Garmin | echo™ 101 | Garmin echo™ 101 دستورالعمل های نصب

Garmin echo™ 101 دستورالعمل های نصب
‫نصب پایه گردان‬
‫آماده سازی رد کردن کابل ها از زیر سطح نصب‬
‫اعلامیه‬
‫برای محکم نمودن پایه نصب گردان از پیچ ها یا پیچ و مهره های سر پهن‬
‫استفاده کنید ‍‪.‬پیچ ها یا پیچ و مهره های دوسرتخت به پایه آسیب می رسانند‍‪.‬‬
‫™‪ echo‬دستورالعمل های نصب‬
‫اطلاعات ایمنی مهم‬
‫هشدار‬
‫برای اطلاع از هشدارهای محصول و سایر اطلاعات مهم‪ ،‬به راهنمای‬
‫اطلاعات مهم ایمنی و محصول در جعبه محصول مراجعه کنید‍‪.‬‬
‫قبل از آماده کردن پایه نصب گردان باید محل نصب پایه را انتخاب کنید و‬
‫درباره نصب پایه به وسیله پیچ یا بست تصمیم گیری کنید‍‪.‬‬
‫‪ 1‬پیچ فیلیپس ‪ 10‬میلی متری ‪ M6x1 À‬را بردارید و پایه گردان ‪ Á‬را از پایه‬
‫‪Â‬جدا کنید‍‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫هنگام حفاری‪ ،‬برشکاری یا سمباده زنی‪ ،‬همیشه از عینک های ایمنی‬
‫غواصی‪ ،‬محافظ گوش‪ ،‬و ماسک ضد گرد و غبار استفاده کنید‍‪.‬‬
‫اعلامیه‬
‫هنگام سوراخ کردن یا بریدن‪ ،‬همیشه طرف دیگر سطح را بررسی کنید‍‪.‬‬
‫ثبت دستگاه خود‬
‫همین امروز با تکمیل ثبت آنلاین ما‪ ،‬ما را در پشتیبانی بهتر یاری رسانید‍‪.‬‬
‫• برو به ‪.‍http:​/‍​/‍my​.garmin​.com‬‬
‫• رسید اصلی فروش یا کپی آن را در جایی امن نگه دارید‍‪.‬‬
‫تماس با مرکز پشتیبانی ‪Garmin‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫برای اطلاعات پشتیبانی درون کشور‪ ،‬به‪www.garmin.com/‍support‬‬
‫رفته و روی ‪ Contact Support‬کلیک کنید‍‪.‬‬
‫در ایالات مت حده‪ ،‬با شماره( ‪ 397.‍8200) 913‬یا( ‪800.‍1020) 800‬‬
‫تماس بگیرید‍‪.‬‬
‫در انگلستان با شماره ‪ 2380000 0808‬تماس بگیرید‍‪.‬‬
‫در اروپا با شماره ‪ 870.‍8501241) 0( 44+‬تماس بگیرید‍‪.‬‬
‫‪ 4‬سوراخ مسیر کابل را علامت گذاری کنید ‪.‍Å‬‬
‫ابزار مورد نیاز‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ 2‬پایه گردان را به گونه ای نگه دارید که حفره های عبور ‪ Ã‬به سمت‬
‫دلخواه باشد‍‪.‬‬
‫‪ 3‬با استفاده از پایه گردان به عنوان نمونه‪ ،‬محل های سوراخ پیلوت ‪ Ä‬را‬
‫علامت گذاری کنید‍‪.‬‬
‫مته و سرمته‬
‫‪ 2‬عدد پیچ گوشتی فیلیوس‬
‫مواد درزگیر دریایی‬
‫‪ 3/8‬اینچی‪ ،‬آچار یا سوکت‬
‫نوار چسب کاغذی‬
‫سخت افزار مربوط به پایه گردان( در بسته بندی موجود نیست)‬
‫◦ پیچ های خودگیر‪ ،‬سرتخت مخصوص چوب یا پیچ و مهره های‬
‫سرتخت‪ ،‬در اندازه های مختلف ‪ 8‬عدد یا با قطر ‪ 5/32‬اینچ( ‪ 4‬میلی‬
‫متر)‬
‫◦ واشرها و مهره های مناسب( در صورت انتخاب پیچ و مهره)‬
‫◦ سرمته مناسب برای ایجاد سوراخ پیلوت‬
‫نکات مربوط به نصب‬
‫دستگاه ماهی یاب را می توان با استفاده از پایه نصب گردان یا با استفاده از‬
‫کیت نصب شستشوی مناسب( جداگانه فروخته می شود )با داشبورد نصب‬
‫نمود‍‪.‬‬
‫قبل از نصب دائمی هر بخش از دستگاه خود‪ ،‬با تعیین موقعیت قطعات‬
‫مختلف‪ ،‬نصب را طراحی کنید‍‪.‬‬
‫• محل نصب باید به گونه ای باشد که صفحه به طور واضح دیده شود و‬
‫کلیدهای روی دستگاه قابل دسترس باشد‍‪.‬‬
‫• محل نصب باید استقامت کافی برای نگهداشتن دستگاه و پایه داشته‬
‫باشد‍‪.‬‬
‫• طول کابل ها باید برای وصل کردن قطعات به یکدیگر و به برق کافی‬
‫باشد‍‪.‬‬
‫• کابل ها را می توان از زیر پایه نصب گردان یا پشت دستگاه رد کرد‍‪.‬‬
‫• برای جلوگیری از تداخل با قطب نمای مغناطیسی‪ ،‬دستگاه را نباید‬
‫نزدیکتر از مقدار فاصله امن قطب نما که در مشخصات محصول ذکر‬
‫شده است نصب کرد‍‪.‬‬
‫دسامبر ‪2013‬‬
‫‪ 5‬از سر مته مناسبی برای سخت افزار استفاده کرده و سه سوراخ پیلوت‬
‫ایجاد کنید‍‪.‬‬
‫‪ 6‬با استفاده از یک مته ‪ 5/8‬اینچ( ‪ 16‬میلی متر )یک حفره در سطح نصب در‬
‫محلی که در مرحله ‪ 4‬علامت گذاری کردید‪،‬ایجاد کنید‍‪.‬‬
‫محکم کردن پایه گردان بدون کابل های وصل شده در پایه‬
‫این مرحله را فقط در صورتی تکمیل کنید که کابل های برق و مبدل را از زیر‬
‫سطح نصب و در پایه نصب گردان رد نکرده باشید‍‪.‬‬
‫‪ 1‬پایه ‪ À‬را روی سطح نصب قرار دهید و آن را با استفاده از پیچ یا پیچ و‬
‫مهره های مناسب ‪ Á‬محکم کنید‍‪.‬‬
‫‪0A_190-01708-84‬‬
‫چاپ شده در تایوان‬
‫نصب کابل ها و رابط ها‬
‫سیم کشی‬
‫‪ 1‬کابل برق را از پایه گردان به باتری قایق یا بلوک فیوز بکشید‍‪.‬‬
‫‪ 2‬در صورت لزوم‪ ،‬سیم ها را با استفاده از ‪ AWG 20‬یا سیم بلندتر‬
‫افزایش دهید‍‪.‬‬
‫‪ 3‬سیم قرمز را به پایانه مثبت باتری یا بلوک فیوز وصل کنید و سیم سیاه را‬
‫به پایانه منفی وصل کنید‍‪.‬‬
‫وصل کردن دستگاه به مبدل‬
‫‪ 2‬پایه گردان را روی پایه قرار داده و پیچ فیلیپس ‪ 10‬میلی متری ‪ M6×1‬را‬
‫عوض کنید‍‪.‬‬
‫‪ 3‬حفره های عبور کابل را با استفاده از مواد درزگیر دریایی درزبندی کنید‍‪.‬‬
‫محکم کردن پایه گردان با استفاده از کابل های نصب شده در پایه‬
‫این مرحله را فقط در صورتی تکمیل کنید که کابل های برق و مبدل را از زیر‬
‫سطح نصب و در پایه نصب گردان رد کرده باشید‍‪.‬‬
‫‪ 1‬کابل ها را از داخل حفره مرکزی ‪ 5/8‬اینچ( ‪ 16‬میلی متر )که هنگام آماده‬
‫سازی رد کردن کابل ها از زیر سطح نصب ایجاد کرده اید‪ ،‬رد کنید‍‪.‬‬
‫‪ 2‬پایه را روی سطح نصب قرار دهید و آن را با استفاده از پیچ یا پیچ و‬
‫مهره های مناسب محکم کنید‍‪.‬‬
‫‪ 3‬کابل ها را از داخل حفره های عبور کابل رد کنید‍‪.‬‬
‫‪ 4‬پایه را با استفاده از پیچ یا پیچ و مهره های مناسب کمی ببندید‍‪.‬‬
‫‪ 5‬پایه نصب گردان را روی پایه قرار دهید‪ ،‬اما آن را محکم نکنید‍‪.‬‬
‫‪ 6‬پایه یا دستگاه را در پایه گردان قرار دهید (نصب دستگاه در پایه)‍‪.‬‬
‫‪ 7‬قسمت های شل کابل های برق و مبدل را بیرون بکشید تا وقتی کابل ها‬
‫وصل می شوند‪ ،‬پایه نصب براحتی در جهت های دلخواه بچرخد‍‪.‬‬
‫‪ 8‬پایه و پایه گردان را از پایه جا کنید‍‪.‬‬
‫‪ 9‬به حفره مرکزی ‪ 5/8‬اینچ( ‪ 16‬میلی متر )و حفره های عبور کابل درزگیر‬
‫دریایی بزنید‍‪.‬‬
‫‪ 10‬پایه را با استفاده از پیچ یا پیچ و مهره های مناسب محکم ببندید‍‪.‬‬
‫‪ 11‬پایه گردان را روی پایه قرار دهید و با استفاده از پیچ فیلیپس ‪ 10‬میلی‬
‫متری ‪ M6×1‬ارائه شده محکم کنید‍‪.‬‬
‫نصب دستگاه در پایه گردان‬
‫یادداشت اگر اتصال بین دستگاه و مبدل محکم نباشد‪ ،‬دستگاه به حالت شبیه‬
‫ساز می رود‍‪.‬‬
‫برای تعیین نوع مبدل مناسب برای دستگاه خود به ‪www.garmin.com‬‬
‫مراجعه کنید یا با فروشنده ®‪ Garmin‬محلی خود تماس بگیرید‍‪.‬‬
‫‪ 1‬جهت نصب درست مبدل در قایق خود دستورالعمل های ارائه شده به‬
‫همراه آن را دنبال کنید‍‪.‬‬
‫‪ 2‬کابل مبدل خود را به پشت دستگاه‪ ،‬به دور از منابع تداخل برق‬
‫مسیردهی کنید‍‪.‬‬
‫‪ 3‬کابل مبدل را به پورت مناسب روی دستگاه خود وصل کنید‍‪.‬‬
‫وصل کردن کابل ها به دستگاه‬
‫رابط های روی کابل ها فقط برای جاگرفتن در پورت های درست روی‬
‫دستگاه یا پایه بسته می شوند ‍‪.‬برای دستگاه هایی که از پایه نصب استفاده‬
‫می کنند‪ ،‬کابل های متصل با یک دیوارکوب در جای خود نگه داشته می‬
‫شوند ‍‪.‬برای دستگاه هایی که از پایه نصب استفاده نمی کنند‪ ،‬کابل ها‬
‫مستقیماً به دستگاه وصل می شوند‍‪.‬‬
‫‪ 1‬برای تشخیص کابل مربوط به هر پورت‪ ،‬زواید ‪ À‬روی هر رابط کابل را‬
‫با قطع متناوب روی هر پورت مقایسه کنید‍‪.‬‬
‫‪ 2‬هر کابل را محکم به یک پورت وصل کنید‍‪.‬‬
‫‪ 3‬برای دستگاه هایی که به پایه احتیاج دارند‪ ،‬دیوارکوب ‪ Á‬را روی کابل ها‬
‫قرار داده و پایه را به پایین بلغزانید تا کابل های در جای خود قفل شوند‍‪.‬‬
‫اگر دستگاه شما پایه دارد‪ ،‬باید آن را در پایه گردان نصب کنید ‍‪.‬اگر دستگاه‬
‫شما پایه ندارد‪ ،‬باید دستگاه را در پایه گردان نصب کنید‍‪.‬‬
‫‪ 1‬بازوی قفل ‪ À‬را بالا بیاورید‍‪.‬‬
‫وقتی دیوارکوب بدرستی نصب شود صدای کلیک شنیده می شود‍‪.‬‬
‫‪ 2‬پایه یا دستگاه را در پایه گردان ‪ Á‬قرار دهید‍‪.‬‬
‫‪ 3‬پایه نصب را به زاویه مشاهده دلخواه کج کنید‍‪.‬‬
‫‪ 4‬بازوی قفل را به پایین فشار دهید‍‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫نصب دستگاه در پایه‬
‫اگر دستگاه شما پایه دارد و شما کابل ها را به پایه وصل کرده اید‪ ،‬می توانید‬
‫بدون وارد کردن هرگونه کابل‪ ،‬دستگاه را به سرعت در پایه قرار دهید‍‪.‬‬
‫‪ 1‬ته دستگاه را در کف پایه قرار دهید‍‪.‬‬
‫‪ 2‬دستگاه را به طرف پایه خم کنید تا زمانیکه در جای خود محکم شود‍‪.‬‬
‫وقتی دستگاه در پایه محکم شود‪ ،‬صدای کلیک شنیده می شود‍‪.‬‬
‫خارج کردن دستگاه از پایه‬
‫اگر دستگاه شما پایه دارد و شما کابل ها را به پایه وصل کرده اید‪ ،‬می توانید‬
‫بدون خارج کردن هرگونه کابل‪ ،‬دستگاه را به سرعت از داخل پایه بیرون‬
‫بیاورید‍‪.‬‬
‫‪ 1‬اهرم باز کردن ‪ À‬روی پایه را فشار دهید تا زمانی که دستگاه آزاد شود‍‪.‬‬
‫• اگر مبدل انرژی دو فرکانسی ‪ 200/50‬کیلوهرتزی دارید‪ ،‬فرکانس‬
‫دوتایی را انتخاب کنید‍‪.‬‬
‫• اگر مبدل انرژی ‪ DownVü‬دارید‪ DownVü ،‬را انتخاب کنید‍‪.‬‬
‫• اگر مبدل انرژی نوع دیگری دارید‪ ،‬آن را از لیست انتخاب کنید‍‪.‬‬
‫‪ 2‬دستگاه را به جلو خم کنید و آن را از پایه خارج کنید‍‪.‬‬
‫مشخصات‬
‫مشخصه‬
‫مدل ها‬
‫اندازه گیری‬
‫جعبه‬
‫همه مدل ها‬
‫کاملا درزگیری شده‪،‬‬
‫ً‬
‫پلاستیک بسیار مقاوم‬
‫دربرابر ضربه‪ ،‬مقاوم در‬
‫برابر آب ‪IEC 60529‬‬
‫‪IPX7‬‬
‫دامنه دما‬
‫‪ echo‬سری های ‪ 101‬و ‪201‬‬
‫از ‪ 5‬تا ‪ 158‬درجه‬
‫فارنهایت( از ‪ -15‬تا ‪70‬‬
‫درجه سانتیگراد)‬
‫‪ echo‬سری های ‪ 301‬و ‪501‬‬
‫از ‪ 5‬تا ‪ 131‬درجه‬
‫فارنهایت( از ‪ -15‬تا ‪55‬‬
‫درجه سانتیگراد)‬
‫فاصله امن قطب نما‬
‫فرکانس‬
‫دامنه ولتاژ منبع برق‬
‫‪ echo 101، 151‬و ‪201‬‬
‫‪ 10‬اینچ( ‪ 250‬میلی متر)‬
‫‪echo 301c‬‬
‫‪ 13.‍8‬اینچ( ‪ 350‬میلی متر)‬
‫‪ echo 501c‬و ‪551c‬‬
‫‪ 15.‍75‬اینچ( ‪ 400‬میلی‬
‫متر)‬
‫‪ echo‬مدل های ‪dv‬‬
‫‪ 50/77/200‬کیلوهرتز‬
‫‪DownVü‬‬
‫‪echo 101‬‬
‫‪ 200‬کیلوهرتز‬
‫‪ echo‬سری های‪ 301 ،201 ،151‬و‬
‫‪501‬‬
‫‪ 50/77/200‬کیلوهرتز‬
‫‪ echo‬سری های ‪101‬‬
‫از ‪ 10‬تا ‪ 20‬ولت‬
‫‪ echo‬سری های ‪ 301 ،201‬و ‪501‬‬
‫از ‪ 10‬تا ‪ 28‬ولت‬
‫فیوز‬
‫همه مدل ها‬
‫‪ AGC/3AG - 3.‍0‬آمپر‬
‫جریان اسمی‬
‫همه مدل ها‬
‫‪A1‬‬
‫توان جابجایی‬
‫‪ echo‬سری های ‪101‬‬
‫‪ 200‬وات( ‪RMS) ،‬‬
‫‪ 1,600‬وات( مضاعف)‬
‫‪ echo‬سری های ‪ 201‬و ‪301‬‬
‫‪ 300‬وات( ‪RMS) ،‬‬
‫‪ 2,400‬وات( مضاعف)‬
‫‪ echo‬سری های ‪501‬‬
‫‪ 500‬وات( ‪RMS)،‬‬
‫‪ 4,000‬وات( مضاعف)‬
‫انتخاب نوع مبدل انرژی‬
‫قبل از انتخاب نوع مبدل انرژی باید بدانید چه نوع مبدل انرژی دارید‍‪.‬‬
‫ممکن است لازم باشد برای عملکرد درست ردیاب‪ ،‬مبدل انرژی را تنظیم‬
‫کنید‍‪.‬‬
‫‪ 1‬از نمای ردیاب‪> MENU ،‬تنظیم >تنظیم ردیاب >نوع مبدل انرژی را‬
‫انتخاب کنید‍‪.‬‬
‫‪ 2‬گزینه ای را انتخاب کنید‪:‬‬
‫• اگر مبدل انرژی دو پرتویی ‪ 200/77‬کیلوهرتزی دارید‪ ،‬پرتو دوتایی را‬
‫انتخاب کنید‍‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ که در ایالت متحده آمریکا و سایر‬،‫ یا شرکت های وابسته به آن است‬.Garmin Ltd ‫ علائم تجاری‬Garmin ‫ و آرم‬GarminGarmin®
‫ این علائم تجاری بدون مجوز صریح‬.‫ یا شرکت های وابسته به آن است‬Garmin Ltd ‫ علامت تجاری‬echo™ .‫کشورها ثبت شده اند‬
.‫ قابل استفاده نمی باشند‬Garmin
.Garmin International, Inc
East 151st Street 1200
‫ ایالات متحده آمریکا‬،Olathe، Kansas 66062
.Garmin (Europe) Ltd
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton، Hampshire، SO40 9LR
‫انگلستان‬
Garmin Corporation
.No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist
(.R.O.C) ‫ تایوان‬،New Taipei City، 221
‫یا شرکت های وابسته‬Garmin Ltd 2013 ©
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising