Garmin | FF400C,DF Xdcr | Garmin FF400C,DF Xdcr Korisnicki prirucnik za uredaj

Garmin FF400C,DF Xdcr Korisnicki prirucnik za uredaj
Fishfinder 400C
Korisnički priručnik za uređaj
© 2006, 2007 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397,8200 ili (800) 800,1020
Faks (913) 397,8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tel. +44 (0) 870,8501241 (izvan Velike Britanije)
0808 2380000 (u Velikoj Britaniji)
Faks +44 (0) 870,8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642,9199
Faks 886/2.2642,9099
Sva prava pridržana. Osim kao što je ovdje izričito navedeno, nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, kopirati, prenositi, dijeliti, preuzimati ili
pohranjivati na bilo kojem mediju za pohranu u bilo koju svrhu bez pisanog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin dopušta preuzimanje jedne kopije ovog priručnika na
tvrdi disk ili drugi elektronički medij za pohranu radi pregledavanja i ispis jedne kopije ovog priručnika ili dosadašnje revizije, pod uvjetom da takva
elektronička ili ispisana kopija ovog priručnika mora sadržavati cjelokupni tekst ove obavijesti o autorskom pravu, a pritom je daljnja neovlaštena
komercijalna distribucija ovog priručnika i dosadašnjih revizija strogo zabranjena.
Informacije u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja,
bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite web-mjesto tvrtke Garmin (www.garmin.com) i potražite
najnovija ažuriranja i dodatne informacije o upotrebi i radu ovog i drugih proizvoda tvrtke Garmin.
Garmin®, CANetTM, See-Thru® i UltrascrollTM registrirani su trgovački znakovi ili trgovački znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica i ne smiju se koristiti
bez izričite dozvole od strane tvrtke Garmin.
Ova hrvatska verzija engleskih uputa za proizvod Fishfinder 400C (Garmin broj dijela 190-00757-00, revision B) daje se radi lakše upotrebe. Vezano za rad i
korištenje proizvoda Fishfinder 400C po potrebi pogledajte najnoviju verziju uputa na engleskom jeziku.
GARMIN NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA TOČNOST OVIH UPUTA NA HRVATSKOM JEZIKU I NE PRIHVAĆA ODGOVORNOST KOJA
PROIZLAZI IZ UVAŽAVANJA TIH UPUTA.
Ožujak 2007.
Broj dijela 190-00757-46 Ver. A
Tiskano u Tajvanu
Uvod
Uvod
Uređaj Fishfinder 400C potpuno je opremljen sonar u boji koji nudi
mogućnost odabira stilova prikaza, opciju dvostruke zrake ili dvostruke
frekvencije i još mnogo toga.
Savjeti i prečaci za Fishfinder 400C
• Pritisnite Početna stranica s bilo kog zaslona za povratak
na Početni zaslon.
• Pritisnite Izbornik s bilo kog glavnog zaslona za pristup
naprednim postavkama.
• Pritisnite i otpustite tipku Uključivanje za prilagođavanje
postavki prikaza.
Brze veze
•
•
•
•
•
Montaža uređaja Fishfinder 400C: stranica 1
Montaža uređaja Fishfinder 400C: stranica 2
Montaža pretvarača: stranica 4
Osnovne operacije: stranica 15
Prilagođavanje uređaja Fishfinder 400C:
stranica 21
•
•
•
•
Promjena sistemskih postavki: stranica 23
Prilagođavanje postavki pretvarača: stranica 23
Dodatne postavke: stranica 25
Upozorenja i poruke: stranica 28
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C Uvod
Sadržaj
Uvod........................................................................................i
Savjeti i prečaci za Fishfinder 400C........................................ i
Brze veze.................................................................................... i
Registracija proizvoda............................................................ iii
Održavanje uređaja Fishfinder 400C..................................... iii
Upozorenja............................................................................... iv
Važne informacije.................................................................... iv
Montaža uređaja Fishfinder 400C.......................................1
Korak 1: Odaberite smještaj uređaja Fishfinder.................... 1
Korak 2: Montirajte uređaj Fishfinder..................................... 2
Korak 3: Montaža sonde.......................................................... 4
Korak 4: Ugradnja razvodnog kabela................................... 10
Korak 5: Ispitivanje instalacije.............................................. 13
Osnovno rukovanje............................................................15
Uključivanje i isključivanje uređaja Fishfinder 400C.......... 15
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja............................ 15
Upotreba načina rada Simulator........................................... 15
Upotreba tipkovnice uređaja Fishfinder 400C..................... 15
Upoznavanje sa zaslonom, Početni zaslon......................... 16
Upoznavanje sa značajkom Cijeli zaslon............................. 17
Podijeljeno zumiranje............................................................ 17
Upoznavanje sa zaslonom Bljeskalica................................. 18
ii
Upoznavanje sa zaslonom Podijeljena frekvencija............. 18
Upoznavanje sa zaslonom Brojevi....................................... 19
Upoznavanje sa zaslonom Zapis temperature.................... 19
Upoznavanje sa zaslonom Konfiguracija............................. 20
Prilagođavanje uređaja Fishfinder 400C..........................21
Postavljanje alarma................................................................ 21
Promjena postavki iprikaza................................................... 21
Promjena postavki sonara..................................................... 22
Promjena postavki sustava................................................... 23
Konfiguriranje postavki sonde.............................................. 23
Prilagođavanje mjernih jedinica........................................... 24
Napredne postavke............................................................25
Poništavanje odometra.......................................................... 26
Postavljanje trajanja zapisa temperature i mjerila.............. 26
Dodatak...............................................................................27
Specifikacijea.......................................................................... 27
Dodatna oprema..................................................................... 27
Alarmi i poruke....................................................................... 28
Ograničeno jamstvo............................................................... 29
Izjava o usklađenosti (DoC)................................................... 30
Licencni ugovor za softver.................................................... 30
Indeks..................................................................................31
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Uvod
Registracija proizvoda
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online
registracije! Posjetite naše web-mjesto na adresi www.garmin.com/
registration/. Ovdje snimite serijski broj (osmeroznamenkasti broj koji
se nalazi na poleđini uređaja Fishfinder 400C) u slučaju da vaš uređaj
Fishfinder 400C zatreba servisiranje. Pospremite originalni račun ili
fotokopiju na sigurno mjesto.
Serijski broj: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
Kontakt s tvrtkom Garmin
Obratite se tvrtki Garmin ako imate pitanja u vezi s vašim uređajem
Fishfinder 400C. U SAD-u obratite se službi za korisničku podršku tvrtke
Garmin telefonskim putem na broj: (913) 397-8200 ili (800) 800-1020, od
ponedjeljka do petka između 8 i 17 sati po središnjem američkom vremenu;
ili posjetite www.garmin.com/support/ i pritisnite Korisnička podrška.
U Europi se obratite tvrtki Garmin (Europe) Ltd. na broj +44 (0)
870.8501241 (izvan Velike Britanije) ili 0808 2380000 (u Velikoj Britaniji).
Recite nam vaše mišljenje
Recite nam sviđa li vam se ovaj priručnik! Ispunite anketu o dokumentaciji
proizvoda. Posjetite www.garmin.com/contactUs/ i pritisnite Anketa o
dokumentaciji proizvoda.
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Održavanje uređaja Fishfinder 400C
Kućište je izrađeno od visokokvalitetnih materijala i ne zahtijeva
održavanje od strane korisnika, osim čišćenja.
Čišćenje kućišta
Vanjski dio kućišta (osim zaslona) očistite krpom namočenom u blagoj
otopini sredstva za čišćenje, a osušite brisanjem suhom krpom. Izbjegavajte
koristiti kemijska sredstva ili otopine koje bi mogle oštetiti plastične
dijelove.
Čišćenje zaslona
Leća uređaja prekrivena je posebnim antirefleksivnim slojem osjetljivim
na ulja, vosak i abrazivna sredstva za čišćenje. Sredstva za čišćenje koja
sadržavaju amonijak, alkohol, abrazivna sredstva ili deterdžente protiv
masnoća mogu oštetiti antirefleksivni sloj. Izuzetno je važno da leću
čistite sredstvom za čišćenje leća (koje je definirano kao neopasno za
antirefleksivne slojeve) i čistom krpom.
Vodootpornost
Uređaj je vodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7. Može
podnijeti potapanje u vodu na dubini 1 metra, do 30 minuta. Dulje
razdoblje potapanja može oštetiti uređaj. Nakon potapanja svakako ga
osušite krpom i na zraku prije ponovne upotrebe.
iii
Uvod
Upozorenja
Ako ne izbjegnete sljedeće potencijalno opasne situacije, može doći do nesreće ili sudara koji će rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom.
•
Tijekom navigacije pažljivo uspoređujte informacije prikazane na jedinici sa svim dostupnim navigacijskim izvorima, uključujući informacije koje
pružaju karte i vizualne informacije. Iz sigurnosnih razloga uvijek riješite sva neslaganja ili pitanja prije no što nastavite s navigacijom.
UPOZORENJE: Ovaj proizvod, njegovo pakiranje i komponente sadrže kemijska sredstva za koje je u državi Kaliforniji poznato da uzrokuju karcinom, urođene
mane i narušavaju mogućnost reprodukcije. Ova obavijest postavljena je u sladu s kalifornijskim prijedlogom 65. Više informacija potražite na stranici
www.garmin.com/prop65.
Hg - LAMPE UNUTAR OVOG PROIZVODA SADRŽE ŽIVU I MORAJU SE RECIKLIRATI ILI ODLOŽITI U SKLADU S LOKALNIM ILI
DRŽAVNIM ZAKONIMA.
Važne informacije
Dokument Kalifornijski zakon o recikliranju otpada iz 2003. propisuje recikliranje određenih elektroničkih uređaja. Dodatne informacije o primjenjivosti ovog
proizvoda potražite na adresi www.erecycle.org.
iv
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Montaža uređaja Fishfinder 400C
Montaža uređaja Fishfinder 400C
Kako biste uspješno koristili uređaj Fishfinder 400C, najprije morate
pravilno montirati uređaj i sve njegove dijelove. Sadržaj ovog pakiranja
usporedite s popisom pakiranja na kutiji. Ako neki dijelovi nedostaju,
odmah se obratite dobavljaču Garmin uređaja. Prije nego što započnete s
montažom:
• Pročitajte i slijedite upute za montažu uređaja.
• Prikupite potrebne elemente za učvršćivanje i alate.
• Provjerite mogu li svi kabeli dosegnuti od mjesta ugradnje uređaja
do sonde.
• Tijekom bušenja, rezanja ili brušenja nosite zaštitne naočale i
rukavice.
Ako tijekom montaže proizvoda naiđete na bilo kakve probleme,
obratite se službi za korisničku podršku tvrtke Garmin ili
profesionalnom montažeru.
Za montažu i korištenje uređaja Fishfinder:
1
Odaberite mjesto smještaja uređaja.
Korak 1: Odaberite smještaj uređaja
Fishfinder
Tijekom odabira smještaja uzmite u obzire sljedeće stavke:
• Optimalnu preglednost tijekom rukovanja plovilom.
• Jednostavan i lak pristup tipkama.
• Čvrstoću dovoljnu da podnese težinu uređaja i zaštiti ga od
pretjeranih vibracija ili udara.
• Dovoljno slobodnog prostora za postavljanje i priključivanje
gkabela napajanja/podataka i skabela sonde. Iza kućišta uređaja
trebalo bi biti najmanje 8 cm slobodnog prostora.
Uređaj NE postavljajte u području izloženo ekstremnim temperaturnim
uvjetima.
NAPOMENA: Raspon itemperatura za uređaj Fishfinder 400C iznosi
od 5°F do 131°F (-15°C do 55°C). Produljeno izlaganje temperaturama
izvan ovog opsega (tijekom skladištenja ili upotrebe) može rezultirati
kvarom oLCD zaslona. Ova vrsta kvara i njene posljedice NISU
pokrivene ograničenim jamstvom proizvođača.
2. Montirajte uređaj.
3. Montirajte sondu.
4. Montirajte učvršćenja za žice.
5. Provjerite montiranu opremu.
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Montaža uređaja Fishfinder 400C
Korak 2: Montirajte uređaj Fishfinder
Uređaj Fishfinder možete montirati na jedan od dva načina:
• Montaža na plohi—uređaj postavite na nosač (nalazi se u
pakiranju) koji se montira na konzolu ili stropnicu.
• Ugradbena montaža—uređaj ugradite u ravnu ploču pomoću
opcionalnog kompleta za ugradbenu montažu. Informacije potražite
u “Dodatku”.
Montaža uređaja Fishfinder na plohi
Kompaktno i vodootporno kućište uređaja Fishfinder 400C pogodno je
za ugradnju na izloženim mjestima ili na navigacijskom mostu. Uređaj
Fishfinder 400C isporučuje se sa zakretnim montažnim nosačem koji se
može nagnuti i prikladan je za konzolnu ili stropnu ugradnju.
Montaža sklopa nosača
Alati (nisu u pakiranju)—bušilica, odvijač (križni ili ravni) i nešto od
sljedećeg:
• Tri obična vijka 4 mm s uvučenom glavom, maticama i podloškama
i svrdlo 5 mm.
• Tri samonarezna vijka 4 mm s uvučenom glavom i svrdlo 1,5 mm
za bušenje pripremnih otvora.
Zakretnu podlogu učvrstite običnim ili samonareznim vijcima s upuštenim
glavama. Korištenjem vijaka s ispupčenom glavom možete oštetiti glavni
element.
OK
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Montaža uređaja Fishfinder 400C
Montaža sklopa nosača:
1. Koristeći zakretnu podlogu kao predložak, označite mjesta triju
otvora kojima ćete podlogu učvrstiti za površinu.
2. Izbušite otvore za učvršćivanje.
•
Ako podlogu učvršćujete običnim vijcima, na označenim
mjestima izbušite tri otvora promjera 5 mm.
Montaža uređaja FishFinder 400C na nosač
1. Utor na stražnjoj strani uređaja poravnajte s nosivom polugom i
potom ga navucite. Po potrebi podesite ručicu kako biste raširili
krakove nosača (okrenite u smjeru kazaljki na satu kako biste
stisnuli krakove, a u suprotnom kako biste raširili).
ILI
•
Ako podlogu učvršćujete samonareznim vijcima, na označenim
mjestima izbušite tri pripremna otvora. Pripremni otvor ne
bušite dublje od pola duljine samonareznog vijka.
2. Podesite kut uređaja i zategnite ručicu montažne poluge kako bi
krakovi čvrsto uhvatili uređaj.t
3. Zakretnu podlogu nosača učvrstite s tri zavrtnja ili vijka. NE
ZATEŽITE PREJAKO.
4. Nagibni nosač postavite na zakretnu podlogu i osigurajte ga
kratkom ručicom.
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
3. Zakretni nosač nmožete pomicati ulijevo ili udesno. Tijekom
okretanja krakovi će proizvoditi zvuk klikanja. Odaberite dobar kut
pogleda i pritegnite sve ručice.
4. Kabele hnapajanja/podataka sonde priključite na stražnjoj strani
uređaja i provjerite jesu li prsteni za zabravljivanje na oba kabela
pritegnuti do kraja.
Montaža uređaja Fishfinder 400C
Korak 3: Montaža sonde
Pravilna montaža sonde ključna je za postizanje najboljih performansi
vašeg uređaja Fishfinder. Ako je kabel napajanja sonde prekratak, produžne
kabele možete kupiti kod dobavljača Garmin uređaja. Namotajte i
pričvrstite višak kabela.
OPREZ: NE REŽITE kabel napajanja sonde ili bilo koji bio kabela
napajanja jer se njegovim rezanjem poništavaju jamstvenih prava. Kabel
se ne smije spajati ili priključivati na bilo koji postojeći kabel sonde
(koji je ili nije proizveden od strane tvrtke Garmin).
Na sljedećim stranicama nalaze se savjeti i osnovne upute za montiranje
nekih popularnijih sondi. Detaljne upute za montiranje isporučuju se s
kompletom sonde. Neke modele sonde trebao bi montirati profesionalni
pomorski montažer.
Sastavljanje sonde:
1. Na sondu istodobno postavite gumenu podlošku i plastični
odstojnik. NE PODMAZUJTE gumenu podlošku.
2. Kabel provedite prema stražnjem dijelu sonde. Sondu navucite na
nosač sonde.
3. Ravnu podlošku od 5 mm postavite na vijak 10-32 x 1,75” i vijak
provucite kroz nosač sonde, odstojnik i gumenu podlošku.
4. Drugu ravnu podlošku od 5 mm postavite na slobodni kraj vijka.
Postavite i prstima pritegnite samozateznu maticu 10-32. Sondu
možete dodatno pritegnuti nakon montaže na plovilo.
Utor za kabelske vezice
Stražnja strana
pretvarača
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Montaža uređaja Fishfinder 400C
Montaža sonde na vanbrodski motor s elektropogonom (samo za sonde s dvostrukom zrakom)
Montaža sonde na vanbrodski motor s
elektropogonom:
1. Veliku zateznu vezicu provucite kroz prorez na nosaču sonde, pri
čemu su zupci na vezici okrenuti prema gore, dok s obje strane
nosača ne dobijete jednake duljine.
Napomena: Za hladnije vode ili u vodama s mnogo drveća ili otpada
preporučuje s metalna stega 10-12 cm s pužnim vijkom.
5. Sondu postavite takoda bude paralelna s dnom plovila tijekom
upotrebe i provjerite poravnanje brtve. Vezicu snažno zategnite. Po
potrebi odrežite višak vezice. Protumatice 10-32 pritežite dok ne
budu dodirivale nosač, a potom ih zategnite za još 1/4 okreta (ne
zatežite prejako).
6. Postavite 9-metarski kabel sonde i isporučenim ga vezicama
učvrstite za osovinu motora. Prednji dio nosača sonde (osim otvora
vezice) možete ispuniti sredstvom za brtvljenje radi izbjegavanja
nakupljanja otpada.
2. Na zakrivljeni vrh nosača sonde postavite montažnu brtvu.
3. Sklop sonde postavite na tijelo vanbrodskog elektromotora, pri
čemu je prednji dio sonde okrenut suprotno od vijka elektromotora.
4. Oba završetka vezice omotajte oko tijela motora. Zašiljeni kraj
vezice provucite zatezni otvor na drugom kraju vezice te povlačite
dok ne postignete dobar, ali ne i tijesan dosjed (tijekom provlačenja
čuje se zvuk klikanja).
Kabelska vezica
Prednja strana pretvarača
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Montaža uređaja Fishfinder 400C
Montaža sonde na krmeno zrcalo
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Montaža uređaja Fishfinder 400C
Kako biste postigli optimalne performanse tijekom montaže sonde na
krmeno zrcalo, treba imati na umu sljedeće:
• Kako bi vaš sonar pravilno funkcionirao, sonda mora biti smještena
u mirnoj struji vode. Sondu NE MONTIRAJTE iza rebara, niza
zakovica, upornica, dodataka, uvodnika vode, otvora za izbacivanje,
boje koja otpada ili bilo čega što bi moglo izazvati turbulencije.
• Sondu montirajte što bliže sredini plovila.
• NE REŽITE vodič sonde (na ovaj se način poništava jamstvo)
• Sondu NE MONTIRAJTE na mjestima gdje bi mogla biti oštećena
tijekom ulaska plovila u vodu, prijevoza kopnom ili skladištenja
• Sondu NE MONTIRAJTE u putanji vijka na plovilima s jednim
vijkom. Sonda može izazvati kavitacije koje mogu smanjiti
učinkovitost plovila i oštetiti vijak. Na plovilima s dva vijka, ako je
moguće, sondu montirajte između putanje vijaka.
NAPOMENA: Sondu NE MONTIRAJTE iza rebara, upornica,
dodataka, otvora za uvod ili izbacivanje vode ili bilo čega što bi moglo
proizvoditi mjehuriće i prouzrokovati turbulenciju vode. Radi postizanja
optimalnih performansi, sonda mora biti montirana u čistoj struji vode
(neturbulentnoj).
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Popis alata (nije uključeno u pakiranje)—bušilica, ključ 3/8”, svrdla 5/32”
i 1/8”, traka za maskiranje, križni ključ br. 2 i brtvilo za plovila.
Montaža sonde na krmeno zrcalo:
1. Nosač sonde postavite na odabrano mjesto na krmenom zrcalu.
Provjerite je li sonda paralelno u odnosu na vodenu liniju. Označite
središta za svaki otvor nosača sonde.
2. Pomoću svrdla 5/32” izbušite otvore približne
dubine 25 mm na označenim mjestima. Kako biste izbjegli
preduboko bušenje, oko svrdla omotajte samoljepivu traku na 25
mm od vrha svrdla.
3. Na vijke 5 x 30 mm nanesite brtvilo za plovila. Sklop sonde
pričvrstite na krmeno zrcalo pomoću vijaka 5 x 30 mm. Sklop sonde
podesite tako da ispod donjeg ruba krmenog zrcala izviruje oko 3
mm na plovilima s trupom od stakloplastike ili 10 mm s aluminijskim
trupom. Sklop sonde postavite da bude paralelno s površinom vode.
4. Protumatice 10-32 pritežite dok ne budu dodirivale nosač, a potom
ih zategnite za još 1/4 okreta (ne zatežite prejako).
5. Prvu zateznu vezicu kabela sonde postavite približno na prvoj
trećini udaljenosti između sonde i vrha krmenog zrcala.
Montaža uređaja Fishfinder 400C
6. Označite mjesto. Pomoću svrdla 1/8” izbušite otvor približne dubine
10 mm.
7. Vezicu kabela pričvrstite pomoću vijka 4 x 12 mm. Prije postavljanja
vijak premažite brtvilom za plovila. Ponovite korake 5 i 6 s ostalim
vezicama kabela.
8. Provucite kabel sonde do uređaja Fishfinder. NE REŽITE KABEL.
Izbjegavajte postavljanje kabela uz električne žice ili druge izvore
električnih smetnji.
Ovdje izbušite preliminarne otvore.
Poravnajte s
poprečnicama dna.
Pretvarač treba biti 1/8”
ispod dijela od staklenih
vlakana korita ili 3/8”
ispod aluminijskog
dijela korita.
Okomito
Ravnina
Montaža sa zračenjem kroz trup
Kako biste izbjegli bušenje otvora radi montaže sonde koja prolaze kroz
trup, sondu možete učvrstiti pomoću epoksi smole unutar trupa plovila
(montaža sa zračenjem kroz trup). Ta vrsta montaže može pružiti bolje
prigušenje šumova i dopušta vam korištenje viših postavki osjetljivosti.
Kako bi se sonda mogla montirati unutar trupa (zračenjem kroz trup, bez
bušenja trupa), plovilo mora biti od stakloplastike i bez jezgre. Ako niste
sigurni, obratite se proizvođaču vašeg plovila. Mogla bi biti potrebna
profesionalna montaža.
Neke su sonde posebno konstruirane za ugradnju s unutarnje strane trupa
od stakloplastike. Standardnu sondu za krmeno zrcalo također je moguće
ugraditi na ovaj način. Ako koristite sondu sa senzorom za temperaturu,
prikazana temperatura odražava temperaturu trupa plovila.
čnice
Dno popre
Treba biti paralelno s razinom vode.
OK
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Montaža uređaja Fishfinder 400C
Odabir smještaja za ugradnju sa zračenjem kroz trup
Pri ugradnji sonde mjesto ugradnje mora biti:
• Puna stakloplastika, bez bilo kakvih zračnih mjehurića, laminata,
ispuna ili zračnih džepova.
• Područje u čistoj struji vode (neturbulentnoj) pri svim brzinama.
• Područje koje nije iznad uzdužnica ili iza ikakve prepreke na trupu
koja bi izazivala turbulencije.
NAPOMENA: Mnogi suvremeni trupove imaju namjenski izrađene
džepove za ugradnju sonde sa zračenjem kroz trup.Ako niste sigurni
je li trup vašeg plovila već opremljen takvim namjenskim džepom,
obratite se proizvođaču plovila.
Ispitivanje smještaja:
1. Izradite ispitni komplet od dijela plastične cijevi ili kante, na način
prikazan na ilustraciji.
2. Privremeno zabrtvite ispitnu napravu za trup pomoću silikonskog
brtvila ili brtvila za vulkaniziranje na sobnoj temperaturi, a potom
ispunite vodom ili blagim mineralnim uljem.
3. Sondu postavite u vodu, usmjerite izravno prema dnu i na
nju postavite uteg. Postavke uređaja podesite na optimalne
performanse. Ako su se performanse sonara značajno smanjile,
potrebno je ispitati na nekom drugom mjestu.
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
PVC cijev
ili limenka
Postavite pretvarač na
mjesto.
Napunite cijev ili limenku
vodom ili lakim mineralnim
uljem.
Trakasta brtva
ili RTV brtva
Površina korita
Ispitivanje lokacije
Trajna ugradnja sonde:
1. Vlažnim ili suhim brusnim papirom razreda 400 lagano izbrusite
površinu trupa i čelo sonde.
2. Pomoću kita u traci izradite “nasip” visine 6 mm. Unutar “nasipa”
ulijte dvokomponentu epoksi-smolu sporog stvrdnjavanja do razine
od oko 3 mm.
3. Sondu postavite u epoksi-smolu i pritom je okrećite kako biste se
riješili eventualnih mjehurića.
4. Na sondu postavite uteg i pričekajte 24 sata dok se epoksi-smola ne
stvrdne.
Montaža uređaja Fishfinder 400C
Korak 4: Ugradnja razvodnog kabela
Uređaj Fishfinder 400C isporučuje se s razvodnim kabelom koji uređaj
povezuje s napajanjem i sondom putem jednog jednostavno odvojivog
priključka i pruža mogućnosti povezivanja vanjskih uređaja.
Dijagram kodiranja bojama (pogledajte stranicu 11) prikazuje odgovarajuće
spojeve razvodnog kabela. Zamjenski osigurač je AGC/ 3AG -osigurač od
3 Ampera. Ako je potrebno produžiti žice napajanja, koristite žicu klase
22 AWG. NE REŽITE kabel sonde jer na taj način gubite svoja jamstvena
prava. Ako vaše plovilo ima električne instalacije, uređaj Fishfinder
mogli biste izravno povezati na neupotrijebljeni razvodni priključak vaše
razvodne kutije s osiguračima. Ako koristite razvodnu kutiju plovila,
uklonite nosač osigurača koji se isporučuje s uređajem Fishfinder. Uređaj
Fishfinder možete i izravno priključiti na akumulator.
2. Crvenu žicu (+ ili pozitivna) priključite na pozitivan priključak napona
(ako koristite razvodnu kutiju plovila, pozitivan priključak provedite
preko osigurača, kako je prikazano na dijagramu).
3. Crnu žicu (- ili uzemljenje) povežite na negativan priključak napona.
4. Ugradite ili provjerite 3 A osigurač (u kutiji s osiguračima plovila ili u
držaču osigurača na kabelu).
5. Poravnajte ureze na priključku kabela s urezima na stražnjoj strani
uređaja Fishfinder. Kabel umetnite u priključak i okrećite prsten za
zabravljivanje u smjeru suprotnom od kazaljki na satu dok se ne
zaustavi.
Osigurač 3 A
2A
Na napajanje broda 10-38 V
Uzemljenje
broda
+
Napomena: Tijekom uobičajene ugradnje koristite samo crvenu i
crnu žicu. Ostale žice ne moraju biti priključene za potrebe normalnog
funkcioniranja uređaja Fishfinder 400C.Informacije o priključivanju s
NMEA ili CANet kompatibilnim uređajima potražite na stranici 12.
1. Polaritet izvora napajanja odredite pomoću ispitne svjetiljke ili
voltmetra.
-
Oprez: Najviši ulazni napon uređaja Fishfinder 400C tiznosi 35 volti
DC. Ne premašujte ovaj napon jer biste na taj način mogli oštetiti uređaj
Fishfinder 400C i izgubiti jamstvena prava.
Ugradnja razvodnog kabela:
—
+
Na Fishfinder 400C
Blok osigurača
10
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Montaža uređaja Fishfinder 400C
Raspored iglica za Fishfinder 400C
Ožičenje za Fishfinder 400C
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C 11
Montaža uređaja Fishfinder 400C
Povezivanje s NMEA uređajem
Uređaj Fishfinder 400C možete priključiti na drugu elektroničku
komponentu lkoja je kompatibilna s NMEA standardom, poput uređaja
Garmin GPS (Global Positioning System). Ako je opremljen sondom
odgovarajućih mogućnosti, uređaj Fishfinder 400C može poslati
informacije o dubini, temperaturi i brzini. Proučite dijagrame ožičenja
na stranici 11 o povezivanju uređaja Fishfinder 400C s uređajima koji su
kompatibilni s NMEA standardom.
Povezivanje razvodnog kabela s GPS ili drugim NMEA
uređajem:
1. Slijedite korake ugradnje izvora napajanja (pogledajte stranicu 10).
Za komponente tvrtke Garmin žice uzemljenje (crne) služe kao
NMEA uzemljenje i moraju biti međusobno spojene ili priključene
na isti terminal. Proučite dijagram ožičenja vašeg GPS uređaja radi
prepoznavanja žica.
2. Povežite plavu žicu “NMEA izlaz” iz uređaja Fishfinder 400C na žicu
“NMEA izlaz” razvodnog kabela uređaja GPS/NMEA.
3. Na uređaju Fishfinder 400C uključite postavku NMEA izlaz
(stranica 23). Za uređaje Garmin GPS komunikacijsko sučelje
postavite na NMEA/NMEA, NMEA In/NMEA Out ili NMEA.
Povezivanje s uređajem NMEA
Uređaj Fishfinder 400C omogućuje izlaz prema uređaju NMEA 0183,
verzija 3.01 GPS ili navigacijskom uređaju. Morate uključiti opciju NMEA
Izlaz uključen kako biste poslali podatke (stranica 23).
12
Izvodi SDDBT, SDDPT, SDMTW, SDVHW i SDWPL šalju se putem
NMEA 0183, verzija 3.01 izlaza iz uređaja Fishfinder 400C.Potpune
informacije o National Marine Electronics Association (NMEA Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku) oblikovanjima i izvodima
možete naručiti na adresi:
NMEA
Seven Riggs Avenue
Severna Park, MD 21146 USA
www.nmea.org
Povezivanje uređaja Fishfinder 400C s uređajem
Garmin CANet
Uređaj Fishfinder 400C je sonarski uređaj kompatibilan sa standardom
CANet. Korištenje opcije CANet (ako je primjenjivo) optimizira
performanse komponenti kompatibilnih sa standardom CANet,
omogućujući razmjenu podataka sonara iz uređaja Fishfinder 400C
s najviše dvije komponente uređaja Garmin GPS kompatibilnih sa
standardom CANet. Standardna NMEA veza dopušta slanje informacija o
dubini, temperaturi i brzini prema samo jednom GPS uređaju, dok CANet
veza pruža potpuna očitanja sonara, uključujući opciju eUltrascroll™,
kako biste pregledavali i upravljali istim informacijama na vašem GPSkompatibilnom uređaju tijekom cijelog ribolova pomoću uređaja Fishfinder
400C.
Napomena: Za korištenje mogućnosti Garmin CANet s uređajem
Fishfinder 400C potrebno je nabaviti komplet CANet. Obratite se
zastupništvu tvrtke Garmin ili posjetite www.garmin.com.
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Montaža uređaja Fishfinder 400C
Korak 5: Ispitivanje instalacije
Kako biste uređaj Fishfinder 400C uključili prvi put, pritisnite i držite tipku Napajanje dok ne čujete zvučni signal i uređaj se uključi. Pomoću tipki
Prekidač i Odabir krećite se kroz zaslone kako biste konfigurirali svoj uređaj Fishfinder 400C.
Napomena: Iako je neke provjere moguće izvesti dok je plovilo na prikolici, za pravilno ispitivanje instalacije potrebno je da se plovilo nalazi u vodi.
Prva konfiguracija uređaja Fishfinder 400C:
➊
Odaberite jezik.
➋
Odaberite vrstu sonde.
➌
Odaberite jedinice mjere.
➍
Odaberite shemu boja.
Nakon što odaberete opcije konfiguracije, prikazuje se zaslon Početni ekran. Nakon 15 sekundi neaktivnosti uređaj Fishfinder automatski se prebacuje na
prikaz Cijeli ekran.
Napomena: Ako sonda nije prepoznata, prikazuje se poruka “Sonda nije spojena. Sonar je isključen”.
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C 13
Montaža uređaja Fishfinder 400C
S obzirom da je voda potrebna za prenošenje zvučnog signala sonara, kako
bi sonda pravilno funkcionirala mora se nalaziti u vodi. Očitanje dubine ili
udaljenosti ne možete dobiti izvan vode.
Nakon što vaše plovilo smjestite u vodu, provjerite moguća curenja oko
otvora vijaka koji su dodani ispod linije vode. Plovilo NE OSTAVLJAJTE u
vodi tijekom duljeg razdoblja bez provjeravanja mogućih curenja.
Kako biste provjerili ugradnju sonde na krmenom
zrcalu:
1. Započnite ispitivanje instalacije pri maloj brzini. Ako rad sonara
izgleda neometeno, polako povećavajte brzinu plovidbe uz
istodobno praćenje rada sonara. Ako se signal sonara naglo izgubi
ili se odraz dna znatno pogorša, zabilježite pri kojoj se brzini to
događa.
3. Ako se jačina signala pojača tijekom zaokreta, podesite sondu kako
bi izvirivala još 3 cm ispod krmenog zrcala plovila. Za uklanjanje
slabljenja moglo bi biti potrebno nekoliko podešavanja.
4. Ako se signal nije poboljšao, sondu premjestite na drugo mjesto.
NAPOMENA: Postavljanje dubine sonde izvodite u malim koracima.
Smještanje sonde preduboko može znatno utjecati na performanse
plovila i sondu izložiti povećanoj opasnosti od udaranja u podvodne
predmete.
2. Plovilo usporite na brzinu pri kojoj se signal izgubio. Izvedite blage
zaokrete u oba smjera i pratite ima li poboljšanja u kvaliteti signala.
14
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Osnovno rukovanje
Osnovno rukovanje
Uključivanje i isključivanje uređaja
Fishfinder 400C
Upotreba tipkovnice uređaja
Fishfinder 400C
Napajanje/
Pozadinsko svjetlo
Opseg (-/+)
Pritisnite i držite tipku Napajanje dok ne čujete zvučni signal i dok
se ne pojavi Početni ekran.
PREKIDAČ
Napomena: Kada prvi put uključite Fishfinder 400C, potrebno je
odabrati jezik, vrstu sonde, mjerne jedinice i shemu boja.
SELECT
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1. Pritisnite i otpustite tipku Napajanje.
2. Pritisnite lijevo na tipki Prekidač za povećanje ili desno za
smanjenje svjetline.
Upotreba načina rada Simulator
Ako sonda nije spojena, na zaslonu nema podataka. Nakon uključivanja
načina rada Simulator, uređaj Fishfinder 400C ponaša se kao da je sonda
priključena. Koristite način rada Simulator kako biste vježbali i naučili
kako upotrebljavati Fishfinder 400C.
Oprez: Kada ste u načinu rada Simulator, informacije o dubini,
temperaturi i brzini su simulirane.One ne predstavljaju stvarnu dubinu,
temperaturu vode ili brzinu plovila.
HOME
MENU
ODABIR (SELECT)
IZBORNIK (MENU)
POČETNA
STRANICA (HOME)
Napajanje/Pozadinska rasvjeta—Pritisnite i držite
za uključivanje ili isključivanje uređaja; pritisnite i otpustite za
prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja i dnevnog/noćnog načina rada.
Domet (-/+) —Pritisnite za prilagođavanje dometa sonara.
Prekidač—Pritišćite prema gore, dolje, lijevo ili desno za kretanje po
izbornicima, označavanje polja i unos podataka.
Odabir—Pritisnite za odabir označenih stavki i potvrđivanje poruka na
zaslonu.
Početna—Pritisnite za povratak na zaslon Početni ekran.
Izbornik—Pritisnite za pristup dodatnim postavkama i
konfiguracijskim opcijama; pritisnite za povratak na prethodni zaslon kad
je to moguće.
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C 15
Osnovno rukovanje
Upoznavanje sa zaslonom, Početni zaslon
Kada uključite Fishfinder 400C, prikazuje se zaslon Početni zaslon.
Pritisnite tipku Prekidač prema gore ili prema dolje te pritisnite Odabir
kako biste odabrali opciju.
Napomena: Opcije na ovom zaslonu razlikuju se ovisno o vrsti
instalirane sonde.
Bljeskalica (samo za sonde s dvostrukom zrakom)
Otvara kružnu bljeskalicu za označavanje očitanja sonara sonde kao
alternativu linearnom prikazu (stranica 17).
Podijeljena frekvencija (samo za sonde s dvostrukom
frekvencijom)
Otvara podijeljeni zaslon koji koristi pun kapacitet sonde s dvostrukom
frekvencijom. Prikaz frekvencije od 50 kHz nalazi se na lijevoj strani, dok
se na desnoj strani nalazi prikaz frekvencije od 200 kHz (stranica 18).
Podijeljeno zumiranje
Otvara podijeljeni zaslon s običnim grafikonom na desnoj strani koji je
zumiran na željenu razinu na lijevoj strani (stranica 17)
Brojevi
Otvara skupinu polja s podacima koji prikazuju informacije numerički.
(stranica 19).
Zapis temperature
Početni zaslon
(dvostruki snop)
Cijeli zaslon
Početni zaslon (dvostruka
frekvencija)
Prikazuje prilagodivi grafikon temperature vode prilikom korištenja
kompatibilne sonde ili senzora (stranica 19).
Konfiguracija
Konfiguriranje postavki uređaja (stranica 20).
Otvara grafikon preko cijelog zaslona s očitanjima sonara sonde
(stranica 17).
16
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Osnovno rukovanje
Upoznavanje sa značajkom Cijeli zaslon
Podijeljeno zumiranje
Na zaslonu Početni zaslon označite Cijeli ekran i pritisnite Odabir.
Na zaslonu Početni zaslon označite Podijeljeno zumiranje i pritisnite
Odabir.
Cijeli zaslon glavni je zaslon za sonde s dvostrukom zrakom i sonde s
dvostrukom frekvencijom.
Dubina
Temperatura
Zaslon Podijeljeno zumiranje koristite kako biste pogledali sve podatke
sonara iz grafikona te zumirani dio na istom zaslonu.
Dubina, temperatura
i brzina
Brzina
Ovješeni
ciljevi
Raspon
Prozor
za
zumiranje
Zumirana
dubina
Raspon
Način rada
pretvarača
Dno
Način rada pretvarača
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C 17
Osnovno rukovanje
Upoznavanje sa zaslonom Bljeskalica
Zaslon Bljeskalica (samo za sonde s dvostrukom zrakom) pruža gotovo
trenutačan povratni prikaz onoga što se nalazi ispod vašeg plovila. Mjerilo
dubine osmišljeno je kao prsten koji započinje na vrhu (na 12 sati) i kreće
se u smjeru kazaljke na satu. Informacije sonara na prstenu bljeskaju kad su
primljene na dubini koja je označena unutar prstena. Kao i obični grafikoni,
boje označavaju različite jačine povratnih podataka sonara.
Na zaslonu Početni zaslon označite Bljeskalica i pritisnite Odabir.
Napon
Upoznavanje sa zaslonom Podijeljena
frekvencija
Zaslon Podijeljena frekvencija koristite (samo za sonde s dvostrukom
frekvencijom) kako biste na istom zaslonu vidjeli frekvencije od 50 kHz
i 200 kHz.Na zaslonu Početni zaslon) označite Podijeljena frekvencija i
pritisnite Odabir.
Dubina, temperatura i brzina
Temperatura vode
Prsten
bljeskalice
Raspon
Dubina
Brzina
vode
Brojač kilometara
Frekvencije
18
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Osnovno rukovanje
Upoznavanje sa zaslonom Brojevi
Na zaslonu Brojevi, umjesto grafikona prikazuju se podatkovna polja
s važnim numeričkim informacijama. Polja s podacima određena su
značajkama vaše sonde.
Na zaslonu Početni ekran označite Brojevi i pritisnite Odabir.
Upoznavanje sa zaslonom Zapis
temperature
Ako koristite sondu koja ima mogućnost mjerenja temperature, na zaslonu
Zapis temperature nalazi se grafički zapisnik očitanja temperature za
određeno vremensko razdoblje. U gornjem lijevom kutu prikazuju se
trenutna temperatura i dubina.
Na zaslonu Početni zaslon označite Zapis temperature i pritisnite
Odabir.
Temperatura
i dubina
Proteklo
vrijeme
Sve sonde pokazuju dubinu. Ako koristite sondu koja ima mogućnost
mjerenja temperature, prikazuje se polje Temp. vode. Ako koristite sondu
koja ima mogućnost mjerenja brzine, prikazuju se polja Brzina kroz vodu i
Odometar.
Raspon
temperature
Temperatura se prikazuje na desnoj strani, dok se pri dnu prikazuje proteklo
vrijeme. Grafikon se pomiče ulijevo prilikom dobivanja informacija.
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C 19
Osnovno rukovanje
Upoznavanje sa zaslonom Konfiguracija
Na zaslonu Konfiguracija nalaze se glavne opcije konfiguracije uređaja
Fishfinder 400C. Na tom zaslonu možete definirati i prilagoditi postavke
svih zaslona na uređaju Fishfinder 400C.
Na zaslonu Početni zaslon označite Konfiguracija i pritisnite Odabir.
Alarmi—postavite alarme koji će vas obavještavati o različitim
događajima. Pogledajte stranicu 21.
Prikaz—prilagodite postavke prikaza, uključujući pozadinsko
osvjetljenje i dnevni/noćni način rada. Pogledajte stranicu 21.
Sonar—prilagodite postavke sonara. Pogledajte stranicu 22.
Sustav—postavite različite opcije sustava. Pogledajte stranicu 23.
Sonda—postavite opcije sonde. Pogledajte stranicu 23.
Jedinice—prilagodite jedinice mjere koje će se prikazivati na
zaslonima uređaja Fishfinder 400C. Pogledajte stranicu 24.
Dodatne informacije o zaslonu Konfiguracija potražite u
odjeljku “Prilagođavanje uređaja Fishfinder 400C” koji počinje
na stranici 21.
20
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Prilagođavanje uređaja Fishfinder 400C
Prilagođavanje uređaja Fishfinder 400C
Postavljanje alarma
Možete postaviti Fishfinder 400C da se oglasi zvučnim alarmom kad su
ispunjeni određeni uvjeti. Zadano su svi alarmi isključeni.
Promjena postavki iprikaza
Možete se prebacivati između dnevnog i noćnog načina rada te posvijetlili
ili zatamniti pozadinu.
Kako biste promijenili postavke prikaza, na zaslonu Konfiguracija označite
Prikaz, a zatim pritisnite Odabir.
Kako biste postavili alarm, na zaslonu Konfiguracija označite Alarmi, a
zatim pritisnite Odabir.
Plitka voda / Duboka voda—postavite alarm da se oglasi kad je
dubina manja ili veća od navedene vrijednosti.
Riba—postavite alarm da se oglasi kad uređaj otkrije ribu navedenih
simbola.
Temperatura vode—postavite alarm da se oglasi kad sonda prijavi
temperaturu koja je 2° F (1,1° C) viša ili niža od navedene temperature.
Pritisnite lijevo
ili desno na
PREKIDAČU
za podešavanje
pozadinskog
svjetla
Pritisnite lijevo
ili desno na
PREKIDAČU
za prebacivanje
između dnevnog
i noćnog načina
rada.
Baterija—postavite alarm da se oglasi kad baterija slaba.
Odmak—postavite alarm da se oglasi kad se dubina mijenja po navedenoj
vrijednosti.
Promjena postavki �������
sonara
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C 21
Prilagođavanje uređaja Fishfinder 400C
Promjena postavki sonara
Kako biste promijenili postavke prikaza, na zaslonu Konfiguracija označite
Sonar, a zatim pritisnite Odabir.
Shema boja—odaberite bijelu ili plavu. Ovo utječe na pozadinu svih
zaslona sonara, ali ne mijenja zaslone Brojevi i Zapis temperature.
Simboli ribe—postavite kako će Fishfinder 400C tumačiti hpronađene
ribe.
Fishfinder 400C ne tumači povratne podatke sonara. (zadano).
Pronađene ribe prikazuju se kao simboli. Prikazuju se
pozadinske informacije sonara, praveći razliku između riba i
strukture.
Pronađene ribe prikazuju se kao simboli s prikazanim
pozadinskim informacijama. Navedena je i dubina svakog
simbola.
Pronađene ribe prikazuju se kao simboli. Ne prikazuju se
pozadinske informacije.
Pronađene ribe prikazuju se kao simboli bez prikazanih
pozadinskih informacija. Navedena je i dubina svakog simbola.
22
Brzina micanja kursora—prilagodite brzinu kojom se sonar pomiče s
desna na lijevo (Ultrascroll, Brzo, Srednje ili Sporo). Ako koristite sondu
koja ima mogućnost mjerenja brzine, odaberite Automatski kako biste
brzinu pomicanja automatski prilagodili brzini kretanja plovila kroz vodu.
Šum na površini—prikazuje ili skriva povratne informacije sonara u
blizini površine vode. Sakrijte šum površine kako biste smanjili buku.
Linija dna—označava najjači signal s dna kako bi pomoglo identificiranju
tvrdoći ili mekanosti.
• Isključeno—(zadano) linija dna je onemogućena.
• Visoko—postavka velike osjetljivost. Gotovo sve snažne povratne
informacije označene su bijelom bojom.
• Srednje—brojne snažne povratne informacije označene su bijelom
bojom.
• Nisko—postavka najmanje osjetljivosti. Samo su najsnažnije
povratne informacije označene bijelom bojom. Brojevi—prikaz ili
skrivanje napunjenosti baterije, temperature vode ili brzine kroz
vodu (ako vaša sonda ima tu mogućnost).
Napomena: Za prikaz temperature vode ili brzine kroz vodu
odaberite postavku Auto. Ako spojena sonda ima tu mogućnost,
prikazuju se podaci.)
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Prilagođavanje uređaja Fishfinder 400C
Promjena postavki sustava
Konfiguriranje postavki sonde
Zvuk—postavite ako uređaj ispušta zvučne signale. Tri postavke su
Isključeno, Samo alarmi (zadano) i Uključeno (tipke i alarmi).
Vrsta—odaberite vrstu sonde (Dvostruka frekvencija ili Dvostruka
zraka).
Simulator—uključite Simulator kako bi se Fishfinder 400C ponašao kao da
je spojena sonda.
Dubina kobilice— postavite površinska očitanja za dubinu kobilice tako da
možete izmjeriti dubinu od dna kobilice, umjesto od lokacije sonde. Unesite
pozitivan broj za dubinu kobilice. Možete unijeti negativni broj kako biste
nadoknadili za velika plovila koja mogu povući nekoliko metara vode.
Kako biste promijenili postavke sustava, na zaslonu Konfiguracija označite
Sustav, a zatim pritisnite Odabir.
NMEA izlaz— spojite Fishfinder 400C s elektroničkom opremom
kompatibilnom s NMEA (kao što je uređaj Garmin GPS) i šaljite
informacije. Kako biste to učinili, odaberite postavku Uključeno. Dodatne
informacije o povezivanju s NMEA uređaje potražite na stranici 12.
Jezik—odaberite jezik koji će se prikazivati na zaslonu.
Informacije o sustavu—pogledajte verziju operacijskog softvera na
uređaju i jedinstveni interni ID uređaja.
Tvorničke postavke—vratite na uređaj Fishfinder 400C tvorničke
postavke. Dobit ćete upit želite li potvrditi odabir za vraćanje svih
tvorničkih postavki. Odaberite Da. U suprotnom odaberite Ne kako biste
zadržali trenutnu konfiguraciju.
Kako biste promijenili postavke sonde, na zaslonu Konfiguracija označite
Sonda, a zatim pritisnite Odabir.
Pretvarač na površini
Unesite (+) pozitivni broj kako
biste prikazali dubinu od dna
kobilice.
Pretvarač na dnu
kobilice
Unesite (-) negativni broj kako
biste prikazali dubinu od površine.
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C 23
Prilagođavanje uređaja Fishfinder 400C
Prilagođavanje dubine kobilice:
1. Označite Dubina kobilice i pritisnite Odabir.
2. Pomoću tipke Prekidač postavite vrijednost dubine kobilice.
3. Pritisnite Odabir kako biste prihvatili broj.
Napomena: Pritisnite Izbornik kako biste poništili promjene i
vratili se na izbornik Sonda.
Kalibriranje brzine kroz vodu—kako biste koristili sondu koja očitava
brzinu, upotrijebite ovaj izbornik za kalibriranje senzora brzine. Ako ne
koristite sondu sa senzorom brzine, ovaj se izbornik neće prikazati.
Kalibriranje senzora brzine:
1. Označite Kalibracija brzine kroz vodu i pritisnite Odabir.
Prilagođavanje mjernih jedinica
Kako biste promijenili postavke mjernih jedinica, na zaslonu Konfiguracija
označite Jedinice, a zatim pritisnite Odabir.
Dubina—odaberite Feet (ft), čvorni Metri (m) ili Fathoms (fa).
Temp. vode­—odaberite Fahrenheit (°F) ili Celsius (°C) (s kompatibilnom
sondom).
Brzina kroz vodu—odaberite Milje/sat (mh), Kilometri/sat (kh) ili Čvorovi
(kt) (s kompatibilnom sondom).
Udaljenost—odaberite Statuti (mi), Metrički (km) ili Nautički (nm) (s
kompatibilnom sondom).
2. Dovedite plovilo na putnu brzinu. Zabilježite maksimalnu brzinu te
zaustavite plovilo.
3. Označite OK i pritisnite Odabir.
Napomena : Ako se plovilo ne kreće dovoljno brzo ili senzor brzine
ne očitava brzinu, prikazuje se poruka Brzina je premala. Označite
OK, pritisnite Odabir i povećajte brzinu broda. Ako se poruka
ponovo pojavi, zaustavite plovilo i provjerite nije li se kotačić senzora
brzine zaglavio. Ako se kotačić slobodno okreće, provjerite jesu li
kabeli dobro spojeni. Ako nastavite dobivati poruku, obratite se službi
za korisničku podršku tvrtke Garmin.
24
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Napredne postavke
Napredne postavke
Pritisnite Izbornik na bilo kom zaslonu kako biste pristupili naprednim
opcijama.
Označite Ručna osjetljivost i pritisnite Odabir kako biste ručno
postavili osjetljivost. Za dodatne pojedinosti povećajte osjetljivost. Ako
se prikaže previše pojedinosti ili ako je zaslon prenatrpan, smanjite
osjetljivost.
Zraka—kad koristite sondu s dvostrukom zrakom, odaberite širu ili užu
zraku.
Frekvencija—kad koristite osondu s dvostrukom zrakom, odaberite kako
će se frekvencije prikazivati na zaslonu. Frekvencija je zadano postavljena
na 200kHz. Možete navesti da uređaj koristi samo frekvenciju od 200kHz
ili 50kHz ili dvostruku frekvenciju.
Napomena: Ako odaberete Dvostruka frekvencija, prikazuje se
zaslon Podijelj. frekv.
Zoom—povećajte dio prikaza na cijelom zaslonu. Zoom je isključen ili
zadano postavljen na Bez zumiranja. Dostupne su četiri opcije:
Dvostruka frekvencija
Dvostruki snop
Domet—By default, the range is set to Auto. The range of the depth scale
on the right side of the screen adjusts automatically as the depth readings
increase or decrease. Highlight Manual Range and press SELECT to
manually adjust the scope of the depth scale.mjerila dubine.
• 12x Zoom—dvostruko uvećanje.
• 4x Zoom—četverostruko uvećanje.
• Fiksiraj dno—zaključava prozor za zumiranje pri dnu. Zadani
opseg zumiranja je 10 ft, ali ga možete prilagoditi.
• Podijeljeno zumiranje—otvara zaslon Podijeljeno zumiranje.
Osjetljivost—upravlja osjetljivošću sonarnog prijemnika uređaja
Fishfinder 400C. Osjetljivost je zadano postavljena na Auto te se
osjetljivost sonara postavlja automatski.
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C 25
Napredne postavke
Zoom dubine (dok se koristi zumiranje)—dostupno samo kad koristite
2x ili 4x Zoom. Zadano je mmZoom dubine postavljen na Auto i
automatski se prilagođava dubini. Ovu postavku možete postaviti tako da
zumira na određenoj dubini.
Razmak (dok se koristi zumiranje s fiksiranim dnom)—dok koristite
opciju Bottom Lock (Fiksiraj dno), ova opcija zamjenjuje opciju Domet.
Prilagodite je kao što biste prilagodili postavku Domet kako biste povećali
ili smanjili zumiranu udaljenost od dna.
Linija dubine—uključite liniju dubine kako biste brzo pogledali određene
dubine na zaslonima Cijeli ekran, Podijelj. zumiranje ili Podijelj. frekv.
Dok gledate zaslon koji prikazuje liniju dubine, pritišćite tipku ROCKER
(Prekidač) prema gore ili dolje kako biste pomicali liniju.
A-Scope (sonda dvostruke frekvencije)—okomita bljeskalica koja se
prikazuje duž desne strane zaslona. A-Scope označava strukturu i dno,
kao i zaslon Bljeskalica (stranica 18). Vodoravna širina signala u A-Scope
označava jačinu signala.
26
Poništavanje odometra
Ako koristite sondu sa senzorom brzine, odometar je dostupan na
zaslonima Brojevi i Bljeskalica koji prate udaljenost vašeg putovanja.
Poništavanje odometra:
1. Pritisnite Izbornik.
2. Označite Poništi odometar i pritisnite Odabir.
3. Označite Da, a zatim pritisnite Odabir.
Postavljanje trajanja zapisa temperature i
mjerila
Na zaslonu Zapis temperat. pritisnite Izbornik kako biste prikazali
napredne opcije.
Trajanje—postavite vremensko razdoblje duž donjeg dijela grafikona.
Mjerilo—postavite raspon temperature duž desne strane grafikona.
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Dodatak
Dodatak
Specifikacijea
Fizičke specifikacije
Veličina: 5” H x 5,7” W x 3” D (12,7 cm x 14,5 cm x 7,62 cm)
Težina: 1,20 lbs (.544 kg)
Zaslon: 4,0” dijagonala (10,19 cm), 3,21” H x 2,41” W (8,16 cm x 6,12 cm),
QVGA zaslon s prilagodivim osvjetljenjem, 320 x 240 piksela, s
4.096 boja.
Dodatna oprema
Sljedeću dodatnu opremu možete kupiti na web mjestu tvrtke Garmin
(www.garmin.com):
Komplet za ugradbenu montažu—ugrađuje bljeskalicu uređaja na poprečnu
pregradu ili zid kabine.
CANet™ komplet za povezivanje—omogućuje povezivanje uređaja Fishfinder
400C s uređajem Garmin za iscrtavanje grafikona koji se kompatibilan sa
standardom CANet tako da možete pogledati prikaze sonara na uređajima koji
se nalaze drugdje na plovilu.
Kućište: Potpuno zabrtvljeno, plastika visoke otpornosti, vodootporno prema
IEC 529 IPX7standardima.
Raspon. temperature: 5 ºF do 131 ºF (-15 ºC do 55º C)
Izvor napajanja: 10 - 35 V istosmjerne struje
Upotreba: 21 W maks. pri 12 V istosmjerne strujer
Osigurač: AGC/3AG - 3,0 Ampm
Sonar
Napajanje: Dvostruka frekvencija, 500 W (RMS), 4.000 W (od vrha do
vrha); Dvostruka zraka, 400 W (RMS), 3.200 W (od vrha do
vrha)
Frekvencija: 50/200 kHz (dvostruka frekvencija), 80/200 kHz (dvostruka zraka)
Dubina:
1.500 ft (dvostruka frekvencija), 900 ft (dvostruka zraka)
(Kapacitet dubine ovisi o slanosti vode, vrsti dna i drugim
uvjetima u vodi.)
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C 27
Dodatak
Alarmi i poruke
Fishfinder 400C koristi sustav zaslonskih poruka kako bi vas upozorio
o radnim karakteristikama uređaja. Kad se poruka prikaže pritisnite
Odabir kako iste potvrdili primitak poruke i vratili se na zaslon na
kojemu ste bili.
Alarm baterije—napunjenost baterije manja je od vrijednosti koju ste
unijeli u postavci Alarm baterije.
Napon baterije je previsok—prejak ulazni napon; uređaj se isključuje u
roku od 10 sekundi. Smanjite napon na 35 volti ili manje.
Plovilo se ne kreće dovoljno brzo za kalibraciju—plovilo se ne kreće
dovoljno brzo da bi kotačić za brzinu mogao procijeniti točnu brzinu.
Napon je previsok u odnosu na limit uređaja—vrijednost napona u
postavci Alarm baterije viša je od one koju uređaj može pročitati.
Napon je prenizak u odnosu na limit uređaja—vrijednost napona
u postavci Alarm baterije niža je od napona kad se uređaj automatski
isključuje.
Alarm na duboku vodu—dosegnuta je dubina Alarma na duboku vodu.
28
Alarm na odmak—dubina se promijenila za iznos vrijednosti Alarma na
odmak.
Alarm na ribu—prikazuje se ikona i čuje se zvučni signal (ako je
omogućen) kad je pronađena riba. Ovaj alarm ne prikazuje natpis poruke.
Alarm na plitku vodu—dosegnuta je dubina Alarma na plitku vodu.
Simuliram radnju—uređaj je u načinu rada Simulator.
Kvar sonara, uređaj treba popravak—postoji interni problem s uređajem
Fishfinder. Obratite se dobavljaču ili službi za korisničku podršku tvrtke
Garmin jer je uređaj potrebno servisirati.
Sonda nije spojena. sonar je isključen—sonda nije spojena, neispravan
kabel/sonda ili kabel sonde nije priključen. Ako kabel sonde nije priključen
dok je uređaj uključen, ponovo ga spojite i uključite napajanje.
Ne radi senzor za brzinu kroz vodu—nije utvrđen senzor brzine.
Provjerite kabele.
Ulaz u ciljnu temp. vode / Izlaz iz ciljne temp. vode—ciljna temperatura
vode je 2° F (1,1° C) iznad ili ispod temperature navedene u alarmu
temperature vode. Ove se poruke prikazuju kad ulazite ili napuštate tu
zonu.
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Dodatak
Ograničeno jamstvo
Za ovaj proizvod tvrtke Garmin jamči se da neće imati pogrešaka u materijalu
ili izradi do godinu dana od datuma kupnje. Unutar tog razdoblja Garmin će,
po vlastitoj odluci, popraviti ili zamijeniti komponente koje nisu ispravno
radile prilikom uobičajene upotrebe. Takvi popravci ili zamjene bit će besplatni
za korisnika za dijelove ili rad, pod uvjetom da je korisnik odgovoran za
troškove transporta. Ovo jamstvo ne obuhvaća neispravnost kao posljedicu
zloupotrebljavanja, pogrešnog korištenja, nezgoda ili neovlaštenih izmjena
ili popravaka.OVDJE NAVEDENA JAMSTVA I PRAVNI LIJEKOVI
SU ISKLJUČIVI I SLUŽE UMJESTO SVIH DRUGIH JAMSTAVA
IZRIČITIH, IMPLICIRANIH ILI ZAKONSKIH, UKLJUČUJUĆI SVAKU
ODGOVORNOST KOJA PROISTIČE IZ BILO KAKVOG IMPLICIRANOG
JAMSTVA U SMISLU PODOBNOSTI ZA PRODAJU ILI ZA BILO
KOJU POSEBNU SVRHU, ZAKONSKIH ILI DRUGIH. OVO JAMSTVO
DAJE VAM ODREĐENA ZAKONSKA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU
OVISNO O DRŽAVI.GARMIN NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE
SNOSITI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVA SLUČAJNA, POSEBNA
NEIZRAVNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA, BEZ OBZIRA JESU LI
REZULTAT UPOTREBE, POGREŠNE UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI
KORIŠTENJA OVOG PROIZVODA ILI MANJKAVOSTI PROIZVODA.
Neke države ne dopuštaju isključivanje slučajne ili posljedične štete te se
gornja ograničenja možda neće primjenjivati na vas. Garmin pridržava
isključivo pravo popravke ili zamjene uređaja ili softvera ili nudi puni povrat
novca po vlastitoj odluci. TAKAV PRAVNI LIJEK BIT ĆE SAMO VAŠ I
JEDINI PRAVNI LIJEK U SLUČAJU NEPOŠTIVANJA JAMSTVA.Kako
biste dobili uslugu obuhvaćenu jamstvom obratite se lokalnom ovlaštenom
dobavljaču tvrtke Garmin ili nazovite službu za korisničku podršku tvrtke
Garmin kako biste dobili upute o otpremi i RMA broj za praćenje. Pravilno
zapakirajte uređaj i kopirajte originalni račun koji je potreban kao dokaz kupnje
radi popravaka obuhvaćenih jamstvom. Na vanjskoj strani pakiranja napišite
broj za praćenje. Pošaljite uređaj, s unaprijed plaćenom uslugom transporta,
bilo kojem servisu koji nude jamstvene usluge tvrtke Garmin.
Kupnja putem online aukcija: Proizvodi kupljeni na online aukcijama ne
podliježu popustima ili drugim posebnim ponudama tvrtke Garmin. Potvrde
online aukcija ne prihvaćaju se kao potvrda jamstva. Za dobivanje jamstvene
usluge potreban je izvornik ili kopija računa od ovlaštenog dobavljača. Garmin
neće zamijeniti komponente koje nedostaju iz paketa kupljenih putem online
aukcije.
Međunarodna kupnja: Međunarodni distributeri daje zasebno jamstvo
za uređaje kupljene izvan SAD-a. Ovo jamstvo daje lokalni distributer i on
osigurava i lokalno servisiranje vašeg uređaja. Jamstva distributera valjana
su samo u području namijenjene distribucije. Uređaju kupljeni u SAD-u ili
Kanadi za servisiranje se moraju slati servisnom centru tvrtke Garmin u Velikoj
Britaniji, SAD-u, Kanadi ili Tajvanu.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397-8200 ili
(800) 800-1020
Faks (913) 397-8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tel. +44 (0) 870,8501241 (izvan Velike
Britanije) 0808,2380000 (u Velikoj Britaniji)
Faks +44 (0) 870,8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642,9199
Faks 886/2.2642,9099
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C 29
Dodatak
Izjava o usklađenosti (DoC)
Tvrtka Garmin ovim izjavljuje da ovaj uređaj Fishfinder 400C udovoljava
osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/
EC.
Kako biste pogledali cijelu Izjavu o usklađenosti, posjetite web-mjesto
tvrtke Garmin za vaš Garmin proizvod: www.garmin.com/products/
fishfinder400c/. Pritisnite Priručnici, i odaberite vezu Izjava o
usklađenosti.
30
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA FISHFINDER 400C PRISTAJETE NA OBVEZU
PREMA ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG
UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.
Tvrtka Garmin vam daje ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog
u ovaj uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom
normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin zadržava naslov te prava vlasništva i
intelektualnog vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i zaštićen zakonima o
autorskim pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti autorskih
prava. Dalje potvrđujete da su struktura, organizacija i šifra Softvera važne
poslovne tajne tvrtke Garmin te da izvorna šifra Softvera ostaje važna poslovna
tajna tvrtke Garmin. Obvezujete se da nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu,
modifikaciju, obrnuto sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver
ili neki njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove zasnovane
na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Softver u bilo
koju drugu državu i time kršiti zakone o kontroli izvoza SAD-a.
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Indeks
Indeks
Symbols
2x 25
4x 25
A
A-Scope 26
alarmi 21, 28
B
baterija 21
bljeskalica 18, 26
brojevi 21
brze veze i
brzina kroz vodu 24
brzina pomicanja 21
buka. Pogledajte šum površine
C
CANet 12, 27
cijeli zaslon 17
čišćenje
kućišta iii
zaslona iii
D
dodatna oprema 27
domet 25
Domet , tipke 15
dubina 23, 26
domet 25
linija 26
raspon 26
zumiranje 26
dubina kobilice 23
duboka voda 21
dvostruka frekvencija 17, 23, 25
dvostruka zraka 17, 23
K
F
L
fiksirano dno 25
fizičke specifikacije 27
frekvencija 25
G
GPS, povezivanje s 12
I
informacije o sustavu
prikaz 23
ispitivanje instalacije 13
Izbornik, tipka 15
Izjava o usklađenosti 30
J
jamstvo. Pogledajte
odjeljak ograničeno jamstvo
jezik
promjena 23
kabeli 1
kabeli za napajanje/podatke i sondu
1, 3
kalibriranje 24
kalibriranje senzora brzine 24
konfiguriranje zaslona 20
krmeno zrcalo 7
krmeno zrcalo, montaža na 6
LCD zaslon 1
licencni ugovor za softver 30
linija dna 21
lukovi 21
M
mjerilo 26
montaža 1, 4–6
nosač 3
sklop nosača 1, 2, 9
sonde na krmeno zrcalo 7
montaža uređaja Fishfinder na plohi 1
N
nagibni nosač 3
na krmeno zrcalo 6
Napajanje/Pozadinska rasvjeta, tipka
15
napon 10
napredne postavke 25
NMEA 12
NMEA uređaj
spajanje 12
nosač 1
O
obratite se tvrtki Garmin iii
Odabir, tipka 15
odabir lokacije 1
odabir smještaja za ugradnju sa
zračenjem kroz trup 8
odmak 21
odometar
poništavanje 26
održavanje uređaja Fishfinder iii
ograničeno jamstvo 29
oprema 27
osigurač 10, 27
osjetljivost 25
osnovno rukovanje 15
P
plitka voda 21
Početna, tipka 15
podijeljena frekv., zaslon 17
Podijeljeno zumiranje, zaslon 17
podjela 17, 25
poruke 28
postavke 23
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C 31
Indeks
napredne 25–26
prikaza 21
sonara 21
sonde 23
sustava 23
postavke prikaza
promjena 21
postavke sonara
promjena 21
postavljanje alarma. Pogledajte
odjeljak alarmi
povezivanje s uređajem NMEA 12
pozadinsko osvjetljenje
prilagođavanje 15
Prekidač, tipka 15
prilagođavanje 23
mjerne jedinice 24
postavke sonara 21
postavke sonde 23
postavke sustava 23
prodiranje vode. Pogledajte
odjeljak vodootpornost
pronađene ribe 21
32
R
raspon temperature za Fishfinder 1
razvodni kabel 9
ugradnja 9–11
registracija. Pogledajte registracija
proizvoda
registracija proizvoda iii
resetiranje odometra 26
riba 21
S
savjeti i prečaci i
sa zračenjem kroz trup 8
senzor brzine 24
simboli riba 21
Simulator, načina rada 23
sklop nosača 1
smještaj uređaja Fishfinder 1
sonar
specifikacije 27
sonda 4, 8
specifikacije 27
šum na površini 21
s uređajem Garmin CANet 12
T
temperatura vode 21, 24, 28
testiranje 13
tipkovnica
upotreba 15
trajanje 26
tvorničke postavke
vraćanje 23
Z
zakretna podloga 3
Zapis temperat., zaslon 19
zaslon Početni zaslon 16
zaslon s brojevima 19
zraka 25
zumiranje 9
U
udaljenost 23
ugradbena montaža 1, 27
ugradnja na krmenom zrcalu 14
ugradnja sa zračenjem kroz trup 8
ulazni napon 9
ultrascroll 12
upotreba 15
upozorenja iv
uređaja Fishfinder na nosač 3
V
važne informacije iv
vodootpornost iii
Korisnički priručnik uređaja Fishfinder 400C
Najnovija besplatna softverska ažuriranja (osim podataka karata) tijekom trajanja vaših
proizvoda Garmin prona i ete na web-mjestu tvrtke Garmin na adresi www.garmin.com.
© 2006, 2007 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Broj dijela 190-00757-46 Ver. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising