Garmin | echo™ 100 | Garmin echo™ 100 Asennusohjeet

Garmin echo™ 100 Asennusohjeet
Kun mietit kiinnityspaikkaa, valitse paikka, jonka näet hyvin ohjatessasi
venettä, jossa voit käyttää echo-laitteen painikkeita helposti ja joka on
sopivan matkan päässä kompassista (sivulla 6).
echo™-asennusohjeet
Kaikuanturin kokoaminen
 Varoitus
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
1. Aseta kuminen aluslaatta ➊ ja muovinen korotuslevy ➋ kaikuanturiin
➌ samanaikaisesti.
Älä voitele kumista aluslaattaa.
 muistutus
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun poraat, sahaat tai
hiot osia.
➍
Asenna kaikki echo 100/150/200/300c/500c/550c -laitteen kanssa toimitetut
osat näiden ohjeiden mukaisesti.
➏ ➎
➊
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja echo-laitteen käyttämisestä, ota yhteys Garminin
tuotetukeen. Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai puhelin (Garmin
USA): (913) 397 8200 tai (800) 800 1020.
➐
➋
➌
Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd.:n puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support. Vastaavasti voit soittaa numeroon
+44 (0) 870 8501241 (Garmin Europe Ltd.).
Tarvittavat välineet
•
•
•
•
•
•
Pora ja poranteriä
/ -tuuman ruuvi- tai hylsyavain
Maalarinteippiä
Ristipääruuvitaltta (nro 2)
Merivedenkestävää tiivistysainetta
Kiertokiinnitystelineen tarvikkeet (pultit tai ruuvit) (sivulla 3)
3 8
Kaikuanturin asentaminen peräpeiliin
Asennuksen valmistelut
Määritä kaikkien osien paikat, ennen kuin asennat mitään echo-laitteen osia
pysyvästi. Varmista, että kaapelit ulottuvat osista toisiin ja virtalähteeseen.
Tietoja kaikuanturista
Kaikuanturi on echo-laitteen osa, joka siirtää ääniaaltoja vedessä ja
vastaanottaa niitä tietojen välittämiseksi echo-laitteeseen. Mukana
toimitetuilla välineillä voit asentaa kaikuanturin veneen peräpeiliin
(sivulla 1) tai perämoottoriin (sivulla 3).
Jos veneessä on jo Garminin 6-nastainen kaksikeilainen kaikuanturi, voit
käyttää sitä echo-laitteen kanssa käyttämällä sovitinkaapelia (lisävaruste).
Tietoja echo-kiinnityksestä
echo-laitteen voi kiinnittää mukana toimitetulla kiertokiinnitystelineellä
(sivulla 3), tai sen voi upottaa kojelautaan asianmukaisella
tasokiinnityssarjalla (lisävaruste).
Kesäkuu 2012
2. Vedä kaapelia taaksepäin ja työnnä kaikuanturi telineeseen ➍.
3. Aseta 5 mm:n litteä aluslaatta ➎ 10-32 × 1,75 tuuman ruuviin ➏
ja työnnä ruuvi telineen, kaikuanturin, korotuslevyn ja kumisen
aluslevyn läpi.
4. Työnnä 5 mm:n litteä aluslaatta 10-32 × 1,75 tuuman paljaaseen
päähän ja kiinnitä se 10-32 -lukitusmutterilla ➐.
Älä kiristä 10-32 -lukitusmutteria. Kaikuanturia säädetään ja mutteria
kiristetään sen jälkeen, kun kaikuanturi on asennettu veneeseen.
Asennuspaikan valitseminen peräpeilistä
Kun valitset asennuspaikkaa peräpeilistä, huomioi nämä seikat.
• Kiinnitä kaikuanturi mahdollisimman lähelle veneen keskikohtaa.
• Älä kiinnitä kaikuanturia tukiin, heloihin, vedenotto- tai
päästöaukkojen lähelle tai mihinkään kohtaan, jossa syntyy
ilmakuplia tai vesipyörteitä.
Kaikuanturi toimii oikein tyynessä (pyörteettömässä) vedessä.
• Älä kiinnitä kaikuanturia yksimoottorisen veneen potkurin tielle.
Kaikuanturi saattaa aiheuttaa kavitaatiota, joka saattaa huonontaa
veneen suorituskykyä ja vahingoittaa potkuria.
• Jos veneessä on kaksi moottoria, kiinnitä kaikuanturi
mahdollisuuksien mukaan moottorien väliin.
• Älä kiinnitä kaikuanturia paikkaan, jossa se voisi tärähtää, kun
venettä työnnetään vesille, kun sitä hinataan tai säilytetään varastossa.
190 - 01312-77 Rev. B
Painettu Taiwanissa
Peräpeiliasennuksen tarvikkeiden asentaminen
Ilmoitus
Älä katkaise kaikuanturin kaapelia. Kaikuanturin katkaiseminen mitätöi
takuun.
1. Aseta kaikuanturin kiinnitys ➊ valittuun kiinnityspaikkaan peräpeilissä
(sivulla 1).
➏
➍
➎
➊
Kaapelinreiän suojuksen kiinnittäminen
➌
➋
2. Säädä kaikuanturi vedenpinnan suuntaiseksi ➋ ja merkitse kiinnityksen
kunkin reiän keskikohta.
3. Poraa aloitusreiät 4 mm:n (5/32 tuumaa) terällä noin 25 mm:n (1 tuuma)
syvyisiksi merkittyihin kohtiin. Huomioi seuraavat seikat.
• Voi välttää liian syvien reikien poraamista kiinnittämällä poranterään
teipin 25 mm:n (1 tuuma) kohtaan.
• Jos asennat kiinnityksen lasikuitupinnalle, voit välttää geelipinnan
halkeamisen kiinnittämällä teipin aloitusreiän kohtaan.
4. Levitä mukana toimitettuihin 30 mm:n M5-ruuveihin merivedenkestävää
tiivistysainetta ja kiinnitä kaikuanturi löysästi peräpeiliin.
5. Säädä kaikuanturia siten, että se ulottuu noin 3 mm (1/8 tuumaa)
peräpeilin ➌ alapuolelle (lasikuitu) tai 10 mm (3/8 tuumaa, alumiini).
6. Varmista, että kaikuanturi on vedenpinnan suuntainen.
7. Kiristä 10-32 -lukitusmutteria, kunnes se koskettaa kiinnitystelinettä,
ja kiristä vielä 1/4 - kierrosta (älä kiristä liikaa).
2
8. Jos haluat ohjata kaapelin peräpeilin läpi, valitse kohta selvästi
vedenpinnan yläpuolelta ➍ ja merkitse se.
9. Tee 16 mm:n (5/8 tuuman) poranterällä kaapelinreikä koko peräpeilin läpi.
10. Aseta kaapelinpidike kaikuanturin kaapeliin ➎ noin kolmanneksen
päähän kaikuanturista ja peräpeilin yläreunasta tai kaapelinreiästä.
11. Merkitse kaapelinpidikkeen aloitusreikä ja poraa 3,2 mm:n (1/8 tuumaa)
poranterällä aloitusreikä, jonka syvyys on noin 10 mm (3/8 tuumaa).
12. Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta mukana toimitettuun 12 mm:n
M4-ruuviin ja kiinnitä kaapelinpidike peräpeiliin.
13. Toista vaiheet 10-12 toisen kaapelinpidikkeen kohdalla.
14. Ohjaa kaikuanturin kaapeli echo-laitteeseen.
• Jos pujotat kaapelin vaiheessa 8 poraamastasi reiästä, työnnä
se reiän läpi ja kiinnitä kaapelinreiän suojus ➍ (sivulla 2).
• Jos et pujota kaapelia poraamastasi reiästä, ohjaa se peräpeilin
ylitse ➏.
Vältä kaapelin ohjaamista sähköjohtojen tai muiden sähköisiä häiriöitä
aiheuttavien kohteiden läheltä.
Jos pujotit kaapelin peräpeilin läpi asennettuasi kaikuanturin, kiinnitä
kaapelinreiän suojus, jotta veneeseen ei pääse vettä.
1. Aseta kaapelinreiän suojus ➊ reiän ja kaapelin päälle aukko
alaspäin ja merkitse kahden aloitusreiän paikat.
2. Irrota kaapelinreiän suojus ja poraa 3,2 mm:n (1/8 tuumaa)
terällä aloitusreiät, joiden syvyys on noin 10 mm (3/8 tuumaa).
3. Täytä kaapelinreikä merivedenkestävällä tiivistysaineella
siten, että kaapeli peittyy kokonaan ja reiän ja kaapelin
ympärille jää ylimääräistä tiivistysainetta.
4. Aseta kaapelinreiän suojus ➊ reiän ja kaapelin päälle aukko
alaspäin.
5. Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta mukana toimitettuun
12 mm:n M4-ruuviin ja kiinnitä kaapelinreiän suojus peräpeiliin.
6. Pyyhi ylimääräinen tiivistysaine pois.
➊
echo-asennusohjeet
Kaikuanturin asentaminen perämoottoriin
Ilmoitus
Älä katkaise kaikuanturin kaapelia. Kaikuanturin katkaiseminen mitätöi
takuun.
1. Työnnä 50 cm:n (20 tuumaa) nippuside ➊ kaikuanturin kiinnityksen
reiästä ➋ nippusiteen epätasainen puoli ylöspäin siten, että nippuside
ulottuu saman verran kiinnityksen molemmille puolille.
Kylmässä vedessä tai alueilla, joilla vedessä on puutavaraa tai muuta
roskaa, kannattaa käyttää metallista 4-5 tuuman putkikiristintä
(lisävaruste) nippusiteen sijasta.
➎
➊
Kiertokiinnitystelineen asentaminen
1. Valitse kiinnityskohta (sivulla 3).
2. Valmistele kiertokiinnitystelineen alusta (sivulla 3).
3. Kiinnitä kiinnitys siten, että kaapelit asennetaan kiinnitykseen (sivulla 4)
tai siten, että kaapeleita ei asenneta kiinnitykseen (sivulla 4).
Kiertokiinnitystelineen paikan valitseminen
Kun valitset kiertokiinnitystelineen asennuspaikkaa, huomioi seuraavat
seikat.
• Paikassa näet echo-laitteen näytön hyvin ja voit käyttää painikkeita
kätevästi.
• Paikka kestää laitteen ja sen kiinnityksen painon.
• Voit ohjata kaapelit kiertokiinnityksen alta tai laitteen takaa.
• Paikka on sopivalla etäisyydellä kompassista (sivulla 6).
Kiertokiinnitystelineen alustan asentamisen valmistelu
Ilmoitus
Kiinnitä kiertokiinnitystelineen alusta lieriökantaisilla ruuveilla tai pulteilla.
Uppokantaiset ruuvit tai pultit saattavat vahingoittaa alustaa.
➌
➋
➍
2. Aseta kiinnityksen tiiviste ➌ kaikuanturin kiinnityksen kaarevan yläosan
päälle.
3. Aseta kaikuanturin kiinnitys perämoottorin rungon päälle kaikuanturin
etuosa poispäin potkurista.
4. Kiinnitä 50 cm:n (20 tuumaa) nippuside perämoottorin rungon ympärille,
mutta älä kiristä sitä vielä kokonaan.
5. Kohdista tiiviste oikein kaikuanturin kiinnityksen ja perämoottorin
rungon välille ja kiristä nippuside.
Leikkaa tarvittaessa ylimääräinen nippuside pois.
6. Aseta kaikuanturi siten, että se on pohjan suuntainen, kun sitä käytetään,
kiristä 10-32 -lukitusmutteria ➍, kunnes se koskettaa kiinnitystelinettä,
ja kiristä vielä 1/4 kierrosta (älä kiristä liian tiukalle).
7. Kiinnitä kaikuanturin kaapeli mukana toimitetuilla 14 cm:n (5 1/2 tuumaa)
nippusiteillä ➎ moottorin varteen.
Tarvittaessa voit estää roskan kerääntymistä täyttämällä kaikuanturin
kiinnityksen eteenpäin osoittavan osan (ei kaapelinsidontakohtaa)
tiivistysaineella.
8. Ohjaa kaikuanturin kaapeli echo-laitteen asennuspaikkaan. Huomioi
seuraavat seikat.
• Vältä kaapelin ohjaamista sähköjohtojen tai muiden sähköisiä
häiriöitä aiheuttavien kohteiden läheltä.
• Varmista, että kaapeli ei joudu puristuksiin, kun perämoottoria
käytetään tai se irrotetaan.
echo-asennusohjeet
1. Kun olet valinnut kiertokiinnitystelineen asennuspaikan (sivulla 3),
valitse asennatko telineen pintaa ruuveilla vai pulteilla, ja valitse
asianmukaiset tarvikkeet:
• Jos kiinnität alustan ruuveilla, käytä lieriökantaisia puuruuveja,
joiden koko on #8 tai halkaisija 4 mm (5/32 tuumaa), ja poraa
aloitusreikä sopivan kokoisella poranterällä.
• Jos kiinnität alustan pulteilla, käytä lieriökantaisia pultteja, joiden
koko on #8 tai halkaisija 4 mm (5/32 tuumaa). Käytä asianmukaisia
aluslaattoja ja muttereita. Käytä poranterää, jonka halkaisija on
sama kuin pultin.
2. Irrota kiertoalusta kiinnityksestä.
3. Jos aiot ohjata kaapelit kiinnityspinnan
➋
alta, suuntaa kiertoalusta siten, että
kaapelinreiät ➊ ovat haluttuun
suuntaan.
4. Merkitse aloitusreikien paikat ➋
kiertoalustan reikien avulla.
➊
➌
5. Jos aiot ohjata kaapelit kiinnityspinnan
alta, merkitse paikka keskikohtaan ➌.
6. Poraa kolme aloitusreikää sopivan
kokoisella poranterällä.
7. Jos aiot ohjata virtajohdon ja
kaikuanturin kaapelit kiinnityspinnan alta, poraa 16 mm:n (5/8 tuuman)
poranterällä reikä kiinnityspinnan läpi vaiheessa 5 merkitsemääsi
kohtaan.
3
Kiertoalustan kiinnittäminen, kun kaapelit on asennettu
kiinnitykseen
1. Ohjaa virtajohto ja kaikuanturin kaapeli ➏ 16 mm:n (5/8 tuumaa)
keskireiän läpi. Porasit reiän valmistellessasi kiertokiinnitystelineen
alustaa.
2. Aseta kiertoalusta ➊ kiinnityspinnalle,
➍
ohjaa kaapelit kaapelinrei'istä ➏ ja kiinnitä
kiertoalusta löysästi asianmukaisilla
ruuveilla tai pulteilla ➋.
3. Aseta kiertokiinnitysteline ➌
kiertoalustalla, mutta älä kiinnitä sitä.
4. Aseta echo-laite tai -telakka
➌
kiertokiinnitystelineeseen (sivulla 4).
5. Vedä virtajohtoa ja kaikuanturin kaapelia
sen verran löysälle, että kiinnitystä voidaan
kääntää haluttuun asentoon, kun kaapelit
➋
on kiinnitetty.
6. Irrota echo-laite tai -telakka ja
kiertokiinnitysteline kiertoalustasta.
➏
➊
7. Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta
5
➎
16 mm:n ( /8 tuumaa) keskireikään ja
kaapelinreikiin.
8. Kiinnitä kiertoalusta tukevasti asianmukaisilla ruuveilla tai pulteilla.
9. Aseta kiertokiinnitysteline kiertoalustalle ja kiinnitä se mukana
toimitetulla 10 mm:n M6×1 -ristipääruuvilla ➍.
Kiertoalustan kiinnittäminen, kun kaapeleita ei ole asennettu
kiinnitykseen
Toimi näin ainoastaan, jos kaapeleita ei tarvitse ohjata
➍
kiinnityspinnan ja telineen läpi.
1. Aseta kiertoalusta ➊ kiinnityspinnalle ja kiinnitä
se asianmukaisilla ruuveilla tai pulteilla ➋.
2. Aseta kiertokiinnitysteline ➌ kiertoalustalle ja
kiinnitä se mukana toimitetulla 10 mm:n
M6×1 -ristipääruuvilla ➍.
3. Tiivistä kaapelinreiät ➎ merivedenkestävällä
tiivistysaineella.
➌
➋
➌
➊
➊
➍
➍
2. Kallista teline sopivaan katselukulmaan ja paina lukitusvarsi alas.
Kaapeleiden ja liittimien asentaminen
Liittäminen virtalähteeseen
1. Ohjaa virtajohto kiertotelineestä veneen akkuun tai sulakerasiaan.
• Jatka johtoa tarvittaessa johdolla, jonka koko on vähintään
20 AWG.
2. Liitä punainen johto akun tai sulakerasian plusnapaan ja musta
miinusnapaan.
Kaapelien liittäminen echo 100/150/300c -laitteeseen
echo 100/150/300c -laitteen kaapeleiden liitännät on muotoiltu siten,
että ne sopivat ainoastaan laitteen oikeisiin liitäntöihin.
1. Tunnistat oikean liitännän vertaamalla kaapeliliitintä
➊ laitteen liitäntöihin.
2. Työnnä kaapeliliitin tukevasti oikeaan liitäntään.
3. Toista vaiheita 1 ja 2, kunnes kaikki kaapelit on liitetty
laitteeseen.
➊
➋
➊
4
echo-laitteen asentaminen kiertokiinnitystelineeseen
1. Kun lukitusvarsi ➊ on yläasennossa, aseta echo 100/150/300c -laite
➋ tai echo 200/500c/550c -telakka ➌ kiertokiinnitystelineeseen ➍.
➎
echo-asennusohjeet
Kaapelien liittäminen echo 200/500c/550c -laitteeseen
echo 200/500c/550c -laitteen kaapeleiden liitännät on muotoiltu siten, että ne
sopivat ainoastaan telakan oikeisiin liitäntöihin. Liitetyt kaapelit pysyvät
paikoillaan lukitsimella.
Asennuksen testaaminen
Kaapeleita ei liitetä suoraan echo 200/500c/550c -laitteeseen.
Koska luotainsignaalin lähettäminen edellyttää vettä, kaikuanturin on
oltava vedessä, jotta laite toimii oikein. Syvyys- tai etäisyyslukemaa ei saa
kuin vedessä. Tarkista ennen veneen laskemista vesille, että vedenpinnan
alapuolelle lisätyt ruuvinreiät eivät vuoda.
1. Tunnistat oikean liitännän vertaamalla kaapeliliitintä ➊
telakan liitäntöihin.
2. Työnnä kaapeliliitintä oikeaan liitäntään, kunnes se on
tukevasti kiinni.
3. Toista vaiheita 1 ja 2, kunnes kaikki
kaapelit on liitetty telakkaan ➋.
4. Aseta lukitsin ➌ kaapeleiden päälle
ja lukitse ne paikoilleen työntämällä
➋
lukitsinta alaspäin.
Lukitus napsahtaa paikalleen.
➊
Kaikuanturin peräpeiliasennuksen testaaminen
Ilmoitus
Säädä kaikuanturin sijaintia vain vähän kerrallaan. Kaikuanturin
sijoittaminen liian syvälle saattaa huonontaa veneen käytettävyyttä, ja joka
tapauksessa se lisää kaikuanturin riskiä osua vedenalaisiin kohteisiin.
➌
Testaa kaikuanturin peräpeiliasennus avovedessä, jossa ei ole esteitä.
Huomioi ympäristön tapahtumat, kun testaat kaikuanturia.
echo 200/500c/550c -laitteen
asettaminen telakkaan
1. Kun vene on vedessä, käynnistä echo-laite.
2. Etene hitaalla nopeudella. Jos echo-laite näyttää toimivan oikein, lisää
nopeutta vähitellen ja tarkkaile echo-laitetta samalla.
Jos luotaimen signaali katoaa yhtäkkiä tai pohjan luotaintulos huonontuu
selvästi, huomioi veneen senhetkinen nopeus.
3. Palauta nopeus siihen, missä se oli signaalin kadotessa. Käännä hitaasti
molempiin suuntiin ja tarkkaile echo-laitetta samalla.
4. Jos signaali heikkenee kääntymisen yhteydessä, säädä kaikuanturia siten,
että se ulottuu vielä 3 mm (1/8 tuumaa) veneen peräpeilin alapuolelle.
5. Toista vaiheita 2-4, kunnes signaali ei enää heikkene.
6. Jos signaali ei parane, siirrä kaikuanturi eri paikkaan peräpeilissä.
Kun olet liittänyt kaapelit telakkaan, voit
asettaa echo-laitteen kätevästi telakkaan
joutumatta liittämään kaapeleita.
1. Aseta echo-laitteen alaosa ➊ telakan
alaosaan ➋.
2. Kallista echo-laitetta telakkaa kohti,
kunnes se kiinnittyy.
Laite napsahtaa paikalleen telakkaan.
echo 200/500c/550c -laitteen
irrottaminen telakasta
➊
Ilmoitus
Älä jätä venettä veteen pitkäksi ajaksi tarkistamatta mahdollisia vuotokohtia.
➋
Kun olet liittänyt kaapelit telakkaan, voit irrottaa echo-laitteen kätevästi
telakasta irrottamatta kaapeleita.
1. Paina telakan vapautusvipua ➊, kunnes
echo-laite ➋ irtoaa.
2. Kallista echo-laitetta eteenpäin ja nosta se
telakasta.
echo-asennusohjeet
➋
➊
5
Tekniset tiedot
Tekniset
tiedot
Koko
Laite
Mittatiedot
Tekniset
tiedot
Kotelo
echo 100/150/300c
L × K × S: 104 × 147 × 71 mm
(4,1 × 5,8 × 2,8 tuumaa)
L × K × S: 152 × 150 × 46 mm
(6 × 5,9 × 1,8 tuumaa)
270 g (9,5 unssia)
416 g (14,7 unssia)
524 g (18,5 unssia)
533 g (18,8 unssia)
410 g (14,5 unssia)
556 g (19,6 unssia)
664 g (23,4 unssia)
673 g (23,7 unssia)
L × K: 60,5 × 81,5 mm
(2,4 × 3,2 tuumaa) [lävistäjä: 102 mm
(4 tuumaa)], 256 × 160 kuvapistettä,
8-tasoinen harmaa
L × K: 74 × 101,6 mm
(2,9 × 4 tuumaa), [lävistäjä: 127 mm
(5 tuumaa)] 480 × 320 kuvapistettä,
16-tasoinen harmaasävy, HVGA
L × K: 53,3 × 71,1 mm
(2,1 × 2,8 tuumaa) [lävistäjä: 88,9 mm
(3,5 tuumaa)]
L × K: 74 × 101,6 mm
(2,9 × 4 tuumaa), [lävistäjä: 127 mm
(5 tuumaa)] 320 × 234 kuvapistettä, 256
väriä, QVGA
L × K: 74 × 101,6 mm
(2,9 × 4 tuumaa), [lävistäjä: 127 mm
(5 tuumaa)] 640 × 480 kuvapistettä,
256 väriä, VGA
Lämpötila-alue echo 100/150/200
echo 300c/500c/550c
Kompassin
echo 100/150/200
turvaväli
echo 300c
echo 500c/550c
Taajuus
echo 100
echo 150/200/
300c/500c/550c
Virtalähteen
echo 100/150
jännite
echo
200/300c/500c/550c
Sulake
echo 100/150/200/
300c/500c/550c
Nimellisvirta
echo 100/150/200/
300c/500c/550c
echo 100
Lähetysteho
(RMS/huipusta echo 150
huippuun)
echo 200/300c
echo 500c/550c
Makeanveden echo 100
syvyys*
echo 150
echo 200/300c
echo 500c/550c
Meriveden
echo 100
syvyys*
echo 150
echo 200/300c
echo 500c/550c
echo 200/500c/550c
Paino (ilman
echo 100/150/300c
sankatelinettä) echo 200
echo 500c
echo 550c
echo 100/150/300c
Paino
(sankatelineen echo 200
kanssa)
echo 500c
echo 550c
Näyttö
echo 100/150
echo 200
echo 300c
echo 500c
echo 550c
© 2011-2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Laite
Mittatiedot
echo 100/150/200/
300c/500c/550c
Täysin koteloitu, kestävä muovi,
vesitiivis IEC 60529 IPX-7-standardin
mukaan
- 15 - 70 °C (5 - 158 °F)
- 15 - 55 °C (5 - 131 °F)
250 mm (10 tuumaa)
350 mm (13,8 tuumaa)
400 mm (15,75 tuumaa)
200 kHz
77 tai 200 kHz
10 – 20 Vdc
10 – 28 Vdc
AGC/3AG - 3,0 A
1A
100 W / 800 W
200 W / 1 600 W
300 W / 2 400 W
500 W / 4 000 W
183 m (600 jalkaa)
396 m (1 300 jalkaa)
457 m (1 500 jalkaa)
579 m (1 900 jalkaa)
91 m (300 jalkaa)
152 m (500 jalkaa)
183 m (600 jalkaa)
213 m (700 jalkaa)
*Syvyyskapasiteetti määräytyy veden suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden
vesiolosuhteiden mukaan
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää
kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen
tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen
kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman
velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja
toiminnasta on Garminin sivustossa (www.garmin.com).
Garmin® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. echo™ ja myGarmin™ ovat Garmin
Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
© 2011-2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan
www.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising