Garmin | echo™ 101 | Garmin echo™ 101 Pokyny pro instalaci

Garmin echo™ 101 Pokyny pro instalaci
Pokyny pro instalaci zařízení echo™
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem.‍ Obsahuje varování a
další důležité informace.‍
UPOZORNĚNÍ
Při vrtání, řezání nebo pískování mějte vždy nasazeny
ochranné brýle a použijte ochranu uší a protiprachovou masku.‍
POZNÁMKA
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu.‍
Registrace zařízení
• Kabely musejí být dostatečně dlouhé pro propojení
jednotlivých komponentů a připojení napájení.‍
• Kabely je možné vést pod otočným držákem nebo za
zařízením.‍
• Aby nedošlo k rušení s magnetickým kompasem, nemělo by
být zařízení instalováno blíže ke kompasu, než je bezpečná
vzdálenost od kompasu uvedená v technických údajích
produktu.‍
Instalace otočné základny
Příprava na protažení kabelů pod montážním
povrchem
POZNÁMKA
Pro uchycení otočné základny použijte vruty s čočkovitou
hlavou nebo šrouby.‍ Vruty se zapuštěnou hlavou mohou
základnu poškodit.‍
Před úpravou otočné základny musíte zvolit místo instalace a
rozhodnout se, zda ji připevníte pomocí šroubů nebo vrutů.‍
1 Vyšroubujte křížový šroub M6×1 10 mm À a sejměte otočný
držák Á ze základny Â.‍
Pokud vyplníte online registrační formulář ještě dnes, získáte
přístup k rozsáhlejší úrovni podpory.‍
• Přejděte na webovou stránku http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Uschovejte originál účtenky nebo její fotokopii na bezpečném
místě.‍
Kontaktování zákaznické podpory
společnosti Garmin
• Navštivte webovou stránku www.garmin.com/‍support a
klikněte na možnost Contact Support pro podporu ve vaší
zemi.‍
• Na území USA volejte na číslo (913) 397.‍8200 nebo (800)
800.‍1020.‍
• Na území Velké Británie volejte na číslo 0808 2380000.‍
• V Evropě volejte na číslo +44 (0) 870.‍8501241.‍
2 Nastavte otočnou základnu tak, aby otvory pro kabely Ã
Potřebné nástroje
•
•
•
•
•
•
Vrtačka a spirálové vrtáky
Šroubovák Phillips číslo 2
Tmel na lodě
Stranový nebo nástrčný klíč 3/8 palce
Maskovací páska
Spojovací materiál pro montáž otočného držáku (není
součástí balení)
◦ Samořezné vruty s čočkovitou hlavou nebo šrouby
s čočkovitou hlavou, rozměr #8 nebo průměr 5/32 palce
(4 mm)
◦ Příslušné podložky a matice (v případě šroubů)
◦ Vrták vhodného průměru pro vyvrtání vodicího otvoru
mířily požadovaným směrem.‍
3 Otočnou základnu využijte jako šablonu a označte umístění
hlavních otvorů Ä.‍
4 Označte otvor pro vedení kabelu Å.‍
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
Zařízení echolot lze připevnit pomocí přiloženého otočného
držáku nebo jej lze zapustit do palubní desky pomocí vhodné
montážní sady (prodává se samostatně).‍
Před provedením permanentní instalace jakékoli části zařízení
byste měli naplánovat rozmístění všech komponent.‍
• Místo instalace by mělo poskytovat nezastíněný výhled na
displej a volný přístup k tlačítkům na zařízení.‍
• Místo instalace musí být dostatečně pevné, aby uneslo
zařízení a jeho držák.‍
Prosinec 2013
5 S použitím vrtáku odpovídajícího průměru vyvrtejte otvory.‍
6 Vrtákem 5/8 palce (16 mm) vyvrtejte v montážním povrchu
otvor označený v kroku 4.‍
190-01708-81_0A
Vytištěno na Tchaj-wanu
Připevnění otočné základny bez protažení kabelů
držákem.‍
Tento postup zvolte pouze pokud nechcete vést kabel napájení
a převodníku pod montážním povrchem a skrz otočný držák.‍
1 Umístěte základnu À na montážní povrch a připevněte ji
vhodnými vruty nebo šrouby Á.‍
2 Umístěte kolébku nebo zařízení do otočného držáku Á.‍
3 Nakloňte držák do požadovaného pozorovacího úhlu.‍
4 Stiskněte zajišťovací rameno dolů.‍
2 Na základnu nasaďte otočný držák a připevněte křížovým
šroubem M6×1 10 mm.‍
3 Otvory pro průchod kabelů utěsněte tmelem na lodě.‍
Připevnění otočné základny a protažení kabelů
držákem.‍
Tento postup zvolte pouze pokud chcete vést kabel napájení a
převodníku pod montážním povrchem a skrz otočný držák.‍
1 Protáhněte kabely středovým otvorem 5/8 palce (16 mm),
který jste vyvrtali při přípravě držáku pro vedení kabelů pod
montážním povrchem.‍
2 Umístěte základnu na montážní povrch a připevněte ji
vhodnými vruty nebo šrouby.‍
3 Kabely veďte skrz průchozí otvory.‍
4 Připevněte základnu volně na montážní povrch vhodnými
vruty nebo šrouby.‍
5 Na základnu nasaďte otočný držák, ale nepřipevňujte jej.‍
6 Umístěte do otočného držáku kolébku nebo zařízení
(Instalace zařízení do kolébky).‍
7 Kabel napájení a převodníku dostatečně povytáhněte, aby
se držák mohl bez omezení naklonit do požadované polohy i
s připojenými kabely.‍
8 Vyjměte kolébku a otočný držák ze základny.‍
9 Středový otvor 5/8 palce (16 mm) a průchozí otvory pro
kabely utěsněte tmelem na lodě.‍
10 Základnu bezpečně připevněte vhodnými vruty nebo šrouby.‍
11 Na základnu nasaďte otočný držák a připevněte jej
přiloženým křížovým šroubem M6×1 10 mm.‍
Instalace zařízení do otočného držáku
Instalace kabelů a konektorů
Napájecí kabely
1 Napájecí kabel veďte z otočného držáku k akumulátoru nebo
bloku pojistek lodi.‍
2 Napájecí kabel lze prodloužit vodičem o průřezu 20 AWG
nebo větším.‍
3 Červený vodič připojte ke kladnému vývodu akumulátoru
nebo bloku pojistek a černý vodič k zápornému vývodu.‍
Připojení zařízení k převodníku
POZNÁMKA: Pokud není zajištěno spojení mezi zařízením a
převodníkem, přejde zařízení do režimu simulace.‍
Vhodný typ převodníku pro vaše potřeby najdete na webu
www.garmin.com, případně se obraťte na místního prodejce
Garmin®.‍
1 Při instalaci převodníku na loď postupujte podle pokynů u něj
uvedených.‍
2 Kabel převodníku veďte k zadní straně zařízení mimo zdroje
elektrického rušení.‍
3 Kabel převodníku připojte k příslušnému portu na svém
zařízení.‍
Připojení kabelů k zařízení
Konektory na kabelech mají speciální tvar, aby je bylo možné
zapojit jen do odpovídajících portů na zařízení nebo kolébce.‍
U zařízení, která používají montážní kolébku, jsou připojené
kabely připevněny zajišťovacím držákem.‍ U zařízení, která
montážní kolébku nepoužívají, jsou kabely připojeny přímo
k zařízení.‍
1 Porovnáním tvaru drážek À na konektorech kabelů a portech
určete, který konektor patří do kterého portu.‍
Pokud vaše zařízení používá kolébku, je nutné připevnit ji do
otočného držáku.‍ Pokud vaše zařízení kolébku nevyužívá, je
nutné připevnit zařízení do otočného držáku.‍
1 Zvedněte zajišťovací rameno À.‍
2 Kabely bezpečně zapojte do příslušných portů.‍
2
3 U zařízení, která vyžadují kolébku, navlečte přes kabely
zajišťovací držák Á a jeho posunutím dolů kabely
připevněte.‍
Technické údaje
Technické údaje
Modely
Měření
Pouzdro
Všechny modely
Plně utěsněné,
nárazuvzdorné plasty,
odolné proti vodě
podle normy IEC
60529 IPX7
Rozsah teplot
Řada echo 101 a 201
Od -15 ° do 70 °C (od
5 ° do 158 °F)
Řada echo 301 a 501
Od -15 °C do 55 °C
(od 5 °F do 131 °F)
Bezpečná vzdálenost Řada echo 101, 151, a 201
od kompasu
echo 301c
Instalace zařízení do kolébky
Pokud vaše zařízení používá kolébku a kabely jsou zapojeny do
kolébky, můžete zařízení rychle umístit do kolébky bez nutnosti
zapojovat kabely.‍
1 Vložte základnu zařízení do dolní části kolébky.‍
2 Naklánějte zařízení směrem do kolébky, dokud nezapadne
na své místo.‍
Správné zajištění zařízení v kolébce je indikováno slyšitelným
zaklapnutím.‍
Vysunutí zařízení z kolébky
Pokud vaše zařízení používá kolébku a kabely jsou zapojeny do
kolébky, můžete zařízení rychle vyjmout z kolébky bez nutnosti
odpojovat kabely.‍
1 Stisknutím páčku pro uvolnění À na kolébce zařízení
uvolníte.‍
350 mm (13,8 palců)
echo 501c a 551c
400 mm (15,75 palců)
echo modely dv
50/77/200 kHz,
DownVü
echo 101
200 kHz
Řada echo 151, 201, 301 a 501
50/77/200 kHz
Rozsah napájecího
napětí
Řada echo 101
od 10 do 20 V
Řada echo 201, 301 a 501
od 10 do 28 V
Pojistka
Všechny modely
AGC/3AG - 3,0 A
Jmenovitý proud
Všechny modely
1 A
Přenosový výkon
Řada echo 101
200 W (RMS),
1 600 W (rozkmit)
Řada echo 201 a 301
300 W (RMS),
2 400 W (rozkmit)
Řada echo 501
500 W (RMS),
4 000 W (rozkmit)
Frekvence
Správné zajištění držáku je indikováno slyšitelným
zaklapnutím.‍
250 mm (10 palců)
Výběr typu převodníku
Před výběrem typu převodníku musíte vědět, jaký typ
převodníku máte.‍
Možná bude nutné nastavit typ převodníku, aby sonar fungoval
správně.‍
1 V zobrazení sonaru vyberte možnost MENU > Nastavení >
Nastavení sonaru > Typ převodníku.‍
2 Vyberte možnost:
• Pokud máte převodník s duálním paprskem (200/77 kHz),
vyberte možnost Duální paprsek.‍
• Pokud máte převodník s duální frekvencí (200/50 kHz),
vyberte možnost Duální frekvence.‍
• Pokud máte převodník DownVü, vyberte možnost
DownVü.‍
• Pokud máte jiný typ převodníku, vyberte jej ze seznamu.‍
2 Nakloňte zařízení dopředu a vyjměte jej z kolébky.‍
3
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin® a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované
v USA a dalších zemích. echo™ je obchodní značka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky
nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Velká Británie
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tchaj-wan(R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising