Garmin | echo™ 101 | Garmin echo™ 101 Upute za instalaciju

Garmin echo™ 101 Upute za instalaciju
• Kako magnetski kompas ne bi ometao uređaj, ne smijete ga
postaviti na lokaciju koja je magnetskom kompasu bliža od
sigurne udaljenosti od kompasa navedene u specifikacijama
proizvoda.‍
Upute za montažu uređaja echo™
Ugradnja zakretne podloge
Priprema za provođenje kabela ispod površine za
montiranje
Važne informacije o sigurnosti
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
OBAVIJEST
Prilikom pričvršćivanja zakretne podloge za montiranje koristite
samonarezne vijke ili svornjake.‍ Vijci ili svornjaci s ispupčenom
glavom mogu oštetiti podlogu.‍
OPREZ
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne
naočale, štitnike za uši i masku protiv prašine.‍
Prije pripreme zakretne podloge za montiranje morate odabrati
mjesto za ugradnju nosača i odlučiti hoćete li nosač pričvrstiti
pomoću vijaka ili svornjaka.‍
1 Uklonite križni vijak M6x1 od 10 mm À i odvojite nagibni
nosač Á od podloge Â.‍
OBAVIJEST
Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge
strane površine.‍
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.‍
• Idite na http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.‍
Kontaktiranje službe za korisničku podršku
tvrtke Garmin
• Idite na www.garmin.com/‍support i pritisnite Contact
Support za podršku unutar države.‍
• U SAD-u nazovite (913) 397.‍8200 ili (800) 800.‍1020.‍
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 2380000.‍
• U Europi nazovite +44 (0) 870.‍8501241.‍
Potrebni alati
•
•
•
•
•
•
2 Zakretnu podlogu postavite tako da su rupe à usmjerene u
Bušilica i nastavci za bušenje
Križni odvijač broj 2
Brtvilo za plovila
Ključ ili nasadni odvijač veličine 3/8 inča
Traka za maskiranje
Pribor za nagibni nosač (nije priložen)
◦ Samonarezni drveni vijci s uvučenom glavom veličine #8
ili promjera 4 mm (5/32 inča)
◦ Odgovarajuće podloške i matice (ako odaberete
svornjake)
◦ Odgovarajuće svrdlo za bušenje probne rupe
željenom smjeru.‍
3 Koristeći zakretnu podlogu kao šablonu označite mjesta za
probne rupe Ä.‍
4 Označite rupu za provođenje kabela Å.‍
Preporuke za montažu
Uređaj Fishfinder možete montirati pomoću isporučenog
nagibnog nosača za montažu ili ga možete montirati na
upravljačku ploču pomoću odgovarajućeg kompleta za
ugradbenu montažu (prodaje se zasebno).‍
Prije trajne ugradnje bilo kojeg dijela uređaja trebali biste
isplanirati ugradnju, odnosno odrediti mjesto za montiranje
različitih komponenti.‍
• Mjesto za montiranje mora omogućavati nesmetan pogled na
zaslon i pristup tipkama na uređaju.‍
• Mjesto za montiranje mora biti dovoljno čvrsto da može
podnijeti težinu uređaja i nosača.‍
• Kabeli moraju biti dovoljno dugački za povezivanje
komponenti te za njihovo ukapčanje u napajanje.‍
• Kabeli mogu biti provedeni ispod nagibnog nosača ili iza
uređaja.‍
Prosinac 2013
5 Pomoću odgovarajućeg svrdla probušite tri probne rupe.‍
6 Pomoću bušilice od 16 mm (5/8 inča) izbušite rupu na
površini za montiranje na mjestu koje ste označili u koraku 4.‍
Pričvršćivanje nagibnog nosača bez provođenja
kabela kroz nosač
Ovaj postupak trebate izvršiti samo ako niste proveli kabele za
napajanje i sondu ispod površine za montiranje i kroz zakretnu
podlogu za montiranje.‍
190-01708-86_0A
Tiskano u Tajvanu
1 Postavite podlogu À na površinu za montiranje i pričvrstite ju
pomoću odgovarajućih vijaka ili svornjaka Á.‍
2 Postavite nagibni nosač na podlogu i vratite križni vijak M6×1
od 10 mm na mjesto.‍
3 Zabrtvite rupe za kabel pomoću brtvila za plovila.‍
Pričvršćivanje nagibnog nosača kroz koji su
provedeni kabeli
Ovaj postupak trebate izvršiti samo ako ste proveli kabele za
napajanje i sondu ispod površine za montiranje i kroz zakretnu
podlogu za montiranje.‍
1 Provedite kabel kroz središnju rupu od 16 mm (5/8 inča) koju
ste izbušili prilikom pripreme za provođenje kabela ispod
površine za montiranje.‍
2 Postavite podlogu na površinu za montiranje i pričvrstite ju
pomoću odgovarajućih vijaka ili svornjaka.‍
3 Provedite kabele kroz rupe za kabele.‍
4 Provizorno pričvrstite podlogu pomoću odgovarajućih vijaka
ili svornjaka.‍
5 Postavite nagibni nosač na podlogu, no nemojte ga
pričvrstiti.‍
6 Postavite bazu ili uređaj u nagibni nosač (Ugradnja uređaja u
bazu).‍
7 Dovoljno izvucite kabel za napajanje i za sonde kako bi se
nosač mogao u potpunosti zakretati u željene položaje kad
su kabeli priključeni.‍
Skinite bazu i nagibni nosač s podloge.‍
8
9 Nanesite brtvilo za plovila u središnju rupu od 16 mm
(5/8 inča) i u rupe za provođenje kabela.‍
10 Dobro pričvrstite podlogu pomoću odgovarajućih vijaka ili
svornjaka.‍
11 Postavite nagibni nosač na podlogu i pričvrstite ga pomoću
isporučenog križnog vijka M6×1 od 10 mm.‍
Ugradnja uređaja u nagibni nosač
Ako uređaj sadrži bazu, morate ugraditi bazu u nagibni nosač.‍
Ako uređaj ne sadrži bazu, morate ugraditi uređaj u nagibni
nosač.‍
1 Povucite ručicu za zaključavanje prema gore À.‍
2 Postavite bazu ili uređaj u nagibni nosač Á.‍
3 Nagnite nosač do željenog kuta gledanja.‍
4 Pritisnite ručicu za zaključavanje prema dolje.‍
Postavljanje kabela i priključaka
Ožičenje napajanja
1 Provedite kabel za napajanje od nagibnog nosača do
akumulatora plovila ili bloka osigurača.‍
2 Po potrebi produžite žice koristeći žicu od 20 AWG ili veću.‍
3 Crvenu žicu spojite s pozitivnim priključnim polom
akumulatora ili bloka osigurača, a crnu žicu spojite s
negativnim priključnim polom.‍
Povezivanje uređaja sa sondom
NAPOMENA: Uređaj prelazi u način rada simulatora ako veza
između uređaja i sonde nije sigurna.‍
Idite na www.garmin.com ili se obratite lokalnom zastupniku
tvrtke Garmin® kako biste odredili odgovarajuću vrstu sonde za
vaše potrebe.‍
1 Slijedite upute priložene uz sondu kako biste je ispravno
montirali na plovilo.‍
2 Provedite kabel sonde sa stražnje strane uređaja, što dalje
od izvora električnih smetnji.‍
3 Priključite kabel sonde u odgovarajući ulaz na uređaju.‍
Priključivanje kabela u uređaj
Priključci na kabelima imaju poseban oblik zbog kojeg pristaju
samo u odgovarajuće ulaze na uređaju ili bazi.‍ Na uređajima
koji koriste bazu za montažu priključeni su kabeli pričvršćeni
pomoću blokadnog nosača.‍ Na uređajima koji ne koriste bazu
za montažu kabeli su izravno priključeni u uređaj.‍
1 Usporedite utore À na svakom priključku kabela s oblikom
svakog ulaza kako biste odredili koji kabel odgovara kojem
ulazu.‍
2 Dobro priključite svaki kabel u ulaz.‍
3 Na uređajima koji sadrže bazu postavite blokadni nosač Á
preko kabela i pomaknite ga prema dolje kako bi kabeli ostali
pričvršćeni na tom mjestu.‍
2
Specifikacija
Modeli
Mjere
echo 501c i 551c
400 mm (15,75 inča)
echo modeli dv
50/77/200 kHz,
DownVü
echo 101
200 kHz
echo serije 151, 201, 301 i 501
50/77/200 kHz
Raspon napona
napajanja
echo serije 101
od 10 do 20 V
echo serije 201, 301 i 501
od 10 do 28 V
Osigurač
Svi modeli
AGC/3AG – 3,0 A
Deklarirana struja
Svi modeli
1 A
Snaga emitiranja
echo serije 101
200 W (RMS),
1.‍600 W (od vrha do
vrha)
echo serije 201 i 301
300 W (RMS),
2.‍400 W (od vrha do
vrha)
echo serije 501
500 W (RMS),
4.‍000 W (od vrha do
vrha)
Frekvencija
Nakon ispravnog postavljanja blokadnog nosača začut ćete
zvuk sjedanja na mjesto.‍
Ugradnja uređaja u bazu
Ako uređaj sadrži bazu i ako ste u bazu priključili kabele,
možete brzo postaviti uređaj u bazu bez priključivanja ikakvih
kabela.‍
1 Postavite podlogu uređaja u dno baze.‍
2 Naginjite uređaj prema bazi sve dok se ne sjedne na mjesto.‍
Nakon postavljanja uređaja u bazu začut ćete zvuk sjedanja na
mjesto.‍
Vađenje uređaja iz baze
Ako uređaj sadrži bazu i ako ste u bazu priključili kabele,
možete brzo izvaditi uređaj iz baze bez iskapčanja kabela.‍
1 Pritišćite ručicu za oslobađanje À na bazi sve do
oslobađanja uređaja.‍
Odabir vrste sonde
Prije odabira vrste sonde morate znati koju vrstu sonde imate.‍
Možda ćete morati postaviti vrstu sonde kako bi sonar pravilno
radio.‍
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavljanje >
Postavke sonara > Vrsta sonde.‍
2 Odaberite opciju:
• Ako imate sondu od 200/77 kHz s dvostrukim snopom
odaberite Dvostruki snop.‍
• Ako imate sondu od 200/50 kHz s dvostrukom
frekvencijom odaberite Dvostruka frekvencija.‍
• Ako imate DownVü sondu odaberite DownVü.‍
• Ako imate neku drugu vrstu sonde odaberite je s popisa.‍
2 Gurnite uređaj prema naprijed i izvadite ga iz baze.‍
Specifikacije
Specifikacija
Modeli
Mjere
Kućište
Svi modeli
Potpuno zabrtvljeno,
plastika visoke
otpornosti,
vodootporno u skladu
s IEC 60529 IPX7
Temperaturni raspon
echo serije 101 i 201
Od -15 ° do 70 °C (od
5 ° do 158 °F)
echo serije 301 i 501
Od -15 ° do 55 °C (od
5 ° do 131 °F)
Sigurna udaljenost od echo 101, 151 i 201
kompasa
echo 301c
250 mm (10 inča)
350 mm (13,8 inča)
3
Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama.
echo™ je trgovački znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena
Kraljevina
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising