Garmin | echo™ 100 | User manual | Garmin echo™ 100 Korisnički priručnik

Garmin echo™ 100 Korisnički priručnik
echo™ 100 i echo 150
korisnički priručnik
© 2011. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Osim kao što je ovdje izričito navedeno, nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, kopirati, prenositi, dijeliti, preuzimati ili pohranjivati na bilo kojem mediju za pohranu u
bilo koju svrhu bez pisanog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin dopušta preuzimanje jedne kopije ovog priručnika na tvrdi disk ili drugi elektronički medij za pohranu radi pregledavanja i ispisa jedne kopije
ovog priručnika ili dosadašnje revizije, pod uvjetom da takva elektronička ili ispisana kopija ovog priručnika mora sadržavati cjelokupni tekst ove obavijesti o autorskom pravu, a pritom je daljnja neovlaštena
komercijalna distribucija ovog priručnika i dosadašnjih revizija strogo zabranjena.
Informacije u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili
organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite web-mjesto tvrtke Garmin (www.garmin.com) i potražite najnovija ažuriranja i dodatne informacije o korištenju i radu ovog i drugih proizvoda tvrtke
Garmin.
Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. echo™ je trgovački znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih
podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Uvod
Uvod
 Upozorenje
U kutiji proizvoda potražite vodič Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji
sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Ovaj priručnik sadrži informacije za modele echo™ 100 i echo 150 uređaja
fishfinder.
Oznake u priručniku
U ovom priručniku termin “odabir” koristi se za opis sljedećih radnji:
• Označavanje stavke izbornika i pritisak na ENTER.
• Pritisak na tipku poput ENTER ili MENU.
Nakon što dobijete uputu za odabir stavki izbornika, u tekstu se mogu
pojaviti manje strelice (>). One navode na označavanje niza stavki na
zaslonu pomoću tipki ili (stranica 2), nakon čega je potrebno pritisnuti
tipku ENTER nakon svake stavke. Na primjer, ako vidite “odaberite
MENU > Pauza,” pritisnite MENU, pritisnite ili sve do označavanja
tipke Pauza, a zatim pritisnite ENTER.
Kontaktiranje službe za korisničku podršku tvrtke
Garmin
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, obratite se Službi za korisničku
podršku tvrtke Garmin.
• Nalazite li se u SAD-u, posjetite www.garmin.com/support ili se
obratite u tvrtku Garmin USA na telefonski broj (913) 397.8200 ili
(800) 800.1020.
• Nalazite li se u UK-u, obratite se u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na
telefonski broj 0808 2380000.
• Nalazite li se u Europi, idite na www.garmin.com/support i pritisnite
Contact Support za podršku unutar države.
Registracija uređaja
Pomognite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online
registracije.
• Posjetite http://my.garmin.com.
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Korisnički priručnik za modele echo 100 i echo 150
1
Početak rada
Početak rada
Tipke
Konfiguriranje Početnih postavki uređaja
Prije prvog korištenja uređaja potrebno je konfigurirati niz početnih
postavki. Te postavke moraju se konfigurirati i prilikom vraćanja originalnih
tvorničkih postavki. Svaku od tih postavki možete ažurirati i kasnije.
1.
2.
3.
4.
Odabir jezika.
Odabir jedinica za mjerenje dubine.
Odabir jedinica za mjerenje temperature.
Odaberite Gotovo.
Podešavanje kontrasta
MENU
Prikaz popisa opcija ili povratak na prethodni zaslon.
ENTER
Odabir stavke izbornika.
Kretanje kroz opcije ili izmjena postavki.
Uključivanje i isključivanje uređaja i podešavanje pozadinskog
osvjetljenja.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Pritisnite i držite
2
1. Na zaslonu sonara odaberite MENU > Postavljanje > Sustav >
Kontrast.
2. Odaberite ili .
3. Odaberite ENTER.
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1. Pritisnite i odmah pustite .
2. Ponovite za kretanje kroz postavke svjetline.
.
Korisnički priručnik za modele echo 100 i echo 150
Početak rada
Postavljanje generatora zvučnog signala
Možete odrediti kada će uređaj ispuštati zvučne signale.
1. Na zaslonu sonara odaberite MENU > Postavljanje > Alarmi >
Generator zvučnog signala.
2. Odaberite opciju:
• Za zvučno upozorenje prilikom odabira stavke i pri pokretanju
alarma, odaberite Uključeno.
• Za zvučno upozorenje jedino pri pokretanju alarma, odaberite
Samo alarmi.
Automatsko uključivanje uređaja
Uređaj možete postaviti tako da se uključuje prilikom priključivanja na
napajanje. U suprotnom pritisnite za uključivanje uređaja.
Na zaslonu sonara odaberite MENU > Postavljanje > Sustav >
Automatsko napajanje > Uključeno.
Vremenski istek izbornika
Nakon što se izbornik pojavi na 20 sekundi i niti jedna tipka nije odabrana,
izbornik nestaje i prikazuje se prethodni zaslon.
Korištenje funkcije za brzo podešavanje
Nakon podešavanja postavke i povrata na zaslon sonara, možete se brzo
vratiti na opcije postavki.
Nakon povrata na zaslon sonara odaberite
Korisnički priručnik za modele echo 100 i echo 150
ili
.
3
Korištenje uređaja echo 100 i echo 150
Korištenje uređaja echo 100 i echo 150
Zaslon Sonar
Zaslon sonara prikazuje grafikon preko cijelog zaslona s očitanjima sonara
sonde. Mjerilo dubine ➊ koje se prikazuje s desne strane zaslona prikazuje
dubinu zaslona kako se zaslon pomiče s desna u lijevo, pritom označavajući
podvodne objekte ➋. Dubina dna ➌, temperatura vode ➍ (ako je priključena
sonda koja ima mogućnost mjerenja temperature) i frekvencija sonde ➎
prikazuju se s lijeve strane zaslona.
Napomena: Uređaj echo 100 radi jedino pri 200 kHz pa se prema tome
frekvencija ne prikazuje na zaslonu.
1. Na zaslonu sonara odaberite MENU > Domet.
2. Odaberite opciju:
• Kako bi uređaj automatski podesio domet prema dubini, odaberite
Automatski.
• Za ručno povećanje ili smanjenje dometa mjerila dubine, odaberite
Ručno, odaberite ili , a zatim odaberite ENTER.
Zumiranje zaslona sonara možete ručno podesiti odabirom raspona prikaza
i odabirom fiksne početne dubine. Na primjer, odaberete li raspon od
15 metara i početnu dubinu od 5 metara, uređaj će prikazati područje od
5 metara do 20 metara u dubinu.
➍
➋
4
Možete podesiti domet mjerila dubine koji se prikazuje s desne strane
zaslona. Ovom postavkom određujete na kojoj će dubini sonda pretraživati
objekte.
Ručno podešavanje zumiranja na zaslonu sonara
➌
➎
Podešavanje dometa mjerila dubine
1. Na zaslonu sonara odaberite MENU > Zumiranje > Ručno.
2. Odaberite raspon koji želite prikazivati.
3. Odaberite početnu dubinu.
➊
Korisnički priručnik za modele echo 100 i echo 150
Korištenje uređaja echo 100 i echo 150
Automatsko podešavanje zumiranja na zaslonu
sonara
Zumiranje zaslona sonara možete podesiti odabirom raspona prikaza i
blokiranjem zaslona na konture dna. Na primjer, odaberete li raspon od 10
metara, uređaj će prikazati područje od dna do 10 metara iznad dna.
1. Na zaslonu sonara odaberite MENU > Zumiranje > Automatski.
2. Odaberite raspon koji želite prikazivati.
Pauziranje prikaza
Na zaslonu sonara odaberite MENU > Pauza.
Nastavak prikaza
Nakon pauziranja prikaza odaberite MENU > Nastavak.
Ručno podešavanje osjetljivosti
Ova postavka upravlja osjetljivošću prijemnika sonara za nadoknadu dubine
i bistrine vode. Za dodatne pojedinosti povećajte osjetljivost. Ako je zaslon
prenatrpan, smanjite osjetljivost.
Za ručno podešavanje osjetljivosti, povećavajte tu postavku sve dok ne
počnete vidjeti “smetnje” u vodenom dijelu zaslona, nakon čega polagano
smanjujte osjetljivost.
1. Na zaslonu sonara odaberite MENU > Osjetljivost > Ručno.
2. Odaberite za povećavanje postavke osjetljivosti sve do javljanja
smetnji u vodenom dijelu zaslona.
3. Odaberite za smanjivanje osjetljivosti.
Korisnički priručnik za modele echo 100 i echo 150
Postavljanje osjetljivosti na automatski način rada
1. Na zaslonu sonara odaberite MENU > Osjetljivost.
2. Odaberite opciju:
• Za prikaz zaslona sonara veće osjetljivosti i za prikaz slabijih signala
i više smetnji, odaberite Automatski-Jako.
• Za prikaz zaslona sonara s normalnom osjetljivosti, odaberite
Automatski-Srednje.
• Za prikaz zaslona sonara niže osjetljivosti i manje smetnji, odaberite
Automatski-Slabo.
Postavljanje alarma za plitku i duboku vodu
Alarm je moguće podesiti na oglašavanje ako je dubina manja ili veća od
zadane vrijednosti.
1. Na zaslonu sonara odaberite MENU > Postavljanje > Alarmi.
2. Odaberite opciju:
• Za oglašavanje alarma u slučaju manje dubine od navedene, odaberite
Plitko > Uključeno.
• Za oglašavanje alarma u slučaju veće dubine od navedene, odaberite
Duboko > Uključeno.
3. Odaberite dubinu za oglašavanje alarma.
Postavka alarma pojavit će se na zaslonu Alarmi.
5
Korištenje uređaja echo 100 i echo 150
Postavljanje alarma napona baterije
Možete postaviti alarm za slabu bateriju na korisnički odabranu vrijednost.
1. Na zaslonu sonara odaberite MENU > Postavljanje > Alarmi >
Baterija > Uključeno.
2. Odaberite nizak napon baterije pri kojem će se alarm oglasiti.
Postavka alarma pojavit će se na zaslonu Alarmi.
Postavljanje alarma za ribu
Možete postaviti oglašavanje alarma kad uređaj otkrije ribu.
Na zaslonu sonara odaberite MENU > Postavljanje > Alarmi > Riba >
Uključeno.
Odabir frekvencije za uređaj echo 150
Ako koristite sondu s dvostrukom zrakom, za uređaj echo 150 možete
odabrati frekvenciju od 200 kHz ili 77 kHz.
Napomena: Uređaj echo 100 radi jedino pri 200 kHz.
Moguće je prikazivati podatke signala sonara od 200 kHz ili 77 kHz.
Frekvencija od 200 kHz prikazuje više detalja, ima užu zraku i uglavnom se
koristi kod plićih voda. Frekvencija od 77 kHz učinkovitije prodire u dubinu
ima širu zraku pa se tako može koristiti za prekrivanje šireg područja.
1. Na zaslonu sonara odaberite MENU > Postavljanje > Sonar >
Frekvencija.
2. Odaberite frekvenciju.
Postavljanje brzine pomicanja sonara
Konfiguriranje izgleda pronađenih riba
Koristite veću brzinu kretanja za pregled više detalja, posebno prilikom
pomicanja ili kretanja. Koristite manju brzinu za duži prikaz podataka o
sonaru na zaslonu.
1. Na zaslonu sonara odaberite MENU > Postavljanje > Sonar > ID ribe.
2. Odaberite opciju:
• Za prikaz pronađenih riba u obliku simbola odaberite .
• Za prikaz pronađenih riba u obliku simbola s podacima o ciljnoj
dubini odaberite .
• Za prikaz pronađenih riba u obliku simbola s pozadinskim
informacijama sonara odaberite .
• Za prikaz pronađenih riba u obliku simbola s pozadinskim
informacijama sonara i informacijama o ciljnoj dubini odaberite .
Možete postaviti brzinu pri kojoj će se sonar pomicati zdesna nalijevo.
1. Na zaslonu sonara odaberite MENU > Postavljanje > Sonar >
Kretanje.
2. Odaberite brzinu kretanja.
6
Možete odrediti na koji će način sonar tumačiti pronađene ribe.
Korisnički priručnik za modele echo 100 i echo 150
Dodatak
Dodatak
Specifikacije
Specifikacija
Prikaz
Temperaturni raspon
Sigurna udaljenost
od kompasa
Frekvencija
Raspon napona
napajanja
Osigurač
Dubina slatke vode*
Dubina slane vode*
Pregled informacija o sustavu
Na zaslonu sonara odaberite MENU > Postavljanje > Sustav >
Podaci o sustavu.
Mjerenje
4 in. (102 mm) dijagonalno, 256 × 160 piksela,
8-sloja, sive boje
Od 5°F do 158°F (od -15°C do 70°C)
10 in. (250 mm)
Postavljanje jezika
echo 100: 200 kHz
echo 150: 77 kHz ili 200 kHz
10–20 Vdc
Obavijest
Izbjegavajte koristiti kemijska sredstva ili otopine koje bi mogle oštetiti
plastične dijelove.
AGC/3AG - 3.0 A
echo 100: 600 ft. (183 m)
echo 150: 1300 ft. (396 m)
echo 100: 300 ft. (91 m)
echo 150: 500 ft. (152 m)
1. Vanjsko kućište uređaja (ne zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj
otopini sredstva za čišćenje.
2. Osušite brisanjem suhom krpom.
* Kapacitet dubine ovisi o slanosti vode, vrsti dna i drugim uvjetima u vodi.
Kutovi zrake sonde
Sonda dostupna s uređajem echo 100 ima kut zrake od 15 stupnjeva pri 3dB.
Sonda dostupna s uređajem echo 150 ima kut zrake od 15 i 45 stupnjeva pri
3dB. Međutim, kad se te sonde koriste s uređajem echo, one mogu otkriti i
najmanje signale do 60 stupnjeva za echo 100 te do 60 i 120 stupnjeva za
echo 150. Učinkovitost kod plitkih i dubokih voda je optimalno jer uređaji
serije echo prikazuju više ribe kad je voda plitka i dosežu dubinu za prikaz
strukture i kontura dna.
Korisnički priručnik za modele echo 100 i echo 150
1. Na zaslonu sonara odaberite MENU > Postavljanje > Sustav > Jezik.
2. Odaberite jezik.
Čišćenje vanjskog kućišta
Čišćenje zaslona
Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna. Ako je potrebno
koristite vodu, izopropilni alkohol ili tekućinu za leće.
1. Krpu umočite u tu tekućinu.
2. Zaslon nježno obrišite krpom.
7
Dodatak
Postavljanje mjernih jedinica
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Jedinice.
2. Odaberite opciju:
• Odaberite Dubina, a zatim Stope, Metri ili Hvati.
• Odaberite Temperatura te odaberite Fahrenheit ili Celzij.
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki
NAPOMENA: Ovim postupkom brišu se svi podaci o postavkama koje ste
unijeli.
Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Sustav >
Tvorničke postavke > Da.
8
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA ECHO 100 ILI ECHO 150 PRISTAJETE NA OBVEZU
PREMA ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG UGOVORA ZA
SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju ograničenu licencu
za korištenje softvera ugrađenog u ovaj uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom
izvršnom obliku tijekom normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin i/ili davatelji
sadržaja treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog vlasništva
unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane
i kao takav zaštićen zakonima o autorskim pravima u SAD-u te međunarodnim
sporazumima o zaštiti autorskih prava. Nadalje, potvrđujete da su struktura,
organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne poslovne tajne
tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja - trećih strana te da izvorni kod Softvera ostaje
važna poslovna tajna tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja - trećih strana. Obvezujete
se da nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto sastavljanje,
obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki njegov dio na čitljivi oblik ili
izvršavati bilo kakve radove zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti
ili ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti zakone o kontroli
izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo koje druge primjenjive države.
Korisnički priručnik za modele echo 100 i echo 150
© 2011. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No.68, Zhangshu 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Tajvan (R.O.C.)
www.garmin.com
Ožujak 2011.
Kataloški broj 190-01312-46 ver. B
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising