Garmin | echoMAP™ 50dv | Garmin echoMAP™ 50dv Vær og XM Satellite Radio- tillegg

Garmin echoMAP™ 50dv Vær og XM Satellite Radio- tillegg
GPSMAP 400-/500-serien
®
Vær og XM Satellite Radiotillegg
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine
og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for gjeldende oppdateringer og
tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin®, Gamin-logoen, GPSMAP®, BlueChart®, GDL® og g2 Vision® er varemerker for Garmin Ltd. og datterselskapene, registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin. DAFIF™ er et varemerke for National Geospatial-Intelligence Agency. XM® og XM WX Satellite Weather® er registrerte varemerker for XM Satellite Radio Inc.
Innledning
Innledning
Kontakte Garmins produktsupport
 ADVARSEL
• I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 238 0000.
• I Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support for
innenlandsk support.
Kontakt Garmins produktsupport hvis du har spørsmål om dette produktet.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om XM WX Satellite
Weather®, mobil GSM-kommunikasjon for vær og XM®- satellittradio for
følgende produkter:
GPSMAP® 431
GPSMAP 431s
GPSMAP 441
GPSMAP 441s
GPSMAP 531
GPSMAP 531s
GPSMAP 536
GPSMAP 536s
GPSMAP 541
GPSMAP 541s
GPSMAP 546
GPSMAP 546s
Simulatormodus
Simulatormodus gir simulerte værdata.
Krav til mobilutstyr
Hvis du vil bruke mobile værdata, må du ha en mobil GSM-antenne, for eksempel
Garmin GDL 40. Se installeringsinstruksjonene til antennen for å få informasjon
om hvordan du kobler kartplotteren til en mobilantenne.
Krav til XM-utstyr
Du må ha en Garmin XM-satellittmottaker for værdata for å kunne bruke XM WX
Satellite Weather. Du må ha en Garmin XM-satellittradiomottaker for å kunne
bruke XM Satellite Radio. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/xm.
Se instruksjonene for XM-utstyret hvis du vil ha informasjon om hvordan du
kobler XM-antennen til mottakeren og for instruksjoner vedrørende abonnement.
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
i
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Innledning................................ i
Krav til mobilutstyr...........................i
Krav til XM-utstyr.............................i
Kontakte Garmins
produktsupport..............................i
Simulatormodus..............................i
XM WX Satellite Weather
og mobile værdata................. 1
Mobile værdata...............................1
XM WX Satellite Weather...............1
Værfunksjoner................................1
Kringkasting av værdata.................2
Statusmeldinger.............................2
Vise informasjon om nedbør...........2
Bytte værkart..................................3
Informasjon om stormcelle
og lyn...........................................3
ii
Informasjon om orkan.....................4
Væradvarsler og værrapporter.......4
Værvarselinformasjon....................5
Vise sjøforhold................................6
Vise fiskeinformasjon......................8
Siktinformasjon...............................9
Vise bøyerapporter.......................10
Vise lokal værinformasjon i
nærheten av en bøye.................10
Opprette et veipunkt på
værvarslingskartet.....................10
Om væroverlegget........................ 11
Væralarmer...................................13
Velge en mobil- eller
XM-antenne...............................14
Velge en ekstern mobilantenne....14
Vise informasjon om
værabonnement.........................14
XM Satellite Radio................ 15
Bruke XM-radio............................15
Datalinje for XM-radio...................16
Tillegg.................................... 17
Værdatagaranti.............................17
Lisensavtale for programvare.......18
Fargeskyggelegging av
væradvarsler og
værrapporter..............................19
Serviceavtale for XM Satellite
Radio.........................................20
Indeks.................................... 21
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
 Advarsel
Værinformasjonen i dette produktet kan rammes av tjenesteavbrudd og kan
inneholde feil, unøyaktigheter eller utdatert informasjon og bør derfor ikke
brukes som eneste grunnlag. Bruk alltid sunn fornuft ved kjøring og navigering,
og bruk alternativ værinformasjon før du tar avgjørelser som har med sikkerhet
å gjøre. Du godtar og samtykker i at du er ene og alene ansvarlig for bruk av
værinformasjonen og alle avgjørelser som tas med tanke på kjøring og navigering
i alle værforhold. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge
av bruk av værdataene.
Mobile værdata
XM WX Satellite Weather
En Garmin XM-antenne og -satellittmottaker for værdata mottar XM WX Satellite
Weather-data og viser dem på ulike Garmin-enheter, inkludert navigasjonskartet
på en kartplotter. Værdataene for hver funksjon kommer fra vel ansette sentre
for værdata, for eksempel National Weather Service og Hydrometerological
Prediction Center. Gå til webområdet for XM WX Satellite Weather på
www.xmwxweather.com hvis du vil ha mer informasjon.
Hvis du vil se informasjon fra XM WX Satellite Weather, må du abonnere på XM
WX Satellite Weather, og du må ha en Garmin XM-satellittmottaker for værdata
koblet til en kartplotter.
Værfunksjoner
Med mobile værdata kan du få data via mobiloperatører. En antenne, for eksempel
Garmin GDL® 40, kommuniserer med mobilbasestasjoner i nærheten for å
motta værdata. Værdataene for hver funksjon kommer fra vel ansette sentre for
værdata, for eksempel National Weather Service fra NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration), Environment Canada og Météo-France.
Funksjon
Hvis du vil vise mobile værdata, må du først velge en årlig abonnementstjeneste
på webområdet http://my.garmin.com. Du kan kjøpe et dagspass direkte fra
kartplotteren. Et dagspass gir 24 timer med kontinuerlige værdata. Se antennens
installeringsinstruksjoner eller instruksjonene på http://my.garmin.com for
informasjon om hvordan du aktiverer denne tjenesten.
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
XM WX
Satellite
Weather
Mobile
værdata
Nedbørstype (side 2)
X
X
Satellittbilder av skydekke (side 3)
X
X
Europeisk, kanadisk og amerikansk radar (side 3)
X
X
Lyn (side 3)
X
X
Spor etter kraftig storm (side 4)
X
Advarsler for Canada og USA (side 4)
X
X
Spor etter orkan (side 4)
X
X
WX-analyse av overflate (side 5)
X
Varsel for trykk for sjøoverflate (side 8)
X
X
1
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Funksjon
XM WX
Satellite
Weather
Mobile
værdata
Værvarsler for by (side 6)
X
X
Retninger for overflatevind (side 7)
X
X
Bølgeretning og varsel om bølgeretning (side 7)
X
X
Bølgehøyde og varsel om bølgehøyde (side 7)
X
X
Bølgeperiode og varsel om bølgeperiode (side 7)
X
X
Varsling for fiskeplasser (side 9)
X
Sikt (side 9) og siktvarsel (side 10)
X
Lokalt sjøvarsel fra nasjonal værstasjon (side 10)
X
X
Bøyedata (side 10)
X
X
Temperatur og trykk ved sjøoverflaten (side 10)
X
X
Kringkasting av værdata
Satellittværdata kringkastes med faste intervaller. Data fra XM-værradaren
kringkastes for eksempel med fem minutters intervaller. Mobile værdata
kringkastes med 15 minutters intervaller. Når Garmin-mottakeren er slått på eller
en annen værfunksjon er valgt, må mottakeren motta nye data før de kan vises.
Det kan oppstå en forsinkelse før værdataene eller en annen funksjon vises på
kartet.
Når du kjøper mobile værdata eller kartplotteren automatisk ber om en
oppdatering av mobile værdata, sendes den gjeldende posisjonen for båten, og
kartplotteren mottar værdata for området sentrert rundt gjeldende posisjon.
Statusmeldinger
Når du ser på et værkart, kan det hende at en statusmelding, som en av de som
vises nedenfor, vises øverst til venstre på skjermen.
Kjøp WX – du må kjøpe et dagspass eller et abonnement for å kunne vise
værdata.
Registrer – du må registrere mobilantennen før du kan kjøpe eller vise mobile
værdata. Hvis du ser denne meldingen etter å ha registrert antennen, slår du
systemet av og deretter på igjen.
Vise informasjon om nedbør
Nedbør, fra veldig lett regn og snø og opptil kraftige tordenbyger, vises i ulike
skygger og farger. Nedbør vises enten uavhengig eller sammen med annen
værinformasjon.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Vær > Nedbør.
Tidsstempelet øverst til venstre på skjermen viser hvor lang tid det har gått
siden leverandøren av værdata oppdaterte informasjonen sist.
Merk: Alle værfunksjoner kan endre utseende hvis kilden som leverer
informasjonen, endres.
2
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Vise en animert radarløkke
Du kan vise informasjon om nedbør som et bilde av den nyeste oppdateringen,
eller som en animert løkke med de nyeste oppdateringene.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Vær > Nedbør > MENU >
NEXRAD-løkke > På.
Tidsstempelet øverst til venstre på skjermen viser hvor lang tid det har
gått siden tjenesteleverandøren genererte det gjeldende radarbildet med
værinformasjon som vises på skjermen.
Vise skydekke
Skydekke kan vises eller skjules. XM-værdata gir høyden på skytoppene.
Mobile værdata viser skyer basert på temperaturmålinger av skytopper som gjøres
av infrarøde satellitter. Mørkere gråtoner representerer kjøligere skyer som ofte
har cirrus, eller skyer med tordenbyger. Lysere toner eller ingen skyggelegging
indikerer varmere skyer som ofte forbindes med stratus eller tåke.
Informasjon om stormcelle og lyn
MERK: Informasjon om stormcelle er bare tilgjengelig hvis du mottar XM
WX Satellite Weather-data. Den er ikke tilgjengelig hvis du mottar bare mobile
værdata.
Stormcelleikonene ➊ på værkartet for nedbør indikerer både den nåværende
posisjonen for en storm og beregnet bane for stormen i umiddelbar fremtid.
➊
➋
➌
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Vær > Nedbør > MENU >
Skydekke > Vis.
Bytte værkart
Du kan bytte fra en type værkart til et annet kart.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Vær.
Velg et værkart.
Velg MENU > Endre vær.
Velg et annet værkart.
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
Røde kjegler ➋ vises sammen med et stormcelleikon. Den bredeste delen av hver
kjegle peker i retning av stormcellens beregnede bane. De røde linjene i hver
kjegle indikerer hvor stormen mest sannsynlig vil befinne seg i nærmeste fremtid.
Hver linje representerer 15 minutter.
3
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Lynnedslag representeres med lynikoner ➌. Lyn vises på værkartet for nedbør
hvis det er registrert lynnedslag i løpet av de siste syv minuttene. Det landbaserte
nettverket for registrering av lyn registrerer bare sky-til-bakke-lyn.
Informasjon om orkan
Værkartet for nedbør kan vise den nåværende posisjonen til en orkan ➊, en
tropisk storm eller et tropisk lavtrykk. En rød linje ut fra et orkanikon indikerer
orkanens beregnede bane ➋. Mørke prikker på den røde linjen indikerer steder
det er beregnet at orkanen vil passere gjennom, som mottatt fra leverandøren av
værdata.
Væradvarsler og værrapporter
Når det sendes ut en maritim væradvarsel, forsiktighetsmelding, stormvarsel,
værrapport eller andre kunngjøringer om været, indikerer skyggelegging ➊
området som informasjonen gjelder for. Velg det skyggelagte området for å se
informasjon om advarselen eller rapporten. Vannlinjene ➋ på kartet indikerer
grensene for maritime værmeldinger, værmeldinger for kysten og offshoreværmeldinger. Værrapporter kan bestå av enten værmeldinger eller væradvarsler.
Du finner en liste over beskrivelser av skyggeleggingsfargene i tillegget (side 19).
➋
➊
➋
4
➊
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Værvarselinformasjon
Værvarselskartet viser værvarsler for by, maritime værvarsler, advarsler,
orkanvarsler, METAR-varsler, fylkesvarsler, værfronter og trykksentre (bare XMværdata), overflatetrykk og WX-bøyer.
Vise gjeldende værvarselinformasjon
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Vær > Værvarsel.
Værfronter og trykksentre:
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite
Weather-data. Den er ikke tilgjengelig hvis du mottar bare mobile værdata.
Værfronter vises som linjer som indikerer den ledende kanten på en luftmasse.
Frontsymbol
Vise værvarselinformasjon for et annet tidsrom
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite
Weather-data. Den er ikke tilgjengelig hvis du mottar bare mobile værdata.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Vær > Værvarsel.
2. Utfør én av følgende handlinger:
• Hvis du vil vise værvarselet for de neste 12 timene, trykker du
vippebryteren til høyre, og hvis du vil vise værvarsler for opptil 48 timer
i 12-timers intervaller, trykker du vippebryteren til høyre på nytt.
• Hvis du vil vise værvarselet for de forrige 12 timene, trykker du
vippebryteren til venstre, og hvis du vil vise tidligere værvarsler for
opptil 48 timer siden i 12-timers intervaller, trykker du vippebryteren til
venstre på nytt.
Vise et maritimt værvarsel eller et offshore-værvarsel
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Vær > Værvarsel.
2. Velg MENU > Start Panorering.
3. Panorer kartet til en offshore-posisjon.
Alternativene Marint værvarsel eller Offshore-værvarsel vises når
værvarselinformasjonen er tilgjengelig.
4. Velg Marint værvarsel eller Offshore-værvarsel.
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
Beskrivelse
Kaldfront
Varmfront
Stasjonær front
Okkludert front
Tråg
Symboler for trykksenter vises ofte i nærheten av værfronter.
Symbol for
trykksenter
Beskrivelse
Indikerer et lavtrykksenter, som er et område med relativt lavt
trykk. Bevegelse vekk fra et lavtrykksenter fører til økt trykk.
Vinden strømmer mot klokken rundt lavtrykksentre på den
nordlige halvkule.
Indikerer et høytrykksenter, som er et område med forholdsvis
høyt trykk. Bevegelse vekk fra et høytrykksenter fører til
redusert trykk. Vinden strømmer med klokken rundt et
høytrykksenter på den nordlige halvkule.
5
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Værvarsler for by
Værvarsler for by vises som værsymboler. Værvarselet vises i 12-timers
intervaller. XM WX Satellite Weather inneholder data for de neste 48 timene.
Mobile værdata inneholder data for de neste 24 timene.
Symbol
Vær
Symbol
Vær
Tåke (støvete, disig)
Snø (snøbyger, vindkast,
snøstorm, snødrev, sludd,
underkjølt regn, underkjølt
duskregn)
Vindfullt
Tåkete
Skyet
Vise sjøforhold
Kartet for sjøforhold viser informasjon om overflateforhold, inkludert vind,
bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Vær > Sjøforhold.
Symbol
6
Vær
Symbol
Vær
Delvis skyet
Regn (duskregn, sludd, byger)
Tordenbyger
Lettskyet (solskinn, varmt,
skyfritt)
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Overflatevind
Retninger for overflatevind vises på kartet for sjøforhold ved hjelp av vindpiler
som indikerer retningen vinden blåser fra. En vindpil er en sirkel med hale. Linjen
eller flagget som er festet til halen på vindpilen, indikerer vindstyrken. En kort
linje representerer 5 knop, en lang linje representerer 10 knop, og en trekant
representerer 50 knop.
Vindpil
Vindstyrke
Rolig
Bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning
Bølgehøydene for et område vises som fargevariasjoner. Ulike farger indikerer
forskjellige bølgehøyder ➊, som vist i symbolforklaringen ➋ til venstre på
skjermen.
➋
Vindretning
➌
5 knop
10 knop
15 knop
20 knop
➊
➍
50 knop
65 knop
Bølgeperioden indikerer tiden (i sekunder) mellom suksessive bølger.
Bølgeperiodelinjer ➌ indikerer områder som har samme bølgeperiode.
Bølgeretninger vises på kartet ved hjelp av røde piler ➍. Retningen på hver
pilspiss indikerer retningen bølgen beveger seg i.
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
7
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Vise værvarselinformasjon for sjøforhold for et annet tidsrom
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite
Weather-data. Den er ikke tilgjengelig hvis du mottar bare mobile værdata.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Vær > Sjøforhold.
2. Utfør én av følgende handlinger:
• Hvis du vil vise varslede sjøforhold for de neste 12 timene, trykker du
vippebryteren til høyre, og hvis du vil vise varslede sjøforhold for opptil
48 timer i 12-timers intervaller, trykker du vippebryteren til høyre på nytt.
• Hvis du vil vise varslede sjøforhold for de forrige 12 timene, trykker du
vippebryteren til venstre, og hvis du vil vise tidligere varslede sjøforhold
for opptil 48 timer siden i 12-timers intervaller, trykker du vippebryteren
til venstre på nytt.
Vise fiskeinformasjon
Værkartet for fiske viser gjeldende vanntemperatur, gjeldende forhold for
overflatetrykk og fiskevarsler.
Data for overflatetrykk og vanntemperatur
Informasjon om overflatetrykk vises som trykkisobarer og trykksentre.
Isobarene ➊ kobler sammen punkter med likt trykk. Trykkavlesninger gjør det
enklere å beregne vær- og vindforhold. Områder med høytrykk forbindes generelt
med lettskyet vær. Områder med lavtrykk forbindes generelt med skyer og sjanse
for nedbør. Isobarer som er pakket tett sammen, viser en sterk trykkgradient.
Sterke trykkgradienter forbindes med områder med sterkere vind.
➋
➊
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Vær > Fisking.
Trykkenheter vises i mb (millibar), inHG (tommer kvikksølv) eller hPa
(hektoPascal).
Fargelagt skyggelegging, som definert i symbolforklaringen ➋ øverst til venstre
på skjermen, indikerer overflatetemperaturen for vannet.
8
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Varsle fiskeplasser
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite
Weather-data. Den er ikke tilgjengelig hvis du mottar bare mobile værdata.
Siktinformasjon
Du kan vise områder som har optimale værforhold for bestemte fiskearter.
Sikt er den maksimale horisontale avstanden som kan sees på overflaten,
som vist i symbolforklaringen ➊ på venstre side av skjermen. Variasjoner i
skyggeleggingen for sikt ➋ viser endringen i overflatesikt i varselet.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Vær > Fisking > MENU >
Fish Species.
2. Velg en fiskeart.
3. Velg SELECT hvis du vil slå visningen for en fiskeart av eller på.
4. Gjenta trinn 2 og 3 for å vise områder med optimale værforhold for flere
fiskearter.
Skyggelagte områder indikerer optimale fiskeplasser. Hvis du har valgt mer
enn én fiskeart, kan du velge et skyggelagt område for å vise fiskeartene som
inkluderes i det skyggelagte området.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite
Weather-data. Den er ikke tilgjengelig hvis du mottar bare mobile værdata.
➊
➋
Vise siktinformasjon
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Vær > Sikt.
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
9
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Vise varslet siktinformasjon for et annet tidsrom
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Vær > Sikt.
2. Utfør én av følgende handlinger:
• Hvis du vil vise varselet for sikt for de neste 12 timene, trykker du
vippebryteren til høyre, og hvis du vil vise varsler for sikt for opptil 48
timer i 12-timers intervaller, trykker du vippebryteren til høyre på nytt.
• Hvis du vil vise varselet for sikt for de forrige 12 timene, trykker du
vippebryteren til venstre, og hvis du vil vise tidligere varsler for sikt for
opptil 48 timer siden i 12-timers intervaller, trykker du vippebryteren til
venstre på nytt.
Vise bøyerapporter
Avlesningene til disse rapportene fåes fra bøyer og observasjonstasjoner på
kysten. Disse avlesningene brukes til å fastslå lufttemperatur, duggpunkt,
vanntemperatur, tidevann, bølgehøyde og -periode, vindretning og -styrke, sikt og
barometrisk trykk.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Vær > Værvarsel.
2. Velg MENU > Start Panorering.
> Bøye.
3. Velg
10
Vise lokal værinformasjon i nærheten av en bøye
Du kan velge et område i nærheten av en bøye for å vise værvarselinformasjonen.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Vær > Værvarsel.
2. Velg MENU > Start Panorering.
3. Gjør ett av følgende ved hjelp av vippebryteren:
• Velg en posisjon på kartet.
• Panorer til en ny posisjon, og velg posisjonen på kartet.
4. Velg Lokalt vær.
5. Utfør én av følgende handlinger:
• Hvis du vil vise gjeldende værforhold fra en lokal værtjeneste, velger du
Gjeldende forhold.
• Hvis du vil vise et lokalt værvarsel, velger du Værvarsel.
• Hvis du vil vise overflatevind og informasjon om barometrisk trykk,
velger du Sjøoverflate.
• Hvis du vil vise informasjon om vind og bølger, velger du Sjøbulleteng.
Opprette et veipunkt på værvarslingskartet
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Vær > Værvarsel.
2. Velg MENU > Start Panorering.
3. Gjør ett av følgende ved hjelp av vippebryteren:
• Velg en posisjon på kartet.
• Panorer til en ny posisjon, og velg posisjonen på kartet.
4. Velg Opprett veipunkt.
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
5. Hvis du vil gi navn til veipunktet eller angi informasjon om veipunktet, velger
du veipunktet, nummeret tilknyttet veipunktet og Rediger veipunkt.
• Velg Navn, skriv inn navnet, og velg Fullført.
• Velg Symbol, og angi et symbol.
• Velg Dybde, angi dybden, og velg Fullført.
• Velg Vanntemperatur, angi vanntemperaturen, og velg Fullført.
• Velg Kommentar, skriv inn kommentaren, og velg Fullført.
Om væroverlegget
Væroverlegget legger vær og værrelatert informasjon over navigasjonskartet,
fiskekartet og Perspective 3D-kartvisningen. Navigasjonskartet og fiskekartet kan
vise WX-radar, høyde på skytopper (XM-vær), infrarøde satellittdata for skyer
(mobile værdata), lyn, WX-bøyer, fylkesvarsler og orkanvarsler. Perspective
3D-kartvisningen kan vise WX-radar.
Innstillingene for væroverlegg må konfigureres separat for hvert kart. Du må
konfigurere innstillingene for væroverlegg separat for hvert kart.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et datakort for
BlueChart g2 Vision® eller BlueChart g2, eller hvis det innebygde kartet støtter
fiskekart.
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
Slå på væroverlegget på et kart
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg MENU > Kartoppsett > Vær > Vær > På.
Vise nedbørsdata fra WX-radar på et kart
Du må slå på væroverlegget før du kan vise WX-radarinformasjon på et kart
(side 11).
WX-radar viser veldig lett regn og snø til sterke tordenbyger i varierende skygger
og farger.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg MENU > Kartoppsett > Vær > NEXRAD > På.
Vise værbøyer på et kart
Du må slå på væroverlegget før du kan vise værbøyer på et kart (side 11).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg MENU > Kartoppsett > Vær > WX-bøyer > På.
11
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Vise værsymbolforklaring på et kart
Du må slå på væroverlegget før du kan vise en værsymbolforklaring på et kart
(side 11).
Vise siktdata på navigasjonskartet
Du må slå på væroverlegget før du kan vise siktdata på navigasjonskartet
(side 11).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg MENU > Kartoppsett > Vær > Symbol > Vis.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite
Weather-data. Den er ikke tilgjengelig hvis du mottar bare mobile værdata.
Vise data om skydekke på navigasjonskartet
Du må slå på væroverlegget før du kan vise data om skydekke på
navigasjonskartet (side 11).
merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite
Weather-data. Den er ikke tilgjengelig hvis du mottar mobile værdata.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart > MENU >
Kartoppsett > Vær > Skydekke > På.
Sikt er den maksimale horisontale avstanden som kan sees på overflaten.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart > MENU >
Kartoppsett > Vær > Sikt > På.
Vise sjøtemperaturdata på fiskekartet
Du må slå på væroverlegget før du kan vise sjøtemperaturdata på fiskekartet
(side 11).
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Fiskekart > MENU >
Kartoppsett > Vær > Sjøtemperatur > På.
Vise infrarøde satellittdata på navigasjonskartet
Du må slå på væroverlegget før du kan vise infrarøde satellittdata på
navigasjonskartet (side 11).
Vise fiskevarseldata på fiskekartet
Du må slå på væroverlegget før du kan vise fiskevarseldata på fiskekartet
(side 11).
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar mobile værdata.
Den er ikke tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite
Weather-data. Den er ikke tilgjengelig hvis du mottar bare mobile værdata.
Infrarøde satellittdata viser skyer basert på skytopptemperaturer. Mørkere gråtoner
representerer kjøligere temperaturer som ofte forbindes med cirrus, eller skyer
med tordenbyger. Lysere toner eller ingen skyggelegging indikerer varmere
temperaturer som ofte forbindes med stratusskyer eller tåke.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart > MENU >
Kartoppsett > Vær > Satellitt-IR > På.
12
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Du kan vise områder som har optimale værforhold for bestemte fiskearter.
Væralarmer
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Fiskekart > MENU >
Kartoppsett > Vær > Fish Species > På.
2. Velg en fiskeart.
3. Velg På.
Skyggelagte områder indikerer optimale fiskeplasser.
4. Gjenta trinn 2 og 3 for å vise områder med optimale værforhold for flere
fiskearter.
5. Velg et skyggelagt område for å vise fiskeartene som inkluderes i det
skyggelagte området.
Stille inn væralarmer
Du kan stille inn en alarm for væradvarsler.
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > Vær.
2. Gjør ett eller flere av følgende:
• Velg Sjø > På.
• Velg Tornado > På.
• Velg Kraftig storm > På.
• Velg Flom > På.
• Velg Springflo > På.
• Velg Vind/sikt > På.
• Velg Vinter > På.
MERK: Alarmer for Vind/sikt og Vinter er bare tilgjengelige hvis du mottar
mobile værdata. De er ikke tilgjengelige hvis du mottar bare XM WX Satellite
Weather-data.
13
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Velge en mobil- eller XM-antenne
Hvis kartplotteren er koblet til både en mobil- og en XM-antenne, må du velge
hvilken antenne som skal levere værtjenesten. Hvis du er koblet til bare én
antenne, velges antennen automatisk.
Hvis du velger mobilantennen når kartplotteren er koblet til både en mobilantenne
og en XM-antenne, vises ikke XM-værdata, men XM-radioen er fortsatt
tilgjengelig (hvis du har et betalt abonnement). Hvis du velger XM-antennen,
vises ikke mobile værdata.
Vise informasjon om værabonnement
Du kan vise informasjon om værtjenestene du abonnerer på, og hvor mange
minutter det har gått siden dataene for hver tjeneste ble oppdatert. For mobile
værdata vises tiden som har gått siden siste værnedlasting. Hvis du har kjøpt et
dagspass, vises også tidspunktet du kjøpte dagspasset på, og tidspunktet det utløp.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Informasjon > Vær > Værabonnement.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon >
NMEA 2000-oppsett > Foretrukne kilder > Værantenne.
2. Velg en antenne.
Velge en ekstern mobilantenne
Hvis kartplotteren er koblet til en ekstern mobilantenne, må du velge den antennen
på kartplotteren.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon >
NMEA 2000-oppsett > Enhetsliste > GDL 40 > Konfigurer > GSMantenne > Ekstern.
14
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
XM Satellite Radio
XM Satellite Radio
Hvis du vil bruke XM Satellite Radio-funksjonene, må du ha en Garmin XM
satellittradiomottaker koblet til kartplotteren og lydinngangen på båten. Du må
også ha et XM Satellite Radio-abonnement. Gå til www.garmin.com/xm hvis du
vil ha mer informasjon om abonnementer.
Bruke XM-radio
Velge en XM-radiokanal
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > XM Audio.
2. Utfør én av følgende handlinger:
• Hvis du vil velge en bestemt XM-kanal innenfor den valgte kategorien,
trykker du opp eller ned på vippebryteren.
• Hvis du vil angi et XM-kanalnummer manuelt, velger du MENU,
Channel Entry, angir et kanalnummer og velger SELECT.
Tilpasse kanalguiden
XM-radiokanalene er gruppert i kategorier. Du kan velge kategorien med kanaler
som vises i kanalguiden.
Lagre en XM-kanal til listen over forhåndsinnstillinger
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > XM Audio.
2. Utfør én av følgende handlinger:
• Hvis du vil velge en bestemt XM-kanal innenfor den valgte kategorien,
trykker du opp eller ned på vippebryteren.
• Hvis du vil angi et XM-kanalnummer manuelt, velger du MENU >
Channel Entry.
3. Velg Save Preset.
Justere volumet på XM-radioen
Merk: Volumkontroll er ikke tilgjengelig hvis du bruker en GDL 30 eller GDL
30A.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > XM Audio.
2. Utfør én av følgende handlinger:
• Hvis du vil slå volumet på XM-radioen av eller på, velger du Mute.
• Hvis du vil justere volumnivået, velger du Volum, deretter velger og
holder du nede Opp eller Ned, og til slutt velger du Fullført.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > XM Audio > MENU >
Category.
2. Velg en kategori, og velg SELECT.
Forhåndsinnstillinger for XM
Listen over forhåndsinnstillinger for XM er en kanalkategori som kan tilpasses.
Du kan lagre favorittkanaler til listen over forhåndsinnstillinger.
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
15
XM Satellite Radio
Datalinje for XM-radio
Vise datalinjen for XM-radio på et kart
XM Radio-datalinjen ➊ er tilgjengelig på alle kart. På en kartplotter kan ikke
datalinjen som er konfigurert på et kart, vises på et annet kart. Datalinjen må
konfigureres separat for hvert kart.
➊
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart.
2. Velg et kart.
3. Velg MENU > Datalinjer > XM Audio > På.
16
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
Tillegg
Tillegg
Værdatagaranti
PROGRAMVAREPRODUKTET MED VÆRDATA LEVERES SOM DET ER.
ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE,
INKLUDERT GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET ELLER
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSER,
ER HERVED UTELATT.
BRUKERSIKKERHET
Hvis du bruker XM-tjenester, er det ditt ansvar å praktisere forstandig varsomhet
og overholde alle lovpålagte sikkerhetstiltak og egen sunn fornuft. Du påtar
deg den hele og fulle risiko ved din bruk av Tjenestene. XM og Garmin
påtar seg intet ansvar for ulykker forårsaket av eller forbundet med bruk av
Tjenestene. Radiotjenesten inkluderer informasjon om trafikk og vær, og du
er innforstått med at slik informasjon ikke er ment som livreddende, men som
tilleggs- og rådgivende informasjon, og at informasjonen derfor ikke kan settes
lit til som kritisk for sikkerheten i forbindelse med bruk av fly, båt eller bil.
Denne informasjonen leveres som den er, og XM og Garmin fraskriver seg
alle garantier, uttrykte og underforståtte, med hensyn til dette eller overføring
eller mottak av dette. Videre garanterer ikke XM og Garmin nøyaktigheten,
påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten til trafikk- og værinformasjonen
som meddeles over radiotjenesten. XM og Garmin, deres dataleverandører,
tjenesteleverandører, markedsføring/distribusjon, programvare- eller Internettpartnere eller maskinvareprodusenter vil ikke under noen omstendigheter være
erstatningsansvarlige overfor deg eller eventuelle tredjeparter for eventuelle
direkte, indirekte, tilfeldige, følgesmessige, spesielle, typiske eller straffemessige
skader eller tap av fortjeneste som følge av bruk av eller forstyrrelser i overføring
eller mottak av Tjenestene.
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
BEGRENSNINGER FOR VÅRT ANSVAR
a) ANSVARSFRASKRIVELSER.
MED MINDRE NOE ANNET ER UTTRYKKELIG ANGITT HER, GIR VI
INGEN GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER, VERKEN UTTRYKTE
ELLER UNDERFORSTÅTTE, ANGÅENDE RADIOTJENESTEN. DU
BRUKER TJENESTEN PÅ EGEN RISIKO. TJENESTENS INNHOLD
OG FUNKSJONALITET LEVERES SOM DEN ER OG UTEN NOEN
GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER
UNDERFORSTÅTTE. VI FRASKRIVER OSS HERVED ALLE SLIKE
GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER (INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE
SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITLER OG
IKKE-OVERTREDELSER).
b) BEGRENSNINGER FOR ERSTATNINGSANSVAR.
VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER
PÅFØLGENDE SKADER ELLER TAP I FORBINDELSE MED BRUK AV
RADIOTJENESTEN, ENTEN DET ER BASERT PÅ UAKTSOMHET ELLER
ANNET. VÅRT TOTALE ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG OG
ANDRE PERSONER SOM MOTTAR VÅRE TJENESTER, UAVHENGIG AV
ÅRSAK, VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER OVERSKRIDE
SUMMEN DU HAR BETALT TIL OSS FOR TJENESTEN DU HAR MOTTATT
I LØPET AV DE FORRIGE SEKS (6) MÅNEDENE UMIDDELBART FØR
DEN BESTEMTE HENDELSEN SOM FORÅRSAKET DEN GJELDENDE
SKADEN ELLER TAPET. DENNE FORDELINGEN AV RISIKO
GJENSPEILES I PRISENE VÅRE. DU KAN HA FLERE RETTIGHETER ENN
BESKREVET OVER I HENHOLD TIL LOVVERKET DER DU BOR.
Dette produktet ble utviklet ved hjelp av DAFIF™, et produkt levert av NGA
(National Geospatial-Intelligence Agency).
17
Tillegg
Dette produktet er ikke støttet eller på andre måter godkjent av NGA (National
Geospatial-Intelligence Agency) eller USAs forsvarsdepartement (10 U.S.C. 425).
a. Ifølge 10 U.S.C. 456 kan ingen sivilsak føres mot USA på grunnlag av
innholdet i et hjelpemiddel for navigasjon som er utarbeidet eller distribuert av
enten det tidligere DMA (Defense Mapping Agency), NIMA (National Imagery
and Mapping Agency) eller NGA (National Geospatial-Intelligence Agency).
b. DAFIF-produktet leveres som det er, og ingen garanti, uttrykt ellet
underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier
vedrørende salgbarhet og egnethet for et bestemt formål eller som følger av
vedtekt eller annet i henhold til lov, bransjepraksis eller forretningsskikk, er
opprettet av NGA etter produktets nøyaktighet og virkemåte.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover og
internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen,
organiseringen og kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode
for, er verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull
forretningshemmelighet som tilhører Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.
Du samtykker i at du ikke skal dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt
utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller
lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal
eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs
eksportlover eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
c. Verken NGA eller deres ansatte er ansvarlige for eventuelle krav, tap eller
skader som følger av eller i forbindelse med bruk av dette produktet. Brukeren
godtar å holde NGA (United States National Geospatial-Intelligence Agency)
skadesløs. Brukerens eneste og eksklusive rettsmiddel er å avslutte bruken av
DAFIF-produktet. Dette produktet ble utviklet ved hjelp av DAFIF, et produkt
levert av NGA (National Geospatial-Intelligence Agency).
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE KARTPLOTTEREN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I LISENSAVTALEN FOR
PROGRAMVAREN. LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene (“Garmin”) gir deg en begrenset lisens til å
bruke programvaren som følger med denne enheten (“Programvaren”), i en binær
kjørbar form ved normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.
18
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
Tillegg
Fargeskyggelegging av væradvarsler og værrapporter
Farge
Lys blå
Mørk blå
Maritim
værgruppe
Værkategorier
Flom
Oversvømmelse, Flom ved kysten,
Jordras, Flom, Høyt vannivå,
Hydrologisk, Oversvømmelse ved
innsjø, Stormflo
Frisk bris, Ekstrem vind, Underkjølt
vannsprut, Stiv kuling, Farlige
sjøforhold, Høye bølgeslag,
Innlandsvind, Vind av orkans styrke,
Vind på innsjø, Les Suêtes-vind,
Lavvann, Maritimt vær, Tverrstrøm,
Småbåter, Farlige sjøforhold for
småbåter, Vind i havneområder/
elveutløp for småbåter, Vinder for
småbåter, Spesielle sjøforhold, Byge,
Storm, Sterk vind, Tsunami, Skypumpe,
Vind, Wreckhouse-vind
Luftkvalitet, Luftstagnasjon, Vulkansk
aske, Virvlende støv, Sterk varme,
Skogbrannfare, Varme, Høy varme og
luftfuktighet, Varmeindeks, Varmeindeks
og helse, Regnskur, Spesielle
værforhold, Vær
Springflo
Gul
Maritim/vind
Rosa
Diverse
Oransje
Kraftig storm
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
Farge
Maritim
værgruppe
Værkategorier
Lilla
Tropisk
Mørk grå
synlighet
Orkan, Innlandsorkan, Topisk
innlandsstorm, Tropisk storm, Tyfon
Tett tåke, Tett røyk, Støvstorm, Smog
Hvit
Vinter
Rød
Tornado
Arktisk utstrømming, Snøskred,
Snøstorm, Virvlende snø, Kuldebølge,
Ekstrem kulde, Rask nedkjøling, Kulde,
Underkjølt duskregn, Underkjølt tåke,
Underkjølt regn, Frost, Tele, Sterk
underkjølt vannsprut, Tung snø, Isstorm,
Virvlende snø med innsjøeffekt, Snø
med innsjøeffekt, Sludd, Snø, Snø
og virvlende snø, Snøbyge, Snøfall,
Vindfaktor, Vinterstorm, Vintervær
19
Tillegg
Serviceavtale for XM Satellite Radio
XM Satellite Radio Inc.
Maskinvare og nødvendig månedlig abonnement selges separat.
Abonnementavgiften er bare for forbrukere. Andre skatter og avgifter, inkludert
en éngangs aktiveringsavgift, tilkommer. Alle programmeringsavgifter og værdata
kan endres. Visning av XM WX-værdata og individuell produkttilgjengelighet
varierer avhengig av maskinvareutstyr. Mottaksforhold for XM-signalet kan
variere avhengig av sted. Abonnementene går innunder kundeavtalen som
er inkludert i velkomstpakken fra XM tilgjengelig på xmradio.com. XM
Radio U.S. Satellittjenestene er bare tilgjengelige for personer over 18 år i de
48 sammenhengende delstatene i USA samt District of Columbi. XM WX er et
registrert varemerke for XM Satellite Radio Inc.
20
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
Indeks
Indeks
A
abonnement
vær 14
advarsler, vær 4
alarmer
flom 13
kraftig storm 13
maritim 13
springflo 13
tornado 13
animert radarløkke 3
antenne
krav 1
velge 14
B
bølge
høyde 7
periode 7
retning 7
bøyerapporter 10
F
fiskekart 11
vær 8
fiskeplasser 9, 12
forhåndsinnstillinger 15
G
Garmins produktsupport i
Værtillegg for GPSMAP 400-/500-serien
K
kanalguide 15
kart
bytte 3
fiske 11
navigasjon 11
perspective 3D 11
sjøforhold 6
vær, fiske 8
vær, nedbør 2
værvarsel 5, 10
kart for nedbør 2
kontakte produktsupport i
kringkastinger, værdata 2
L
lyn 3
N
National Weather Service 1
Navigasjonskart 11
nedbør 2
O
orkaner 4
overflatetrykk 8
overflatevind 7
overlegg, vær 11
P
Perspective 3D-kart 11
produktsupport i
Navigasjonskart 12
værskjerm 9
simulatormodus i
sjøforhold 6
sjøforhold, kart 6
sjøtemperatur 12
skydekke 3, 12
stormceller 3
symbolforklaringer 7, 12
værkart for fisking 8
værkart for nedbør 2
værvarselskart 5, 10
værvarsler 5
by 6
fisk 12
fremtidige 5
gjeldende 5
maritim 5
offshore 5
tidligere 5
vær 5
vanntemperatur 8
veipunkter, opprette 10
vinder, overflate 7
volum 15
T
temperatur, sjø 12
trykk, overflate 8
trykksentre 5
X
XM Satellite Radio 15
XM Satellite Radio-linje 16
XM WX Satellite Weather 1
R
radiomottaker i
radio, XM-satellitt 15
rapporter, vær 4
S
sikt
V
vær
advarsler 4
alarmer 13
antenne i
fronter 5
informasjon om nedbør 2
overlegg 11
rapporter 4
21
De siste gratis programvareoppdateringene (med unntak av kartdata) for Garmin-produktet finner du på Garmins webområde www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Mai 2011
190-01244-38 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising