Garmin | echoMAP™ 73sv | Garmin echoMAP™ 73sv Upute za instalaciju

Garmin echoMAP™ 73sv Upute za instalaciju
Upute za montiranje uređaja
echoMAP™ serije 70/90
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin .
®
Važne sigurnosne informacije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Prilikom priključivanja kabela napajanja nemojte ukloniti nosač
osigurača. Kako bi se spriječila mogućnost ozljede ili oštećenja
proizvoda uslijed pregrijavanja ili požara, odgovarajući osigurač
mora biti na svom mjestu naznačenom u specifikacijama
proizvoda. Osim toga, priključivanje kabela napajanja dok se
odgovarajući osigurač ne nalazi na svom mjestu uzrokuje
gubitak jamstvenih prava.
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.
odgovarajućeg kompleta za ugradbenu montažu (možda se
prodaje odvojeno).
Prije trajne ugradnje bilo kojeg dijela uređaja trebali biste
isplanirati ugradnju, odnosno odrediti mjesto za montiranje
različitih komponenti.
• Mjesto za montiranje mora omogućavati nesmetan pogled na
zaslon i pristup tipkama na uređaju.
• Mjesto za montiranje mora biti dovoljno čvrsto da može
podnijeti težinu uređaja i nosača.
• Kabeli moraju biti dovoljno dugački za povezivanje
komponenti te za njihovo ukapčanje u napajanje.
• Kabeli mogu biti provedeni ispod nosača ili iza uređaja.
• Kako magnetski kompas ne bi ometao uređaj, ne smijete ga
postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu bliža od
sigurne udaljenosti od kompasa navedene u specifikacijama
proizvoda.
Montaža uređaja na nosač
OBAVIJEST
Ako nosač na stakloplastiku montirate pomoću vijaka,
preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji
dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg
sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata
prilikom pritezanja vijaka.
Prilikom pritezanja u stakloplastici vijci od nehrđajućeg čelika
mogu se spojiti i previše stegnuti. Garmin preporučuje primjenu
maziva protiv habanja na vijke prije korištenja.
1 Odaberite pribor za montažu koji odgovara vašoj površini za
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.
montažu i nosaču.
2 Koristeći nosač À kao šablonu označite probne rupe Á.
Radi najboljih mogućih performansi i izbjegavanja oštećenja
plovila uređaj montirajte u skladu s ovim uputama.
Prije montaže pročitajte sve upute za montažu. Ako tijekom
montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Idite na http://my.garmin.com.
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Kontaktiranje Garmin službe za korisničku
podršku
• Informacije o službi za korisničku podršku u svojoj zemlji
potražite na www.garmin.com/support.
• U SAD-u nazovite 913-397-8200 ili 1-800-800-1020.
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 238 0000.
• U Europi nazovite +44 (0) 870 850 1241.
površinu za montažu.
5 Postavite uređaj u bazu Â.
6 Postavite montažne poluge à na strane uređaja.
7 Postavite bazu u nosač i zategnite montažne poluge.
Potrebni alati
•
•
•
•
•
3 Pomoću odgovarajućeg svrdla probušite četiri probne rupe.
4 Pomoću odabranog pribora za montažu učvrstite nosač na
Ugradbena montaža uređaja
Bušilica i nastavci za bušenje
Križni odvijač broj 2
Ubodna pila ili rotirajući alat
Turpija i brusni papir
Brtvilo za plovila (nije obavezno)
Preporuke za montažu
OBAVIJEST
Pazite pri rezanju otvora za ugradbenu montažu uređaja. Nema
puno mjesta između kućišta i otvora za montažu te biste
izrezivanjem prevelikog otvora mogli narušiti stabilnost uređaja
nakon montaže.
Metalni alati za odvajanje poput odvijača mogu oštetiti rubnu
traku i uređaj. Ako je moguće, upotrijebite plastični odvijač.
Uređaj možete montirati pomoću isporučenog nosača za
montažu ili ga možete montirati na upravljačku ploču pomoću
Priložena šablona i pribor za ugradbenu montažu omogućuju
vam montažu uređaja na vašu upravljačku ploču.
Kolovoz 2015
Tiskano u Tajvanu
190-01835-86_0B
1 Izrežite šablonu tako da se može umetnuti na mjesto na koje
2
3
4
5
6
7
želite montirati uređaj.
Pričvrstite šablonu na odabrano mjesto za montiranje.
Pomoću svrdla veličine 9,5 mm (3/8 in) izbušite jednu ili više
rupa u kutovima čvrste trake šablone kako biste površinu za
montiranje pripremili za rezanje.
Ubodnom ili sabljastom pilom izrežite površinu za montiranje
s unutrašnje strane pune crte označene na šabloni.
Provjerite možete li umetnuti uređaj u izrezanu šablonu.
Po potrebi, pomoću turpije ili brusnog papira prilagodite
veličinu izrezane šablone.
NAPOMENA: Nemaju svi uređaji rubnu traku.
Pomoću alata za odvajanje poput plosnatog komada plastike
ili odvijača pažljivo odvojite kutove rubne trake À i alat
pomaknite u sredinu Á kako biste uklonili rubnu traku.
Razvodni kabel
• Razvodni kabel povezuje uređaj s napajanjem i NMEA 0183
uređajima.
• Uređaj ima jedan interni NMEA 0183 priključak koji se koristi
za povezivanje s kompatibilnim NMEA 0183 uređajima.
• Ako je potrebno produžiti kabele za napajanje i uzemljenje,
obavezno koristite žicu od .82 mm2 (18 AWG) ili veću žicu.
• Ako je potrebno produžiti NMEA 0183 kabel ili kabele za
upozorenja, obavezno koristite žicu od 0,33 mm2 (22 AWG).
®
Element
À
Á
Â
Ã
Funkcija žice
Boja žice
NMEA 0183, interni priključak Rx (ulaz)
Smeđa
NMEA 0183, interni priključak Tx (izlaz)
Plava
Uzemljenje (napajanje i NMEA 0183)
Crna
Napajanje
Crvena
Povezivanje razvodnog kabela s napajanjem
1 Provedite razvodni kabel do izvora napajanja i uređaja.
2 Crvenu žicu povežite s pozitivnim polom akumulatora (+), a
crnu žicu povežite s negativnim polom akumulatora (-).
8 Provjerite jesu li rupe za montažu na uređaju poravnate s
probnim rupama na šabloni.
9 Ako nije moguće poravnati te rupe s rupama za montažu na
uređaju, označite nova mjesta za rupe.
10 Pomoću svrdla veličine 3,2 mm (1/8 in) probušite probne
rupe.
11 Maknite šablonu s površine za montiranje.
12 Ako nećete imati pristup stražnjoj strani uređaja nakon što ga
montirate, priključite sve potrebne kabele u uređaj prije negoli
ga smjestite u izrezanu šablonu.
NAPOMENA: Kako ne bi došlo do korozije metalnih spojeva,
neiskorištene priključke prekrijte zaštitnim kapicama.
13 Postavite gumenu brtvu na stražnju stranu uređaja.
Komadi gumene brtve sa stražnje strane imaju ljepilo.
Obavezno uklonite zaštitnu traku prije postavljanja na uređaj.
NMEA Preporuke za povezivanje uređaja 0183
• Upute za instalaciju koje ste dobili s vašim uređajem
kompatibilnim s NMEA 0183 trebaju uključivati informacije
pomoću kojih ćete prepoznati žice za odašiljanje (Tx) i prijem
(Rx) A (+) i B (-).
Dijagram za povezivanje uređaja NMEA 0183
+
Element
-
Opis
Izvor napajanja 12 V istosmjerne struje
À
Á
Â
Razvodni kabel
Uređaj kompatibilan s NMEA 0183
Element Funkcija Garmin Boja Garmin
žice
žice
Ê
Ë
Ì
Í
Funkcija žice uređaja
NMEA 0183
Napajanje
Crvena
Napajanje
Uzemljenje
Crna
Uzemljenje podataka
Tx
Plava
Rx/A (+)
Rx
Smeđa
Tx/A (+)
Postavljanje kabela i priključaka
14 Postavite uređaj u bazu.
15 Dobro priključite svaki kabel u ulaz na bazi.
16 Blokadni nosač postavite preko kabela.
17 Postavite uređaj u izrezanu šablonu.
18 Pričvrstite uređaj za površinu za montiranje pomoću
isporučenih vijaka.
19 Postavite rubnu traku i pritisnite je tako da sjedne na mjesto
oko rubova uređaja.
2
Ožičenje napajanja
1 Provedite kabel za napajanje od nagibnog nosača do
akumulatora plovila ili bloka osigurača.
2 Po potrebi produžite žicu pomoću žice od .82 mm2 (18 AWG)
ili veće žice.
3 Crvenu žicu spojite s pozitivnim priključnim polom
akumulatora ili bloka osigurača, a crnu žicu spojite s
negativnim priključnim polom.
Povezivanje uređaja sa sondom
NAPOMENA: Uređaj prelazi u način rada simulatora ako veza
između uređaja i sonde nije sigurna.
echoMAP serije 70/90Upute za montažu uređaja echoMAP serije 70/90
Idite na www.garmin.com ili se obratite lokalnom zastupniku
tvrtke Garmin kako biste odredili odgovarajuću vrstu sonde za
vaše potrebe.
1 Slijedite upute priložene uz sondu kako biste je ispravno
montirali na plovilo.
2 Provedite kabel sonde sa stražnje strane uređaja, što dalje
od izvora električnih smetnji.
3 Priključite kabel sonde u odgovarajući ulaz na uređaju.
Priključivanje kabela na bazu
Priključci na kabelima imaju poseban oblik zbog kojeg pristaju
samo u odgovarajuće ulaze na uređaju ili bazi. Priključeni su
kabeli pričvršćeni pomoću blokadnog nosača.
1 Iz baze izvadite blokadni nosač za kabele.
2 Usporedite utore À na svakom priključku kabela s oblikom
svakog ulaza kako biste odredili koji kabel odgovara kojem
ulazu.
2 Gurnite uređaj prema naprijed i izvadite ga iz baze.
Ažuriranje softvera uređaja
3 Dobro priključite svaki kabel u ulaz.
4 Postavite blokadni nosač Á preko kabela i pomaknite ga
prema dolje kako bi kabeli ostali pričvršćeni na tom mjestu.
Prije ažuriranja softvera morate nabaviti memorijsku karticu s
ažuriranjem softvera ili učitati najnoviji softver na memorijsku
karticu.
1 Uključite uređaj za iscrtavanje.
2 Kad se prikaže početni zaslon, umetnite memorijsku karticu u
utor za karticu.
NAPOMENA: Kako bi se pojavile upute za ažuriranje
softvera, prije umetanja kartice uređaj mora biti u potpunosti
pokrenut.
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pričekajte nekoliko minuta dok se ne dovrši postupak
ažuriranja softvera.
Kad se postupak ažuriranja dovrši, uređaj nastavlja s
normalnim radom.
5 Izvadite memorijsku karticu.
NAPOMENA: Ako se memorijska kartica izvadi prije nego što
se uređaj u potpunosti ponovo pokrene, ažuriranje softvera
neće biti potpuno.
Specifikacije
Uređaj
Specifikacija
echoMAP 70 Dimenzije (Š × V × D)
Nakon ispravnog postavljanja blokadnog nosača začut ćete
zvuk sjedanja na mjesto.
Ugradnja uređaja u bazu
Ako uređaj sadrži bazu i ako ste u bazu priključili kabele, možete
brzo postaviti uređaj u bazu bez priključivanja ikakvih kabela.
1 Postavite podlogu uređaja u dno baze.
2 Naginjite uređaj prema bazi sve dok se ne sjedne na mjesto.
Nakon postavljanja uređaja u bazu začut ćete zvuk sjedanja na
mjesto.
1 Pritišćite ručicu za oslobađanje À na bazi sve do oslobađanja
uređaja.
Svi modeli
echoMAP serije 70/90Upute za montažu uređaja echoMAP serije 70/90
25 x 13,9 x 5,1 cm (9,8 x 5,5 x
2 in)
Veličina zaslona (Š × V)
15,2 x 9,1 cm (6,0 x 3,6 in)
Težina
0,77 kg (1,7 lbs)
Izvor napajanja
Od 10 do 18 Vdc
Maksimalna potrošnja
energije
17 W
Sigurna udaljenost od
kompasa
65 cm (25,6 in)
echoMAP 90 Dimenzije (Š × V × D)
Vađenje uređaja iz baze
Mjere
28,8 x 16,3 x 5,1 cm (11,3 x
6,4 x 2 in)
Veličina zaslona (Š × V)
19,8 x 11,2 cm (4,4 x 7,8 in)
Težina
1 kg (2,3 lbs)
Izvor napajanja
Od 10 do 20 Vdc
Maksimalna potrošnja
energije
20 W
Sigurna udaljenost od
kompasa
55 cm (21,7 in)
Temperaturni raspon
Od -15 do 55 °C (od 5 do
131 °F)
Materijal
Polikarbonatna plastika
Vodootpornost*
IEC 60529 IPX7
3
Uređaj
Specifikacija
Mjere
Snaga emitiranja
(RMS)**
500 W
Maksimalna dubina***
701 m (2300 ft) pri 77 kHz
Frekvencije****
• Standardni: 50, 77 ili
200 kHz
• DownVü: 260, 455 ili
800 kHz
• SideVü: 260, 455 ili
800 kHz
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
**Ovisno o klasi i dubini sonde.
***Maksimalna dubina ovisi o sondi, salinitetu vode, vrsti dna i
drugim uvjetima u vodi.
****Ovisi o echoMAP modelu.
Tip
Poruka
Opis
HDG
Smjer, skretanje i varijacija
HDM
Smjer, magnetsko
MWD
Smjer i brzina vjetra
MDA
Meteorološki paket podataka
MWV
Brzina i kut vjetra
VDM
Poruka podatkovne veze AIS
VHF
Potpune informacije o National Marine Electronics Association (NMEA Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku) oblikovanjima i
porukama možete naručiti na adresi: NMEA, Seven Riggs Avenue,
Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. echoMAP™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili
njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
NMEA registrirani je trgovački znak udruženja National Marine Electronics Association.
®
NMEA 0183 – informacije
Tip
Poruka
Opis
Odašiljanje
GPAPB
APB: Poruka "B" upravljač za
smjer ili trasu (autopilot)
GPBOD
BOD: Smjer (od polazišta do
odredišta)
GPBWC
BWC: Smjer i udaljenost do
međutočke
GPGGA
GGA: Popravljanje podataka
sustava za globalno
pozicioniranje
GPGLL
GLL: Geografski položaj
(zemljopisna širina i dužina)
GPGSA
GSA: GNSS DOP i aktivni
sateliti
GPGSV
GSV: GNSS sateliti koji se vide
GPMRB
RMB: Preporučeni minimum
navigacijskih podataka
GPRMC
RMC: Preporučeni minimum
specifičnih GNSS podataka
GPRTE
RTE: Rute
GPVTG
VTG: Kopneni kurs i brzina na
kopnu
GPWPL
WPL: Lokacija međutočke
GPXTE
XTE: Pogreška unakrsne trase
PGRME
E: Procjena pogreške
PGRMM
M: Datum karte
PGRMZ
Z: Visina
SDDBT
DBT: Dubina ispod sonde
SDDPT
DPT: Dubina
SDMTW
MTW: Temperatura vode
Prijem
SDVHW
VHW: Brzina i smjer na vodi
DPT
Dubina
DBT
Dubina ispod sonde
MTW
Temperatura vode
RMC/GGA/GLL
GPS pozicija
VHW
Brzina i smjer na vodi
WPL
Lokacija međutočke
DSC
Podaci o digitalnom selektivnom
pozivanju
DSE
Prošireno digitalno selektivno
pozivanje
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising