Garmin | echo™ 100 | User guide | Garmin echo™ 100 Kullanım Kılavuzu

Garmin echo™ 100 Kullanım Kılavuzu
echo™ 100 ve echo 150
kullanıcı kılavuzu
© 2011 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları
Tüm hakları saklıdır. Burada açıkça belirtilen durumlar dışında, bu kılavuzun herhangi bir parçası Garmin'in önceden açıkça verilen yazılı rızası olmadan herhangi bir amaçla çoğaltılamaz, kopyalanamaz,
yayınlanamaz, yayılamaz, indirilemez ya da herhangi bir depolama aracında saklanamaz. Garmin işbu belgeyle bu kılavuzun bir kopyasının görüntülenmek üzere sabit diske ya da başka bir elektronik depolama
aracına indirilmesine ve bu kılavuzun ya da onun üzerinde yapılan her türlü değişikliğin bir kopyasının yazdırılmasına izin vermektedir; ancak bu kılavuzun söz konusu elektronik veya yazdırılmış kopyası bu
telif hakkı bildiriminin tam metnini içermeli ve bu kılavuzun ya da onun üzerinde yapılan her türlü değişikliğin izinsiz olarak her türlü ticari amaçlı dağıtımı kesinlikle yasaktır.
Bu belgedeki bilgiler haber vermeden değiştirilebilir. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve içerik üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Garmin
Web sitesini (www.garmin.com) ziyaret ederek mevcut güncellemeleri ve bu ürünün ve diğer Garmin ürünlerinin kullanımına ilişkin ek bilgileri alın.
Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. echo™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar Garmin'in açık
izni olmaksızın kullanılamaz.
Giriş
Giriş
 Uyarı
Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki Önemli
Güvenlik ve Ürün Bilgileri kılavuzuna bakın.
Bu kılavuzda echo™ 100 ve echo 150 fishfinder'lara ilişkin bilgiler yer
almaktadır.
Kılavuzda Kullanılan Standartlar
Garmin Ürün Desteğiyle İletişim
Bu ürünle ilgili bir sorunuz varsa Garmin Ürün Desteği ile iletişim kurun.
• ABD'de, www.garmin.com/support adresine gidin ya da (913) 397.8200
veya (800) 800.1020 numaralı telefondan Garmin USA ile iletişim kurun.
• İngiltere'de 0808 2380000 numaralı telefondan Garmin (Europe) Ltd.'ye
ulaşın.
• Avrupa'da, www.garmin.com/support adresine giderek, yurtiçi destek için
Contact Support (Destekle İletişim'i) tıklatın.
Bu kılavuzda “seç” sözcüğü şu eylemleri tarif etmek için kullanılır:
• Bir menüdeki öğeyi vurgulayıp GİR düğmesine basma.
• GİR ya da MENÜ gibi bir tuşa basma.
Menü öğelerini seçmeniz istendiğinde, metinde küçük oklar (>) görünebilir.
Ekrandaki bir dizi öğeyi veya tuşlarıyla (sayfa 2) vurgulamanız ve her
öğeden sonra GİR tuşuna basmanız gerektiğini gösterir. Örneğin, “MENÜ >
Duraklat'ı seçin” ifadesini görürseniz, MENÜ tuşuna basmanız, Duraklat
vurgulanana kadar veya tuşuna ve ardından GİR'e basmanız gerekir.
Cihazınızı Kaydettirme
Çevrimiçi kaydımızı tamamlayarak sizi daha iyi bir şekilde
desteklemememize yardımcı olun.
• Gidin: http://my.garmin.com.
• Satış makbuzunun orijinalini veya fotokopisini güvenli bir yerde
saklayın.
echo 100 ve echo 150 Kullanıcı Kılavuzu
1
Başlarken
Başlarken
Tuşlar
İlk Cihaz Ayarlarını Yapılandırma
Cihazı ilk kez kullanmanızdan önce, bir dizi başlangıç ayarı
yapmanız gerekir. Bu ayarları orijinal fabrika ayarlarına dönerken de
yapılandırmalısınız. Bu ayarların her birini daha sonra güncelleyebilirsiniz.
1.
2.
3.
4.
Bir dil seçin.
Derinliğin ölçüleceği birimleri seçin.
Sıcaklığın ölçüleceği birimleri seçin.
Bitti'yi seçin.
Kontrastı Ayarlama
MENÜ
Seçenekler listesini gösterir veya sizi önceki ekrana götürür.
GİR
Bir menü öğesini seçer.
Seçenekler arasında gezer veya ayarları değiştirir.
Cihazı açıp kapatır ve arka plan ışığını ayarlar.
1. Sonar ekranında MENÜ > Ayar > Sistem > Kontrast'ı seçin.
2.
veya işaretini seçin.
3. GİR'i seçin.
Arka Plan Işığını Ayarlama
1.
düğmesine basıp bırakın.
2. Parlaklık ayarındaki adımları tekrarlayın.
Cihaz Açma ve Kapatma
tuşunu basılı tutun.
2
echo 100 ve echo 150 Kullanıcı Kılavuzu
Başlarken
Bipleyiciyi Ayarlama
Cihazı ses çıkaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.
1. Sonar ekranında MENÜ > Ayar > Alarmlar > Bipleyici'yi seçin.
2. Aşağıdakilerden birini seçin:
• Bir öğe seçtiğinizde ve bir alarm tetiklendiğinde cihazın bip sesi
çıkarması için Açık'ı seçin.
• Cihazın yalnızca alarmlar tetiklendiğinde bip sesi çıkarması için,
Yalnızca Alarmlar'ı seçin.
Cihazı Otomatik Olarak Açma
Cihazı güç verildiğinde açılmak üzere ayarlayabilirsiniz. Aksi takdirde,
cihazı çalıştırmak için düğmesine basın.
Sonar ekranında MENÜ > Ayar > Sistem > Otomatik Güç > Açık'ı
seçin.
Menü Zaman Aşımı
Bir menü 20 saniye boyunca göründüğünde hiçbir tuş seçilmezse, menü
kaybolur ve önceki ekran gösterilir.
Hızlı Ayarı Kullanma
Bir ayarı yapıp Sonar ekranına döndükten sonra, ayar seçeneklerine hızla
geri dönebilirsiniz.
Sonar ekranına döndükten sonra
echo 100 ve echo 150 Kullanıcı Kılavuzu
veya
tuşuna basın.
3
echo 100 ve echo 150'yi kullanma
echo 100 ve echo 150'yi kullanma
Sonar Ekranı
Sonar ekranı, bir dönüştürücüden tam görünümde sonar okuma grafiğini
gösterir. Ekranın sağında gösterilen derinlik ölçeği ➊, ekran sağdan sola
kayarken ekran derinliğini gösterir ve askıya alınan hedefleri ➋ belirtir. Dip
derinliği ➌, su sıcaklığı ➍ (sıcaklık ölçebilen bir dönüştürücü bağlıysa) ve
dönüştürücü frekansı ➎, ekranın sol tarafında gösterilir.
Not: echo 100 yalnızca 200 kHz'de çalışır, bu yüzden ekranda frekans
gösterilmez.
➍
➋
4
Ekranın sağında görünen derinlik ölçeğinin aralığını ayarlayabilirsiniz. Bu
ayar, sonarın dönüşleri ne kadar derinlikte arayacağını belirler.
1. Sonar ekranında MENÜ > Aralık'ı seçin.
2. Aşağıdakilerden birini seçin:
• Cihazın aralığı derinliğe göre otomatik olarak ayarlayabilmesi için,
Otomatik'i seçin.
• Derinlik ölçeğinin aralığını manuel olarak artırmak veya düşürmek
için, Manuel'i, veya seçeneğini ve ardından GİR'i seçin.
Sonar Ekranında Yaklaştırmayı Manuel Olarak
Ayarlama
➌
➎
Derinlik Ölçeğinin Aralığını Ayarlama
Sonar ekranının yaklaştırma özelliğini, görüntü aralığı ve sabit bir başlangıç
derinliği seçerek manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Örneğin, 15 metre aralık
ve 5 metre başlangıç derinliği seçerseniz, cihazda 5 metre ile 20 metre
arasında derinliği kapsayan bir alan gösterilir.
1. Sonar ekranında MENÜ > Yaklaştır > Manuel'i seçin.
2. Göstermek istediğiniz aralığı seçin.
3. Başlangıç derinliğini seçin.
➊
echo 100 ve echo 150 Kullanıcı Kılavuzu
echo 100 ve echo 150'yi kullanma
Sonar Ekranında Yaklaştırmayı Otomatik Olarak
Ayarlama
Sonar ekranının yaklaştırma özelliğini, görüntü aralığını seçerek ve ekranı su
dibi eş derinlik eğrisine kilitleyerek ayarlayabilirsiniz. Örneğin, 10 metrelik
bir aralık seçerseniz, cihazda su dibinden dibin 10 metre yukarısına kadar bir
alan gösterilir.
1. Sonar ekranında MENÜ > Yaklaştır > Otomatik'i seçin.
2. Göstermek istediğiniz aralığı seçin.
Ekranı Duraklatma
Sonar ekranında MENÜ > Duraklat'ı seçin.
Ekranı Devam Ettirme
Sonar ekranını duraklattıktan sonra, MENÜ > Devam Et'i seçin.
Kazanımı Manuel Olarak Ayarlama
Kazanım ayarı, sonar alıcının hassasiyetini su derinliği ve su berraklığı için
dengeleyecek şekilde yönetir. Daha fazla ayrıntı görmek için, kazanımı
artırın. Ekranda karışıklık olursa, kazanımı azaltın.
Kazanımı manuel olarak ayarlamak için, kazanım ayarını ekranın su
kısmında “parazit” görmeye başlayana kadar artırın, adından hafifçe azaltın.
1. Sonar ekranında MENÜ > Kazanım > Manuel'i seçin.
2. Ekranın su kısmında paraziti görene kadar kazanım ayarını artırmak için
seçeneğine basın.
3. Kazanımı azaltmak için seçeneğine basın.
echo 100 ve echo 150 Kullanıcı Kılavuzu
Kazanımı Otomatiğe Ayarlama
1. Sonar ekranında MENÜ > Kazanım'ı seçin.
2. Aşağıdakilerden birini seçin:
• Sonar ekranını daha yüksek hassasiyetle görüntülemek ve daha zayıf
sinyaller ve daha fazla parazit göstermek için, Otomatik Yüksek'i
seçin.
• Sonar ekranını normal hassasiyetle görüntülemek için, Otomatik
Orta'yı seçin.
• Sonar ekranını düşük hassasiyet ve daha az parazitle göstermek için,
Otomatik Düşük'ü seçin.
Sığ Su ve Derin Su Alarmlarını Ayarlama
Derinlik belirli bir değerden daha az veya daha fazla olduğunda çalacak bir
alarm ayarlayabilirsiniz.
1. Sonar ekranında MENÜ > Ayar > Alarmlar 'ı seçin.
2. Aşağıdakilerden birini seçin:
• Derinlik belirli bir değerden daha az olduğunda, Sığ > Açık'ı seçin.
• Derinlik belirli bir değerden daha fazla olduğunda, Derin > Açık'ı
seçin.
3. Alarmı tetikleyen derinliği seçin.
Alarm ayarı Alarmlar ekranında görünür.
5
echo 100 ve echo 150'yi kullanma
Pil Voltaj Alarmını Ayarlama
Pil belirli bir düşük voltaja ulaştığında çalacak bir alarm ayarlayabilirsiniz.
1. Sonar ekranında MENÜ > Ayar > Alarmlar > Pil > Açık'ı seçin.
2. Alarmı tetikleyen düşük pil voltajını seçin.
Alarm ayarı Alarmlar ekranında görünür.
Balık Alarmlarını Ayarlama
Cihaz askıya alınan bir hedef tespit ettiğinde çalacak bir alarm
ayarlayabilirsiniz.
Sonar ekranında MENÜ > Ayar > Alarmlar > Balık > Açık'ı seçin.
Sonar Kaydırma Hızını Ayarlama
Sonarın sağdan sola kaydırılacağı hızı ayarlayabilirsiniz.
Bilhassa hareket ya da balık avı sırasında, daha fazla ayrıntı görmek için
daha yüksek bir kaydırma hızı kullanın. Ekranda sonar bilgilerini daha uzun
süre göstermek için daha yavaş bir kaydırma hızı kullanın.
1. Sonar ekranında MENÜ > Ayar > Sonar > Kaydır'ı seçin.
2. Bir kaydırma hızı seçin.
echo 150'de Frekans Hızı Seçme
Çift sinyalli bir çevirici kullanırken, echo 150 için 200 kHz veya 77 kHz
frekans seçebilirsiniz.
200 kHz sonar sinyalinden veya 77 kHz sonar sinyalinden veri
görüntüleyebilirsiniz. 200 kHz frekans daha iyi ayrıntı gösterir, daha dar
bir sinyale sahiptir ve tipik olarak sığ sularda kullanılır. 77 kHz frekans
derin sulara daha etkin olarak nüfuz eder ve daha geniş bir sinyale sahiptir,
dolayısıyla daha geniş bir alanı kapsayabilir.
1. Sonar ekranında MENÜ > Ayar > Sonar > Frekans'ı seçin.
2. Bir frekans seçin.
Askıya Alınan Hedeflerin Görünümünü
Yapılandırma
Sonarın askıya alınan hedefleri nasıl yorumlayacağını ayarlayabilirsiniz.
1. Sonar ekranında MENÜ > Ayar > Sonar > Balık Kodu'nu seçin.
2. Aşağıdakilerden birini seçin:
• Askıya alınan hedefleri semboller halinde göstermek için
seçeneğine basın.
• Askıya alınan hedefleri hedef derinlik bilgisiyle birlikte semboller
halinde göstermek için
seçeneğine basın.
• Askıya alınan hedefleri çevresindekileri kapsayan sonar bilgisiyle
birlikte semboller halinde göstermek için
seçeneğine basın.
• Askıya alınan hedefleri arka plan sonar bilgisi ve hedef derinlik
bilgisiyle birlikte semboller halinde göstermek için,
seçeneğine
basın.
Not: echo 100 yalnızca 200 kHz'de çalışır.
6
echo 100 ve echo 150 Kullanıcı Kılavuzu
Ek
Ek
Teknik Özellikler
Teknik Özellik
Ekran
Sıcaklık Aralığı
Pusula Güvenli
Mesafesi
Frekans
Güç Kaynağı Voltaj
Aralığı
Sigorta
Tatlı Su Derinliği*
Tuzlu Su Derinliği*
Ölçü
4 inç (102 mm) diyagonal, 256 × 160 piksel,
8 seviyeli gri
-15°C ile 70°C (5°F ile 158°F) arası
10 inç (250 mm)
echo 100: 200 kHz
echo 150: 77 kHz veya 200 kHz
10–20 Vdc
AGC/3AG - 3,0 A
echo 100: 600 ft. (183 m)
echo 150: 1300 ft. (396 m)
echo 100: 300 ft. (91 m)
echo 150: 500 ft. (152 m)
*Derinlik kapasitesi, suyun tuzluluğuna, dip türüne ve diğer su koşullarına bağlıdır.
Çevirici Sinyal Açıları
echo 100 ile birlikte verilen dönüştürücünün 3 dB’de 15 derecelik bir sinyal
açısı vardır. echo 150 ile birlikte verilen dönüştürücünün 3 dB’de 15 ve
45 derecelik sinyal açıları vardır. Ancak bu dönüştürücüler echo cihazı ile
kullanıldıklarında, echo 100 için 60 dereceye kadar; echo 150 için ise 60 ve
120 dereceye kadar en küçük sinyalleri algılayabiler. echo serisi sığ suda
daha fazla balık gösterdiğinden ve dip çizgilerini ve yapısını gösterecek
derinliğe eriştiğinden sığ ve derin su performansı en üst düzeye çıkarılmıştır.
echo 100 ve echo 150 Kullanıcı Kılavuzu
Sistem Bilgisini Görüntüleme
Sonar ekranında MENÜ > Ayar > Sistem > Sistem Bilgisi'ni seçin.
Dili Ayarlama
1. Sonar ekranında MENÜ > Ayar > Sistem > Dil'i seçin.
2. Dili seçin.
Dış Kılıfı Temizleme
Duyuru
Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve
çözücülerden uzak durun.
1. Cihazın dış kılıfını (ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle
ıslatılmış bezle temizleyin.
2. Cihazı kurulayın.
Ekranı Temizleme
Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın. Gerekirse su, izopropil alkol
veya gözlük camı temizleyicisi kullanın.
1. Beze sıvı koyun.
2. Ekranı bezle nazikçe silin.
7
Ek
Ölçü Birimlerini Ayarlama
Yazılım Lisans Anlaşması
Orijinal Fabrika Ayarlarına Dönme
Garmin Ltd.ve yan kuruluşları (“Garmin”), ürünün normal çalışması sırasında bu
cihaza yerleşik olan ikili yürütülebilir biçimdeki yazılımı (“Yazılım”) kullanmanız
için sınırlı bir lisans vermektedir. Yazılımın ve yazılımdaki mülkiyet, mülkiyet
hakları, fikri mülkiyet hakları, Garmin ve/veya üçüncü taraf sağlayıcılarına aittir.
1. Herhangi bir sayfada MENU > Ayar > Birimler seçimini yapın.
2. Aşağıdakilerden birini seçin:
• Derinlik’i seçin ve Fit, Metre veya Kulaç seçimini yapın.
• Sıc.’ı seçin ve Fahrenheit veya Celsius seçimini yapın.
NOT: Bu işlem girdiğiniz tüm ayar bilgilerini siler.
Herhangi bir sayfada MENU > Ayar > Sistem > Fabrika Ayarları >
Evet seçimini yapın.
8
ECHO 100 VEYA ECHO 150'Yİ KULLANARAK, AŞAĞIDAKİ YAZILIM
LİSANS ANLAŞMASININ HÜKÜM VE KOŞULLARININ SİZİN İÇİN
BAĞLAYICI OLDUĞUNU KABUL EDİYORSUNUZ. LÜTFEN BU
ANLAŞMAYI DİKKATLE OKUYUN.
Yazılımın Garmin ve/veya üçüncü taraf sağlayıcılarının mülkü olduğunu ve Amerika
Birleşik Devletleri telif hakkı yasaları ve uluslararası telif hakkı anlaşmaları uyarınca
korunduğunu kabul edersiniz. Ayrıca, kaynak kodu verilmeyen Yazılımın yapısı,
düzenlenmesi ve kodunun, Garmin ve/veya üçüncü taraf sağlayıcılarına ait değerli
ticari sırlar olduğunu ve kaynak kodu biçimindeki Yazılımın, Garmin ve/veya
üçüncü taraf sağlayıcılarının değerli bir ticari sırrı olarak kalacağını kabul edersiniz.
Yazılımı veya onun herhangi bir parçasını kaynak koda dönüştürmeyeceğinizi,
değiştirmeyeceğinizi, tersine çevirmeyeceğinizi, tersine mühendislik
uygulamayacağınızı veya insanlar tarafından okunabilir biçime dönüştürmeyeceğinizi
veya Yazılıma dayanan türev çalışmalar oluşturmayacağınızı kabul edersiniz.
Yazılımı, ABD ihracat denetim sınırlamalarını veya diğer ülkelerin ihracat denetim
kanunlarını ihlal eden hiçbir ülkeye ihraç ya da yeniden ihraç etmeyeceğinizi kabul
edersiniz.
echo 100 ve echo 150 Kullanıcı Kılavuzu
© 2011 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, ABD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR İngiltere
Garmin Corporation
No.68, Zhangshu 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Tayvan (R.O.C.)
www.garmin.com
Mart 2011
Parça Numarası 190-01312-48 Rev. B
Tayvan'da basılmıştır
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising