Garmin | echo™ 101 | Garmin echo™ 101 Installationsinstruktioner

Garmin echo™ 101 Installationsinstruktioner
säkerhetsavstånd till kompass som anges i
produktspecifikationerna.‍
Montera vridbasen
echo™ Installationsinstruktioner
Förberedelser för att dra kablarna under
monteringsytan
Viktig säkerhetsinformation
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.‍
VARNING
Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd
när du borrar, skär eller slipar.‍
MEDDELANDE
Använd rundskallade skruvar eller bultar när du fäster
vridfästets bas.‍ Skruvar och bultar med försänkt skalle skadar
basen.‍
Innan du kan förbereda vridbasen måste du bestämma var du
vill montera fästet och välja om du vill sätta fast fästet med
skruvar eller bultar.‍
1 Ta bort 10 mm M6×1-krysskruven À och ta bort vridfästet Á
från bottenplattan Â.‍
MEDDELANDE
Kontrollera alltid vad som finns bakom ytan som du ska borra
eller skära i.‍
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår
onlineregistrering redan i dag.‍
• Gå till http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.‍
Kontakta Garmin produktsupport
• Gå till www.garmin.com/‍support och klicka på Contact
Support för att få lokal supportinformation.‍
• I USA ringer du (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.‍
• I Storbritannien ringer du 0808 2380000.‍
• I Europa ringer du +44 (0) 870 8501241.‍
2 Rikta in vridbasen så att genomföringshålen à pekar i
önskad riktning.‍
Verktyg som behövs
•
•
•
•
•
•
Borrmaskin och borrar
Stjärnmejsel nr 2
Marint tätningsmedel
3/ -tumsnyckel eller -hylsa
8
Maskeringstejp
Monteringsmaterial för vridfäste (medföljer inte)
◦ Självgängande rundskallade träskruvar eller bultar,
antingen av storlek nr 8 eller med en diameter på 4 mm
(5/32 tum)
◦ Lämpliga brickor och muttrar (om du väljer bultarna)
◦ Lämpligt borr för att borra rikthålet
3 Med vridbasen som mall markerar du rikthålens platser Ä.‍
4 Markera kabeldragningshålet Å.‍
Viktigt vid montering
Fishfinder-enheten kan antingen monteras med det medföljande
vridfästet eller försänkt i instrumentbrädan med avsedd sats för
försänkt montering (säljs separat).‍
Innan du monterar någon del av enheten permanent bör du
planera monteringen genom att fastställa placeringen av de
olika komponenterna.‍
• Monteringsplatsen måste möjliggöra tydlig uppsikt över
skärmen och åtkomst till knapparna på enheten.‍
• Monteringsplatsen måste vara tillräckligt stabil för att bära
upp enheten och fästet.‍
• Kablarna måste vara tillräckligt långa för att komponenterna
ska kunna anslutas till varandra och till strömkällan.‍
• Kablarna kan dras under vridfästet eller bakom enheten.‍
• För att förhindra störningar från en magnetisk kompass ska
enheten inte monteras närmare kompassen än det
December 2013
5 Använd en lämplig borrspets för monteringsmaterialet och
borra de tre rikthålen.‍
6 Med en borr på 16 mm (5/8 tum) borrar du ett hål genom
monteringsytan på den plats du markerade i steg 4.‍
Fästa vridfästet utan kablarna dragna genom fästet
Du bör endast utföra den här proceduren om du inte drar strömoch givarkablarna under monteringsytan och genom vridfästets
bottenplatta.‍
1 Placera bottenplattan À på monteringsytan och fäst den med
lämpliga skruvar eller bultar Á.‍
190-01708-79_0A
Tryckt i Taiwan
2 Placera vridfästet på bottenplattan och sätt tillbaka 10 mm
M6×1-krysskruven.‍
3 Täta kabelgenomföringshålen med marint tätningsmedel.‍
Fästa vridfästet med kablarna dragna genom fästet
Du bör endast utföra den här proceduren om du drar ström- och
givarkablarna under monteringsytan och genom vridfästets
bottenplatta.‍
1 Mata kablarna genom mitthålet på 16 mm (5/8 tum) som du
borrade när du förberedde för att dra kablar under
monteringsytan.‍
2 Placera bottenplattan på monteringsytan och fäst den med
lämpliga skruvar eller bultar.‍
3 Dra kablarna genom kabelgenomföringshålen.‍
4 Fäst bottenplattan löst med lämpliga skruvar eller bultar.‍
5 Placera vridfästet på bottenplattan men fäst det inte.‍
6 Placera vaggan eller enheten i vridfästet (Montera enheten i
vaggan).‍
7 Dra ut så mycket överskottskabel av ström- och
givarkablarna att fästet kan vridas hela vägen till alla
önskade lägen när kablarna är anslutna.‍
8 Ta bort vaggan och vridfästet från bottenplattan.‍
9 Applicera marint tätningsmedel i centrumhålet på 16 mm
(5/8 tum) samt i kabelgenomföringshålen.‍
10 Fäst bottenplattan ordentligt med lämpliga skruvar eller
bultar.‍
11 Placera vridfästet på bottenplattan och fäst det med den
medföljande 10 mm M6×1-krysskruven.‍
Montera enheten i vridfästet
Om du använder en vagga måste du montera vaggan i
vridfästet.‍ Om enheten inte använder vagga måste du montera
enheten i vridfästet.‍
1 Dra upp låsarmen À.‍
2 Placera vaggan eller enheten i vridfästet Á.‍
3 Luta fästet till önskad visningsvinkel.‍
4 Tryck ned låsarmen.‍
Installera kablar och kontakter
Koppla till ström
1 Led strömkabeln från vridfästet till båtbatteriet eller
säkringsplinten.‍
2 Förläng vid behov kablarna med 20 AWG-kabel eller större.‍
3 Anslut den röda ledningen till batteriets eller säkringsplintens
pluspol och den svarta ledningen till minuspolen.‍
Ansluta enheten till en givare
OBS! Enheten går in i simulatorläge om anslutningen inte är
säker mellan enheten och givaren.‍
Gå till www.garmin.com eller kontakta din lokala Garmin®
återförsäljare för att välja en lämplig typ av givare för dina
behov.‍
1 Följ instruktionerna som följer med givaren så att du
monterar den korrekt på din båt.‍
2 Led givarkabeln till baksidan av enheten, bort från källor till
elektriska störningar.‍
3 Anslut givarkabeln till lämplig port på enheten.‍
Ansluta kablarna till enheten
Kablarnas kontakter har utformats för att passa endast i rätt
portar på enheten eller vaggan.‍ För enheter som använder
monteringsvaggan hålls de anslutna kablarna på plats av en
låsbygel.‍ För enheter som använder monteringsvagga är
kablarna direkt anslutna till enheten.‍
1 Jämför spåret på varje kabelkontakt À med utformningen på
varje port för att avgöra vilken kabel som hör till vilken port.‍
2 Anslut varje kabel till en port.‍
3 För enheter som kräver vagga placerar du låsbygeln Á över
kablarna och skjuter bygeln nedåt för att låsa kablarna på
plats.‍
2
Specifikation
Modeller
Mått
echo 101
200 kHz
echo 151, 201, 301 och 501
serien
50/77/200 kHz
Spänningsintervall för echo 101 serien
strömförsörjning
echo 201, 301 och 501 serien
från 10 till 20 V
Säkring
Alla modeller
AGC/3AG – 3,0 A
Nominell ström
Alla modeller
1A
Sändningseffekt
echo 101 serien
200 W (RMS), 1
600 W (topp-till-topp)
echo 201 och 301 serien
300 W (RMS),
2 400 W (topp-tilltopp)
echo 501 serien
500 W (RMS),
4 000 W (topp-tilltopp)
från 10 till 28 V
Välja givartyp
Du hör ett klickande ljud när låsbygeln monterats korrekt.‍
Montera enheten i vaggan
Om enheten använder vagga och du har anslutit kablarna till
vaggan kan du snabbt placera enheten i vaggan utan att koppla
in några kablar.‍
1 Placera enhetens bottenplatta i vaggans botten.‍
2 Luta enheten mot vaggan tills den låses på plats.‍
Du hör ett klickande ljud när enheten låses fast i vaggan.‍
Ta bort enheten från vaggan
Innan du kan välja givartyp måste du ta reda på vilken sorts
givare du har.‍
Du behöva ställa in givartyp för att ekolodet ska fungera korrekt.‍
1 På en ekolodning väljer du MENU > Inställning >
Ekolodsinställningar > Givartyp.‍
2 Välj ett alternativ:
• Om du har en givare med två strålar och 200/77 kHz
väljer du Två strålar.‍
• Om du har en givare med två frekvenser och 200/50 kHz
väljer du Två frekvenser.‍
• Om du har en DownVü givare väljer du DownVü.‍
• Om du har en annan typ av givare väljer du den i listan.‍
Om enheten använder vagga och du har anslutit kablarna till
vaggan kan du snabbt ta bort enheten från vaggan utan att
koppla loss några kablar.‍
1 Tryck på vaggans frigöringsspak À tills enheten lossas.‍
2 Luta enheten framåt och lyft ut den ur vaggan.‍
Specifikationer
Specifikation
Modeller
Mått
Hölje
Alla modeller
Helt tätad, stöttålig
plastlegering,
vattentålig enligt IEC
60529 IPX7
Temperaturområde
echo 101 och 201 serien
Från -15 till 70 °C
(från 5 till 158 °F)
echo 301 och 501 serien
Från -15 till 55 °C
(från 5 till 131 °F)
echo 101, 151 och 201
250 mm (10 tum)
echo 301c
350 mm (13,8 tum)
echo 501c och 551c
400 mm (15,75 tum)
echo dv modeller
50/77/200 kHz,
DownVü
Säkerhetsavstånd till
kompass
Frekvens
3
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra
länder. echo™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd från Garmin.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising