Garmin | echo™ 100 | Garmin echo™ 100 Upute za instalaciju

Garmin echo™ 100 Upute za instalaciju
Upute za montažu uređaja echo™
 Upozorenje
U kutiji proizvoda potražite vodič Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji
sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Prilikom određivanja mjesta za ugradnju, odaberite položaj koji vam je na
vidljivom mjestu za vrijeme upravljanja plovilom, koji osigurava lak pristup
tipkama uređaja echo te koji je na odgovarajućoj udaljenosti od kompasa
(stranica 6).
Sastavljanje sonde
1. Istovremeno umetnite gumenu podlošku ➊ i plastični distancer ➋
u sondu ➌.
Nemojte dodavati maziva na gumenu podlošku.
 oprez
Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja nosite zaštitne naočale, štitnike za uši
i masku protiv prašine.
➍
Slijedite ove upute za ispravnu montažu svih dijelova isporučenih s uređajem
echo 100/150/200/300c/500c/550c.
➏ ➎
Kontakt s tvrtkom Garmin
➊
Imate li pitanja u vezi s uređajem echo, obratite se službi za korisničku
podršku tvrtke Garmin. Ako se nalazite u SAD-u, posjetite
www.garmin.com/support, ili se obratite tvrtki Garmin USA na
broj telefona (913) 397.8200 ili (800) 800.1020.
➐
➋
➌
Nalazite li se u UK-u, obratite se u tvrtku Garmin (Europe) Ltd.
na telefonski broj 0808 2380000.
Nalazite li se u Europi, posjetite www.garmin.com/support i pritisnite
Contact Support za informacije o podršci u tuzemstvu ili se obratite tvrtki
Garmin (Europe) Ltd. na broj telefona +44 (0) 870.8501241.
Potrebni alati
•
•
•
•
•
•
Bušilica i nastavci za bušenje
/ in. ključ
Zaštitna traka
Križni odvijač broj 2
Brtvilo za plovila
Pribor za nagibni nosač (vijci) (stranica 3)
3 8
Montaža sonde na krmeno zrcalo
Pripreme za montažu
Prije trajne montaže bilo kojeg dijela uređaja echo, odredite položaj
svih dijelova. Provjerite jesu li kabeli dovoljno dugački za međusobno
priključivanje dijelova te za njihovo priključivanje na napajanje.
O sondi
Sonda je dio uređaja echo koja odašilje i prima zvučne valove kroz vodu
za prijenos podataka na uređaj echo. S dostupnim priborom, sondu možete
montirati na krmeno zrcalo vašeg plovila (stranica 1) ili na vanbrodski motor
s elektropogonom (stranica 3).
Ukoliko već imate sondu s dvostrukom zrakom sa 6 pinova tvrtke Garmin,
možete je koristiti usporedo s uređajem echo montažom kabela adaptera
(koji se prodaje zasebno).
O montaži uređaja echo
Uređaj echo može se montirati pomoću dostupnog nagibnog nosača
(stranica 3) ili se može ugraditi u upravljačku ploču odgovarajućim
kompletom za ugradbenu montažu (prodaje se zasebno).
Lipanj, 2012.
2. Povucite kabel i navucite sondu na nosač ➍.
3. Postavite ravnu podlošku od 5 mm ➎ na vijak dimenzija 10-32 × 1,75 in.
➏ i umetnite vijak kroz nosač, sondu, distancer i gumenu podlošku.
4. Postavite ravnu podlošku od 5 mm na izloženi kraj vijka 10-32 × 1,75 in.
pa je učvrstite kontra maticom 10-32 ➐.
Nemojte zatezati kontra maticu 10-32. Sondu ćete podesiti i maticu ćete
zategnuti nakon montaže sonde na plovilo.
Odabir položaja za montažu na krmenom zrcalu
Odaberite položaj na krmenom zrcalu uz uzimanje u obzir sljedećih
smjernica za optimalnu učinkovitost.
• Sondu montirajte što bliže sredini plovila.
• Sondu nemojte montirati iza rebara, upornica, dodataka, otvora
za uvod ili izbacivanje vode ili bilo čega što bi moglo proizvoditi
mjehuriće i prouzrokovati turbulenciju vode.
Radi postizanja optimalnih performansi, sonda mora biti montirana
u čistoj struji vode (neturbulentnoj).
• Sondu nemojte montirati na putanji propelera kod plovila s jednim
pogonom.
Sonda može izazvati kavitacije koje mogu smanjiti učinkovitost
plovila i oštetiti propeler.
• Na plovilima s dva pogona, ako je moguće, sondu montirajte
između njihove putanje.
• Sondu nemojte montirati na mjestu gdje bi se mogla oštetiti prilikom
ulaska plovila u vodu, prijevoza kopnom ili skladištenja.
190-01312-86 ver.B
Tiskano u Tajvanu
Montaža pribora za krmeno zrcalo
Obavijest
Nemojte rezati kabel sonde. Rezanjem kabela poništit ćete jamstvo.
1. Postavite nosač sonde ➊ na odabrano mjesto za montažu na krmenom
zrcalu (stranica 1).
➏
➍
➎
➊
➌
➋
2. Poravnajte sondu s linijom vode ➋ i označite sredinu svake rupe na
nosaču sonde.
3. Svrdlom od 5/32 in. (4 mm) probušite otvor približne dubine 1 in. (25 mm)
na označenim mjestima, uzevši u obzir sljedeće mjere opreza.
• Kako rupe ne bi bile preduboke, svrdlo omotajte komadićem trake,
1 in. (25 mm) od vrška svrdla radi lakšeg navođenja.
• Montirate li nosač na stakloplastiku, komadić trake postavite preko
mjesta otvora radi smanjenja napuknuća gelcoata.
4. Nanesite brtvilo za plovila na dostupne vijke M5 od 30 mm i labavo
učvrstite sklop sonde na krmeno zrcalo.
5. Podesite sklop sonde na način da izvire iz donjeg dijela krmenog zrcala
➌ za otprilike 1/8 in. (3 mm) kod oplata od staklenih vlakana ili 3/8 in.
(10 mm) kod aluminijskih oplata
6. Provjerite je li sonda poravnata s linijom vode.
7. Zatežite kontra maticu 10-32 sve do kontakta s nosačem, nakon čega je
zategnite za još 1/4 okretaja (nemojte prezategnuti).
2
8. Želite li provesti kabel kroz krmeno zrcalo, odaberite položaj prolaska
koji je iznad linije vode ➍ i označite ga.
9. Pomoću 5/8 in. (16 mm) svrdla probušite otvor za prolazak kroz krmeno
zrcalo.
10. Postavite stezaljku kabela na kabel sonde ➎, za otprilike jednu trećinu
udaljenosti između sonde i vrha krmenog zrcala ili otvora prolaska.
11. Označite položaj otvora za stezaljku kabela i svrdlom od 1/8 in. (3,2 mm)
izbušite otvor približne dubine 3/8 in. (10 mm).
12. Nanesite brtvilo za plovila na dostupne vijke M4 od 12 mm i labavo
učvrstite stezaljku kabela na krmeno zrcalo.
13. Ponovite korake 10–12 pomoću druge stezaljke kabela.
14. Provedite kabel sonde do uređaja echo.
• Provodite li kabel kroz otvor, provedite ga kroz otvor koji ste
napravili u 8. koraku i postavite poklopac za ulaz kabela ➍
(stranica 2).
• Ako ne želite provesti kabel kroz otvor, provedite ga iznad i preko
vrha krmenog zrcala ➏.
Izbjegavajte postavljanje kabela uz električne žice ili druge izvore
električnih smetnji.
Postavljanje poklopca za ulaz kabela
Ako ste proveli kabel kroz krmeno zrcalo nakon ugradnje sonde,
postavite poklopac za ulaz kabela kako voda ne bi ušla u plovilo.
1. Postavite poklopac za ulaz kabela ➊ preko otvora i kabela,
neka otvor bude okrenut prema dolje pa označite položaj
dvaju rupa.
2. Skinite poklopac na ulazu kabela i svrdlom od 1/8 in. (3,2 mm)
izbušite rupe približne dubine 3/8 in. (10 mm).
3. Otvor prolaska napunite brtvilom za plovila na način da ono u
potpunosti prekriva kabel i s viškom brtvila oko rupe i kabela.
4. Postavite poklopac na ulazu kabela ➊ preko rupe i kabela,
s otvorom okrenutim prema dolje.
5. Nanesite brtvilo za plovila na dostupne vijke M4 od 12 mm
i učvrstite poklopac na ulazu kabela na krmeno zrcalo.
6. Obrišite višak brtvila za plovila.
➊
Upute za montažu uređaja echo
Postavljanje sonde na vanbrodski motor s
elektropogonom
Obavijest
Nemojte rezati kabel sonde. Rezanjem kabela poništit ćete jamstvo.
1. Provlačite vezicu kabela od 20 in. (50 cm) ➊ kroz utor na nosaču sonde
➋, pri čemu neka zupci na vezici kabela budu okrenuti prema gore, sve
dok s obje strane nosača ne dobijete jednake duljine.
U slučaju korištenja u područjima hladnije vode ili u vodama s mnogo
drveća ili otpada umjesto kabelske vezice koristite 4–5 in. metalnu stegu
s pužnim vijkom (nije uključeno).
➎
➊
Montaža nagibnog nosača
1. Odaberite položaj za montažu (stranica 3).
2. Pripremite postolje nagibnog nosača (stranica 3).
3. Učvrstite nosač s kabelima postavljenim u nosač (stranica 4)
ili bez kabela postavljenih u nosač (stranica 4).
Odabir položaja za montažu nagibnog nosača
Mjesto za montažu nagibnog nosača odaberite uz uzimanje u obzir
sljedećih smjernica.
• Mjesto mora pružati nesmetan pogled na zaslon i pristup tipkama
uređaja echo.
• Mjesto je dovoljno čvrsto i može podnijeti težinu uređaja i nosača.
• Kabele možete provesti bilo ispod nagibnog nosača bilo sa stražnje
strane uređaja.
• Mjesto je na odgovarajućoj udaljenosti od kompasa (stranica 6).
Priprema za montažu postolja nagibnog nosača
Obavijest
Pri postavljanju postolja nagibnog nosača koristite vijke s uvučenom glavom.
Vijci s ispupčenom glavom mogli bi oštetiti postolje.
➌
➋
➍
2. Montažnu brtvu ➌ postavite na zakrivljeni vrh nosača sonde.
3. Nosač sonde oslonite na kućište vanbrodskog motora s elektropogonom,
pri čemu neka prednji dio sonde bude okrenut suprotno od propelera.
4. Učvrstite 20 in. (50 cm) kabelsku vezicu oko kućišta vanbrodskog
motora s elektropogonom, ali je nemojte zatezati do kraja.
5. Ispravno poravnajte brtvu između nosača sonde i kućišta vanbrodskog
motora pa zategnite vezicu kabela.
Po potrebi odrežite višak vezice kabela.
6. Sondu postavite na način da bude paralelna s donjim dijelom tijekom
korištenja, zatežite 10-32 kontra maticu ➍ do kontakta s nosačem pa
zategnite za daljnjih 1/4 okretaja (nemojte prezatezati).
7. Pomoću 5 1/2 in. (14 cm) vezica kabela ➎ učvrstite kabel sonde za
vratilo motora.
Ako je potrebno, prednji dio nosača sonde (osim otvora vezice) ispunite
sredstvom za brtvljenje radi izbjegavanja nakupljanja otpada.
8. Provedite kabel sonde do mjesta za montažu uređaja echo, uz uzimanje
u obzir sljedećih mjera opreza.
• Izbjegavajte postavljanje kabela uz električne žice ili druge izvore
električnih smetnji.
• Provjerite neće li se kabel pritisnuti pomicanjem vanbrodskog motora.
Upute za montažu uređaja echo
1. Nakon odabira položaja za ugradnju nagibnog nosača (stranica 3),
odredite želite li nosač učvrstiti za površinu zavrtnjima ili vijcima i
odaberite odgovarajući pribor za učvršćenje:
• Za učvršćenje postolja zavrtnjima, koristite samonarezne zavrtnje
s uvučenom glavom dimenzije #8 ili promjera 5/32 in. (4 mm), s
odgovarajućim svrdlom za otvor.
• Za učvršćenje postolja vijcima, koristite vijke s uvučenom
glavom dimenzije #8 ili promjera 5/32 in. (4 mm), s odgovarajućim
podloškama i maticama. Koristite svrdlo istog promjera kao i vijak.
2. Odvojite postolje od nosača.
3. Želite li provesti kabele s donje strane
➋
površine nosača, nagibno postolje
okrenite na način da otvori za prolazak
➊ budu okrenuti u željenom smjeru.
4. Korištenjem nagibnog postolja kao
predloška označite položaje rupe ➋.
➊
➌
5. Želite li provesti kabele s donje strane
površine nosača, označite položaj u
sredini ➌.
6. Odgovarajućim svrdlom za pribor
probušite tri otvora.
7. Želite li provesti kabele napajanja i sonde s donje strane površine nosača,
koristite 5/8 in. (16 mm) svrdlo za bušenje otvora kroz površinu nosača u
položaju koji ste označili u koraku 5.
3
Učvršćivanje nagibnog nosača s kabelima montiranim u
nosač
1. Provucite kabele napajanja i sonde ➏ kroz otvor od 5/8 in. (16 mm) koji
ste probušili prilikom pripreme za montažu postolja nagibnog nosača.
2. Postolje nagibnog nosača ➊ postavite
na površinu nosača, provucite kabele
➍
kroz otvore ➏ i labavo učvrstite postolje
nagibnog nosača odgovarajućim zavrtnjima
ili vijcima ➋.
3. Nagibni nosač ➌ postavite na postolje,
ali ga nemojte zategnuti.
4. Uređaj echo ili bazu postavite na nosač
➌
(stranica 4).
5. Izvucite dovoljno kabela za napajanje
i kabela sonde kako bi se nosač mogao
u potpunosti nagibati u željene položaje
➋
nakon priključivanja kabela.
6. Skinite uređaj echo ili bazu, kao i nagibni
nosač s postolja za nagibni nosač.
➏
➊
7. Nanesite brtvilo za plovila na otvor od
5/8 in. (16 mm) i otvore za prolazak kabela.
➎
8. Postolje nagibnog nosača čvrsto učvrstite odgovarajućim zavrtnjima
ili vijcima.
9. Nagibni nosač postavite na njegovo postolje i učvrstite ga dostupnim
križnim odvijačem 10 mm M6×1 ➍.
Učvršćivanje nagibnog nosača bez kabela montiranih
u nosač
Ovaj postupak provedite jedino ako ne želite
➍
provoditi kabele kroz površinu za montažu i nosač.
1. Postolje nagibnog nosača ➊ postavite
na površinu za montažu i učvrstite ga
odgovarajućim zavrtnjima ili vijcima ➋.
2. Nagibni nosač ➌ postavite na njegovo postolje
i učvrstite ga dostupnim križnim odvijačem
10 mm M6×1 ➍.
3. Otvore za prolazak kabela ➎ zabrtvite brtvilom
za plovila.
4
➋
➌
➊
➊
➍
➍
2. Nagnite nosač na željeni kut pregleda i pritisnite ručicu za blokadu.
Postavljanje kabela i priključaka
Ožičenje napajanja
1. Kabel napajanja provucite od nagibnog nosača do akumulatora plovila
ili bloka osigurača.
• Po potrebi produžite žice pomoću žice klase 20 AWG ili dulje žice.
2. Crvenu žicu spojite s pozitivnim priključnim polom akumulatora ili
bloka osigurača, a crnu žicu spojite s negativnim priključnim polom.
Priključivanje kabela na uređaj 100/150/300c
Kod uređaja echo 100/150/300c, priključke kabela moguće je postaviti
jedino u točno određene ulaze uređaja.
1. Kako biste mogli utvrditi ispravan ulaz, usporedite
utor ➊ na priključku kabela s ulazima na uređaju.
2. Gurnite priključak kabela u ispravan ulaz na uređaju
tako da sjedne do kraja.
3. Ponovite korake 1 i 2 sve dok svi kabeli ne budu
priključeni na uređaj.
➌
➋
➊
Montaža uređaja echo na nagibni nosač
1. Dok je ručica za blokadu ➊ okrenuta prema gore, postavite uređaj
echo 100/150/300c ➋ ili bazu uređaja echo 200/500c/550c ➌
u nagibni nosač ➍.
➊
➎
Upute za montažu uređaja echo
Provjera montaže
Priključivanje kabela na uređaj 200/500c/550c
Kod uređaja echo 200/500c/550c, priključke kabela moguće je postaviti
jedino u točno određene ulaze na bazi. Priključene kabele na mjestu drži
nosač za blokadu.
Nijedan kabel se ne priključuje izravno na uređaj kod modela
echo 200/500c/550c.
1. Kako biste mogli utvrditi ispravan ulaz, usporedite utor
➊ na priključku kabela s ulazima na priključcima baze.
2. Gurnite priključak kabela u ispravan ulaz na način da
čvrsto sjedne na mjestu.
3. Ponovite korake 1 i 2 sve dok svi kabeli
ne budu priključeni na bazu ➋.
4. Nosač za blokadu ➌ postavite preko
➋
kabela i povucite ga prema dolje kako
biste ga blokirali na bazi.
Čuti ćete klik zvuk nakon ispravne
montaže nosača za blokadu.
Obavijest
Plovilo ne ostavljajte u vodi tijekom duljeg razdoblja bez provjeravanja
mogućih curenja.
➊
Provjera montaže sonde na krmenom zrcalu
➌
Obavijest
Postavljanje dubine sonde izvodite u malim koracima. Preduboko smještanje
sonde može znatno utjecati na performanse plovila i sondu izložiti povećanoj
opasnosti od udaranja u podvodne predmete.
Montažu sonde na krmenom zrcalu provjerite na otvorenim vodama bez
prepreka. Prilikom ispitivanja sonde obratite pozornost na vašu okolinu.
Postavljanje uređaja echo
200/500c/550c u bazu
Nakon priključivanja kabela s bazom, uređaj echo moći ćete brzo postaviti
u bazu bez daljnjih priključivanja kabela.
1. Postolje uređaja echo ➊ stavite na dno
baze ➋.
2. Naginjite uređaj echo prema bazi sve dok
se ne učvrsti na mjestu.
Čuti ćete klik zvuk nakon ispravnog
učvršćenja uređaja u bazi.
➊
Uklanjanje uređaja echo 200/500c/550c
iz baze
S obzirom da je voda potrebna za prenošenje zvučnog signala sonara, kako
bi sonda pravilno funkcionirala mora se nalaziti u vodi. Očitanje dubine ili
udaljenosti ne možete dobiti izvan vode. Nakon što plovilo smjestite u vodu,
provjerite moguća curenja oko otvora vijaka koji su dodani ispod linije vode.
➋
1. Kad se plovilo nalazi u vodi uključite uređaj echo.
2. Vozite malom brzinom. Ako uređaj echo radi ispravno, postepeno
povećavajte brzinu i pritom promatrajte uređaj echo.
Ako se signal sonara naglo izgubi ili se odraz dna znatno pogorša,
zabilježite pri kojoj se brzini to događa.
3. Vratite brzinu plovila pri kojoj ste izgubili signal i umjereno skrećite
plovilom u oba smjera uz promatranje uređaja echo.
4. Ako je jačina signala poboljšava prilikom skretanja, podesite sondu na
način da se proteže dodatnih 1/8 in. (3 mm) ispod krmenog zrcala plovila.
5. Ponovite korake 2–4 sve do uklanjanja pogoršanja.
6. Ukoliko se signal ne poboljša, pomaknite sondu na drugi položaj na
krmenom zrcalu.
Nakon priključivanja kabela s bazom, uređaj echo moći ćete brzo ukloniti
iz baze bez isključivanja kabela.
1. Pritišćite ručicu za oslobađanje ➊ na bazi sve
do oslobađanja uređaja echo ➋.
2. Nagnite uređaj echo prema naprijed i izvucite
ga iz baze.
Upute za montažu uređaja echo
➋
➊
5
Specifikacije
Specifikacija
Veličina
Uređaj
echo 100/150/300c
echo 200/500c/550c
Težina (bez
adaptera za
montažu)
Težina (s
adapterom za
montažu)
Zaslon
echo 100/150/300c
echo 200
echo 500c
echo 550c
echo 100/150/300c
echo 200
echo 500c
echo 550c
echo 100/150
echo 200
echo 300c
echo 500c
echo 550c
Kućište
echo 100/150/200/300c/
500c/550c
Mjerenje
Š × V × D: 4,1 × 5,8 × 2,8 in.
(104 × 147 × 71 mm)
Š × V × D: 6 × 5,9 × 1,8 in.
(152 × 150 × 46 mm)
9,5 oz. (270 g)
14,7 oz. (416 g)
18,5 oz. (524 g)
18,8 oz. (533 g)
14,5 oz. (410 g)
19,6 oz. (556 g)
23,4 oz. (664 g)
23,7 oz. (673 g)
Š × V: 2,4 × 3,2 in. (60,5 mm ×
81,5 mm) [dijagonalno: 4 in.
(102 mm)], 256 × 160 piksela,
8 sloja, sive boje
Š × V: 2,9 × 4 in. (74 mm ×
101,6 mm) [dijagonalno: 5 in. (127
mm)] 480 × 320 piksela,
16 sloja, sivih boja, HVGA
Š × V: 2,1 × 2,8 in. (53,3 ×
71,1 mm) [dijagonalno: 3,5 in
(88,9 mm)]
Š × V: 2,9 × 4 in. (74 mm ×
101,6 mm) [dijagonalno: 5 in. (127
mm)] 320 × 234 piksela,
256 boja, QVGA
Š × V: 2,9 × 4 in. (74 mm ×
101,6 mm) [dijagonalno: 5 in. (127
mm)] 640 × 480 piksela,
256 boja, VGA
Potpuno zabrtvljeno, plastika
visoke otpornosti, vodootporno
prema IEC 60529 IPX-7
Specifikacija
Temperaturni
raspon
Uređaj
echo 100/150/200
echo 300c/500c/550c
Sigurna
udaljenost od
kompasa
echo 100/150/200
Mjerenje
Od 5°F do 158°F
(od -15°C do 70°C)
Od 5°F do 131°F
(od -15°C do 55°C)
10 in. (250 mm)
echo 300c
echo 500c/550c
Frekvencija
echo 100
echo 150/200/300c/
500c/550c
Raspon napona echo 100/150
napajanja
echo 200/300c/500c/550c
Osigurač
echo 100/150/200/300c/
500c/550c
13,8 in. (350 mm)
15,75 in. (400 mm)
200 kHz
77 kHz ili 200 kHz
Nazivna struja
1A
echo 100/150/200/300c/
500c/550c
Prijenos snage echo 100
(RMS/od vrha echo 150
do vrha)
echo 200/300c
echo 500c/550c
Dubina slatke echo 100
vode*
echo 150
echo 200/300c
echo 500c/550c
Dubina slane
echo 100
vode*
echo 150
echo 200/300c
echo 500c/550c
10–20 Vdc
10–28 Vdc
AGC/3AG - 3.0 A
100 W/800 W
200 W/1,600 W
300 W/2,400 W
500 W/4,000 W
600 ft. (183 m)
1.300 ft. (396 m)
1.500 ft. (457 m)
1.900 ft. (579 m)
300 ft. (91 m)
500 ft. (152 m)
600 ft. (183 m)
700 ft. (213 m)
*Kapacitet dubine ovisi o slanosti vode, vrsti dna i drugim uvjetima u vodi
© 2011-2012. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Osim kao što je ovdje izričito navedeno, nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, kopirati, prenositi, dijeliti, preuzimati ili pohranjivati na bilo kojem
mediju za pohranu u bilo koju svrhu bez pisanog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin dopušta preuzimanje jedne kopije ovog priručnika na tvrdi disk ili drugi elektronički medij za pohranu
radi pregledavanja i ispisa jedne kopije ovog priručnika ili dosadašnje revizije, pod uvjetom da takva elektronička ili ispisana kopija ovog priručnika mora sadržavati cjelokupni tekst ove
obavijesti o autorskom pravu, a pritom je daljnja neovlaštena komercijalna distribucija ovog priručnika i dosadašnjih revizija strogo zabranjena.
Informacije u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja, bez obaveze da obavijesti
bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite web-mjesto tvrtke Garmin (www.garmin.com) i potražite najnovija ažuriranja i dodatne informacije o korištenju
i radu ovog i drugih proizvoda tvrtke Garmin.
Garmin® i logotip Garmin registrirani su trgovački znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. echo™ i myGarmin™
trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
© 2011-2012. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
www.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising