Garmin | echo™ 101 | Garmin echo™ 101 Installatie-instructies

Garmin echo™ 101 Installatie-instructies
• De kabels kunnen onder de draaivoet of achter het toestel
worden geleid.‍
• Teneinde interferentie met een magnetisch kompas te
voorkomen, mag het toestel niet dichter bij een kompas
worden geïnstalleerd dan op de kompasveilige afstand die is
vermeld in de productspecificaties.‍
echo™ installatie-instructies
Belangrijke veiligheidsinformatie
De draaivoet installeren
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.‍
Voorbereidingen treffen om kabels onder het
montageoppervlak te leiden
LET OP
Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een
stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.‍
KENNISGEVING
Gebruik schroeven of bouten met een bolle kop voor het
bevestigen van de draaivoet.‍ Schroeven of bouten met
verzonken kop beschadigen de voet.‍
Voordat u de draaivoet kunt voorbereiden, moet u de locatie
kiezen waar u het voetstuk wilt installeren en bepalen of u het
voetstuk wilt bevestigen met schroeven of bouten.‍
1 Verwijder de 10 mm M6x1 kruiskopschroef À en maak de
draaivoet Á los van het voetstuk Â.‍
KENNISGEVING
Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de
andere kant van het oppervlak bevindt.‍
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
kunnen helpen.‍
• Ga naar http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.‍
Contact opnemen met Garmin Product
Support
• Ga naar www.garmin.com/‍support en klik op Contact
Support voor ondersteuningsinformatie in uw regio.‍
• Bel in de VS met (913) 397.‍8200 of (800) 800.‍1020.‍
• Bel in het VK met 0808 2380000.‍
• Bel in Europa met +44 (0) 870.‍8501241.‍
Benodigd gereedschap
•
•
•
•
•
•
Boormachine en boren
Nr.‍ 2 kruiskopschroevendraaier
Watervaste kit
Moersleutel of dopsleutel van 3/8 inch
Afdekband
Hardware voor de draaivoet (niet meegeleverd)
◦ Zelftappende houtschroeven met een ronde kop of bouten
met een ronde kop met grootte #8 of een diameter van
4 mm (5/32 inch)
◦ Ringen en moeren in de juiste maat (indien er bouten
worden gebruikt)
◦ Boortjes in de juiste maat voor het boren van het
voorboorgat
2 Richt de draaivoet zodanig dat de doorvoergaten à de juiste
richting op staan.‍
3 Gebruik de draaivoet als sjabloon, markeer de locaties waar
u wilt voorboren Ä.‍
4 Markeer het gat voor de kabeldoorgang Å.‍
Aandachtspunten bij de montage
Het viszoekertoestel kan op de meegeleverde draaivoet worden
gemonteerd, of in het dashboard met de juiste set voor
verzonken montage (los verkrijgbaar).‍
Bepaal eerst de locatie van de verschillende onderdelen,
voordat u een onderdeel van het toestel permanent installeert.‍
• Op de montageplek moet het scherm duidelijk zichtbaar en
de knoppen makkelijk te bedienen zijn.‍
• De montageplek moet sterk genoeg zijn om het gewicht van
het toestel en de voet te dragen.‍
• De kabels moeten lang genoeg zijn om de onderdelen met
elkaar en met de voeding te verbinden.‍
December 2013
5 Boor de drie voorboorgaten met de juiste boor.‍
6 Gebruik een 16 mm (5/8 in.‍) boor om een gat door het
montageoppervlak te boren op de locatie die u hebt
gemarkeerd in stap 4.‍
190-01708-75_0A
Gedrukt in Taiwan
De draaivoet bevestigen zonder de kabels door de
montagevoet te voeren
U moet deze procedure alleen voltooien als u geen stroom- en
transducerkabels onder het montageoppervlak en door de
draaivoet wilt laten lopen.‍
1 Plaats het voetstuk À op het montageoppervlak en bevestig
deze met de juiste schroeven of bouten Á.‍
2 Plaats de houder of het toestel in de draaivoet Á.‍
3 Plaats de draaivoet in de gewenste kijkhoek.‍
4 Druk de vergrendelingsarm omlaag.‍
De kabels en connectors installeren
2 Plaats de draaivoet op het voetstuk en zet de 10 mm M6×1
kruiskopschroef weer vast.‍
3 Dicht de kabelgaten af met waterdichte kit.‍
De draaivoet bevestigen als de kabels door de
montagevoet heen zijn geleid
U moet deze procedure alleen voltooien als u stroom- en
transducerkabels onder het montageoppervlak en door de
draaivoet wilt laten lopen.‍
1 Leid de kabels door het middengat van 16 mm (5/8 inch) dat
u hebt geboord tijdens de voorbereidingen om kabels onder
het montageoppervlak te leiden.‍
2 Plaats het voetstuk op het montageoppervlak en bevestig
deze met de juiste schroeven of bouten.‍
3 Leid de kabels door de kabelgaten.‍
4 Bevestig het voetstuk losjes met de juiste schroeven of
bouten.‍
5 Plaats de draaivoet op het voetstuk, maar bevestig deze niet.‍
6 Plaats de houder of het toestel in de draaivoet (Het toestel in
de houder installeren).‍
7 Trek de stroom- en transducerkabels ver genoeg door, zodat
de draaivoet genoeg speling heeft om volledig in de
gewenste posities te draaien wanneer de kabels zijn
aangesloten.‍
8 Verwijder de houder en de draaivoet van het voetstuk.‍
9 Breng watervaste kit aan op het middengat van 16 mm (5/8
inch) en op de kabelgaten.‍
10 Maak het voetstuk stevig vast met de juiste schroeven of
bouten.‍
11 Plaats de draaivoet op het voetstuk en bevestig deze met de
bijgeleverde 10 mm M6×1 kruiskopschroef.‍
Het toestel in de draaivoet installeren
Als uw toestel gebruikmaakt van een houder, moet u de houder
in de draaivoet installeren.‍ Als uw toestel geen gebruikmaakt
van een houder, moet u het toestel in de draaivoet installeren.‍
1 Trek de vergrendelingsarm À omhoog.‍
2
Verbinden met de voeding
1 Geleid de voedingskabel van de draaivoet naar de accu of
zekeringenkast van de boot.‍
2 Verleng de draden indien nodig met een draad van 20 AWG
of dikker.‍
3 Sluit de rode draad aan op het positieve aansluitpunt van de
accu of zekeringenkast en sluit de zwarte draad aan op het
negatieve aansluitpunt.‍
Het toestel op een transducer aansluiten
OPMERKING: De simulatormodus wordt ingeschakeld voor het
toestel indien de verbinding tussen het toestel en de transducer
niet is beveiligd.‍
Ga naar www.garmin.com of neem contact op met uw lokale
Garmin® dealer om te bepalen welke transducer het beste
aansluit op uw behoeften.‍
1 Volg de meegeleverde instructies om uw transducer correct
te installeren op uw boot.‍
2 Leid de transducerkabel naar de achterkant van uw toestel,
verwijderd van bronnen die elektronische interferentie
kunnen veroorzaken.‍
3 Sluit de transducerkabel aan op de juiste poort van uw
toestel.‍
De kabels aansluiten op het toestel
De connectors op de kabels zijn genummerd, zodat ze in de
juiste poorten op het toestel of de houder passen.‍ Voor
toestellen die een houder gebruiken, worden de aangesloten
kabels op hun plek gehouden door een vergrendelingsbeugel.‍
Voor toestellen die geen houder gebruiken, worden de kabels
rechtstreeks aangesloten op het toestel.‍
1 Vergelijk de kleine inkepingen À op elke kabelconnector met
de nummers op elke poort om te bepalen welke kabel bij
welke poort hoort.‍
2 Zet elke kabel goed vast aan een poort.‍
3 Voor toestellen die een houder vereisen, plaatst u de
vergrendelingsbeugel Á over de kabels en schuift u de
beugel omlaag om de kabels op hun plek te houden.‍
Specificaties
Specificatie
Modellen
Waarde
Behuizing
Alle modellen
Volledig afgedicht,
schokbestendig
kunststof,
waterbestendig
conform IEC 60529
IPX7
Temperatuurbereik
echo 101-serie en 201-serie
Van 5° tot 158°F (van
-15° tot 70°C)
echo 301 serie en 501 serie
Van 5° tot 131°F (van
-15° tot 55°C)
echo 101, 151 en 201
250 mm (10 inch)
echo 301c
350 mm (13,8 inch)
echo 501c en 551c
400 mm (15,75 inch)
echo dv modellen
50/77/200 kHz,
DownVü
echo 101
200 kHz
echo 151, 201, 301 en 501 serie
50/77/200 kHz,
Spanningsbereik van
voedingsbron
echo 101 serie
van 10 tot 20 V
echo 201, 301 en 501 serie
van 10 tot 28 V
Zekering
Alle modellen
AGC/3AG - 3,0 A
Nominale stroom
Alle modellen
1 A
Zendvermogen
echo 101 serie
200 W (RMS)/1600 W
(piek-tot-piek)
echo 201 serie en 301 serie
300 W (RMS)/2400 W
(piek-tot-piek)
echo 501 serie
500 W (RMS)/4000 W
(piek-tot-piek)
Kompasveilige
afstand
Frequentie
U hoort een duidelijke klik wanneer de vergrendelingsbeugel
correct is geïnstalleerd.‍
Het toestel in de houder installeren
Als uw toestel een houder gebruikt en u hebt de kabels
aangesloten op de houder, kunt u het toestel snel in de houder
plaatsen, zonder dat u kabels hoeft aan te sluiten.‍
1 Plaats het voetstuk van het toestel onder in de houder.‍
2 Kantel het toestel in de richting van de houder totdat deze op
zijn plek zit.‍
U hoort een duidelijke klik wanneer het toestel correct in de
houder is geïnstalleerd.‍
Het toestel uit de houder nemen
Als uw toestel een houder gebruikt en u hebt de kabels
aangesloten op de houder, kunt u het toestel snel uit de houder
nemen, zonder dat u kabels hoeft los te maken.‍
1 Druk op de ontgrendelingshendel À op de houder tot het
toestel is ontgrendeld.‍
Transducertype selecteren
Voordat u het transducertype kunt selecteren, moet u weten
welk transducertype u in uw bezit hebt.‍
U moet mogelijk het transducertype selecteren om de echolood
correct te laten functioneren.‍
1 Selecteer vanuit een echoloodweergave MENU > Stel in >
Echoloodinstelling > Transducertype.‍
2 Selecteer een optie:
• Als u een transducer met dubbele bundel hebt voor
frequenties van 200 of 77 kHz, selecteert u Dubbele
bundel.‍
• Als u een transducer met dubbele frequentie hebt voor
frequenties van 200 of 50 kHz, selecteert u Dubbele
frequentie.‍
• Als u een DownVü transducer hebt, selecteert u DownVü.‍
• Als u een ander type transducer hebt, selecteert u deze in
de lijst.‍
2 Kantel het toestel naar voren en haal het uit de houder.‍
3
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde
Staten en andere landen. echo™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen
niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd
Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
© 2013 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising