Garmin | FF400C,DF Xdcr | Garmin FF400C,DF Xdcr Hurtigveiledning

Garmin FF400C,DF Xdcr Hurtigveiledning
Forstå skjermbildet Full Skjerm
Endre visningsinnstillingene
Full Skjerm er hovedskjermbildet både for to-stråle-svingere
og dobbelfrekvenssvingere.
Du kan bytte mellom modiene dag og natt og gjøre
bakgrunnsbelysningen lysere eller mørkere.
Velg Full Skjerm i skjermbildet Hjem, og trykk på SELECT.
Hvis du skal endre visningsinnstillingene, velger du Skjerm i
skjermbildet Konfigurer og trykker på SELECT.
Bruke Fishfinder 400C-tastaturet
AV/PÅ /
BAKGRUNNSBELYSNING
– Trykk på knappen og hold den nede
for å slå enheten på eller av. Trykk
på knappen og slipp for å justere
bakgrunnsbelysningen og modiene
dag/natt.
eller
Dybde
Trykk på og slipp
Temperatur
Hastighet
Hengende
mål
Bunn
Svingermodus
Område
Trykk
VIPPEBRYTEREN
mot venstre
eller høyre hvis
du vil veksle
mellom dag.- og
nattmodus..
Av/på-knappen.
SKALA (-/+) – Trykk på knappen
for å justere ekkoloddets skala.
Trykk
VIPPEBRYTEREN
mot venstre eller
høyre hvis du vil
justere bakgrunnsbelysningen.
VIPPEBRYTER – Trykk opp, ned,
venstre eller høyre for å manøvrere i
menyene, velge felt og angi data.
SELECT
HOME
MENU
HOME – Trykk på
knappen for å komme
tilbake til skjermbildet
Hjem.
Mai 2007
SELECT – Trykk på knappen for å
velge uthevede elementer og bekrefte
meldingene på skjermen.
MENU – Trykk på knappen for
å åpne tilleggsinnstillinger og
alternativer for konfigurasjon.
Trykk på knappen for å gå tilbake
til det forrige skjermbildet når dette
indikeres.
Part Number 190-00757-58 Rev. A
Printed in Taiwan
Fishfinder 400C
hurtigveiledning
Forstå skjermbildet Splitt Zoom
Bruk skjermbildet Splitt Zoom til å vise alle ekkoloddata fra
grafen, i tillegg til en del av det samme skjermbildet som er
zoomet inn.
Velg Splitt Zoom i skjermbildet Hjem, og trykk på SELECT.
Dybde, temperatur
og hastighet
Forstå skjermbildet Flasher
Skjermbildet Flasher (bare to-stråle-svinger) gir så godt som
umiddelbart svar på hva som er under båten. Dybdeskalaen
er satt opp som en ring som begynner på toppen, dvs. 12.00,
og fortsetter med urviseren. Ekkoloddinformasjonen blinker
i ringen når den mottas på den dybden som vises i den indre
ringen. Som for den vanlige grafen indikerer fargene ulik
styrke på retursignalet.
Velg Flasher i skjermbildet Hjem, og trykk på SELECT.
Zoomevindu
Zoomet
dybdeskala
Forstå skjermbildet Splitt Frekv.
Bruk Splitt Frekv. (bare dobbelfrekvenssvinger) for å
vise frekvensen 50 kHz og frekvensen 200 kHz i samme
skjermbilde.
Velg Splitt Frekv. i skjermbildet Hjem, og trykk på SELECT.
Tips og snarveier
Trykk på HOME fra hvilket som helst skjermbilde for å gå
tilbake til skjermbildet Hjem.
Trykk på MENU fra et av hovedskjermbildene for å få tilgang
til avanserte innstillinger.
Trykk på og slipp Av/på-tasten for å justere
visningsinnstillingene.
Dybde, temperatur
og hastighet
Område
Flasher-ring
Område
Dybde
Frekvenser
Svingermodus
Gå til www.garmin.com for mer dokumentasjon og informasjon.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising