Garmin | echo™ 101 | User manual | Garmin echo™ 101 Korisnički priručnik

Garmin echo™ 101 Korisnički priručnik
echo serije 100
™
Korisnički priručnik
Prosinac 2013
190-01708-46_0A
Tiskano u Tajvanu
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama.‍ echo™ je trgovački znak
tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njenih podružnica.‍ Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.‍
Sadržaj
Uvod ................................................................................ 1
Registriranje uređaja .................................................................. 1
Kontaktiranje službe za korisničku podršku tvrtke Garmin ........ 1
Oznake u priručniku ................................................................... 1
Početak rada...................................................................1
Tipke .......................................................................................... 1
Automatsko uključivanje uređaja ............................................... 1
Odabir vrste sonde ..................................................................... 1
Podešavanje kontrasta .............................................................. 1
Postavljanje generatora zvučnog signala .................................. 1
Vremenski istek izbornika .......................................................... 1
Korištenje funkcije za brzo podešavanje .................................... 1
Prikaz sonara..................................................................1
Sonar............................................................................... 1
DownVü prikaz sonara ............................................................... 1
Frekvencije sonara ..................................................................... 2
Podešavanje dometa mjerila dubine .......................................... 2
Podešavanje zumiranja .............................................................. 2
Pauziranje zaslona sonara ......................................................... 2
Postavljanje brzine pomicanja sonara ....................................... 2
Konfiguriranje izgleda podvodnih objekata ................................ 2
Postavke zvuka i osjetljivosti sonara .......................................... 2
Alarmi ......................................................................................... 2
Postavke sustava ....................................................................... 3
Postavke mjernih jedinica sustava ............................................. 3
Dodatak........................................................................... 3
Specifikacije ............................................................................... 3
Čišćenje vanjskog kućišta .......................................................... 3
Čišćenje zaslona ........................................................................ 3
Licencni ugovor za softver ......................................................... 3
Indeks..............................................................................4
Sadržaj
i
Uvod
2 Odaberite opciju:
• Ako imate sondu od 200/77 kHz s dvostrukim snopom
odaberite Dvostruki snop.‍
• Ako imate sondu od 200/50 kHz s dvostrukom
frekvencijom odaberite Dvostruka frekvencija.‍
• Ako imate DownVü sondu odaberite DownVü.‍
• Ako imate neku drugu vrstu sonde odaberite je s popisa.‍
NAPOMENA: Uređaj echo 101 podržava samo 200 kHz.‍
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.‍
• Idite na http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.‍
Kontaktiranje službe za korisničku podršku
tvrtke Garmin
• Idite na www.garmin.com/‍support i pritisnite Contact
Support za podršku unutar države.‍
• U SAD-u nazovite (913) 397.‍8200 ili (800) 800.‍1020.‍
• U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite 0808 2380000.‍
• U Europi nazovite +44 (0) 870.‍8501241.‍
Oznake u priručniku
U ovom priručniku pojam “odabir” koristi se za opis sljedećih
radnji.‍
• Označavanje stavke izbornika i pritisak na ENTER.‍
• Pritisak na tipku, na primjer, ENTER ili MENU.‍
Nakon što dobijete uputu za odabir stavki izbornika u tekstu se
mogu pojaviti manje strelice.‍ One ukazuju da trebate označiti
nekoliko stavki putem tipki i te pritisnuti ENTER nakon
svake stavke.‍ Na primjer, kod poruke: "odaberite MENU >
Pauziraj/Premotaj sonar," odaberite MENU, a zatim odaberite
ili dok se ne označi Pauziraj/Premotaj sonar te pritisnite
ENTER.‍
Početak rada
Tipke
Podešavanje kontrasta
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima.‍
1 Odaberite MENU > Postavljanje > Sustav > Kontrast.‍
2 Odaberite ili .‍
SAVJET: Držite ili
prilagodbe.‍
3 Odaberite ENTER.‍
kako biste brzo obavili velike
Postavljanje generatora zvučnog signala
Možete odrediti kada će uređaj ispuštati zvučne signale.‍
1 Odaberite MENU > Postavljanje > Alarmi > Generator
zvučnog signala.‍
2 Odaberite opciju:
• Za zvučno upozorenje prilikom odabira stavke i pri
pokretanju alarma, odaberite Uključeno.‍
• Za zvučno upozorenje jedino pri pokretanju alarma,
odaberite Samo alarmi.‍
Vremenski istek izbornika
Ako je izbornik otvoren 20 sekundi, a ništa nije odabrano,
izbornik će se zatvoriti i prikazat će se prethodni zaslon.‍
Korištenje funkcije za brzo podešavanje
Nakon podešavanja postavke i vraćanja na stranicu, možete se
brzo vratiti na opcije postavki.‍
Odaberite ili .‍
Prikaz sonara
MENU
Prikaz ili skrivanje popisa opcija.‍
ENTER Odabir stavke izbornika.‍
Kretanje kroz opcije ili izmjena postavki.‍
Uključivanje i isključivanje uređaja i podešavanje pozadinskog
osvjetljenja.‍
Automatsko uključivanje uređaja
Uređaj možete postaviti tako da se automatski uključuje prilikom
priključivanja na napajanje.‍ U suprotnom trebate odabrati .‍
Odaberite MENU > Postavljanje > Sustav > Automatsko
uključivanje > Uključeno.‍
Odabir vrste sonde
Prije odabira vrste sonde morate znati koju vrstu sonde imate.‍
Možda ćete morati postaviti vrstu sonde kako bi sonar pravilno
radio.‍
1 Na prikazu sonara odaberite MENU > Postavljanje >
Postavke sonara > Vrsta sonde.‍
Uvod
À
Á
Â
Dubina dna
Temperatura vode (ako je priključena sonda koja ima mogućnost mjerenja
temperature)
Dubina zaslona kako se zaslon pomiče s desna u lijevo
Sonar
DownVü prikaz sonara
NAPOMENA: Ne podržavaju svi modeli DownVü tehnologiju
sonara i sondi.‍
1
NAPOMENA: Za primanje DownVü sonara sa skeniranjem
trebaju vam kompatibilni uređaj za iscrtavanje ili Fishfinder te
kompatibilna sonda.‍
DownVü sonar visoke frekvencije pruža jasniju sliku ispod
plovila i daje detaljnije prikaze strukture iznad kojih plovilo
prolazi.‍
Tradicionalne sonde emitiraju stožasti snop.‍ Tehnologija sonara
sa skeniranjem DownVü emitira uski snop oblikom sličan snopu
u uređaju za kopiranje.‍ Taj snop omogućuje jasniju sliku onoga
što se nalazi pod plovilom više nalik na fotografiju.‍
Frekvencije sonara
NAPOMENA: Dostupne frekvencije ovise o sondi koja se
koristi.‍
Podešavanjem frekvencije sonar se prilagođava vašim ciljevima
i trenutnoj dubini vode.‍
Više frekvencije koriste male širine snopa i bolje su za rad pri
većim brzinama i na nemirnom moru.‍ Definicija dna i termoklina
mogu biti bolje kad koristite višu frekvenciju.‍
Niže frekvencije koriste veće širine snopa koje pokrivaju veće
područje i ribarima prikazuju više ciljeva, ali isto tako mogu
generirati više površinske buke i smanjiti kontinuitet signala dna
na nemirnom moru.‍ Veće širine snopa stvaraju veće lukove za
primanje signala riba pa su idealne za pronalaženje riba.‍ Veće
širine snopa također daju bolje rezultate u dubokoj vodi jer niže
frekvencije bolje prodiru u duboku vodu.‍ Mogu se koristiti za
traženje struktura poput nakupina na dnu.‍
4 Ako bude potrebno, odaberite Dubina kako biste zumirani
prozor prema ore ili prema dolje.‍
NAPOMENA: Zumirani prozor prati dno samo u
automatskom načinu rada.‍
Pauziranje zaslona sonara
Odaberite MENU > Pauza.‍
Postavljanje brzine pomicanja sonara
Možete postaviti brzinu pri kojoj će se sonar pomicati zdesna
nalijevo.‍ Veća brzina kretanja omogućuje više detalja, posebno
prilikom pomicanja ili kretanja.‍ Manja brzina kretanja omogućuje
prikaz duži prikaz informacija sonara na zaslonu.‍
1 Odaberite MENU > Postavljanje > Sonar > Pomicanje.‍
2 Odaberite brzinu kretanja.‍
NAPOMENA: Ako brzinu kretanja postavite na jednoj
stranici, ta postavka će se primijeniti na sve stranice.‍
Konfiguriranje izgleda podvodnih objekata
NAPOMENA: Ako konfigurirate izgled podvodnih objekata na
jednoj stranici, ta postavka će se primijeniti na sve stranice.‍
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim sondama.‍
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli.‍
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije o dubini objekta.‍
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije u pozadini sonara.‍
Odabir frekvencije
1 Odaberite MENU.‍
2 Odaberite Frekvencija ili FREKVENCIJA.‍
3 Odaberite frekvenciju.‍
1 Odaberite MENU > Postavljanje > Sonar > ID ribe.‍
2 Odaberite opciju.‍
Podešavanje dometa mjerila dubine
Postavke zvuka i osjetljivosti sonara
Možete podesiti domet mjerila dubine koji se prikazuje s desne
strane zaslona.‍ Pomoću automatskog podešavanja dometa dno
ostaje u donjoj trećini zaslona sonara, što može biti korisno za
praćenje dna kad se teren umjereno ili sporo mijenja.‍
Kad se dubina značajno promijeni, kao kod litice ili provalije,
ručno podešavanje dometa omogućuje prikaz navedenog
dubinskog dometa.‍ Dno se prikazuje na zaslonu dokle god se
nalazi unutar određenog ručnog dometa.‍
1 Odaberite MENU > Domet.‍
2 Odaberite opciju.‍
• Kako biste uređaju omogućili automatsko podešavanje
dometa na temelju dubine odaberite Automatski.‍
• Za ručno povećavanje ili smanjivanje raspona odaberite
Ručno te odaberite ili .‍
NAPOMENA: Ako domet postavite na jednoj stranici, ta
postavka će se primijeniti na sve stranice.‍
Podešavanje zumiranja
Zum možete podesiti ručno određivanjem raspona i fiksne
početne dubine.‍ Na primjer, kad je dubina 15 metara, a početna
dubina je 5 metara, uređaj prikazuje povećano područje od 5 do
20 metara dubine.‍
Određivanjem raspona možete omogućiti da uređaj automatski
prilagođava zumiranje.‍ Uređaj izračunava područje zumiranja
od dna.‍ Na primjer, odaberete li raspon od 10 metara, uređaj će
prikazati povećano područje od dna do 10 metara iznad dna.‍
1 Odaberite MENU > Zumiranje.‍
2 Odaberite Ručno ili Automatski.‍
3 Odaberite Raspon i odaberite ili kako biste povećali ili
smanjili povećanje povećanog područja.‍
2
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli uz informacije u pozadini sonara
i informacije o dubini objekta.‍
Možete podesiti stupanj osjetljivosti i zvuka na zaslonu sonara.‍
Ova postavka upravlja osjetljivošću prijemnika sonara za
nadoknadu dubine i bistrine vode.‍ Povećavanjem osjetljivosti
prikazuje se više detalja, a smanjivanjem osjetljivosti smanjuje
se zagušenost zaslona.‍
NAPOMENA: Ako postavite osjetljivost na jednoj stranici, ta
postavka će se primijeniti na sve stranice.‍
Ručno podešavanje osjetljivosti
1 Odaberite MENU > Osjetljivost > Ručno.‍
2 Odaberite dok ne primijetite buku na dijelu zaslona s
vodom.‍
3 Odaberite
za blago smanjivanje osjetljivosti.‍
Automatsko podešavanje osjetljivosti
1 Odaberite MENU > Osjetljivost.‍
2 Odaberite opciju:
• Za automatski prikaz vrlo osjetljivih, slabijih povratnih
informacija sonara s više buke odaberite Automatskivisoko.‍
• Za automatski prikaz srednje osjetljivih povratnih
informacija sonara s umjerenom bukom odaberite
Automatski-srednje.‍
• Za automatski prikaz slabije osjetljivih povratnih
informacija sonara s manje buke odaberite Automatskinisko.‍
Alarmi
Odaberite MENU > Postavljanje > Alarmi.‍
Baterija: Oglašava se kad baterija dosegne određeni niski
napon.‍
Sonar
Duboka voda: Oglašava se kad je dubina vode veća od
navedene dubine.‍
Odmak: Oglašava se kad varijacije dubine na trenutnoj lokaciji
premašuju navedenu dubinu.‍
Ribe: Oglašava se kad uređaj otkrije ribu.‍
postavlja oglašavanje alarma kad se otkrije riba bilo
•
koje veličine.‍
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije riba
srednje ili velike veličine.‍
•
postavlja oglašavanje alarma samo kad se otkrije
velika riba.‍
Plitka voda: Oglašava se kad je dubina vode manja od
navedene dubine.‍
Temperatura vode: Oglašava se kad se temperature vode
promijeni za više od ± 2 °F (± 1,1 °C).‍ Postavke alarma
spremaju se prilikom isključivanja uređaja.‍
NAPOMENA: Za upotrebu ovog alarma morate priključiti
uređaj na sondu koja ima mogućnost mjerenja temperature.‍
Postavke sustava
Odaberite MENU > Postavljanje > Sustav.‍
Jezik: Postavljanje jezika prikaza na zaslonu.‍
Informacije o sustavu: Omogućuje pregled informacija o
softveru.‍
Postavke mjernih jedinica sustava
Odaberite MENU > Postavljanje > Jedinice.‍
Dubina: Postavlja jedinice dubine na stope (ft), metre (m) ili
fatome (ftm).‍
Temperatura: Postavlja jedinice temperature na Fahrenheite
(°F) ili Celzije (°C).‍
NAPOMENA: Za prikaz temperature treba vam sonda s
mogućnošću mjerenja temperature.‍
Dodatak
Specifikacije
Specifikacija
Model
Mjere
Temperaturni raspon
echo 101 i 151
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do
131 °F)
echo serije 201, 301 i
500
Od -15 ° do 55 °C (od 5 ° do
131 °F)
echo 101 i 151
10 in (250 mm)
echo 201 i 301
10 in (250 mm)
echo serije 500
15,75 in (400 mm)
Raspon napona
napajanja
echo 101
Od 10 do 20 V
echo serije 201, 301 i
500
Od 10 do 28 V
Deklarirana struja
Svi modeli
1 A
Osigurač
Svi modeli
AGC/3AG - 3,0 A
Dubina slatke vode*
echo 151
1600 ft (488 m) pri 77 kHz
Sigurna udaljenost od
kompasa
2 Obrišite uređaj suhom krpom.‍
Čišćenje zaslona
OBAVIJEST
Sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak mogu oštetiti
antirefleksivni sloj.‍
Uređaj je prekriven posebnim antirefleksivnim slojem osjetljivim
na ulja, vosak i abrazivna sredstva za čišćenje.‍
1 Na krpu nanesite tekućinu za leće koja je sigurna za
antirefleksivne slojeve.‍
2 Nježno obrišite zaslon mekom, čistom krpom koja ne pušta
dlačice.‍
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA
ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG
UGOVORA ZA SOFTVER.‍ PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ
UGOVOR.‍
Tvrtka Garmin Ltd.‍ i njene podružnice (“Garmin”) vam daju
ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj
uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku
tijekom normalnog rada proizvoda.‍ Tvrtka Garmin i/ili davatelji
sadržaja treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i
intelektualnog vlasništva unutar i prema Softveru.‍
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja
sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima o autorskim
pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti
autorskih prava.‍ Nadalje, potvrđujete da su struktura,
organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne
poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane
te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke
Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane.‍ Obvezujete se da
nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto
sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki
njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove
zasnovane na Softveru.‍ Obvezujete se da nećete izvoziti ili
ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti
zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo
koje druge primjenjive države.‍
echo 201, 201dv, 301 i 1750 ft (533 m) pri 77 kHz
301dv
echo serije 500 i
500dv
2300 ft (701 m) pri 77 kHz
*Kapacitet dubine ovisi o slanosti vode, vrsti dna i drugim
uvjetima u vodi.‍
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.‍
1 Vanjsko kućište uređaja (ne zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.‍
Dodatak
3
Indeks
A
alarmi, sonar 2
B
brzo podešavanje 1
D
DownVü 1
G
generator zvučnog signala 1
I
informacije o sustavu 3
istek 1
J
jezik 3
K
kontrast 1
L
licencni ugovor za softver 3
M
mjerne jedinice 3
P
pauziranje 2
pomoć 1
postavke 1
informacije o sustavu 3
postavke zaslona 1
povećavanje, sonar 2
R
registracija proizvoda 1
registriranje uređaja 1
S
sonar 1, 2
alarmi 2
brzina pomicanja 2
buka 2
DownVü 1
frekvencije 1, 2
mjerilo dubine 2
osjetljivost 2
podvodni objekti 2
povećavanje 2
sonda 1
specifikacije 3
T
tipka napajanja 1
tipke 1
napajanje 1
U
uređaj
čišćenje 3
registracija 1
4
Indeks
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising