Garmin | FF400C,DF Xdcr | Garmin FF400C,DF Xdcr Kaytoopas

Garmin FF400C,DF Xdcr Kaytoopas
Fishfinder 400C
käyttöopas
© 2006, 2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin: (913) 397.8200 tai (800) 800.1020
Faksi
(913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Puhelin: +44 (0) 870.8501241 (Ison-Britannian
ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi
+44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta
myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun
sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu
kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman
velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja
toiminnasta on Garminin verkkosivustossa osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, CANetTM, See-Thru® ja UltrascrollTM ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä, joita ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa.
Tämä Finnish versio englanninkielisestä Fishfinder 400C -käyttöoppaasta (Garminin osanumero 190-00757-00, versio B) toimitetaan käyttömukavuuden edistämiseksi.
Maaliskuu 2007
Osanumero 190-00757-37 ver. A
Painettu Taiwanissa
Johdanto
Johdanto
Fishfinder 400C on täysin varusteltu väriluotain, jossa on useita
näyttötyylejä, kaksoissäde- tai kaksoistaajuusvaihtoehto ja paljon
muuta.
Fishfinder 400C: Vinkkejä ja oikopolkuja
• Voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä painamalla
HOME-painiketta.
• Voit avata lisäasetukset päänäytöissä painamalla MENUpainiketta.
• Voit säätää näyttöasetuksia painamalla VIRTAPAINIKETTA.
Pikalinkit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fishfinder 400C:n asentaminen: sivu 1
Fishfinder 400C:n kiinnittäminen: sivu 2
Muuttimen asentaminen: sivu 4
Peruskäyttö: sivu 15
Fishfinder 400C -laitteen mukauttaminen: sivu 21
Järjestelmän asetusten muuttaminen: sivu 23
Muuttimen asetusten mukauttaminen: sivu 23
Lisäasetukset: sivu 25
Hälytykset ja ilmoitukset: sivu 28
Fishfinder 400C -käyttöopas
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto................................................................................i
Fishfinder 400C: Vinkkejä ja oikopolkuja............................................. i
Pikalinkit.................................................................................................. i
Tuotteen rekisteröiminen..................................................................... iii
Fishfinder 400C:n huoltaminen........................................................... iii
Varoitukset............................................................................................ iv
Tärkeää tietoa........................................................................................ iv
Fishfinder 400C:n asentaminen..........................................1
Vaihe 1: Fishfinderin asennuspaikan valitseminen............................ 1
Vaihe 2: Fishfinderin kiinnittäminen.................................................... 2
Vaihe 3: Kaikuanturin asentaminen.................................................... 4
Vaihe 4: Johdinsarjan asentaminen................................................... 10
Vaihe 5: Asennuksen testaaminen..................................................... 13
Peruskäyttö.........................................................................15
Fishfinder 400C -laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen....... 15
Taustavaloasetuksen säätäminen...................................................... 15
Simulointitilan käyttäminen................................................................ 15
Fishfinder 400C -näppäimistön käyttäminen.................................... 15
Aloitusnäyttö........................................................................................ 16
Koko näyttö.......................................................................................... 17
Jaettu zoomausnäyttö......................................................................... 17
Tunnistinnäyttö.................................................................................... 18
ii
Jaettu taajuusnäyttö............................................................................ 18
Numeronäyttö...................................................................................... 19
Lämpölokinäyttö.................................................................................. 19
Asetusnäyttö........................................................................................ 20
Fishfinder 400C -laitteen mukauttaminen........................21
Hälytysten määrittäminen................................................................... 21
Näyttöasetusten muuttaminen........................................................... 21
Luotainasetusten muuttaminen......................................................... 22
Järjestelmän asetusten muuttaminen............................................... 23
Kaikuanturin asetusten määrittäminen............................................. 23
Mittayksiköiden mukauttaminen........................................................ 24
Lisäasetukset......................................................................25
Matkamittarin nollaaminen................................................................. 26
Lämpölokin keston ja tallennuksen määrittäminen......................... 26
Liite......................................................................................27
Tekniset tiedot...................................................................................... 27
Valinnaiset lisävarusteet..................................................................... 27
Hälytykset ja ilmoitukset..................................................................... 28
Rajoitettu takuu.................................................................................... 29
Vaatimustenmukaisuusvakuutus....................................................... 30
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus.................................................... 30
Hakemisto...........................................................................31
Fishfinder 400C -käyttöopas
Johdanto
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään. Siirry Websivustoomme osoitteessa www.garmin.com/registration/.
Kirjaa tähän sarjanumero (8-numeroinen luku Fishfinder 400C:n
taustapuolella) siltä varalta, että Fishfinder 400C tarvitsee huoltoa. Säilytä
alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
Sarjanumero: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja Fishfinder 400C -laitteen käyttämisestä, ota yhteys
Garminiin. Yhdysvalloissa voit ottaa yhteyden Garminin tuotetukeen
puhelimitse: (913) 397-8200 tai (800) 800-1020, ma-pe, 8:00 – 17:00 keskistä
aikaa. Vaihtoehtoisesti voit valita osoitteessa www.garmin.com/support/
Tuotetuki.
Euroopassa voit ottaa yhteyden Garmin (Europe) Ltd.:iin: +44 (0)
870.8501241 (Ison-Britannian ulkopuolella) tai 0808 2380000 (IsossaBritanniassa).
Kerro mielipiteesi
Kerro, mitä pidät tästä oppaasta. Osallistu kyselyyn tuotteen käyttöoppaasta.
Valitse osoitteessa www.garmin.com/contactUs/ Tuotteen opastutkimus.
Fishfinder 400C -käyttöopas
Fishfinder 400C:n huoltaminen
Laitteen kotelo on valmistettu erittäin korkealaatuisista materiaaleista eikä se
vaadi muuta kunnossapitoa kuin puhdistamista.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmän kotelon ulkopinta (näyttöä lukuun ottamatta) mietoon
pesuaineeseen kostutetulla liinalla ja pyyhi kuivaksi. Älä käytä kemiallisia
puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.
Näytön puhdistaminen
Laitteen linssin pinnassa on erityinen häikäisynestopinnoite, joka on
herkkä ihon rasvalle, vahoille ja hankauspuhdistusaineille. Ammoniakkia,
alkoholia, hankaavia aineita tai rasvanpoistoaineita sisältävät puhdistusaineet
vahingoittavat häikäisynestopinnoitetta. Linssi on puhdistettava
silmälasien linssinpuhdistusaineella (joka on määritetty turvalliseksi
häkäisynestopinnoille) ja puhtaalla, nukkaamattomalla kankaalla.
Upottaminen veteen
Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se kestää
upottamista 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan. Pidempi upotus saattaa
vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite upottamisen jälkeen ja kuivaa se ilmavassa
paikassa ennen käyttöä.
iii
Johdanto
Varoitukset
Seuraavien mahdollisesti vaarallisten tilanteiden välttämättä jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden tai törmäyksen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakaviin
vammoihin.
•
Vertaa laitteen antamia tietoja navigoinnin aikana kaikkiin muihin mahdollisiin navigointikeinoihin, kuten visuaaliset kohteet ja kartat. Turvallisuussyistä kaikki
eroavuudet ja epäselvyydet on selvitettävä ennen navigoinnin jatkamista.
VAROITUS: Tuote, sen pakkaus ja osat sisältävät kemikaaleja, jotka voivat Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttaa syöpää, syntymävikoja tai lapsettomuutta. Tämä huomautus
on Kalifornian 65. lakiehdotuksen mukainen. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/prop65.
Hg - TUOTTEEN SISÄLLÄ OLEVAT LAMPUT SISÄLTÄVÄT ELOHOPEAA. NE ON HÄVITETTÄVÄ TAI KIERRÄTETTÄVÄ
PAIKALLISTEN LAKIEN MUKAISESTI.
Tärkeää tietoa
California Waste Recycling Act of 2003 edellyttää tiettyjen elektroniikkalaitteiden kierrätystä. Lisätietoja säädöksen vaikutuksesta tähän tuotteeseen on osoitteessa www.erecycle.org.
iv
Fishfinder 400C -käyttöopas
Fishfinder 400C:n asentaminen
Fishfinder 400C:n asentaminen
Jotta Fishfinder 400C toimisi oikein, se ja siihen liittyvät osat on asennettava
oikein. Vertaa pakkauksen sisältöä pakkausluetteloon. Jos osia puuttuu, ota
heti yhteys Garmin-myyjään. Ennen asennuksen aloittamista:
• Asenna laite ohjeiden mukaisesti.
• Kerää tarvittavat kiinnittimet ja työkalut lähettyville.
• Varmista, että kaikki kaapelit ulottuvat laitteen kiinnityskohtaan ja
kaikuanturiin.
• Pidä turvalaseja ja hengityssuojusta, kun poraat, sahaat tai hiot
osia.
Jos laitteen asentaminen on vaikeaa, ota yhteys Garminin tuotetukeen tai
ammattiasentajaan.
Fishfinderin asentaminen ja käyttäminen:
1
2.
3.
4.
5.
Valitse asennuspaikka.
Kiinnitä laite paikalleen.
Asenna kaikuanturi.
Asenna johdinsarja.
Testaa asennus.
Fishfinder 400C -käyttöopas
Vaihe 1: Fishfinderin asennuspaikan
valitseminen
Huomioi seuraavat seikat valitessasi asennuspaikkaa:
• näkyvyys on optimaalinen, kun ohjaat alusta
• voit käyttää laitteen näppäimistöä helposti
• se kestää laitteen painon ja suojaa laitetta liialliselta tärinältä tai
iskuilta
• siinä on tarpeeksi tilaa virta-/data- ja kaikuanturikaapelien
ohjaamiseen. Jätä kotelon taakse vähintään 8 cm vapaata tilaa.
ÄLÄ kiinnitä laitetta paikkaan, joka altistuu äärimmäisille lämpöolosuhteille.
HUOMAUTUS: Fishfinder 400C -laitteen säilytys- ja käyttölämpötila
on -15 - 55 °C. Laitteen säilyttäminen tai käyttäminen sitä alemmissa tai
korkeammissa lämpötiloissa voi vahingoittaa LCD-näyttöä. Valmistajan
rajoitettu takuu EI korvaa näitä vahinkoja ja niiden seurauksia.
Fishfinder 400C:n asentaminen
Vaihe 2: Fishfinderin kiinnittäminen
Laitteen voi kiinnittää kahdella tavalla:
• Pintakiinnitys — kiinnitä laite pitimeen, joka kiinnitetään
ohjaustauluun tai ylös.
• Tasokiinnitys — valinnaisella tasokiinnityksellä voit kiinnittää
laitteen tasaiseen paneeliin. Lisätietoja on liitteessä.
Fishfinderin pintakiinnitys
Fishfinder 400C -laitteen kompakti, vesitiivis kotelo soveltuu kiinnittämiseen
mihin tahansa aluksessa tai navigointiasemalla. Fishfinder 400C -laitteen
mukana toimitetaan kallistus-/kiertokiinnitysteline, jolla laite voidaan
kiinnittää ohjaustauluun tai ylös.
Telineen kiinnittäminen
Työkalut (ei mukana) — pora, ruuvitaltta (ristipäinen tai tavallinen) ja yksi
seuraavista:
• Kolme nro 8 (4 mm) lieriökantaista pulttia, niihin sopivaa
mutteria ja aluslaattaa sekä 5 mm:n poranterä.
• Kolme nro 8 lieriökantaista ruuvia ja 1/16 tuuman poranterä
aloitusreikien poraamista varten.
Kiinnitä kiertoteline paikalleen. Jos käytät uppokantaista ruuvia,
kiinnitysteline saattaa vahingoittua.
OK
Fishfinder 400C -käyttöopas
Fishfinder 400C:n asentaminen
Telineen kiinnittäminen:
1. Merkitse kiinnityskohtaan kiertoalustan avulla kohdat, joihin
telineen ruuvit (3) kiinnitetään.
2. Poraa kiinnitysreiät.
• Jos kiinnität alustan pulteilla, poraa merkitsemiisi kohtiin
5 mm:n reiät.
TAI
• Jos kiinnität alustan ruuveilla, poraa aloitusreiät
merkitsemiisi kohtiin. Aloitusreikien syvyys saa olla
enintään puolet ruuvin pituudesta.
3. Kiinnitä kiertoalusta kolmella pultilla tai ruuvilla. ÄLÄ KIRISTÄ
MUTTEREITA LIIAN TIUKALLE.
4. Aseta kiertokiinnitysteline kiertoalustalle ja kiinnitä se
lyhytvartisella nupilla.
Fishfinder 400C -käyttöopas
Fishfinder 400c -laitteen asentaminen kiinnitystelineeseen
Laitteen asentaminen kiinnitystelineeseen:
1. Kohdista laitteen taustapuolen kolo ja pitkävartinen
kiinnitysnuppi ja työnnä laite paikalleen. Säädä tarvittaessa
pitkävartista nuppia siten, että telineen kannattimet erkanevat
lisää. (Voit levittää niitä kääntämällä nuppia vastapäivään ja
lähentää kääntämällä myötäpäivään.)
2. Säädä laitteen kulma ja kiristä pitkävartinen kiinnitysnuppi.
3. Kierrä kiertokiinnitystelinettä vasemmalle tai oikealle. Se
napsahtaa kierrettäessä. Valitse hyvä katselukulma ja kiristä
kaikki nupit.
4. Liitä virta-/data- ja kaikuanturikaapeli laitteen taustapuolelle.
Varmista, että molempien liitinten lukitusrenkaat on kiristetty
täysin.
Fishfinder 400C:n asentaminen
Vaihe 3: Kaikuanturin asentaminen
Kaikuanturin oikeanlainen asennus on keskeisen tärkeää laitteen käytön
kannalta. Jos kaikuanturin kaapeli on liian lyhyt, jatkokaapeli on saatavissa
Garmin-myyjältä. Kääri ylimääräinen kaapeli kerälle ja kiinnitä se.
VAROITUS: ÄLÄ katkaise kaikuanturin kaapelia tai mitään sen osaa,
koska silloin takuu raukeaa. Kaapelia ei saa liittää minkään muun
(Garminin tai muun) kaikuanturin kaapeleihin.
Seuraavilla sivuilla on joidenkin yleisten kaikuanturien asennusohjeita
ja vinkkejä. Kaikuanturien mukana toimitetaan asennusohjeet. Jotkin
kaikuanturit saa asentaa ainoastaan ammattiasentaja.
Kaikuanturin kokoaminen
Kaiku��������������������
anturin kokoaminen:
1. Aseta kuminen aluslaatta ja muovinen korotuslevy
kaikuanturiin samanaikaisesti. ÄLÄ voitele aluslaattaa.
2. Ohjaa kaapeli kaikuanturin taustapuolta kohti. Aseta
kaikuanturi kiinnitykseen.
3. Aseta 5 mm:n litteä aluslaatta 10-32 x 1,75 tuuman ruuviin
ja työnnä ruuvi kaikuanturin kiinnityksen, korotuslevyn ja
kumisen aluslaatan läpi.
4. Aseta toinen 5 mm:n litteä aluslaatta ruuvin toiseen
päähän. Kiristä 10-32-lukitusmutteri paikalleen. Voit kiristää
kaikuanturin kiinnitystä lisää asennuksen jälkeen.
Nippusiteen aukko
Muutin takaa
Fishfinder 400C -käyttöopas
Fishfinder 400C:n asentaminen
Kaikuanturin kiinnittäminen perämoottoriin (vain
kaksoiskeilakaikuanturit)
Kaikuanturin kiinnittäminen perämoottoriin:
1. Pujota suuri nippuside kaikuanturin kiinnityksen aukon läpi
hammastus ylöspäin siten, että kiinnityksen kummallakin
puolella on yhtä paljon nippusidettä.
Huomautus: Kylmässä vedessä tai alueilla, joilla vedessä on
puutavaraa tai muuta roskaa, kannattaa käyttää metallista 4-5 tuuman
putkikiristintä.
2. Aseta kiinnityksen tiiviste kaikuanturin kiinnityksen kaarevan
yläosan päälle.
3. Aseta kaikuanturi perämoottorin rungon päälle kaikuanturin
etuosa poispäin perämoottorin potkurista.
4. Kierrä nippusiteen päät moottorin rungon ympäri. Työnnä
nippusiteen ohuempi pää toisen pään kiristysreiän läpi
ja kiristä se tiukalle mutta älä liian tiukalle. (Nippuside
napsahtaa, kun vedät sitä.)
5. Sijoita kaikuanturi siten, että se on pohjan suuntainen, ja
varmista, että tiiviste on kohdistettu oikein. Vedä nippuside
tiukalle. Leikkaa liika pois tarvittaessa. Kiristä 10-32lukitusmutteria, kunnes se koskettaa kiinnitystelinettä, ja
kiristä vielä 1/4-kierrosta. (Älä kiristä mutteria liian tiukalle.)
Fishfinder 400C -käyttöopas
6. Kiinnitä 9 m:n kaikuanturin kaapeli toimitetuilla nippuliittimillä
moottorin varteen. Voit estää roskan kerääntymistä
täyttämällä kaikuanturin kiinnityksen eteenpäin osoittavan
osan (ei kaapelinsidontakohtaa) tiivistysaineella.
Nippuside
Muutin edestä
Fishfinder 400C:n asentaminen
Kaikuanturin kiinnittäminen peräpeiliin
USS Jayhawk
Levitä merivedenkestävää
tiivistysainetta kaikkiin
ruuvikierteisiin. Se estää vettä
tihkumasta peräpeiliin.
Asenna anturin
kaapelinsuoja selvästi
vesirajan yläpuolelle.
Anturin on ulotuttava
3 mm lasikuiturunkoon ja
10 mm alumiinirunkoon.
OK
Kiinnitä anturi pohjan suuntaisesti
Varmista, että anturi on vedenpinnan
alapuolella silloinkin, kun vene
plaanaa nopeasti.
Älä kiinnitä anturia propellin tielle.
Kaikuanturi saattaa aiheuttaa kavitaatiota,
joka saattaa huonontaa veneen suorituskykyä
ja vahingoittaa potkuria.
Fishfinder 400C -käyttöopas
Fishfinder 400C:n asentaminen
Huomioi seuraavat seikat, kun valitset kiinnityspaikkaa peräpeilissä:
• Jotta luotain toimii oikein, kaikuanturin on oltava tyynessä
vedessä. ÄLÄ kiinnitä kaikuanturia tukiin, niittiriveille, tukiin,
heloihin, vedenotto- tai, päästöaukkojen lähelle, kuluneen maalin
päälle tai mihinkään kohtaan, jossa saattaa olla pyörteitä.
• Kiinnitä kaikuanturi mahdollisimman lähelle veneen keskikohtaa.
• ÄLÄ katkaise kaikuanturin kaapelia. (Muutoin takuu raukeaa.)
• ÄLÄ kiinnitä kaikuanturia paikkaan, jossa se voisi tärähtää,
kun venettä työnnetään vesille, kun sitä hinataan tai säilytetään
varastossa.
• ÄLÄ kiinnitä kaikuanturia yksimoottorisen veneen potkurin tielle.
Kaikuanturi saattaa aiheuttaa kavitaatiota, joka saattaa huonontaa
veneen suorituskykyä ja vahingoittaa potkuria. Jos veneessä on
kaksi moottoria, kiinnitä kaikuanturi mahdollisuuksien mukaan
moottorien väliin.
HUOMAUTUS: ÄLÄ kiinnitä kaikuanturia tukiin, heloihin, vedenotto- tai
päästöaukkojen lähelle tai mihinkään kohtaan, jossa syntyy ilmakuplia
tai vesipyörteitä. Kaikuanturi toimii oikein tyynessä (pyörteettömässä)
vedessä.
Fishfinder 400C -käyttöopas
Työkaluluettelo (ei mukana) — pora, 3/8 tuuman ruuviavain tai hylsyavain,
5/32 ja 1/8 tuuman poranterä, maalarinteippiä, ristipääruuvitaltta (#2) ja
meriveden kestävää tiivistysainetta.
Kaikuanturin kiinnittäminen peräpeiliin:
1. Aseta kaikuanturin kiinnitys valittuun peräpeilin kohtaan.
Varmista, että kaikuanturi on vedenpinnan suuntainen.
Merkitse kunkin reiän keskikohta kaikuanturin kiinnitykseen.
2. Poraa merkittyihin kohtiin noin 25 mm:n aloitusreiät
5/32 tuuman terällä. Voit välttää liian syvien reikien
poraamista kiinnittämällä poranterään teipin 25 mm:n
kohtaan.
3. Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta
5 x 30 mm:n ruuveihin. Kiinnitä kaikuanturi peräpeiliin
5 x 30 mm:n ruuveilla. Säädä kaikuanturi siten, että se
ulottuu peräpeilin alapuolelle noin 3 mm (lasikuiturunko)
tai 10 mm (alumiinirunko). Säädä kaikuanturi siten, että se
on vedenpinnan suuntainen.
4. Kiristä 10-32-lukitusmutteria, kunnes se koskettaa
kiinnitystelinettä, ja kiristä vielä 1/4-kierrosta. (Älä kiristä
mutteria liian tiukalle.)
5. Aseta ensimmäinen kaapelinpidike kaikuanturin kaapeliin
noin kolmanneksen päähän muuntimesta muuntimen ja
peräpeilin välille.
Fishfinder 400C:n asentaminen
6. Merkitse kohta. Poraa 1/8 tuuman terällä noin 10 mm:n
aloitusreikä.
7. Kiinnitä kaapelinpidike 4 x 12 mm:n ruuvilla. Päällystä ruuvi
merivedenkestävällä tiivistysaineella ennen asennusta.
Kiinnitä toinen kaapelinpidike toistamalla vaiheet 5 ja 6.
8. Kiinnitä kaikuanturin kaapeli tarpeen mukaan laitteeseen.
ÄLÄ KATKAISE KAAPELIA. Vältä kaapelin ohjaamista
sähköjohtojen tai muiden sähköisiä häiriöitä aiheuttavien
kohteiden läheltä.
Poraa aloitusreiät tähän.
Kohdista peräpeilin
pohjan kanssa.
Muuttimen on ulotuttava
1/8 tuumaa rungon
alapuolelle (lasikuitu)
tai 3/8 tuumaa rungon
alapuolelle (alumiini).
Pysty
Tasainen
Peräpeilin
Pohjan sisäpuolinen asennus
Jos halutaan välttää reiän poraamista kaikuanturin kiinnittämistä varten,
kaikuanturi voidaan kiinnittää epoksilla veneen sisäpuolelle (shoot-thru-hullasennus). Tämä asennustyyppi vähentää melua paremmin ja mahdollistaa
suuremman vahvistusasetuksen käyttämisen. Jotta kaikuanturi voidaan
kiinnittää rungon sisäpuolelle (shoot-thru, ei thru-hull), veneen on oltava
lasikuituinen eikä siinä saa olla ydintä. Jos olet epätietoinen, ota yhteys
veneen valmistajaan. Asennukseen tarvitaan ehkä ammattiapua.
Jotkin kaikuanturit on suunniteltu kiinnitettäväksi erityisesti
lasikuiturunkoisen veneen sisäpuolelle. Myös tavallinen, muovikiinnityksellä
peräpeiliin kiinnitettävä kaikuanturi voidaan kiinnittää tällä tavalla. Jos käytät
lämpötilan tunnistavaa kaikuanturia, kaikuanturi näyttää rungon lämpötilan.
pohja
Pidä se vedenpinnan suuntaisena.
OK
Fishfinder 400C -käyttöopas
Fishfinder 400C:n asentaminen
Pohjan sisäpuolinen-asennuspaikan valitseminen
Kaikuanturin asennuspaikan on oltava seuraavanlainen:
• Kiinteää lasikuitua, ilman ilmakuplia, laminaattia, kittiä tai tyhjää
ilmatilaa.
• Kohdassa, johon ei muodostu vesipyörteitä millään nopeudella.
• Asennuspaikassa ei saa olla tukia tai muita rungon
epäsäännöllisyyksiä, jotka saattavat aiheuttaa pyörteitä.
HUOMAUTUS: Monissa uusissa veneenrungoissa on erityinen tila
kaikuanturin shoot-thru-hull-asennusta varten. Jos et ole varma, onko
rungossa valmis asennuspaikka, ota yhteys rungon valmistajaan.
Asennuspaikan testaaminen:
1. Valmista seuraavan kuvan mukainen testilaite PVC-putkesta
tai purkista.
2. Kiinnitä testilaite tilapäisesti runkoon kitillä tai RTV-tiivisteellä
ja täytä se vedellä tai kevyellä mineraaliöljyllä.
3. Aseta kaikuanturi veteen suoraan alaspäin ja paina se
alas. Säädä laitteen teho optimaaliseksi. Jos luotaimen
suorituskyky huonontuu merkittävästi, testaa jotakin toista
kohtaa.
Fishfinder 400C -käyttöopas
PVC-putki
tai purkki
Paina muutin
paikalleen.
Täytä putki tai purkki
vedellä tai kevyellä
mineraaliöljyllä.
Kittiliuska tai
RTV-tiiviste
Rungon pinta
Paikan testaaminen
Kaikuanturin asentaminen pysyvästi:
1. Hio veneen rungon ja kaikuanturin pinta kevyesti märkä- tai
kuivahiontapaperilla, jonka karkeus on 400.
2. Rakenna noin 6 mm korkea sulku kittiliuskasta. Kaada
asennuspaikkaan noin 3 mm kaksiosaista, hitaasti kuivuvaa
epoksia.
3. Aseta kaikuanturi epoksiin ja poista ilmakuplat epoksista
kääntelemällä kaikuanturia.
4. Paina kaikuanturi paikalleen ja anna sen kuivua 24 tuntia.
Fishfinder 400C:n asentaminen
Vaihe 4: Johdinsarjan asentaminen
Fishfinder 400C -laitteen mukana toimitetaan johdinsarja, jolla laite liitetään
virtalähteeseen ja kaikuanturiin helposti. Lisäksi johdinsarjaan voidaan liittää
ulkoisia laitteita.
Kaavion värikoodi (katso ��sivua 11) osoittaa johdinsarjan oikeat liitännät.
Vaihtosulake on 3 ampeerin AGC/ 3AG -sulake. Jos virtakaapeleita on
jatkettava, käytä 22 AWG -kaapelia. ÄLÄ katkaise kaikuanturin kaapelia,
koska silloin takuu raukeaa. Jos veneessä on sähköjärjestelmä, laite voidaan
ehkä liittää nykyisen sulakerasian tyhjään pidikkeeseen. Jos käytät veneen
sulakerasiaa, irrota laitteen mukana toimitettu sisäinen sulakepidike. Voit
liittää laitteen myös suoraan akkuun.
Varoitus: Fishfinder 400C -laitteen enimmäistulojännite on 35 DC.
Älä ylitä sitä, koska muutoin Fishfinder 400C saattaa vahingoittua ja takuu
raukeaa.
1. Mittaa jännitelähteen napaisuus testivalolla tai
jännitemittarilla.
2. Liitä punainen (+ eli positiivinen) johto +-liitäntään.
(Jos käytät veneen sulakerasiaa, ohjaa positiivinen johto
sulakkeen läpi kaavion mukaan.)
3. Liitä musta johto (- eli maadoitusjohto) negatiiviseen
liitäntään.
4. Asenna tai tarkista 3 ampeerin sulake (veneen
sulakerasiassa tai sisäisessä sulakepidikkeessä).
5. Kohdista kaapelipistokkeen ja laitteen taustapuolen
pykälät. Aseta kaapeli liitäntään ja käännä lukitusrengasta
vastapäivään niin kauas kuin se menee.
3 ampeerin
sulake
Veneen 10-38 voltin virtalähteeseen
-
2A
Veneen
maadoitus
+
Huomautus: Tyypillisessä asennuksessa käytetään ainoastaan
punaista ja mustaa johtoa. Fishfinder 400C -laitteen käyttäminen ei
edellytä muiden johtojen liittämistä. Lisätietoja liittämisestä NMEAtai CANet-yhteensopivaan laitteeseen on sivulla 12.
Johdinsarjan asentaminen:
—
+
Fishfinder 400C
-laitteeseen
10
Sulakerasia
Fishfinder 400C -käyttöopas
Fishfinder 400C:n asentaminen
Anturiin
Nasta 8 - musta (maa)
Nasta 7 - keltainen (hälytys)
Nasta 13 - punainen
(tasavirta, positiivinen)
Nasta 12 - valkoinen (CANet H)
Nasta 18 - sininen
(NMEA ulos)
(Punainen) + DVC
Nasta 16 - vihreä (CANet L)
(Musta) Maa
DC Power
Source
Tasavirtalähde
Fishfinder 400C -nastat
(Sininen) NMEA ulos
NMEA-laite
(Vihreä) CANet L
CANet
H
(Valkoinen)
CANet
H
(Keltainen) Hälytys matala
Hälytysrele
Enintään 100 mA
kollektorivirta
Fishfinder 400C -johdinsarja
Fishfinder 400C -käyttöopas11
Fishfinder 400C:n asentaminen
Liittäminen NMEA-laitteeseen
Fishfinder 400C -laitteen voi liittää toiseen NMEA-yhteensopivaan
laitteeseen, kuten Garmin GPS (Global Positioning System) -laitteeseen. Jos
Fishfinder 400C -laitteeseen on liitetty sopiva kaikuanturi, se voi lähettää
syvyys-, lämpötila- ja nopeustietoja. Lisätietoja Fishfinder 400C -laitteen
liittämisestä NMEA-yhteensopiviin litteisiin on sivun 11 kytkentäkaaviossa.
Johdinsarjan asentaminen GPS-laitteeseen tai muuhun
NMEA-laitteeseen:
1. Noudata jännitelähteen asennusohjeita (katso sivua 10).
Garmin-laitteissa maadoitusjohto (musta) toimii NMEAmaadoituksena. Se on liitettävä samaan liitäntään. Lisätietoja
johdoista on GPS-laitteen kytkentäkaaviossa.
2. Liitä Fishfinder 400C -laitteen sininen (NMEA Out) johto
GPS/NMEA-laitteen johdinsarjan NMEA In -liitäntään.
3. Ota käyttöön Fishfinder 400C -laitteen NMEA Out (NMEA
ulostulo) -asetus (sivu 23). Määritä Garmin GPS -laitteissa
viestintäliitännäksi NMEA/NMEA, NMEA In/NMEA Out tai
NMEA.
NMEA-liitäntä
Fishfinder 400C -laitteen kanssa voi käyttää NMEA 0183 -version 3.01
ulostuloa yhteensopivan GPS- tai navigointilaitteen kanssa. NMEA ulostulo
-asetukseksi Käytössä, jotta voit lähettää tietoja (sivu 23).
12
SDDBT-, SDDPT-, SDMTW-, SDVHW- ja SDWPL-lausunnot lähetetään
NMEA 0183 -version 3.01 ulostulona Fishfinder 400C -laitteesta.
Voit ostaa täydelliset tiedot NMEA (National Marine Electronics Association)
-muodosta ja -lausunnoista ottamalla yhteyden:
NMEA
Seven Riggs Avenue
Severna Park, MD 21146 USA
www.nmea.org
Fishfinder 400C -laitteen asentaminen Garmin
CANet -laitteeseen
Fishfinder 400C on CANet-yhteensopiva luotainlaite. Mahdollisen CANetlaitteen käyttäminen optimoi CANet-yhteensopivien laitteiden suorituskyvyn,
jolloin Fishfinder 400C -laitteen luotaintietoja voidaan jakaa enintään kahden
CANet-yhteensopivan Garmin GPS -laitteen kanssa. Tavallisen NMEAyhteyden kautta voi lähettää ainoastaan syvyys-, lämpötila- ja nopeustietoja
yhteen laitteeseen, mutta CANet-yhteyden kautta saadaan täydelliset
luotaintiedot, kuten Ultrascroll™, joten voit tarkastella samoja tietoja sekä
yhteensopivissa GPS-laitteissa että Fishfinder 400C -laitteessa.
Huomautus: Jotta voit käyttää Garmin CANet -laitetta Fishfinder
400C -laitteen kanssa, sinun on hankittava CANet-sarja. Ota yhteys
Garmin-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.garmin.com.
Fishfinder 400C -käyttöopas
Fishfinder 400C:n asentaminen
Vaihe 5: Asennuksen testaaminen
Käynnistä Fishfinder 400C ensimmäisen kerran painamalla VIRTAPAINIKETTA, kunnes laitteesta kuuluu äänimerkki ja sen virta kytkeytyy. Määritä
Fishfinder 400C -laitteen asetukset käyttämällä KEINUPAINIKETTA ja SELECT-painiketta näyttöön tulevissa ikkunoissa.
Huomautus: Vaikka joitakin tarkistuksia voidaan tehdä veneen ollessa perävaunussa, asennuksen kunnollinen testaaminen edellyttää sitä, että vene on vedessä.
Fishfinder 400C -laitteen asetusten määrittäminen ensimmäisen kerran:

Valitse kieli.

Valitse kaikuanturin
tyyppi.

Valitse mittäyksiköt.

Valitse värikaavio.
Aloitusnäyttö tulee näkyviin, kun olet valinnut määritysvaihtoehdot. 15 sekunnin kuluttua viimeisestä toiminnosta Fishfinder-laite siirtyy automaattisesti koko
kuvaruudun näyttöön.
Huomautus: Jos laite ei havaitse kaikuanturia, näyttöön tulee ilmoitus Transducer Disconnected, Sonar Turned Off (Kaikuanturia ei havaittu, luotain ei käytössä).
Fishfinder 400C -käyttöopas13
Fishfinder 400C:n asentaminen
Koska luotaimen signaalin lähettäminen edellyttää vettä, kaikuanturin on
oltava vedessä, jotta laite toimii oikein. Syvyys- tai etäisyyslukemaa ei saa
kuin vedessä.
Tarkista ennen veneen laskemista vesille, että vedenpinnan alapuolelle lisätyt
ruuvinreiät eivät vuoda. ÄLÄ jätä venettä veteen pitkäksi ajaksi tarkistamatta
mahdollisia vuotokohtia.
Peräpeiliin kiinnitetyn kaikuanturin asennuksen
testaaminen:
1. Aloita asennuksen testaus hitaassa vauhdissa. Jos luotain
näyttää toimivan oikein, lisää veneen nopeutta vähitellen ja
tarkkaile samalla luotaimen toimintaa. Jos luotaimen signaali
katoaa yhtäkkiä tai pohjan luotaintulos huonontuu selvästi,
huomioi veneen senhetkinen nopeus.
2. Palaa kyseiseen nopeuteen. Käännä hiukan molempiin suuntiin
ja tarkkaile, vahveneeko signaali.
14
3. Jos signaali heikkenee kääntymisen yhteydessä, säädä
kaikuanturia siten, että se ulottuu vielä yhden 1/8 tuuman
veneen peräpeilin alapuolelle. Signaalin heikkenemisen
estäminen saattaa edellyttää useita säätöjä.
4. Jos signaali ei vahvistu, kaikuanturi on ehkä siirrettävä
toiseen paikkaan.
HUOMAUTUS: Säädä kaikuanturin sijaintia vain vähän kerrallaan.
Kaikuanturin sijoittaminen liian syvälle saattaa huonontaa veneen
käytettävyyttä, ja joka tapauksessa se lisää kaikuanturin riskiä osua
vedenalaisiin kohteisiin.
Fishfinder 400C -käyttöopas
Peruskäyttö
Peruskäyttö
Fishfinder 400C -näppäimistön käyttäminen
Virta/
taustavalo
Alue (-/+)
Fishfinder 400C -laitteen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
Kytke laitteeseen virta painamalla VIRTAPAINIKETTA, kunnes
laitteesta kuuluu äänimerkki ja aloitusnäyttö avautuu.
Huomautus: Kun käynnistät Fishfinder 400C -laitteen ensimmäisen
kerran, sinun on valittava kieli, kaikuanturin tyyppi, mittayksikkö ja
värikaavio.
Taustavaloasetuksen säätäminen
1. Voit säätää näyttöasetuksia painamalla
VIRTAPAINIKETTA.
2. Voit vähentää kirkkautta painamalla KEINUPAINIKKEEN
vasenta reunaa ja lisätä kirkkautta painamalla sen oikeaa
reunaa.
Simulointitilan käyttäminen
Jos kaikuanturia ei ole liitetty, näytöissä ei näy tietoja. Simulointitilassa
Fishfinder 400C toimii niin kuin kaikuanturi olisi liitetty. Simulointitilassa
voit harjoitella Fishfinder 400C -laitteen käyttöä.
Varoitus: Simulointitilassa syvyys-, lämpötila- ja nopeustiedot ovat
simuloituja. Ne eivät osoita todellista syvyyttä, veden lämpötilaa tai
aluksen nopeutta.
KEINUKYTKIN
SELECT
HOME
SELECT
MENU
MENU
HOME
VIRTA/TAUSTAVALO — voit kytkeä ja katkaista virran painamalla
painiketta pitkään ja säätää taustavaloa sekä päivä- ja yötilaa
painamalla painiketta lyhyesti.
ALUE (-/+) — säädä luotaimen aluetta painamalla painiketta.
KEINUPAINIKE — voit selata valikkoja, korostaa kenttiä ja antaa tietoja
painamalla keinupainiketta ylös- ja alaspäin, vasemmalle ja oikealle.
SELECT — painamalla voit näyttää korostettuja kohteita ja vahvistaa
ilmoituksia.
HOME — painamalla voit palata aloitusnäyttöön.
MENU — painamalla voit avata lisä- ja määritysasetuksia. Joissakin
tilanteissa voit palata edelliseen näyttöön painamalla.
Fishfinder 400C -käyttöopas15
Peruskäyttö
Aloitusnäyttö
Koko näyttö
Aloitusnäyttö avautuu, kun kytket virran Fishfinder 400C -laitteeseen. Voit
valita vaihtoehtoja painamalla KEINUPAINIKETTA ylös- tai alaspäin ja
painamalla SELECT-painiketta.
Huomautus: Tämän näytön asetukset vaihtelevat asennetun
kaikuanturin tyypin mukaan.
Avaa kaikuanturin luotaintulokset koko näytössä (sivu 17).
Tunnistin (vain kaksoiskeilakaikuanturi)
Avaa viivadiagrammin kanssa vaihtoehtoisen ympyrädiagrammin, jossa
kaikuanturin luotaintiedot näkyvät (sivu 18).
Jaettu taajuus (vain kaksoistaajuuskaikuanturi)
Avaa jaetun näytön, joka hyödyntää kaksoistaajuuskaikuanturin koko
kapasiteettia. Vasemmalla näkyy 50 kHz:n taajuusdiagrammi ja oikealla
200 kHz:n diagrammi (sivu 18).
Jaettu zoomaus
Avaa jaetun näytön, jossa oikeassa reunassa näkyvä normaali
diagrammi näkyy vasemmassa reunassa zoomattuna haluamallesi
tasolle (sivu 17).
Numerot
Avaa joukon tietokenttiä, joissa on numerotietoja (sivu 19).
Lämpöloki
Aloitusnäyttö
(kaksisäteinen)
Aloitusnäyttö
(kaksitaajuus)
Näyttää veden lämpötilan mukautetussa diagrammissa käytettäessä
yhteensopivaa kaikuanturia tai tunnistinta (sivu 19).
Kokoonpanon määrittäminen
Laitteen asetusten määrittäminen (sivu 20).
16
Fishfinder 400C -käyttöopas
Peruskäyttö
Koko näyttö
Koko näyttö on sekä kaksoiskeila- että kaksoistaajuuskaikuanturin päänäyttö.
Valitse aloitusnäytössä Koko näyttö ja paina SELECT-painiketta.
Syvyys
Lämpötila
Jaettu zoomausnäyttö
Jaetussa zoomausnäytössä voit tarkastella koko diagrammin luotaintietoja ja
sen lähennettyä osaa samassa näytössä.
Valitse aloitusnäytössä Jaettu zoomausnäyttö ja paina SELECT-painiketta.
Syvyys, lämpötila ja
nopeus
Nopeus
Koholla olevat
kohteet
Kantama
Lähennetty
syvyysskaala
Zoomausikkuna
Muuttimen
tila
Kantama
Pohja
Muuttimen tila
Fishfinder 400C -käyttöopas17
Peruskäyttö
Tunnistinnäyttö
Tunnistinnäytössä (vain kaksoiskeilakaikuanturi) näkyy lähes välittömästi,
mitä veneen alla on. Syvyysskaala näkyy ympyränä, joka alkaa ylhäältä
(klo 12) ja etenee myötäpäivään. Luotaintiedot vilkkuvat ympyrässä, kun niitä
saadaan sisemmän ympyrän osoittamasta syvyydestä. Kuten tavallisessakin
kaaviossa, värit osoittavat luotaintulosten voimakkuuden.
Valitse aloitusnäytössä Tunnistin ja paina SELECT-painiketta.
Jännite
Jaettu taajuusnäyttö
Jaetussa taajuusnäytössä (vain kaksoistaajuuskaikuanturi) voit tarkastella sekä
50 kHz:n että 200 kHz:n taajuutta samassa näytössä.
Valitse aloitusnäytössä Jaettu taajuusnäyttö ja paina SELECT-painiketta.
Syvyys, lämpötila ja nopeus
Veden
lämpötila
Vilkkurengas
Kantama
Syvyys
Vesinopeus
18
Matkamittari
Taajuudet
Fishfinder 400C -käyttöopas
Peruskäyttö
Numeronäyttö
Numeronäytössä on tietokenttiä, joissa tärkeät tiedot näkyvät numeroina
diagrammin sijasta. Näkyvät tietokentät määräytyvät kaikuanturin
ominaisuuksien mukaan.
Valitse aloitusnäytössä Numerot ja paina SELECT-painiketta.
Lämpölokinäyttö
Jos käytät lämpötilan mittaavaa kaikuanturia, Lämpöloki -näytössä näkyy
ajan kuluessa kerättyjen lämpötilalukemien graafinen loki. Nykyinen
lämpötila ja syvyys näkyvät vasemmassa yläkulmassa.
Valitse aloitusnäytössä Lämpöloki ja paina SELECT-painiketta.
Lämpötila
ja syvyys
Lämpötilat
Kulunut
aika
Kaikki kaikuanturit näyttävät syvyyden. Jos käytät lämpötilan mittaavaa
kaikuanturia, Veden lämpö -kenttä näkyy. Jos käytät nopeuden mittaavaa
kaikuanturia, Nopeus veteen - ja Matkamittari -kentät näkyvät.
Lämpötila näkyy oikeassa reunassa ja kulunut aika alareunassa. Diagrammi
vierittyy vasemmalle, kun laite vastaanottaa tietoja.
Fishfinder 400C -käyttöopas19
Peruskäyttö
Asetusnäyttö
Asetus -näyttö sisältää Fishfinder 400C -laitteen tärkeimmät
määritysasetukset. Tässä näytössä voit määrittää ja säätää kaikkien Fishfinder
400C -näyttöjen yleisiä asetuksia.
Valitse aloitusnäytössä Asetus ja paina SELECT-painiketta.
20
Hälytykset — voit määrittää erilaisia hälytyksiä. Katso sivua 21.
Näyttö — voit mukauttaa näyttöasetuksia, kuten taustavalo sekä yö- ja
päivätila. Katso sivua 21.
Luotain — luotaimen asetusten mukauttaminen. Katso sivua 22.
Järjestelmä — järjestelmäasetusten määrittäminen. Katso sivua 23.
Kaikuanturi — kaikuanturin asetusten määrittäminen. Katso sivua 23.
Yksiköt — Fishfinder 400C -laitteen näytöissä käytettyjen mittayksikköjen
mukauttaminen. Katso sivua 24.
Lisätietoja Asetus -näytöstä on Fishfinder 400C -laitteen mukauttaminen
-osassa, joka alkaa sivulta 21.
Fishfinder 400C -käyttöopas
Fishfinder 400C -laitteen mukauttaminen
Fishfinder 400C -laitteen mukauttaminen
Hälytysten määrittäminen
Fishfinder 400C -laite voidaan määrittää antamaan äänimerkki tietyissä
tilanteissa. Kaikki hälytykset ovat oletusarvoisesti pois käytöstä.
Voit määrittää hälytyksen valitsemalla Asetus -näytössä Hälytykset ja
painamalla SELECT-painiketta.
Matala vesi / Syvä vesi — hälytys määritettyä arvoa pienemmästä tai
suuremmasta syvyydestä.
Kala — hälytys, joka ilmoittaa määritettyjen kuvakkeiden mukaisen koholla
olevan kohteen vedessä.
Veden lämpö — hälytys, joka ilmoittaa, kun kaikuanturi havaitsee
määritettyä lämpötilaa 1.1 °C korkeamman tai alhaisemman lämpötilan.
Akku — hälytys, joka ilmoittaa, kun akun varaustila saavuttaa käyttäjän
määrittämän alhaisen tason.
Laahaus — hälytys, joka ilmoittaa, kun syvyys muuttuu määritetyn arvon
verran.
Näyttöasetusten muuttaminen
Laitteen voi siirtää päivä- tai yötilaan ja sen taustavaloa voi kirkastaa tai
himmentää.
Voit muuttaa näyttöasetuksia valitsemalla Asetus-näytössä Näyttö ja
painamalla SELECT-painiketta.
Voit siirtyä
päivä- ja yötilan
välillä painamalla
KEINUKYTKIMEN
vasenta tai oikeaa
reunaa.
Voit säätää
taustavaloa
painamalla
KEINUKYTKIMEN
vasenta tai oikeaa
reunaa.
Fishfinder 400C -käyttöopas21
Fishfinder 400C -laitteen mukauttaminen
Luotainasetusten muuttaminen
Voit muuttaa luotainasetuksia valitsemalla Asetus-näytössä Luotain ja
painamalla SELECT-painiketta.
Väripylväät — valitse valkoinen tai sininen. Tämä vaikuttaa kaikkien
luotainnäyttöjen taustaan, muttei muuta Numbers (Numerot)- tai Temp Log
(Lämpöloki) -näyttöjä.
Kalakuvakkeet — määritä, miten Fishfinder 400C tulkitsee vedessä koholla
olevat kohteet.
Fishfinder 400C ei tulkitse luotaintietoja. (oletus)
Koholla olevat kohteet näkyvät kuvakkeina. Näyttöön tulee
taustaluotaintietoja, mikä helpottaa kalojen erottamista rakenteista.
Koholla olevat kohteet näkyvät kuvakkeina taustatietoineen. Myös
kunkin kuvakkeen kohdesyvyys näkyy.
Koholla olevat kohteet näkyvät kuvakkeina. Taustatietoja ei näy.
Kaikunopeus — voit säätää, millä nopeudella kaiku vierittyy oikealta
vasemmalle (Ultrascroll, Nopea, Keskitaso tai Hidas). Jos käytössä on
nopeutta mittaava kaikuanturi, voit määrittää kaikunopeuden säätymään
automaattisesti aluksen nopeuden mukaan valitsemalla Automaattinen.
Pintakohina — näytä tai piilota vedenpinnan lähellä olevat luotaintulokset.
Voit vähentää turhan tiedon näkymistä piilottamalla pintakohinan.
Harmaalinja — korostaa vahvimman signaalin ja osoittaa siten sen
voimakkuuden tai heikkouden.
• Pois — (oletus) harmaalinja ei ole käytössä.
• Korkea — herkin asetus. Lähes kaikki vahvat tulokset näkyvät
valkoisina.
• Keskitaso — monet vahvimmista tuloksista näkyvät valkoisina.
• Matala — vähiten herkkä asetus. Vain vahvimmat tulokset
näkyvät valkoisina.
Numerot — voit näyttää tai piilottaa akun latauksen, veden lämpötilan tai
nopeuden vedessä (jos kaikuanturi pystyy siihen).
Huomautus: Voit näyttää veden lämpötilan tai nopeuden vedessä
valitsemalla Automaattinen. Tiedot näytetään, jos liitetty kaikuanturi
pystyy siihen.
Koholla olevat kohteet näkyvät kuvakkeina ilman taustatietoja.
Kunkin kuvakkeen kohdesyvyys näkyy.
22
Fishfinder 400C -käyttöopas
Fishfinder 400C -laitteen mukauttaminen
Järjestelmän asetusten muuttaminen
Voit muuttaa järjestelmän asetuksia valitsemalla Configure (Asetus) -näytössä
Järjestelmä ja painamalla SELECT-painiketta.
Hälytin — määritä, milloin laitteesta kuuluu äänimerkkejä. Vaihtoehdot ovat
Pois, Vain hälytykset (oletus) ja Päällä (Näppäimet&Hälytys).
Simulaattori — ottamalla simulaattorin käyttöön voit määrittää Fishfinder
400C -laitteen toimimaan niin kuin kaikuanturi olisi liitetty.
NMEA ulostulo — Fishfinder 400C -laitteen liittäminen NMEAyhteensopivaan laitteeseen (kuten Garmin GPS -laitteeseen) tietojen
lähettämiseksi. Jotta se onnistuu, tässä kohdassa on valittava Päällä.
Lisätietoja liittämisestä NMEA-laitteeseen on sivulla 12.
Kieli — näyttökielen valitseminen.
Järjestelmätiedot — voit näyttää käyttöohjelmiston version ja laitteen
yksilöivän laitetunnuksen.
Tehdasasetus — voit palauttaa Fishfinder 400C -laitteen oletusasetukset.
Palauta oletukset vahvistamalla valinta kehotteessa. Valitse Kyllä. Voit
säilyttää nykyiset asetukset valitsemalla Ei.
Kaikuanturin asetusten määrittäminen
Voit muuttaa kaikuanturin asetuksia valitsemalla Asetus-näytössä
Kaikuanturi ja painamalla SELECT-painiketta.
Tyyppi — valitse kaikuanturin tyyppi (Kaksoistaajuus tai Kaksoiskeila).
Köliasetus — määritä pintalukeman tasoitus kölin syvyyden mukaan, jotta
voit mitata syvyyden kölin pohjasta kaikuanturin sijainnin sijasta. Antamalla
positiivisen luvun voit määrittää kölin tasoituksen. Antamalla negatiivisen
luvun voit kompensoida suurta alusta, joka saattaa uida muutaman metrinkin
syvyydessä.
Muutin pinnassa
Antamalla positiivisen (+)
luvun voit näyttää syvyyden
kölin pohjasta.
Muutin kölin pohjassa
Antamalla negatiivisen (-)
luvun voit näyttää syvyyden
pinnasta.
Fishfinder 400C -käyttöopas23
Fishfinder 400C -laitteen mukauttaminen
Köliasetuksen säätäminen:
1. Valitse Köliasetus ja paina SELECT-painiketta.
2. Määritä köliasetuksen arvo KEINUPAINIKKEELLA.
3. Hyväksy luku painamalla SELECT-painiketta.
Huomautus: Painamalla MENU-painiketta voit peruuttaa muutokset
ja palata Kaikuanturi -valikkoon.
Kalibroi nopeus veteen — jos haluat käyttää nopeutta mittaavaa
kaikuanturia, kalibroi nopeustunnistin tässä valikossa. Jos et käytä nopeutta
mittaavaa kaikuanturia, tämä valikko ei näy.
Nopeustunnistimen kalibroiminen:
1. Valitse Kalibroi nopeus veteen ja paina SELECT-painiketta.
2. Aja matkanopeutta. Tarkista huippunopeus ja pysäytä vene.
3. Valitse OK ja paina SELECT-painiketta.
Mittayksiköiden mukauttaminen
Voit muuttaa mittayksiköitä valitsemalla Asetus-näytössä Yksiköt ja
painamalla SELECT-painiketta.
Syvyys — valitse Feet (ft) (Jalkaa (ft)), Meters (m) (Metriä (m)) tai Fathoms
(fa) (Syltä (fa)).
Veden lämpö — valitse Fahrenheit (°F) tai Celsius (°C) (jos kaikuanturi on
yhteensopiva).
Nopeus veteen — valitse Miles/Hour (mh) (Mailia tunnissa (mph)),
Kilometers/Hour (kh) (Kilometriä tunnissa (kmh)) tai Knots (kt)
(Solmua (kt)) (jos kaikuanturi on yhteensopiva).
Etäisyys — valitse Statute (mi) (Mittayksikkö (mi)), Metric (km) (Metriä
(km)) tai Nautical (nm) (jos kaikuanturi on yhteensopiva).
Huomautus: Jos vene ei kulje tarpeeksi nopeasti tai nopeustunnistin ei
rekisteröi nopeutta, näyttöön tulee ilmoitus Liian alhainen nopeus. Valitse
OK, paina SELECT-painiketta ja lisää veneen nopeutta turvallisesti.
Jos ilmoitus tulee näyttöön uudelleen, pysäytä vene ja varmista, että
nopeustunnistimen kiekko ei ole juuttunut. Jos kiekko pyörii normaalisti,
tarkista kaapeliliitännät. Jos ilmoitus näkyy uudelleen, ota yhteys Garminin
tuotetukeen.
24
Fishfinder 400C -käyttöopas
Lisäasetukset
Lisäasetukset
Voit avata lisäasetukset painamalla MENU-painiketta missä tahansa näytössä.
Voit säätää herkkyyttä manuaalisesti valitsemalla Manuaalinen Gain ja
painamalla SELECT-painiketta. Voit näyttää enemmän yksityiskohtia
kasvattamalla herkkyysasetusta. Jos yksityiskohtia on liikaa tai näyttö on liian
täynnä, vähennä herkkyysasetusta.
Keilaleveys — kun käytät kaksoiskeilakaikuanturia, valitse leveä tai kapea
keila.
Taajuus — kun käytät kaksoistaajuuskaikuanturia, valitse miten taajuuden
näkyvät näytössä. Oletusarvoinen taajuus on 200 kHz. Voit määrittää laitteen
käyttämään ainoastaan 200 kHz:n tai 50 kHz:n taajuutta tai molempia.
Huomautus: Jos valitset Dual (Kaksois), näyttöön tulee jaettu
taajuusnäyttö.
Kaksitaajuus
Kaksisäteinen
Alue — alueasetus on oletusarvoisesti Automaattinen. Näytön oikeassa
reunassa olevan syvyysskaalan alue muuttuu automaattisesti syvyyslukeman
lisääntyessä tai vähentyessä. Voit säätää syvyysskaalan aluetta manuaalisesti
valitsemalla Manuaalinen Alue ja painamalla SELECT-painiketta.
Herkkyys — Fishfinder 400C -laitteen luotaimen herkkyyden hallinta.
Herkkyysasetus on oletusarvoisesti Automaattinen.
Zoom — voit lähentää koko näytön osaa. Zoomaus on oletusarvoisesti pois
käytöstä Ei Zoomia. Valittavissa on neljä vaihtoehtoa:
• 2x Zoom — kaksinkertainen suurennus.
• 4x Zoom — nelinkertainen suurennus.
• Pohjan lukitus — zoomausikkunan lukitseminen näytön
alareunaan. Oletusarvoinen zoomausväli on 3 m, mutta arvoa voi
säätää.
• Jaettu Zoom — jaetun zoomausikkunan avaaminen.
Fishfinder 400C -käyttöopas25
Lisäasetukset
Syvyys Zoom (zoomattuna) — käytettävissä ainoastaan kaksin- tai
nelinkertaisen zoomauksen yhteydessä. Oletusarvoinen Zoom Depth (Syvyys
Zoom) on Automaattinen, ja syvyys säätyy automaattisesti syvyyden
mukaan. Tämän asetuksen voi säätää lähentämään tietyssä syvyydessä.
Väli (zoomattuna pohjan lukituksen kanssa) — tämä asetus korvaa Range
(Alue) -asetuksen, kun käytät Bottom Lock (Pohjan lukitus) -toimintoa. Säädä
tätä asetusta Range (Alue) -asetuksen tavoin, kun haluat laajentaa tai supistaa
zoomausetäisyyttä pohjasta.
Syvyysviiva) — syvyysviivan avulla voit viitata nopeasti tiettyyn syvyyteen
koko näytössä, jaetussa zoomausnäytössä tai jaetussa taajuusnäytössä. Kun
näytössä on syvyysviiva, voit siirtää sitä painamalla KEINUPAINIKKEEN
ylä- tai alareunaa.
A-Scope (kaksoistaajuuskaikuanturi) — pystytunnistin, joka näkyy näytön
oikeassa reunassa. A-Scope osoittaa rakenne- ja pohjakaikuja tunnistinnäytön
tavoin (sivu 18). A-Scopen signaalin vaakaleveys osoittaa signaalin
vahvuuden.
26
Matkamittarin nollaaminen
Jos käytät nopeuden tunnistavaa kaikuanturia, Numerot -näytössä ja ajettua
matkaa mittaavassa Tunnistin -näytössä on matkamittari.
Matkamittarin nollaaminen:
1. Paina MENU-painiketta.
2. Valitse Nollaa matka ja paina SELECT-painiketta.
3. Valitse Kyllä ja paina SELECT-painiketta.
Lämpölokin keston ja tallennuksen
määrittäminen
Voit näyttää lisäasetukset painamalla Temp Log (Lämpöloki) -näytössä
MENU-painiketta.
Kestoaika — määritä diagrammin alareunan kestoaika.
Tallennus — määritä diagrammin oikean reunan lämpötilat.
Fishfinder 400C -käyttöopas
Liite
Liite
Tekniset tiedot
Fyysiset tiedot
Koko: 12,7 cm (K) x 14,5 cm (L) x 7,62 cm (S)
Paino: 544 g
Näyttö: lävistäjä 10,19 cm, 8,16 cm (K) x 6,12 cm (L), QVGA-näyttö, jonka kirkkaus
säädettävissä, 320 x 240 kuvapistettä, 4 096 väriä.
Valinnaiset lisävarusteet
Seuraavat valinnaiset lisävarusteet ovat ostettavissa Garminin Websivustossa (www.garmin.com):
Tasokiinnitys — Fishfinder-laitteen kiinnittäminen laipion tai hytin seinän
tasolle.
CANet™-yhteyssarja — mahdollistaa Fishfinder 400C -laitteen
liittämisen CANet-yhteensopiviin Garmin-karttapiirtureihin, jotta voit lukea
luotaintietoja muualla veneessä olevissa karttapiirtureissa.
Kotelo: täysin koteloitu, kestävä muoviseos, vesitiivis (IEC 529 IPX7 -standardin
mukaan).
Lämpötila: -15 - 55º C
Virran tuloliitäntä: 10-35 VDC
Käyttö: enintään 21 W 12 VDC
Sulake: AGC/3AG - 3,0 ampeeria
Luotain
Virta: kaksoistaajuus, 500 W (RMS), 4 000 W (huipputeho);
Kaksoiskeila, 400 W (RMS), 3 200 W (huipputeho)
Taajuus: 50/200 kHz (kaksoistaajuus), 80/200 kHz (kaksoiskeila)
Syvyys: 457,2 m (kaksoistaajuus), 274,3 m (kaksoiskeila)
(Syvyyskapasiteetti määräytyy veden suolaisuuden, pohjan tyypin ja muiden
vesiolosuhteiden mukaan.)
Fishfinder 400C -käyttöopas27
Liite
Hälytykset ja ilmoitukset
Fishfinder 400C -laitteen ilmoitusjärjestelmä ilmoittaa laitteen
käyttöominaisuuksista. Kun näyttöön tulee ilmoitus, kuittaa se painamalla
SELECT-painiketta ja palaa näyttöön.
Akkuhälytys — akun lataus on Akkuhälytys -kohdassa määritettyä
alhaisempi.
Akun jännite on liian suuri — tulojännite on liian suuri. Laitteen virta
katkeaa 10 sekunnin kuluttua. Vähennä tulojännite enintään 35 volttiin.
Veneen nopeus ei riitä kalibrointiin — vene ei liiku tarpeeksi nopeasti, jotta
nopeuskiekko voisi mitata nopeuden luotettavasti.
Liian suuri jännite luettevaksi, alueen yläraja rajoittaa — Battery Alarm
(Akkuhälytys) -kohdan jännitearvo on korkeampi kuin mitä laite pystyy
lukemaan.
Liian pieni jännite luettevaksi, alueen alaraja rajoittaa — Battery
Alarm (Akkuhälytys) -kohdan jännitearvo on alempi kuin mitä laite pystyy
lukemaan.
Syvänveden hälytys — Syvänveden hälytys-kohdan syvyys on saavutettu.
28
Laahaushälytys — syvyys on muuttunut Laahaushälytys -arvon verran.
Kalahälytys — laite näyttää kuvakkeen ja antaa äänimerkin (jos
mahdollista), kun se havaitsee kalan. Tämä hälytys ei näytä ilmoitusta.
Matalanveden hälytys — Matalanveden hälytys -kohdan syvyys on
saavutettu.
Simuloitu toiminta — laite on simulaattoritilassa.
Luotaimen vika, laite on korjattava — laitteessa on sisäinen ongelma. Ota
yhteys myyjään tai Garminin tuotetukeen laitteen huoltamiseksi.
Kaikuanturia ei havaittu, luotain ei käytössä — kaikuanturia ei ole liitetty,
liitäntä on huono tai kaikuanturin kaapeli on irti. Jos kaikuanturin kaapeli
irrotetaan, kun laite on käynnissä, kytke kaapeli uudelleen ja katkaise ja kytke
virta.
Nopeus veteen -tunnistin ei toimi — nopeustunnistinta ei havaittu. Tarkista
liitännät.
Syötä haluttu veden lämpö — veden lämpö on 1,1 °C veden lämpö
-hälytyskohdan arvoa alhaisempi. Nämä ilmoitukset tulevat näyttöön, kun
saavutat alueen tai poistut siltä.
Fishfinder 400C -käyttöopas
Liite
Rajoitettu takuu
Myönnämme tämän Garmin-tuotteen materiaaleille ja työlle yhden vuoden
virheettömyystakuun ostopäivästä alkaen. Tämän jakson aikana Garmin valintansa
mukaan joko korjaa tai vaihtaa osat, jotka vioittuvat normaalissa käytössä. Nämä
korjaukset ja vaihdot ovat asiakkaalle maksuttomia osien ja työn osalta. Asiakas on
vastuussa kuljetuskuluista. Tämä takuu ei koske vikoja, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä,
virheellisestä käytöstä, onnettomuudesta tai luvattomasta muuttamisesta tai huollosta.
TÄSSÄ ESITETYT TAKUUT JA HYVITYKSET OVAT POISSULKEVIA JA NE
KORVAAVAT KAIKKI MUUT NIMENOMAISET, OLETETUT JA LAKISÄÄTEISET
TAKUUT, ESIMERKIKSI TAKUUN, JOKA AIHEUTUU VASTUUSTA TUOTTEEN
MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
TÄMÄ TAKUU ANTAA KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAIN MUKAISIA OIKEUKSIA,
JOTKA VAIHTELEVAT OSAVALTIOITTAIN JA MAITTAIN.
GARMIN EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA VÄLILLISISTÄ,
ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA,
RIIPPUMATTA SIITÄ, JOHTUVATKO NE TUOTTEEN VÄÄRINKÄYTÖSTÄ,
VIRHEELLISESTÄ KÄYTÖSTÄ, TAITAMATTOMASTA KÄYTÖSTÄ VAI
TUOTTEEN PUUTTEISTA. Jotkin osavaltiot eivät salli välillisten tai seurannaisten
vahinkojen pois rajaamista tai rajoittamista, joten yllä olevat rajoitukset eivät ehkä koske
kaikkia käyttäjiä. Garmin pidättää oikeuden valintansa mukaan joko korjata tai vaihtaa
tuote tai ohjelmisto tai tarjota tuotteen ostohinta takaisin. TÄMÄ HYVITYS ON AINOA
KÄYTTÄJÄN SAAMA HYVITYS TAKUURIKKOMUKSESTA.
Saat takuuhuoltoa ottamalla yhteyden paikalliseen Garminin valtuutettuun myyjään tai
pyytämällä lähetysohjeet ja RMA-seurantanumeron Garminin puhelintuesta. Pakkaa
laite ja alkuperäisen ostokuitin kopio huolellisesti. Kuitti tarvitaan ostotodistukseksi
takuukorjauksia varten. Kirjoita seurantanumero selkeästi paketin ulkopintaan. Lähetä
laite rahtikulut maksettuina mihin tahansa Garminin takuuhuoltokeskukseen.
Verkkohuutokauppaostokset: verkkohuutokaupoista ostetut tuotteet eivät ole
ostohyvitysten tai muiden Garminin erikoistarjousten piirissä. Verkkohuutokauppojen
vahvistukset eivät käy takuukuitista Takuupalvelun saamisen ehtona on vähittäismyyjältä
saatu alkuperäinen ostokuitti tai sen kopio. Garmin ei korvaa verkkohuutokaupasta
hankituista pakkauksista puuttuvia osia.
Kansainväliset ostokset: kansainväliset jakelijat myöntävät erillisen takuun laitteille,
jotka on ostettu Yhdysvaltain ulkopuolella. Takuun myöntää paikallinen maakohtainen
jakelija, joka tarjoaa paikallista huoltoa laitteelle. Jakelijan takuut ovat voimassa
ainoastaan aiotulla jakelualueella. Yhdysvalloissa tai Kanadassa ostetut laitteet on
palautettava Garminin huoltokeskukseen Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa
tai Taiwanissa.
Garmin International, Inc.
Garmin (Europe) Ltd.
1200 East 151st Street,
Liberty House
Olathe, Kansas 66062, USA
Hounsdown Business Park,
Puhelin: (913) 397-8200 tai
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
(800) 800-1020
Puh. +44 (0) 870.8501241 (Ison-Britannian
Faksi (913) 397-8282
ulkopuolella)
0808.2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
Fishfinder 400C -käyttöopas29
Liite
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä Fishfinder 400C on direktiivin 1999/5/EY
olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen.
Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus Garmin-tuotteen
sivulta osoitteessa www.garmin.com/products/fishfinder400c/.
Valitse Manuals (Käyttöoppaat) ja Declaration of Conformity
(Vaatimustenmukaisuusvakuutus).
30
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ FISHFINDER 400C -laitetta HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS
HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön
yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä
kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä
hyväksyy, että ohjelmiston rakenne, järjestys ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä takaisin tai muunna
ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa
mihinkään maahan Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien vastaisesti.
Fishfinder 400C -käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
A
A-scope 26
aloitusnäyttö 16
alue 25
ALUE-painikkeet 15
asennuksen testaaminen 13
asentaminen 1
fishfinder kiinnitystelineeseen 3
Garmin CANet 12
johdinsarja 10
kaikuanturi 4
perämoottoriin 5
peräpeiliin 6
shoot-thru-hull 8
kiinnitys 2
paikan valitseminen 1
testaaminen 13
asetukset
järjestelmä 23
kaikuanturi 23
lisäasetukset 25–26
luotain 22
näyttö 21
asetusnäyttö 20
C
CANet 12, 27
E
etäisyys 24
F
fishfinder-laitteen lämpötilat 1
fishfinderin huoltaminen iii
fishfinderin paikka 1
fishfinderin pintakiinnitys 2
fyysiset tiedot 27
G
garminin yhteystiedot iii
GPS, yhdistäminen 12
H
hälytykset 21, 28
akku 21
kala 21
laahaus 21
matala vesi 21
syvä vesi 21
veden lämpötila 21
hälytysten määrittäminen. Katso hälytykset
harmaalinja 22
herkkyys 25
HOME-painike 15
I
ilmoitukset 28
J
jaettu taajuusnäyttö 18
jaettu zoomausnäyttö 17
jännite 10
järjestelmätiedot
tarkasteleminen 23
johdinsarja
asentaminen 10–12
K
kaaret 22
kaikuanturi 8
asentaminen 4–7
asetukset 23
kaapelit 1
kaksoiskeila 5, 18, 23
kaksoistaajuus 18, 23, 25
kokoaminen 4
kaikunopeus 22
kalakuvakkeet 22
keila 25
KEINUPAINIKE 15
kesto 26
kieli
muuttaminen 23
kiertoalusta 3
kiertokiinnitysteline 3
kiinnittäminen
kaikuanturi perämoottoriin 5
kaikuanturi peräpeiliin 7
teline 2, 3
kohina. Katso pintakohina
koholla olevat kohteet 22
koko näyttö 17
köliasetus 23
säätäminen 24
L
lämpölokinäyttö 19
LCD-näyttö 1
lisäasetukset 25
lisävarusteet 27
luotain
tekniset tiedot 27
luotainasetukset
muuttaminen 22
M
matkamittari
nollaaminen 26
matkamittarin nollaaminen 26
MENU-painike 15
mukauttaminen
järjestelmän asetukset 23
kaikuanturin asetukset 23
luotainasetukset 22
mittayksiköt 24
Fishfinder 400C -käyttöopas31
Hakemisto
N
näppäimistö
käyttäminen 15
näyttöasetukset
muuttaminen 21
NMEA 12
NMEA-laite
liittäminen 12
NMEA-liitäntä 12
nopeustunnistimen kalibroiminen 24
nopeustunnistin 24
nopeus veteen 24
kalibrointi 24
numeronäyttö 19
numerot 22
R
rajoitettu takuu 29
rekisteröinti. Katso tuotteen rekisteröiminen
S
tulojännite 10
tunnistin 18, 26
tuotteen rekisteröiminen iii
turha tieto. Katso pintakohina
U
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 30
SELECT-painike 15
shoot-thru-hull-asennuksen paikka 9
shoot-thru-hull-asennus 8
shoot-Thru-Hull-asennuspaikan valitseminen 8
simulointitila 23
käyttäminen 15
sulake 10, 27
syvyys 24
alue 25
väli 26
viiva 26
zoomaaminen 26
P
T
Z
O
perämoottori, kiinnittäminen 5
peräpeili 7
peräpeili, kiinnittäminen 6
peräpeilikiinnitys 14
peruskäyttö 15
pikalinkit i
pintakohina 22
pohjan lukitus 25
puhdistaminen
kotelo iii
näyttö iii
32
taajuus 25
takuu. Katso rajoitettu takuu
tallennus 26
tärkeää tietoa iv
tasokiinnitys 2, 27
taustavalo
säätäminen 15
tehdasasetukset
palauttaminen 23
tekniset tiedot 27
teline 2
Ultrascroll 12
upottaminen veteen iii
V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 30
valinnaiset lisävarusteet 27
varoitukset iv
veden lämpötila 24, 28
vesitiivis. Katso upottaminen veteen
vinkit ja oikopolut i
virta-, data- ja kaikuanturikaapelit 1, 3
VIRTA/TAUSTAVALO-painike 15
zoomaaminen 25
2x 25
4x 25
jaettu 17, 25
syvyys 26
Fishfinder 400C -käyttöopas
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin verkkosivustolta osoitteesta www.garmin.com.
© 2006, 2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Osanumero 190-00757-37 ver. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising