Garmin | echo™ 100 | Garmin echo™ 100 دفترچه راهنمای مالک

Garmin echo™ 100 دفترچه راهنمای مالک
‫‪ echo™ 100‬و ‪echo 150‬‬
‫دفترچه راهنمای مالک‬
‫‪ © 2011 Garmin Ltd.‬یا شرکت های وابسته‬
‫کلیه حقوق محفوظ است‪ .‬بجز در مواردی که در این باره بیان شده است‪ ،‬هیچ بخشی از این دفترچه راهنما قابل تکثیر‪ ،‬کپی‪ ،‬انتقال‪ ،‬انتشار‪ ،‬بارگیری یا ذخیره در ابزار ذخیره سازی نیست مگر اینکه ً‬
‫قبال از ‪ Garmin‬اجازه کتبی گرفته شود‪ Garmin .‬بدین وسیله متعهد‬
‫می شود نسخه ای از این دفترچه راهنما را برای مشاهده در هارد درایو یا هرگونه وسیله ذخیره سازی الکترونیکی بارگیری کند یا یک کپی از دفترچه راهنما یا هر نسخه ای از آن را چاپ کند‪ ،‬مشروط بر اینکه این کپی الکترونیکی یا چاپ شده دفترچه راهنما حاوی‬
‫متن کامل اعالمیه حق چاپ باشد و اینکه هرگونه توزیع غیرمجازی این دفترچه راهنما یا هر نسخه ای از آن به شدت محدود شود‪.‬‬
‫اطالعات موجود در این دفترچه راهنما ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کند‪ Garmin .‬این حق را برای خود محفوظ می داند بدون اطالع قبلی به شخص یا سازمان‪ ،‬در محصوالت و محتوای آن تغییر و تصحیح ایجاد نماید‪ .‬برای دریافت نسخه های به روز فعلی‬
‫‪ )www.garmin.com( G‬دیدن کنید‪.‬‬
‫و اطالعات تکمیلی مربوط به استفاده و عملکرد اين محصول و سایر محصوالت ‪ Garmin‬از وب سایت ‪ armin‬‏‬
‫®‪ Garmin‬و آرم ‪ Garmin‬عالئم تجاری ‪ Garmin Ltd.‬یا شرکت های وابسته به آن است‪ ،‬که در ایالت متحده آمریکا و سایر کشورها ثبت شده اند‪ echo™ .‬عالمت تجاری ‪ Garmin Ltd‬یا شرکت های وابسته به آن است‪ .‬این عالئم تجاری بدون مجوز صریح‬
‫‪ Garmin‬استفاده نمی شود‪.‬‬
‫همدقم‬
‫مقدمه‬
‫‪ ‬هشدار‬
‫برای اطالع از هشدارهای محصول و سایر اطالعات مهم‪ ،‬به راهنمای اطالعات مهم ایمنی‬
‫و محصول مراجعه کنید‪.‬‬
‫این دفترچه راهنما شامل اطالعاتی درباره ردیاب محل ماهی ها مدل‬
‫‪ echo™ 100‬و ‪ echo 150‬است‪.‬‬
‫تماس با مرکز پشتیبانی ‪Garmin‬‬
‫درصورت داشتن هرگونه سؤال درباره این محصول‪ ،‬با مرکز پشتیبانی ‪ Garmin‬تماس بگیرید‪.‬‬
‫•در ایاالت متحده آمریکا‪ ،‬به ‪ ،www.garmin.com/support‬مراجعه کنید یا از طریق تلفن‬
‫‪ )913( 397.8200‬یا ‪ )800( 800.1020‬با ‪ Garmin USA‬تماس بگیرید‪.‬‬
‫•در انگلستان از طریق تلفن ‪ 0808 2380000‬با ‪ Garmin (Europe) Ltd.‬تماس بگیرید‪.‬‬
‫•در اروپا‪ ،‬به ‪ www.garmin.com/support‬مراجعه کنید و تماس با مرکز مشتری را برای‬
‫پشتیبانی در کشور خود کلیک کنید‪.‬‬
‫قوانین دفترچه راهنما‬
‫در این دفترچه راهنما‪ ،‬واژه "انتخاب" برای توضیح این عملکردها استفاده می شود‪:‬‬
‫•برجسته نمودن یک مورد در منو و فشار دادن ‪.ENTER‬‬
‫•فشار دادن کلیدی چون ‪ ENTER‬یا ‪.MENU‬‬
‫وقتی از شما خواسته می شود موارد منو را انتخاب کنید‪ ،‬پیکان های کوچک (>) ممکن است در‬
‫متن ظاهر شوند‪ .‬این پیکانها بیانگر این است که شما باید یک سری موارد را در صفحه با استفاده‬
‫از کلیدهای یا (صفحه ‪ )2‬برجسته کنید و بعد از هر مورد کلید ‪ ENTER‬را فشار دهيد‬
‫برای مثال اگر "‪ >MENU‬مكث را انتخاب کنید‪ "،‬را مشاهده می کنید‪ ،‬باید ‪ MENU‬را فشار‬
‫دهید‪،‬‬
‫یا را فشار دهید تا مكث برجسته شود و سپس ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ثبت دستگاه خود‬
‫همین امروز با تکمیل آنالین ثبت نام ما‪ ،‬ما را در پشتیبانی بهتر یاری رسانید‪.‬‬
‫•به ‪ http://my.garmin.com‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫•رسید اصلی فروش یا کپی آن را در جایی امن نگه دارید‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای مالک ‪ echo 100‬و ‪echo 150‬‬
‫‪1‬‬
‫راک هب عورش‬
‫شروع به کار‬
‫کلیدها‬
‫پیکربندی تنظیمات اولیه دستگاه‬
‫قبل از اولین استفاده از دستگاه‪ ،‬باید یک سری تنظیمات اولیه را پیکربندی کنید‪ .‬هنگام بازیابی‬
‫تنظیمات اصلی کارخانه‪ ،‬باید این تنظیمات را نیز پیکربندی کنید‪ .‬هر یک از این تنظیمات‬
‫را بعداً به روز کنید‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫زبانی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫واحدی را برای اندازه گیری عمق انتخاب کنید‪.‬‬
‫واحدی را برای اندازه گیری دما انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزینه انجام شد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم وضوح‬
‫‪MENU‬‬
‫لیستی از گزینه ها را نمایش می دهد یا شما را به صفحه قبلی باز می گرداند‪.‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫یکی از گزینه های منو را انتخاب می کند‪.‬‬
‫در بین گزینه ها حرکت می کند یا تنظیمات را تغییر می دهد‪.‬‬
‫دستگاه را خاموش یا روشن می کند و نور زمینه را تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪ .1‬در صفحه ردیاب‪ > MENU ،‬تنظیم > سیستم > وضوح را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه یا را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTER‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم تصویر زمینه‬
‫‪ .1‬دکمه را فشار دهید و به آرامی رها کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬برای چرخش در تنظیمات روشنایی‪ ،‬تکرار کنید‪.‬‬
‫دستگاه را روشن و خاموش می کند‬
‫را فشار دهید و نگه دارید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دفترچه راهنمای مالک ‪ echo 100‬و ‪echo 150‬‬
‫راک هب عورش‬
‫تنظیم بیپر‬
‫وقتی دستگاه صداهای قابل شنیدن ایجاد می کند‪ ،‬می توانید بیپر را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬در صفحه ردیاب‪ > MENU ،‬تنظیم > هشدارها > بیپر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬گزینه ای را انتخاب کنید‪:‬‬
‫•برای اینکه دستگاه با انتخاب یک مورد یا راه اندازی هشدار صدای بیپ بدهد روشن‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای اینکه دستگاه فقط با راه اندازی هشدار صدای بیپ بدهد‪ ،‬فقط هشدارها‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫روشن کردن خودکار دستگاه‬
‫می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی برق وصل می شود روشن شود‪ .‬در غیر‬
‫اینصورت‪ ،‬را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید‪.‬‬
‫از صفحه ردیاب‪ > MENU ،‬تنظیم > سیستم > روشن‪/‬خاموش خودکار > روشن‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫وقفه زمانی منو‬
‫بعد از اینکه منو به مدت ‪ 20‬ثانیه ظاهر می شود و هیچ کلیدی انتخاب نمی شود‪ ،‬منو ناپدید می‬
‫شود و صفحه قبلی شما نمایش داده می شود‪.‬‬
‫استفاده از تنظیم سریع‬
‫بعد از انجام تنظیمات و بازگشت به صفحه ردیاب‪ ،‬می توانید سریعاً به گزینه های تنظیم بازگردید‪.‬‬
‫بعد از بازگشت به صفحه ردیاب‪،‬‬
‫یا‬
‫دفترچه راهنمای مالک ‪ echo 100‬و ‪echo 150‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ زا هدافتسا هدافتساسا هدافتسا‬
‫استفاده از ‪ echo 100‬و‪echo 150‬‬
‫صفحه ردیاب‬
‫صفحه ردیاب نمودار کاملی از یادداشت های مربوط به اعداد و درجه ها را از مبدل نمایش می‬
‫دهد‪ .‬مقیاس عمق ➊ نشان داده شده در سمت راست صفحه‪ ،‬نشان دهنده عمق صفحه است و با‬
‫حرکت صفحه از راست به چپ‪ ،‬صیدهای معلق را نمایش می دهد ➋‪ .‬عمق پایینی ➌‪ ،‬دمای آب‬
‫➍ (اگر مبدل دما وصل شده باشد)‪ ،‬و فرکانس مبدل ➎ در سمت چپ صفحه نشان داده شده است‪.‬‬
‫توجه‪ echo 100 :‬تنها در ‪ 200‬کیلوهرتز کار می کند‪ ،‬بنابراین فرکانس روی صفحه نمایش داده‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫➌‬
‫➍‬
‫‪4‬‬
‫‪ .1‬از صفحه ردیاب‪ > MENU ،‬محوده را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬گزینه ای را انتخاب کنید‪:‬‬
‫•برای اینکه به دستگاه امکان دهیم محدوده را بر اساس عمق بطور خودکار تنظیم نماید‪،‬‬
‫خودکار را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای افزایش یا کاهش دستی محدوده مقیاس عمق‪ ،‬دستی را انتخاب کنید‪ ،‬یا ‪،‬‬
‫سپس ‪ ENTER‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم دستی زوم روی صفحه ردیاب‬
‫شما می توانید بصورت دستی زوم صفحه ردیاب را با انتخاب بارآویز نما و انتخاب عمق ثابت‬
‫تنظیم کنید‪ .‬برای مثال‪ ،‬در صورت انتخاب بارآویز ‪ 15‬متر و عمق راه اندازی ‪ 5‬متر‪ ،‬دستگاه‬
‫منطقه ای بین ‪ 5‬متر تا ‪ 20‬متر را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪ .1‬از صفحه ردیاب‪ > MENU ،‬زوم > دستی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬بارآویزی که مایلید نمایش داده شود را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬عمق راه اندازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫➋‬
‫➊‬
‫تنظیم محدوده مقیاس عمق‬
‫شما می توانید محدوده مقیاس عمق را که در سمت راست صفحه ظاهر می شود تنظیم کنید‪ .‬این‬
‫تنظیم میزان عمقی که ردیاب برای بازگشت جستجو می کند را تعیین می کند‪.‬‬
‫➎‬
‫دفترچه راهنمای مالک ‪ echo 100‬و ‪echo 150‬‬
‫ زا هدافتسا هدافتساسا هدافتسا‬
‫تنظیم خودكار زوم روی صفحه ردیاب‬
‫شما می توانید صفحه ردیاب را با انتخاب بارآویز نما و قفل کردن صفحه به انتهای آب تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای مثال‪ ،‬اگر بارآویز ‪ 10‬متری را انتخاب کنید‪ ،‬دستگاه منطقه ای از انتهای آب تا ‪ 10‬متر‬
‫باالتر را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪ .1‬از صفحه ردیاب‪ > MENU ،‬زوم > خودكار را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬بارآویزی که مایلید نمایش داده شود را انتخاب کنید‪.‬‬
‫متوقف کردن صفحه‬
‫از صفحه ردیاب‪ > MENU ،‬مكث را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ازسرگیری صفحه‬
‫بعد از توقف موقت ردیاب‪ > MENU ،‬ازسرگیری را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم دستی تقویت‬
‫تنظیم تقویت‪ ،‬حساسیت گیرنده ردیاب را برای تنظیم عمق آب و تمیزی آن کنترل می کند‪ .‬برای‬
‫مشاهده جزئیات بیشتر‪ ،‬تقویت را افزایش دهید‪ .‬اگر صفحه پارازیت دارد‪ ،‬تقویت را کم کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم دستی تقویت‪ ،‬تا مشاهده "پارازیت" در قسمت آبی روی صفحه‪ ،‬تنظیم تقویت را‬
‫افزایش دهید‪ ،‬سپس کمی آن را کم کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬از صفحه ردیاب‪ > MENU ،‬تقویت > دستی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬برای افزایش تنظیم تقویت‪ ،‬تا مشاهده "پارازیت" در قسمت آبی روی صفحه‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬برای کاهش تقویت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای مالک ‪ echo 100‬و ‪echo 150‬‬
‫تنظیم تقویت روی خودکار‬
‫‪ .1‬از صفحه ردیاب‪ > MENU ،‬تقویت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬گزینه ای را انتخاب کنید‪:‬‬
‫•برای نمایش صفحه ردیاب با حساسیت باالتر و نمایش سیگنال های ضعیف تر و پارازیت‬
‫بیشتر‪ ،‬خودکار‪-‬زیاد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای نمایش صفحه ردیاب با حساسیت عادی‪ ،‬خودکار‪-‬متوسط را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای نمایش صفحه ردیاب با حساسیت کمتر و پارازيت كمتر‪ ،‬خودکار‪-‬کم را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫تنظیم هشدار آب کم عمق و هشدار آب عمیق‬
‫شما می توانید هشداری را برای عمق کم یا عمیق تر از میزان تعیین شده تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬در صفحه ردیاب‪ > MENU ،‬تنظیم > هشدارها را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬گزینه ای را انتخاب کنید‪:‬‬
‫•برای تنظیم یک هشدار زمانیکه عمق کمتر از میزان تعیین شده است‪ ،‬کم عمق > روشن‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای تنظیم یک هشدار زمانیکه عمق بيشتر از میزان تعیین شده است‪ ،‬عميق > روشن‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬عمقی که هشدار را راه اندازی می کند را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم هشدار روی صفحه هشدارها ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ زا هدافتسا هدافتساسا هدافتسا‬
‫تنظیم هشدار ولتاژ باتری‬
‫انتخاب فرکانس برای ‪echo 150‬‬
‫شما می توانید هشداری تنظیم کنید که زمانیکه باتری به ولتاژ ضعیف تعیین شده می رسد به صدا‬
‫در بیاید‪.‬‬
‫هنگام استفاده از مبدل دو موج‪ ،‬می توانید فرکانس ‪ 200‬کیلوهرتز یا ‪ 77‬کیلوهرتز را برای ‪echo‬‬
‫‪ 150‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬از صفحه ردیاب‪ > MENU ،‬تنظیم > هشدارها > باتری > روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬ولتاژ ضعیف باتری که هشدار را راه اندازی می کند را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم هشدار روی صفحه هشدارها ظاهر می شود‪.‬‬
‫توجه‪ echo 100 :‬تنها در ‪ 200‬کیلوهرتز کار می کند‪.‬‬
‫تنظیم هشدارهای ماهی‬
‫شما می توانید هشداری را تنظیم کنید تا دستگاه صید معلق را شناسایی کند‪.‬‬
‫از صفحه ردیاب‪ > MENU ،‬تنظیم > هشدار > ماهي > روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم سرعت پیمایش ردیاب‬
‫شما می توانید سرعتی را تنظیم کنید که ردیاب از راست به چپ حرکت می کند‪.‬‬
‫از سرعت پیمایش باالتر برای مشاهده جزئیات بیشتر‪ ،‬بویژه هنگام حرکت یا ماهیگیری استفاده‬
‫کنید‪ .‬از سرعت پیمایش کمتر برای نمایش طوالنی تر اطالعات ردیاب روی صفحه استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬در صفحه ردیاب‪ > MENU ،‬تنظیم > ردياب > پیمایش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬سرعت پیمایش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫شما می توانید داده ها را از یک سیگنال ردیاب ‪ 200‬کیلوهرتز یا ‪ 77‬کیلوهرتز نمایش دهید‪.‬‬
‫فرکانس ‪ 200‬کیلوهرتز جزئیات بهتری را نمایش می دهد‪ ،‬نور محدودتری دارد و در آب های کم‬
‫عمق تر استفاده می شود‪ .‬فرکانس ‪ 77‬کیلوهرتز بصورت مؤثرتری در آب عمیق نفوذ می کند و‬
‫دارای نور وسیعتری هستند‪ ،‬بنابراین برای پوشش دهی منطقه وسیعتری مورد استفاده قرار می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫‪ .1‬در صفحه ردیاب‪ > MENU ،‬تنظیم > ردياب > فركانس را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬فرکانس را انتخاب کنید‪.‬‬
‫پیکربندی شکل ظاهری صیدهای معلق‬
‫شما می توانید نحوه تفسیر صیدهای معلق ردیاب را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬در صفحه ردیاب‪ > MENU ،‬تنظیم > ردياب > شنا‪.‬ماهی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬گزینه ای را انتخاب کنید‪:‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای نمایش صیدهای معلق به عنوان عالئم‪،‬‬
‫•برای نمایش صیدهای معلق به عنوان عالئم به همراه اطالعات عمق صید‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای نمایش صیدهای معلق به عنوان عالئم به همراه اطالعات عمق صید‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای نمایش صیدهای معلق به عنوان عالئم به همراه اطالعات تصویر زمینه ردیاب‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای مالک ‪ echo 100‬و ‪echo 150‬‬
‫همیمض‬
‫ضمیمه‬
‫مشخصات‬
‫مشخصات‬
‫نمایشگر‬
‫محدوده دما‬
‫مسافت ایمن قطب نما‬
‫فرکانس‬
‫محدوده ولتاژ منبع برق‬
‫فیوز‬
‫عمق آب شیرین*‬
‫عمق آب شور*‬
‫اندازه گیری‬
‫‪ 102‬میلی متر (‪ 4‬اینچ) قطر‪ 256 × 160 ،‬پیکسل‪،‬‬
‫‪ 8‬سطح خاکستری‬
‫از ‪ 15 -‬تا ‪ 70‬درجه سانتیگراد (از ‪ 5‬تا ‪ 158‬فارنهایت)‬
‫‪ 250‬میلی متر (‪ 10‬اینچ)‬
‫‪ cho‬‏‪ 200 :100 e‬کیلوهرتز‬
‫‪ cho‬‏‪ 77 :150 e‬کیلوهرتز یا ‪ 200‬کیلوهرتز‬
‫‪ 10‬تا ‪ 20‬ولت برق مستقیم‬
‫‪AGC/3AG - 3.0 A‬‬
‫‪ cho‬‏‪ 183 :100 e‬متر (‪ 600‬فوت)‬
‫‪echo‬‏ ‪ 396 :150‬متر (‪ 1300‬فوت)‬
‫‪ cho‬‏‪ 91 :100 e‬متر (‪ 300‬فوت)‬
‫‪ cho‬‏‪ 152 :150 e‬متر (‪ 500‬فوت)‬
‫*ظرفیت آب به درجه شوری‪ ،‬نوع عمق و سایر شرایط آب بستگی دارد‪.‬‬
‫لدبم جوم یاه هیواز‬
‫این دستگاه مبدل با ارائه ‪ echo 100‬دارای زاویه رشته ‪ 15‬درجه ای همراه با قدرت صدای ‪3‬‬
‫دسیبل است‪ .‬این دستگاه مبدل با ارائه ‪ echo 150‬دارای زاویه رشته ‪ 15‬و ‪ 45‬درجه ای همراه با‬
‫قدرت صدای ‪ 3‬دسیبل است‪ .‬با این وجود در هنگام استفاده از این مبدل ها بهمراه دستگاه اکو‪،‬‬
‫کوچکترین سیگنال تا حداکثر ‪ 60‬درجه برای ‪ echo 100‬و حداکثر ‪ 60‬و ‪ 120‬درجه برای ‪echo‬‬
‫‪ 150‬شناسایی می شود‪ .‬عملکرد آب های عمیق و کم عمق به حداکثر توانایی خود رسیده است‬
‫زیرا این سری از دستگاه اکو تعداد بیشتری از ماهی ها را در عمق کم نشان داده و برای نمایش‬
‫ساختار و محفظه های موجود در عمق آب‪ ،‬به اعماق آب دسترسی خواهد داشت‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای مالک ‪ echo 100‬و ‪echo 150‬‬
‫مشاهده اطالعات سیستم‬
‫در صفحه ردیاب‪ > MENU ،‬تنظیم > سیستم > اطالعات سیستم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم زبان‬
‫‪ .1‬در صفحه ردیاب‪ > MENU ،‬تنظیم > سیستم > زبان را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬زبان را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تمیز کردن محفظه خارجی‬
‫توجه‬
‫از مواد پاک کننده و محلول های شیمایی که به قطعات پالستیکی آسیب می رساند استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪ .1‬محفظه خارجی دستگاه (بجز صفحه نمایش) را با استفاده از یک دستمال آغشته به محلول‬
‫پاک کننده ضعیف تمیز کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دستگاه را تمیز کنید‪.‬‬
‫تمیز کردن صفحه نمایش‬
‫از یک پارچه لطیف‪ ،‬تمیز و بدون کرک استفاده کنید‪ .‬در صورت لزوم‪ ،‬از آب‪ ،‬الکل ایزوپروپیل‬
‫با تمیز کننده های لنز عینک استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬از این مایع بر روی پارچه استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬به آرامی صفحه را تمیز کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫همیمض‬
‫تنظیم واحدهای اندازه گیری‬
‫‪ .1‬از هر صفحه ای‪ < MENU ،‬تنظیم < واحدها را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬گزینه ای را انتخاب کنید‪:‬‬
‫•عمق را انتخاب کنید و فوت‪ ،‬متر‪ ،‬یا فاتوم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•دما را انتخاب کنید و فارنهایت یا سلسیوس را انتخاب کنید‪.‬‬
‫بازیابی به تنظیمات اصلی کارخانه‬
‫توجه‪ :‬این فرایند کلیه اطالعات تنظیماتی را که وارد کرده اید حذف می کند‪.‬‬
‫ار یلب < هناخراک تامیظنت < متسیس < میظنت< ‪،MENU‬یا هحفص ره زا‬
‫‪.‬دینک باختنا‬
‫‪8‬‬
‫موافقتنامه مجوز نرم افزار‬
‫با استفاده از ‪ ECHO 100‬یا ‪ ،ECHO 150‬موافقت خود را نسبت به پذیرش شرایط و مقررات موافقتنامه‬
‫مجوز نرم افزار اعالم می دارید‪ .‬لطفاً موافقتنامه را با دقت مطالعه کنید‪.‬‬
‫‪ Garmin Ltd.‬و شرکت های وابسته (“‪ )”Garmin‬مجوز محدودی را برای استفاده از نرم افزار تعبیه شده‬
‫در دستگاه ("نرم افزار") بصورت نرم افزاری باینری و قابل اجرا در عملکرد عادی محصول در اختیار‬
‫شما قرار می دهد‪ .‬عنوان‪ ،‬حقوق مالکیت‪ ،‬و حق مالکیت معنوی این نرم افزار در ‪ Garmin‬و‪/‬یا ارائه‬
‫دهندگان شخص ثالث محفوظ است‪.‬‬
‫شما می دانید که این نرم افزار حق مالکیت ‪ Garmin‬و ارائه دهندگان شخص ثالث آن است و تحت قوانین‬
‫حق چاپ آمریکا و مقررات حق چاپ بین المللی است‪ .‬شما می دانید که ساختار‪ ،‬سازمان و کد نرم افزار‬
‫برای کد منبعی که ارائه نشده است‪ ،‬از حقوق محرمانه تجاری با ارزش ‪ Garmin‬و ارائه دهنده های شخص‬
‫ثالث آن است و نرم افزار در فرم کد منبع بصورت محرمانه برای ‪ Garmin‬و ارائه دهنده های شخص ثالث‬
‫آن محفوظ می ماند‪ .‬شما موافقت می کنید که نرم افزار را باز‪ ،‬پیاده سازی‪ ،‬اصالح‪ ،‬اسمبلی معکوس‪،‬‬
‫مهندسی معکوس نکنید یا این نرم افزار و هر قسمت وابسته به آن را به فرم خواندنی تبدیل نکنید یا با استفاده‬
‫از این نرم افزار کارهایی مشتق از آن ایجاد کنید‪ .‬شما موافقت می کنید که نرم افزار را بر خالف قوانین‬
‫کنترل صادرات ایاالت متحده آمریکا یا قوانین قابل اجرای هر کشوردیگر‪ ،‬صادر یا مجدداً صادر نکنید‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای مالک ‪ echo 100‬و ‪echo 150‬‬
‫ © یا شرکت های وابسته‬2011 Garmin Ltd.
Garmin International, Inc.
‫ ایاالت متحده آمریکا‬,Kansas 66062 ‫‏‬,Olathe ‫‏‬,1200 East 151st Street
Garmin (Europe) Ltd.
‫ انگلستان‬SO40 9LR ,‫‏‬Hampshire ‫‏‬,Southampton ‫‏‬,Hounsdown Business Park ‫‏‬,Liberty House
Garmin Corporation
‫ تایوان‬,Taipei County ‫‏‬,Sijhih ‫‏‬,Jangshu 2nd Road ‫‏‬,68
www.garmin.com
‫چاپ شده در تایوان‬
Rev. B 190-01312-16 ‫شماره قطعه‬2011 ‫مارس‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising