Garmin | echo™ 200 | User manual | Garmin echo™ 200 Gebruikershandleiding

Garmin echo™ 200 Gebruikershandleiding
echo™ 200, 300c, 500c en 550c
gebruikshandleiding
© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgebracht, verspreid, gedownload of
opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een
harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding
of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyrightbepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële
verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.
Informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de
verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het
gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.
Garmin® en het Garmin-logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. echo™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Inleiding
Inleiding
 Waarschuwing
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
In deze handleiding vindt u informatie over de viszoekers van het type echo™ 200, echo
300c, echo 500c en echo 550c.
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen helpen.
•
•
Ga naar http://my.garmin.com.
Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.
Contact opnemen met Garmin Product Support
Neem contact op met Garmin Product Support als u vragen hebt over dit product.
•
•
•
Ga in de V.S. naar www.garmin.com/support of neem telefonisch contact op met
Garmin USA op (913) 397.8200 of (800) 800.1020.
Neem in het V.K. contact op met Garmin (Europe) Ltd. via het telefoonnummer
0808 2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op Contact Support voor
ondersteuningsinformatie voor uw regio.
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
Uitleg over de handleiding
In deze handleiding wordt de term “selecteren” gebruikt om naar deze acties te verwijzen:
• Het markeren van een item een menu en op ENTER drukken.
• Het drukken op een toets zoals ENTER of MENU.
Als u instructies leest om menu-items te selecteren, kunt u kleine pijltjes (>) in de tekst
aantreffen. Deze geven aan dat u een serie items moet selecteren met behulp van de of -toetsen (pagina 1) en dat u na elk item op ENTER moet drukken. Als u
bijvoorbeeld de instructie “selecteer MENU > Echolood pauzeren/opwinden” leest,
of
drukken tot Echolood pauzeren/opwinden
moet u op MENU drukken, op
wordt gemarkeerd en daarna op ENTER drukken.
Numerieke waarden opgeven
U kunt numerieke waarden opgeven als u alarmen of een offset instelt.
en .
1. Selecteer een eerste cijfer van de waarde met
2. Selecteer een optie:
• Voor de echo 200, echo 500c en echo 550c: selecteer om naar het volgende
cijfer te gaan.
• Voor de echo 300c: selecteer ENTER om naar het volgende cijfer te gaan.
3. Herhaal stap 1 en 2 om de waarde van alle cijfers aan te passen.
i
Inleiding
Inhoudsopgave
Inleiding..................................................................................................... i
Het toestel registreren.............................................................................................. i
Contact opnemen met Garmin Product Support...................................................... i
Uitleg over de handleiding........................................................................................ i
Numerieke waarden opgeven.................................................................................. i
Aan de slag.............................................................................................. 1
Toetsen.................................................................................................................... 1
Het toestel in- en uitschakelen................................................................................ 1
Weergave in kleur of grijstinten............................................................................... 1
De begininstellingen van het toestel configureren................................................... 1
Het toestel automatisch inschakelen....................................................................... 1
De schermverlichting aanpassen............................................................................ 1
Het kleurenschema aanpassen............................................................................... 2
De kleurmodus instellen.......................................................................................... 2
Het contrast van de echo 200 aanpassen............................................................... 2
De zoemer instellen................................................................................................. 2
Time-out van menu.................................................................................................. 3
Snel aanpassen....................................................................................................... 3
De echo gebruiken.................................................................................. 9
Instellingen voor het echoloodscherm..................................................................... 9
Alarmen................................................................................................................. 13
Instellingen voor ruis en de versterking van het echoloodscherm......................... 14
Waarden in het echolood....................................................................................... 15
Kalibratie............................................................................................................... 16
Appendix................................................................................................ 18
Specificaties.......................................................................................................... 18
De behuizing schoonmaken.................................................................................. 18
Het scherm schoonmaken..................................................................................... 18
Systeeminstellingen.............................................................................................. 18
Softwarelicentieovereenkomst.............................................................................. 19
Index....................................................................................................... 20
Pagina's weergeven................................................................................ 4
Een pagina selecteren............................................................................................. 4
De pagina Volledig scherm...................................................................................... 4
De pagina Splitszoom............................................................................................. 5
De pagina Gesplitste frequentie.............................................................................. 5
Logpagina's............................................................................................................. 6
De pagina Flitser..................................................................................................... 8
De pagina Cijfers openen........................................................................................ 8
ii
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
Aan de slag
Aan de slag
Het toestel in- en uitschakelen
Druk op
Toetsen
.
Weergave in kleur of grijstinten
De echo 200 heeft een scherm dat grijstinten weergeeft. De echo 300c, echo 500c en echo
550c hebben een kleurenscherm.
De begininstellingen van het toestel configureren
Als u dit toestel voor de eerste keer inschakelt, dient u een reeks instellingen op te geven.
U moet deze instellingen ook configureren nadat u de fabrieksinstellingen hebt hersteld
(pagina 19). Deze instellingen kunnen naderhand afzonderlijk worden bijgewerkt.
1. Schakel het toestel in.
U wordt gevraagd de eerste instellingen voor het toestel op te geven.
2. Volg de instructies op het scherm.
Het toestel automatisch inschakelen
echo 300c
echo 200, echo 500c
en echo 550c
MENU
Hiermee kunt u een lijst met alle opties weergeven en verbergen.
ENTER
Hiermee selecteert u een menu-item.
Hiermee schuift u door opties of wijzigt u instellingen.
Hiermee selecteert u paginaopties (pagina 4) op de echo 200, echo 500c en
echo 550c.
Hiermee schakelt u het toestel aan of uit en wordt de achtergrondverlichting
aangepast.
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
U kunt ervoor zorgen dat het toestel automatisch wordt ingeschakeld als de spanning
wordt ingeschakeld.
Selecteer op een pagina achtereenvolgens MENU > Instellen > Systeem >
Automatisch aan > Aan.
De schermverlichting aanpassen
1. Selecteer op een pagina MENU > Instellen > Systeem > Schermverlichting.
en
om de helderheid van de schermverlichting aan te passen.
2. Selecteer
TIP: druk op om de aanpassingsbalk voor de schermverlichting te openen. Druk
herhaaldelijk op om door de helderheidinstellingen te gaan.
1
Aan de slag
Het kleurenschema aanpassen
Voordat u het kleurenscherm kunt aanpassen, moet u de pagina Volledig scherm
(pagina 4), de pagina Splitszoom (pagina 5), de pagina Gesplitste frequentie (pagina 5) of
de pagina Flitser (pagina 8) openen.
Bij de echo 300c, echo 500c en echo 550c kunt u het kleurenschema selecteren dat op een
echoloodscherm wordt weergegeven.
De kleurmodus instellen
Bij de echo 300c, echo 500c en echo 550c kunt u de kleurmodus van het echoloodscherm
selecteren (voor gebruik overdag en 's nachts).
1. Selecteer op een pagina MENU > Instellen > Systeem > Kleurmodus.
2. Selecteer Dag of Nacht.
Het contrast van de echo 200 aanpassen
Kleurenschema
Kleur
Beschrijving
Wit
Geel
Sterke retoursignalen
Paars
Gemiddelde
retoursignalen
Blauw
Zwakke retoursignalen
Wit (zwart in nachtmodus)
Geen retoursignalen
Rood
Sterke retoursignalen
Geel
Gemiddelde
retoursignalen
Lichtblauw
Zwakke retoursignalen
Blauw
Geen retoursignalen
Donkere schaduw
Sterker retoursignaal
Lichtere schaduw
Zwakker retoursignaal
Wit
Geen retoursignalen
Blauw
echo 200
1. Selecteer op een pagina MENU > Instellen > Systeem > Contrast.
of
om het contrast aan te passen.
2. Selecteer
of
ingedrukt om snel grote aanpassingen aan te brengen.
TIP: houd
3. Selecteer ENTER.
De zoemer instellen
U kunt instellen wanneer het toestel hoorbare signalen afgeeft.
1. Selecteer op een pagina MENU > Instellen > Systeem > Zoemer.
2. Selecteer een optie:
• Als u het toestel wilt laten zoemen als u een item selecteert en als er een alarm
wordt geactiveerd, selecteer dan Aan.
• Als u het toestel alleen wilt laten zoemen als er alarmen worden geactiveerd,
selecteer dan Alleen alarmen.
1. Selecteer op een pagina MENU > Instellen > Echoloodinstelling > Kleurenschema.
2. Selecteer een kleurenschema.
2
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
Aan de slag
Time-out van menu
Als een menu meer dan 15 seconden is geopend en er geen toetsen worden geselecteerd,
wordt het menu gesloten en wordt het vorige scherm weergegeven.
Snel aanpassen
Voordat u snelle aanpassingen kunt aanbrengen, dient u de pagina Volledig scherm
(pagina 4), de pagina Splitszoom (pagina 5), de pagina Gesplitste frequentie (pagina 5) of
de pagina Flitser (pagina 8) te openen.
Nadat u een instelling hebt aangepast en naar een pagina bent teruggekeerd, kunt u snel
terug naar de opties voor instellingen.
Selecteer
of
nadat u naar de pagina bent teruggekeerd.
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
3
Pagina's weergeven
Pagina's weergeven
De pagina Volledig scherm
Op pagina's kunt u informatie van het echolood in diverse indelingen bekijken.
Op de pagina Volledig scherm worden de echoloodgegevens van een transducer in
grafische vorm weergegeven.
•
Selecteer op een pagina MENU > Pagina's > Volledig scherm.
•
•
•
Drie echoloodpagina's
◦◦ De pagina Volledig scherm (pagina 4)
◦◦ De pagina Splitszoom (pagina 5)
◦◦ De pagina Gesplitste frequentie (pagina 5)
De logpagina voor temperatuur en diepte (pagina 6)
De pagina Flitser (pagina 8)
De pagina Cijfers (pagina 8)
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Een pagina selecteren
1. Selecteer op een pagina MENU > Pagina's.
2. Selecteer een pagina.
TIP: als u de echo 200, echo 500c of echo 550c gebruikt: selecteer of op een pagina
om snel naar het paginamenu te gaan. Selecteer of om een pagina te selecteren.
4
➊
Diepte van de bodem op uw huidige positie.
➋
Watertemperatuur.
➌
Watersnelheid (als er een transducer die de watersnelheid kan meten is
aangesloten).
➍
Zwevende doelen.
➎
Transducerfrequentie.
➏
Schermdiepte als het beeld van rechts naar links gaat.
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
Pagina's weergeven
De pagina Splitszoom
Op de pagina Splitszoom wordt rechts op het scherm een grafische voorstelling van
de echoloodmetingen weergegeven, en een uitvergroot deel hiervan ziet u links op het
scherm.
Selecteer op een pagina MENU > Pagina's > Splitszoom.
De breedte van het zoomscherm vergroten
U kunt de breedte van het vergrote gedeelte van de pagina Splitszoom vergroten.
Selecteer op de pagina Splitszoom achtereenvolgens MENU > Instellen >
Echoloodinstelling > Gesplitste grootte > Groot.
De pagina Gesplitste frequentie
➊
Op de pagina Gesplitste frequentie worden aan de linkerkant van het scherm
echoloodgegevens uit het 77 kHz-bereik weergegeven en aan de rechterkant van het
scherm echoloodgegevens uit het 200 kHz-bereik.
➋
Opmerking: voor de pagina Gesplitste frequentie is het gebruik van een transducer
met dubbele bundel vereist.
➌
➊
Diepte, watertemperatuur en watersnelheid.
➋
Ingezoomde diepteschaal.
➌
Zoomvenster.
➍
Dieptebereik.
➍
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
Selecteer op een pagina MENU > Pagina's > Frequentie.
5
Pagina's weergeven
Logpagina's
U kunt een log van de dieptemetingen (pagina 6) of watertemperatuurmetingen (pagina 7)
in een volledig scherm weergeven. Ook kunt u beide logs tegelijk in een gesplitst scherm
weergeven (pagina 7). De grafische informatie verschuift naar links met het verstrijken
van de tijd.
Als u een logpagina opent, wordt de laatste logpagina weergegeven die u hebt geselecteerd
(diepte, watertemperatuur, of allebei). U kunt dan een andere logpagina selecteren.
➊
➋
➊
➎
De pagina Dieptelog openen
Op de pagina Dieptelog worden de dieptemetingen afgezet tegen de tijd, en dit wordt
grafisch weergegeven.
1. Selecteer op een pagina MENU > Pagina's > Log.
2. Als het temperatuurlog of het gesplitste-schermlog wordt weergegeven, selecteer dan
MENU > Wijzig log > Diepte.
De duur van het dieptelog instellen
Voordat u de duur van het dieptelog kunt instellen, moet u het dieptelog of het gesplitsteschermlog openen.
➏
U kunt de tijdschaal (duur) in het dieptelog wijzigen. Als u een hogere waarde instelt,
kunt u de dieptevariaties gedurende een langere periode bekijken. Als u een lagere waarde
instelt, kunt u meer details voor een kortere periode weergeven.
De duur wordt linksonder in het scherm weergegeven.
De schaal van het dieptelog instellen
➌
➍
Dieptelog
6
➌
Voordat u de dieptebereikschaal kunt instellen, moet u het dieptelog of het gesplitsteschermlog openen.
➐
Temperatuurlog
➊
Diepte op uw huidige positie.
➋
Dieptewaarde bovenaan in log.
➌
Logtijdsduur.
➍
Dieptewaarde onderaan in log.
➎
Watertemperatuur op uw huidige positie.
➏
Temperatuurwaarde bovenaan in log.
➐
Temperatuurwaarde onderaan in log.
Gesplitstschermlog
U kunt de dieptebereikschaal van het dieptelog wijzigen. Wanneer u een hogere waarde
voor de dieptebereikschaal opgeeft, kan er meer variatie in de diepte worden weergegeven.
Wanneer u een lagere waarde voor de dieptebereikschaal opgeeft, kunnen er meer details
in de variatie worden weergegeven. Als de schaal wordt ingesteld op Auto wordt het
dieptebereik automatisch aangepast zodat alle logwaarden binnen de geselecteerde duur
worden weergegeven.
1. Selecteer MENU > Opties dieptelog > Schaal.
2. Selecteer een dieptebereikschaal.
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
Pagina's weergeven
De pagina Temperatuurlog weergeven
De temperatuurlogschaal instellen
1. Selecteer op een pagina MENU > Pagina's > Log.
2. Als het temperatuurlog of het gesplitste-schermlog wordt weergegeven, selecteer dan
MENU > Wijzig log > Temperatuur.
U kunt de temperatuurbereikschaal van het temperatuurlog wijzigen. Wanneer u een
hogere waarde opgeeft, kunt u meer variatie in de temperatuur weergeven. Wanneer u
een lagere waarde kiest, kunt u meer details voor de variatie weergeven. Als de schaal
wordt ingesteld op Auto wordt het temperatuurbereik automatisch aangepast zodat alle
logwaarden binnen de geselecteerde duur worden weergegeven.
Op de pagina Temperatuurlog worden de watertemperatuurmetingen afgezet tegen de tijd,
en dit wordt grafisch weergegeven.
De duur van het temperatuurlog instellen
Voordat u de duur van het temperatuurlog kunt instellen, moet u het temperatuurlog
(pagina 7) of het gesplitste-schermlog (pagina 7) openen.
U kunt de tijdschaal in het watertemperatuurlog wijzigen. Als u een hogere waarde
voor de tijdschaal instelt, kunt u de temperatuurvariaties gedurende een langere periode
bekijken. Als u een lagere waarde voor de tijdschaal instelt, kunt u meer details voor een
kortere periode weergeven.
1. Selecteer MENU > Temp. logopties > Duur.
2. Selecteer een duur.
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
Voordat u de temperatuurbereikschaal kunt instellen, moet u het temperatuurlog (pagina 7)
of het gesplitste-schermlog (pagina 7) instellen.
1. Selecteer MENU > Temp. logopties > Schaal.
2. Selecteer een temperatuurbereikschaal.
Het dieptelog en het temperatuurlog tegelijk weergeven
U kunt het dieptelog en het temperatuurlog tegelijk in het gesplitste-schermlog weergeven.
U kunt vanuit dit scherm de duur van het dieptelog (pagina 6), de schaal van het dieptelog
(pagina 6), de duur van het temperatuurlog (pagina 7) en de schaal van het temperatuurlog
(pagina 7) aanpassen.
1. Selecteer op een pagina MENU > Pagina's > Log.
2. Als het temperatuurlog of het dieptelog wordt weergegeven, selecteer dan MENU >
Wijzig log > Beide.
7
Pagina's weergeven
De pagina Flitser
Op de pagina Flitser wordt echoloodinformatie in een ronde diepteschaal weergegeven.
U ziet dan wat zich onder uw boot bevindt. De schaal ziet eruit als een ring die bovenaan
begint en waarbij de diepte met de klok mee groter wordt. De diepte wordt aangegeven
door de schaal in de ring. Er knippert echoloodinformatie op de ring als die op de
aangegeven diepte wordt ontvangen. De kleuren geven de verschillende sterktes van de
geretourneerde echoloodsignalen aan (zie de tabel op pagina 2).
Selecteer op een pagina MENU > Pagina's > Flitser.
De pagina Cijfers openen
Op de pagina Cijfers worden cijfers in plaats van grafische informatie weergegeven.
Selecteer op een pagina MENU > Pagina's > Cijfers.
De tripteller instellen op nul
Opmerking: het toestel moet worden aangesloten op een transducer met
snelheidswieltje om de tripteller te kunnen gebruiken.
Selecteer op de pagina Cijfers: MENU > Reset tripteller.
➊
➋
8
➊
Diepte op uw huidige positie.
➋
Diepteschaal.
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
De echo gebruiken
De echo gebruiken
Instellingen voor het echoloodscherm
De pagina Volledig scherm, de pagina Splitszoom de pagina Gesplitste frequentie en
de pagina Flitser zijn een visuele representatie van het gebied onder uw boot. Deze
echoloodweergaven kunnen worden aangepast, zoals in de volgende alinea's wordt
uitgelegd.
Het bereik van de diepteschaal aanpassen
Voordat u het bereik van de diepteschaal kunt aanpassen, moet u de pagina Volledig
scherm (pagina 4), de pagina Splitszoom (pagina 5), de pagina Gesplitste frequentie
(pagina 5) of de pagina Flitser (pagina 8) openen.
U kunt het bereik aanpassen van de diepteschaal die rechts op de pagina Volledig scherm,
de pagina Splitszoom, de pagina Gesplitste frequentie wordt weergegeven, en aan de
binnenkant van de flitser. Deze instelling bepaalt hoe diep het echolood naar doelen zoekt.
1. Selecteer MENU > Bereik.
2. Selecteer een optie:
• Als u het toestel het bereik automatisch wilt laten aanpassen op basis van de
diepte, selecteer dan Auto.
of
en selecteer dan ENTER als u het
• Selecteer Handmatig, selecteer
bereik van de diepteschaal handmatig wilt vergroten of verkleinen.
Als u het bereik op een pagina instelt, wordt die instelling ook op alle andere pagina's
toegepast.
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
Zoom aanpassen
U kunt de zoom van de pagina Volledig scherm, de pagina Splitszoom en de pagina
Gesplitste frequentie handmatig aanpassen of het toestel de zoom automatisch laten
aanpassen.
Pas de zoom handmatig aan door het bereik (de hoeveelheid echoloodgegevens die in
het ingezoomde venster wordt weergegeven) te selecteren en een vaste begindiepte te
selecteren. Als u een bereik van 15 meter en een startdiepte van 5 meter selecteert, geeft
het toestel een gebied tussen 5 meter diep en 20 meter diep weer.
Als u de zoom automatisch laat aanpassen, is het bereik op het scherm het gebied dat
wordt weergegeven vanaf de bodem van het water. Als u bijvoorbeeld een bereik van
10 meter selecteert, geeft het toestel een gebied weer vanaf de bodem van het water tot
10 meter boven de bodem.
De zoom handmatig aanpassen
Voordat u de zoom handmatig kunt aanpassen, moet u de pagina Volledig scherm
(pagina 4), de pagina Splitszoom (pagina 5) of de pagina Gesplitste frequentie (pagina 5)
openen.
Het instellen van het bereik van de zoom op een pagina heeft geen gevolgen voor andere
pagina's.
1.
2.
3.
4.
5.
Selecteer Menu > Zoom > Handmatig zoomen > Bereik.
Selecteer het bereik dat u wilt weergeven.
Selecteer Diepte.
of
om het weergavevenster aan te passen.
Selecteer
Selecteer ENTER > OK.
9
De echo gebruiken
De zoom automatisch aanpassen
Voordat u de zoom automatisch kunt laten aanpassen, moet u de pagina Volledig scherm
(pagina 4), de pagina Splitszoom (pagina 5) of de pagina Gesplitste frequentie (pagina 5)
openen.
Het echoloodscherm onderbreken
Voordat u het scherm kunt onderbreken, moet u de pagina Volledig scherm (pagina 4), de
pagina Splitszoom (pagina 5) of de pagina Gesplitste frequentie (pagina 5) openen.
1. Selecteer Menu > Zoom > Autozoom.
2. Selecteer het bereik.
1. Selecteer MENU.
2. Selecteer een optie.
• Voor de echo 200, echo 500c of echo 550c: selecteer Echolood pauzeren/
opwinden.
• Voor de echo 300c: selecteer Echolood pauzeren.
Het scherm op de bodem van het water vergrendelen
Voordat u de zoom kunt aanpassen, moet u de pagina Volledig scherm (pagina 4), de
pagina Splitszoom (pagina 5) of de pagina Gesplitste frequentie (pagina 5) openen.
Het echoloodscherm hervatten
Selecteer nadat u het scherm hebt onderbroken of de geschiedenis van het echolood
hebt bekeken de opties MENU > Hervat echolood.
Het instellen van de zoom op Autozoom op een pagina heeft geen gevolgen voor de
andere pagina's.
U kunt het scherm op de bodem van het water van de pagina Volledig scherm, de pagina
Splitszoom of de pagina Gesplitste frequentie vergrendelen door het bereik te selecteren
en het scherm op de bodem van het water te vergrendelen. Als u bijvoorbeeld een bereik
van 20 meter selecteert, geeft het toestel een gebied weer vanaf de bodem van het water
tot 20 meter boven de bodem. De afstand tot de bodem wordt rechts op het scherm
weergegeven.
Het instellen van de zoom op bodemvergendeling op een pagina heeft geen gevolgen voor
de andere pagina's.
1. Selecteer Menu > Zoom > Bodem vast.
2. Selecteer een bereik.
10
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
De echo gebruiken
Terug in echoloodgeschiedenis
Als u de echo 200, echo 500c of echo 550c gebruikt: u kunt het scherm onderbreken en
dan door het scherm schuiven om de echoloodgeschiedenis weer te geven.
1. Selecteer MENU > Echolood pauzeren/opwinden.
2. Selecteer of om door het scherm te schuiven en de verticale lijn te verplaatsen.
of
om de horizontale dieptelijn aan te passen.
3. Selecteer
De schuifsnelheid van het echoloodscherm instellen
Voordat u de schuifsnelheid van de diepteschaal kunt aanpassen, moet u de pagina
Volledig scherm (pagina 4), de pagina Splitszoom (pagina 5), de pagina Gesplitste
frequentie (pagina 5) of de pagina Flitser (pagina 8) openen.
➋
➊
U kunt bepalen hoe snel de echoloodgegevens van rechts naar links schuiven.
➌
Kies een hogere schuifsnelheid als u meer details wilt zien, met name als u vaart of sleept.
Kies een lagere schuifsnelheid als u de echoloodinformatie langer op het scherm wilt
weergegeven.
Als u de schuifsnelheid op een pagina instelt, wordt die instelling ook op alle andere
pagina's toegepast.
➍
➊
Watertemperatuur op de positie die door de verticale lijn wordt aangegeven.
➋
De schuifbalk geeft aan hoe ver terug in de tijd u bent gegaan.
➌
Diepte van de horizontale lijn.
➍
Diepte op de positie die door de verticale lijn wordt aangegeven.
De echoloodgeschiedenis weergeven
Voordat u uw echoloodgeschiedenis kunt weergeven, moet u eerst de pagina Volledig
scherm (pagina 4), de pagina Splitszoom (pagina 5) of de pagina Gesplitste frequentie
(pagina 5) op de echo 200, echo 500c of echo 550c openen.
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
1. Selecteer MENU > Instellen > Echoloodinstelling > Schuifsnelheid.
2. Selecteer een schuifsnelheid.
De dieptelijn weergeven en aanpassen
Voordat u de dieptelijn kunt weergeven, moet u de pagina Volledig scherm (pagina 4), de
pagina Splitszoom (pagina 5) of de pagina Gesplitste frequentie (pagina 5) openen.
U kunt een horizontale lijn in het echoloodscherm weergeven en aanpassen. De diepte van
de lijn wordt rechts op het scherm aangegeven.
Als u een dieptelijn op een pagina weergeeft, wordt de lijn ook op andere pagina's
weergegeven.
1. Selecteer MENU > Dieptelijn > Aan.
11
De echo gebruiken
2. Als u de dieptelijn wilt aanpassen, selecteer dan
of
.
Een frequentie selecteren
Voordat u een frequentie kunt selecteren, moet u de pagina Volledig scherm (pagina 4), de
pagina Splitszoom (pagina 5) of de pagina Flitser (pagina 8) openen.
Als u een transducer met dubbele bundel gebruikt, kunt u een frequentie van 200 kHz of
77 kHz selecteren.
Bij de frequentie van 200 kHz worden er meer details weergegeven, is de bundel smaller.
Deze frequentie wordt doorgaans in ondiepe wateren gebruikt.
•
•
Selecteer
om zwevende doelen weer te geven als symbolen met
echoloodgegevens op de achtergrond.
om zwevende doelen weer te geven als symbolen met
Selecteer
echoloodgegevens op de achtergrond en diepte-informatie over de doelen.
A-scope
De A-Scope is een verticale flitser rechts op de pagina Volledig scherm waar het bereik tot
de doelen in real-time langs een schaal wordt weergegeven. In deze weergave worden de
meest recentelijk ontvangen echoloodgegevens uitvergroot zodat deze eenvoudiger te zien
zijn. Dit kan handig zijn als u vis wilt detecteren dat zich dicht bij de bodem bevindt.
De frequentie van 77 kHz heeft een bredere bundel en bestrijkt dus een groter gebied.
Hiermee kunt u naar voorwerpen zoeken, zoals takkenbossen, en meer vis zien.
Als u een frequentie op een pagina instelt, wordt die instelling ook op alle andere pagina's
toegepast.
➊
1. Selecteer MENU > Instellen > Echoloodinstelling > Frequentie.
2. Selecteer een frequentie.
De presentatie van zwevende doelen instellen
Voordat u instelt hoe het echolood zwevende doelen interpreteert, moet u de pagina
Volledig scherm (pagina 4), de pagina Splitszoom (pagina 5) of de pagina Gesplitste
frequentie (pagina 5) openen.
Als u de weergave van zwevende doelen op een pagina instelt, wordt die instelling op alle
andere pagina's toegepast.
1. Selecteer MENU > Instellen > Echoloodinstelling > Vissymbolen.
2. Selecteer een optie:
om zwevende doelen weer te geven als symbolen.
• Selecteer
om zwevende doelen weer te geven als symbolen met diepte• Selecteer
informatie over de doelen.
12
➋
➊
A-scope
➋
Diameter van de echoloodkegel op de huidige diepte.
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
De echo gebruiken
Alarmen
2. Geef de waarde (pagina i) van de alarminstelling op.
3. Selecteer ENTER om de waarde te accepteren.
De alarminstelling wordt weergegeven.
4. Selecteer OK of Bevestig.
De alarmen voor diep en ondiep water instellen
U kunt een alarm laten horen als de diepte minder of meer dan een opgegeven waarde is.
Visalarmen instellen
U kunt opgeven dat er een alarm moet afgaan als het toestel een zwevend doel detecteert.
Opmerking: alarminstellingen worden opgeslagen als het toestel wordt uitgeschakeld.
Opmerking: alarminstellingen worden opgeslagen als het toestel wordt uitgeschakeld.
1. Selecteer op een pagina de opties MENU > Instellen > Alarmen.
2. Selecteer een optie:
• Als u een alarm wilt laten afgaan als de diepte minder is dan de opgegeven diepte,
selecteer dan Ondiep water > Aan.
• Als u een alarm wilt laten afgaan als de diepte meer is dan de opgegeven diepte,
selecteer dan Diep water > Aan.
3. Geef de waarde (pagina i) van de alarminstelling op.
4. Selecteer ENTER om de waarde te accepteren.
De alarminstelling wordt weergegeven.
5. Selecteer OK of Bevestig.
1. Selecteer op een pagina achtereenvolgens MENU > Instellen > Alarmen > Vis.
2. Selecteer een optie:
als u een alarm wilt horen voor vissen van alle grootten.
• Selecteer
als u alleen een alarm wilt horen voor middelgrote en grote
• Selecteer
vissen.
als u alleen een alarm wilt horen voor grote vissen.
• Selecteer
Het accuspanningsalarm instellen
U kunt een alarm instellen dat afgaat wanneer de accuspanning is gedaald tot een
opgegeven spanning.
1. Selecteer op een pagina achtereenvolgens MENU > Instellen > Alarmen >
Watertemperatuur > Aan.
2. Geef de waarde (pagina i) van de alarminstelling op.
3. Selecteer ENTER om de waarde te accepteren.
De alarminstelling wordt weergegeven.
4. Selecteer OK of Bevestig.
De A-Scope inschakelen
Ga naar de pagina Volledig scherm (pagina 4) en selecteer MENU > Instellen >
Echoloodinstelling > A-Scope > Aan.
Opmerking: alarminstellingen worden opgeslagen als het toestel wordt uitgeschakeld.
1. Selecteer op een pagina achtereenvolgens MENU > Instellen > Alarmen > Accu >
Aan.
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
Het alarm voor de watertemperatuur instellen
Als het toestel is aangesloten op een temperatuurtransducer kunt u een alarm instellen dat
afgaat als de watertemperatuur met meer dan ± 2 °F (±.1,1 °C) varieert.
Opmerking: alarminstellingen worden opgeslagen als het toestel wordt uitgeschakeld.
13
De echo gebruiken
Het driftalarm instellen
U kunt een alarm instellen dat afgaat als de variaties in diepte op uw huidige positie de
opgegeven diepte overschrijdt.
Opmerking: alarminstellingen worden opgeslagen als het toestel wordt uitgeschakeld.
1. Selecteer op een pagina achtereenvolgens MENU > Instellen > Alarmen > Drift >
Aan.
2. Geef de waarde (pagina i) van de alarminstelling op.
3. Selecteer ENTER om de waarde te accepteren.
De alarminstelling wordt weergegeven.
4. Selecteer OK of Bevestig.
Instellingen voor ruis en de versterking van het
echoloodscherm
U kunt de ruis op het echoloodscherm en de versterking van het echoloodscherm
aanpassen.
Als u de versterking op een pagina instelt, wordt die instelling ook op alle andere pagina's
toegepast.
De versterking handmatig instellen
Voordat u de versterking kunt aanpassen, moet u de pagina Volledig scherm (pagina 4),
de pagina Splitszoom (pagina 5), de pagina Gesplitste frequentie (pagina 5) of de pagina
Flitser (pagina 8) openen.
Opmerking: als u de versterking instelt op de pagina Gesplitste frequentie moet u het
scherm voor 77 kHz en 200 kHz afzonderlijk instellen.
1. Selecteer Menu > Versterking > Handmatig.
om de instelling voor versterking te verhogen tot er ruis in het waterdeel
2. Selecteer
van het scherm wordt weergegeven.
om de versterking te verhogen.
3. Selecteer
De versterking automatisch laten instellen
Voordat u de versterking kunt aanpassen, moet u de pagina Volledig scherm openen
(pagina 4), de pagina Splitszoom (pagina 5), de pagina Gesplitste frequentie (pagina 5) of
de pagina Flitser (pagina 8).
Opmerking: als u de versterking instelt op de pagina Gesplitste frequentie moet u het
scherm voor 77 kHz en 200 kHz afzonderlijk instellen.
1. Selecteer Menu > Versterking.
2. Selecteer een optie:
• Als u het echoloodscherm met een hogere gevoeligheid wilt weergeven en
zwakkere signalen en meer ruis wilt weergeven, selecteer dan Auto-hg.
• Als u het echoloodscherm met normale gevoeligheid wilt weergeven selecteer dan
Auto-gm.
• Als u het echoloodscherm met lagere gevoeligheid en minder ruis wilt weergeven
selecteer dan Auto-gm.
Met de instelling voor versterking regelt u de gevoeligheid van de echoloodontvanger om
de waterdiepte en helderheid van het water te compenseren. Verhoog de versterking als u
meer details wilt zien. Als het scherm onoverzichtelijk is, verlaagt u de versterking.
Als u de versterking handmatig wilt instellen, verhoog dan de instelling voor de
versterking tot er ruis in het waterdeel van het scherm zichtbaar wordt, en verlaag de
versterking dan enigszins.
14
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
De echo gebruiken
Ruisonderdrukking instellen
Voordat u de ruisonderdrukking kunt instellen, moet u de pagina Volledig scherm
(pagina 4), de pagina Splitszoom (pagina 5) of de pagina Gesplitste frequentie (pagina 5)
openen.
U kunt de weergave van zwakke echoloodsignalen tot een minimum beperken door de
instelling voor ruisonderdrukking te verhogen.
Als u de ruisonderdrukking op een pagina instelt, wordt die instelling ook op alle andere
pagina's toegepast.
Opmerking: als u de ruisonderdrukking instelt op de pagina Gesplitste frequentie
moet u het scherm voor 77 kHz en 200 kHz afzonderlijk instellen.
1. Selecteer MENU > Instellen > Echoloodinstelling > Ruisonderdrukking.
2. Selecteer het ruisonderdrukkingsniveau.
Oppervlakteruis verbergen
Voordat u oppervlakteruis kunt verbergen, moet u de pagina Volledig scherm (pagina 4),
de pagina Splitszoom (pagina 5) of de pagina Gesplitste frequentie (pagina 5) openen.
U kunt instellen of u de echoloodsignalen nabij het wateroppervlak wilt weergeven. Als u
de oppervlakteruis verbergt, wordt de weergave overzichtelijker.
Als u oppervlakteruis op een pagina weergeeft of verbergt, wordt die instelling op alle
andere pagina's toegepast.
Waarden in het echolood
U kunt aanpassen welke waarden (watertemperatuur, batterijspanning, watersnelheid
en watersnelheidsmeter) worden weergegeven op de pagina Volledig scherm, de pagina
Splitszoom en de pagina Gesplitste frequentie. Het is mogelijk de grootte van de waarden
aan te passen.
Opmerking: het toestel moet zijn aangesloten op een temperatuurtransducer om de
watertemperatuur te kunnen weergeven. Het toestel moet worden aangesloten op een
transducer met snelheidswieltje om de watersnelheid te kunnen weergeven.
De watertemperatuur weergeven
Voordat u de watertemperatuur kunt weergeven, moet u de pagina Volledig scherm
(pagina 4), de pagina Splitszoom (pagina 5) of de pagina Gesplitste frequentie (pagina 5)
openen.
1. Selecteer MENU > Instellen > Cijfers echolood > Watertemperatuur.
2. Selecteer Auto.
De watersnelheid weergeven
Voordat u de watersnelheid kunt weergeven, moet u de pagina Volledig scherm (pagina 4),
de pagina Splitszoom (pagina 5) of de pagina Gesplitste frequentie (pagina 5) openen.
1. Selecteer MENU > Instellen > Cijfers echolood > Watersnelheid.
2. Selecteer Auto.
Selecteer MENU > Instellen > Echoloodinstelling > Oppervlakteruis > Verbergen.
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
15
De echo gebruiken
De batterijspanning weergeven
Voordat u de batterijspanning kunt weergeven, moet u de pagina Volledig scherm
(pagina 4), de pagina Splitszoom (pagina 5) of de pagina Gesplitste frequentie (pagina 5)
openen.
1. Selecteer MENU > Instellen > Cijfers echolood > Accu.
2. Selecteer Toon.
De watersnelheidmeter weergeven
Voordat u de meter kunt weergeven, moet u de pagina Volledig scherm (pagina 4), de
pagina Splitszoom (pagina 5) of de pagina Gesplitste frequentie (pagina 5) openen.
Zie pagina 8 als u de meter wilt instellen op nul.
1. Selecteer MENU > Instellen > Cijfers echolood > Tripteller.
2. Selecteer Auto.
De cijfergrootte instellen
Voordat u de cijfergrootte kunt instellen, moet u de pagina Volledig scherm (pagina 4), de
pagina Splitszoom (pagina 5) of de pagina Gesplitste frequentie (pagina 5) openen.
Kalibratie
De kielcorrectie instellen
De kielcorrectie compenseert de afstand (offset) tussen de transducer en de onderkant van
de kiel, zodat u de diepte kunt meten vanaf de bodem van de kiel in plaats van vanaf de
positie van de transducer.
1. Selecteer een optie op basis van de locatie van de transducer:
• Als de transducer op de waterlijn ➊ is geïnstalleerd, meet u de afstand tussen de
locatie van de transducer en de kiel van de boot. Geef deze waarde als positief
getal op in stap 4 en 5.
• Als de transducer onder aan de kiel ➋ is geïnstalleerd, meet u de afstand tussen de
transducer en de waterlijn. Geef deze waarde als negatief getal op in stap 4 en 5.
➊
1. Selecteer MENU > Instellen > Cijfers echolood > Cijfergrootte.
2. Selecteer een cijfergrootte.
➋
2. Selecteer op een pagina het volgende: MENU > Instellen > Kalibratie >
Kielcorrectie.
en
om positief (+) of negatief (-) te selecteren op basis van de locatie
3. Gebruik
van de transducer.
16
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
De echo gebruiken
4. Geef de waarde (pagina i) van de correctie op.
5. Selecteer ENTER.
6. Controleer de kielcorrectiewaarde in het scherm Kalibratie om er zeker van te zijn dat
u de juiste waarde hebt opgegeven.
De watertemperatuurcorrectie instellen
De temperatuurcorrectie compenseert de temperatuurmeting van een temperatuursensor.
De watersnelheidsensor kalibreren
1. Selecteer op een pagina het volgende: MENU > Instellen > Kalibratie > Kalibreer
vaarsnelheid.
2. Volg de instructies op het scherm.
Opmerking: zorg ervoor dat u de topsnelheid opgeeft zoals dat door een externe bron
wordt gemeten, zoals een GPS. (Geef niet de waarde voor watersnelheid op in het scherm
Kalibreer vaarsnelheid.)
1. Meet de watertemperatuur aan de hand van een transducer met temperatuursensor die
is aangesloten op de echo.
2. Meet de watertemperatuur met een thermometer of een andere temperatuursensor die
nauwkeuriger is.
3. Trek de in stap 1 gemeten watertemperatuur af van de watertemperatuur die u hebt
gemeten in stap 2.
Het resultaat is de temperatuurcorrectie. Voer deze waarde in stap 5 en 7 in als een
positief getal als de op de echo aangesloten sensor een koudere watertemperatuur
aangeeft dan in werkelijkheid het geval is. Voer deze waarde in stap 5 en 7 in als een
negatief getal als de op de echo aangesloten sensor een warmere watertemperatuur
aangeeft dan in werkelijkheid het geval is.
4. Selecteer op een pagina het volgende: MENU > Instellen > Kalibratie >
Temperatuurcorrectie.
en
om positief (+) of negatief (-) te selecteren, gebaseerd op de
5. Gebruik
waarde die in stap 3 is gemeten.
6. Geef de waarde (pagina i) van de alarminstelling op.
7. Selecteer ENTER.
8. Controleer de waarde voor de temperatuurcorrectie in het kalibratiescherm om er
zeker van te zijn dat u de juiste waarde hebt opgegeven.
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
17
Appendix
Appendix
Specificaties
Specificatie
Afmetingen
Temperatuurbereik
echo 200: van -15°C tot 70°C (5°F tot 158°F)
echo 300c/500c/550c: van -15°C tot 55°C
(5°F tot 131°F )
Kompasveilige afstand
echo 200: 250 mm (9,9 inch)
echo 300c: 350 mm (13,8 inch)
echo 500c/550c: 400 mm (15,75 inch)
Spanningsbereik van voedingsbron
10–28 Vdc
Nominale stroom
1A
Zekering
AGC/3AG - 3,0 A
Diepte zoetwater*
echo 200/300c: 457 m (1500 voet)
echo 500c/550c: 579 m (1900 voet)
Diepte zoutwater*
echo 200/300c: 183 m (600 voet)
echo 500c/550c: 213 m (700 voet)
*De maximale diepte is afhankelijk van het zoutgehalte van het water, de bodemsoort en andere
wateromstandigheden.
De transducer die bij de echo 200/300c/500/550c wordt geleverd, heeft een bundelbreedte
van 15 graden en 45 graden bij 3 dB. Als deze transducer in combinatie met de echo wordt
gebruikt, kan deze de kleinste signalen tot 60 en 120 graden detecteren. De prestaties in
diep en ondiep water zijn gemaximaliseerd; in ondiep water laten de echo’s meer vis zien,
en in het diepe bereik worden meer structuur en bodemcontouren weergegeven.
18
De behuizing schoonmaken
Opmerking
Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen
kunnen beschadigen.
1. Maak de behuizing van het toestel (niet het scherm) schoon met een doek die is
bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
2. Veeg het toestel vervolgens droog.
Het scherm schoonmaken
Opmerking
Schoonmaakmiddelen met ammoniak beschadigen de antispiegelende coating.
Het toestel is voorzien van een speciale antispiegelende coating die gevoelig is voor
huidvetten, was en schurende reinigingsmiddelen.
1. Gebruik lenzenvloeistof (die specifiek geschikt is voor antispiegelende coatings) en
een schone, pluisvrije doek.
2. Veeg het scherm voorzichtig met een schone, pluisvrije doek schoon.
Systeeminstellingen
De taal instellen
1. Selecteer op een pagina MENU > Instellen > Eenheden > Taal.
2. Selecteer de taal.
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
Appendix
Eenheden instellen
U kunt de eenheden instellen die op de echo worden weergegeven.
1. Selecteer op een pagina MENU > Instellen > Eenheden.
2. Selecteer een optie:
• Selecteer Diepte en daarna Voeten (ft), Meters (m) of Vadems (fa).
• Selecteer Temperatuur en vervolgens Fahrenheit (°F) of Celsius (°C).
• Selecteer Watersnelheid en Mijl/uur (mh), Km/uur (kh) of Knopen (kt).
• Selecteer Afstand en Statuut (mi, ft), Metrisch (km, m), Zeemijlen (nm, ft) of
Zeemijlen (nm, m).
Systeeminformatie weergeven
Selecteer op een pagina MENU > Instellen > Systeem > Systeeminformatie.
De fabrieksinstellingen herstellen
Opmerking: tijdens deze procedure worden alle gegevens verwijderd die u hebt
ingevoerd.
Selecteer op een pagina achtereenvolgens MENU > Instellen > Systeem >
Systeeminformatie > Fabrieksinstellingen > Ja.
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR DE ECHO 200, ECHO 300C, ECHO 500C OF ECHO 550C TE GEBRUIKEN GAAT
U ERMEE AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN DOOR DE VOORWAARDEN VAN DE
VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST. LEES DEZE OVEREENKOMST
ZORGVULDIG.
Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent u een beperkte licentie toe om de
software die is ingebouwd in dit toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij
het normale gebruik van dit product. De titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in
en op de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar dochtermaatschappijen.
U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of haar externe leveranciers en wordt
beschermd door de wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde Staten van Amerika
en internationale verdragen inzake auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie en
code van de Software, waarvan de broncode niet wordt verschaft, waardevolle handelsgeheimen van
Garmin en/of haar externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm een waardevol
handelsgeheim van Garmin en/of haar externe leveranciers blijft. U verklaart dat u de software of elk
deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of
reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis
van de software. U verklaart dat u de software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de
exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of van andere landen schenden.
Hg
LAMPEN IN DE ECHO 500C EN ECHO 550C BEVATTEN KWIK EN DIENEN
TE WORDEN GERECYCLED OF WEGGEGOOID VOLGENS PLAATSELIJKE,
PROVINCIALE OF LANDELIJKE WET- EN REGELGEVING.
Ga voor meer informatie naar:
www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
19
Index
Index
A
accuspanning
alarm 13
tonen 16
alarmen
accuspanning 13
diep en ondiep water 13
drift 14
temperatuur 13
vis 13
zoemer 2
A-scope 12
B
bereik 9, 10
bodem vast 10
C
cijfers
echolood 15
grootte op scherm 16
tonen 15
Cijfers, pagina 8
contrast, scherm 2
correctie watertemperatuur 17
20
D
dag- en nachtinstellingen 2
dieptelijn 11
dieptelog
schaal 6
tijdsduur 6
weergeven 7
diepteschaal 9
diepwateralarm 13
driftalarm 14
E
echoloodgeschiedenis 11
echolood pauzeren/opwinden 10, 11
eenheden 19
F
fabrieksinstellingen, terugzetten 19
Flitser, pagina 8
frequentie
selecteren 12
I
identificatienummer 19
K
kalibratie
kielcorrectie 16
temperatuurcorrectie 17
watersnelheidsensor 17
kielcorrectie 16
kilometerteller
opnieuw instellen 8
tonen 16
kleurenschema 2
kleurmodus 2
knoppen 1
kompasveilige afstand 18
L
lijn, diepte 11
Log, pagina 6
temperatuur 7
G
gesplitste grootte 5
M
maateenheden 19
H
helderheid 1
N
nacht- en daginstellingen 2
O
ondiep-wateralarm 13
oppervlakteruis 15
P
pagina’s 4
productondersteuning, contact opnemen i
R
reinigen
behuizing 18
scherm 18
ruisonderdrukking 15
S
scherm
contrast 2
dag of nacht 2
helderheid 1
hervatten na onderbreken 10
onderbreken 10
schermverlichting 1
schuifsnelheid 11
sensor, snelheid, kalibreren 17
snelheidssensor, kalibreren 17
snelheid, weergeven 15
softwareversie 19
spanningsalarm 13
Splitszoom, pagina 5
symbolen, vis 12
systeeminformatie 19
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
Index
T
taal 18
temperatuuralarm 13
temperatuurcorrectie 17
temperatuurlog
schaal 7
tijdsduur 7
weergeven 7
temperatuur, weergeven 15
toestel registreren i
toetsen 1
Z
zoemer 2
zoomen
automatisch aanpassen 10
gesplitst scherm 5
handmatig aanpassen 9
V
versie, software 19
versterking
automatisch instellen 14
handmatig instellen 14
vis
alarm 13
symbolen 12
Volledig scherm, pagina 4
W
waarden in het echolood 15
watersnelheid
kilometerteller, weergeven 16
sensor, kalibreren 17
tonen 15
watertemperatuuralarm 13
watertemperatuur, weergeven 15
echo 200, echo 300c, echo 500c en echo 550c - gebruikershandleiding
21
© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Verenigde Staten.
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk.
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Maart 2011
Onderdeelnummer 190-01313-35 Rev. A
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising