Garmin | echo™ 101 | Garmin echo™ 101 Yükleme Talimatları

Garmin echo™ 101 Yükleme Talimatları
• Bir manyetik pusulanın parazit oluşturmasını önlemek için
cihaz, bir pusulaya ürün teknik özelliklerinde listelenen
pusula güvenli mesafesi değerinden daha yakın olacak
şekilde monte edilmemelidir.‍
echo™ Yükleme Talimatları
Döndürme Tertibatını Takma
Kabloları Montaj Yüzeyi Altından Geçirmeye
Hazırlanma
Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler
UYARI
Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki
Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri kılavuzuna bakın.‍
UYARI
Delme, kesme veya zımparalama işlemi sırasında mutlaka
emniyet gözlüğü, kulak muhafazası ve bir toz maskesi takın.‍
DUYURU
Yüzeyi delerken ya da keserken, yüzeyin öbür tarafında ne
olduğunu her zaman kontrol edin.‍
DUYURU
Döndürme tertibatı tabanını sıkarken bombe başlı vidalar veya
cıvatalar kullanın.‍ Gömme başlı vida veya cıvatalar tabana
zarar verir.‍
Döndürme tertibatı tabanını hazırlayabilmeniz için önce montaj
kitinin yerini seçmeniz ve montaj kitini gömme başlı vida mı
yoksa cıvata mı kullanarak sabitleyeceğinize karar vermeniz
gereklidir.‍
1 10 mm M6x1 yıldız başlı vidayı À sökün ve döndürme
tertibatını Á tabandan  ayırın.‍
Cihazınızı Kaydettirme
Çevrimiçi kaydımızı tamamlayarak sizi daha iyi bir şekilde
desteklemememize yardımcı olun.‍
• http:​/‍​/‍my​.garmin​.com bölümüne gidin.‍
• Satış makbuzunun orijinalini veya fotokopisini güvenli bir
yerde saklayın.‍
Garmin Ürün Desteğiyle İletişim
• Yurtiçi destek bilgileri için www.garmin.com/‍support adresine
giderek Destekle İletişim öğesini tıklatın.‍
• ABD'de (913) 397.‍8200 veya (800) 800.‍1020 numaralı hattı
arayın.‍
• İngiltere'de 0808 2380000 numaralı hattı arayın.‍
• Avrupa'da +44 (0) 870.‍8501241 numaralı hattı arayın.‍
Gerekli Araçlar
•
•
•
•
•
•
Matkap ve matkap ucu
#2 yıldız başlı tornavida
Marin dolgu
3/ inç İngiliz anahtarı veya soket
8
Maskeleme bandı
Döndürme tertibatı donanımı (birlikte verilmez)
◦ Kendinden oturan, bombe başlı ahşap vidalar veya
bombe başlı cıvatalar, #8 boyutlu veya 4 mm (5/32 inç)
çaplı
◦ Uygun pullar ve somunlar (cıvata kullanılacaksa)
◦ Pilot delik açılacaksa uygun matkap ucu
2 Döndürme tertibatını, geçiş delikleri à istenen yöne bakacak
şekilde oturtun.‍
3 Döndürme tertibatı tabanını şablon olarak kullanıp pilot delik
yerlerini Ä işaretleyin.‍
4 Kablo yönlendirme deliğini Å işaretleyin.‍
Montajla İlgili Hususlar
Balık bulucu cihazı, ürünle birlikte verilen döndürme tertibatı
braketiyle monte edilebilir veya uygun gömme kiti (ayrı satılır)
kullanılarak panoya gömülü olarak takılabilir.‍
Cihazınızın bir parçasını kalıcı olarak takmadan önce, çeşitli
bileşenlerin yerini belirleyerek montajı planlamalısınız.‍
• Montaj konumunda ekran açıkça görülebilmeli ve cihaz
üzerindeki tuşlara erişilebilmelidir.‍
• Montaj konumu, cihazı ve montaj kitini destekleyecek kadar
sağlam olmalıdır.‍
• Kablolar, bileşenleri birbirine ve elektriğe bağlamak için
yeterli uzunlukta olmalıdır.‍
• Kablolar döndürme tertibatının altından veya cihazın arka
kısmından dolaştırılabilir.‍
Aralık 2013
5 Donanıma uygun matkap ucu kullanarak üç pilot delik açın.‍
6 16 mm (5/8 inç) matkap kullanarak 4.‍ adımda işaretlediğiniz
noktada montaj yüzeyine bir delik açın.‍
190-01708-88_0A
Tayvan'da basılmıştır
Döndürme Tertibatını Kablolar Montaj Parçasından
Geçmeden Sıkma
Bu prosedürü yalnızca elektrik ve dönüştürücü kablolarını
montaj yüzeyinin altından ve döndürme tertibatı tabanının
içinden geçirmiyorsanız tamamlamalısınız.‍
1 Tabanı À montaj yüzeyine yerleştirin ve uygun vida ya da
cıvatalarla Á sıkın.‍
2 Kızağı veya cihazı döndürme tertibatına Á yerleştirin.‍
3 Montaj kitini istediğiniz görüntüleme açısıyla eğin.‍
4 Kilitleme kolunu aşağı bastırın.‍
Kablo ve Konektörleri Takma
2 Döndürme tertibatını tabana yerleştirin ve 10 mm M6×1 yıldız
başlı vidayı yerine takın.‍
3 Kablo geçiş deliklerini marin dolgu ile kapatın.‍
Döndürme Tertibatını Kabloları Montaj Parçasından
Geçirerek Sıkma
Bu prosedürü yalnızca elektrik ve dönüştürücü kablolarını
montaj yüzeyinin altından ve döndürme tertibatı tabanının
içinden geçiriyorsanız tamamlamalısınız.‍
1 Kabloları montaj yüzeyi altından geçirmeye hazırlanırken
açtığınız 16 mm (5/8 inç) merkez deliğinden kabloları geçirin.‍
2 Tabanı montaj yüzeyine yerleştirin ve uygun vida ya da
cıvatalarla sıkın.‍
3 Kabloları geçiş deliklerinden geçirin.‍
4 Tabanı uygun vida ya da cıvatalarla hafifçe sıkın.‍
5 Döndürme tertibatını tabana yerleştirin ama sıkmayın.‍
6 Kızağı veya cihazı döndürme tertibatına yerleştirin (Cihazı
Kızağa Takma).‍
7 Kablolar bağlı olduğunda döndürme tertibatını istediğiniz
pozisyonlara tam olarak yerleştirebilmek için elektrik ve
dönüştürücü kablolarını yeterince gevşetin.‍
8 Kızağı ve döndürme tertibatını tabandan çıkartın.‍
9 Marin dolguyu 16 mm (5/8 inç) merkez deliğine ve kablo
geçiş deliklerine uygulayın.‍
10 Tabanı uygun vida ya da cıvatalarla iyice sıkın.‍
11 Döndürme tertibatını tabana yerleştirin ve ürünle birlikte
verilen 10 mm M6×1 yıldız başlı vidayla sıkın.‍
Cihazı Döndürme Tertibatına Takma
Cihazınız bir kızak kullanıyorsa kızağı döndürme tertibatına
takmanız gerekir.‍ Cihazınızda bir kızak kullanılmıyorsa cihazı
döndürme tertibatına takmalısınız.‍
1 Kilitleme kolunu À yukarı kaldırın.‍
Elektrik Kabloları
1 Elektrik kablosunu döndürme tertibatından teknenin aküsüne
veya sigorta bloğuna yönlendirin.‍
2 Gerekirse kabloları 20 AWG veya daha büyük kabloyla
uzatın.‍
3 Kırmızı teli akü veya sigorta bloğunun üzerindeki pozitif uca,
siyah teli ise negatif uca bağlayın.‍
Cihazı Dönüştürücüye Bağlama
NOT: Cihaz ile dönüştürücü arasındaki bağlantı düzgün değilse
cihaz simülatör moduna geçer.‍
İhtiyaçlarınıza uygun dönüştürücü türünü belirlemek için
www.garmin.com adresine gidin veya yerel Garmin® bayinize
başvurun.‍
1 Dönüştürücüyü teknenize düzgün şekilde takmak için birlikte
verilen talimatları izleyin.‍
2 Dönüştürücü kablosunu cihazınızın arka kısmından,
elektriksel parazit oluşturabilecek kaynakların uzağından
yönlendirin.‍
3 Dönüştürücü kablosunu cihazınızda uygun bağlantı
noktasına bağlayın.‍
Kabloları Cihaza Bağlama
Kabloların üzerindeki konektörler yalnızca cihaz veya kızak
üzerindeki ilgili bağlantı noktasıyla uyumludur.‍ Montaj kızağını
kullanan cihazlarda, bağlı kablolar bir kilitleme braketiyle bir
arada tutulur.‍ Montaj kızağını kullanmayan cihazlarda, kablolar
doğrudan cihaza bağlanır.‍
1 Her bir kablo konektörünün ucunu À bağlantı noktalarının
uçlarıyla karşılaştırıp hangi kablonun hangi bağlantı
noktasına karşılık geldiğini belirleyin.‍
2 Her kabloyu bir bağlantı noktasına sıkıca bağlayın.‍
2
3 Montaj kızağı kullanılması gereken cihazlarda, kilitleme
braketini Á kabloların üzerine yerleştirin ve braketi aşağı
kaydırıp kabloları yerine kilitleyin.‍
Teknik Özellik
Modeller
Ölçü
Pusula Güvenli
Mesafesi
echo 101, 151 ve 201
250 mm (10 inç)
echo 301c
350 mm (13,8 inç)
echo 501c ve 551c
400 mm (15,75 inç)
echo dv modelleri
50/77/200 kHz,
DownVü
echo 101
200 kHz
echo 151, 201, 301 ve 501 serisi
50/77/200 kHz
Güç Kaynağı Voltaj
Aralığı
echo 101 serisi
10 ila 20 V
echo 201, 301 ve 501 serisi
10 ila 28 V
Sigorta
Tüm modeller
AGC/3AG - 3,0 A
Anma Akımı
Tüm modeller
1 A
İletim Gücü
echo 101 serisi
200 W (RMS),
1600 W (tepeden
tepeye)
echo 201 ve 301 serisi
300 W (RMS),
2400 W (tepeden
tepeye)
echo 501 serisi
500 W (RMS),
4000 W (tepeden
tepeye)
Frekans
Kilitleme braketi doğru şekilde takıldığında bir tık sesi
duyulur.‍
Cihazı Kızağa Takma
Cihazınız bir kızak kullanıyorsa ve kabloları kızağa
bağladıysanız herhangi bir kablo takmadan cihazı kızağa hızla
takabilirsiniz.‍
1 Cihazın tabanını kızağın tabanına yerleştirin.‍
2 Cihazı yerine oturana kadar kızağa doğru eğin.‍
Cihaz kızağa sabitlendiğinde bir tık sesi duyulur.‍
Cihazı Yuvadan Çıkartma
Cihazınız bir kızak kullanıyorsa ve kabloları kızağa
bağladıysanız herhangi bir kabloyu sökmeden cihazı kızaktan
hızla çıkartabilirsiniz.‍
1 Kızağın üstündeki ayırma kolunu À cihaz serbest kalana
kadar bastırın.‍
Dönüştürücü Türünü Seçme
Dönüştürücü türünü seçebilmeniz için ne tip bir dönüştürücü
kullandığınızı bilmeniz gerekir.‍
Sonarın düzgün çalışması için dönüştürücü türünü ayarlamanız
gerekebilir.‍
1 Sonar görünümünden, MENU > Kurulum > Sonar
Kurulumu > Dönüştürücü Türü'nü seçin.‍
Bir
seçenek belirleyin:
2
• 200/77 kHz, çift huzmeli bir dönüştürücü kullanıyorsanız
Çift Huzme'yi seçin.‍
• 200/50 kHz, çift frekanslı bir dönüştürücü kullanıyorsanız
Çift Frekans'ı seçin.‍
• DownVü dönüştürücünüz varsa DownVü öğesini seçin.‍
• Başka türde bir dönüştürücünüz varsa bunu listeden
seçin.‍
2 Cihazı ileri doğru eğin ve kızaktan kaldırıp çıkartın.‍
Teknik Özellikler
Teknik Özellik
Modeller
Ölçü
Dış Kılıf
Tüm modeller
Contalı, dirençli
plastik, IEC 60529
IPX7'ye göre suya
dayanıklı
Sıcaklık Aralığı
echo 101 ve 201 serisi
-15° ila 70°C (5° ila
158°F)
echo 301 ve 501 serisi
-15° ila 55°C (5° ila
131°F)
3
Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. echo™, Garmin Ltd.
veya yan kuruluşlarının tescilli ticari markasıdır. Bu ticari markalar Garmin'in açık izni olmaksızın kullanılamaz.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, ABD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR İngiltere
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Bölgesi
New Taipei City, 221, Tayvan (Çin Halk Cumhuriyeti)
© 2013 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising