Garmin | echo™ 200 | User guide | Garmin echo™ 200 Käyttöopas

Garmin echo™ 200 Käyttöopas
echo™ 200-, 300c-, 500c- ja 550ckäyttöopas
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei
toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen
päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton
kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa
muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin sivustossa
(www.garmin.com).
Garmin® ja Garmin-logo ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. echo™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Johdanto
Johdanto
Oppaan merkintätavat
 Varoitus
• Valikkokohteen korostaminen ja ENTER-painikkeen painaminen.
• Painikkeen (kuten ENTER tai MENU) painaminen.
Kun oppaassa kehotetaan valitsemaan valikkokohteita, tekstissä saattaa olla pieniä
nuolia (>). Ne kehottavat koskettamaan useita kohteita peräkkäin näytössä - tai
-painikkeella (sivu 1) ja painamaan kunkin valinnan jälkeen ENTER-painiketta.
Jos tekstissä lukee esimerkiksi Valitse MENU > Luot. tauko/historia, paina
MENU-painiketta, paina - tai -painiketta, kunnes Luot. tauko/historia
näkyy korostettuna, ja paina ENTER-painiketta.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Tämä käyttöopas sisältää tietoja echo™ 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c
-kalastustutkista.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
•
•
Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
•
•
•
Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai puhelin (Garmin USA):
(913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd.:n puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteesta www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support.
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
Tässä oppaassa valitsemisella tarkoitetaan seuraavia toimia:
Numeeristen arvojen kirjoittaminen
Voit kirjoittaa numeerisia arvoja, kun asetat hälytyksiä tai poikkeamia.
1. Valitse ensimmäinen numero - ja -painikkeella.
2. Valitse vaihtoehto:
• Siirry echo 200:ssa, echo 500c:ssä ja echo 550c:ssä seuraavaan numeroon
-painikkeella.
• Siirry echo 300c:ssä seuraavaan numeroon ENTER-painikkeella.
3. Voit säätää numeerisia arvoja toistamalla vaiheet 1 ja 2.
i
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto............................................................................................ i
Laitteen rekisteröiminen...................................................................................i
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen......................................................i
Oppaan merkintätavat......................................................................................i
Numeeristen arvojen kirjoittaminen..................................................................i
Aloitus............................................................................................... 1
Painikkeet....................................................................................................... 1
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen.................................................. 1
Väri- tai harmaasävynäyttö............................................................................. 1
Laitteen alkuasetusten määrittäminen............................................................ 1
Laitteen käynnistäminen automaattisesti....................................................... 1
Taustavalon säätäminen................................................................................. 1
Värikaavion säätäminen................................................................................. 2
Väritilan määrittäminen................................................................................... 2
echo 200 -laitteen kontrastin säätäminen....................................................... 2
Äänimerkin määrittäminen.............................................................................. 2
Valikon aikakatkaisu....................................................................................... 3
Pikasäädön käyttäminen................................................................................ 3
echo-laitteen käyttäminen............................................................... 9
Luotainnäytön asetukset................................................................................ 9
Hälytykset..................................................................................................... 13
Luotaimen herkkyys- ja kohina-asetukset.................................................... 14
Luotaimen lukemat....................................................................................... 15
Kalibrointi...................................................................................................... 16
Liite.................................................................................................. 18
Tekniset tiedot.............................................................................................. 18
Kotelon puhdistaminen................................................................................. 18
Näytön puhdistaminen.................................................................................. 18
Järjestelmäasetukset.................................................................................... 18
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus................................................................ 19
Hakemisto....................................................................................... 20
Sivujen tarkasteleminen.................................................................. 4
Sivun valitseminen......................................................................................... 4
Koko näyttö -sivu............................................................................................ 4
Jaettu zoom -sivu........................................................................................... 5
Jaettu taajuus -sivu........................................................................................ 5
Lokisivut......................................................................................................... 6
Tunnistin-sivu................................................................................................. 8
Numerot-sivun avaaminen............................................................................. 8
ii
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen
Paina
Painikkeet
.
Väri- tai harmaasävynäyttö
echo 200:ssa on harmaasävynäyttö. echo 300c:ssä, echo 500c:ssä ja echo 550c:ssä
on värinäyttö.
Laitteen alkuasetusten määrittäminen
Kun laite käynnistetään ensimmäistä kertaa, tietyt laitteen alkuasetukset on
määritettävä.
Nämä asetukset on määritettävä myös, kun tehdasasetukset palautetaan (sivu 19).
Voit päivittää nämä asetukset myöhemmin.
1. Käynnistä laite.
Laite kehottaa määrittämään laitteen alkuasetukset.
2. Seuraa näytön ohjeita.
echo 300c
echo 200, echo 500c
ja echo 550c
MENU
Näyttää tai piilottaa vaihtoehtojen luettelon.
ENTER
Valikkokohdan valitseminen.
Asetusten selaaminen tai vaihtaminen.
Sivuvaihtoehtojen (sivu 4) valitseminen echo 200:ssa, echo 500c:ssä
ja echo 550c:ssä.
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen sekä taustavalon
säätäminen.
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
Laitteen käynnistäminen automaattisesti
Voit määrittää laitteen käynnistymään, kun se saa virtaa.
Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Järjestelmä >
Automaattinen käynnistys > On.
Taustavalon säätäminen
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Järjestelmä > Taustavalo.
ja .
2. Säädä taustavalon kirkkautta valitsemalla
VIHJE: Avaa taustavalon säätöpalkki painamalla . Voit siirtyä
kirkkausasetuksissa painamalla toistuvasti .
1
Aloitus
Värikaavion säätäminen
Väritilan määrittäminen
echo 300c:ssä, echo 500c:ssä ja echo 550c:ssä voit valita luotainnäytössä näkyvän
värikaavion.
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Järjestelmä > Väritila.
2. Valitse Päivä tai Yö.
Ennen värikaavion säätämistä on avattava Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu zoom
-sivu (sivu 5), Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) tai Tunnistin-sivu (sivu 8).
Värikaavio
Väri
Kuvaus
Valkoinen
Keltainen
Vahva signaali
Purppura
Normaali signaali
Sininen
Heikko signaali
Valkoinen (musta yötilassa)
Ei signaalia
Punainen
Vahva signaali
Keltainen
Normaali signaali
Vaaleansininen
Heikko signaali
Sininen
Ei signaalia
Tummat sävyt
Vahvempi signaali
Vaaleat sävyt
Heikompi signaali
Valkoinen
Ei signaalia
Sininen
echo 200
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Luotainasetus > Värikaavio.
2. Valitse värikaavio.
2
echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -laitteissa voit valita luotainnäytön väritilan
(päivä- tai yökäyttöä varten).
echo 200 -laitteen kontrastin säätäminen
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Järjestelmä > Kontrasti.
2. Säädä kontrastia - tai -painikkeella.
VIHJE: Pitämällä - tai -painiketta painettuna voit tehdä nopeasti suuria
säätöjä.
3. Valitse ENTER.
Äänimerkin määrittäminen
Voit määrittää tapaukset, jolloin laite antaa äänimerkin.
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Järjestelmä > Hälytin.
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun valitset kohteen ja
hälytys käynnistyy, valitsemalla On.
• Voit määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin ainoastaan, kun hälytyksiä
käynnistyy, valitsemalla Vain hälytykset.
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
Aloitus
Valikon aikakatkaisu
Jos valikko on ollut avoimena 15 sekuntia eikä mitään painiketta ole valittu, valikko
sulkeutuu ja laite palaa edelliseen näyttöön.
Pikasäädön käyttäminen
Ennen pikasäädön käyttämistä on avattava Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu zoom
-sivu (sivu 5), Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) tai Tunnistin-sivu (sivu 8).
Kun olet säätänyt asetusta ja palannut sivulle, voit palata asetuksiin nopeasti.
Kun olet palannut sivulle, valitse
tai
.
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
3
Sivujen tarkasteleminen
Sivujen tarkasteleminen
Sivuilla voit tarkastella luotaintietoja eri muodoissa.
•
•
•
•
Kolme luotainsivua
◦◦ Koko näyttö -sivu (sivu 4)
◦◦ Jaettu zoom-sivu (sivu 5)
◦◦ Jaettu taajuus -sivu (sivu 5)
Lämpötilan tai syvyyden lokisivu (sivu 6)
Tunnistin-sivu (sivu 8)
Numerot-sivu (sivu 8)
Koko näyttö -sivu
Koko näyttö -sivu näyttää kaikuanturin lähettämät luotainlukemat koko näytössä.
Valitse millä tahansa sivulla MENU > Sivut > Koko näyttö.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Sivun valitseminen
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Sivut.
2. Valitse sivu.
VIHJE: Kun käytössä on echo 200, echo 500c tai echo 550c, voit siirtyä
sivuvalikkoon nopeasti miltä tahansa sivulta painamalla - tai -painiketta. Valitse
sivu painamalla - tai -painiketta.
4
➊
Nykyisen sijainnin pohjasyvyys.
➋
Veden lämpötila.
➌
Vesinopeus (jos vesinopeuden mittaava kaikuanturi on yhdistetty).
➍
Vedenalaiset kohteet.
➎
Kaikuanturin taajuus.
➏
Näytön syvyys vieritettäessä näyttöä oikealta vasemmalle.
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
Sivujen tarkasteleminen
Jaettu zoom -sivu
Jaettu zoom -sivulla näkyvät luotainlukemat koko näytön kokoisessa kaaviossa ja
kyseisen kaavion suurennettu osa saman näytön vasemmanpuoleisessa osassa.
Valitse millä tahansa sivulla MENU > Sivut > Jaettu zoom.
Zoomausnäytön leveyden suurentaminen
Voit suurentaa Jaettu zoom -sivun suurennetun osan leveyttä.
Valitse Jaettu zoom -sivulla MENU > Määritä > Luotainasetus > Jaettu
koko > Suuri.
Jaettu taajuus -sivu
➊
Jaettu taajuus -sivun vasemmanpuoleisessa osassa näkyvät 77 kHz:n taajuuden
luotaintiedot ja oikeanpuoleisessa osassa 200 kHz:n taajuuden luotaintiedot.
➋
HUOMAUTUS: Jaettu taajuus -sivun käyttö edellyttää kaksoiskeilakaikuanturin
käyttöä.
➌
➊
Syvyys, veden lämpötila ja vesinopeus.
➋
Lähennetty syvyysskaala.
➌
Zoomausikkuna.
➍
Syvyysalue.
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
➍
Valitse millä tahansa sivulla MENU > Sivut > Jaettu taajuus.
5
Sivujen tarkasteleminen
Lokisivut
Voit tarkastella syvyyslukemien (sivu 6) lokia tai veden lämpötilalukemien (sivu 7)
lokia koko näytössä. Voit myös tarkastella kumpaakin lokia samanaikaisesti jaetussa
näytössä (sivu 7). Kaavio vierittyy vasemmalle, kun laite vastaanottaa tietoja.
Kun avaat lokisivun, viimeksi valittu lokisivu tulee näkyviin (syvyys, veden
lämpötila tai molemmat). Sen jälkeen voit valita haluamasi lokisivun.
➊
➋
➊
➎
Syvyysloki-sivun avaaminen
Syvyysloki-sivulla näkyy ajan kuluessa kerättyjen syvyyslukemien graafinen loki.
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Sivut > Loki.
2. Jos lämpöloki tai jaetun näytön loki on näkyvissä, valitse MENU > Muuta
lokia > Syvyys.
Syvyyslokin keston määrittäminen
Ennen kuin voit määrittää syvyyslokin keston, syvyysloki tai jaetun näytön loki on
avattava.
➏
Voit muuttaa syvyyslokin aika-asteikkoa (kestoa). Suurentamalla kestoa voit
nähdä syvyysvaihtelut pidemmältä aikaväliltä. Pienentämällä kestoa voit nähdä
yksityiskohtaisemmat vaihtelut lyhyemmältä aikaväliltä.
Kesto näkyy näytön vasemmassa alakulmassa.
➌
➍
6
Ennen kuin voit määrittää syvyysalueen asteikon, syvyysloki tai jaetun näytön loki
on avattava.
➐
➌
Syvyysloki
Syvyyslokin asteikon määrittäminen
Lämpöloki
Jaetun näytön loki
➊
Nykyisen sijainnin syvyys.
➋
Lokissa ensimmäisenä oleva syvyysarvo.
➌
Lokin kesto.
➍
Lokissa viimeisenä oleva syvyysarvo.
➎
Nykyisen sijainnin veden lämpötila.
➏
Lokissa ensimmäisenä oleva lämpötila-arvo.
➐
Lokissa viimeisenä oleva lämpötila-arvo.
Voit muuttaa syvyyslokin syvyysalueen asteikkoa. Suurentamalla syvyysalueen
asteikkoa voit nähdä suuremmat syvyysvaihtelut. Pienentämällä syvyysalueen
asteikkoa voit nähdä yksityiskohtaisemmat vaihtelut. Kun asteikon asetukseksi
määritetään Autom., syvyysalue näyttää automaattisesti kaikki valitun keston
lokiarvot.
1. Valitse MENU > Syvyyslokiasetukset > Asteikko.
2. Valitse syvyysalueen asteikko.
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
Sivujen tarkasteleminen
Lämpöloki-sivun tarkasteleminen
Lämpölokin asteikon määrittäminen
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Sivut > Loki.
2. Jos lämpöloki tai jaetun näytön loki on näkyvissä, valitse MENU > Muuta
lokia > Lämpötila.
Voit muuttaa lämpölokin lämpötila-alueen asteikkoa. Suurentamalla lämpötilaalueen asteikkoa voit nähdä suuremmat lämpötilavaihtelut. Pienentämällä
lämpötila-alueen asteikkoa voit nähdä yksityiskohtaisemmat vaihtelut. Kun asteikon
asetukseksi määritetään Autom., lämpötila-alue näyttää automaattisesti kaikki
valitun keston lokiarvot.
Lämpöloki-sivulla näkyy ajan kuluessa kerättyjen veden lämpötilalukemien
graafinen loki.
Lämpölokin keston määrittäminen
Ennen kuin voit määrittää lämpölokin keston, lämpöloki (sivu 7) tai jaetun näytön
loki (sivu 7) on avattava.
Voit muuttaa veden lämpötilalokin aika-asteikkoa. Suurentamalla aika-asteikkoa
voit nähdä lämpötilavaihtelut pidemmältä aikaväliltä. Pienentämällä aika-asteikkoa
voit nähdä yksityiskohtaisemmat vaihtelut lyhyemmältä aikaväliltä.
1. Valitse MENU > Lämpö. lokiasetukset > Kesto.
2. Valitse kesto.
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
Ennen kuin voit määrittää lämpötila-alueen asteikon, lämpöloki (sivu 7) tai jaetun
näytön loki (sivu 7) on avattava.
1. Valitse MENU > Lämpö. lokiasetukset > Asteikko.
2. Valitse lämpötila-alueen asteikko.
Syvyyslokin ja lämpölokin tarkasteleminen samanaikaisesti
Voit tarkastella syvyyslokia ja lämpölokia samanaikaisesti jaetun näytön lokissa.
Tässä näytössä voit säätää syvyyslokin kestoa (sivu 6), syvyyslokin asteikkoa
(sivu 6), lämpölokin kestoa (sivu 7) tai lämpölokin asteikkoa (sivu 7).
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Sivut > Loki.
2. Jos lämpöloki tai jaetun näytön loki on näkyvissä, valitse MENU > Muuta
lokia > Molemmat.
7
Sivujen tarkasteleminen
Tunnistin-sivu
Tunnistin-sivulla pyöreässä syvyysasteikossa näkyvät luotaintiedot ilmaisevat, mitä
veneen alapuolella on. Asteikko kuvataan renkaana, joka alkaa ylhäältä ja etenee
myötäpäivään. Renkaan sisällä oleva asteikko ilmaisee syvyyden. Luotaintiedot
vilkkuvat renkaassa, kun niitä saadaan sisemmän ympyrän osoittamasta syvyydestä.
Värit ilmaisevat luotainsignaalin eri voimakkuuksia (katso taulukko sivu 2).
Valitse millä tahansa sivulla MENU > Sivut > Tunnistin.
Numerot-sivun avaaminen
Numerot-sivulla on kaavion sijasta numerotietoja.
Valitse millä tahansa sivulla MENU > Sivut > Numerot.
Matkamittarin nollaaminen
HUOMAUTUS: matkamittari toimii vain, kun laite on yhdistetty
nopeuskiekkokaikuanturiin.
Valitse Numerot-sivulla MENU > Nollaa matkamittari.
➊
➋
8
➊
Nykyisen sijainnin syvyys.
➋
Syvyysasteikko.
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
echo-laitteen käyttäminen
echo-laitteen käyttäminen
Luotainnäytön asetukset
Koko näyttö -sivu, Jaettu zoom -sivu, Jaettu taajuus -sivu ja Tunnistin-sivu ovat
veneen alapuolella olevan alueen visuaalisia esityksiä. Näitä luotainnäkymiä
voidaan mukauttaa seuraavissa kappaleissa kuvatuilla tavoilla.
Syvyysasteikon alueen säätäminen
Ennen kuin voit säätää syvyysasteikon aluetta, Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu
zoom -sivu (sivu 5), Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) tai Tunnistin-sivu (sivu 8) on
avattava.
Zoomauksen säädöt
Voit säätää zoomausta Koko näyttö -sivulla, Jaettu zoom -sivulla ja Jaettu taajuus
-sivulla. Voit myös antaa laitteen säätää zoomauksen automaattisesti.
Voit säätää zoomausta manuaalisesti valitsemalla alueen (zoomausikkunassa
näytettävä luotaintietojen määrä) ja kiinteän aloitussyvyyden. Jos esimerkiksi
valitset alueeksi 15 metriä ja aloitussyvyydeksi 5 metriä, laite näyttää alueen 5
metrin syvyydestä 20 metrin syvyyteen.
Kun säädät zoomauksen automaattisesti, näytössä näkyy määritetty alue laskettuna
pohjasta ylöspäin. Jos valitset alueeksi esimerkiksi 10 metriä, laite näyttää alueen
pohjasta 10 metrin korkeuteen pohjasta.
Voit säätää Koko näyttö -sivun, Jaettu zoom -sivun ja Jaettu taajuus -sivun
oikeanpuoleisessa osassa sekä tunnistimen sisällä näkyvän syvyysasteikon aluetta.
Tämä asetus määrittää, miten syvältä luotain etsii kohteita.
Zoomauksen säätäminen manuaalisesti
1. Valitse MENU > Alue.
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää laitteen säätämään alueen automaattisesti syvyyden
perusteella valitsemalla Automaattinen.
• Voit suurentaa tai pienentää syvyysasteikon aluetta manuaalisesti
tai
ja ENTER.
valitsemalla Manuaalinen,
Kun määrität alueen yhdellä sivulla, asetus otetaan käyttöön myös muilla
sivuilla.
Kun määrität zoomauksen yhdellä sivulla, asetus ei tule käyttöön muilla sivuilla.
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
Ennen kuin voit säätää zoomausta manuaalisesti, Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu
zoom -sivu (sivu 5) tai Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) on avattava.
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse MENU > Zoomaus > Manuaalinen zoomaus > Väli.
Valitse näytettävä alue.
Valitse Syvyys.
tai
voit säätää tarkasteluikkunaa.
Valitsemalla
Valitse ENTER > Valmis.
9
echo-laitteen käyttäminen
Zoomauksen säätäminen automaattisesti
Luotainnäytön tauon määrittäminen
Ennen kuin voit määrittää näytön tauon, Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu zoom
-sivu (sivu 5) tai Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) on avattava.
Kun valitset zoomausasetukseksi Autom. zoom yhdellä sivulla, asetus ei tule
käyttöön muilla sivulla.
1. Valitse MENU > Zoomaus > Autom. zoom.
2. Valitse alue.
1. Valitse MENU.
2. Valitse vaihtoehto.
• Valitse echo 200-, echo 500c- tai echo 550c -laitteessa Luot. tauko/historia.
• Valitse echo 300c -laitteessa Luotaimen tauko.
Näytön lukitseminen pohjaan
Ennen kuin voit säätää zoomausta, Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu zoom -sivu
(sivu 5) tai Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) on avattava.
Luotainnäytön käytön jatkaminen
Näytön tauon määrittämisen tai luotainhistorian tarkastelemisen jälkeen valitse
MENU > Jatka luotaamista.
Ennen kuin voit säätää zoomausta automaattisesti, Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu
zoom -sivu (sivu 5) tai Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) on avattava.
Voit lukita näytön pohjaan Koko näyttö -sivulla, Jaettu zoom -sivulla tai Jaettu
taajuus -sivulla valitsemalla alueen ja lukitsemalla sitten näytön pohjaan. Jos valitset
alueeksi esimerkiksi 20 metriä, laite näyttää alueen pohjasta 20 metrin korkeuteen
pohjasta. Etäisyys pohjasta näkyy näytössä oikealla.
Kun lukitset zoomauksen pohjaan yhdellä sivulla, asetus ei tule käyttöön muilla
sivulla.
1. Valitse MENU > Zoomaus > Pohjan lukitus.
2. Valitse alue.
10
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
echo-laitteen käyttäminen
Luotainhistorian kelaus
echo 200- echo 500c- tai echo 550c -laitteessa voit määrittää näytön tauon ja
vierittää näyttöä luotainhistoriaa tarkastellaksesi.
1. Valitse MENU > Luot. tauko/historia.
2. Voit vierittää näyttöä ja siirtää pystyviivaa valitsemalla
3. Voit säätää vaakasuuntaista syvyysviivaa valitsemalla
tai .
tai .
Luotainnäytön kaikunopeuden määrittäminen
Ennen kuin voit säätää syvyysasteikon kaikunopeutta, Koko näyttö -sivu (sivu 4),
Jaettu zoom -sivu (sivu 5), Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) tai Tunnistin-sivu (sivu 8) on
avattava.
➋
➊
Voit määrittää nopeuden, jolla luotain vierittyy oikealta vasemmalle.
➌
Kaikunopeuden lisääminen lisää yksityiskohtia erityisesti, kun vene on liikkeellä tai
kalastat troolilla. Kun kaikunopeutta vähennetään, luotaintiedot näkyvät näytössä
tavallista kauemmin.
Kun määrität kaikunopeuden yhdellä sivulla, asetus otetaan käyttöön myös muilla
sivuilla.
➍
➊
Veden lämpötila pystyviivan osoittamassa sijainnissa.
➋
Vierityspalkista näet, miten kauas olet vierittänyt näyttöä.
➌
Syvyys vaakaviivan kohdalla.
➍
Syvyys pystyviivan osoittamassa sijainnissa.
Luotainhistorian avaaminen
Ennen kuin voit tarkastella luotainhistoriaa, Koko näytön -sivu (sivu 4), Jaettu zoom
-sivu (sivu 5) tai Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) on avattava echo 200-, echo 500c- tai
echo 550c -laitteessa.
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
1. Valitse MENU > Määritä > Luotainasetus > Kaikunopeus.
2. Valitse kaikunopeus.
Syvyysviivan näyttäminen ja säätäminen
Ennen kuin voit näyttää syvyysviivan, Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu zoom -sivu
(sivu 5) tai Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) on avattava.
Voit näyttää luotainnäytössä vaakasuuntaisen viivan ja säätää sitä. Viivan osoittama
syvyys näkyy näytön oikeassa reunassa.
Kun määrität syvyysviivan näyttöön yhdellä sivulla, se otetaan käyttöön myös
muilla sivuilla.
1. Valitse MENU > Syvyysviiva > Käytössä.
11
echo-laitteen käyttäminen
2. Voit säätää syvyysviivaa valitsemalla
tai
.
Taajuuden valitseminen
Ennen kuin voit valita taajuuden, Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu zoom -sivu
(sivu 5) tai Tunnistin-sivu (sivu 8) on avattava.
Kun käytössä on kaksoistaajuuskaikuanturi, voit valita 200 kHz:n tai 77 kHz:n
taajuuden.
200 kHz:n taajuus näyttää enemmän yksityiskohtia, sen keila on kapeampi ja sitä
käytetään tavallisesti matalammassa vedessä.
77 kHz:n taajuuden keila on leveämpi, joten se kattaa suuremman alueen. Sen avulla
voidaan myös paikantaa rakenteita, kuten kasvustoa, ja nähdä enemmän kaloja.
•
•
Voit näyttää vedenalaiset kohteet symboleina ja lisäksi luotaimen tuottamia
.
taustatietoja valitsemalla
Voit näyttää vedenalaiset kohteet symboleina ja lisäksi luotaimen tuottamia
.
taustatietoja ja kohteen syvyystiedot valitsemalla
A-Scope
A-Scope on Koko näyttö -sivun oikeassa reunassa näkyvä vilkkuva pystytunnistin,
joka näyttää reaaliajassa etäisyyden kohteisiin asteikolla. Tässä näkymässä
uusimmat luotaintiedot näkyvät laajennettuina, joten niiden tarkasteleminen on
helppoa. Myös lähellä pohjaa olevien kalojen havaitseminen on tässä näkymässä
helpompaa.
Kun määrität taajuuden yhdellä sivulla, asetus otetaan käyttöön myös muilla
sivuilla.
➊
1. Valitse MENU > Määritä > Luotainasetus > Taajuus.
2. Valitse taajuus.
Vedenalaisten kohteiden ulkoasun määrittäminen
Ennen kuin voit määrittää, miten luotain tulkitsee vedenalaiset kohteet, Koko näyttö
-sivu (sivu 4), Jaettu zoom -sivu (sivu 5) tai Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) on avattava.
Kun määrität vedenalaisten kohteiden ulkoasun yhdellä sivulla, asetus otetaan
käyttöön myös muilla sivuilla.
1. Valitse MENU > Määritä > Luotainasetus > Kalasymboli.
2. Valitse vaihtoehto:
.
• Voit näyttää vedenalaiset kohteet symboleina valitsemalla
• Voit näyttää vedenalaiset kohteet symboleina ja lisäksi kohteen syvyystiedot
.
valitsemalla
12
➋
➊
A-Scope
➋
Kaikukeilan halkaisija nykyisessä syvyydessä.
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
echo-laitteen käyttäminen
Hälytykset
2. Anna hälytysasetuksen arvo (sivu i).
3. Hyväksy arvo valitsemalla ENTER.
Hälytysasetus tulee näkyviin.
4. Valitse Valmis tai Vahvista.
Matalan veden ja syvän veden hälytysten määrittäminen
Voit määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun syvyys on määritettyä arvoa
pienempi tai suurempi.
Kalahälytysten määrittäminen
Voit määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun laite havaitsee vedenalaisen
kohteen.
HUOMAUTUS: hälytysasetukset tallennetaan, kun laitteesta katkaistaan virta.
HUOMAUTUS: hälytysasetukset tallennetaan, kun laitteesta katkaistaan virta.
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Hälytykset.
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää äänimerkin kuulumaan, kun syvyys on määritettyä arvoa
pienempi, valitsemalla Matala vesi > Käytössä.
• Voit määrittää äänimerkin kuulumaan, kun syvyys on määritettyä arvoa
suurempi, valitsemalla Syvä vesi > Käytössä.
3. Anna hälytysasetuksen arvo (sivu i).
4. Hyväksy arvo valitsemalla ENTER.
Hälytysasetus tulee näkyviin.
5. Valitse Valmis tai Vahvista.
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Hälytykset > Kala.
2. Valitse vaihtoehto:
, kun haluat hälytyksen kaiken kokoisista kaloista.
• Valitse
, kun haluat hälytyksen vain keskikokoisista ja suurista
• Valitse
kaloista.
, kun haluat hälytyksen vain suurista kaloista.
• Valitse
Akun jännitehälytyksen määrittäminen
Voit asettaa hälytyksen, joka ilmoittaa, kun akun varaustila saavuttaa määritetyn
alhaisen tason.
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Hälytykset > Veden
lämpötila > Käytössä.
2. Anna hälytysasetuksen arvo (sivu i).
3. Hyväksy arvo valitsemalla ENTER.
Hälytysasetus tulee näkyviin.
4. Valitse Valmis tai Vahvista.
A-Scopen käynnistäminen
Valitse Koko näyttö -sivulla (sivu 4) MENU > Määritä > Luotainasetus >
A-Scope > Käytössä.
HUOMAUTUS: hälytysasetukset tallennetaan, kun laitteesta katkaistaan virta.
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Hälytykset > Akku >
Käytössä.
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
Veden lämpötilahälytyksen määrittäminen
Jos laite on yhdistetty lämpötilakaikuanturiin, voit määrittää laitteen antamaan
äänimerkin, kun veden lämpötilan vaihtelu on ± 2 °F (±.1,1 °C).
HUOMAUTUS: hälytysasetukset tallennetaan, kun laitteesta katkaistaan virta.
13
echo-laitteen käyttäminen
Laahaushälytyksen määrittäminen
Voit määrittää laitteen antamaan äänimerkin, kun syvyysvaihtelu nykyisessä
sijainnissa on määritettyä syvyyttä suurempi.
HUOMAUTUS: hälytysasetukset tallennetaan, kun laitteesta katkaistaan virta.
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Hälytykset > Laahaus >
Käytössä.
2. Anna hälytysasetuksen arvo (sivu i).
3. Hyväksy arvo valitsemalla ENTER.
Hälytysasetus tulee näkyviin.
4. Valitse Valmis tai Vahvista.
Luotaimen herkkyys- ja kohina-asetukset
Voit säätää luotainnäytön herkkyys- ja kohina-asetuksia.
Kun määrität herkkyyden yhdellä sivulla, asetus otetaan käyttöön myös muilla
sivuilla.
Herkkyyden määrittäminen manuaalisesti
Ennen herkkyyden säätämistä on avattava Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu zoom
-sivu (sivu 5), Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) tai Tunnistin-sivu (sivu 8).
Luotaimen herkkyysasetus kompensoi veden syvyyttä ja selkeyttä. Voit näyttää lisää
yksityiskohtia suurentamalla herkkyysasetusta. Jos näyttö on liian täynnä, pienennä
herkkyyttä.
HUOMAUTUS: herkkyyden määrittäminen Jaettu taajuus -sivulla edellyttää, että
77 kHz:n ja 200 kHz:n näytöt määritetään erikseen.
1. Valitse MENU > Herkkyys > Manuaalinen.
voit suurentaa herkkyysasetusta, kunnes näytön vesiosassa
2. Valitsemalla
alkaa näkyä häiriöitä.
3. Pienennä herkkyyttä valitsemalla .
Herkkyyden määrittäminen automaattiseksi
Ennen herkkyyden säätämistä on avattava Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu zoom
-sivu (sivu 5), Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) tai Tunnistin-sivu (sivu 8).
HUOMAUTUS: herkkyyden määrittäminen Jaettu taajuus -sivulla edellyttää, että
77 kHz:n ja 200 kHz:n näytöt määritetään erikseen.
1. Valitse MENU > Herkkyys.
2. Valitse vaihtoehto:
• Voit lisätä luotainnäytön herkkyyttä ja näyttää tavallista heikommat signaalit
ja enemmän häiriöitä valitsemalla Automaattinen-korkea.
• Voit käyttää näytön tavallista herkkyyttä valitsemalla Automaattinennormaali.
• Voit vähentää luotainnäytön herkkyyttä ja häiriöitä valitsemalla
Automaattinen-matala.
Voit asettaa herkkyyden manuaalisesti suurentamalla asetusta, kun näytön vesiosassa
alkaa näkyä häiriöitä. Pienennä sitten herkkyyttä hiukan.
14
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
echo-laitteen käyttäminen
Kohinan poiston määrittäminen
Ennen kuin voit määrittää kohinan poiston, Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu zoom
-sivu (sivu 5) tai Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) on avattava.
Voit vähentää luotaimen heikkojen signaalien näkymistä suurentamalla kohinan
poistoa.
Kun määrität kohinan poiston yhdellä sivulla, asetus otetaan käyttöön myös muilla
sivuilla.
HUOMAUTUS: kohinan poiston määrittäminen Jaettu taajuus -sivulla edellyttää,
että 77 kHz:n ja 200 kHz:n näytöt määritetään erikseen.
1. Valitse MENU > Määritä > Luotainasetus > Kohinan poisto.
2. Valitse kohinan poiston taso.
Pintakohinan piilottaminen
Ennen kuin voit piilottaa pintakohinan, Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu zoom
-sivu (sivu 5) tai Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) on avattava.
Voit määrittää, näyttääkö luotain lähellä olevan veden pinnan aiheuttamat häiriöt.
Voit vähentää turhan tiedon näkymistä piilottamalla pintakohinan.
Kun määrität pintakohinan näyttämisen tai piilottamisen yhdellä sivulla, asetus
otetaan käyttöön myös muilla sivuilla.
Luotaimen lukemat
Voit määrittää, mitkä lukemat (veden lämpötila, akun varausteho, nopeus veteen ja
matkamittari) näkyvät Koko näyttö -sivulla, Jaettu zoom -sivulla ja Jaettu taajuus
-sivulla. Voit myös säätää näiden lukemien kokoa.
HUOMAUTUS: Veden lämpötilan näyttäminen edellyttää, että laite on yhdistetty
lämpötilaa mittaavaan kaikuanturiin. Nopeus veteen -arvon näyttäminen edellyttää,
että laite on yhdistetty nopeuskiekkokaikuanturiin.
Veden lämpötilan näyttäminen
Ennen kuin voit näyttää veden lämpötilan, Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu zoom
-sivu (sivu 5) tai Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) on avattava.
1. Valitse MENU > Määritä > Luotaimen numerot > Veden lämpötila.
2. Valitse Autom.
Nopeus veteen -arvon näyttäminen
Ennen kuin voit näyttää Nopeus veteen -arvon, Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu
zoom -sivu (sivu 5) tai Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) on avattava.
1. Valitse MENU > Määritä > Luotaimen numerot > Nopeus veteen.
2. Valitse Autom.
Valitse MENU > Määritä > Luotainasetus > Pintakohina > Piilota.
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
15
echo-laitteen käyttäminen
Akun varaustehon näyttäminen
Ennen kuin voit näyttää akun varaustehon, Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu zoom
-sivu (sivu 5) tai Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) on avattava.
1. Valitse MENU > Määritä > Luotaimen numerot > Akku.
2. Valitse Näytä.
Matkamittarin näyttäminen
Ennen kuin voit näyttää matkamittarin, Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu zoom
-sivu (sivu 5) tai Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) on avattava.
Matkamittarin nollausohjeet ovat sivu 8.
Kalibrointi
Köliasetuksen määrittäminen
Köliasetus kompensoi pintalukeman kölin syvyyden mukaan, jotta voit mitata
syvyyden kölin pohjasta kaikuanturin sijainnin sijasta.
1. Valitse toimenpide anturin sijaintipaikan perusteella:
• Jos anturi on sijoitettu vesilinjaan ➊, mittaa etäisyys anturin sijaintipaikasta
veneen köliin. Anna tämä arvo positiivisena lukuna vaiheissa 4 ja 5.
• Jos anturi on sijoitettu kölin pohjaan ➋, mittaa etäisyys anturista vesilinjaan.
Anna tämä arvo negatiivisena lukuna vaiheissa 4 ja 5.
1. Valitse MENU > Määritä > Luotaimen numerot > Matkamittari.
2. Valitse Autom.
Numeroiden koon määrittäminen
Ennen kuin voit määrittää numeroiden koon, Koko näyttö -sivu (sivu 4), Jaettu
zoom -sivu (sivu 5) tai Jaettu taajuus -sivu (sivu 5) on avattava.
1. Valitse MENU > Määritä > Luotaimen numerot > Numerokoko.
2. Valitse haluamasi koko.
➊
➋
2. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Kalibrointi > Köliasetus.
3. Valitse - ja -painikkeilla positiivinen (+) tai negatiivinen (-) kaikuanturin
sijainnin perusteella.
16
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
echo-laitteen käyttäminen
4. Anna köliasetuksen arvo (sivu i).
5. Valitse ENTER.
6. Tarkista köliasetus Kalibrointi-näytössä varmistaaksesi, että määritit oikean
arvon.
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen
Lämpötilapoikkeama kompensoi lämpötilatunnistimen tuottaman lämpötilalukeman.
1. Mittaa veden lämpötila echo-laitteeseen liitetyllä lämpötilan mittaavalla
kaikuanturilla.
2. Mittaa veden lämpötila käyttäen lämpömittaria tai toista, tarkaksi tiedettyä
lämpötilatunnistinta.
3. Vähennä vaiheessa 1 mitattu veden lämpötila-arvo lämpötilasta, jonka mittasit
vaiheessa 2.
Saatu arvo on lämpötilapoikkeama. Anna tämä arvo vaiheissa 5 ja 7 positiivisena
lukuna, jos echo-laitteeseen liitetty anturi mittaa veden lämpötilan todellista
kylmemmäksi. Anna tämä arvo vaiheissa 5 ja 7 negatiivisena lukuna, jos echolaitteeseen liitetty anturi mittaa veden lämpötilan todellista lämpimämmäksi.
4. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Kalibrointi >
Lämpötilapoikkeama.
5. Valitse - ja -painikkeilla positiivinen (+) tai negatiivinen (-) vaiheessa 3
mitatun arvon perusteella.
6. Anna hälytysasetuksen arvo (sivu i).
7. Valitse ENTER.
8. Tarkista lämpötilapoikkeama-arvo Kalibrointi-näytössä varmistaaksesi, että
määritit oikean arvon.
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
Nopeusanturin kalibrointi
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Kalibrointi > Kalibroi
nopeus veteen.
2. Seuraa näytön ohjeita.
HUOMAUTUS: Varmista, että määrität ulkoisella lähteellä, kuten GPS:llä, mitatun
suurimman nopeuden. (Älä määritä Kalibroi nopeus veteen -näytössä näkyvää
Nopeus veteen -arvoa.)
17
Liite
Liite
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Lämpötila-alue
Virtalähteen jännite
Mittatiedot
echo 200: -15–70 °C (5–158 °F)
echo 300c/500c/550c: -15–55 °C (5–131 °F)
echo 200: 250 mm (9,9 tuumaa)
echo 300c: 350 mm (13,8 tuumaa)
echo 500c/550c: 400 mm (15,75 tuumaa)
10–28 Vdc
Nimellisvirta
1A
Sulake
AGC/3AG - 3,0 A
Makeanveden syvyys*
echo 200/300c: 457 m (1 500 tuumaa)
echo 500c/550c: 579 m (1 900 jalkaa)
echo 200/300c: 183 m (600 tuumaa)
echo 500c/550c: 213 m (700 jalkaa)
Kompassin turvaväli
Meriveden syvyys*
*Syvyyskapasiteetti määräytyy veden suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden
mukaan.
echo 200/300c/500/550c-laitteen mukana toimitetun kaikuanturin keilojen kulmat
ovat 15 ja 45 astetta asetuksella 3dB. Kun tätä kaikuanturia käytetään yhdessä
echo-laitteen kanssa, se voi havaita pienimmätkin signaalit 60 ja 120 asteeseen
saakka. Suorituskyky on maksimaalinen sekä matalassa että syvässä vedessä, koska
echo-sarja näyttää enemmän kaloja matalassa vedessä ja ulottuu syvälle rakenteiden
ja pohjan muotojen näyttämiseksi.
18
Kotelon puhdistaminen
Ilmoitus
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa
muoviosia.
1. Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä
kostutetulla liinalla.
2. Pyyhi laite kuivaksi.
Näytön puhdistaminen
Ilmoitus
Ammoniakkia sisältävät puhdistusaineet vahingoittavat häikäisynestopinnoitetta.
Laitteen pinnassa on erityinen häikäisynestopinnoite, joka on hyvin herkkä ihon
rasvalle, vahoille ja hankauspuhdistusaineille.
1. Kostuta liina silmälasien linssinpuhdistusaineella, joka on määritetty
turvalliseksi häikäisynestopinnoille.
2. Puhdista näyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla liinalla.
Järjestelmäasetukset
Kielen määrittäminen
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Yksikkö > Kieli.
2. Valitse kieli.
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
Liite
Mittayksiköiden määrittäminen
Voit määrittää echo-laitteen näyttämät mittayksiköt.
1. Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Yksikkö.
2. Valitse vaihtoehto:
• Valitse Syvyys ja valitse Jalkaa (ft), Metriä (m) tai Syltä (fa).
• Valitse Lämpötila ja valitse Fahrenheit (°F) tai Celsius (°C).
• Valitse Nopeus veteen ja valitse Mailia tunn. (mh), Kilom./tunti (kh) tai
Solmua (kt).
• Valitse Etäisyys ja valitse Maili (mi, ft), Metrinen (km, m), Merenkulku
(nm, ft) tai Merenkulku (nm, m).
Järjestelmätietojen tarkasteleminen
Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Järjestelmä >
Järjestelmätiedot.
Alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto poistaa kaikki antamasi tiedot.
Valitse millä tahansa sivulla MENU > Määritä > Järjestelmä >
Järjestelmätiedot > Tehdasasetukset > Kyllä.
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ ECHO 200-, ECHO 300C-, ECHO 500C- TAI ECHO 550C -LAITETTA
HYVÄKSYT SEURAAVAN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.
LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt (Garmin) myöntävät käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden
tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät
Garminilla ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien
omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama.
Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka lähdekoodia ei toimiteta, rakenne,
järjestys ja koodi sisältää Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajien arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen
perusteella johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa
mihinkään maahan Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien vastaisesti.
Hg
ECHO 500C- JA ECHO 550C -TUTKIEN SISÄLLÄ OLEVAT LAMPUT
SISÄLTÄVÄT ELOHOPEAA. NE ON HÄVITETTÄVÄ TAI KIERRÄTETTÄVÄ
PAIKALLISTEN LAKIEN MUKAISESTI.
Lisätietoja on osoitteessa:
www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
19
Hakemisto
Hakemisto
A
akun varausteho
hälytys 13
näyttäminen 16
alue 9, 10
A-Scope 12
H
hälytin 2
hälytykset
akun varausteho 13
hälytin 2
kala 13
laahaus 14
lämpötila 13
matala ja syvä vesi 13
herkkyys
määrittäminen automaattisesti 14
määrittäminen manuaalisesti 14
J
jaettu koko 5
Jaettu zoom -sivu 5
jännitehälytys 13
järjestelmätiedot 19
20
K
kaikunopeus 11
kala
hälytys 13
symbolit 12
kalibrointi
köliasetus 16
lämpötilapoikkeama 17
nopeusanturi 17
kieli 18
kirkkaus 1
kohinan poisto 15
Koko näyttö -sivu 4
köliasetus 16
kompassin turvaväli 18
kontrasti, näyttö 2
L
laahaushälytys 14
laitteen rekisteröiminen i
lämpöloki
tarkasteleminen 7
lämpötilahälytys 13
lämpötila, näyttäminen 15
lämpötilapoikkeama 17
Loki-sivu 6
lämpötila 7
luotaimen lukemat 15
luotainhistoria 11
Luot. tauko/historia 10, 11
M
matalanveden hälytys 13
matkamittari
näyttäminen 16
nollaaminen 8
mittayksiköt 19
O
ohjelmistoversio 19
N
näyttö
jatkaminen tauon jälkeen 10
kirkkaus 1
kontrasti 2
päivä tai yö 2
tauon määrittäminen 10
nopeus, näyttäminen 15
nopeustunnistin, kalibrointi 17
nopeus veteen
matkamittari, näyttäminen 16
näyttäminen 15
tunnistin, kalibrointi 17
numerot
koko näytössä 16
luotain 15
näyttäminen 15
Numerot-sivu 8
P
painikkeet 1
päivä- ja yöasetukset 2
pintakohina 15
pohjan lukitus 10
puhdistaminen
kotelo 18
näyttö 18
S
sivut 4
symbolit, kala 12
syvänveden hälytys 13
syvyysasteikko 9
syvyysloki
tarkasteleminen 7
syvyysviiva 11
T
taajuus
valitseminen 12
taustavalo 1
tehdasasetukset, palauttaminen 19
tunnistenumero 19
tunnistin, nopeus, kalibrointi 17
Tunnistin-sivu 8
tuotetuki, yhteyden ottaminen i
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
Hakemisto
V
värikaavio 2
väritila 2
veden lämpötilahälytys 13
veden lämpötila, näyttäminen 15
veden lämpötilapoikkeama 17
versio, ohjelmisto 19
viiva, syvyys 11
Y
yhteyden ottaminen tuotetukeen i
yö- ja päiväasetukset 2
Z
zoomaus
jaettu näyttö 5
säätäminen automaattisesti 10
säätäminen manuaalisesti 9
echo 200-, echo 300c-, echo 500c- ja echo 550c -käyttöopas
21
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Maaliskuu 2011
Osanumero 190-01313-37 versio A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising