Garmin | echo™ 301dv | User guide | Garmin echo™ 301dv Käyttöopas

Garmin echo™ 301dv Käyttöopas
echo -, 200-, 300- ja 500-sarja
™
Käyttöopas
Joulukuu 2013
190-01709-37_0A
Painettu Taiwanissa
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.‍ echo™ on Garmin
Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.‍ Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.‍
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen rekisteröiminen ............................................................. 1
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen ................................ 1
Oppaan merkintätavat ................................................................ 1
Numeeristen arvojen kirjoittaminen ............................................ 1
Aloitus............................................................................. 1
Painikkeet .................................................................................. 1
Laitteen käynnistäminen automaattisesti ................................... 1
Taustavalon säätäminen ............................................................ 1
Värikaavion säätäminen ............................................................. 1
Väritilan määrittäminen .............................................................. 1
Kaikuanturin tyypin valitseminen ................................................ 1
Kontrastin säätäminen ............................................................... 1
Äänimerkin määrittäminen ......................................................... 1
Valikon aikakatkaisu .................................................................. 1
Pikasäädön käyttäminen ............................................................ 2
Sivut................................................................................ 2
Sivun valitseminen ..................................................................... 2
Koko näyttö -sivu ....................................................................... 2
Jaettu zoom -sivu ....................................................................... 2
Jaettu taajuus -sivu .................................................................... 2
Lokisivun asetukset .................................................................... 2
Tunnistin-sivu ............................................................................. 2
Numerot-sivu .............................................................................. 3
Matkamittarin nollaaminen ......................................................... 3
Luotain............................................................................ 3
DownVü luotainnäkymä ............................................................. 3
Luotaintaajuudet ........................................................................ 3
Syvyysasteikon alueen säätäminen ........................................... 3
Zoomauksen säätäminen ........................................................... 3
Näytön lukitseminen pohjaan ..................................................... 3
Luotainnäytön tauon määrittäminen ........................................... 3
Luotainhistorian avaaminen ....................................................... 3
Luotainnäytön kaikunopeuden määrittäminen ........................... 4
Syvyysviivan näyttäminen ja säätäminen .................................. 4
Vedenalaisten kohteiden ulkoasun määrittäminen .................... 4
A-Scopen käynnistäminen ......................................................... 4
Luotaimen herkkyys- ja kohina-asetukset .................................. 4
Hälytykset .................................................................................. 5
Luotaimen lukema-asetukset ..................................................... 5
Järjestelmäasetukset ................................................................. 5
Järjestelmän yksikköasetukset .................................................. 5
Tehdasasetusten palauttaminen ................................................ 5
Kalibrointi....................................................................... 5
Köliasetuksen määrittäminen ..................................................... 5
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen .............................. 6
Nopeusanturin kalibrointi ........................................................... 6
Liite..................................................................................6
Tekniset tiedot ............................................................................ 6
Kotelon puhdistaminen .............................................................. 6
Näytön puhdistaminen ............................................................... 6
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus .............................................. 6
Hakemisto ....................................................................... 7
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
• Osoitteesta www.garmin.com/‍support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support.‍
• Soita Yhdysvalloissa numeroon (913) 397.‍8200 tai (800)
800.‍1020.‍
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 2380000.‍
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870.‍8501241.‍
Oppaan merkintätavat
Tässä oppaassa valitsemisella tarkoitetaan seuraavia toimia.‍
• Valikkokohteen korostaminen ja ENTER-painikkeen
painaminen.‍
• Painikkeen (kuten ENTER tai MENU) painaminen.‍
Kun oppaassa kehotetaan valitsemaan valikkokohteita,
tekstissä saattaa olla pieniä nuolia.‍ Ne kehottavat korostamaan
useita kohteita peräkkäin - ja -painikkeella ja valitsemaan
ENTER kunkin valinnan jälkeen.‍ Jos tekstissä lukee esimerkiksi
"valitse MENU > Luotaimen tauko/historia", valitse MENU,
valitse tai , kunnes Luotaimen tauko/historia näkyy
korostettuna, ja valitse ENTER.‍
Numeeristen arvojen kirjoittaminen
Voit kirjoittaa numeerisia arvoja, kun asetat hälytyksiä tai
poikkeamia.‍
1 Valitse ensimmäinen numeerinen arvo valitsemalla ja .‍
2 Siirry seuraavaan numeroon valitsemalla tai ENTER.‍
3 Voit säätää muita numeroarvoja toistamalla vaiheita 1 ja 2.‍
Aloitus
Painikkeet
Laitteen käynnistäminen automaattisesti
Voit määrittää laitteen käynnistymään automaattisesti, kun se
saa virtaa.‍ Muutoin on valittava .‍
Valitse MENU > Määritä > Järjestelmä > Automaattinen
käynnistys > Käytössä.‍
Taustavalon säätäminen
1 Valitse MENU > Määritä > Järjestelmä > Taustavalo.‍
2 Valitse ja .‍
Värikaavion säätäminen
echo 300- ja 500-sarjan laitteissa voi määrittää kaikkien
luotainnäyttöjen värikaavion.‍
1 Valitse MENU > Määritä > Luotainasetus > Värikaavio.‍
2 Valitse värikaavio.‍
Väritilan määrittäminen
echo 300- ja 500-sarjan laitteissa voi määrittää luotainnäytön
väritilan päivä- ja yökäyttöä varten.‍
1 Valitse MENU > Määritä > Järjestelmä > Väritila.‍
2 Valitse Päivä tai Yö.‍
Kaikuanturin tyypin valitseminen
Sinun on tiedettävä kaikuanturisi tyyppi, jotta voit valita sen.‍
Kaikuanturin tyyppi on ehkä määritettävä, jotta luotain toimii
oikein.‍
1 Valitse luotainnäytössä MENU > Määritä > Luotainasetus >
Kaikuanturin tyyppi.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos käytät 200/77 kHz:n kaksikeilaista kaikuanturia,
valitse Kaksoiskeila.‍
• Jos käytät 200/50 kHz:n kaksitaajuuksista kaikuanturia,
valitse Kaksoistaajuus.‍
• Jos käytät DownVü kaikuanturia, valitse DownVü.‍
• Jos käytät muuntyyppistä kaikuanturia, valitse se
luettelosta.‍
Kontrastin säätäminen
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
malleissa.‍
1 Valitse MENU > Määritä > Järjestelmä > Kontrasti.‍
2 Valitse tai .‍
VIHJE: painamalla - tai -painiketta pitkään voit tehdä
suuria säätöjä nopeasti.‍
3 Valitse ENTER.‍
Äänimerkin määrittäminen
MENU
Asetusluettelon näyttäminen tai piilottaminen.‍
ENTER Valikkokohdan valitseminen.‍
Asetusten selaaminen tai vaihtaminen.‍
Voit määrittää tapaukset, jolloin laite antaa äänimerkin.‍
1 Valitse MENU > Määritä > Järjestelmä > Hälytin.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun
valitset kohteen ja hälytys käynnistyy, valitsemalla
Käytössä.‍
• Voit määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin
ainoastaan, kun hälytyksiä käynnistyy, valitsemalla Vain
hälytykset.‍
Sivuasetusten valitseminen.‍
Valikon aikakatkaisu
Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen sekä taustavalon
säätäminen.‍
Kun valikko on ollut avoimena 15 sekuntia eikä mitään valintoja
ole tehty, valikko sulkeutuu ja laite palaa edelliseen näyttöön.‍
Johdanto
1
Pikasäädön käyttäminen
Kun olet säätänyt asetusta ja palannut sivulle, voit palata
asetuksiin nopeasti.‍
Valitse tai .‍
Sivut
Voit tarkastella luotaintietoja eri muodoissa Sivut-valikosta.‍
Sivun valitseminen
Zoomausnäytön leveyden suurentaminen
Voit suurentaa Jaettu zoom -sivun suurennetun osan leveyttä.‍
Valitse Jaettu zoom -sivulla MENU > Määritä >
Luotainasetus > Jaettu koko > Suuri.‍
Jaettu taajuus -sivu
Jaettu taajuus -sivulla voi tarkastella kahta taajuutta.‍
HUOMAUTUS: jaettu taajuus -sivun käyttäminen edellyttää
kaksikeilaista tai -taajuuksista kaikuanturia.‍
Valitse MENU > Sivut > Jaettu taajuus.‍
1 Valitse MENU > Sivut.‍
2 Valitse sivu.‍
VIHJE: echo 200- ja 500-sarjan laitteissa Sivut-valikon voi
avata nopeasti valitsemalla missä tahansa näytössä tai .‍
Koko näyttö -sivu
Koko näyttö -sivulla näkyy kaikuanturien luotainlukemien kaavio
koko näytön kokoisena.‍
Valitse Sivut-valikosta Perinteinen tai DownVü.‍
Lokisivun asetukset
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Pohjan syvyys
Veden lämpötila
Vesinopeus (kun vesinopeuden mittaava kaikuanturi on yhdistetty)
Vedenalaiset kohteet
Kaikuanturin taajuus
Näytön syvyys vieritettäessä näyttöä oikealta vasemmalle
Jaettu zoom -sivu
Jaettu zoom -sivulla näkyvät luotainlukemat koko näytön
kokoisessa kaaviossa ja kyseisen kaavion suurennettu osa
saman näytön vasemmanpuoleisessa osassa.‍
Valitse MENU > Sivut > Jaettu zoom.‍
Valitse MENU > Sivut > Loki.‍
Syvyys: näyttää ajan kuluessa kerättyjen syvyyslukemien
graafinen loki.‍
Syvyyslokin kesto: määrittää syvyyslokin aika-asteikon.‍
Keston lisääminen näyttää syvyyden vaihtelun pitkältä
aikaväliltä.‍ Keston vähentäminen näyttää lisää yksityiskohtia
lyhyemmältä aikaväliltä.‍
Asteikko: määrittää syvyysalueen asteikon.‍
Syvyysalueasteikon lisääminen näyttää lisää syvyyden
vaihtelua.‍ Syvyysalueasteikon vähentäminen näyttää lisää
vaihtelun yksityiskohtia.‍ Automaattinen säätää
syvyysaluetta siten, että se näyttää kaikki lokiarvot valitulta
kestolta.‍
Lämpötila: näyttää ajan kuluessa kerättyjen veden
lämpötilalukemien graafinen loki.‍ Lämpötila-alueasteikon
lisääminen näyttää lisää lämpötilojen vaihtelua.‍ Lämpötilaalueasteikon vähentäminen näyttää lisää vaihtelun
yksityiskohtia.‍ Automaattinen säätää näyttöä siten, että se
näyttää kaikki lokiarvot valitulta kestolta.‍
Tunnistin-sivu
Tunnistin-sivulla pyöreässä syvyysasteikossa näkyvät
luotaintiedot ilmaisevat, mitä veneen alapuolella on.‍ Asteikko
kuvataan renkaana, joka alkaa ylhäältä ja etenee
myötäpäivään.‍ Renkaan sisällä oleva asteikko ilmaisee
syvyyden.‍ Luotaintiedot vilkkuvat renkaassa, kun niitä saadaan
sisemmän ympyrän osoittamasta syvyydestä.‍ Värit osoittavat
luotaintulosten voimakkuudet.‍
Valitse MENU > Sivut > Tunnistin.‍
À
Á
Â
2
Lähennetty syvyysskaala
Zoomausikkuna
Syvyysalue
Sivut
paremmin.‍ Sen avulla voidaan etsiä rakenteita, kuten
kasvustoa.‍
Kahden taajuuden tarkasteleminen samanaikaisesti jaetussa
taajuusnäkymässä mahdollistaa näkyvyyden syvään veteen
käyttämällä pienempää taajuutta, ja samanaikaisesti suurempi
taajuus näyttää enemmän yksityiskohtia.‍
Taajuuden valitseminen
1 Valitse MENU.‍
2 Valitse Taajuus tai TAAJUUS.‍
3 Valitse taajuus.‍
Syvyysasteikon alueen säätäminen
À
Á
Nykyisen sijainnin syvyys
Syvyysasteikko
Numerot-sivu
Numerot-sivulla voit tarkastella numeerisia tietoja grafiikan
sijasta.‍
Valitse MENU > Sivut > Numerot.‍
Matkamittarin nollaaminen
Liitä laite nopeuskiekkokaikuanturiin, jotta voit nollata
matkamittarin.‍
Valitse Numerot-sivulla MENU > Nollaa matkamittari.‍
Luotain
Koko näyttö -sivu, Jaettu zoom -sivu, Jaettu taajuus -sivu ja
Tunnistin-sivu ovat veneen alapuolella olevan alueen visuaalisia
esityksiä.‍ Näitä luotainnäkymiä voi mukauttaa.‍
HUOMAUTUS: näitä ominaisuuksia ei ole kaikissa laitteissa.‍
DownVü luotainnäkymä
HUOMAUTUS: kaikki mallit eivät tue DownVü luotaintekniikkaa
ja kaikuantureita.‍
HUOMAUTUS: DownVü luotaintietojen vastaanottamiseen
tarvitaan yhteensopiva karttaplotteri tai kalastustutka sekä
yhteensopiva kaikuanturi.‍
Korkeataajuuksinen DownVü luotain näyttää veneen alapuolella
olevat kohteet ja rakenteet tavallista yksityiskohtaisemmin ja
selkeämmin.‍
Perinteisten kaikuantureiden keila on kartiomainen.‍ DownVü
luotaimen keila on kapea.‍ Se muistuttaa kopiokoneen valokeilan
muotoa.‍ Tämä keila tuottaa tavallista selkeämmän kuvan
veneen alapuolella olevista kohteista.‍
Luotaintaajuudet
HUOMAUTUS: käytettävissä olevat taajuudet määräytyvät
käytettävän kaikuanturin mukaan.‍
Luotainta voi mukauttaa tavoitteiden ja veden syvyyden mukaan
muuttamalla taajuutta.‍
Keila on sitä kapeampi, mitä korkeampaa taajuutta käytetään.‍
Kapea keila soveltuu erinomaisesti nopeaan käyttöön ja kovaan
merenkäyntiin.‍ Korkea taajuus saattaa parantaa pohjan
muotojen tunnistusta ja termokliinin määritystä.‍
Matalilla taajuuksilla keilat ovat leveämpiä ja kattavat tavallista
laajemman alueen.‍ Tämä saattaa lisätä näkyvien kohteiden
määrää, mutta myös pintakohinaa, ja heikentää pohjasta
heijastuvan signaalin eheyttä, kun merenkäynti on kovaa.‍ Leveä
keila muodostaa tavallista suuremman kaaren kalakohteiden
tunnistusta varten, joten leveä keila soveltuu erinomaisesti
kalastukseen.‍ Lisäksi leveä keila toimii syvässä vedessä
kapeaa paremmin, koska alempi taajuus kulkee vedessä
Luotain
Voit säätää näytön oikeassa reunassa näkyvää syvyysskaalaa.‍
Automaattinen skaalaus pitää pohjan luotainnäytön alimmassa
kolmanneksessa, mistä voi olla hyötyä, kun tarkkaillaan hitaasti
tai keskinopeudella muuttuvia pohjan muotoja.‍
Kun syvyys muuttuu merkittävästi esimerkiksi pudotuksen tai
kielekkeen kohdalla, tiettyä syvyysaluetta voidaan tarkastella
muuttamalla aluetta manuaalisesti.‍ Pohja näkyy näytössä,
kunhan se on manuaalisesti määritetyllä alueella.‍
1 Valitse MENU > Alue.‍
2 Valitse vaihtoehto.‍
• Voit määrittää laitteen säätämään alueen automaattisesti
syvyyden perusteella valitsemalla Automaattinen.‍
• Voit lisätä tai vähentää aluetta manuaalisesti valitsemalla
Manuaalinen ja tai .‍
HUOMAUTUS: kun alue määritetään yhdellä sivulla, samaa
asetusta käytetään kaikilla sivuilla.‍
Zoomauksen säätäminen
Voit säätää zoomausta manuaalisesti määrittämällä alueen ja
kiinteän aloitussyvyyden.‍ Kun syvyys on esimerkiksi 15 metriä
ja aloitussyvyys 5 metriä, laite näyttää suurennetun alueen 5
metrin syvyydestä 20 metrin syvyyteen.‍
Lisäksi laitteen voi määrittää säätämään zoomauksen
automaattisesti määrittämällä alueen.‍ Laite laskee
zoomausalueen veden pohjasta.‍ Jos valitset alueeksi
esimerkiksi 10 metriä, laite näyttää suurennetun alueen
pohjasta 10 metrin korkeuteen pohjasta.‍
1 Valitse MENU > Zoomaus.‍
2 Valitse Manuaalinen zoomaus tai Automaattinen zoom.‍
3 Lisää tai vähennä alueen suurennusta valitsemalla Väli ja
tai .‍
4 Säädä zoomattua ikkunaa tarvittaessa ylös- tai alaspäin
valitsemalla Syvyys.‍
HUOMAUTUS: zoomattu ikkuna seuraa pohjaa ainoastaan
automaattitilassa.‍
Näytön lukitseminen pohjaan
Voit lukita näytön pohjaan.‍ Jos valitset alueeksi esimerkiksi 20
metriä, laite näyttää alueen pohjasta 20 metrin korkeuteen
pohjasta.‍ Alue näkyy oikeassa reunassa.‍
1 Valitse luotainnäytössä MENU > Zoomaus > Pohjan
lukitus.‍
2 Valitse alue.‍
Luotainnäytön tauon määrittäminen
Valitse luotainnäytössä MENU > Luotaimen tauko/historia
tai MENU > Luotaimen tauko.‍
Luotainhistorian avaaminen
HUOMAUTUS: kaikissa laitteissa ei ole tätä ominaisuutta.‍
1 Valitse luotainnäytössä MENU > Luotaimen tauko/historia.‍
3
2 Voit säätää pystyviivaa valitsemalla tai .‍
3 Voit säätää vaakasuuntaista syvyysviivaa valitsemalla
.‍
tai
Luotainnäytön kaikunopeuden
määrittäminen
Voit määrittää nopeuden, jolla luotain vierittyy oikealta
vasemmalle.‍ Kaikunopeuden lisääminen lisää yksityiskohtia
erityisesti, kun vene on liikkeellä tai kalastat troolilla.‍
Kaikunopeuden vähentäminen näyttää luotaintiedot näytössä
kauemmin.‍
1 Valitse MENU > Määritä > Luotainasetus > Kaikunopeus.‍
2 Valitse kaikunopeus.‍
HUOMAUTUS: kun kaikunopeus määritetään yhdellä sivulla,
samaa asetusta käytetään kaikilla sivuilla.‍
Syvyysviivan näyttäminen ja säätäminen
Voit näyttää luotainnäytössä vaakasuuntaisen viivan ja säätää
sitä.‍ Viivan osoittama syvyys näkyy näytön oikeassa reunassa.‍
HUOMAUTUS: kun syvyysviiva näytetään yhdellä sivulla, se
otetaan käyttöön kaikilla sivuilla.‍
1 Valitse MENU > Syvyysviiva > Käytössä.‍
2 Valitse tai .‍
Vedenalaisten kohteiden ulkoasun
määrittäminen
HUOMAUTUS: kun vedenalaisten kohteiden ulkoasu
määritetään yhdellä sivulla, samaa asetusta käytetään kaikilla
sivuilla.‍
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
kaikuantureissa.‍
Näyttää vedenalaiset kohteet kuvakkeina.‍
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella kohteen syvyystiedot.‍
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen tuottamia
taustatietoja.‍
Näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen tuottamia
taustatietoja ja kohteen syvyystiedot.‍
1 Valitse luotainnäytössä MENU > Määritä > Luotainasetus >
Kalasymbolit.‍
2 Valitse vaihtoehto.‍
A-Scopen käynnistäminen
A-Scope on luotaimen koko näytön näkymän oikeassa
reunassa näkyvä vilkkuva pystytunnistin.‍ Tässä näkymässä
uusimmat luotaintiedot näkyvät laajennettuina, joten niiden
tarkasteleminen on helppoa.‍ Myös lähellä pohjaa olevien
kalojen havaitseminen on tässä näkymässä helpompaa.‍
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa
kaikuantureissa.‍
Valitse Koko näyttö -sivulla MENU > Määritä >
Luotainasetus > A-Scope > Käytössä.‍
À
Á
A-Scope
Kaikukeilan halkaisija nykyisessä syvyydessä
Luotaimen herkkyys- ja kohina-asetukset
Voit säätää luotainnäytön herkkyys- ja kohina-asetuksia.‍
Luotaimen herkkyysasetus kompensoi veden syvyyttä ja
selkeyttä.‍ Herkkyyden lisääminen lisää yksityiskohtia, ja
herkkyyden vähentäminen vähentää näytön kohinaa.‍
HUOMAUTUS: kun herkkyys määritetään yhdellä sivulla,
samaa asetusta käytetään kaikilla sivuilla.‍
Herkkyyden määrittäminen manuaalisesti
1 Valitse MENU > Herkkyys > Manuaalinen.‍
2 Valitse , kunnes alat nähdä kohinaa näytön vesialueella.‍
3 Pienennä herkkyyttä hiukan valitsemalla .‍
Herkkyyden määrittäminen automaattisesti
HUOMAUTUS: jos haluat määrittää herkkyyden Jaettu taajuus sivulla, sinun on määritettävä kukin taajuus erikseen.‍
1 Valitse MENU > Herkkyys.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat näyttää herkemmät, heikommat luotaintulokset
ja enemmän kohinaa automaattisesti, valitse
Automaattinen - korkea.‍
• Jos haluat näyttää keskitasoisen herkät luotaintulokset ja
kohtuullisesti kohinaa automaattisesti, valitse
Automaattinen - keskitaso.‍
• Jos haluat näyttää vähiten herkät luotaintulokset ja
vähemmän kohinaa automaattisesti, valitse
Automaattinen - matala.‍
Kohinan poiston määrittäminen
Voit vähentää luotaimen heikkojen signaalien näkymistä
suurentamalla kohinan poistoa.‍
HUOMAUTUS: kun kohinan poisto määritetään yhdellä sivulla,
samaa asetusta käytetään kaikilla sivuilla.‍
HUOMAUTUS: jos haluat määrittää kohinan poiston Jaettu
taajuus -sivulla, sinun on määritettävä kukin taajuus erikseen.‍
1 Valitse MENU > Määritä > Luotainasetus > Kohinan
poisto.‍
2 Määritä kohinan poiston taso.‍
Pintakohinan piilottaminen
Voit näyttää tai piilottaa luotaintulokset veden pinnan lähellä.‍
Pintakohinan piilottaminen vähentää näytön kohinaa.‍
HUOMAUTUS: kun pintakohina näytetään tai piilotetaan yhdellä
sivulla, samaa asetusta käytetään kaikilla sivuilla.‍
Valitse MENU > Määritä > Luotainasetus > Pintakohina >
Piilota.‍
4
Luotain
Kontrastin säätäminen
Voit hallita värien aluetta ja voimakkuutta säätämällä DownVü
kaikuantureiden kirkkautta ja kontrastia.‍
Kontrastilla hallitaan värien aluetta tehokkaiden kohteiden ja
heikon kohinan välillä.‍ Suuri kontrastiasetus erottelee kohinan ja
kohteet tarkemmin värien avulla.‍ Pienellä kontrastiasetuksella
näkyy enemmän keskisävyjä.‍
1 Valitse MENU > Kontrasti.‍
2 Lisää tai vähennä kontrastia liukusäätimellä.‍
Värien voimakkuuden säätäminen
Kirkkaudella hallitaan värien voimakkuutta.‍ Suurempi
kirkkausarvo parantaa kohteiden näkyvyyttä käyttämällä
voimakkaampaa väritystä.‍ Pienempi kirkkausarvo vähentää
taustakohinaa käyttämällä heikompaa väritystä.‍
1 Valitse MENU > Kirkkaus.‍
2 Valitse manuaalinen arvo tai vaihtoehto:
• Jos haluat näyttää herkemmät, heikommat luotaintulokset
ja enemmän kohinaa automaattisesti, valitse
Automaattinen - korkea.‍
• Jos haluat näyttää keskitasoisen herkät luotaintulokset ja
kohtuullisesti kohinaa automaattisesti, valitse
Automaattinen - keskitaso.‍
• Jos haluat näyttää vähiten herkät luotaintulokset ja
vähemmän kohinaa automaattisesti, valitse
Automaattinen - matala.‍
Hälytykset
Valitse MENU > Määritä > Hälytykset.‍
Akku: hälytys kuuluu, kun akun varaustila saavuttaa määritetyn
matalan tason.‍
Syvä vesi: hälytys kuuluu, kun veden syvyys on määritettyä
syvyyttä suurempi.‍
Laahaus: hälytys kuuluu, kun syvyysvaihtelu nykyisessä
sijainnissa on määritettyä syvyyttä suurempi.‍
Kala: hälytys kuuluu, kun laite havaitsee vedenalaisen kohteen.‍
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
kaloja, koosta riippumatta.‍
•
määrittää hälytyksen kuulumaan, kun laite havaitsee
keskikokoisia tai suuria kaloja.‍
•
määrittää hälytyksen kuulumaan ainoastaan, kun laite
havaitsee suuria kaloja.‍
Matala vesi: hälytys kuuluu, kun veden syvyys on määritettyä
syvyyttä pienempi.‍
Veden lämpötila: hälytys kuuluu, kun veden lämpötilan vaihtelu
on yli ± 1,1 °C (± 2 °F).‍ Hälytysasetukset tallennetaan, kun
laitteesta katkaistaan virta.‍
HUOMAUTUS: laite on liitettävä lämpötilaa mittaavaan
kaikuanturiin, jotta tätä hälytystä voi käyttää.‍
Veden lämpötila: näyttää veden lämpötilan.‍
HUOMAUTUS: veden lämpötilan näyttäminen edellyttää,
että laite on yhdistetty lämpötilaa mittaavaan kaikuanturiin.‍
Järjestelmäasetukset
Valitse MENU > Määritä > Järjestelmä.‍
Kieli: näyttökielen määritys.‍
Järjestelmätiedot: näyttää ohjelmiston tiedot.‍
Järjestelmän yksikköasetukset
Valitse MENU > Määritä > Yksikkö.‍
Syvyys: määrittää syvyyden yksiköksi jalkaa (ft), metriä (m) tai
syltä (ftm).‍
Etäisyys: määrittää etäisyyden yksiköt.‍
Lämpötila: valitsee lämpötilan yksiköksi Fahrenheit (°F) tai
Celsius (°C).‍
HUOMAUTUS: lämpötilan näyttäminen edellyttää lämpötilan
mittaavan kaikuanturin liittämistä.‍
Vesinopeus: määrittää vesinopeuden yksiköt.‍
HUOMAUTUS: vesinopeuden näyttäminen edellyttää
vesinopeutta mittaavan kaikuanturin liittämistä.‍
Tehdasasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki määrittämäsi asetustiedot.‍
1 Valitse MENU > Määritä > Järjestelmä > Järjestelmätiedot
> Tehdasasetukset.‍
2 Valitse vaihtoehto.‍
Kalibrointi
Köliasetuksen määrittäminen
Köliasetus kompensoi pintalukeman kölin syvyyden mukaan,
jotta voit mitata syvyyden kölin pohjasta kaikuanturin sijainnin
sijasta.‍
1 Valitse toimenpide anturin sijaintipaikan perusteella:
• Jos anturi on sijoitettu vesilinjaan À, mittaa etäisyys
kaikuanturista veneen köliin.‍ Anna tämä arvo vaiheessa 3
positiivisena numerona.‍
• Jos anturi on sijoitettu kölin pohjaan Á, mittaa etäisyys
anturista vesilinjaan.‍ Anna tämä arvo vaiheessa 3
negatiivisena numerona.‍
Luotaimen lukema-asetukset
Voit määrittää, mitä lukemia koko näytön sivulla, jaetun
zoomauksen sivulla ja jaetun taajuuden sivulla näkyy.‍ Voit myös
säätää lukemien kokoa.‍
Valitse MENU > Määritä > Luotaimen numerot.‍
Akku: näyttää akun jännitteen.‍
Numerokoko: määrittää numeroiden koon.‍
Matkamittari: näyttää matkamittarin.‍
HUOMAUTUS: matkamittari näkyy vain, kun laite on
yhdistetty vesinopeutta mittaavaan kaikuanturiin.‍
Nopeus veteen: näyttää vesinopeuden.‍
HUOMAUTUS: vesinopeusarvon näyttäminen edellyttää,
että laite on yhdistetty nopeuskiekkokaikuanturiin.‍
Kalibrointi
2 Valitse MENU > Määritä > Kalibrointi > Köliasetus.‍
3 Syötä vaiheessa 1 mitattu köliasetus nuolipainikkeilla.‍
5
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen
Voit määrittää lämpötilapoikkeaman, joka kompensoi
lämpötilatunnistimen tuottamaa lämpötilalukemaa.‍
1 Mittaa veden lämpötila laitteeseen liitetyllä lämpötilan
mittaavalla kaikuanturilla.‍
2 Mittaa veden lämpötila käyttäen lämpömittaria tai toista,
tarkaksi tiedettyä lämpötilatunnistinta.‍
3 Vähennä vaiheessa 1 mitattu veden lämpötila-arvo
lämpötilasta, jonka mittasit vaiheessa 2.‍
Saatu arvo on lämpötilapoikkeama.‍ Anna tämä arvo
vaiheessa 6 positiivisena numerona, jos laitteeseen liitetty
anturi mittaa veden lämpötilan todellista kylmemmäksi.‍ Anna
tämä arvo vaiheessa 6 negatiivisena numerona, jos
laitteeseen liitetty anturi mittaa veden lämpötilan todellista
lämpimämmäksi.‍
4 Valitse MENU > Määritä > Kalibrointi >
Lämpötilapoikkeama.‍
Syötä
vaiheessa 3 mitattu lämpötilapoikkeama
5
nuolipainikkeilla.‍
Nopeusanturin kalibrointi
1 Valitse MENU > Määritä > Kalibrointi > Kalibroi nopeus
veteen.‍
2 Seuraa näytön ohjeita.‍
HUOMAUTUS: määritä suurin nopeus, joka on mitattu
ulkoisella lähteellä, kuten GPS-laitteella.‍ Älä käytä liitetyn
nopeuskiekkokaikuanturin vesinopeusarvoa.‍
Liite
Laitteen pinnassa on erityinen häikäisynestopinnoite, joka on
hyvin herkkä ihon rasvalle, vahoille ja hankauspuhdistusaineille.‍
1 Kostuta liina silmälasien linssinpuhdistusaineella, joka on
määritetty turvalliseksi häikäisynestopinnoille.‍
2 Puhdista näyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla
liinalla.‍
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.‍ LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.‍
Garmin Ltd.‍ ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä.‍ Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.‍
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama.‍ Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien
arvokkaana liikesalaisuutena.‍ Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta,
käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa
ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia.‍ Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie
ohjelmistoa mihinkään sellaiseen maahan, johon vieminen
rikkoisi Yhdysvaltain tai jonkin muun asianmukaisen maan
vientirajoituslakeja.‍
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Malli
Mittatiedot
Lämpötila-alue
echo 101 ja 151
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
echo 201-, 301- ja 500sarja
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
echo 101 ja 151
250 mm (10 tuumaa)
echo 201 ja 301
250 mm (10 tuumaa)
echo 500 -sarja
400 mm (15,75 tuumaa)
echo 101
10 - 20 V
echo 201-, 301- ja 500sarja
10 - 28 V
Nimellisvirta
Kaikki mallit
1 A
Sulake
Kaikki mallit
AGC/3AG - 3,0 A
Kompassin turvaväli
Virtalähteen jännite
Makeanveden syvyys* echo 151
488 m (1600 jalkaa), 77 kHz
echo 201, 201dv, 301 ja
301dv
533 m (1750 jalkaa), 77 kHz
echo 500- ja 500dv-sarja
701 m (2300 jalkaa), 77 kHz
*Syvyyskapasiteetti määräytyy veden suolaisuuden, pohjan
tyypin ja muiden vesiolosuhteiden mukaan.‍
Kotelon puhdistaminen
ILMOITUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.‍
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.‍
2 Pyyhi laite kuivaksi.‍
Näytön puhdistaminen
ILMOITUS
Ammoniakkia sisältävät puhdistusaineet vahingoittavat
häikäisynestopinnoitetta.‍
6
Liite
Hakemisto
Z
zoomaa, luotain 3
A
aikakatkaisu 1
asetukset 1, 3
järjestelmätiedot 5
D
DownVü 3
H
hälytin 1
hälytykset, luotain 5
J
järjestelmätiedot 5
K
kaikuanturi 1–3
keskeyttäminen 3
kieli 5
kontrasti 1
köliasetus 5
L
laite
puhdistaminen 6
rekisteröinti 1
laitteen rekisteröiminen 1
luotain 2, 3
a-scope 4
DownVü 3
herkkyys 4
hälytykset 5
kaikunopeus 4
kohina 4
loki 2
matkamittari 3
numerot 2, 3, 5
näkymät 2
pohjaan lukitus 3
syvyysasteikko 2, 3
syvyysviiva 4
taajuudet 1–3, 5
tunnistin 2
ulkoasu 2, 5
vedenalaiset kohteet 2, 4
zoomaa 2, 3
M
mittayksiköt 5
N
näyttöasetukset 1
O
ohje 1
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 6
P
painikkeet 1
virta 1
pikasäätö 2
poikkeama, köli 5
S
sivu. Katso luotain
sivut. Katso luotain
T
taustavalo 1
tehdasasetukset 5
tekniset tiedot 6
tiedot 1
tuotteen rekisteröiminen 1
V
vesi
lämpötilapoikkeama 6
nopeus 6
virtapainike 1
Hakemisto
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising