Garmin | echo™ 100 | User guide | Garmin echo™ 100 Käyttöopas

Garmin echo™ 100 Käyttöopas
echo™ 100- ja echo 150
-käyttöopas
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei
toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen
päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton
kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa
muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin sivustossa
(www.garmin.com).
Garmin® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. echo™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Johdanto
Johdanto
 Varoitus
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Tämä käyttöopas sisältää tietoja echo™ 100- ja echo 150 -kalastustutkista.
Oppaan merkintätavat
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
• Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai puhelin (Garmin USA):
(913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
• Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd.:n puhelin: 0808 2380000.
• Eurooppa: osoitteesta www.garmin.com/support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support.
Tässä oppaassa valitsemisella tarkoitetaan seuraavia toimia:
• Valikkokohteen korostaminen ja ENTER-painikkeen painaminen.
• Painikkeen (kuten ENTER tai MENU) painaminen.
Kun oppaassa kehotetaan valitsemaan valikkokohteita, tekstissä saattaa olla
pieniä nuolia (>). Ne kehottavat koskettamaan useita kohteita peräkkäin
näytössä - tai -painikkeella (sivu 2) ja painamaan kunkin valinnan
jälkeen ENTER-painiketta. Jos tekstissä lukee esimerkiksi “Valitse MENU
> Tauko”, paina MENU-painiketta, paina - tai -painiketta, kunnes
Tauko näkyy korostettuna, ja paina ENTER-painiketta.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
echo 100- ja echo 150 -käyttöopas
1
Aloitus
Aloitus
Painikkeet
Laitteen alkuasetusten määrittäminen
Alkuasetukset on määritettävä ennen laitteen käyttämistä. Nämä asetukset
on määritettävä myös, kun tehdasasetukset palautetaan. Voit päivittää nämä
asetukset myöhemmin.
1.
2.
3.
4.
Valitse haluamasi kieli.
Valitse syvyyden mittayksikkö.
Valitse lämpötilan mittayksikkö.
Valitse Valmis.
Kontrastin säätäminen
MENU
Asetusluettelon näyttäminen tai paluu edelliseen näyttöön.
ENTER
Valikkokohdan valitseminen.
Asetusten selaaminen tai vaihtaminen.
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen sekä taustavalon
säätäminen.
1. Valitse luotainnäytössä MENU > Määritä > Järjestelmä > Kontrasti.
2. Valitse tai .
3. Valitse ENTER.
Taustavalon säätäminen
1. Paina -painiketta lyhyesti.
2. Selaa kirkkausasetuksia toistamalla tätä.
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen
Paina
2
-painiketta pitkään.
echo 100- ja echo 150 -käyttöopas
Aloitus
Äänimerkin määrittäminen
Voit määrittää tapaukset, jolloin laite antaa äänimerkin.
1. Valitse luotainnäytössä MENU > Määritä > Hälytykset > Hälytin.
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun valitset kohteen
ja hälytys käynnistyy, valitsemalla On.
• Voit määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin ainoastaan, kun
hälytyksiä käynnistyy, valitsemalla Vain hälytykset.
Laitteen käynnistäminen automaattisesti
Voit määrittää laitteen käynnistymään, kun se saa virtaa. Muutoin laite
käynnistetään painamalla -painiketta.
Valitse luotainnäytössä MENU > Määritä > Järjestelmä >
Automaattinen käynnistys > On.
Valikon aikakatkaisu
Kun valikko on ollut näkyvissä 20 sekuntia eikä mitään painiketta ole
valittu, valikko häviää näkyvistä ja laite palaa edelliseen näyttöön.
Pikasäädön käyttäminen
Kun olet säätänyt asetusta ja palannut luotainnäyttöön, voit palata asetuksiin
nopeasti.
Kun olet palannut luotainnäyttöön, valitse
echo 100- ja echo 150 -käyttöopas
tai
.
3
echo 100- ja echo 150 -laitteen käyttäminen
echo 100- ja echo 150 -laitteen käyttäminen
Luotainnäyttö
Luotainnäkymä näyttää kaikuanturin lähettämät luotainlukemat koko
näytössä. Näytön oikeassa reunassa oleva syvyysskaala ➊ näyttää syvyyden,
kun näyttöä vieritetään oikealta vasemmalle, ja osoittaa vedenalaiset kohteet
➋. Pohjasyvyys ➌, veden lämpötila ➍ (jos lämpötilaa mittaava kaikuanturi
on liitetty) ja kaikuanturin taajuus ➎ näkyvät näytön vasemmassa reunassa.
Huomautus: echo 100 toimii ainoastaan 200 kHz:n taajuudella, joten
taajuus ei näy näytössä.
➍
➋
4
Voit säätää näytön oikeassa reunassa näkyvää syvyysskaalaa. Tämä asetus
määrittää, miten syvältä luotain etsii kohteita.
1. Valitse luotainnäytössä MENU > Alue.
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää laitteen säätämään alueen automaattisesti syvyyden
perusteella valitsemalla Automaattinen.
• Voit lisätä tai vähentää syvyysskaalan aluetta manuaalisesti
valitsemalla Manuaalinen, tai ja ENTER.
Luotainnäytön zoomauksen säätäminen
manuaalisesti
➌
➎
Syvyysskaalan säätäminen
Voit säätää luotainnäytön zoomausta manuaalisesti valitsemalla näkymän
alueen ja kiinteän aloitussyvyyden. Jos valitset esimerkiksi alueeksi
15 metriä ja aloitussyvyydeksi 5 metriä, laite näyttää alueen 5 metrin
syvyydestä 20 metrin syvyyteen.
1. Valitse luotainnäytössä MENU > Zoomaus > Manuaalinen.
2. Valitse näytettävä alue.
3. Valitse aloitussyvyys.
➊
echo 100- ja echo 150 -käyttöopas
echo 100- ja echo 150 -laitteen käyttäminen
Luotainnäytön zoomauksen säätäminen
automaattisesti
Voit säätää luotainnäytön zoomausta valitsemalla näkymän alueen ja
lukitsemalla näytön pohjan käyrään. Jos valitset alueeksi esimerkiksi 10
metriä, laite näyttää alueen pohjasta 10 metrin korkeuteen pohjasta.
1. Valitse luotainnäytössä MENU > Zoomaus > Automaattinen.
2. Valitse näytettävä alue.
Näytön pysäyttäminen
Valitse luotainnäytössä MENU > Tauko.
Näytön vierityksen jatkaminen
Valitse pysäytetyssä luotainnäytössä MENU > Jatka.
Herkkyyden määrittäminen manuaalisesti
Luotaimen herkkyysasetus kompensoi veden syvyyttä ja selkeyttä. Voit
näyttää lisää yksityiskohtia kasvattamalla herkkyysasetusta. Jos näyttö on
liian täynnä, vähennä herkkyyttä.
Voit asettaa herkkyyden manuaalisesti kasvattamalla asetusta, kun näytön
vesiosassa alkaa näkyä häiriöitä. Vähennä herkkyyttä hiukan.
1. Valitse luotainnäytössä MENU > Herkkyys > Manuaalinen.
2. Valitsemalla voit kasvattaa herkkyysasetusta, kunnes näytön
vesiosassa alkaa näkyä häiriöitä.
3. Vähennä herkkyyttä valitsemalla .
echo 100- ja echo 150 -käyttöopas
Herkkyyden määrittäminen automaattiseksi
1. Valitse luotainnäytössä MENU > Herkkyys.
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä luotainnäytön herkkyyttä ja näyttää tavallista heikommat
signaalit ja enemmän häiriöitä valitsemalla Automaattinen-korkea.
• Voit käyttää näytön tavallista herkkyyttä valitsemalla
Automaattinen-normaali.
• Voit vähentää luotainnäytön herkkyyttä ja häiriöitä valitsemalla
Automaattinen-matala.
Matalan veden ja syvän hälytysten määrittäminen
Voit määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun syvyys on määritettyä
arvoa pienempi tai suurempi.
1. Valitse luotainnäytössä MENU > Määritä > Hälytykset.
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää äänimerkin kuulumaan, kun syvyys on määritettyä
arvoa pienempi, valitsemalla Matala > On.
• Voit määrittää äänimerkin kuulumaan, kun syvyys on määritettyä
arvoa suurempi, valitsemalla Syvä > On.
3. Valitse syvyys, joka käynnistää hälytyksen.
Hälytysasetus näkyy Hälytykset-näytössä.
5
echo 100- ja echo 150 -laitteen käyttäminen
Akun jännitehälytyksen määrittäminen
echo 150 -laitteen taajuuden valitseminen
1. Valitse luotainnäytössä MENU > Määritä > Hälytykset > Akku > On.
2. Valitse akun varaustila, joka käynnistää hälytyksen.
Hälytysasetus näkyy Hälytykset-näytössä.
Huomautus: echo 100 toimii ainoastaan 200 kHz:n taajuudella.
Voit asettaa hälytyksen, joka ilmoittaa, kun akun varaustila saavuttaa
määritetyn alhaisen tason.
Kalahälytysten määrittäminen
Voit määrittää äänimerkin kuulumaan, kun laite havaitsee vedenalaisen
kohteen.
Valitse luotainnäytössä MENU > Määritä > Hälytykset > Kala > On.
Kun käytössä on kaksoistaajuuskaikuanturi, voit valita echo 150 -laitteen
taajuudeksi 200 kHz tai 77 kHz.
Voit näyttää 200 kHz:n tai 77 kHz:n luotainsignaalin tiedot. 200 kHz:n
taajuus näyttää enemmän yksityiskohtia, sen keila on kapeampi ja sitä
käytetään tavallisesti matalammassa vedessä. 77 kHz:n taajuus lävistää
syvän veden tehokkaammin ja sillä on leveämpi keila, joten se kattaa
suuremman alueen.
1. Valitse luotainnäytössä MENU > Määritä > Luotain > Taajuus.
2. Valitse taajuus.
Luotainnäytön kaikunopeuden määrittäminen
Vedenalaisten kohteiden ulkoasun määrittäminen
Kaikunopeuden lisääminen lisää yksityiskohtia erityisesti, kun vene on
liikkeellä tai kalastat troolilla. Kun kaikunopeutta vähennetään, luotaintiedot
näkyvät näytössä tavallista kauemmin.
1. Valitse luotainnäytössä MENU > Määritä > Luotain > Kalatunnus.
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää vedenalaiset kohteet symboleina valitsemalla .
• Voit näyttää vedenalaiset kohteet symboleina ja lisäksi kohteen
syvyystiedot valitsemalla .
• Voit näyttää vedenalaiset kohteet symboleina ja lisäksi luotaimen
tuottamia taustatietoja valitsemalla .
• Voit näyttää vedenalaiset kohteet symboleina ja lisäksi luotaimen
tuottamia taustatietoja ja kohteen syvyystiedot valitsemalla .
Voit määrittää nopeuden, jolla luotain vierittyy oikealta vasemmalle.
1. Valitse luotainnäytössä MENU > Määritä > Luotain > Kaikunopeus.
2. Valitse kaikunopeus.
6
Voit määrittää tavan, jolla luotain tulkitsee vedenalaiset kohteet.
echo 100- ja echo 150 -käyttöopas
Liite
Liite
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Näyttö
Mittatiedot
Lävistäjä 102 mm (4 tuumaa), 256 × 160
kuvapistettä,
8-tasoinen harmaa
Lämpötila-alue
-15 - 70 °C (5 - 158 °F)
Kompassin turvaväli
250 mm (10 tuumaa)
Taajuus
echo 100: 200 kHz
echo 150: 77 kHz tai 200 kHz
Virtalähteen jännite
10–20 Vdc
Sulake
AGC/3AG - 3,0 A
Makeanveden syvyys* echo 100: 183 m (600 jalkaa)
echo 150: 396 m (1300 jalkaa)
Meriveden syvyys*
echo 100: 91 m (300 jalkaa)
echo 150: 152 m (500 jalkaa)
* Syvyyskapasiteetti määräytyy veden suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden
mukaan.
Kaikuanturin keilojen kulmat
echo 100 -laitteen mukana toimitetun kaikuanturin keilan kulma on 15
astetta asetuksella 3 dB. echo 150 -laitteen mukana toimitetun kaikuanturin
keilojen kulmat ovat 15 ja 45 astetta asetuksella 3dB. Kun näitä
kaikuantureita käytetään echo-laitteen kanssa, ne kuitenkin havaitsevat
pienimmätkin signaalit 60 asteeseen saakka (echo 100) ja 60 ja 120
asteeseen saakka (echo 150). Suorituskyky on maksimaalinen sekä matalassa
että syvässä vedessä, koska echo-sarja näyttää enemmän kaloja matalassa
echo 100- ja echo 150 -käyttöopas
vedessä ja ulottuu syvälle rakenteiden ja pohjan muotojen näyttämiseksi.
Järjestelmätietojen tarkasteleminen
Valitse luotainnäytössä MENU > Määritä > Järjestelmä >
Järjestelmätiedot.
Kielimääritykset
1. Valitse luotainnäytössä MENU > Määritä > Järjestelmä > Kieli.
2. Valitse kieli.
Kotelon puhdistaminen
Ilmoitus
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa
muoviosia.
1. Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä
kostutetulla liinalla.
2. Pyyhi laite kuivaksi.
Näytön puhdistaminen
Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa. Käytä tarvittaessa vettä,
isopropyylialkoholia tai silmälasien puhdistusainetta.
1. Kostuta liina nesteellä.
2. Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
7
Liite
Mittayksiköiden määrittäminen
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Yksikkö.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitse Syvyys ja Jalkaa, Metriä tai Syltä.
• Valitse Lämpötila ja valitse Fahrenheit tai Celsius.
Alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: Tämä toiminto poistaa kaikki antamasi tiedot.
Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Järjestelmä >
Tehdasasetukset > Kyllä.
8
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ ECHO 100- TAI ECHO 150 -LAITETTA HYVÄKSYT
SEURAAVAN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt (Garmin) myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa
binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä
omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten
toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien
ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää Garminin ja/
tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita liikesalaisuuksia ja
lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten
toimittajien arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon
tai luo sen perusteella johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai
jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien
vastaisesti.
echo 100- ja echo 150 -käyttöopas
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Iso-Britannia
Garmin Corporation
No.68, Zhangshu 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maaliskuu 2011
Osanumero 190-01312-37 Rev. B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising