gäller endast för NMEA 2000 kompatibla produkter.‍
NMEA 0183-information
Typ
Sats
Beskrivning
Sända
GPAPB
APB: Kurs- eller spårstyrning
(autopilot) mening ”B”
GPBOD
BOD: Riktning (ursprung till
destination)
GPBWC
BWC: Riktning och avstånd till
waypoint
GPGGA
GGA: GPS-fixdata
GPGLL
GLL: Geografisk position (latitud och
longitud)
GPGSA
GSA: GNSS DOP och aktiva
satelliter
GPGSV
GSV: GNSS-satelliter i sikte
GPRMB
RMB: Rekommenderad
minimiinformation för navigering
GPRMC
RMC: Rekommenderat minimum för
specifika GNSS-data
GPRTE
RTE: Rutter
GPVTG
VTG: Kurs över mark och
markhastighet
GPWPL
WPL: Waypoint-plats
GPXTE
XTE: Avvikelse från utlagd kurs
PGRME
E: Beräknat fel
PGRMM
M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Höjd
SDDBT
DBT: Djup under givare
SDDPT
DPT: Djup
SDMTW
MTW: Vattentemperatur
SDVHW
VHW: Fart genom vattnet och kurs
DPT
Djup
DBT
Djup under givare
MTW
Vattentemperatur
VHW
Fart genom vattnet och kurs
WPL
Waypointens plats
DSC
Digital selektiv anropsinformation
DSE
Utökat digitalt selektivt anrop
HDG
Kurs, avvikelse och variation
HDM
Kurs, magnetisk
MWD
Vindriktning och -hastighet
MDA
Meteorologisk sammansatt
MWV
Vindhastighet och -vinkel
Ta emot
Garmin®, Garmin-logotypen och GPSMAP® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. echoMAP™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd.
eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
NMEA®, NMEA 2000® och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association.
© 2013–2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising