Garmin | FF400C,DF Xdcr | Garmin FF400C,DF Xdcr hurtig referenceguide

Garmin FF400C,DF Xdcr hurtig referenceguide
Forstå den fulde skærm
Sådan ændrer du skærmindstillingerne
Den fulde skærm er hovedskærmen til både transducere
med dobbeltstråle og transducere med dobbeltfrekvens.
Du kan skifte mellem dag- og nattilstand og øge eller
dæmpe lysstyrken på baggrundsbelysningen.
På skærmen Home skal du markere Fuld skærm og trykke
på SELECT.
Du kan ændre skærmindstillingerne ved at fremhæve
Display og trykke på SELECT.
Sådan bruger du tastaturet til Fishfinder 400C
TÆND/SLUK/
BAGGRUNDSBELYSNING
– tryk og hold nede for at tænde
eller slukke for enheden, tryk kort
for at justere baggrundsbelysningen
og dag/nattilstande.
eller
Tryk kort på
Dybde
OMRÅDE (-/+) – Tryk for at
justere sonarens område.
TÆND/SLUK-knappen.
Temperatur
Hastighed
Ikke
bundfaste mål
Bund
Transducertilstand
Rækkevidde
Tryk
VIPPEKNAPPEN
til venstre eller til
højre for at skifte
mellem Dag- og
Nattilstand.
Tryk
VIPPEKNAPPEN
til ventre eller
højre for at justere
baggrundslyset
SELECT
HOME
MENU
HOME – Tryk for
at vende tilbage til
skærmen Hjem.
Maj 2007
VIPPEKNAP – Tryk op, ned,
mod venstre og mod højre for at
gå igennem menuer, markere felter
eller indtaste data.
SELECT – Tryk for at vælge
markerede emner og bekræfte
skærmmeddelelser.
MENU – Tryk for at få adgang
til yderligere indstillinger og
konfigurations-muligheder. Tryk
for at gå tilbage til forrige skærm,
når det indikeres.
Part Number 190-00757-56 Rev. A
Printed in Taiwan
Fishfinder 400C
hurtig referenceguide
Forstå skærmen Split zoom
Forstå skærmen Flasher
Brug skærmen Split zoom til at få vist samtlige sonardata på
grafen og en indzoomet del på samme skærm.
Skærmen Flasher (kun transducere med dobbeltstråle)
giver en næsten øjeblikkelig tilbagemelding på, hvad der
er under båden. Dybdeskalaen er organiseret som en ring,
der starter på toppen, eller kl. 12:00, og fortsætter med uret.
Sonaroplysninger blinker på ringen, når de registreres på
den dybde, der vises på den indvendige ring. Som på en
almindelig graf, indikerer farverne forskellige styrker af
sonar-tilbagemeldinger.
På skærmen Home skal du markere Skærmen Split zoom
og trykke på SELECT.
Dybde, temperatur
og hastighed
Forstå skærmen Split frekvens
Brug skærmen Split frekvens (kun transducere med
dobbeltfrekvens) for at få vist både 50 kHz- og 200 kHzfrekvensen på den samme skærm.
På skærmen Home skal du markere Split frekvens og
trykke på SELECT.
Tip og genveje
Tryk på HOME i alle skærmbilleder for at vende tilbage til
skærmen Hjem.
Tryk på MENU i alle overordnede skærmbilleder for at få
adgang til avancerede indstillinger.
Tryk kort på TÆND/SLUK-knappen for at justere
skærmindstillingerne.
På skærmen Home skal du markere Flasher og trykke på
SELECT.
Dybde, temperatur
og hastighed
Zoomvindue
Zoomet
dybdeskalae
Rækkevidde
Flasher-ring
Række-vidde
Transducer-tilstand
Gå ind på www.garmin.com for at få yderligere oplysninger og
dokumentation.
Dybde
Frekvenser
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising