Garmin | echo™ 100 | Installation guide | Garmin echo™ 100 Instrukcja instalacji

Garmin echo™ 100 Instrukcja instalacji
Podczas planowania lokalizacji urządzenia należy wybrać miejsce widoczne
podczas sterowania łodzią, umożliwiające łatwy dostęp do klawiszy urządzenia echo
i znajdujące się w odpowiedniej odległości od kompasu (strona 6).
Instrukcja instalacji urządzenia echo™
 Ostrzeżenie
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia
i wiele istotnych wskazówek.
Montaż przetwornika
1. Włóż jednocześnie gumową podkładkę ➊ i plastikową przekładkę ➋ do
przetwornika ➌.
Nie dodawaj żadnego środka smarującego na gumową podkładkę.
 przestroga
Podczas wiercenia, cięcia lub szlifowania należy zawsze nosić okulary ochronne,
ochronniki słuchu i maskę przeciwpyłową.
➍
➏ ➎
Należy przestrzegać niniejszej instrukcji w celu prawidłowego zainstalowania
wszystkich elementów dostarczonych wraz z urządzeniem echo 100/150/200/
300c/500c/550c.
➊
Kontakt z firmą Garmin
➌
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących urządzenia echo prosimy o kontakt
z działem pomocy technicznej firmy Garmin. Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź
stronę www.garmin.com/support lub skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin
USA, dzwoniąc pod numer (913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin
(Europe) Ltd., dzwoniąc pod numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź stronę www.garmin.com/support i kliknij
opcję Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach, lub skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin (Europe)
Ltd., dzwoniąc pod numer +44 (0) 870 8501241.
Niezbędne narzędzia
•
•
•
•
•
•
Wiertarka i wiertła
Klucz maszynowy lub nasadowy 3/8 cala.
Taśma maskująca
Wkrętak krzyżowy numer 2
Środek uszczelniający do zastosowań morskich
Osprzęt do uchwytu obrotowego (śruby lub wkręty) (strona 3)
➐
➋
2. Pociągnij kabel do tyłu i wsuń przetwornik do uchwytu montażowego ➍.
3. Umieść płaską podkładkę 5 mm ➎ na śrubie 10-32 x 1,75 cala ➏ i wsuń śrubę
przez uchwyt montażowy, przetwornik, przekładkę i gumową podkładkę.
4. Umieść płaską podkładkę 5 mm na drugim końcu śruby 10-32 x 1,75 cala
i zamocuj przy użyciu nakrętki zabezpieczającej 10-32 ➐.
Nie dokręcaj nakrętki zabezpieczającej 10-32. Ustawienia położenia przetwornika
oraz dokręcenia nakrętki należy dokonać po zainstalowaniu przetwornika na
łodzi.
Instalowanie przetwornika na pawęży
Przygotowanie do instalacji
Przed przymocowaniem na stałe jakiejkolwiek części urządzenia echo należy
zaplanować instalację przez określenie położenia poszczególnych elementów.
Należy sprawdzić, czy przewody mają długość wystarczającą do połączenia ze sobą
elementów, oraz podłączenia zasilania.
Informacje na temat przetwornika
Przetwornik jest elementem urządzenia echo, który emituje fale dźwiękowe
w wodzie i odbiera je w celu przekazania informacji do urządzenia echo. Przy użyciu
dostarczonego osprzętu można zainstalować przetwornik na pawęży łodzi (strona 1)
lub na silniku zaburtowym (strona 3).
Jeśli na łodzi jest już zainstalowany 6-stykowy, dwuwiązkowy przetwornik
firmy Garmin, można go użyć do urządzenia echo, instalując kabel adaptacyjny
(sprzedawany oddzielnie).
Wybór miejsca instalacji na pawęży
Podczas wyboru miejsca instalacji na pawęży należy wziąć pod uwagę
następujące czynniki zapewniające optymalną wydajność.
• Zamontuj przetwornik jak najbliżej środka łodzi.
• Nie montuj przetwornika za pasem blach poszycia, rozporami, mocowaniami,
wlotami lub wylotami wody lub innymi elementami, które mogą powodować
tworzenie się pęcherzy powietrza lub zawirowania wody.
W celu uzyskania optymalnej wydajności przetwornik musi znajdować się
w wodzie o przepływie laminarnym (nie turbulentnym).
• Nie montuj przetwornika za śrubą na łodzi wyposażonej w jeden silnik.
Przetwornik może powodować kawitację prowadzącą do obniżenia osiągów
łodzi i uszkodzenia śruby.
• Na łodzi z dwoma silnikami zamontuj przetwornik pomiędzy nimi, jeśli to
możliwe.
• Nie montuj przetwornika w miejscu narażonym na wstrząsy podczas
uruchamiania, holowania lub przechowywania.
Informacje na temat montażu urządzenia echo
Urządzenie echo można zamontować przy użyciu uchwytu obrotowego (strona 3) lub
płasko na desce rozdzielczej przy użyciu specjalnego zestawu do montażu płaskiego
(sprzedawanego oddzielnie).
Czerwiec 2012
190-01312-80 Rev.B
Wydrukowano na Tajwanie
Instalowanie osprzętu do montażu na pawęży
Uwaga
Należy uważać, aby nie przeciąć kabla przetwornika. Przecięcie kabla przetwornika
powoduje unieważnienie gwarancji.
1. Ustaw uchwyt przetwornika ➊ w wybranym miejscu montażu na pawęży
(strona 1).
➏
➍
➎
➊
➌
Instalowanie pokrywy otworu na kabel
➋
2. Ustaw przetwornik równolegle do linii wodnej ➋ i zaznacz środek każdego
z otworów w uchwycie przetwornika.
3. Przy użyciu wiertła 5/32 cala (4 mm) nawierć otwory prowadzące na głębokość
około 1 cala (25 mm) w zaznaczonych miejscach, pamiętając o następujących
ostrzeżeniach.
• Aby uniknąć zbyt głębokiego nawiercenia otworów, można owinąć na wiertle
kawałek taśmy w odległości 1 cala (25 mm) od jego końca i użyć go jako
przymiaru.
• W przypadku instalowania uchwytu do włókna szklanego, należy umieścić
kawałek taśmy w miejscu otworu prowadzącego, aby zmniejszyć pękanie
żelkotu.
4. Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na dołączone śruby M5
30 mm i lekko przymocuj zespół przetwornika do pawęży.
5. Dostosuj położenie zespołu przetwornika tak, aby był wysunięty poniżej dolnej
części pawęży ➌ o około 1/8 cala (3 mm) w przypadku kadłuba z włókna
szklanego, lub 3/8 cala (10 mm) w przypadku kadłuba z aluminium.
6. Upewnij się, że przetwornik jest ustawiony równolegle do linii wodnej.
7. Dokręć nakrętkę zabezpieczającą 10-32 tak, aby zetknęła się z uchwytem
montażowym, a następnie jeszcze o 1/4 obrotu (nie więcej).
2
8. Jeśli chcesz poprowadzić kable przez pawęż, wybierz miejsce znajdujące się
znacznie nad poziomem wody ➍ i zaznacz je.
9. Przy użyciu wiertła 5/8 cala (16 mm) przewierć otwór na wylot pawęży.
10. Umieść zatrzask kablowy na kabel przetwornika ➎, w około jednej trzeciej
odległości pomiędzy przetwornikiem a górną częścią pawęży lub przewierconym
otworem.
11. Zaznacz położenie otworu prowadzącego zatrzasku kablowego, a następnie przy
użyciu wiertła 1/8 cala (3,2 mm) nawierć otwór prowadzący o głębokości około
3/ cala (10 mm).
8
12. Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na dołączoną śrubę M4
12 mm i przymocuj zacisk kablowy do pawęży.
13. Powtórz kroki 10–12 dla drugiego zatrzasku kablowego.
14. Poprowadź kabel przetwornika do urządzenia echo.
• Jeśli prowadzisz kabel przy użyciu przewierconego otworu, przeciągnij go
przez otwór przewiercony w kroku 8, a następnie zainstaluj pokrywę otworu
na kabel ➍ (strona 2).
• Jeśli nie prowadzisz kabla przez przewiercony otwór, poprowadź kabel do
góry i nad krawędzią pawęży ➏.
Unikaj prowadzenia kabla w pobliżu przewodów elektrycznych lub innych źródeł
zakłóceń elektrycznych.
Jeśli po zainstalowaniu przetwornika kabel został poprowadzony przez otwór
w pawęży, zainstaluj pokrywę otworu na kabel, aby uniemożliwić przedostawanie się
wody do wnętrza łodzi.
1. Umieść pokrywę otworu na kabel ➊ na otworze otwarciem
➊
skierowanym w dół i zaznacz położenie dwóch otworów
prowadzących.
2. Zdejmij pokrywę otworu na kabel i przy użyciu wiertła 1/8 cala
(3,2 mm) nawierć otwory prowadzące na głębokość około 3/8 cala
(10 mm).
3. Wypełnij otwór na kabel środkiem uszczelniającym do zastosowań
morskich tak, aby kabel pył nim całkowicie pokryty, oraz aby wokół
otworu i kabla zgromadził się nadmiar środka uszczelniającego.
4. Umieść pokrywę otworu na kabel ➊ nad otworem i kablem,
otwarciem skierowanym w dół.
5. Nałóż środek uszczelniający do zastosowań morskich na dołączone śruby M4
12 mm i przymocuj pokrywę otworu na kabel do pawęży.
6. Wytrzyj nadmiar środka uszczelniającego.
Instrukcja instalacji urządzenia echo
Instalowanie przetwornika na silniku zaburtowym
Uwaga
Należy uważać, aby nie przeciąć kabla przetwornika. Przecięcie kabla przetwornika
powoduje unieważnienie gwarancji.
1. Przeciągnij opaskę kablową o długości 20 cali (50 cm) ➊ przez szczelinę
w uchwycie przetwornika ➋, występami na opasce skierowanymi do góry, tak
aby długość opaski po obu stronach uchwytu była równa.
W przypadku użytkowania w wodach zimnych lub silnie zanieczyszczonych,
zamiast opaski kablowej użyj metalowej opaski 4–5 cali z zaciskiem ślimakowym
(nie znajduje się w wyposażeniu).
➎
➊
Instalowanie uchwytu obrotowego
1. Wybierz miejsce montażu (strona 3).
2. Przygotuj podstawę uchwytu obrotowego (strona 3).
3. Przymocuj uchwyt z podłączonymi do niego kablami (strona 4) lub bez
podłączania kabli (strona 4).
Wybór miejsca instalacji uchwytu obrotowego
Wybierz miejsce, w którym chcesz zainstalować uchwyt obrotowy, uwzględniając
następujące uwagi.
•
•
•
•
Miejsce musi zapewniać dobrą widoczność ekranu i dostęp do klawiszy na
urządzeniu echo.
Miejsce musi być na tyle wytrzymałe, aby umożliwić montaż urządzenia wraz
z uchwytem.
Istnieje możliwość poprowadzenia kabli od spodu uchwytu obrotowego lub z tyłu
urządzenia.
Miejsce jest w odpowiedniej odległości od kompasu (strona 6).
Przygotowanie do instalacji podstawy uchwytu obrotowego
➌
Uwaga
Do montażu podstawy uchwytu obrotowego należy użyć wkrętów lub śrub z łbem
stożkowym ściętym. Wkręty lub śruby z łbem wpuszczanym spowodują uszkodzenie
podstawy.
➋
➍
2. Ustaw uszczelnienie montażowe ➌ na zakrzywionej górnej części uchwytu
przetwornika.
3. Przyłóż uchwyt przetwornika do obudowy silnika zaburtowego tak, aby przód
przetwornika był ustawiony w kierunku przeciwnym do śruby.
4. Zaciśnij opaskę kablową o długości 20 cali (50 cm) wokół obudowy silnika
zaburtowego, ale nie dociągaj jej do końca.
5. Prawidłowo ustaw uszczelnienie pomiędzy uchwytem przetwornika a obudową
silnika zaburtowego i zaciśnij opaskę kablową.
W razie konieczności przytnij nadmiar opaski.
6. Ustaw przetwornik równolegle do dna, dokręć nakrętkę zabezpieczającą 10-32 ➍
tak, aby zetknęła się z uchwytem montażowym, a następnie jeszcze o 1/4 obrotu
(nie więcej).
7. Przy użyciu dostarczonych opasek kablowych o długości 5 1/2 cala (14 cm) ➎
przymocuj kabel przetwornika do wału silnika.
W razie konieczności wypełnij skierowaną ku przodowi część uchwytu
przetwornika (z wyjątkiem gniazda na opaskę kablową) środkiem
uszczelniającym w celu uniemożliwienia gromadzenia się zanieczyszczeń.
8. Poprowadź kabel przetwornika do miejsca instalacji urządzenia echo,
uwzględniając następujące ostrzeżenia.
• Unikaj prowadzenia kabla w pobliżu przewodów elektrycznych lub innych
źródeł zakłóceń elektrycznych.
• Upewnij się, że kabel nie zostanie przycięty podczas opuszczania
i podnoszenia silnika zaburtowego.
Instrukcja instalacji urządzenia echo
1. Po wybraniu miejsca instalacji uchwytu obrotowego (strona 3) określ, czy chcesz
przymocować uchwyt do powierzchni przy użyciu wkrętów, czy śrub, a następnie
wybierz odpowiedni osprzęt mocujący:
• Aby przymocować podstawę przy użyciu wkrętów, użyj wkrętów
samogwintujących do drewna z łbem stożkowym ściętym w rozmiarze #8
lub o średnicy 5/32 cala (4 mm), oraz wiertła umożliwiającego wywiercenie
odpowiednich otworów prowadzących.
• Aby przymocować podstawę przy użyciu śrub, użyj śrub z łbem stożkowym
ściętym w rozmiarze 8 lub o średnicy 5/32 cala (4 mm) z odpowiednimi
podkładkami i nakrętkami. Użyj wiertła o tej samej średnicy, jak śruby.
2. Odłącz podstawę od uchwytu.
3. Jeśli chcesz poprowadzić kable od spodu
➋
powierzchni montażowej, ustaw podstawę
obrotową tak, aby otwory przelotowe ➊
były skierowane w odpowiednim kierunku.
4. Używając podstawy obrotowej jako
szablonu, zaznacz położenie otworów
prowadzących ➋.
➊
➌
5. Jeśli chcesz poprowadzić kable spod
powierzchni montażowej, zaznacz miejsce
w środku ➌.
6. Przy użyciu wiertła odpowiedniego do
materiału nawierć trzy otwory prowadzące.
7. Jeśli planujesz poprowadzić kabel przetwornika i kabel zasilający od spodu
powierzchni montażowej, użyj wiertła o średnicy 5/8 cala (16 mm) w celu
wywiercenia otworu w powierzchni montażowej w miejscu zaznaczonym
w kroku 5.
3
Mocowanie uchwytu obrotowego z kablami zainstalowanymi
w uchwycie
1. Przeciągnij kabel przetwornika i kabel zasilający ➏ przez otwór o średnicy
5/ cala (16 mm) wywiercony podczas przygotowania podstawy uchwytu
8
obrotowego.
2. Umieść podstawę uchwytu obrotowego ➊ na
powierzchni montażowej, poprowadź kable
➍
przez otwór ➏ i luźno przymocuj podstawę
uchwytu obrotowego przy użyciu odpowiednich
wkrętów lub śrub ➋.
3. Umieść uchwyt obrotowy ➌ na podstawie, ale
nie mocuj go.
4. Umieść urządzenie echo lub podstawkę
➌
w uchwycie obrotowym (strona 4).
5. Wyciągnij kabel przetwornika i kabel zasilania
na taką długość, aby uchwyt można było
obrócić do odpowiedniego ustawienia po
➋
podłączeniu kabli.
6. Zdejmij urządzenie echo lub podstawkę
oraz uchwyt obrotowy z podstawy uchwytu
obrotowego.
➏
➊
7. Nałóż środek uszczelniający do zastosowań
➎
morskich na środkowy otwór o średnicy 5/8 cala
(16 mm) oraz otwory, przez które przechodzą
kable.
8. Pewnie zamocuj podstawę uchwytu obrotowego przy użyciu odpowiednich śrub
lub wkrętów.
9. Umieść uchwyt obrotowy na podstawie i przymocuj go przy użyciu dołączonej
śruby krzyżowe 10 mm M6×1 ➍.
Instalowanie urządzenia echo w uchwycie obrotowym
1. Po ustawieniu ramienia blokującego ➊ w górnym położeniu włóż urządzenie
echo 100/150/300c ➋ lub podstawkę echo 200/500c/550c ➌ do uchwytu
obrotowego ➍.
Mocowanie uchwytu obrotowego bez kabli zainstalowanych
w uchwycie
Te czynności należy wykonać tylko, gdy kable nie mają
➍
przebiegać przez powierzchnię montażową oraz uchwyt.
Podłączanie kabli do urządzenia echo 100/150/300c
Złącza przewodów są dopasowane tylko do odpowiednich portów w urządzeniach
echo 100/150/300c.
1. Umieść podstawę uchwytu obrotowego ➊ na
powierzchni montażowej i przymocuj ją przy użyciu
odpowiednich wkrętów lub śrub ➋.
2. Umieść uchwyt obrotowy ➌ na podstawie i przymocuj
go przy użyciu dołączonej śruby krzyżowe 10 mm
M6×1 ➍.
3. Uszczelnij otwory, przez które przebiegają kable ➎
przy użyciu środka uszczelniającego do zastosowań
morskich.
➌
➊
➊
➍
➍
2. Ustaw uchwyt pod odpowiednim kątem i naciśnij ramię blokujące w dół.
Instalowanie kabli i połączeń
Podłączanie zasilania
1. Poprowadź kabel zasilający od uchwytu obrotowego do akumulatora lub skrzynki
bezpieczników na łodzi.
• W razie konieczności można przedłużyć przewód przy użyciu kabla 20 AWG
lub większego.
2. Podłącz czerwony przewód do dodatniego złącza akumulatora lub skrzynki
rozdzielczej, a czarny przewód do złącza ujemnego.
1. W celu znalezienia odpowiedniego portu dopasuj
wcięcie ➊ na złączu kabla do występu w porcie
urządzenia.
2. Wsuń całkowicie złącze kabla do odpowiedniego
portu w urządzeniu.
3. Powtórz kroki 1 i 2 w celu podłączenia do urządzenia
pozostałych kabli.
➌
➊
➋
➊
4
➋
➎
Instrukcja instalacji urządzenia echo
Podłączanie kabli do urządzenia echo 200/500c/550c
Złącza przewodów są dopasowane tylko do odpowiednich portów w podstawkach
urządzeń echo 200/500c/550c. Podłączone kable są utrzymywane na miejscu przy
użyciu wspornika blokującego.
Do urządzenia echo 200/500c/550c nie są podłączane
bezpośrednio żadne kable.
➊
1. W celu znalezienia odpowiedniego portu dopasuj
wcięcie ➊ na złączu kabla do występu w porcie podstawki.
2. Wsuń całkowicie złącze kabla do
odpowiedniego portu.
3. Powtórz kroki 1 i 2 w celu podłączenia do
podstawki ➋ pozostałych kabli.
4. Umieść wspornik blokujący ➌ na kablach
i wsuń go w dół, aby zablokować je na
➋
podstawce.
Po prawidłowym zainstalowaniu
wspornika usłyszysz kliknięcie.
➊
Ponieważ woda jest konieczna do przenoszenia sygnału sonaru, w celu prawidłowej
pracy przetwornika musi on znajdować się w wodzie. Po wyjęciu go z wody nie
można uzyskać odczytu głębokości lub odległości. Po umieszczeniu łodzi na wodzie
należy sprawdzić, czy w pobliżu otworów na wkręty wykonanych poniżej linii
wodnej nie występują przecieki.
Uwaga
Podczas regulacji głębokości przetwornika należy dokonywać regulacji w małych
krokach. Zbyt głębokie ustawienie przetwornika może negatywnie wpłynąć na osiągi
łodzi i narazić przetwornik na ryzyko uderzenia o podwodne przeszkody.
Instalację przetwornika na pawęży należy testować na otwartej wodzie wolnej od
przeszkód. Podczas testowania przetwornika należy zwracać uwagę na otoczenie.
1. Gdy łódź znajduje się na wodzie, włącz urządzenie echo.
2. Płyń łodzią z małą prędkością. Jeśli urządzenie echo pracuje prawidłowo,
stopniowo zwiększaj prędkość, obserwując urządzenie.
W przypadku nagłej utraty sygnału sonaru lub pogorszenia sygnału odbitego od
dna zapisz prędkość, przy której to nastąpiło.
3. Zmniejsz prędkość łodzi do prędkości, przy której został utracony sygnał
i wykonuj umiarkowane zakręty w obie strony, obserwując urządzenie echo.
4. Jeśli siła sygnału poprawia się podczas zakręcania, wysuń przetwornik
o dodatkowe 1/8 cala (3 mm) poniżej pawęży łodzi.
5. Powtarzaj kroki 2–4 do czasu całkowitego wyeliminowania pogorszenia sygnału.
6. Jeśli sygnał nie ulega poprawie, zmień położenie przetwornika na pawęży.
Po podłączeniu kabli do podstawki można
szybko włożyć do niej urządzenie echo bez
konieczności podłączania żadnych kabli.
Wyjmowanie urządzenia echo 200/500c/550c
z podstawki
Uwaga
Nie należy pozostawiać łodzi na wodzie na długi czas bez możliwości sprawdzenia
występowania przecieków.
Testowanie instalacji przetwornika na pawęży
➌
Umieszczanie urządzenia echo 200/
500c/550c w podstawce
1. Umieść dolną część urządzenia echo ➊
w dolnej części podstawki ➋.
2. Przechyl urządzenie echo w kierunku
podstawki, aż zostanie zamocowane.
Po prawidłowym zamocowaniu urządzenia
w podstawce usłyszysz kliknięcie.
Testowanie instalacji
➋
Po podłączeniu kabli do podstawki można szybko wyjąć z niej urządzenie echo bez
konieczności odłączania żadnych kabli.
1. Naciśnij dźwignię zwalniającą ➊ na podstawce,
aby zwolnić urządzenie echo ➋.
2. Przechyl urządzenie echo do przodu i wyjmij je
z podstawki.
Instrukcja instalacji urządzenia echo
➋
➊
5
Dane techniczne
Dane techniczne
Rozmiar
Urządzenie
echo 100/150/300c
echo 200/500c/550c
Masa (bez uchwytu echo 100/150/300c
pałąkowego)
echo 200
echo 500c
echo 550c
Masa (z uchwytem echo 100/150/300c
pałąkowym)
echo 200
Ekran
echo 500c
echo 550c
echo 100/150
echo 200
echo 300c
echo 500c
echo 550c
© 2011-2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wielkość
szer. × wys. × gł.: 4,1 × 5,8 × 2,8 cala
(104 × 147 × 71 mm)
szer. × wys. × gł.: 6 × 5,9 × 1,8 cala
(152 × 150 × 46 mm)
9,5 uncji (270 g)
14,7 uncji (416 g)
18,5 uncji (524 g)
18,8 uncji (533 g)
14,5 uncji (410 g)
19,6 uncji (556 g)
23,4 uncji (664 g)
23,7 uncji (673 g)
szer. × wys.: 2,4 × 3,2 cala
(60,5 mm × 81,5 mm) [przekątna:
4 cale (102 mm)], 256 × 160 pikseli,
8 poziomów szarości
szer. × wys.: 2,9 × 4 cale (74 mm ×
101,6 mm) [przekątna: 5 cali
(127 mm)], 480 × 320 pikseli,
16 poziomów szarości, HVGA
szer. × wys.: 2,1 × 2,8 cala (53,3 ×
71,1 mm) [przekątna: 3,5 cala
(88,9 mm)]
szer. × wys.: 2,9 × 4 cale (74 mm ×
101,6 mm) [przekątna: 5 cali
(127 mm)], 320 × 234 pikseli,
256 kolorów, QVGA
szer. × wys.: 2,9 × 4 cale (74 mm ×
101,6 mm) [przekątna: 5 cali
(127 mm)], 640 × 480 pikseli,
256 kolorów, VGA
Dane techniczne
Obudowa
Urządzenie
echo 100/150/200/
300c/500c/550c
Zakres temperatur
echo 100/150/200
echo 300c/500c/550c
echo 100/150/200
Bezpieczny
dystans dla
kompasu
Częstotliwość
Zakres napięcia
zasilania
Bezpiecznik
Prąd znamionowy
Moc transmisji
(skuteczna/
międzyszczytowa)
Głębokość
w wodzie słodkiej*
Głębokość
w wodzie słonej*
Wielkość
W pełni uszczelniony, bardzo odporny
na uderzenia plastik, wodoodporny
według normy IEC 60529-IPX-7
Od 5°F do 158°F (Od -15°C do 55°C)
Od -15°C do 55°C (5°F do 131°F)
10 cali (250 mm)
echo 300c
echo 500c/550c
echo 100
echo 150/200/300c/
500c/550c
echo 100/150
13,8 cali (350 mm)
15,75 cali (400 mm)
200 kHz
77 kHz lub 200 kHz
echo
200/300c/500c/550c
echo 100/150/200/
300c/500c/550c
echo 100/150/200/
300c/500c/550c
echo 100
echo 150
echo 200/300c
echo 500c/550c
echo 100
echo 150
echo 200/300c
echo 500c/550c
echo 100
echo 150
echo 200/300c
echo 500c/550c
10–28 V DC
10–20 V DC
AGC/3AG – 3,0 A
1A
100 W/800 W
200 W/1600 W
300 W/2400 W
500 W/4000 W
600 stóp (183 m)
1300 stóp (396 m)
1500 stóp (457 m)
1900 stóp (579 m)
300 stóp (91 m)
500 stóp (152 m)
600 stóp (183 m)
700 stóp (213 m)
*Efektywna głębokość zależy od stopnia zasolenia wody, typu dna i innych
warunków wodnych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika nie można powielać, kopiować, przekazywać,
rozpowszechniać, pobierać ani przechowywać na jakimkolwiek nośniku pamięci, w jakimkolwiek celu, bez wcześniej uzyskanej wyraźnej pisemnej zgody firmy Garmin. Firma Garmin
niniejszym udziela zgody na pobranie jednej kopii tego podręcznika na dysk twardy bądź inny elektroniczny nośnik pamięci w celu jego przeglądania oraz na wydrukowanie jednej kopii
tego podręcznika lub jego korekty, pod warunkiem, iż elektroniczna bądź wydrukowana kopia tego podręcznika będzie zawierała pełen tekst niniejszej informacji o prawach autorskich.
Rozpowszechnianie tego podręcznika lub jego korekty w celach handlowych bez zezwolenia jest surowo wzbronione.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości
bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową firmy Garmin (www.garmin.com), aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje
uzupełniające, dotyczące użytkowania i funkcjonowania tego i innych produktów firmy Garmin.
Garmin® oraz logo Garmin są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. echo® i myGarmin™ są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
© 2011-2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising