Garmin | echoMAP™ 73sv | Garmin echoMAP™ 73sv Asennusohjeet

Garmin echoMAP™ 73sv Asennusohjeet
echoMAP™ 70/90 sarja asennusohjeet
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
®
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Kun liität virtajohtoa, älä poista johdollista sulakepesää.
Tulipalosta tai ylikuumenemisesta seuraavien henkilövahinkojen
ja tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi asianmukaisen
sulakkeen on oltava tuotteen teknisten tietojen osoittamassa
paikassa. Lisäksi virtajohdon liittäminen ilman asianmukaista
sulaketta mitätöi tuotteen takuun.
VAROITUS
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun
poraat, sahaat tai hiot osia.
• Asennuspaikan on kestettävä laitteen ja telineen paino.
• Varmista, että kaapelit ulottuvat osista toisiin ja
virtalähteeseen.
• Kaapelit voi ohjata sankatelineen alta tai laitteen takaa.
• Voit välttää magneettisen kompassin aiheuttamat häiriöt
asentamalla laitteen vähintään teknisissä tiedoissa mainitun
kompassin turvavälin päähän kompassista.
Laitteen sankakiinnitys
ILMOITUS
Jos kiinnität telinettä lasikuituun ruuveilla, reiät on suositeltavaa
senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään)
upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit
kiristetään.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat
jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä kiristetään
liikaa. Garmin suosittelee, että levität ruuviin juuttumista estävää
voiteluainetta ennen käyttöä.
1 Valitse kiinnityspinnalle ja sankatelineelle sopivat
kiinnitystarvikkeet.
Merkitse
sankatelineen À avulla aloitusreiät Á ruuvinreikien
2
läpi.
ILMOITUS
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai
leikkauspinnan taustapuoli.
Asenna laite näiden ohjeiden mukaisesti, jotta vene ei
vahingoitu ja järjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.
Lue kaikki asennusohjeet ennen asennusta. Jos asennuksessa
on ongelmia, ota yhteys Garmin tuotetukeen.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Yhteyden ottaminen Garmin tuotetukeen
• Katso maakohtaiset tukitiedot osoitteesta www.garmin.com
/support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon 913-397-8200 tai
1-800-800-1020.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 238 0000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870 850 1241.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
•
pora ja poranteriä
ristipääruuvitaltta (nro 2)
kuviosaha tai monitoimihiomakone
viila ja hiekkapaperia
merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen)
Huomioitavaa kiinnitettäessä
Laitteen voi kiinnittää mukana toimitetulla telineellä, tai sen voi
upottaa kojelautaan asianmukaisella tasokiinnityssarjalla
(mahdollisesti lisävaruste).
Määritä kaikkien osien paikat, ennen kuin asennat mitään
laitteen osia pysyvästi.
• Paikassa näet laitteen näytön hyvin ja voit käyttää painikkeita
kätevästi.
Elokuu 2015
3 Poraa aloitusreiät kiinnitystarvikkeiden mukaisella
poranterällä.
4 Kiinnitä sankateline kiinnityspintaan valitsemillasi
kiinnitystarvikkeilla.
5 Aseta laite telakkaan Â.
6 Kiinnitä sankatelineen nupit à laitteen sivuille.
7 Aseta telakka sankatelineeseen ja kiristä sen nupit.
Laitteen tasokiinnitys
ILMOITUS
Ole varovainen, kun sahaat aukkoa laitteen tasokiinnitystä
varten. Kotelon ja kiinnitysreikien väli on pieni, ja liian suuri
aukko voi heikentää laitteen vakautta kiinnitettynä.
Kankeaminen metallisella työkalulla, kuten ruuvitaltalla, voi
vahingoittaa suojuksia ja laitetta. Käytä mahdollisuuksien
mukaan muovista työkalua.
Voit kiinnittää laitteen kojelautaan tasokiinnitysmallin ja
tarvikkeiden avulla.
1 Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat
kiinnittää laitteen.
2 Kiinnitä malli vaittuun asennuspaikkaan.
3 Valmistele kiinnityspinta sahaamista varten poraamalla
vähintään yksi reikä mallissa olevan yhtenäisen viivan
kulmien sisäpuolelle 9,5 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä.
4 Sahaa kiinnityspintaan mallin yhtenäisen viivan mukainen
aukko kuvio- tai pyörösahalla.
Painettu Taiwanissa
190-01835-77_0B
5 Testaa sopivuus asettamalla laite sahaamaasi aukkoon.
6 Viimeistele tarvittaessa aukon koko viilalla ja hiekkapaperilla.
7 HUOMAUTUS: kaikissa laitteissa ei ole suojuksia.
Kankea suojusten kulmat À varovasti irti työkalulla, kuten
muovinpalasella tai ruuvitaltalla ja irrota suojukset
liu'uttamalla työkalu keskelle Á.
Kohde
À
Á
Â
Ã
Johtimen toiminto
Johdon väri
Sisäinen NMEA 0183 portti Rx (tulo)
Ruskea
Sisäinen NMEA 0183 portti Tx (lähtö)
Sininen
Maadoitus (virta ja NMEA 0183)
Musta
Virta
Punainen
Johdinsarjan liittäminen virtalähteeseen
1 Liitä johdinsarja virtalähteeseen ja laitteeseen.
2 Liitä punainen johto akun plusnapaan (+) ja musta johto akun
miinusnapaan (-).
Huomioitavaa NMEA 0183 liitännän yhteydessä
8 Varmista, että laitteen kiinnitysreiät osuvat mallin
aloitusreikien kohtaan.
9 Jos laitteen kiinnitysreiät eivät osu reikien kohtaan, merkitse
aloitusrei'ille uudet paikat.
10 Poraa aloitusreiät 3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
11 Irrota malli kiinnityspinnasta.
12 Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen
jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit laitteeseen, ennen kuin
asetat sen aukkoon.
HUOMAUTUS: peitä käyttämättömät metalliliitännät
korroosion estämiseksi suojuksilla.
13 Asenna kumitiivisteet karttaplotterin taakse.
Kumitiivisteen osien taustapuolella on tarra. Irrota tarran
suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.
• NMEA 0183 yhteensopivan laitteesi mukana toimitettujen
asennusohjeiden pitäisi sisältää tarvittavat tiedot lähettävien
(Tx) ja vastaanottavien (Rx) A (+)- ja B (-) -johtimien
tunnistamiseen.
NMEA 0183 ‑kytkentäkaavio
+
Kohde
-
Kuvaus
12 Vdc:n virtalähde
À
Á
Â
Johdinsarja
NMEA 0183 ‑yhteensopiva laite
Kohde Garmin-johtimen Garmintarkoitus
johtimen väri
Ê
Ë
Ì
Í
NMEA 0183 ‑laitteen
johtimen toiminto
Virta
Punainen
Virta
Maadoitus
Musta
Datamaadoitus
Tx
Sininen
Rx/A (+)
Rx
Ruskea
Tx/A (+)
Kaapeleiden ja liittimien asentaminen
14 Aseta laite telakkaan.
15 Kiinnitä kaapelit tukevasti telakan portteihin.
16 Aseta lukitsin kaapelien päälle.
17 Aseta laite aukkoon.
18 Kiinnitä laite kiinnityspintaan mukana toimitetuilla ruuveilla.
19 Asenna suojukset napsauttamalla ne paikoilleen laitteen
reunoihin.
Liittäminen virtalähteeseen
1 Ohjaa virtajohto kiertotelineestä veneen akkuun tai
sulakerasiaan.
2 Jatka johtoa tarvittaessa johdolla, jonka koko on
vähintään .82 mm2 (18 AWG).
3 Liitä punainen johto akun tai sulakerasian plusnapaan ja
musta miinusnapaan.
Laitteen liittäminen kaikuanturiin
Johdinsarja
• Johdinsarja liittää laitteen virtalähteeseen ja NMEA 0183
laitteisiin.
• Laitteessa on yksi sisäinen NMEA 0183 portti, johon voi liittää
NMEA 0183 yhteensopivia laitteita.
• Jos virtakaapeleita ja maadoitusjohtoja on jatkettava,
käytä .82 mm2 (18 AWG) kaapelia tai paksumpaa.
• Jos NMEA 0183 tai hälytyskaapeleita on jatkettava, käytä
0,33 mm2:n (22 AWG:n) kaapelia.
®
HUOMAUTUS: laite siirtyy simulaattoritilaan, jos laitteen ja
kaikuanturin välinen yhteys ei ole vakaa.
Määritä sopiva kaikuanturi osoitteessa www.garmin.com tai kysy
lisätietoja paikalliselta Garmin kauppiaalta.
1 Asenna kaikuanturi veneeseen sen mukana toimitettujen
ohjeiden avulla.
2 Ohjaa kaikuanturin kaapeli laitteen taakse siten, että sen
lähellä ei ole sähköisten häiriöiden lähteitä.
3 Liitä kaikuanturin kaapeli laitteen asianmukaiseen porttiin.
Kaapelien liittäminen telakkaan
Kaapelien liittimet sopivat ainoastaan oikeaan laitteen tai telakan
porttiin. Liitetyt kaapelit pysyvät paikoillaan lukitsimella.
2
echoMAP 70/90 sarja asennusohjeet
1 Irrota kaapelien lukitsin telakasta.
2 Vertaa kaapeliliittimiä À kuhunkin porttiin, jotta tiedät, mikä
kaapeli vastaa mitäkin porttia.
3 Liitä kaikki kaapelit tukevasti porttiin.
4 Aseta lukitsin Á kaapelien päälle ja lukitse kaapelit
paikoilleen painamalla lukitsinta alaspäin.
1 Käynnistä karttaplotteri.
2 Kun näet aloitusnäytön, aseta muistikortti korttipaikkaan.
HUOMAUTUS: laitteen on käynnistyttävä kokonaan, ennen
kuin kortti asetetaan, jotta ohjelmistopäivityksen ohjeet
näkyvät.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Odota useita minuutteja, kun ohjelmisto päivittyy.
Laite palaa normaaliin toimintatilaan, kun ohjelmistopäivitys
on valmis.
5 Poista muistikortti.
HUOMAUTUS: jos muistikortti poistetaan, ennen kuin laite on
käynnistynyt uudelleen, ohjelmistopäivitys jää kesken.
Tekniset tiedot
Laite
Tekniset tiedot
echoMAP 70 Mitat (L x K x S)
Laitteen asentaminen telakkaan
Jos laitetta käytetään telakassa ja olet liittänyt kaapelit
telakkaan, voit asettaa laitteen nopeasti telakkaan liittämättä
kaapeleita.
1 Aseta laitteen alaosa telakan alaosaan.
2 Kallista laitetta telakkaa kohti, kunnes se kiinnittyy.
Laite napsahtaa paikalleen telakkaan.
25 x 13,9 x 5,1 cm (9,8 x 5,5 x
2 tuumaa)
Näytön koko (L x K)
15,2 x 9,1 cm (6,0 x
3,6 tuumaa)
Paino
0,77 kg (1,7 paunaa)
Virrantulo
10 - 18 Vdc
Virran enimmäiskäyttö
17 W
Kompassin turvaväli
65 cm (25,6 tuumaa)
echoMAP 90 Mitat (L x K x S)
Lukituspidike napsahtaa paikalleen.
Mittatiedot
28,8 x 16,3 x 5,1 cm (11,3 x
6,4 x 2 tuumaa)
Näytön koko (L x K)
19,8 x 11,2 cm (4,4 x
7,8 tuumaa)
Paino
1 kg (2,3 paunaa)
Virrantulo
10 - 20 Vdc
Virran enimmäiskäyttö
20 W
Kompassin turvaväli
55 cm (21,7 tuumaa)
Kaikki mallit Suositeltu käyttölämpötila
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
Materiaali
Polykarbonaattimuovi
Vesiluokitus*
IEC 60529 IPX7
Lähetysteho (RMS)**
500 W
Enimmäissyvyys***
701 m (2300 jalkaa), 77 kHz
Taajuudet****
• Perinteinen: 50,77 tai
200 kHz
• DownVü: 260, 455 tai
800 kHz
• SideVü: 260, 455 tai
800 kHz
Laitteen irrottaminen telakasta
1 Paina telakan vapautusvipua À, kunnes laite irtoaa.
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
**Määräytyy kaikuanturin luokituksen ja syvyyden mukaan.
***Enimmäissyvyys, määräytyy kaikuanturin, veden
suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden
mukaan.
****Määräytyy echoMAP mallin mukaan.
NMEA 0183 -tiedot
Tyyppi
Määritys
Kuvaus
Lähetys
GPAPB
2 Kallista laitetta eteenpäin ja nosta se telakasta.
APB: suunnan tai reitin
hallinnan (automaattiohjaus)
määritys "B"
GPBOD
Laitteen ohjelmiston päivittäminen
BOD: suuntima (alkuperäisestä
määränpäähän)
GPBWC
BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen
GPGGA
GGA: GPS (Global Positioning
System) -sijaintitiedot
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on hankittava
ohjelmistopäivityksen muistikortti tai ladattava uusin ohjelmisto
muistikortille.
echoMAP 70/90 sarja asennusohjeet
3
Tyyppi
Vastaanotto
Määritys
Kuvaus
GPGLL
GLL: maantieteellinen sijainti
(leveysaste ja pituusaste)
GPGSA
GSA: GNSS DOP ja aktiiviset
satelliitit
GPGSV
GSV: GNSS-satelliitit
näkyvissä
GPRMB
RMB: suositellut navigoinnin
vähimmäistiedot
GPRMC
RMC: suositellut GNSSkohtaiset vähimmäistiedot
GPRTE
RTE: reitit
GPVTG
VTG: suunta pohjaan nähden
ja maantason nopeus
GPWPL
WPL: reittipisteen sijainti
GPXTE
XTE: Cross Track Error
PGRME
E: arvioitu virhe
PGRMM
M: karttadatum
PGRMZ
Z: korkeus
SDDBT
DBT: syvyys kaikuanturin alla
SDDPT
DPT: syvyys
SDMTW
MTW: veden lämpö
SDVHW
VHW: nopeus veteen ja suunta
DPT
Syvyys
DBT
Syvyys anturin alla
MTW
Veden lämpö
RMC/GGA/GLL
GPS-sijainti
VHW
Nopeus veteen ja suunta
WPL
Reittipisteen sijainti
DSC
DSC (Digital Selective Calling)
‑tiedot
DSE
Laajennettu Digital Selective
Calling
HDG
Suunta, poikkeama ja vaihtelu
HDM
Suunta, magneettinen
MWD
Tuulen suunta ja nopeus
MDA
Meteorologinen yhdistelmä
MWV
Tuulen nopeus ja kulma
VDM
AIS VHF ‑datalinkin viesti
Voit ostaa täydelliset NMEA (National Marine Electronics Association)
‑muotoilutiedot ja määritykset ottamalla yhteyden osoitteeseen: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Garmin ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. echoMAP™ on Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
NMEA on National Marine Electronics Associationin rekisteröity tavaramerkki.
®
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising