Garmin | FF400C,DF Xdcr | Garmin FF400C,DF Xdcr naslaggids

Garmin FF400C,DF Xdcr naslaggids
Het volledige scherm
De weergave-instellingen wijzigen
Het volledige scherm is het hoofdscherm voor transducers met
dubbele bundel en voor transducers met dubbele frequentie.
U kunt overschakelen tussen dag- en nachtmodus en de
schermverlichting verhogen of verminderen.
Op het startscherm markeert u Volledig scherm en u drukt op
SELECT.
Als u de weergave-instellingen wilt wijzigen, markeert u in het
configuratiescherm Weergave en drukt u op SELECT.
Het toetsenbord van de Fishfinder 400C
Aan/uit / schermverlichting:
houd de knop even ingedrukt om
de eenheid in of uit te schakelen;
druk kort op de knop om de
schermverlichting en de dag/nachtmodus aan te passen.
Of
Druk kort op de
Diepte
Bereik (-/+): met deze knoppen stelt
u het bereik van de sonar in.
aan/uit-knop.
Temperatuur
Snelheid
Zwevende
doelen
Bodem
Transducermodus
Bereik
Druk de
tuimelschakelaar
naar links of
naar rechts om
te schakelen
tussen dag- en
nachtmodus.
Druk de
tuimelschakelaar
naar links of naar
rechts om de
schermverlichting
aan te passen.
SELECT
HOME
MENU
HOME: druk hierop
om terug te keren naar
het startscherm.
Mei 2007
Tuimelknop: druk deze knop naar
boven, onder links of rechts op
deze knop om menu’s te bedienen,
velden te markeren en gegevens in
te voeren.
SELECT: druk hierop om
gemarkeerde items te selecteren
en meldingen op het scherm te
bevestigen.
MENU: druk hierop voor toegang
tot meer instellingen en configuratieopties, of om terug te keren naar
het vorige scherm wanneer dat is
aangegeven.
Part Number 190-00757-55 Rev. A
Printed in Taiwan
Fishfinder 400C
naslaggids
Het gesplitste zoomscherm
Understanding the Flasher Screen
Op het gesplitste zoomscherm beschikt u over de volledige
sonargegevens in de grafiek en een gedeelte daarvan in een
ingezoomde uitsnede.
Op het startscherm markeert u Zoom gesplitst en u drukt op
SELECT.
Diepte, temperatuur en
snelheid
Het flitserscherm (alleen bij een transducer met dubbele
bundel) geeft een onmiddellijk beeld van wat er zich onder
de boot bevindt. De diepteschaal wordt weergegeven als een
ring die bovenaan „op twaalf uur” begint en met de klok mee
draait. Sonargegevens flitsen op in de ring zodra ze worden
ontvangen, waarbij de diepte aan de binnenkant van de ring
wordt aangegeven. Net als in de gewone grafiek geven de
kleuren de sterkte van de sonarontvangst weer.
Het gesplitste frequentiescherm
Op het gesplitste frequentiescherm (alleen bij een transducer
met dubbele frequentie) ziet u zowel de 50-kHz als de 200-kHz
grafiek in hetzelfde scherm.
Op het startscherm markeert u Freq. gesplitst en u drukt op
SELECT.
Tips en snelkoppelingen
In elk scherm kunt u op HOME drukken om direct terug te
keren naar het startscherm.
In elk hoofdscherm kunt u op MENU drukken voor toegang
tot geavanceerde instellingen.
Druk kort op de
aan te passen.
aan/uit-knop om de weergave-instellingen
Op het startscherm markeert u Flitser en u drukt op SELECT.
Diepte,
temperatuur en
snelheid
Flitsring
Bereik
Ingezoomde
diepteschaal
Zoomvenster
Bereik
Ga naar www.garmin.com voor meer documentatie en informatie.
Diepte
Transducermodus
Frequenties
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising