Garmin | echo™ 100 | Garmin echo™ 100 Yükleme Talimatları

Garmin echo™ 100 Yükleme Talimatları
Bir montaj yeri belirlerken, tekne çalışırken görebileceğiniz, echo üzerindeki
tuşlara kolayca ulaşılabilecek ve pusuladan (sayfa 6) uygun uzaklıkta
bulunan bir yer seçin.
echo™ Kurulum Talimatları
Dönüştürücüyü Monte Etme
1. Lastik conta ➊ ile plastik ara parçayı ➋ dönüştürücüye ➌ aynı anda
sokun.
Lastik contaya yağ eklemeyin.
 Uyarı
Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki Önemli
Güvenlik ve Ürün Bilgileri kılavuzuna bakın.
 DİKKAT
Delme, kesme veya zımparalama işlemi sırasında mutlaka emniyet gözlüğü,
kulak muhafazası ve bir toz maskesi takın.
➍
echo 100/150/200/300c/500c /550c ile birlikte verilen tüm bileşenleri düzgün
bir şekilde takabilmek için bu talimatları izleyin.
➏ ➎
➊
Garmin'e Ulaşın
echo kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa Garmin Ürün Desteği ile
iletişim kurun. ABD'de www.garmin.com/support adresine gidin ya da (913)
397.8200 veya (800) 800.1020 numaralı telefondan Garmin USA ile iletişim
kurun.
İngiltere'de 0808 2380000 numaralı telefondan Garmin (Europe) Ltd.'ye
ulaşın.
Avrupa'da www.garmin.com/support adresine gidip yurtiçi destek için
Contact Support tıklatın veya +44 (0) 870.8501241 numaralı telefondan
Garmin (Europe) ile iletişim kurun.
Gerekli Araçlar
•
•
•
•
•
•
Matkap ve matkap ucu
/8 inç somun anahtarı veya duy
Maskeleme bandı
2 Numara yıldız başlı tornavida
Marin dolgu
Döndürme tertibatı donanımı (cıvata veya vida) (sayfa 3)
3
➌
2. Kabloyu geri çekin ve dönüştürücüyü montaj braketine➍ kaydırın.
3. 5 mm'lik bir yassı pulu ➎ 10-32 x 1,75 inç vidaya ➏ yerleştirin ve vidayı
montaj braketine, dönüştürücüye, ara parçaya ve lastik contaya sokun.
4. 5 mm'lik bir yassı pulu 10-32 x 1,75 inç vidanın açık ucuna yerleştirin ve
10-32 emniyet somunuyla ➐ sıkın.
10-32 emniyet somununu sıkmayın. Dönüştürücüyü ayarlamanız ve
somunu, dönüştürücüyü tekneye monte ettikten sonra sıkmanız gerekir.
Dönüştürücüyü Aynalığa Takma
Montaja Hazırlık
echo'nun bir parçasını kalıcı olarak takmadan önce, çeşitli bileşenlerin yerini
belirleyerek montajı planlayın. Kabloların bileşenleri birbirine ve elektriğe
bağlamak için yeterli uzunlukta olduğunu doğrulayın.
Dönüştürücü Hakkında
Dönüştürücü, echo'nun su içinden ses dalgaları yayan ve bunları alarak echo
cihazınıza bilgi aktaran bileşendir. Donanımla birlikte verilen dönüştürücüyü
teknenizin aynalığına (sayfa 1) veya trolling motorunuzun üzerine (sayfa 3)
monte edin.
Teknenizde zaten bir Garmin 6 pimli çift ışıklı dönüştürücü varsa, bir adaptör
kablosu takarak (ayrı satılır) echo cihazınızla birlikte kullanabilirsiniz.
echo Montajı Hakkında
echo cihazı, ürünle birlikte verilen döndürme tertibatı braketiyle (sayfa 3)
monte edilebilir veya uygun gömme kiti (ayrı satılır) kullanılarak panoya
gömülü olarak takılabilir.
Haziran 2012
➐
➋
Aynalık Montaj Yeri Seçme
En uygun performans için bu kuralları göz önünde bulundurarak bir
aynalığa montaj yeri seçin.
• Dönüştürücüyü teknenin merkezine mümkün olduğunca yakın bir
yere monte edin.
• Dönüştürücüyü kaplama, payanda, bağlantı parçaları, su alım veya
boşaltma noktaları ya da hava kabarcığı oluşturan veya suyun
çalkantılı olmasına yol açabilecek herhangi bir şeyin arkasına monte
etmeyin.
Dönüştürücü en iyi performans için temiz (çalkantısız) suda olmalıdır.
• Dönüştürücüyü tek motorlu teknelerde çarkın yoluna monte etmeyin.
Dönüştürücü, teknenin performansını bozabilecek ve çarka zarar
verebilecek çukurlaşmaya neden olabilir.
• Çift motorlu teknelerde, dönüştürücüyü mümkünse motorların arasına
monte edin.
• Dönüştürücüyü, denize indirme, çekme veya kızağa alma sırasında
sarsılacağı bir yere monte etmeyin.
190-01312-88 Rev. B
Tayvan'da basılmıştır
Aynalığa Montaj Donanımını Takma
Duyuru
Dönüştürücü kablosunu kesmeyin. Dönüştürücü kablosunun kesilmesi,
garantinizi geçersiz kılar.
1. Dönüştürücünün montaj parçasını ➊ aynalığın üzerindeki montaj yerine
(sayfa 1) yerleştirin.
➏
➍
➎
➊
➌
➋
8. Kabloyu aynalıktan geçirmek isterseniz, su hattının ➍ üzerinde bir geçiş
yeri seçin ve işaretleyin.
9. 5/8 inç'lik (16 mm) bir matkap ucu kullanarak aynalıktan bir geçiş deliği
açın.
10. Dönüştürücü kablosuna ➎, dönüştürücü ile aynalık tepesinin veya geçiş
deliğinin arasındaki mesafenin yaklaşık üçte birine denk gelecek bir
kablo klampesi takın.
11. Kablo klampesi için pilot delik yerini işaretleyin ve 1/8 inç (3,2 mm)
matkap ucu kullanarak, yaklaşık 3/8 inç (10 mm) derinlikte bir pilot delik
açın.
12. Ürünle birlikte verilen 12 mm M4 vidaya marin dolgu sürün ve kablo
klampesini aynalığa takın.
13. Diğer kablo klampesini kullanarak 10 ile 12 arasındaki adımları
tekrar edin.
14. Dönüştürücü kablosunu echo cihazına yönlendirin.
• Kabloyu bir geçiş deliğinden yönlendiriyorsanız, adım 8'de açtığınız
delikten geçirin ve kablo giriş kapağını ➍ takın (sayfa 2).
• Kabloyu bir geçiş deliğinden yönlendirmiyorsanız, kabloyu yukarı
yöneltin ve aynalık tepesinin üzerinden ➏ geçirin.
Kabloyu elektrik tellerinin veya diğer elektriksel çakışma kaynaklarının
yakınından geçirmeyin.
Kablo Giriş Kapağını Takma
Dönüştürücüyü monte ettikten sonra kabloyu aynalıktan geçirdiyseniz,
teknenize su girmemesi için kablo giriş kapağını takın.
2. Dönüştürücüyü su hattına ➋ paralel olarak hizalayın ve dönüştürücü
montaj parçasının üzerindeki her bir deliğin ortasını işaretleyin.
3. 5/32 inç'lik (4 mm) bir matkap ucuyla, işaretli yerlere yaklaşık 1 inç
(25 mm) derinliğinde pilot delikler açın ve bu sırada aşağıdaki önlemlere
uyun.
• Deliklerin çok derin olmaması için, matkap ucunun çevresine uç
noktadan 1 inç (25 mm) mesafede yol gösterici olması amacıyla bir
bant sarın.
• Braketi fiberglas üzerine takacaksanız, pilot delik yerine bir parça bant
yerleştirerek jel kaplamanın çatlamasını azaltın.
4. Ürünle birlikte verilen 30 mm M5 vidalara marin dolgu sürün ve
dönüştürücü tertibatını aynalığa gevşek bir şekilde bağlayın.
5. Dönüştürücü tertibatını aynalığın ➌ altında fiberglas gövdeden yaklaşık
1/ inç (3 mm) veya alüminyum gövdeden 3/ inç (10 mm) sarkacak
8
8
şekilde ayarlayın.
6. Dönüştürücünün su hattına paralel hizada olduğundan emin olun.
7. 10-32 emniyet somunu montaj braketine dokunana kadar sıkın ve sonra
1/ tur daha sıkın (gereğinden fazla sıkmayın).
4
2
1. Kablo giriş kapağını ➊, ağzı aşağı bakacak şekilde delik
➊
ve kablonun üzerine yerleştirin ve iki pilot deliğin yerini
işaretleyin.
2. Kablo giriş kapağını çıkartın ve 1/8 inç'lik (3,2 mm) bir
matkap ucuyla, işaretli yerlere yaklaşık 3/8 inç (10 mm)
derinlikte pilot delikler açın.
3. Geçiş deliğini marin dolgu ile doldurarak kablonun üzerini
tamamen örtün ve delik ile kablonun etrafında fazladan dolgu
olmasını sağlayın.
4. Kablo giriş kapağını ➊, ağzı aşağı bakacak şekilde delik ve kablo üzerine
yerleştirin.
5. Ürünle birlikte verilen 12 mm M4 vidalara marin dolgu sürün ve kablo
giriş kapağını aynalığa takın.
6. Marin dolgu fazlalıklarını silerek temizleyin.
echo Kurulum Talimatları
Dönüştürücüyü Trolling Motora Monte Etme
Duyuru
Dönüştürücü kablosunu kesmeyin. Dönüştürücü kablosunun kesilmesi,
garantinizi geçersiz kılar.
1. 20 inç'lik (50 cm) kablo bağını ➊ dönüştürücü montaj parçasının ➋
üzerindeki yuvadan, kablo bağı çıkıntıları yukarı bakacak ve tertibatın her
iki yanından da aynı uzunlukta kablo sarkacak şekilde geçirin.
Soğuk suda veya ağır kereste ya da molozlu alanlarda kablo bağı yerine
4–5 inç'lik sonsuz dişli metal klampe (ürünle birlikte verilmez) kullanın.
➎
➊
Döndürme Tertibatını Takma
1. Bir montaj yeri seçin (sayfa 3).
2. Döndürme tertibatını tabanını hazırlayın (sayfa 3).
3. Tertibatı, kablolar montaj parçasına takılarak (sayfa 4) veya kablolar
montaj parçasına takılmadan (sayfa 4) sabitleyin.
Döndürme Tertibatının Takılacağı Yeri Seçme
Döndürme tertibatının takılacağı yeri seçerken bu kuralları göz önünde
bulundurun.
• Burası, ekranın net bir şekilde görüldüğü ve echo üzerindeki tuşlara
kolayca erişilebilecek bir yer olmalıdır.
• Cihazı ve tertibatı destekleyecek kadar sağlam olmalıdır.
• Kabloları döndürme tertibatının altından veya cihazın arkasından
geçirebilirsiniz.
• Montaj konumu pusuladan uygun bir uzaklıkta olmalıdır (sayfa 6).
Döndürme Tertibatı Taban Montajını Hazırlama
➌
Duyuru
Döndürme tertibatı tabanını sıkarken tava başlı vidalar veya cıvatalar
kullanın. Gömme başlı vida veya cıvatalar tabana zarar verir.
➋
➍
2. Montaj contasını ➌ dönüştürücü montaj parçasının eğri tepesine
yerleştirin.
3. Dönüştürücü parçasını trolling motor gövdesinin karşısına,
dönüştürücünün önü çarkın tersi yönüne bakacak şekilde yerleştirin.
4. 20 inç'lik (50 cm) kablo bağını trolling motorun çevresine sabitleyin,
fakat kablo bağını tam olarak sıkmayın.
5. Contayı dönüştürücü montaj parçası ile trolling motor gövdesi arasına
düzgün bir şekilde yerleştirip, kablo bağını sıkın.
Gerekirse, kablo bağı fazlalığını kesin.
6. Dönüştürücüyü, kullanımdayken tabana paralel olacak şekilde
konumlandırın, 10-32 emniyet somununu ➍ montaj braketine dokunana
kadar sıkın ve sonra 1/4 tur daha sıkın (gereğinden fazla sıkmayın).
7. Ürünle birlikte verilen 5 1/2 inç'lik (14 cm) kablo bağlarını ➎ kullanarak,
dönüştürücü kablosunu motor şaftına bağlayın.
Gerekirse, dönüştürücü montaj parçasının ileriye bakan kısmını (kablo
bağı cebi hariç) dolguyla doldurarak birikinti oluşmasını önleyin.
8. Dönüştürücü kablosunu echo cihazının montaj yerine yönlendirin ve bu
sırada aşağıdaki önlemlere uyun.
• Kabloyu elektrik tellerinin veya diğer elektriksel çakışma
kaynaklarının yakınından geçirmeyin.
• Trolling motor konumlandırılıp toplanırken kablonun
delinmediğinden emin olun.
echo Kurulum Talimatları
1. Döndürme tertibatını takacağınız yeri seçtikten sonra (sayfa 3), montaj
parçasını yüzeye vidayla mı, yoksa cıvatayla mı takacağınızı belirleyin ve
uygun sıkma aletini seçin:
• Tabanı vidayla sabitlemek için, 8 numaralı veya 5/32 inç (4 mm) çapa
sahip kendinden kılavuzlu, tava başlı vidalar ve pilot deliği için uygun
matkap ucu kullanın.
• Tabanı cıvatayla bağlarken, 8 numara veya 5/32 inç (4 mm) çapa sahip
tava başlı cıvatalar ve uygun conta ve somunlar kullanın. Cıvatayla
aynı çapa sahip bir matkap ucu kullanın.
2. Döndürme tertibatını montaj parçasından ayırın.
3. Kabloları montaj yüzeyinin altından
➋
geçirmeyi planlıyorsanız, döndürme
tertibatı tabanını, geçiş delikleri ➊
istenen yöne bakacak şekilde yöneltin.
4. Döndürme tertibatı tabanını şablon
olarak kullanıp, pilot delik yerlerini
➊
➋ işaretleyin.
➌
5. Kabloları montaj yüzeyinin altından
geçirmeyi planlıyorsanız, merkezdeki
yeri ➌ işaretleyin.
6. Donanıma uygun matkap ucu
kullanarak, üç pilot delik açın.
7. Elektrik ve dönüştürücü kablolarını montaj yüzeyinin altından geçirmeyi
planlıyorsanız, 5/8 inç'lik (16 mm) matkap ucu kullanarak, montaj
yüzeyinde adım 5'te işaretlediğiniz yerden bir delik açın.
3
Döndürme Tertibatını Kablolar Montaj Parçasına Bağlı Halde
Sıkma
1. Elektrik ve dönüştürücü kablolarını ➏ döndürme tertibatı tabanını
hazırlarken açtığınız 5/8 inç'lik (16 mm) merkez delikten geçirin.
2. Döndürme tertibatı tabanını ➊ montaj
yüzeyine yerleştirin, kabloları kablo geçiş
➍
deliklerinden geçirin ➏ ve döndürme
tertibatı tabanını uygun vida veya
cıvatalarla gevşek bir şekilde sıkın ➋.
3. Döndürme tertibatını ➌ döndürme tertibatı
tabanına yerleştirin ama sıkmayın.
4. echo cihazını yerleştirin veya döndürme
➌
tertibatına oturtun (sayfa 4).
5. Kablolar bağlı olduğunda döndürme
tertibatını istediğiniz pozisyonlara tam
olarak yerleştirebilmek için, elektrik ve
➋
dönüştürücü kablolarını yeterince gevşetin.
6. echo cihazı veya kızağını ve döndürme
tertibatını döndürme tertibatı tabanından
➏
➊
çıkartın.
5
➎
7. /8 inç'lik. (16 mm) merkez deliğe ve kablo
geçiş deliklerine marin dolgu sürün.
8. Döndürme tertibatı tabanını uygun vida veya cıvatalarla sıkıca sabitleyin.
9. Döndürme tertibatını döndürme tertibatı tabanına yerleştirin ve ürünle
birlikte verilen 10 mm M6×1 yıldız başlı vidayla ➍ sıkın.
Döndürme Tertibatını Kablolar Montaj Parçasına Bağlı
Olmadan Sıkma
Bu işlemi, kabloları montaj yüzeyi ve montaj
➍
parçasından geçirmeniz gerektiğinde yapmayın.
1. Döndürme tertibatı tabanını ➊ montaj yüzeyine
yerleştirin ve uygun vida ya da cıvatalarla
➋ sıkın.
2. Döndürme tertibatını ➌ döndürme tertibatı
tabanına yerleştirin ve ürünle birlikte verilen
10 mm M6×1 yıldız başlı vidayla ➍ sıkın.
3. Kablo geçiş deliklerini ➎ marin dolgu
ile kapatın.
4
➋
➌
➊
➍
➊
➍
2. Montaj parçasını istenilen görüş açısına eğin ve kilitleme kolunu bastırın.
Kablo ve Konektörleri Takma
Elektrik Kabloları
1. Elektrik kablosunu döndürme tertibatından teknenin aküsüne veya sigorta
bloğuna yönlendirin.
• Gerekirse, kabloları 20 AWG veya daha büyük kabloyla uzatın.
2. Kırmızı teli akü veya sigorta bloğunun üzerindeki pozitif uca, siyah teli
ise negatif uca bağlayın.
Kabloları Bir echo 100/150/300c'ye Bağlama
Bir echo 100/150/300c cihazında, kabloların üzerindeki konektörler yalnızca
cihazın üzerindeki doğru portlara uyacak şekilde anahtarlanmıştır.
1. Kablo konektörünün deliğini ➊ cihaz portlarının
üzerindeki anahtarla karşılaştırarak doğru portu
belirleyin.
2. Kablo konektörünü, konektör tam oturana kadar
doğru porta itin.
3. Tüm kablolar cihaza bağlanıncaya dek adım 1 ve 2'yi tekrarlayın.
➌
➋
➊
echo Cihazını Döndürme Tertibatına Takma
1. Kilitleme kolu ➊ yukarı doğruyken, echo 100/150/300c cihazını ➋ veya
echo 200/500c/550c kızağını ➌ döndürme tertibatına ➍ yerleştirin.
➊
➎
echo Kurulum Talimatları
Kabloları Bir echo 200/500c/550c'ye Bağlama
Bir echo 200/500c/550c cihazında, kabloların üzerindeki konektörler
yalnızca kızağın üzerindeki doğru portlara uyacak şekilde anahtarlanmıştır.
Bu durumda bağlanan kablolar bir kilitleme braketiyle yerinde tutulur.
Montajın Test Edilmesi
Bir echo 200/500c/550c cihazına doğrudan kablo bağlanmaz.
Sonar sinyalini taşımak için su gerektiğinden, dönüştürücünün düzgün bir
şekilde çalışabilmesi için suda olması gerekir. Suyun dışındayken bir derinlik
ya da mesafe okuması elde edemezsiniz. Teknenizi suya indirdiğinizde,
su çizgisinin altına eklenen vida deliklerinin etrafında su sızıntısı olup
olmadığını kontrol edin.
1. Kablo konektörünün deliğini ➊ kızak portlarının
üzerindeki anahtarla karşılaştırarak doğru portu
belirleyin.
2. Kablo konektörünü porta sıkıca yaslanana kadar
doğru porta itin.
3. Tüm kablolar kızağa ➋ bağlanıncaya
dek adım 1 ve 2'yi tekrarlayın.
4. Kilitleme braketini ➌ kabloların
➋
üzerine yerleştirin ve kızaktaki yerine
kilitlenmesi için aşağı kaydırın.
Kilitleme braketi doğru şekilde
takıldığında bir tık sesi duyarsınız.
➊
Aynalığa Monte Dönüştürücü Tertibatının Test Edilmesi
➌
Duyuru
Dönüştürücü derinliğini ayarlarken, küçük artırmalı ayarlamalar yapın.
Dönüştürücünün çok derine yerleştirilmesi, teknenin performansını olumsuz
yönde etkileyebilir ve dönüştürücüyü suyun altındaki nesnelere çarpma
riskine maruz bırakabilir.
Aynalığa monte dönüştürücü tertibatını engelsiz açık suda test edin.
Dönüştürücüyü test ederken çevrenizdekilere dikkat edin.
echo 200/500c/550c Cihazını Kızağa
Yerleştirme
Kabloları kızağa bağladıktan sonra, echo cihazını herhangi bir kablo
takmadan kolayca kızağa yerleştirebilirsiniz.
1. echo cihazının tabanını ➊ kızağın
tabanına ➋ yerleştirin.
2. echo'yu yerine oturana kadar kızağa
doğru eğin.
Cihaz kızağa sabitlendiğinde bir tık sesi
duyarsınız.
echo 200/500c/550c Cihazını Kızaktan
Çıkartma
➊
➋
Kabloları kızağa bağladıktan sonra, echo cihazını herhangi bir kabloyu
çıkarmadan kolayca kızaktan çıkartabilirsiniz.
1. Kızağın üstündeki ayırma kolunu ➊ echo
cihazı ➋ serbest kalana kadar bastırın.
2. echo cihazını ileri doğru eğin ve kızaktan
kaldırıp çıkartın.
echo Kurulum Talimatları
Duyuru
Teknenizi sızıntıları kontrol etmeden uzun süre boyunca suda bırakmayın.
1. Tekne sudayken echo cihazını açın.
2. Tekneyi düşük hızda sürün. echo cihazı düzgün bir şekilde çalışıyor gibi
görünüyorsa, echo cihazını gözleyerek hızı yavaşça artırın.
Sonar sinyali aniden kaybolur veya dip yanıtı ciddi şekilde bozulursa,
bunun hangi hızda meydana geldiğini not edin.
3. Tekneyi sinyalin kaybedildiği hıza döndürün ve echo cihazını gözleyerek
her iki yönde hafif dönüşler yapın.
4. Dönüş sırasında sinyal kuvveti iyileşirse, dönüştürücüyü tekne
aynalığının altından 1/8 inç (3 mm) daha sarkacak şekilde ayarlayın.
5. Bozulma ortadan kalkana dek adım 2–4'ü tekrar edin.
6. Sinyal iyileşmezse, dönüştürücüyü aynalığın üzerinde farklı bir yere
taşıyın.
➋
➊
5
Teknik Özellikler
Teknik Özellik Cihaz
Boyut
echo 100/150/300c
echo 200/500c/550c
Ağırlık (halka
parçası
olmadan)
Ağırlık (halka
parçasıyla)
Ekran
echo 100/150/300c
echo 200
echo 500c
echo 550c
echo 100/150/300c
echo 200
echo 500c
echo 550c
echo 100/150
echo 200
echo 300c
echo 500c
echo 550c
Kasa
echo 100/150/200/
300c/500c/550c
Ölçü
G × Y × D: 4,1 × 5,8 × 2,8 inç
(104 × 147 × 71 mm)
G × Y × D: 6 × 5,9 × 1,8 inç
(152 × 150 × 46 mm)
9,5 oz. (270 g)
14,7 oz. (416 g)
18,5 oz. (524 g)
18,8 oz. (533 g)
14,5 oz. (410 g)
19,6 oz. (556 g)
23,4 oz. (664 g)
23,7 oz. (673 g)
G × Y: 2,4 × 3,2 inç (60,5 mm ×
81,5 mm) [diyagonal: 4 inç
(102 mm)], 256 × 160 piksel,
8 seviyeli gri
G × Y: 2,9 × 4 inç (74 × 101,6 mm),
[diyagonal: 5 inç (127 mm)],
480 × 320 piksel, 16 seviyeli gri
tonlamalı, HVGA
G × Y: 2,1 × 2,8 inç (53,3 × 71,1
mm) [diyagonal: 3,5 inç (88,9 mm)]
G × Y: 2,9 × 4 inç (74 × 101,6 mm),
[diyagonal: 5 inç (127 mm)] 320 ×
234 piksel, 256 renk, QVGA
G × Y: 2,9 × 4 inç (74 × 101,6 mm),
[diyagonal: 5 inç (127 mm)] 640 ×
480 piksel, 256 renk, VGA
Tam contalanmış, yüksek çarpma
dirençli plastik, IEC 60529 IPX-7'ye
göre suya dayanıklı
Teknik Özellik Cihaz
Sıcaklık Aralığı echo 100/150/200
echo 300c/500c/550c
Pusula Güvenli echo 100/150/200
Mesafesi
echo 300c
echo 500c/550c
Frekans
echo 100
echo 150/200/300c/
500c/550c
Güç Kaynağı echo 100/150
Voltaj Aralığı
echo
200/300c/500c/550c
Sigorta
echo 100/150/200/
300c/500c/550c
Anma Akımı
echo 100/150/200/
300c/500c/550c
Verici Gücü
echo 100
(RMS/tepeden echo 150
tepeye)
echo 200/300c
echo 500c/550c
Tatlı Su
echo 100
Derinliği*
echo 150
echo 200/300c
echo 500c/550c
Tuzlu Su
echo 100
Derinliği*
echo 150
echo 200/300c
echo 500c/550c
Ölçü
5°F ile 158°F (-15°C ile 70°C) arası
5°F ile 131°F (-15°C ile 55°C) arası
10 inç (250 mm)
13,8 inç (350 mm)
15,75 inç (400 mm)
200 kHz
77 kHz veya 200 kHz
10–20 Vdc
10–28 Vdc
AGC/3AG - 3,0 A
1A
100 W/800 W
200 W/1.600 W
300 W/2.400 W
500 W/4.000 W
600 ft. (183 m)
1.300 ft. (396 m)
1.500 ft. (457 m)
1.900 ft. (579 m)
300 ft. (91 m)
500 ft. (152 m)
600 ft. (183 m)
700 ft. (213 m)
*Derinlik kapasitesi suyun tuzluluk miktarına, dip türüne ve diğer su
şartlarına bağlıdır
© 2011-2012 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları
Tüm hakları saklıdır. Burada açıkça belirtilen durumlar dışında, bu kılavuzun herhangi bir parçası Garmin'in önceden açıkça verilen yazılı rızası olmadan herhangi bir amaçla çoğaltılamaz,
kopyalanamaz, yayınlanamaz, yayılamaz, indirilemez ya da herhangi bir depolama aracında saklanamaz. Garmin işbu belgeyle bu kılavuzun bir kopyasının görüntülenmek üzere sabit
diske ya da başka bir elektronik depolama aracına indirilmesine ve bu kılavuzun ya da onun üzerinde yapılan her türlü değişikliğin bir kopyasının yazdırılmasına izin vermektedir; ancak bu
kılavuzun söz konusu elektronik veya yazdırılmış kopyası bu telif hakkı bildiriminin tam metnini içermeli ve bu kılavuzun ya da onun üzerinde yapılan her türlü değişikliğin izinsiz olarak
her türlü ticari amaçlı dağıtımı kesinlikle yasaktır.
Bu belgedeki bilgiler haber vermeden değiştirilebilir. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve içerik üzerinde değişiklik yapma
hakkını saklı tutar. Garmin Web sitesini (www.garmin.com) ziyaret ederek mevcut güncellemeleri ve bu ürünün ve diğer Garmin ürünlerinin kullanımına ilişkin ek bilgileri alın.
Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. echo™ ve myGarmin™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari
markalarıdır. Bu ticari markalar Garmin'in açık izni olmaksızın kullanılamaz.
© 2011-2012 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, ABD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR İngiltere
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Bölgesi New Taipei City, 221, Tayvan (Çin Halk Cumhuriyeti)
www.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising