Garmin | echo™ 301dv | User guide | Garmin echo™ 301dv Kullanım Kılavuzu

Garmin echo™ 301dv Kullanım Kılavuzu
echo 200, 300 ve 500 Serisi
™
Kullanma Kılavuzu
Aralık 2013
190-01709-48_0A
Tayvan'da basılmıştır
Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir
kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut
güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.
Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd.‍ veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markasıdır.‍ echo™, Garmin Ltd.‍ veya yan kuruluşlarının ticari
markasıdır.‍ Bu ticari markalar Garmin 'in açık izni olmaksızın kullanılamaz.‍
İçindekiler
Giriş................................................................................. 1
Cihazınızı Kaydettirme ............................................................... 1
Garmin Ürün Desteğiyle İletişim ................................................ 1
Kılavuzda Kullanılan Standartlar ................................................ 1
Sayısal Değerler Girme .............................................................. 1
Başlarken ........................................................................ 1
Tuşlar ......................................................................................... 1
Cihazı Otomatik Olarak Açma .................................................... 1
Ekran Parlaklığını Ayarlama ...................................................... 1
Renk Düzenini Ayarlama ........................................................... 1
Renk Modunu Ayarlama ............................................................ 1
Dönüştürücü Türünü Seçme ...................................................... 1
Kontrastı Ayarlama .................................................................... 1
Uyarıyı Ayarlama ....................................................................... 1
Menü Zaman Aşımı .................................................................... 1
Hızlı Ayarı Kullanma .................................................................. 2
Sayfa............................................................................... 2
Sayfa Seçme .............................................................................. 2
Tam Ekran Sayfası .................................................................... 2
Bölünmüş Yakınlaştırma Sayfası ............................................... 2
Bölünmüş Frekans Sayfası ........................................................ 2
Günlük Sayfası Ayarları ............................................................. 2
Flaşör Sayfası ............................................................................ 2
Numaralar Sayfası ..................................................................... 3
Yolölçeri Sıfırlama ...................................................................... 3
Sonar............................................................................... 3
DownVü Sonar Görünümü ......................................................... 3
Sonar Frekansları ...................................................................... 3
Derinlik Ölçeğinin Aralığını Ayarlama ........................................ 3
Yakınlaştırmayı Ayarlama .......................................................... 3
Ekranı Su Dibine Kilitleme ......................................................... 3
Sonar Ekranını Duraklatma ........................................................ 4
Sonar Geçmişini Açma .............................................................. 4
Sonar Kaydırma Hızını Ayarlama .............................................. 4
Derinlik Hattını Gösterme ve Ayarlama ...................................... 4
Askıdaki Hedeflerin Görünümünü Yapılandırma ........................ 4
A Kapsamını Açma .................................................................... 4
Sonar Kazanım ve Gürültü Ayarları ........................................... 4
Alarmlar ...................................................................................... 5
Sonar Numaraları Ayarları ......................................................... 5
Sistem Ayarları ........................................................................... 5
Sistem Birim Ayarları .................................................................. 5
Fabrika Varsayılan Ayarlarına Dönme ....................................... 5
Kalibrasyon.................................................................... 5
Salma Yüksekliğini Ayarlama ..................................................... 5
Su Sıcaklığı Sapmasını Ayarlama ............................................. 6
Su Hızı Sensörünü Kalibre Etme ............................................... 6
Ek.....................................................................................6
Teknik Özellikler ......................................................................... 6
Dış Kılıfı Temizleme ................................................................... 6
Ekranı Temizleme ...................................................................... 6
Yazılım Lisans Anlaşması .......................................................... 6
Dizin................................................................................ 7
İçindekiler
i
Giriş
UYARI
Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki
Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri kılavuzuna bakın.‍
Cihazınızı Kaydettirme
Çevrimiçi kaydımızı tamamlayarak sizi daha iyi bir şekilde
desteklemememize yardımcı olun.‍
• http:​/‍​/‍my​.garmin​.com bölümüne gidin.‍
• Satış makbuzunun orijinalini veya fotokopisini güvenli bir
yerde saklayın.‍
Garmin Ürün Desteğiyle İletişim
• Yurtiçi destek bilgileri için www.garmin.com/‍support adresine
giderek Destekle İletişim öğesini tıklatın.‍
• ABD'de (913) 397.‍8200 veya (800) 800.‍1020 numaralı hattı
arayın.‍
• İngiltere'de 0808 2380000 numaralı hattı arayın.‍
• Avrupa'da +44 (0) 870.‍8501241 numaralı hattı arayın.‍
Kılavuzda Kullanılan Standartlar
Bu kılavuzda “seç” sözcüğü aşağıdaki eylemleri tarif etmek için
kullanılır.‍
• Bir menü öğesini vurgulayıp ENTER tuşuna basma.‍
• ENTER veya MENU gibi bir tuşa basma.‍
Menü öğelerini seçmeniz istendiğinde, metinde küçük oklar
görünebilir.‍ ve tuşlarını kullanarak bir dizi öğe
vurgulamanız ve her öğeden sonra ENTER tuşunu seçmeniz
gerektiğini gösterirler.‍ Örneğin, "MENU > Sonarı Duraklat/Geri
Sar'ı seçin" deniyorsa MENU tuşunu seçin ve Sonarı Duraklat/
Geri Sar vurgulanıncaya kadar veya tuşlarına basıp
ardından ENTER tuşunu seçin.‍
Sayısal Değerler Girme
Alarmları ayarlarken veya bir sapma belirlerken sayısal değerler
girebilirsiniz.‍
1 İlk sayısal değeri girmek için ve öğesini seçin.‍
2 Sonraki basamağa geçmek için veya ENTER tuşuna basın.‍
3 Tüm sayısal değerleri ayarlamak için 1.‍ ve 2.‍ adımları
yineleyin.‍
Başlarken
Tuşlar
Cihazı Otomatik Olarak Açma
Cihazı güç geldiğinde otomatik olarak açılacak şekilde
ayarlayabilirsiniz.‍ Aksi takdirde, tuşunu seçmelisiniz.‍
MENU > Kurulum > Sistem > Otomatik Güç > Açık'ı seçin.‍
Ekran Parlaklığını Ayarlama
1 MENU > Kurulum > Sistem > Ekran Parlaklığı'nı seçin.‍
ve öğesini seçin.‍
2
Renk Düzenini Ayarlama
echo 300 ve 500 serisi cihazlarda, tüm sonar ekranlarının renk
düzenini ayarlayabilirsiniz.‍
1 MENU > Kurulum > Sonar Kurulumu > Renkli Düzeni'ni
seçin.‍
2 Bir renk düzeni seçin.‍
Renk Modunu Ayarlama
echo 300 ve 500 serisi cihazlarda, gündüz veya gece kullanımı
için sonar ekranının renk modunu ayarlayabilirsiniz.‍
1 MENU > Kurulum > Sistem > Renk Modu'nu seçin.‍
2 Gündüz veya Gece'yi seçin.‍
Dönüştürücü Türünü Seçme
Dönüştürücü türünü seçebilmeniz için ne tip bir dönüştürücü
kullandığınızı bilmeniz gerekir.‍
Sonarın düzgün çalışması için dönüştürücü türünü ayarlamanız
gerekebilir.‍
1 Sonar görünümünden, MENU > Kurulum > Sonar
Kurulumu > Dönüştürücü Türü'nü seçin.‍
2 Bir seçenek belirleyin:
• 200/77 kHz, çift huzmeli bir dönüştürücü kullanıyorsanız
Çift Huzme'yi seçin.‍
• 200/50 kHz, çift frekanslı bir dönüştürücü kullanıyorsanız
Çift Frekans'ı seçin.‍
• DownVü dönüştürücünüz varsa DownVü öğesini seçin.‍
• Başka türde bir dönüştürücünüz varsa bunu listeden
seçin.‍
Kontrastı Ayarlama
NOT: Bu özellik tüm modellerde bulunmaz.‍
1 MENU > Kurulum > Sistem > Kontrast'ı seçin.‍
veya öğesini seçin.‍
2
İPUCU: Büyük ayarlamaları hızlıca yapmak için
tuşunu basılı tutun.‍
3 ENTER tuşunu seçin.‍
veya
Uyarıyı Ayarlama
Cihazı ses çıkaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.‍
1 MENU > Kurulum > Sistem > Uyarı'yı seçin.‍
2 Bir seçenek belirleyin:
• Bir öğe seçtiğinizde bir alarm tetiklenirse cihazın bip sesi
çıkarması için Açık'ı seçin.‍
• Cihazın yalnızca alarmlar tetiklendiğinde bip sesi
çıkarması için Sadece Alarmlar'ı seçin.‍
MENU
Seçenekler listesini görüntüler veya gizler.‍
ENTER
Bir menü öğesini seçer.‍
Seçenekler arasında gezer veya ayarları değiştirir.‍
Sayfa seçeneklerini belirler.‍
Menü Zaman Aşımı
Bir menü 15 saniye boyunca açık olur ve herhangi bir seçim
yapılmazsa, menü kapanır ve önceki ekran görüntülenir.‍
Cihazı açıp kapatır ve arka plan ışığını ayarlar.‍
Giriş
1
Hızlı Ayarı Kullanma
Bir ayarı yapıp bir sayfaya döndükten sonra, ayar seçeneklerine
hızlıca geri dönebilirsiniz.‍
veya öğesini seçin.‍
Sayfa
Sayfa menüsünü kullanarak sonar bilgilerini farklı formatlarda
görüntüleyebilirsiniz.‍
Sayfa Seçme
Yakınlaştırma Ekranını Genişletme
Bölünmüş yakınlaştırma sayfasının büyütülmüş kısmının
genişliğini artırabilirsiniz.‍
Bölünmüş yakınlaştırma sayfasından, MENU > Kurulum >
Sonar Kurulumu > Bölünmüş Boyut > Büyük'ü seçin.‍
Bölünmüş Frekans Sayfası
Bölünmüş frekans sayfasından iki frekans görüntüleyebilirsiniz.‍
NOT: Bölünmüş frekans sayfasını kullanabilmeniz için çift
huzmeli veya çift frekanslı bir dönüştürücünüz olmalıdır.‍
MENU > Sayfa > Bölünmüş Frekans'ı seçin.‍
1 MENU > Sayfa'yı seçin.‍
2 Bir sayfa seçin.‍
İPUCU: echo 200 ve 500 serisi cihazlarda, herhangi bir
ekrandan veya öğesini seçerek sayfa menüsüne hızlıca
erişebilirsiniz.‍
Tam Ekran Sayfası
Bir dönüştürücüden alınan tam görünümde, sonar okuma
grafiğini tam ekran sayfasında görüntüleyebilirsiniz.‍
Sayfa menüsünden Geleneksel veya DownVü öğesini seçin.‍
Günlük Sayfası Ayarları
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Alt derinlik
Su sıcaklığı
Su hızı (su hızı özellikli bir dönüştürücü bağlıysa)
Askıdaki hedefler
Dönüştürücü frekansı
Ekran sağdan sola kayarken ekran derinliği
Bölünmüş Yakınlaştırma Sayfası
Bölünmüş yakınlaştırma sayfasında, ekranın sağ tarafında tam
görünümde sonar okuma grafiğini, sol tarafında ise bu grafiğin
büyütülmüş bir kısmını görebilirsiniz.‍
MENU > Sayfa > Bölünmüş Yakınlaştırma'yı seçin.‍
À
Á
Â
2
MENU > Sayfa > Günlük'ü seçin.‍
Derinlik: Zaman içindeki derinlik okumalarının kaydını bir grafik
olarak gösterir.‍
Derinlik Kaydı Süresi: Derinlik kaydının zaman çizelgesini
ayarlar.‍ Süre artırılırsa daha uzun bir zaman aralığındaki
derinlik farkları gösterilir.‍ Süre azaltılırsa daha kısa bir zaman
aralığındaki ayrıntılar gösterilir.‍
Ölçek: Derinlik aralığının ölçeğini ayarlar.‍ Derinlik aralığı ölçeği
artırılırsa daha fazla derinlik farkı gösterilir.‍ Derinlik aralığı
ölçeği azaltılırsa farkta daha fazla ayrıntı gösterilir.‍
Otomatik, derinlik aralığını seçili aralık içindeki tüm günlük
değerlerini gösterecek şekilde ayarlar.‍
Sıcaklık: Zaman içindeki su sıcaklığı okumalarının kaydını bir
grafik olarak gösterir.‍ Sıcaklık aralığı ölçeği artırılırsa daha
fazla sıcaklık farkı gösterilir.‍ Sıcaklık aralığı ölçeği azaltılırsa
fark aralıklarında daha fazla ayrıntı gösterilir.‍ Otomatik,
ekranı seçili aralık içindeki tüm günlük değerlerini gösterecek
şekilde ayarlar.‍
Flaşör Sayfası
Flaşör sayfasında sonar bilgileri dairesel bir derinlik ölçeğinde,
teknenizin altında bulunanları göstererek görüntülenir.‍ En üstten
başlayan bir halka halinde düzene konur ve saat yönünde
ilerler.‍ Derinlik, halkanın içindeki ölçekle gösterilir.‍ Sonar bilgileri
belirtilen derinlikte alındığında halka üzerinde yanıp söner.‍
Farklı güçlerdeki sonar dönüşleri farklı renklerle belirtilir.‍
MENU > Sayfa > Flaşör'ü seçin.‍
Yakınlaştırılmış derinlik ölçeği
Yakınlaştırma penceresi
Derinlik aralığı
Sayfa
hedeflerinin döndürülmesini sağladığı için balıkların
bulunmasında idealdir.‍ Daha geniş huzmeler aynı zamanda
derin sularda da daha çok işe yarar, çünkü düşük frekans
sayesinde derin su daha iyi taranır.‍ Fırça şeklinde yapıları
aramak için kullanılabilirler.‍
Bölünmüş frekans görünümünü kullanarak aynı anda iki
frekansı görüntülemek, düşük frekansın döndürdüğü verilerle
daha derini görebilmenizi ve bu görüntüyü yüksek frekansın
döndürdüğünden daha ayrıntılı alabilmenizi sağlar.‍
Frekans Seçme
1 MENU'yu seçin.‍
2 Frekans veya FREKANS'ı seçin.‍
3 Bir frekans seçin.‍
À
Á
Mevcut konumunuzdaki derinlik
Derinlik ölçeği
Numaralar Sayfası
Numaralar sayfasından, bir grafik yerine sayısal bilgileri
görüntüleyebilirsiniz.‍
MENU > Sayfa > Numaralar'ı seçin.‍
Yolölçeri Sıfırlama
Yolölçeri sıfırlayabilmeniz için cihazı hız çarklı bir
dönüştürücüye bağlamanız gerekir.‍
Numaralar sayfasından MENU > Yol Ölçer Sıfırlama'yı
seçin.‍
Sonar
Tam ekran sayfası, bölünmüş yakınlaştırma sayfası, bölünmüş
frekans sayfası ve flaşör sayfası, teknenizin altındaki alanın
görsel gösterimleridir.‍ Bu sonar görünümlerini
özelleştirebilirsiniz.‍
NOT: Her cihazda bu özellikler yoktur.‍
DownVü Sonar Görünümü
NOT: DownVü sonar teknolojisi ve dönüştürücüler tüm modeller
tarafından desteklenmez.‍
NOT: DownVü tarama sonarını almak için uyumlu bir harita
çizer veya balık bulucu ve uyumlu bir dönüştürücünüz olması
gerekir.‍
DownVü yüksek frekans sonarı teknenin altının daha net bir
görüntüsünü sağlayarak, teknenin üzerinden geçtiği yapıların
daha ayrıntılı bir gösterimini sunar.‍
Geleneksel dönüştürücüler konik bir huzme yayar.‍ DownVü
tarama sonar teknolojisi, bir fotokopi makinesindeki huzmeye
benzer şekilde, dar bir huzme yayar.‍ Bu huzme, teknenin
altındaki alanın daha net ve resme benzer bir görüntüsünü
sağlar.‍
Sonar Frekansları
NOT: Kullanılabilen frekanslar, kullanılmakta olan
dönüştürücüye bağlıdır.‍
Frekansı ayarlamak, sonarı amacınıza ve mevcut su derinliğine
göre uyarlamanıza yardım eder.‍
Daha yüksek frekanslarda dar huzme genişlikleri kullanılır ve
yüksek hızda çalışma ya da zorlu deniz koşullarında kullanım
için daha uygundur.‍ Daha yüksek bir frekans kullanılırken dip
tanımı ve termoklin tanımı daha iyi olabilir.‍
Düşük frekanslarda daha büyük alanı kapsayan daha geniş
huzmeler kullanılır ve balıkçının daha fazla hedefi görebilmesi
sağlanır, ancak aynı zamanda daha fazla yüzey gürültüsü
üretilebilir ve zorlu deniz koşullarında dip sinyali sürekliliği
azalabilir.‍ Daha geniş huzmeler daha geniş bir çeperde balık
Sonar
Derinlik Ölçeğinin Aralığını Ayarlama
Ekranın sağında görünen derinlik ölçeğinin aralığını
ayarlayabilirsiniz.‍ Aralığın otomatik belirlenmesi, su dibini sonar
ekranının en alttaki üçte birlik dilimde tutar ve arazi
değişikliklerinin yavaş veya orta seviyede olduğu alanlarda su
dibinin izlenmesinde kullanışlı olabilir.‍
Ani derinleşme veya uçurum gibi önemli bir derinlik değişimi
olduğunda aralık manuel olarak ayarlanarak belirtilen derinlik
aralığı görüntülenebilir.‍ Su dibi, manuel olarak belirlenen aralık
içinde kaldığı sürece ekranda gösterilir.‍
1 MENU > Menzil'ı seçin.‍
2 Bir seçenek belirleyin.‍
• Cihazın aralığı derinliğe göre otomatik olarak
ayarlayabilmesi için Otomatik'i seçin.‍
• Aralığı manuel olarak artırmak veya azaltmak için Manuel
ve ardından veya öğesini seçin.‍
NOT: Aralık bir sayfada belirlendiğinde bu ayar tüm sayfalara
uygulanır.‍
Yakınlaştırmayı Ayarlama
Aralığı ve sabit bir başlangıç derinliği belirleyerek
yakınlaştırmayı manuel olarak ayarlayabilirsiniz.‍ Örneğin,
derinlik 15 metre ve başlangıç derinliği 5 metre ise cihaz 5
metreden 20 metre derinliğe kadar olan alanı büyütülmüş olarak
görüntüler.‍
Bir aralık belirleyerek cihazın yakınlaştırmayı otomatik olarak
ayarlamasını da sağlayabilirsiniz.‍ Cihaz, yakınlaştırma alanını
su dibinden itibaren hesaplar.‍ Örneğin, 10 metrelik bir aralık
seçerseniz cihazda su dibinden 10 metre yukarıya kadar olan
alan büyütülmüş olarak gösterilir.‍
1 MENU > Yakınlaştırma'yı seçin.‍
2 Manuel Yakınlaştırma veya Otomatik Yakınlaştırma'yı
seçin.‍
3 Büyütülen alanın büyütme oranını artırmak veya azaltmak
için Aralık'ı ve ardından veya öğesini seçin.‍
4 Gerekiyorsa yakınlaştırılan pencerede yukarı veya aşağı
gitmek için Derinlik'i seçin.‍
NOT: Yakınlaştırılan pencere yalnızca otomatik moddayken
su dibini izler.‍
Ekranı Su Dibine Kilitleme
Ekranı su dibine kilitleyebilirsiniz.‍ Örneğin, 20 metrelik bir aralık
seçerseniz cihazda su dibinden itibaren yukarıya doğru 20
metrelik bir alan gösterilir.‍ Aralık, sağ kısımda görünür.‍
1 Sonar görünümünden MENU > Yakınlaştırma > Alta Kilitle'i
seçin.‍
2 Bir aralık seçin.‍
3
Sonar Ekranını Duraklatma
Sonar görünümünden, MENU > Sonarı Duraklat/Geri Sar
veya MENU > Sonarı Duraklat'ı seçin.‍
Sonar Geçmişini Açma
NOT: Her cihazda bu özellik yoktur.‍
1 Sonar görünümünden MENU > Sonarı Duraklat/Geri Sar'ı
seçin.‍
2 Dikey hattı ayarlamak için veya öğesini seçin.‍
3 Yatay derinlik hattını ayarlamak için veya öğesini seçin.‍
Sonar Kaydırma Hızını Ayarlama
Sonarın sağdan sola kaydırılacağı hızı ayarlayabilirsiniz.‍
Bilhassa hareket ya da balık avı sırasında, daha yüksek bir
kaydırma hızı kullanılırsa daha fazla ayrıntı görülebilir.‍ Daha
düşük bir kaydırma hızında, sonar bilgileri ekranda daha uzun
süre görüntülenir.‍
1 MENU > Kurulum > Sonar Kurulumu > Kaydırma Hızı'nı
seçin.‍
2 Bir kaydırma hızı seçin.‍
NOT: Kaydırma hızı bir sayfada belirlendiğinde bu ayar tüm
sayfalara uygulanır.‍
Derinlik Hattını Gösterme ve Ayarlama
Bir sonar ekranda yatay hattı gösterebilir ve ayarlayabilirsiniz.‍
Hattın derinliği ekranın sağ tarafında gösterilir.‍
NOT: Derinlik hattı bir sayfada gösteriliyorsa tüm sayfalarda
görüntülenir.‍
1 MENU > Derinlik Hattı > Açık'ı seçin.‍
2 veya öğesini seçin.‍
Askıdaki Hedeflerin Görünümünü
Yapılandırma
NOT: Askıdaki hedeflerin görünümü bir sayfada
yapılandırıldığında bu ayar tüm sayfalara uygulanır.‍
NOT: Bu özellik tüm dönüştürücülerde kullanılamaz.‍
Askıdaki hedefleri simge olarak gösterir.‍
Askıdaki hedefleri hedef derinlik bilgileriyle birlikte simge olarak gösterir.‍
Askıdaki hedefleri arkaplan sonar bilgileriyle birlikte simge olarak gösterir.‍
Askıdaki hedefleri arkaplan sonar bilgileri ve hedef derinlik bilgileriyle
birlikte simge olarak gösterir.‍
1 Sonar görünümünden MENU > Kurulum > Sonar
Kurulumu > Balık Simgeleri'ni seçin.‍
2 Bir seçenek belirleyin.‍
A Kapsamını Açma
A kapsamı tam ekran sonar görünümünün sağ kenarında dikey
bir flaşördür.‍ Bu özellik, en son alınan sonar verilerini daha
kolay görülecek şekilde genişletir.‍ Dibe yakın balıkların
saptanmasında da yardımcı olabilir.‍
NOT: Bu özellik tüm dönüştürücülerde kullanılamaz.‍
Tam ekran sayfasından MENU > Kurulum > Sonar
Kurulumu > A Kapsamı > Açık'ı seçin.‍
À
Á
A Kapsamı
Mevcut derinlikteki sonar konisinin çapı
Sonar Kazanım ve Gürültü Ayarları
Bir sonar ekranındaki kazanım ve gürültü miktarını
ayarlayabilirsiniz.‍
Kazanım ayarı, sonar alıcının hassasiyetini su derinliği ve su
berraklığı için dengeleyecek şekilde yönetir.‍ Kazanım artırılırsa
daha fazla ayrıntı gösterilir, kazanım azaltılırsa ekran yoğunluğu
da azalır.‍
NOT: Kazanım bir sayfada belirlendiğinde bu ayar tüm
sayfalara uygulanır.‍
Kazanımı Manuel Olarak Ayarlama
1 MENU > Kazanım > Manuel'i seçin.‍
2 Ekranın su bölümünde gürültü görünceye kadar
seçin.‍
3 Kazanımı biraz azaltmak için
öğesini
öğesini seçin.‍
Kazanımı Otomatik Olarak Ayarlama
NOT: Kazanımı bölünmüş frekans sayfasından ayarlamak için
her bir frekansı ayrı ayrı ayarlamalısınız.‍
1 MENU > Kazanım'ı seçin.‍
2 Bir seçenek belirleyin:
• Daha fazla gürültü ile otomatik olarak daha yüksek
hassasiyetli, daha zayıf sonar dönüşleri görüntülemek için
Otomatik Yüksek'i seçin.‍
• Orta düzeyde gürültü ile otomatik olarak orta hassasiyetli
sonar dönüşleri görüntülemek için Otomatik Orta'yı seçin.‍
• Daha az gürültü ile otomatik olarak daha düşük
hassasiyetli sonar dönüşleri görüntülemek için Otomatik
Düşük'ü seçin.‍
Gürültü Kaldırmayı Ayarlama
Gürültü kaldırmayı artırarak zayıf sonar dönüşlerinin
görünümünü azaltabilirsiniz.‍
NOT: Gürültü kaldırma bir sayfada belirlendiğinde bu ayar tüm
sayfalara uygulanır.‍
NOT: Gürültü kaldırmayı bölünmüş frekans sayfasından
ayarlamak için her bir frekansı ayrı ayrı ayarlamalısınız.‍
1 MENU > Kurulum > Sonar Kurulumu > Gürültü
Kaldırma'yı seçin.‍
2 Gürültü kaldırma düzeyini ayarlayın.‍
Yüzey Gürültüsünü Gizleme
Su yüzeyine yakın sonar dönüşlerini gizleyebilir veya
görüntüleyebilirsiniz.‍ Yüzey gürültüsünün gizlenmesi, ekran
yoğunluğunun azaltılmasına yardım eder.‍
NOT: Yüzey gürültüsü gösterilecek veya gizlenecek biçimde bir
sayfada belirlendiğinde bu ayar tüm sayfalara uygulanır.‍
MENU > Kurulum > Sonar Kurulumu > Yüzey Gürültüsü >
Gizle'yi seçin.‍
4
Sonar
Kontrastı Ayarlama
DownVü dönüştürücülerin parlaklığını ve kontrastını
ayarlayarak, renk aralığını ve yoğunluğunu kontrol edebilirsiniz.‍
Kontrast, yüksek yoğunlukta hedefler ve düşük yoğunlukta
gürültü arasındaki renk aralığını kontrol eder.‍ Yüksek kontrast
ayarı, gürültü ve hedefler arasında daha yüksek bir renk farkı
görüntüler.‍ Düşük kontrast ayarında, daha fazla orta tonlu renk
vardır.‍
1 MENU > Kontrast'ı seçin.‍
2 Kontrastı artırmak ya da azaltmak için kaydırma çubuğunu
kullanın.‍
Renk Yoğunluğunu Ayarlama
Parlaklık, renk yoğunluğunu kontrol eder.‍ Daha yüksek bir
parlaklık değeri, hedeflerin daha yüksek yoğunlukta renkler
kullanılarak daha kolay görülebilmesini sağlar.‍ Daha düşük bir
parlaklık değeri, daha düşük yoğunlukta renkler kullanarak
arkaplan gürültüsünü gizler.‍
1 MENU > Parlaklık'ı seçin.‍
2 Manuel olarak bir değer seçin veya bir seçenek belirleyin:
• Daha fazla gürültü ile otomatik olarak daha yüksek
hassasiyetli, daha zayıf sonar dönüşleri görüntülemek için
Otomatik Yüksek'i seçin.‍
• Orta düzeyde gürültü ile otomatik olarak orta hassasiyetli
sonar dönüşleri görüntülemek için Otomatik Orta'yı seçin.‍
• Daha az gürültü ile otomatik olarak daha düşük
hassasiyetli sonar dönüşleri görüntülemek için Otomatik
Düşük'ü seçin.‍
NOT: Cihazın su sıcaklığını gösterebilmesi için bir sıcaklık
dönüştürücüsüne bağlı olması gerekir.‍
Sistem Ayarları
MENU > Kurulum > Sistem'i seçin.‍
Dil: Ekran dilini ayarlar.‍
Sistem Bilgisi: Yazılım bilgilerini görüntüleyebilmenizi sağlar.‍
Sistem Birim Ayarları
MENU > Kurulum > Birimler'i seçin.‍
Derinlik: Derinlik birimlerini fit (ft), metre (m) veya kulaç (ftm)
olarak ayarlar.‍
Mesafe: Mesafe birimlerini ayarlar.‍
Sıcaklık: Sıcaklık birimlerini Fahrenhayt (°F) veya Santigrat (°C)
olarak ayarlar.‍
NOT: Sıcaklığı görüntüleyebilmeniz için sıcaklık ölçebilen bir
dönüştürücü bağlı olmalıdır.‍
Su Hızı: Su hızı birimlerini ayarlar.‍
NOT: Su hızını görüntüleyebilmeniz için su hızını ölçebilen
bir dönüştürücü bağlı olmalıdır.‍
Fabrika Varsayılan Ayarlarına Dönme
NOT: Bu işlem girdiğiniz tüm ayar bilgilerini siler.‍
1 MENU > Kurulum > Sistem > Sistem Bilgisi > Fabrika
Ayarları'nı seçin.‍
2 Bir seçenek belirleyin.‍
Alarmlar
MENU > Kurulum > Alarmlar'ı seçin.‍
Pil: Pil belirlenen düşük voltaja ulaştığında çalar.‍
Derin Su: Su derinliği belirlenen derinlikten daha fazlaysa çalar.‍
Sürüklenme: Mevcut konumunuzdaki derinlik farkları belirlenen
derinliği aşıyorsa çalar.‍
Balık: Cihaz bir askıdaki hedef algıladığında çalar.‍
•
, alarmı her büyüklükte balık algılandığında çalacak
şekilde ayarlar.‍
•
, alarmı yalnızca orta büyüklükte veya büyük balık
algılandığında çalacak şekilde ayarlar.‍
•
, alarmı yalnızca büyük balık algılandığında çalacak
şekilde ayarlar.‍
Sığ Su: Su derinliği belirlenen derinlikten daha azsa çalar.‍
Su Sıcaklığı: Su sıcaklığı ±1,1°C (±2°F) aralığının dışındaysa
çalar.‍ Cihaz kapatıldığında alarm ayarları kaydedilir.‍
NOT: Bu alarmı kullanabilmeniz için cihazı sıcaklık ölçebilen
bir dönüştürücüye bağlamanız gerekir.‍
Kalibrasyon
Salma Yüksekliğini Ayarlama
Salma derinliğinin yüzey okumasını düzeltmek için bir salma
yüksekliği girerek, dönüştürücü konumu yerine salmanın alt
noktasından itibaren derinliği ölçebilirsiniz.‍
1 Dönüştürücünün bulunduğu yere bağlı olarak bir seçim
yapın:
• Dönüştürücü su çizgisi À konumuna takılıysa
dönüştürücüyle tekne altı arasındaki mesafeyi ölçün.‍ Bu
değeri 3.‍ adımda pozitif bir sayı olarak girin.‍
• Dönüştürücü tekne altında Á konumuna takılıysa
dönüştürücü ile su çizgisi arasındaki mesafeyi ölçün.‍ Bu
değeri 3.‍ adımda negatif bir sayı olarak girin.‍
Sonar Numaraları Ayarları
Tam ekran sayfası, bölünmüş yakınlaştırma sayfası ve
bölünmüş frekans sayfasında hangi numaraların
görüntüleneceğini ayarlayabilirsiniz.‍ Ayrıca bu numaraların
büyüklüğünü de ayarlayabilirsiniz.‍
MENU > Kurulum > Sonar Numaraları'nı seçin.‍
Pil: Pil voltajını görüntüler.‍
Sayı Büyüklüğü: Sayı büyüklüğünü ayarlar.‍
Yol Ölçer: Yolölçeri görüntüler.‍
NOT: Cihazın yolölçeri görüntüleyebilmesi için su hızı çarklı
bir dönüştürücüye bağlı olması gerekir.‍
Su Hızı: Su hızını görüntüler.‍
NOT: Cihazın yolölçeri kullanabilmesi için hız çarklı bir
dönüştürücüye bağlı olması gerekir.‍
Su Sıcaklığı: Su sıcaklığını görüntüler.‍
Kalibrasyon
2 MENU > Kurulum > Kalibrasyon > Salma Yüksekliği'ni
seçin.‍
5
3 Ok tuşlarını kullanarak 1.‍ adımda ölçülen salma yüksekliğini
girin.‍
Su Sıcaklığı Sapmasını Ayarlama
Sıcaklık ölçebilen bir sensörden alınan sıcaklık okumasını
düzeltmek için sıcaklık sapmasını ayarlayabilirsiniz.‍
1 Cihaza bağlı sıcaklık özellikli dönüştürücüyü kullanarak su
sıcaklığını ölçün.‍
2 Bir termometre ya da doğru olduğu bilinen farklı bir sıcaklık
sensörü kullanarak su sıcaklığını ölçün.‍
3 1.‍ adımda ölçülen su sıcaklığını 2.‍ adımda ölçülen su
sıcaklığından çıkarın.‍
Sıcaklık sapması bu değerdir.‍ Cihaza bağlı sensör, su
sıcaklığını gerçekte olduğundan daha soğuk olarak ölçerse
bu değeri 6.‍ adımda pozitif bir sayı olarak girin.‍ Cihaza bağlı
sensör, su sıcaklığını gerçekte olduğundan daha sıcak
olarak ölçerse bu değeri 6.‍ adımda negatif bir sayı olarak
girin.‍
4 MENU > Kurulum > Kalibrasyon > Sıcaklık Sapması'nı
seçin.‍
5 Ok tuşlarını kullanarak 3.‍ adımda ölçülen su sıcaklığını girin.‍
Su Hızı Sensörünü Kalibre Etme
1 MENU > Kurulum > Kalibrasyon > Su Hızını Kalibre Et'i
seçin.‍
2 Ekrandaki talimatları izleyin.‍
NOT: GPS cihazı gibi harici bir kaynak tarafından ölçülen en
yüksek hızı girmelisiniz.‍ Bağlı olan hız çarklı bir
dönüştürücüden alınan su hızı değerini girmeyin.‍
Ek
Cihaz cilt yağlarına, cilaya ve aşındırıcı temizlik maddelerine
karşı çok hassas olan yansıtıcı olmayan özel bir kaplamaya
sahiptir.‍
1 Yansıtıcı olmayan kaplamalar için güvenli olduğu belirtilen bir
gözlük camı temizleyicisini beze sürün.‍
Ekranı yumuşak, temiz ve yünsüz bir bezle dikkatlice silin.‍
2
Yazılım Lisans Anlaşması
BU CİHAZI KULLANMAKLA, AŞAĞIDAKİ YAZILIM LİSANS
ANLAŞMASININ HÜKÜM VE KOŞULLARININ SİZİN İÇİN
BAĞLAYICI OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ.‍ LÜTFEN BU
ANLAŞMAYI DİKKATLE OKUYUN
Garmin Ltd.‍ ve yan kuruluşları ("Garmin"), ürünün normal
çalışması sırasında bu cihaza yerleşik olan ikili yürütülebilir
biçimdeki yazılımı ("Yazılım") kullanmanız için sınırlı bir lisans
vermektedir.‍ Yazılımın mülkiyet hakları ve Yazılımdaki fikri
mülkiyet hakları Garmin ve/veya üçüncü taraf sağlayıcılarına
aittir.‍
Yazılımın Garmin ve/veya üçüncü taraf sağlayıcılarının malı
olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri telif hakkı yasaları ve
uluslararası telif hakkı anlaşmaları kapsamında korunduğunu
kabul edersiniz.‍ Ayrıca, kaynak kodu verilmeyen Yazılımın
yapısı, düzenlenmesi ve kodunun Garmin ve/veya üçüncü taraf
sağlayıcılarının değerli ticari sırları olduğunu ve kaynak kodu
biçimindeki Yazılımın, Garmin ve/veya üçüncü taraf
sağlayıcılarının değerli bir ticari sırrı olarak kalacağını kabul
edersiniz.‍ Yazılım veya herhangi bir parçası üzerinde kaynak
koda dönüştürme, tersine çevirme, değiştirme, geri derleme,
ters mühendislik veya insanlar tarafından okunabilir biçime
dönüştürme işlemi uygulamamayı ya da Yazılıma dayanan türev
çalışmalar oluşturmamayı kabul edersiniz.‍ Yazılımı, ABD ihracat
denetim sınırlamalarını veya diğer ülkelerin ihracat denetim
kanunlarını ihlal eden hiçbir ülkeye ihraç ya da yeniden ihraç
etmeyeceğinizi kabul edersiniz.‍
Teknik Özellikler
Teknik Özellik
Model
Ölçüm
Sıcaklık Aralığı
echo 101 ve 151
5° ila 131°F (-15° ila 55°C)
echo 201, 301 ve 500 serisi 5° ila 131°F (-15° ila 55°C)
Pusula Güvenli
Mesafesi
echo 101 ve 151
10 inç (250 mm)
echo 201 ve 301
10 inç (250 mm)
echo 500 serisi
15,75 inç (400 mm)
Güç Kaynağı Voltaj
Aralığı
echo 101
10 ila 20 V
Anma Akımı
Tüm modeller
1 A
Sigorta
Tüm modeller
AGC/3AG - 3,0 A
Tatlı Su Derinliği*
echo 151
1600 ft (488 m) @ 77 kHz
echo 201, 201dv, 301 ve
301dv
1750 ft (533 m) @ 77 kHz
echo 500 ve 500dv serisi
2300 ft (701 m) @ 77 kHz
echo 201, 301 ve 500 serisi 10 ila 28 V
*Derinlik kapasitesi; suyun tuzluluğuna, dip türüne ve diğer su
koşullarına bağlıdır.‍
Dış Kılıfı Temizleme
DUYURU
Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik
maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.‍
1 Cihazın dış kılıfını (ekranını değil) yumuşak bir deterjan
çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.‍
2 Cihazı kurulayın.‍
Ekranı Temizleme
DUYURU
Amonyak içeren temizlik maddeleri, yansıtıcı olmayan
kaplamaya zarar verebilir.‍
6
Ek
Dizin
A
alarmlar, sonar 5
ayarlar 1, 3
sistem bilgisi 5
Y
yakınlaştırma, sonar 3
yardım 1
Yazılım lisans anlaşması 6
Z
zaman aşımı 1
C
cihaz
kayıt 1
temizleme 6
cihazı kaydettirme 1
D
dil 5
DownVü 3
dönüştürücü 1–3
duraklatma 4
E
ekran ayarları 1
ekran parlaklığı 1
F
fabrika ayarları 5
G
güç tuşu 1
H
hızlı ayar 2
K
kontrast 1
Ö
ölçü birimleri 5
S
salma yüksekliği 5
sapma, salma 5
sayfa. Daha fazla bilgi için sonar
sistem bilgisi 5
sonar 2–4
a kapsamı 4
alarmlar 5
alt kilit 3
askıdaki hedefler 2, 4
derinlik hattı 4
derinlik ölçeği 2, 3
DownVü 3
flaşör 2
frekanslar 1–3, 5
görünüm 2, 5
görünümler 2
günlük 2
gürültü 4
kaydırma hızı 4
kazanım 4
numaralar 2, 3, 5
yakınlaştırma 2, 3
yaklaştırma 2
yolölçer 3
su
hız 6
sıcaklık sapması 6
T
teknik özellikler 6
tuşlar 1
güç 1
U
uyarı 1
Ü
ürün kaydı 1
V
veri 1
Dizin
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, ABD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR İngiltere
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Bölgesi
New Taipei City, 221, Tayvan (Çin Halk Cumhuriyeti)
© 2013 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising