Garmin | echo™ 101 | Installation guide | Garmin echo™ 101 Installationsvejledning

Garmin echo™ 101 Installationsvejledning
• For at undgå forstyrrelse af et magnetisk kompas, må
enheden ikke placeres tættere på et kompas end den
sikkerhedsafstand for kompas, der er angivet i produktets
specifikationer.‍
echo™ Installationsvejledning
Installation af drejebasen
Vigtige sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
ADVARSEL
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du
borer, skærer eller sliber.‍
BEMÆRK
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er
på den anden side af overfladen.‍
Forberedelse til at føre kabler under
monteringsoverfladen
BEMÆRK
Anvend fladhovedede skruer eller bolte til at fastgøre
drejeholderbasen.‍ Skruer eller bolte med forsænkede hoveder
beskadiger basen.‍
Før du kan klargøre drejeholderbasen, skal du vælge et
monteringssted og beslutte, om holderen skal fastgøres med
skruer eller bolte.‍
1 Fjern 10 mm M6x1 Phillips-skruen À, og adskil
drejeholderen Á fra basen Â.‍
Registrering af din enhed
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på
et sikkert sted.‍
Kontakt til Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support og klik på Contact Support
for at få oplysninger om support i de forskellige lande.‍
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.‍
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.‍
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.‍
Nødvendigt værktøj
2 Vend drejeholderen, så gennemgangshullerne à vender i
•
•
•
•
•
•
3 Anvend drejeholderen som skabelon, og afmærk placeringen
af forboringshullerne Ä.‍
Boremaskine og bor
Nummer 2 Philips skruetrækker
Marineforsegler
3/ " skruenøgle eller indsatspatron
8
Afdækningstape
Udstyr til drejeholderen (medfølger ikke)
◦ Selvskærende, fladhovedede træskruer, enten størrelse
#8 eller med en diameter på 4 mm (5/32 tommer)
◦ Passende pakskiver og møtrikker (hvis du vælger bolte)
◦ Passende bor til forboringshullet
den ønskede retning.‍
4 Marker kabelføringshullet Å.‍
Overvejelser om montering
Fishfinder-enheden kan monteres vha.‍ den medfølgende
drejeholder, eller den kan planmonteres med instrumentbrættet
vha.‍ det korrekte planmonteringssæt (sælges separat).‍
Før du permanent installerer delene til din enhed, skal du
planlægge installationen ved at bestemme placeringen af de
forskellige komponenter.‍
• Du skal kunne se skærmen klart og have nem adgang til
tasterne på enheden fra monteringsstedet.‍
• Monteringsstedet skal være solidt nok til at kunne bære
enheden og holderen.‍
• Kablerne skal være lange nok til at tilslutte komponenterne til
hinanden og til strøm.‍
• Kablerne kan føres under drejeholderen eller bagom
enheden.‍
December 2013
5 Anvend et passende bor, og bor de tre forboringshuller.‍
6 Brug et bor på 16 mm (5/8 tommer) til at bore hul gennem
monteringsoverfladen på den placering, du markerede i trin
4.‍
190-01708-76_0A
Trykt i Taiwan
Fastgøring af drejeholderen uden de kabler, der løber
igennem holderen
Du skal kun fuldføre denne procedure, hvis du ikke fører strømog transducerkablerne under monteringsoverfladen og
drejeholderbasen.‍
1 Placer basen À på monteringsoverfladen, og fastgør den
vha.‍ de korrekte skruer eller bolte Á.‍
2 Placer holderen eller enheden i drejeholderen Á.‍
3 Vip holderen til den ønskede synsvinkel.‍
4 Tryk låsearmen ned.‍
Installation af kabler og stik
2 Placer drejeholderen på basen, og monter 10 mm M6×1
Philips skruen.‍
3 Forsegl kabelgennemgangshullerne med marineforsegler.‍
Fastgøring af drejeholderen med de kabler, der er ført
igennem holderen
Du skal kun fuldføre denne procedure, hvis du fører strøm- og
transducerkablerne under monteringsoverfladen og
drejeholderbasen.‍
1 Før kablerne gennem det 16 mm (5/8 tommer) midterhul, du
borede, da du forberedte føring af kablerne under
monteringsoverfladen.‍
2 Placer basen på monteringsoverfladen, og fastgør den vha.‍
de korrekte skruer eller bolte.‍
3 Før kablerne gennem kabelgennemgangshullerne.‍
4 Fastgør monteringsbeslaget løst vha.‍ de korrekte skruer og
bolte.‍
5 Placer drejeholderen på monteringsbeslaget, men fastgør
den ikke.‍
6 Placer holderen eller enheden i drejeholderen (Installation af
enheden i holderen).‍
7 Sørg for, at der er nok strøm- og transducerkabel at give af,
så holderen kan dreje helt rundt til de ønskede positioner,
når kablerne er tilsluttet.‍
8 Afmonter holderen og drejeholderen fra monteringsbeslaget.‍
9 Påfør marineforsegler på det 16 mm (5/8 tommer) store
midterhul og på kabelgennemgangshullerne.‍
10 Fastgør monteringsbeslaget forsvarligt vha.‍ de korrekte
skruer og bolte.‍
11 Placer drejeholderen på monteringsbeslaget, og fastgør den
vha.‍ den medfølgende 10 mm M6×1 Philips skrue.‍
Tilslutning til strøm
1 Før strømkablet fra drejeholderen til bådens batteri eller
sikringsblok.‍
2 Hvis det er nødvendigt at forlænge ledningerne, skal du
bruge en ledning på 20 AWG eller derover.‍
3 Tilslut den røde ledning til den positive (+) terminal på
batteriet eller sikringsblokken, og tilslut den sorte ledning til
den negative (-) terminal.‍
Tilslutning af enheden til en transducer
BEMÆRK: Enheden skifter til simulatortilstand, hvis
forbindelsen mellem enheden og transduceren ikke er sikker.‍
Gå til www.garmin.com eller kontakt din lokale Garmin®
forhandler for at bestemme den passende transducertype til
dine behov.‍
1 Følg de instruktioner, der fulgte med transduceren, for at
installere den korrekt på din båd.‍
2 Træk transducerkablet til bagsiden af enheden væk fra kilder
med elektriske forstyrrelser.‍
3 Tilslut transducerkablet til den relevante port på enheden.‍
Tilslutning af kablerne til enheden
Stikkene på kablerne er tilpasset, så de kun passer til de
korrekte porte på enheden eller holderen.‍ For enheder, som
anvender monteringsholderen, holdes kablerne på plads af et
låsebeslag.‍ For enheder, som ikke anvender en
monteringsholder, tilsluttes kablerne direkte til enheden.‍
1 Sammenlign tapperne À på hvert kabelstik med mønstrene
på portene for at bestemme, hvilket kabel der passer til
hvilken port.‍
Installation af enheden i drejeholderen
Hvis din enhed anvender en holder, skal du installere holderen i
drejeholderen.‍ Hvis din enhed ikke anvender en holder, skal du
installere enheden i drejeholderen.‍
1 Træk låsearmen op À.‍
2 Fastgør hvert kabel forsvarligt til en port.‍
2
3 For enheder, som behøver holderen, skal du placere
låsebeslaget Á over kablerne og skubbe beslaget ned for at
låse kablerne på plads.‍
Specifikation
Modeller
Sikkerhedsafstand for echo 101, 151 og 201
kompas
echo 301c
Frekvens
Mål
250 mm (10 tommer)
350 mm (13,8
tommer)
echo 501c og 551c
400 mm (15,75
tommer)
echo dv-modeller
50/77/200 kHz,
DownVü
echo 101
200 kHz
echo 151, 201, 301 og 501 serien 50/77/200 kHz
Der lyder et hørbart klik, når låsebeslaget er installeret
korrekt.‍
Installation af enheden i holderen
Hvis din enhed anvender en holder, og du har tilsluttet kablerne
til holderen, kan du hurtigt placere enheden i holderen uden at
tilslutte nogen kabler.‍
1 Placer enhedens monteringsbeslag i bunden af holderen.‍
2 Vip enheden mod holderen, indtil den sætter sig på plads.‍
Der lyder et hørbart klik, når enheden er fastgjort i holderen.‍
Afmontering af enheden fra holderen
Hvis din enhed anvender en holder, og du har tilsluttet kablerne
til holderen, kan du hurtigt fjerne enheden fra holderen uden at
frakoble nogen kabler.‍
1 Tryk på udløsningshåndtaget À på holderen, indtil enheden
udløses.‍
Strømkildes
spændingsområde
echo 101 serien
fra 10 til 20 V
echo 201, 301 og 501 serien
fra 10 til 28 V
Sikring
Alle modeller
AGC/3AG - 3,0 A
Nominel strømstyrke
Alle modeller
1 A
Sendestyrke
echo 101 serien
200 W (RMS),
1.‍600 W (peak-topeak)
echo 201- og 301-serien
300 W (RMS),
2.‍400 W (peak-topeak)
echo 501-serien
500 W (RMS),
4.‍000 W (peak-topeak)
Valg af transducertype
Før du kan vælge transducertypen, skal du vide, hvilken slags
transducer du har.‍
Du skal muligvis indstille transducertypen for at få ekkoloddet til
at fungere korrekt.‍
1 Fra en ekkolodsvisning skal du vælge MENU > Opsætning
> Ekkolodsopsætning > Transducertype.‍
2 Vælg en funktion:
• Hvis du har en 200/77 kHz transducer med dobbeltstråle,
skal du vælge Dual stråle.‍
• Hvis du har en 200/50 kHz transducer med
dobbeltfrekvens, skal du vælge Dual frekvens.‍
• Hvis du har en DownVü transducer, skal du vælge
DownVü.‍
• Hvis du har en anden type transducer, skal du vælge den
på listen.‍
2 Vip enheden forover, og løft den ud af holderen.‍
Specifikationer
Specifikation
Modeller
Mål
Kabinet
Alle modeller
Fuldt tætnet, robust
plastlegering, vandtæt
iht.‍ standarden IEC
60529 IPX7
Temperaturområde
echo 101 og 201 serien
Fra -15 til 70 °C (fra 5
til 158 °F)
echo 301- og 501-serien
Fra fra -15 til 55 °C (5
til 131 °F)
3
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. echo™
er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising