Garmin | echoMAP™ 73sv | Installation guide | Garmin echoMAP™ 73sv Instrukcja instalacji

Garmin echoMAP™ 73sv Instrukcja instalacji
Instrukcja instalacji serii echoMAP™
seria 70/90
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie należy zainstalować w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin .
®
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
W przypadku podłączania przewodu zasilającego nie wolno
zdejmować wbudowanego uchwytu bezpiecznika z przewodu
zasilającego. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia produktu wskutek
pożaru lub przegrzania, musi być zastosowany odpowiedni
bezpiecznik wskazany w specyfikacji produktu. Poza tym,
podłączenie przewodu zasilającego bez zastosowanego
odpowiedniego bezpiecznika spowoduje unieważnienie
gwarancji na produkt.
PRZESTROGA
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić
okulary ochronne, ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
UWAGA
Podczas wiercenia i wycinania należy zawsze sprawdzić, co
znajduje się po drugiej stronie obrabianej powierzchni.
Aby zapewnić najlepsze działanie oraz uniknąć uszkodzeń łodzi,
urządzenie należy zainstalować w sposób opisany w niniejszej
instrukcji.
Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z całą
instrukcją instalacji. Jeśli podczas instalacji wystąpią problemy,
skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Garmin.
Rejestrowanie urządzenia
•
•
•
•
Wkrętak krzyżowy nr 2
Wyrzynarka lub narzędzie obrotowe
Pilnik i papier ścierny
Środek uszczelniający do zastosowań morskich (opcjonalnie)
Uwagi dotyczące montażu
Urządzenie można zamontować przy użyciu uchwytu lub płasko
na desce rozdzielczej przy użyciu zestawu do montażu
wpuszczanego (może być sprzedawany oddzielnie).
Przed przymocowaniem na stałe jakiejkolwiek części urządzenia
należy zaplanować instalację przez określenie położenia
poszczególnych elementów.
• Miejsce montażu musi zapewniać dobrą widoczność ekranu
i dostęp do klawiszy na urządzeniu.
• Miejsce montażu musi być na tyle wytrzymałe, aby umożliwić
montaż urządzenia wraz z uchwytem.
• Kable muszą być wystarczająco długie, aby móc połączyć ze
sobą elementy oraz doprowadzić do nich zasilanie.
• Kable można poprowadzić od spodu uchwytu pałąkowego
lub z tyłu urządzenia.
• Aby uniknąć zakłóceń kompasu magnetycznego, urządzenia
nie należy instalować w odległości mniejszej niż bezpieczny
dystans dla kompasu podany w danych technicznych
produktu.
Montaż urządzenia na uchwycie pałąkowym
UWAGA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy
użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem
stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko
w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania
warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną
wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone. Firma
Garmin zaleca zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się
przed dokręcaniem śrub.
1 Wybierz elementy montażowe odpowiednie dla powierzchni
montażowej oraz dla wspornika do montażu na uchwycie
pałąkowym.
Używając
wspornika do montażu na uchwycie pałąkowym À
2
jako szablonu, oznacz otwory prowadzące przez otwory śrub
Á.
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Kontakt z Garmin działem pomocy
technicznej
• Odwiedź stronę www.garmin.com/support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach.
• Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, zadzwoń pod
numer 913-397-8200 lub 1-800-800-1020.
• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer
0808 238 0000.
• Jeśli znajdujesz się w Europie, zadzwoń pod numer +44 (0)
870 850 1241.
Niezbędne narzędzia
3 Używając wiertła odpowiedniego dla elementów
montażowych, nawierć cztery otwory pilotażowe.
Przy
pomocy wybranych elementów montażowych przykręć
4
wspornik do montażu na uchwycie pałąkowym do
powierzchni montażowej.
5 Umieść urządzenie w podstawce Â.
• Wiertarka i wiertła
Sierpień 2015
Wydrukowano na Tajwanie
190-01835-80_0B
6 Z boku urządzenia zainstaluj pokrętła do montażu na
uchwycie pałąkowym Ã.
7 Umieść podstawkę na uchwycie pałąkowym i dokręć
Gumowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie.
Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy
odkleić warstwę ochronną.
pokrętła.
Montaż wpuszczany urządzenia
UWAGA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu
płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami
montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego
otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia
po jego zamontowaniu.
Używanie metalowego narzędzia do podważania, np.
śrubokręta, może uszkodzić nakładki dekoracyjne i urządzenie.
Jeśli to możliwe, należy używać plastikowego narzędzia do
podważania.
Szablon i osprzęt do montażu wpuszczanego umożliwiają
montaż urządzenia na desce rozdzielczej.
1 Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym
chcesz wykonać montaż urządzenia.
2 Zamocuj szablon w miejscu, w którym chcesz przeprowadzić
montaż.
3 Używając wiertła o średnicy 9,5 mm (3/8 cala) wywierć jeden
lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby
przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.
4 Za pomocą wyrzynarki lub obrotowego narzędzia do cięcia
przetnij powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej
krawędzi linii ciągłej oznaczonej na szablonie.
5 Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
6 W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego
w celu dostosowania rozmiaru otworu.
7 UWAGA: Nie wszystkie urządzenia mają nakładki
dekoracyjne.
Używając narzędzia do podważania, np. płaskiego kawałka
plastiku lub śrubokręta, ostrożnie podważ rogi nakładek
dekoracyjnych À i przesuń narzędzie do poważania na
środek Á, aby zdjąć nakładki dekoracyjne.
14 Umieść urządzenie w podstawce.
15 Starannie podłącz każdy kabel do odpowiedniego portu
w podstawce.
16 Umieść wspornik blokujący nad kablami.
17 Umieść urządzenie w wycięciu.
18 Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy
użyciu dostarczonych wkrętów.
19 Zamocuj nakładki dekoracyjne, zatrzaskując je wokół
krawędzi urządzenia.
Wiązka przewodów
• Ta wiązka przewodów pozawala podłączyć urządzenie do
zasilania i do urządzeń NMEA 0183.
• Urządzenie ma jeden wewnętrzny port NMEA 0183 służący
do podłączenia zgodnych urządzeń NMEA 0183.
• Jeśli konieczne będzie przedłużenie przewodów zasilającego
i uziemienia, użyj przewodu .82 mm2 (18 AWG) lub
dłuższego.
• Jeśli konieczne jest przedłużenie przewodów NMEA 0183 lub
alarmowego, użyj przewodu 22 AWG (0,33 mm2).
®
Element Funkcja przewodu
À
Á
Â
Ã
8 Wyrównaj otwory montażowe urządzenia z otworami
prowadzącymi na szablonie.
9 Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane,
zaznacz nowe położenie otworów prowadzących.
10 Używając wiertła o średnicy 3,2 mm (1/8 cala), wywierć
otwory prowadzące.
11 Usuń szablon z powierzchni montażowej.
12 Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można
uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie
niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go
w wycięciu.
UWAGA: Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy
zasłonić nieużywane złącza przy użyciu zatyczek
ochronnych.
13 Zamocuj gumowe uszczelki z tyłu urządzenia.
2
Kolor przewodu
NMEA 0183 port wewnętrzny Rx (wejście) Brązowy
NMEA 0183 port wewnętrzny Tx (wyjście) Niebieski
Uziemienie (zasilanie i 0183 NMEA)
Czarny
Zasilanie
Czerwony
Podłączanie wiązki przewodów do zasilania
1 Poprowadź wiązkę przewodów do źródła zasilania i do
urządzenia.
2 Podłącz czerwony przewód do dodatniego (+) zacisku
akumulatora, a czarny przewód do ujemnego (-) zacisku
akumulatora.
Uwagi dotyczące połączeń interfejsu NMEA 0183
• Instrukcja instalacji dostarczona wraz ze zgodnym
z interfejsem NMEA 0183 urządzeniem powinna zawierać
informacje wymagane do zidentyfikowania przewodu
przesyłowego oraz (Tx) odbiorczego (Rx) A (+) i B (-).
echoMAP seria 70/90Instrukcja instalacji urządzenia echoMAP seria 70/90
Schemat połączeń interfejsu NMEA 0183
+
Pozycja
-
4 Umieść wspornik blokujący Á nad przewodami i wsuń go
w dół, aby zablokować przewody we właściwym miejscu.
Opis
Źródło zasilania 12 V DC
À
Á
Â
Wiązka przewodów
Urządzenie zgodne z interfejsem NMEA 0183
Pozycja Funkcja
Kolor
Funkcja przewodu
przewodu firmy przewodu firmy urządzenia zgodnego
Garmin
Garmin
z interfejsem NMEA
0183
Ê
Ë
Ì
Í
Zasilanie
Czerwony
Zasilanie
Uziemienie
Czarny
Uziemienie danych
Tx
Niebieski
Rx/A (+)
Rx
Brązowy
Tx/A (+)
Instalowanie i podłączanie kabli
Podłączanie zasilania
1 Poprowadź kabel zasilający od uchwytu obrotowego do
akumulatora lub skrzynki bezpieczników na łodzi.
2 W razie konieczności można przedłużyć przewód przy użyciu
przewodu .82 mm2 (18 AWG) lub większego.
3 Podłącz czerwony przewód do dodatniego złącza
akumulatora lub skrzynki rozdzielczej, a czarny przewód do
złącza ujemnego.
Podłączanie urządzenia do przetwornika
Po prawidłowym zainstalowaniu wspornika usłyszysz dźwięk
zatrzaśnięcia.
Instalowanie urządzenia w podstawce
Jeśli urządzenie wykorzystuje podstawkę, do której podłączone
są kable, urządzenie można szybko do niej włożyć bez
konieczności podłączania kabli.
1 Umieść dolną część urządzenia w dolnej części podstawki.
2 Przechyl urządzenie w kierunku podstawki, aż zostanie
zamocowane.
Po prawidłowym zamocowaniu urządzenia w podstawce
usłyszysz kliknięcie.
Zdejmowanie urządzenia z podstawki
1 Naciśnij dźwignię zwalniającą À na podstawce, aby zwolnić
urządzenie.
UWAGA: Urządzenie przechodzi w tryb symulacji, gdy nie ma
stabilnego połączenia między urządzeniem a przetwornikiem.
Aby określić typ przetwornika spełniający twoje potrzeby,
przejdź na stronę www.garmin.com lub skontaktuj się lokalnym
sprzedawcą firmy Garmin.
1 Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do
przetwornika, aby w prawidłowy sposób zainstalować go na
łodzi.
2 Poprowadź przewód przetwornika do tylnej części urządzenia
z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych.
3 Podłącz przewód przetwornika do odpowiedniego portu
w urządzeniu.
Podłączanie przewodów do podstawki
Złącza przewodów są dopasowane tylko do odpowiednich
portów w urządzeniu lub w podstawce. Podłączone przewody są
utrzymywane na miejscu przy użyciu wspornika blokującego.
1 Wyjmij wspornik blokujący przewody z podstawki.
2 W celu znalezienia odpowiednich portów dopasuj wcięcia À
na poszczególnych złączach przewodów do występów
w portach urządzenia.
3 Starannie podłącz każdy przewód do odpowiedniego portu.
echoMAP seria 70/90Instrukcja instalacji urządzenia echoMAP seria 70/90
2 Przechyl urządzenie do przodu i wyjmij je z podstawki.
Aktualizacja oprogramowania urządzenia
Aby można było zaktualizować oprogramowanie, należy
uzyskać kartę pamięci do aktualizacji oprogramowania lub
załadować najnowsze oprogramowanie na kartę pamięci.
1 Włącz ploter nawigacyjny.
2 Gdy pojawi się ekran główny, włóż kartę do gniazda kart.
UWAGA: Aby wyświetlić instrukcje przeprowadzenia
aktualizacji oprogramowania, przed włożeniem karty należy
całkowicie uruchomić urządzenie.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
4 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu aktualizacji
oprogramowania.
Po zakończeniu procesu aktualizacji oprogramowania
urządzenie powróci do normalnej pracy.
3
5 Wyjmij kartę pamięci.
Typ
Sentencja
Opis
GPGLL
GLL: Pozycja geograficzna
(szerokość i długość)
GPGSA
Dane techniczne
GSA: GNSS DOP i aktywne
satelity
GPGSV
GSV: Widoczne satelity GNSS
Urządzenie
Dane techniczne
GPRMB
echoMAP 70
Wymiary (szer. × wys. 25 × 13,9 × 5,1 cm (9,8 ×
× gł.)
5,5 × 2 cale)
RMB: Zalecane minimalne
informacje dotyczące nawigacji
GPRMC
RMC: Zalecane minimalne
dane specyficzne dla satelitów
GNSS
GPRTE
RTE: Trasy
GPVTG
VTG: Kurs i prędkość nad
dnem
GPWPL
WPL: Pozycja punktu
GPXTE
XTE: Błąd zejścia z trasy
PGRME
E: Szacowany błąd
Wymiary (szer. × wys. 28,8 × 16,3 × 5,1 cm (11,3
× gł.)
× 6,4 × 2 cale)
PGRMM
M: Układ odniesienia
PGRMZ
Z: Wysokość
Rozmiar wyświetlacza 19,8 × 11,2 cm (4,4 ×
(szer. × wys.)
7,8 cala)
SDDBT
DBT: Głębokość poniżej przetwornika
Masa
1 kg (2,3 funta)
SDDPT
DPT: Głębokość
Moc wejściowa
Od 10 do 20 V DC
SDMTW
MTW: Temperatura wody
Maksymalne zużycie
energii
20 W
SDVHW
VHW: Prędkość i kierunek
wody
Bezpieczny dystans
dla kompasu
55 cm (21,7 cala)
DPT
Głębokość
DBT
Od -15°C do 55°C (od 5°F
do 131°F)
Głębokość poniżej przetwornika
MTW
Temperatura wody
Materiał
Plastik poliwęglanowy
RMC/GGA/GLL
Pozycja GPS
Klasa wodoszczelności*
IEC 60529 IPX7
VHW
Prędkość i kierunek wody
Moc transmisji
(RMS)**
500 W
WPL
Pozycja punktu
DSC
Maksymalna
głębokość***
701 m (2300 stóp) przy
77 kHz
Informacje cyfrowego
wywołania selektywnego
DSE
Częstotliwość****
• Tradycyjna: 50, 77 lub
200 kHz
• DownVü: 260, 455 lub
800 kHz
• SideVü: 260, 455 lub
800 kHz
Rozszerzone cyfrowe
wywołanie selektywne
HDG
Kierunek, zboczenie i deklinacja
HDM
Kierunek, magnetyczny
MWD
Kierunek i prędkość wiatru
MDA
Złożone informacje meteorologiczne
MWV
Prędkość i kąt wiatru
VDM
Komunikat łącza danych AIS
VHF
UWAGA: Jeśli karta pamięci zostanie usunięta, zanim
urządzenie uruchomi się ponownie, aktualizacja
oprogramowania nie zostanie zakończona.
Wielkość
Rozmiar wyświetlacza 15,2 × 9,1 cm (6,0 ×
(szer. × wys.)
3,6 cala)
echoMAP 90
Masa
0,77 kg (1,7 funta)
Moc wejściowa
Od 10 do 18 V DC
Maksymalne zużycie
energii
17 W
Bezpieczny dystans
dla kompasu
65 cm (25,6 cala)
Wszystkie modele Zakres temperatur
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
** Zależna od wartości znamionowej przetwornika i głębokości.
*** Maksymalna głębokość; zależna od modelu przetwornika,
stopnia zasolenia wody, typu dna i innych warunków wodnych.
**** Zależna od modelu echoMAP.
Informacje o interfejsie NMEA 0183
Odbiór
Można wykupić kompletne informacje o formacie danych oraz zdaniach
organizacji National Marine Electronics Association (NMEA): NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Garmin oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. echoMAP™ jest znakiem
towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
NMEA jest zastrzeżonym znakiem towarowym organizacji National Marine Electronics
Association.
®
Typ
Sentencja
Opis
Transmisja
GPAPB
APB: Sentencja „B” kontrolera
kierunku lub trasy (autopilota)
GPBOD
BOD: Namiar (początek do
celu)
GPBWC
BWC: Namiar i dystans do
punktu
GPGGA
GGA: Dane pozycji systemu
GPS
© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising