Garmin | echo™ 200 | User manual | Garmin echo™ 200 Korisnički priručnik

Garmin echo™ 200 Korisnički priručnik
echo™ 200, 300c, 500c i 550c
korisnički priručnik
© 2011. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Osim kao što je ovdje izričito navedeno, nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, kopirati, prenositi, dijeliti, preuzimati ili pohranjivati na bilo kojem mediju za pohranu u
bilo koju svrhu bez pisanog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin dopušta preuzimanje jedne kopije ovog priručnika na tvrdi disk ili drugi elektronički medij za pohranu radi pregledavanja i ispisa jedne kopije
ovog priručnika ili dosadašnje revizije, pod uvjetom da takva elektronička ili ispisana kopija ovog priručnika mora sadržavati cjelokupni tekst ove obavijesti o autorskom pravu, a pritom je daljnja neovlaštena
komercijalna distribucija ovog priručnika i dosadašnjih revizija strogo zabranjena.
Informacije u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili
organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite web-mjesto tvrtke Garmin (www.garmin.com) i potražite najnovija ažuriranja i dodatne informacije o korištenju i radu ovog i drugih proizvoda tvrtke
Garmin.
Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. echo™ je trgovački znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih
podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Uvod
Uvod
 Upozorenje
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži
upozorenja i druge važne informacije.
Ovaj priručnik uključuje podatke za Fishfinder uređaje echo™ 200, echo 300c,
echo 500c i echo 550c.
Registracija uređaja
Pomognite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online registracije
već danas.
• Posjetite http://my.garmin.com.
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Kontaktiranje službe za korisničku podršku tvrtke
Garmin
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, obratite se Službi za korisničku podršku
tvrtke Garmin.
• Nalazite li se u SAD-u, posjetite www.garmin.com/support ili se obratite
u tvrtku Garmin USA na telefonski broj (913) 397.8200 ili (800) 800.1020.
• Nalazite li se u UK-u, obratite se u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na telefonski
broj 0808 2380000.
• Nalazite li se u Europi, idite na www.garmin.com/support i pritisnite
Contact Support za podršku unutar države.
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Oznake u priručniku
U ovom priručniku termin “odabir” koristi se za opis sljedećih radnji:
• Označavanje stavke izbornika i pritisak na ENTER.
• Pritisak na tipku poput ENTER ili MENU.
Nakon što dobijete uputu za odabir stavki izbornika, u tekstu se mogu pojaviti
manje strelice (>). One navode na označavanje niza stavki pomoću tipki
ili
(stranica 1), nakon čega je potrebno pritisnuti tipku ENTER nakon svake
stavke. Na primjer, ako vidite “odaberite MENU > Pauziraj/Premotaj sonar,”
pritisnite MENU, pritisnite
ili
sve do označavanja tipke Pauziraj/
Premotaj sonar, a zatim pritisnite ENTER.
Unos numeričkih vrijednosti
Numeričke vrijednosti unose se prilikom postavljanja alarma ili postavljanja
pomak.
1. Odaberite vrijednost prve znamenke pomoću
i .
2. Odaberite opciju:
• Kod uređaja echo 200, echo 500c i echo 550c, odaberite za prijelaz
na sljedeću znamenku.
• Kod uređaja echo 300c, odaberite ENTER za prijelaz na sljedeću
znamenku.
3. Ponovite korake 1 i 2 za podešavanje vrijednosti svih znamenki.
i
Uvod
Sadržaj
Uvod................................................................................................ i
Registracija uređaja.....................................................................................i
Kontaktiranje službe za korisničku podršku tvrtke Garmin..........................i
Oznake u priručniku....................................................................................i
Unos numeričkih vrijednosti........................................................................i
Početak rada................................................................................. 1
Tipke.......................................................................................................... 1
Uključivanje i isključivanje uređaja............................................................ 1
Zaslon u boji ili sivih nijansi....................................................................... 1
Konfiguriranje Početnih postavki uređaja.................................................. 1
Automatsko uključivanje uređaja............................................................... 1
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja................................................... 1
Podešavanje sheme boja.......................................................................... 2
Postavljanje načina rada boje................................................................... 2
Podešavanje kontrasta uređaja echo 200................................................. 2
Postavljanje generatora zvučnog signala.................................................. 2
Vremenski istek izbornika.......................................................................... 3
Korištenje funkcije za brzo podešavanje................................................... 3
Stranice zapisnika..................................................................................... 6
Stranica Bljeskalica................................................................................... 8
Otvaranje stranice Brojevi......................................................................... 8
Korištenje uređaja echo............................................................... 9
Postavke zaslona sonara.......................................................................... 9
Alarmi...................................................................................................... 13
Postavke zvuka i osjetljivosti sonara....................................................... 14
Brojevi sonara......................................................................................... 15
Kalibracija................................................................................................ 16
Dodatak....................................................................................... 18
Specifikacije............................................................................................ 18
Čišćenje vanjskog kućišta....................................................................... 18
Čišćenje zaslona..................................................................................... 18
Postavke sustava.................................................................................... 18
Licencni ugovor za softver....................................................................... 19
Indeks.......................................................................................... 20
Pregled stranica........................................................................... 4
Odabir stranice.......................................................................................... 4
Stranica Cijeli zaslon................................................................................. 4
Stranica Podijeljeno zumiranje.................................................................. 5
Stranica Podijeljena frekvencija................................................................ 5
ii
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Početak rada
Početak rada
Tipke
Uključivanje i isključivanje uređaja
Pritisnite
.
Zaslon u boji ili sivih nijansi
Uređaj echo 200 ima zaslon sivih nijansi. Uređaji echo 300c, echo 500c i echo
550c imaju zaslone u boji.
Konfiguriranje Početnih postavki uređaja
Prije prvog uključivanja uređaja potrebno je konfigurirati niz početnih postavki.
Te postavke moraju se konfigurirati i prilikom vraćanja originalnih tvorničkih
postavki (stranica 19). Svaku od tih postavki možete ažurirati i kasnije.
1. Uključite uređaj.
Uređaj će zatražiti da unesete početne postavke uređaja.
2. Slijedite upute na zaslonu.
echo 300c
MENU
Prikaz ili skrivanje popisa opcija.
ENTER
Odabir stavke izbornika.
echo 200, echo 500c
i echo 550c
Kretanje kroz opcije ili izmjena postavki.
Odabir opcija stranice (stranica 4) kod uređaja echo 200, echo 500c
i echo 550c.
Uključivanje i isključivanje uređaja i podešavanje pozadinskog
osvjetljenja.
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Automatsko uključivanje uređaja
Uređaj možete postaviti tako da se uključuje prilikom priključivanja na
napajanje.
Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavljanje > Sustav >
Automatsko napajanje > Uključeno.
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavljanje > Sustav >
Pozadinsko osvjetljenje.
2. Odaberite
i
za podešavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja.
1
Početak rada
SAVJET: Pritisnite za otvaranje trake za podešavanje pozadinskog
osvjetljavanja. Više puta pritisnite za kretanje kroz postavke svjetline.
Podešavanje sheme boja
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Postavke sonara >
Shema boja.
2. Odaberite shemu boja.
Prije podešavanja sheme boja, potrebno je otvoriti stranicu Cijeli zaslon
(stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5), stranicu Podijeljena
frekvencija (stranica 5) ili stranicu Bljeskalica (stranica 8).
Postavljanje načina rada boje
Kod uređaja echo 300c, echo 500c i echo 550c, možete odabrati shemu boja
koja se prikazuje na sonarnom zaslonu.
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Sustav > Način rada
boja.
2. Odaberite Dan ili Noć.
Shema boja Boja
Opis
Bijela
Žuta
Snažne povratne informacije
Ljubičasta
Srednje povratne informacije
Plava
Slabe povratne informacije
Bijela (Crna u
Bez povratnih informacija
noćnom načinu rada)
Plava
echo 200
2
Crvena
Snažne povratne informacije
Žuta
Srednje povratne informacije
Svijetlo plava
Slabe povratne informacije
Plava
Bez povratnih informacija
Tamniji tonovi
Snažnije povratne informacije
Svjetliji tonovi
Slabije povratne informacije
Bijela
Bez povratnih informacija
Kod uređaja echo 300c, echo 500c i echo 550c, moguće je odabrati način rada
boje (za dnevno i noćno korištenje) zaslona sonara.
Podešavanje kontrasta uređaja echo 200
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Sustav > Kontrast.
2. Odaberite
ilir
za podešavanje kontrasta.
SAVJET: Držite
ili
za brža veća podešavanja.
3. Odaberite ENTER.
Postavljanje generatora zvučnog signala
Možete odrediti kada će uređaj ispuštati zvučne signale.
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Sustav > Generator
zvučnog signala.
2. Odaberite opciju:
• Za zvučno upozorenje prilikom odabira stavke i pri pokretanju alarma,
odaberite Uključeno.
• Za zvučno upozorenje jedino pri pokretanju alarma, odaberite Samo
alarmi.
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Početak rada
Vremenski istek izbornika
Ako je izbornik otvoren tijekom 15 sekundi u kojem vremenu nijedna tipka nije
odabrana, izbornik će se zatvoriti i prikazat će se prethodni zaslon.
Korištenje funkcije za brzo podešavanje
Prije korištenja brzog podešavanja, otvorite stranicu Cijeli zaslon (stranica 4),
stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5), stranicu Podijeljena frekvencija
(stranica 5) ili stranicu Bljeskalica (stranica 8).
Nakon podešavanja postavke i vraćanja na stranicu, možete se brzo vratiti na
opcije postavki.
Nakon povrata na stranicu odaberite
ili
.
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
3
Pregled stranica
Pregled stranica
Stranice omogućuju pregled podataka o sonaru u različitim formatima.
• Tri stranice sonara
◦◦ Stranica Cijeli zaslon (stranica 4)
◦◦ Stranica Podijeljeno zumiranje (stranica 5)
◦◦ Stranica Podijeljena frekvencija (stranica 5)
• Stranica zapisnika temperature ili dubine (stranica 6)
• Stranica Bljeskalica (stranica 8)
• Stranica Brojevi (stranica 8)
Stranica Cijeli zaslon
Stranica Cijeli zaslon prikazuje grafikon preko cijelog zaslona s očitanjima
sonara sonde.
Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Stranice > Cijeli zaslon.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Odabir stranice
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Stranice.
2. Odaberite stranicu.
SAVJET: Prilikom korištenja uređaja echo 200, echo 500c ili echo 550c,
odaberite ili na bilo kojoj stranici za brz pristup izborniku stranice.
Odaberite ili za odabir stranice.
4
➊
Dubina dna na trenutnoj lokaciji.
➋
Temperatura vode.
➌
Brzina vode (ako je priključena sonda omogućena za brzinu kroz
vodu).
➍
Podvodni objekti.
➎
Frekvencija sonde.
➏
Dubina zaslona kako se zaslon pomiče s desna u lijevo.
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Pregled stranica
Stranica Podijeljeno zumiranje
Stranica Podijeljeno zumiranje prikazuje grafikon preko cijelog zaslon s
očitanjima sonara na desnoj strani zaslona i povećani dio tog grafikona na
lijevoj strani zaslona.
Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Stranice > Podijeljeno zumiranje.
Povećanje širine zaslona zumiranja
Širinu povećanog dijela stranice Podijeljeno zumiranje možete povećati.
Na stranici Podijeljeno zumiranje odaberite MENU > Postavke >
Postavke sonara > Veličina podjele > Veliko.
Stranica Podijeljena frekvencija
➊
Na stranici Podijeljena frekvencija, lijeva strana stranice prikazuje podatke
sonara frekvencije 77 kHz, dok desna strana zaslona prikazuje podatke sonara
frekvencije 200 kHz.
➋
NAPOMENA: Stranica Podijeljena frekvencija zahtjeva korištenje sonde
s dvostrukom zrakom.
➌
➍
➊
Dubina, temperatura vode i brzina kroz vodu.
➋
Zumirano mjerilo dubine.
➌
Prozor za zumiranje.
➍
Raspon dubina.
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Stranice > Podijeljena frekvencija.
5
Pregled stranica
Stranice zapisnika
➏
Vrijednost temperature na vrhu zapisnika.
➐
Vrijednost temperature na dnu zapisnika.
Zapisnik očitanja dubine (stranica 6) ili očitanja temperature vode (stranica 7)
možete pregledati preko cijelog zaslona. Oba zapisnika možete i istovremeno
pregledati na podijeljenom zaslonu (stranica 7). Grafikon se pomiče ulijevo
prilikom dobivanja informacija.
Otvaranje stranice Zapisnik dubine
Stranica Zapisnik dubine tijekom vremena vodi grafički zapisnik očitanja dubine.
Pri otvaranju stranice zapisnika prikazuje se posljednja odabrana stranica
zapisnika (dubina, temperatura vode ili oboje). Tada možete odabrati drugačiju
stranicu zapisnika.
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Stranice > Zapisnik.
2. Ako se prikazuje zapisnik temperature ili zapisnik podijeljenog zaslona,
odaberite MENU > Promijeni zapisnik > Dubina.
➊
➋
➊
➎
Postavljanje trajanja zapisnika dubine
➏
Prije nego postavite trajanje zapisnika dubine, potrebno je otvoriti zapisnik
dubine ili zapisnik podijeljenog zaslona.
Vremensko mjerilo (trajanje) može se promijeniti u zapisniku dubine.
Povećanjem trajanja možete vidjeti odstupanja dubine tijekom dužeg
vremenskog razdoblja. Smanjivanjem trajanja možete vidjeti više
pojedinosti tijekom kraćeg vremenskog razdoblja.
➌
➍
Zapisnik dubine
6
➌
➐
Zapisnik temperature
Trajanje će se prikazati u donjem lijevom kutu zaslona.
Zapisnik podijelje­
nog zaslona
➊
Dubina trenutne lokacije.
➋
Vrijednost dubine na vrhu zapisnika.
➌
Trajanje zapisnika.
➍
Vrijednost dubine na dnu zapisnika.
➎
Temperatura vode na trenutnoj lokaciji.
Postavljanje mjerila zapisnika dubine
Prije nego postavite mjerilo raspona dubine morate otvoriti zapisnik dubine
ili zapisnik podijeljenog zaslona.
Na zapisniku dubine možete promijeniti mjerilo raspona dubine. Povećanje
mjerila raspona dubine omogućuje pregled više varijacija u dubinu.
Smanjivanjem mjerila za raspon dubine možete vidjeti više pojedinosti
u odstupanju. Kad je mjerilo postavljeno na Auto, raspon dubine automatski
se podešava za prikaz svih vrijednosti zapisnika unutar odabranog trajanja.
1. Odaberite MENU > Opcije zapisnika dubine > Mjerilo.
2. Odabir mjerila raspona dubine.
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Pregled stranica
Pregled stranice zapisnika temperature
Postavljanje mjerila zapisnika temperature
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Stranice > Zapisnik.
2. Ako se prikazuje zapisnik temperature ili zapisnik podijeljenog zaslona,
odaberite MENU > Promijeni zapisnik > Temperatura.
U zapisniku temperature možete promijeniti mjerilo raspona temperature.
Povećavanjem mjerila za raspon temperature možete vidjeti više odstupanja
u temperaturi. Smanjivanjem mjerila za raspon temperature možete vidjeti
više pojedinosti u odstupanju. Kad je mjerilo postavljeno na Auto, raspon
temperature automatski se podešava za prikaz svih vrijednosti zapisnika
unutar odabranog trajanja.
Stranica Zapisnik temperature prikazuje grafički zapisnik očitanja temperature
vode tijekom vremena.
Postavljanje trajanja zapisnika temperature
Prije nego postavite trajanje zapisnika temperature, morate otvoriti zapisnik
temperature (stranica 7) ili zapisnik podijeljenog zaslona (stranica 7).
Vremensko mjerilo možete promijeniti na zapisniku temperature vode.
Povećanjem vremenskog mjerila možete vidjeti odstupanja temperature
u dužem vremenskom razdoblju. Smanjivanjem vremenskog mjerila možete
vidjeti više pojedinosti u kraćem vremenskom razdoblju.
1. Odaberite MENU > Opcije zapisnika temperature > Trajanje.
2. Odaberite trajanje.
Prije nego postavite mjerilo raspona temperature, potrebno je otvoriti zapisnik
temperature (stranica 7) ili zapisnik podijeljenog zaslona (stranica 7).
1. Odaberite MENU > Opcije zapisnika temperature > Mjerilo.
2. Odaberite mjerilo raspona temperature.
Istovremeni pregled zapisnika dubine i zapisnika temperature
Zapisnik dubine i zapisnik temperature možete istovremeno pregledati
u zapisniku podijeljenog zaslona. Na ovom zaslonu možete podesiti trajanje
zapisnika dubine (stranica 6), mjerilo zapisnika dubine (stranica 6), trajanje
zapisnika temperature (stranica 7) ili mjerilo zapisnika temperature (stranica 7).
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Stranice > Zapisnik.
2. Ako se prikazuje zapisnik temperature ili zapisnik dubine, odaberite MENU
> Promijeni zapisnik > Oboje.
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
7
Pregled stranica
Stranica Bljeskalica
Stranica Bljeskalica prikazuje podatke o sonaru na cirkularnom mjerilu dubine,
na način da prikazuje ono što se nalazi ispod plovila. Organizirana je u obliku
prstena koji počinje na vrhu i nastavlja se u smjeru kazaljke na satu. Dubinu
označava mjerilo u prstenu. Podaci o sonaru bljeskaju na prstenu nakon
njihovog prijema pri označenoj dubini. Boje označavaju različite jačine
povratnih informacija sonara (pogledajte tablicu na stranica 2).
Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Stranice > Bljeskalica.
Otvaranje stranice Brojevi
Stranica Brojevi prikazuje numeričke podatke umjesto grafikona.
Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Stranice > Brojevi.
Ponovno postavljanje odometra na nulu
NAPOMENA: Za korištenje odometra uređaj mora biti priključen na sondu
kotačića za brzinu.
Na stranici Brojevi odaberite MENU > Ponovno postavljanje odometra.
➊
➋
8
➊
Dubina trenutne lokacije.
➋
Mjerilo dubine.
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Korištenje uređaja echo
Korištenje uređaja echo
Postavke zaslona sonara
Stranica Cijeli zaslon, stranica Podijeljeno zumiranje, stranica Podijeljena
frekvencija i stranica Bljeskalica vizualni su prikaz područja ispod plovila.
Te prikaze sonara moguće je prilagoditi u sljedećim paragrafima.
Podešavanje dometa mjerila dubine
Prije podešavanja dometa mjerila dubine potrebno je otvoriti stranicu Cijeli
zaslon (stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5), stranicu
Podijeljena frekvencija (stranica 5) ili stranicu Bljeskalica (stranica 8).
Domet mjerila dubine možete podesiti na desnoj strani stranice Cijeli zaslon,
stranice Podijeljeno zumiranje i stranice Podijeljena frekvencija, kao i unutar
bljeskalice. Ovom postavkom određujete na kojoj će dubini sonda pretraživati
objekte.
1. Odaberite MENU > Domet.
2. Odaberite opciju:
• Kako bi uređaj automatski podesio domet prema dubini, odaberite
Automatski.
• Za ručno povećanje ili smanjenje dometa mjerila dubine, odaberite
Ručno, odaberite
ili , a zatim odaberite ENTER.
Kad postavite domet na jednoj stranici, ta se postavka primjenjuje i na
druge stranice.
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Podešavanja zumiranja
Zumiranje možete ručno podesiti na stranici Cijeli zaslon, stranici Podijeljeno
zumiranje i stranici Podijeljena frekvencija ili pak možete dozvoliti automatsko
podešavanje zumiranja.
Ručno podesite zumiranje odabirom raspona (količina podataka sonara koja
će se prikazivati u zumiranom prozoru) i odabirom fiksne početne dubine. Na
primjer, odaberete li raspon od 15 metara i početnu dubinu od 5 metara, uređaj
će prikazati područje od 5 metara do 20 metara u dubinu.
Kod automatskog podešavanja zumiranja, raspon je područje koje će se
prikazivati na zaslonu od kontura dna vode. Na primjer, odaberete li raspon
od 10 metara, uređaj će prikazati područje od dna do 10 metara iznad dna.
Ručno podešavanje zumiranja
Prije nego ručno podesite zumiranje, prvo morate otvoriti stranicu Cijeli zaslon
(stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5) ili stranicu Podijeljena
frekvencija (stranica 5).
Postavljanje raspona zumiranja na jednoj stranici neće utjecati na druge stranice.
1.
2.
3.
4.
5.
Odaberite Izbornik > Zumiranje > Ručno zumiranje > Raspon.
Odaberite raspon koji želite prikazivati.
Odaberite Dubina.
Odaberite
ili
za podešavanje prozora pregleda.
Odaberite ENTER > Gotovo.
9
Korištenje uređaja echo
Automatsko podešavanje zumiranja
Pauziranje zaslona sonara
Prije nego pauzirate zaslon, prvo morate otvoriti stranicu Cijeli zaslon
(stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5) ili stranicu
Podijeljena frekvencija (stranica 5).
Postavljanje postavke zumiranja na Automatsko zumiranje na jednoj stranici
neće utjecati na druge stranice.
1. Odaberite MENU.
2. Odaberite opciju.
• Za uređaje echo 200, echo 500c ili echo 550c, odaberite Pauziraj
/Premotaj sonar.
• Kod uređaja echo 300c, odaberite Pauziraj sonar.
Prije nego automatski podesite zumiranje, prvo morate otvoriti stranicu Cijeli
zaslon (stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5) ili stranicu
Podijeljena frekvencija (stranica 5).
1. Odaberite Izbornik > Zumiranje > Automatsko zumiranje.
2. Odaberite raspon.
Blokiranje zaslona na dno
Prije nego podesite zumiranje, prvo morate otvoriti stranicu Cijeli zaslon
(stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5) ili stranicu Podijeljena
frekvencija (stranica 5).
Nastavak zaslona sonara
Nakon pauziranja zaslona ili pregleda povijesti sonara, odaberite MENU >
Nastavi sonar.
Zaslon možete blokirati na dno na stranici Cijeli zaslon, stranici Podijeljeno
zumiranje ili stranici Podijeljena frekvencija odabirom raspona i blokiranjem
zaslona na dno. Na primjer, odaberete li raspon od 20 metara, uređaj će prikazati
područje od dna do 20 metara iznad dna. Udaljenost od dna prikazuje se s desne
strane zaslona.
Postavljanje postavke zumiranja na fiksirano dno na jednoj stranici neće utjecati
na druge stranice.
1. Odaberite Izbornik > Zumiranje > Fiksirano dno.
2. Odaberite raspon.
10
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Korištenje uređaja echo
Premotavanje povijesti sonara
Za vrijeme korištenja uređaja echo 200, echo 500c ili echo 550c, možete
pauzirati zaslon pa se pomicati po zaslonu za pregled povijesti sonara.
1. Odaberite MENU > Pauziraj/Premotaj sonar.
2. Odaberite ili za kretanje zaslonom i pomaknite okomitu liniju.
3. Odaberite
ili
za podešavanje vodoravne linije dubine.
Postavljanje brzine pomicanja sonara
Prije podešavanja brzine kretanja mjerila dubine potrebno je otvoriti stranicu
Cijeli zaslon (stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5), stranicu
Podijeljena frekvencija (stranica 5) ili stranicu Bljeskalica (stranica 8).
➋
➊
Možete postaviti brzinu pri kojoj će se sonar pomicati zdesna nalijevo.
➌
Koristite veću brzinu kretanja za pregled više detalja, posebno prilikom
pomicanja ili kretanja. Koristite manju brzinu za duži prikaz podataka
o sonaru na zaslonu.
Kad postavite brzinu kretanja na jednoj stranici, ta se postavka primjenjuje
i na druge stranice.
➍
➊
Temperatura vode u području koje označuje okomita linija.
➋
Klizač označava koliko ste se pomakli unazad.
➌
Dubina vodoravne linije.
➍
Dubina u području koje označuje okomita linija.
Otvaranje povijesti sonara
Prije nego pregledate povijest sonara, prvo morate otvoriti stranicu Cijeli zaslon
(stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5) ili stranicu Podijeljena
frekvencija (stranica 5) za uređaje echo 200, echo 500c ili echo 550c.
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
1. Odaberite MENU > Postavke > Postavke sonara > Brzina kretanja.
2. Odaberite brzinu kretanja.
Prikaz i podešavanje linije dubine
Prije prikazivanja linije dubine potrebno je otvoriti stranicu Cijeli zaslon
(stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5) ili stranicu Podijeljena
frekvencija (stranica 5).
Na zaslonu sonara možete pokazati i podesiti vodoravnu liniju. Dubina linije
označuje se s desne strane zaslona.
Ako želite prikazati liniju dubine na jednoj stranici, linija će se prikazati i na
drugim stranicama.
1. Odaberite MENU > Linija dubine > Uključeno.
11
Korištenje uređaja echo
2. Za podešavanje linije dubine odaberite
ili
.
Odabir frekvencije
Prije odabira frekvencije potrebno je otvoriti stranicu Cijeli zaslon (stranica 4),
stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5) ili stranicu Podijeljena frekvencija
(stranica 8).
Ako koristite sondu s dvostrukom zrakom, možete odabrati frekvenciju od
200 kHz ili 77 kHz.
Frekvencija od 200 kHz prikazuje više detalja, ima užu zraku i uglavnom se
koristi kod plićih voda.
Frekvencija od 77 kHz ima širu zraku pa se može koristiti za veću pokrivenost
područja. Može se koristiti kao alat za pretraživanje za određivanje struktura
poput nakupina na dnu ili za pregled više riba.
• Za prikaz pronađenih riba u obliku simbola s podacima o ciljnoj dubini
odaberite
.
• Za prikaz pronađenih riba u obliku simbola s pozadinskim informacijama
sonara odaberite
.
• Za prikaz pronađenih riba u obliku simbola s pozadinskim informacijama
sonara i informacijama o ciljnoj dubini odaberite
.
A-Scope
A-Scope je okomita bljeskalica uzduž desne strane stranice Cijeli zaslon koja
u stvarnom vremenu prikazuje objekte u dometu uz mjerilo. Takav prikaz
proširuje posljednje primljene podatke sonara radi lakšeg pregleda. Pomaže
i pri otkrivanju riba koje se nalaze u blizini dna.
Kad odaberete frekvenciju na jednoj stranici ta se postavka primjenjuje i na
druge stranice.
➊
1. Odaberite MENU > Postavke > Postavke sonara > Frekvencija.
2. Odaberite frekvenciju.
Konfiguriranje izgleda podvodnih objekata
Prije nego postavite način na koji sonar tumači podvodne objekte, prvo morate
otvoriti stranicu Cijeli zaslon (stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje
(stranica 5) ili stranicu Podijeljena frekvencija (stranica 5).
➋
Kad konfigurirate izgled podvodnih objekata na jednoj stranici, ta se postavka
primjenjuje i na druge stranice.
1. Odaberite MENU > Postavke > Postavke sonara > Simboli riba.
2. Odaberite opciju:
• Za prikaz pronađenih riba u obliku simbola odaberite
.
12
➊
A-Scope
➋
Promjer sonarnog stošca na trenutnoj dubini.
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Korištenje uređaja echo
Uključivanje A-Scope zaslona
Na stranici Cijeli zaslon (stranica 4), odaberite MENU > Postavke >
Postavke sonara > A-Scope > Uključeno.
Alarmi
2. Unesite vrijednost postavke alarma (stranica i).
3. Odaberite ENTER za prihvaćanje vrijednosti.
Prikazuje se postavka alarma.
4. Odaberite Gotovo ili Potvrdi.
Postavljanje alarma za plitku i duboku vodu
Alarm je moguće podesiti na oglašavanje ako je dubina manja ili veća od zadane
vrijednosti.
Postavljanje alarma za ribu
Možete postaviti oglašavanje alarma kad uređaj otkrije ribu.
NAPOMENA: Postavke alarma spremaju se prilikom isključivanja alarma.
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Alarmi > Riba.
2. Odaberite opciju:
• Odaberite
za oglašavanje alarma za sve veličine ribe.
• Odaberite
za oglašavanje alarma samo za srednju i veliku ribu.
• Odaberite
za oglašavanje alarma samo za veliku ribu.
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Alarmi.
2. Odaberite opciju:
• Za oglašavanje alarma u slučaju manje dubine od navedene, odaberite
Plitka voda > Uključeno.
• Za oglašavanje alarma u slučaju veće dubine od navedene, odaberite
Duboka voda > Uključeno.
3. Unesite vrijednost (stranica i) postavke alarma.
4. Odaberite ENTER za prihvaćanje vrijednosti.
Prikazuje se postavka alarma.
5. Odaberite Gotovo ili Potvrdi.
Postavljanje alarma napona baterije
Možete postaviti alarm za slabu bateriju na korisnički odabranu vrijednost.
NAPOMENA: Postavke alarma spremaju se prilikom isključivanja alarma.
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Alarmi >
Akumulator > Uključeno.
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
NAPOMENA: Postavke alarma spremaju se prilikom isključivanja alarma.
Postavljanje alarma za temperaturu vode
Ako je uređaj priključen na sondu temperature, oglašavanje alarma možete
postaviti kad se temperatura vode promijeni za više od ± 2°F (± 1.1°C).
NAPOMENA: Postavke alarma spremaju se prilikom isključivanja alarma.
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Alarmi >
Temperatura vode > Uključeno.
2. Unesite vrijednost postavke alarma (stranica i).
3. Odaberite ENTER za prihvaćanje vrijednosti.
Prikazuje se postavka alarma.
4. Odaberite Gotovo ili Potvrdi.
13
Korištenje uređaja echo
Postavljanje alarma na odmak
Oglašavanje alarma možete postaviti kad promjene dubine na trenutnoj lokaciji
premaše određenu dubinu.
NAPOMENA: Postavke alarma spremaju se prilikom isključivanja alarma.
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Alarmi > Odmak >
Uključeno.
2. Unesite vrijednost postavke alarma (stranica i).
3. Odaberite ENTER za prihvaćanje vrijednosti.
Prikazuje se postavka alarma.
4. Odaberite Gotovo ili Potvrdi.
Postavke zvuka i osjetljivosti sonara
Možete podesiti stupanj osjetljivosti i zvuka na zaslonu sonara.
Kad postavite osjetljivost na jednoj stranici, ta se postavka primjenjuje i na druge
stranice.
Ručno podešavanje osjetljivosti
Prije podešavanja osjetljivosti, potrebno je otvoriti stranicu Cijeli zaslon
(stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5), stranicu Podijeljena
frekvencija (stranica 5) ili stranicu Bljeskalica (stranica 8).
Ova postavka upravlja osjetljivošću prijemnika sonara za nadoknadu dubine
i bistrine vode. Za dodatne pojedinosti povećajte osjetljivost. Ako je zaslon
prenatrpan, smanjite osjetljivost.
NAPOMENA: Za postavljanje osjetljivosti na stranici Podijeljena frekvencija,
morate odvojeno postaviti zaslone od 77 kHz i 200 kHz.
1. Odaberite Izbornik > Osjetljivost > Ručno.
2. Odaberite
za povećavanje postavke osjetljivosti sve do javljanja smetnji
u vodenom dijelu zaslona.
3. Odaberite
za smanjivanje osjetljivosti.
Postavljanje osjetljivosti na automatski način rada
Prije podešavanja osjetljivosti, potrebno je otvoriti stranicu Cijeli zaslon
(stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5), stranicu Podijeljena
frekvencija (stranica 5) ili stranicu Bljeskalica (stranica 8).
NAPOMENA: Za postavljanje osjetljivosti na stranici Podijeljena frekvencija,
morate odvojeno postaviti zaslone od 77 kHz i 200 kHz.
1. Odaberite Izbornik > Osjetljivost.
2. Odaberite opciju:
• Za prikaz zaslona sonara veće osjetljivosti i za prikaz slabijih signala
i više smetnji, odaberite Automatski-Jako.
• Za prikaz zaslona sonara s normalnom osjetljivosti, odaberite
Automatski-Srednje.
• Za prikaz zaslona sonara niže osjetljivosti i manje smetnji, odaberite
Automatski-Slabo.
Za ručno podešavanje osjetljivosti, povećavajte tu postavku sve dok ne počnete
vidjeti “smetnje” u vodenom dijelu zaslona, nakon čega polagano smanjujte
osjetljivost.
14
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Korištenje uređaja echo
Postavljanje odbijanja buke
Prije nego postavite odbijanje buke, potrebno je otvoriti stranicu Cijeli zaslon
(stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5) ili stranicu Podijeljena
frekvencija (stranica 5).
Možete umanjiti prikazivanje slabih povratnih informacija sonara povećavanjem
odbijanja buke.
Kad postavite odbijanje buke na jednoj stranici, ta se postavka primjenjuje i na
druge stranice.
NAPOMENA: Za postavljanje odbijanja buke na stranici Podijeljena
frekvencija, morate odvojeno postaviti zaslone od 77 kHz i 200 kHz.
1. Odaberite MENU > Postavke > Postavke sonara > Odbijanje buke.
2. Odaberite razinu odbijanja buke.
Skrivanje šuma površine
Prije nego sakrite šum površine, potrebno je otvoriti stranicu Cijeli zaslon
(stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5) ili stranicu Podijeljena
frekvencija (stranica 5).
Možete postaviti hoće li se sonar vratiti u blizini površine vode. Sakrijte šum
površine kako biste smanjili buku.
Ako prikažete ili sakrijete šum površine na jednoj stranici, ta se postavka
primjenjuje i na druge stranice.
Brojevi sonara
Možete podesiti koji se brojevi (temperatura vode, napon akumulatora, brzina
kroz vodu i odometar brzine kroz vodu) prikazuju na stranici Cijeli zaslon,
stranici Podijeljeni zaslon i stranici Podijeljena frekvencija. Možete podesiti
i veličinu tih brojeva.
NAPOMENA: Uređaj je potrebno priključiti na sondu temperature za prikaz
temperature vode. Za prikaz brzine kroz vodu uređaj je potrebno priključiti na
sondu kotačića za brzinu.
Prikaz temperature vode
Prije nego se prikaže temperatura vode potrebno je otvoriti stranicu Cijeli zaslon
(stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5) ili stranicu Podijeljena
frekvencija (stranica 5).
1. Odaberite MENU > Postavke > Brojevi sonara > Temperatura vode.
2. Odaberite Automatski.
Prikaz brzine kroz vodu
Prije nego se prikaže brzina kroz vodu potrebno je otvoriti stranicu Cijeli zaslon
(stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5) ili stranicu Podijeljena
frekvencija (stranica 5).
1. Odaberite MENU > Postavke > Brojevi sonara > Brzina kroz vodu.
2. Odaberite Automatski.
Odaberite MENU > Postavke > Postavke sonara > Šum površine >
Sakrij.
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
15
Korištenje uređaja echo
Prikaz napona baterije
Prije nego se prikaže napon baterije potrebno je otvoriti stranicu Cijeli zaslon
(stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5) ili stranicu Podijeljena
frekvencija (stranica 5).
1. Odaberite MENU > Postavke > Brojevi sonara > Baterija.
2. Odaberite Prikaži.
Prikaz odometra brzine kroz vodu
Prije prikaza odometra potrebno je otvoriti stranicu Cijeli zaslon (stranica 4),
stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5) ili stranicu Podijeljena frekvencija
(stranica 5).
Kalibracija
Postavljanje dubine kobilice
Dubina kobilice prilagođava površinska očitanja dubini kobilice, tako da se
dubina mjeri od donje točke kobilice umjesto od lokacije sonde.
1. Odaberite opciju na osnovi lokacije sonde:
• Ako je sonda postavljena u razini vode ➊, izmjerite udaljenost od
lokacije sonde do kobilice plovila. Unesite tu vrijednost u koracima
4 i 5 kao pozitivan broj.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice ➋, izmjerite udaljenost od sonde
do razine vode. Unesite tu vrijednost u koracima 4 i 5 kao negativan broj.
Za ponovno postavljanje odometra na nuli pogledajte stranica 8.
1. Odaberite MENU > Postavke > Brojevi sonara > Odometar.
2. Odaberite Automatski.
Postavljanje veličine broja
Prije nego postavite veličinu broja potrebno je otvoriti stranicu Cijeli zaslon
(stranica 4), stranicu Podijeljeno zumiranje (stranica 5) ili stranicu Podijeljena
frekvencija (stranica 5).
1. Odaberite MENU > Postavke > Brojevi sonara > Veličina broja.
2. Odaberite veličinu broja.
➊
➋
2. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Kalibracija > Dubina
kobilice.
3. Koristite
i
za odabir pozitivne (+) ili negativne (-) vrijednosti prema
lokaciji sonde.
16
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Korištenje uređaja echo
4. Unesite vrijednost (stranica i) dubine.
5. Odaberite ENTER.
6. Provjerite vrijednost dubine kobilice na zaslonu Kalibracija kao potvrdu da
ste unijeli točnu vrijednost.
Postavljanje pomaka temperature vode
Pomak temperature kompenzira očitanje temperature sa senzora s mogućnošću
mjerenja temperature.
Kalibriranje senzora brzine kroz vodu
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Kalibracija >
Kalibriraj brzinu kroz vodu.
2. Slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA: Obavezno unesite gornju brzinu koju je izmjerio vanjski izvor,
poput GPS-a. (Nemojte unositi vrijednost brzine kroz vodu koja se prikazuje na
zaslonu Kalibriraj brzinu kroz vodu).
1. Temperaturu vode izmjerite pomoću sonde s mogućnošću mjerenja
temperature koja je povezana s uređajem echo.
2. Temperaturu vode izmjerite pomoću drugog senzora temperature ili
termometra koji je pouzdano precizan.
3. Oduzmite temperaturu vode koja je izmjerena u 1. koraku od temperature
vode izmjerene u koraku 2.
Ovo je pomak temperature. Tu vrijednost unesite u 5. i 7. koraku u obliku
pozitivnog broja ako senzor povezan s uređajem echo temperaturu vode
izmjeri hladnijom nego što ona zaista jest. Tu vrijednost unesite u 5. i 7.
koraku u obliku negativnog broja ako senzor povezan s uređajem echo
temperaturu vode izmjeri toplijom nego što ona zaista jest.
4. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Kalibracija > Pomak
temperature.
5. Koristite
i
za odabir pozitivne (+) ili negativne (-) vrijednosti prema
vrijednosti izmjerenog u koraku 3.
6. Unesite vrijednost (stranica i) postavke alarma.
7. Odaberite ENTER.
8. Provjerite vrijednost pomaka temperature na zaslonu Kalibracija kao potvrdu
da ste unijeli točnu vrijednost.
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
17
Dodatak
Dodatak
Specifikacije
Specifikacija
Temperaturni raspon
Mjerenje
echo 200: Od 5°F do 158°F
(od -15°C do 70°C)
echo 300c/500c/550c: Od 5°F do 131°F
(od -15°C do 55°C)
Sigurna udaljenost od kompasa echo 200: 9,9 in. (250 mm)
echo 300c: 13,8 in. (350 mm)
echo 500c/550c: 15,75 in. (400 mm)
Raspon napona napajanja
10–28 Vdc
Nazivna struja
1A
Osigurač
AGC/3AG - 3.0 A
Dubina slatke vode*
echo 200/300c: 1500 ft. (457 m)
echo 500c/550c: 1900 ft. (579 m)
Dubina slane vode*
echo 200/300c: 600 ft. (183 m)
echo 500c/550c: 700 ft. (213 m)
*Kapacitet dubine ovisi o slanosti vode, vrsti dna i drugim uvjetima u vodi.
Sonda dostupna s uređajem echo 200/300c/500/550c ima kutove zrake od
15 i 45 stupnjeva pri 3dB. Međutim, ako se koristi ta sonda s uređajem echo, ona
može otkriti i najmanje signale do 60 i 120 stupnjeva. Učinkovitost kod plitkih i
dubokih voda je optimalno jer uređaji serije echo prikazuju više ribe kad je voda
plitka i dosežu dubinu za prikaz strukture i kontura dna.
18
Čišćenje vanjskog kućišta
Obavijest
Izbjegavajte koristiti kemijska sredstva ili otopine koje bi mogle oštetiti plastične
dijelove.
1. Vanjsko kućište uređaja (ne zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj
otopini sredstva za čišćenje.
2. Osušite brisanjem suhom krpom.
Čišćenje zaslona
Obavijest
Sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak mogu oštetiti antirefleksivni sloj.
Uređaj je prekriven posebnim antirefleksivnim slojem osjetljivim na ulja, vosak
i abrazivna sredstva za čišćenje.
1. Na krpu nanesite tekućinu za leće koja je sigurna za antirefleksivne slojeve.
2. Nježno obrišite zaslon mekom, čistom krpom koja ne pušta dlačice.
Postavke sustava
Postavljanje jezika
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Jedinice > Jezik.
2. Odaberite jezik.
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Dodatak
Postavljanje mjernih jedinica
Možete postaviti mjerne jedinice koje prikazuje uređaj echo.
1. Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Jedinice.
2. Odaberite opciju:
• Odaberite Dubina i odaberite Stope (ft), Metri (m) ili Hvati (fa).
• Odaberite Temperatura i zatim odaberite Fahrenheit (°F) ili
Celzij (°C).
• Odaberite Brzina kroz vodu i zatim odaberite Milje/sat (mh),
Kilometri/sat (kh) ili Čvorovi (kt).
• Odaberite Udaljenost i zatim odaberite Statut (mi, ft), Metrički
(km, m), Nautički (nm, ft) ili Nautički (nm, m).
Pregledinformacija o sustavu
Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Sustav > Podaci
o sustavu.
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki
NAPOMENA: Ovim postupkom brišu se svi podaci o postavkama koje ste
unijeli.
Na bilo kojoj stranici odaberite MENU > Postavke > Sustav > Podaci
o sustavu > Tvorničke postavke > Da.
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA ECHO 200, ECHO 300C, ECHO 500C ILI ECHO 550C,
PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG
LICENCNOG UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju ograničenu licencu za
korištenje softvera ugrađenog u ovaj uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom
obliku tijekom normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin i/ili davatelji sadržaja treće
strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog vlasništva unutar i prema
Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane i kao
takav zaštićen zakonima o autorskim pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o
zaštiti autorskih prava. Nadalje, potvrđujete da su struktura, organizacija i kod Softvera,
čiji izvorni kod nije isporučen, važne poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja
- trećih strana te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke Garmin i/ili
davatelja sadržaja - trećih strana. Obvezujete se da nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu,
modifikaciju, obrnuto sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili
neki njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove zasnovane na Softveru.
Obvezujete se da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i
time kršiti zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo koje druge
primjenjive države.
Hg
ŽARULJE U UREĐAJU ECHO 500C I ECHO 550C SADRŽE ŽIVU PA
SE STOGA MORAJU RECIKLIRATI ILI BACITI SUKLADNO LOKALNIM,
DRŽAVNIM ILI FEDERALNIM PROPISIMA.
Dodatne informacije potražite na adresi:
www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
19
Indeks
Indeks
A
alarmi
generator zvučnog signala 2
napon baterije 13
odmak 14
plitka i duboka voda 13
riba 13
temperatura 13
alarm napona 13
alarm za duboku vodu 13
alarm za odmak 14
alarm za plitku vodu 13
alarm za temperaturu 13
alarm za temperaturu vode 13
A-Scope 12
B
brojevi
prikaz 15
sonar 15
veličina na zaslonu 16
brojevi sonara 15
brzina kroz vodu
odometar, prikaz 16
prikaz 15
senzor, kalibriranje 17
20
brzina pomicanja 11
brzina, prikaz 15
C
čišćenje
vanjsko kućište 18
zaslon 18
D
dnevne i noćne postavke 2
dubina kobilice 16
F
fiksirano dno 10
frekvencija
odabir 12
G
generator zvučnog signala 2
gumbi 1
I
identifikacijski broj 19
informacije o sustavu 19
J
jezik 18
K
kalibracija
dubina kobilice 16
pomak temperature 17
senzor brzine kroz vodu 17
kontaktiranje službe za korisničku
podršku i
kontrast, zaslon 2
L
linija, dubina 11
linija dubine 11
M
mjerilo dubine 9
mjerne jedinice 19
N
način rada boja 2
napon baterije
alarm 13
prikaz 16
noćne i dnevne postavke 2
O
odbijanje buke 15
odometar
prikaz 16
osjetljivost
automatsko postavljanje 14
ručno postavljanje 14
P
pauziraj/premotaj sonar 10, 11
pomak temperature 17
pomak temperature vode 17
povijest sonara 11
pozadinsko osvjetljenje 1
R
raspon 9, 10
registracija uređaja i
riba
alarm 13
simboli 12
S
senzor, brzina, kalibriranje 17
senzor brzine, kalibriranje 17
shema boja 2
sigurna udaljenost od kompasa 18
simboli, riba 12
služba za korisničku podršku,
kontaktiranje i
stranica Bljeskalica 8
stranica Brojevi 8
stranica Cijeli zaslon 4
stranica Podijeljeno zumiranje 5
stranica Zapisnik 6
temperatura 7
stranice 4
šum površine 15
svjetlina 1
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
Indeks
T
temperatura, prikaz 15
temperatura vode, prikaz 15
tipke 1
tvorničke postavke, vraćanje 19
V
veličina podjele 5
verzija, softver 19
verzija softvera 19
Z
zapisnik dubine
mjerilo 6
prikaz 7
trajanje 6
zapis temperature
mjerilo 7
prikaz 7
trajanje 7
zaslon
dan ili noć 2
kontrast 2
nastavak nakon pauze 10
pauziranje 10
svjetlina 1
zumiranje
automatsko podešavanje 10
podijeljeni zaslon 5
ručno podešavanje 9
Korisnički priručnik za echo 200, echo 300c, echo 500c i echo 550c
21
© 2011. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kanzas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Tajvan
www.garmin.com
Ožujak 2011.
Broj dijela 190-01313-46 ver. A
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising