Garmin | FF400C,DF Xdcr | User manual | Garmin FF400C,DF Xdcr Gebruikershandleiding

Garmin FF400C,DF Xdcr Gebruikershandleiding
Fishfinder 400C
gebruikershandleiding
© 2006, 2007 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS
Tel.: +1 913 397 8200 of +1 800 800 1020
Fax +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB VK
Tel.: +44 (0) 870 850 1241 (buiten het VK)
0808 238 0000 (binnen het VK)
Fax +44 (0) 870 850 1251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel.: +886 2 2642 9199
Fax: +886 2 2642 9099
Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen,
verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin
verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of
van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits
deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële
verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.
Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om
wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Bezoek de website van
Garmin (www.garmin.com) voor de laatste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit en andere Garmin-producten.
Garmin®, CANetTM, See-Thru®, and UltrascrollTM zijn gedeponeerde handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen en mogen niet worden gebruikt zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Deze Nederlandstalige versie van de Engelstalige handleiding voor de Fishfinder 400C(onderdeelnummer 190-00757-00, revisie B) wordt u gemakshalve verschaft.
Raadpleeg indien nodig de recentste versie van de Engelstalige handleiding over de werking en het gebruik van de FishFinder 400C.
Maart 2007
Onderdeelnummer 190-00757-35 herziene versie A
Gedrukt in Taiwan
Inleiding
Inleiding
De Fishfinder 400C is een uitgebreide kleurensonar met onder andere
verschillende weergavemogelijkheden en de keuze tussen een dubbele
bundel of een dubbele frequentie.
Tips en snelkoppelingen voor de
Fishfinder 400C
• In elk scherm kunt u op HOME drukken om direct terug te keren
naar het startscherm.
• In elk hoofdscherm kunt u op MENU drukken voor toegang tot
geavanceerde instellingen.
• Druk kort op de aan/uit-knop om de weergave-instellingen
aan te passen.
Snelkoppelingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De Fishfinder 400C installeren: pagina 1
De Fishfinder 400C bevestigen: pagina 1
De transducer installeren: pagina 4
Basisbediening: pagina 15
De Fishfinder 400C aanpassen: pagina 21
Systeeminstellingen wijzigen: pagina 23
Transducerinstellingen wijzigen: pagina 23
Geavanceerde instellingen: pagina 25
Waarschuwingen en berichten: pagina 28
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
Inleiding
Inhoudsopgave
Inleiding..................................................................................i
Tips en snelkoppelingen voor de Fishfinder 400C................ i
Snelkoppelingen........................................................................ i
Productregistratie................................................................... iii
Onderhoud van de Fishfinder 400C....................................... iii
Waarschuwingen..................................................................... iv
Belangrijke informatie............................................................. iv
De Fishfinder 400C installeren............................................1
Stap 1: een locatie voor de Fishfinder selecteren................. 1
Stap 2: de Fishfinder bevestigen............................................ 2
Stap 3: de transducer installeren............................................ 4
Stap 4: de kabelboom installeren......................................... 10
Stap 5: de installatie testen................................................... 13
Basisbediening...................................................................15
De Fishfinder 400C in- of uitschakelen................................ 15
De schermverlichting aanpassen......................................... 15
Werken met de simulatormodus........................................... 15
Het toetsenbord van de Fishfinder 400C............................. 15
Het startscherm...................................................................... 16
Het volledige scherm............................................................. 17
Het gesplitste zoomscherm................................................... 17
Het flitserscherm.................................................................... 18
ii
Het gesplitste frequentiescherm........................................... 18
Het cijferscherm..................................................................... 19
Het temperatuurlogscherm................................................... 19
Het configuratiescherm......................................................... 20
De Fishfinder 400C aanpassen.........................................21
Alarmen instellen................................................................... 21
De weergave-instellingen wijzigen....................................... 21
De sonarinstellingen wijzigen............................................... 22
De systeeminstellingen wijzigen.......................................... 23
Transducerinstellingen configureren................................... 23
Maateenheden aanpassen..................................................... 24
Geavanceerde instellingen................................................25
De tripteller opnieuw instellen.............................................. 26
Tijdsduur en schaal van het temperatuurlog instellen....... 26
Appendix.............................................................................27
Specificaties........................................................................... 27
Optionele accessoires........................................................... 27
Alarmen en berichten............................................................. 28
Beperkte garantie................................................................... 29
Conformiteitsverklaring......................................................... 30
Softwarelicentieovereenkomst............................................. 30
Index....................................................................................31
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
Inleiding
Productregistratie
Onderhoud van de Fishfinder 400C
Gebruik deze ruimte om uw serienummer (het 8-cijferige nummer
dat achterop de Fishfinder 400C staat) te registreren voor het geval
de Fishfinder 400C onderhoud nodig heeft. Bewaar uw originele
aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.
De behuizing reinigen
Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen
helpen! Ga naar onze website op www.garmin.com/registration/.
De behuizing is van hoogwaardige materialen vervaardigd en hoeft
alleen te worden gereinigd.
Serienummer: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
Maak de behuizing van de eenheid (niet het scherm) schoon met een
doek die is bevochtigd met een mild reinigingsmiddel en veeg het
apparaat vervolgens droog. Vermijd chemische schoonmaakmiddelen
en oplosmiddelen die de plastic componenten kunnen beschadigen.
Contact met Garmin opnemen
Het scherm reinigen
Neem in Europa contact op met Garmin (Europe) Ltd. op
telefoonnummer +44 (0)870.8501241 (buiten het VK) of 0808 2380000
(alleen VK).
Waterbestendigheid
Neem contact op met Garmin als u tijdens het gebruik van de Fishfinder
400C vragen hebt. Neem in de VS contact op met Garmin Product
Support op telefoonnummer (913) 397-8200 of
(800) 800-1020, van maandag tot en met vrijdag, 8.00 – 17.00 uur
Central Time of ga naar www.garmin.com/support/ en klik op Product
Support (Productondersteuning).
Geef ons uw oordeel
Geef ons uw oordeel over deze handleiding. Vul de enquête over de
documentatie in. Ga naar www.garmin.com/contactUs/ en klik op
Product Documentation Survey.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
De lens van de eenheid is voorzien van een speciale antireflectielaag.
Deze is gevoelig voor huidolie, was en schuurmiddelen.
Reinigingsmiddelen met ammonia, alcohol, schuurmiddelen of
vetoplossers kunnen de antireflectielaag beschadigen. Het is van belang
om de lens uitsluitend met een lenzenreinigingsmiddel (dat is toegelaten
voor antireflectielagen) en een schone pluisvrije doek te reinigen.
De eenheid is waterbestendig volgens IEC-standaard 60529 IPX7.
De eenheid is bestendig tegen onderdompeling in 1 meter water
gedurende 30 minuten. Langer durende onderdompeling kan schade
aan de eenheid veroorzaken. Na onderdompeling moet u de eenheid
voorzichtig afdrogen en laten opdrogen voordat u deze opnieuw
gebruikt.
iii
Inleiding
Waarschuwingen
Vermijd de volgende mogelijk gevaarlijke situaties, omdat deze kunnen leiden tot een ongeval of aanrijding wat de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
• Vergelijk tijdens het navigeren de informatie die wordt weergegeven op het scherm met alle beschikbare navigatiebronnen, inclusief informatie van visuele
waarnemingen en kaarten. Los eventuele verschillen of zaken die u zich afvraagt altijd op voordat u verdergaat, dit voor uw eigen veiligheid.
Waarschuwing: dit product, de verpakking en de onderdelen ervan bevatten chemische stoffen waarvan de staat Californië heeft vastgesteld dat deze kanker, aangeboren
afwijkingen bij baby’s en schade aan voortplantingsorganen kunnen veroorzaken. Deze waarschuwing wordt vermeld in overeenstemming met Proposition 65 van Californië.
Zie www.garmin.com/prop65 voor meer informatie.
Hg - LAMPEN IN DIT PRODUCT BEVATTEN KWIK EN MOETEN WORDEN GERECYCLED OF WEGGEGOOID VOLGENS
PLAATSELIJKE, PROVINCIALE OF LANDELIJKE WET- EN REGELGEVING.
Belangrijke informatie
De California Waste Recycling Act van 2003 vereist recycling van bepaalde elektronische componenten. Meer informatie over de toepasselijkheid op dit product vindt u op
www.erecycle.org.
iv
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
De Fishfinder 400C installeren
De Fishfinder 400C installeren
Voor een goede werking van de Fishfinder 400C moeten alle onderdelen
correct worden geïnstalleerd. Vergelijk de onderdelen van dit pakket
met de paklijst op de doos. Als er onderdelen ontbreken, neemt u direct
contact op met uw Garmin-dealer. Voordat u begint met de installatie:
• Lees en volg de aanwijzingen voor de installatie van de eenheid.
• Verzamel het benodigde bevestigingsmateriaal en gereedschap.
• Controleer of alle kabels lang genoeg zijn om aangesloten te
kunnen worden op de eenheid en de transducer.
• Draag een veiligheidsbril en een stofmasker tijdens het boren,
zagen en schuren.
Als u problemen tegenkomt bij het installeren van de eenheid,
neemt u contact op met Garmin Product Support of met een
installatiebedrijf.
De Fishfinder installeren en in gebruik nemen:
1
2.
3.
4.
5.
Selecteer een locatie voor de Fishfinder.
Bevestig de Fishfinder.
Installeer de transducer.
Installeer de kabelboom.
Test de installatie.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
Stap 1: een locatie voor de Fishfinder
selecteren
Denk aan de volgende punten bij het bepalen van de locatie waar u de
Fishfinder wilt installeren:
• Bij het besturen van de boot hebt u optimaal zicht nodig.
• Het toetsenbord van de eenheid moet makkelijk toegankelijk
zijn.
• De montageplek moet sterk genoeg zijn om de Fishfinder te
kunnen dragen en te beschermen tegen sterke trillingen of
schokken.
• Er moet voldoende ruimte zijn voor het leggen en aansluiten
van de stroom/signaal- en transducerkabels. Achter de behuizing
moet ten minste 8 cm vrije ruimte zijn.
Bevestig de eenheid NIET waar deze kan worden blootgesteld aan
extreme temperaturen.
OPMERKING: Het temperatuurbereik voor de Fishfinder
400C is -15°C tot 55°C. Langdurige blootstelling aan hogere of
lagere temperaturen (in opslag of tijdens gebruik) kan leiden tot
beschadiging van het LCD-scherm. Dit type beschadiging en de
gevolgen daarvan worden NIET gedekt door de garantie van de
fabrikant.
De Fishfinder 400C installeren
Stap 2: de Fishfinder bevestigen
U kunt de Fishfinder op een van de volgende manieren bevestigen:
• Opbouw: monteer de Fishfinder op de meegeleverde steun die u
op de console of overhead bevestigt.
• Inbouw: met de optionele inbouwkit kunt u de Fishfinder in een
vlak paneel monteren. Zie de Appendix voor meer informatie.
Opbouwmontage van de Fishfinder
De compacte en waterbestendige behuizing van de Fishfinder
400C is geschikt voor montage op onbeschermde locaties of op de
stuurmansplek. De Fishfinder 400C wordt geleverd met een draai/
kantelsteun die geschikt is voor montage op een console of overhead.
De steun monteren
Gereedschap (niet meegeleverd): boor, schroevendraaier (kruiskop of
standaard) en een van de volgende:
• drie 4‑mm bolkopbouten met bijbehorende moeren en ringen en
een 5‑mm boortje.
• drie 4‑mm zelftappende bolkopschroeven en een 2‑mm boortje
om voor te boren.
Gebruik bouten of zelftappers met een bolkop om de draaivoet te
bevestigen. Als u platkopschroeven gebruikt, loopt u het risico de
montagesteun te beschadigen.
OK
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
De Fishfinder 400C installeren
De steun monteren:
1. Gebruik de draaivoet als boorsjabloon en markeer de plek van
de drie montagegaten waar u de steun op het oppervlak wilt
bevestigen.
2. Boor de montagegaten.
• Als u de voet met boutjes wilt bevestigen, boort u drie 5‑mm
gaten op de gemarkeerde plekken.
OF
• Als u de voet met zelftappende schroeven wilt bevestigen,
maakt u voorboorgaten op de gemarkeerde plekken. Boor de
gaten niet dieper dan de halve lengte van de schroef.
3. Bevestig de draaivoet met drie bouten of schroeven. NIET TE
STRAK AANDRAAIEN.
4. Plaats de montagesteun op de draaivoet en zet de steun vast met
de korte montagebout.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
De Fishfinder 400C installeren op de montagesteun
De eenheid installeren op de montagesteun:
1. Breng de sleuf op de achterkant van de Fishfinder in één lijn met
de lange montagebout en schuif de Fishfinder op zijn plaats. Als
dat nodig is, kunt u de armen van de montagesteun spreiden door
aan de lange montagebout te draaien. (Draai deze tegen de klok
in om de armen te spreiden en met de klok mee om deze vast te
zetten.)
2. Stel de Fishfinder in op de gewenste gezichtshoek en draai de
lange montagebout vast.
3. U kunt de montagesteun naar links of naar rechts draaien. De
steun klikt bij het draaien. Kies een goede gezichtshoek en draai
vervolgens alle bouten vast.
4. Sluit de stroom/signaal- en transducerkabels aan op de
achterkant van de Fishfinder en draai de vergrendelingsringen
van beide connectors vast.
De Fishfinder 400C installeren
Stap 3: de transducer installeren
Een correcte installatie van de transducer is essentieel om de Fishfinder
optimaal te laten werken. Als de transducerkabel te kort is, kunt u bij
uw Garmin-dealer verlengkabels aanschaffen. Overtollige kabel moet
worden opgerold en vastgezet.
LET OP: knip de transducerkabel NIET af om deze in te korten.
Als de transducerkabel wordt doorgeknipt, vervalt de garantie.
De kabel kan niet worden gestript en verbonden met andere
transducerkabels van Garmin of andere merken.
De volgende pagina’s bevatten hints en algemene installatieinstructies voor een aantal populaire transducers. Gedetailleerde
installatie-instructies treft u aan bij de transducerkits. Sommige
transducers kunnen beter worden geïnstalleerd door een professioneel
scheepsinstallatiebedrijf.
Montage van de transducer
De ���������������������
transducer monteren:
1. Plaats de rubberen ring en de plastic bus tegelijk in de transducer.
Gebruik GEEN smeermiddel op de rubberen ring.
2. Leg de kabel naar de achterzijde van de transducer. Schuif de
transducer in de steun.
3. Schuif een plat 5‑mm ringetje op de bout en steek de bout door
de transducersteun, de bus en de rubberen ring.
4. Schuif het andere platte 5‑mm ringetje op het andere einde
van de bout. Draai de zelfborgende moer vingervast. U kunt de
transducer vastzetten nadat deze op de boot is geïnstalleerd.
Sleuf voor bevestigingskabel
Achterkant van
de transducer
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
De Fishfinder 400C installeren
De transducer bevestigen op een trollingmotor
(alleen voor transducers met dubbele bundel)
De transducer bevestigen op een trollingmotor:
1. Schuif de grote bindstrip met de ribbels naar boven door de sleuf
op de transducersteun, totdat de bindstrip half door de steun
steekt.
Opmerking: voor koud water of gebieden met veel hout of
drijfvuil wordt aangeraden een 100‑ of 125‑mm slangklem te
gebruiken.
2. Leg de montagepakking op de gebogen bovenkant van de
transducersteun.
3. Plaats de transducer met de steun onder het motorhuis van
de trollingmotor, met de achterzijde van de transducer naar de
schroef.
4. Wikkel de twee zijden van de bindstrip rond het motorhuis. Steek
de platte kant van de bindstrip door het sleufje aan de andere
kant en trek de bindstrip aan, maar niet vast. (De bindstrip klikt als
u deze aantrekt).
5. Plaats de transducer parallel aan de bodem en controleer of de
pakking correct is uitgelijnd. Trek de bindstrip vast. Knip eventueel
het overtollige eind van de bindstrip af. Draai de zelfborgende
moer aan totdat deze de montagesteun aanraakt, en draai de
moer dan een kwartslag verder. (Niet te strak aandraaien.)
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
6. Bevestig de transducerkabel (9 m) met de meegeleverde
bindstrips op de motoras. U kunt het naar de boeg wijzende deel
van de transducersteun (behalve de sleuf voor de bindstrip) vullen
met kit om vuilophoping te vermijden.
Bevestigingskabel
Voorkant van de transducer
De Fishfinder 400C installeren
De transducer bevestigen op de spiegel
USS Jayhawk
Smeer alle schroeven in met wat
watervaste kit om te vermijden
dat er water in de spiegel lekt.
OK
Bevestig de transducer parallel aan de bodem.
Bevestig de afdekking van
de transducerkabel ruim
boven de waterlijn.
De transducer moet
3 mm uitsteken onder een
fiberglas romp of 10 mm
onder een aluminium romp.
Controleer of de transducer zich onder
de waterlijn bevindt wanneer de boot
bij hoge snelheid planeert.
Monteer de transducer op één lijn met
de schroef. De transducer kan cavitatie
veroorzaken, waardoor de snelheid van
de boot afneemt en de schroef kan worden
beschadigd.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
De Fishfinder 400C installeren
Bij montage op de spiegel moet u voor een optimale werking rekening
houden met het volgende:
• Voor een juiste werking van de sonar moet deze zich in
gelijkmatig stromend bevinden. Monteer de transducer NIET
achter strips, klinknagelrijen, stutten, appendages, de waterinlaat,
uitlaten, onregelmatige verflagen of andere zaken die turbulentie
veroorzaken.
• Monteer de transducer zo dicht mogelijk bij de middellijn van de
boot.
• Knip de transducerkabel NIET af om deze in te korten. (Hierdoor
vervalt de garantie.)
• Monteer de transducer NIET op plekken waar deze beschadigd
kan raken bij de tewaterlating, bij het verplaatsen, bij het
traileren of in de opslag.
• Monteer de transducer NIET op één lijn met de schroef op
boten met één schroef. De transducer kan cavitatie veroorzaken,
waardoor de snelheid van de boot afneemt en de schroef kan
worden beschadigd. Op boten met een dubbele aandrijving
monteert u de transducer tussen de schroeven, als dat mogelijk is.
Gereedschap (niet meegeleverd): boor, 3/8‑inch dopsleutel
of pijpsleutel, 3‑ en 4‑mm boortjes, afplakband, Phillipskruiskopschroevendraaier nr. 2 en watervaste kit.
De transducer bevestigen op de spiegel:
1. Plaats de transducersteun op de gekozen montagepositie op de
spiegel. Controleer of de transducer parallel is aan de waterlijn.
Markeer de boorgaten voor de transducersteun.
2. Boor met een 4‑mm boor gaten van ongeveer 25 mm diep op de
gemarkeerde locaties. Wikkel een stukje afplakband op ongeveer
25 mm van de tip van de boor om te vermijden dat u te diep boort.
3. Smeer wat watervaste kit op de 5x30‑mm schroeven. Zet de
transducer met de steun vast op de spiegel met de 5x30‑mm
schroeven. Zorg dat de transducer ongeveer 3 mm onder de boot
uitsteekt bij een fiberglas romp of 10 mm bij een aluminium romp.
Zorg dat de transducer parallel is aan de waterlijn.
4. Draai de zelfborgende moer aan totdat deze de montagesteun
aanraakt, en draai de moer dan een kwartslag verder. (Niet te
strak aandraaien.)
5. Plaats de eerste kabelklem op de transducerkabel op ongeveer
een derde van de afstand tussen de transducer en de bovenkant
van de spiegel.
Opmerking: monteer de transducer NIET achter strips, stutten,
montages, de waterinlaat, uitlaten, of andere zaken die luchtbellen
of turbulentie veroorzaken. De transducer moet zich in gelijkmatig
stromend (niet-turbulent) water bevinden voor een goede werking.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
De Fishfinder 400C installeren
6. Markeer de locatie. Boor met een 3‑mm boor een gat van
ongeveer 10 mm diep.
7. Zet de kabelklem vast met een 4x12‑mm schroefje. Smeer het
schroefje in met watervaste kit voordat u het vastzet. Herhaal de
stappen 5 en 6 voor de andere kabelklem.
8. Leg de transducerkabel naar de Fishfinder. KNIP DE KABEL
NIET AF. Leg de kabel niet langs elektrische bedrading of andere
bronnen van elektrische interferentie.
Boor hier de voorboorgaten.
Uitlijnen met onderkant
van de spiegel. De
transducer moet 3 mm
uitsteken onder een
fiberglas romp of 10 mm
onder een aluminium
romp.
Vertikaal
Waterpas
piegel
t van de s
Onderkan
Installatie binnen de romp
Als u geen gat wilt boren om een „door de romp”-transducer te
monteren, kan met epoxyhars een transducer aan de binnenzijde
van de romp worden bevestigd. Dit type installatie kan een betere
ruisonderdrukking met zich meebrengen, zodat u de versterking hoger
kunt instellen. Als u een transducer binnen de romp wilt aanbrengen
(niet door de romp) moet de romp van fiberglas zonder kern zijn
gemaakt. Neem contact op met de fabrikant van uw boot als u hier niet
zeker van bent. Wellicht moet u een professioneel installatiebedrijf in
de hand nemen.
Sommige transducers zijn specifiek ontworpen voor montage aan
de binnenzijde van een fiberglas romp. De standaardtransducer met
plastic spiegelbevestiging kan ook op deze manier worden bevestigd.
Bij gebruik van een transducer met temperatuurmeting wordt de
temperatuur van de romp aangegeven.
Parallel aan de waterlijn houden.
OK
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
De Fishfinder 400C installeren
Een locatie selecteren voor installatie binnen de romp
Voor het installeren van een transducer moet de locatie aan de volgende
eisen voldoen:
• Massief fiberglas, zonder luchtbellen, laminaat, vulmateriaal of
ingesloten lucht.
• Op een plek met bij elke snelheid gelijkmatig stromend (nietturbulent) water.
• De locatie mag zich niet bevinden bij strips of achter obstakels
op de romp die turbulentie veroorzaken.
Opmerking: veel moderne rompen hebben een speciale
voorziening voor installatie van een transducer binnen de romp.
Neem contact op met de fabrikant van de romp als u niet weet of uw
boot hierover beschikt.
De locatie testen:
1. Om de locatie te testen gebruikt u een stuk pvc-pijp of een blik,
zoals in de volgende illustratie.
2. Kit de constructie tijdelijk vast op de romp en vul de pijp met water
of lichte minerale olie.
3. Plaats de transducer met de sonar naar beneden in het water of
de olie en houd hem op zijn plaats. Stel de eenheid in op optimale
werking. Als de sonar slecht werkt, moet u een andere locatie
testen.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
PVC-pijp
of een blik
Afdichtstrip
of kit
Verzwaar de transducer om
deze op zijn plaats te houden.
Vul een pijp of een blik met
water of met lichte minerale olie.
Rompoppervlak
De locatie testen
De transducer permanent installeren:
1. Ruw het oppervlak van de romp en de transducer op met nat of
droog schuurpapier korrel 400.
2. Gebruik kitstrip om een dammetje te maken van ca. 6 mm hoog.
Giet ongeveer 3 mm traag uithardende tweecomponenten
epoxyhars in het kuiltje.
3. Druk de transducer langzaam in de epoxyhars met een draaiende
beweging om luchtbelletjes te voorkomen.
4. Zet de transducer vast met een gewichtje of met tape en laat het
geheel minstens 24 uur uitharden.
De Fishfinder 400C installeren
Stap 4: de kabelboom installeren
De Fishfinder 400C wordt geleverd met een kabelboom voor
aansluiting op de voeding en de transducer met één gemakkelijke
verbinding en met de mogelijkheid om externe apparaten aan te sluiten.
De kleurcode in het diagram (zie ��pagina 11) geeft de betreffende
aansluitingen van de kabelboom aan. De zekering is van het type AGC/
3AG - 3 Ampère. Als de voedingskabels moeten worden verlengd, kunt
u 0,5‑mm draad gebruiken. Knip de transducerkabel NIET af, anders
vervalt de garantie. Als uw boot een elektrische installatie heeft, kunt u
misschien de Fishfinder direct aansluiten op een ongebruikte aansluiting
op uw zekeringenblok. Als u het zekeringenblok van de boot gebruikt,
verwijdert u de draadzekeringhouder die bij de Fishfinder is geleverd.
U kunt de Fishfinder ook direct op de accu aansluiten.
3-Ampère-zekering
Naar 10-38-Volt-bootnet
2A
Bootmassa
+
Opmerking: voor de meeste installaties hebt u alleen de rode en de
zwarte draad nodig. Voor de normale functionaliteit van de Fishfinder
400C hoeven de overige draden niet te worden aangesloten. Meer
informatie over het aansluiten van NMEA- of CANet-compatibele
apparaten vindt u op pagina 12.
1. Gebruik een spanningzoeker of een multimeter om de polariteit
van de spanningsbron te bepalen.
2. Sluit de rode draad (+ of positief) aan op de positieve
spanningsaansluiting. (Als u het zekeringenblok van de boot
gebruikt, sluit u de positieve draad aan op de zekering, zoals
weergegeven in de afbeelding.)
3. Sluit de zwarte draad (+ of massa) aan op de negatieve
spanningsaansluiting.
4. Installeer en controleer de 3A-zekering (in het zekeringenblok van
de boot of in de draadzekeringhouder).
5. Breng de inkepingen op de kabelstekker op één lijn met de
inkepingen in de connector op de achterkant van de Fishfinder.
Steek de stekker in de connector en draai de vergrendelingsring
tegen de klok in vast.
-
Let op: de maximale ingangsspanning van de Fishfinder 400C
is 35 volt gelijkspanning. Sluit de Fishfinder 400C niet aan op
een hogere spanning, omdat het apparaat beschadigd kan raken en
omdat hiermee de garantie vervalt.
De kabelboom installeren:
—
+
Naar Fishfinder 400C
Zekeringenblok
10
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
De Fishfinder 400C installeren
Naar transducer
PIN 8 - Zwart (Massa)
PIN 13 - Rood (DC plus)
PIN 7 - Geel (Alarm)
PIN 12 - Wit (CANet H)
(Rood) +V DC
PIN 16 - Groen (CANet L)
PIN 18 - Blauw (NMEA-uit)
(Zwart) Massa
DCDC
Power
Source
spanningsbron
Fishfinder 400C pintoewijzing
(Blauw) NMEA-uit
NMEA-apparaat
(Groen) CANet L
CANet
(Wit) CANet
HH
(Geel) Alarm laag
Alarmrelais
100 mA max.
coll.stroom
Fishfinder 400C kabelboom
Fishfinder 400C gebruikershandleiding11
De Fishfinder 400C installeren
Aansluiten op een NMEA-apparaat
U kunt de Fishfinder 400C aansluiten op een ander NMEA-compatibel
apparaat, bijvoorbeeld op een Garmin GPS-systeem (Global Positioning
System). Als de transducer hiervoor geschikt is, kan de Fishfinder
400C informatie verzenden over diepte, temperatuur en snelheid. In
de bedradingsschema’s op pagina 11 vindt u meer informatie over het
aansluiten van de Fishfinder 400C op NMEA-compatibele apparatuur.
De kabelboom aansluiten op een GPS of ander NMEAapparaat:
1. Volg de aanwijzingen voor aansluiting op de voedingsspanning
(zie pagina 10). Bij Garmin-apparaten wordt de (zwarte)
massakabel aangesloten op de NMEA-massa, bij voorkeur op
hetzelfde aansluitpunt. Raadpleeg het bedradingsschema van uw
GPS-systeem voor de codering van de draden.
2. Verbind de blauwe NMEA-uitgangsdraad van de Fishfinder 400C
met de NMEA-ingangsdraad van de kabelboom van het GPS/
NMEA-systeem.
3. Schakel op de Fishfinder 400C de NMEA-uitvoer in (pagina 23).
Stel op Garmin GPS-systemen de communicatie-interface in op
NMEA/NMEA, NMEA in/NMEA uit of NMEA.
Koppelen met NMEA
De Fishfinder 400C biedt uitvoer volgens NMEA 0183, Version 3.01
met een compatibel GPS- of navigatiesysteem. U moet de NMEAuitvoer instellen op Aan om gegevens te verzenden (pagina 23).
12
De Fishfinder 400C verzendt de berichten SDDBT, SDDPT, SDMTW,
SDVHW en SDWPL volgens NMEA 0183, Version 3.01.
Volledige informatie over de berichten en het formaat volgens National
Marine Electronics Association (NMEA) zijn verkrijgbaar bij:
NMEA
Seven Riggs Avenue
Severna Park, MD 21146 USA
www.nmea.org
De Fishfinder 400C installeren in een Garmin
CANet
De Fishfinder 400C is een CANet-compatibel sonarapparaat.
Bij toepassing van CANet worden de mogelijkheden van CANetcompatibele systemen volledig gebruikt, zodat bijvoorbeeld de
sonargegevens van de Fishfinder 400C worden gedeeld met maximaal
twee CANet-compatibele Garmin GPS-systemen. Via een standaard
NMEA-verbinding kan alleen informatie over diepte, temperatuur en
snelheid worden verzonden aan een GPS-systeem, terwijl via CANet
alle sonargegevens worden doorgegeven, ook Ultrascroll™, zodat u op
compatibele GPS-systemen dezelfde informatie kunt zien en gebruiken
als op uw Fishfinder 400C.
Opmerking: als u de Fishfinder 400C wilt aansluiten op Garmin
CANet, hebt u een CANet Kit nodig. Neem contact op met uw
Garmin-dealer of ga naar www.garmin.com.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
De Fishfinder 400C installeren
Stap 5: de installatie testen
Wanneer u de Fishfinder 400C voor het eerst inschakelt, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat het systeem piept en wordt ingeschakeld.
Gebruik de tuimelknop en de SELECT-knop en volg de aanwijzigen op het scherm om de Fishfinder 400C te configureren.
Opmerking: hoewel een aantal tests kunnen worden uitgevoerd met de boot op de trailer, moet de boot in het water liggen voor een volledige test
van de installatie.
De Fishfinder 400C voor het eerst configureren:

Selecteer een taal.

Selecteer een
transducertype.

Selecteer
maateenheden.

Selecteer een
kleurenschema.
Het startscherm verschijnt nadat u de configuratie-opties hebt geselecteerd. Na 15 seconden zonder activiteit schakelt de Fishfinder automatisch over
naar het volledige scherm.
Opmerking: als geen transducer wordt gedetecteerd, verschijnt de melding dat de transducer niet is aangesloten en de sonar is uitgeschakeld.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding13
De Fishfinder 400C installeren
Omdat er water nodig is om het sonarsignaal door te geven, werkt de
transducer alleen onder water. U kunt geen diepte- of afstandsmeting
krijgen als de transducer uit het water is.
Bij de tewaterlating van de boot moet u controleren of er geen
lekken zijn ontstaan bij de schroefgaatjes onder de waterlijn. Laat uw
boot NIET langdurig in het water liggen zonder deze op lekken te
controleren.
Een op de spiegel geïnstalleerde transducer testen:
1. Begin met testen bij lage snelheid. Als de sonar goed lijkt te
werken, verhoogt u geleidelijk de snelheid van de boot terwijl u de
sonar in het oog houdt. Als het sonarsignaal plotseling verdwijnt of
als het retoursignaal van de bodem erg slecht wordt, noteert u de
snelheid waarbij dit gebeurt.
2. Houd de boot op de snelheid waar het signaal verdwijnt. Maak
voorzichtige bochten naar bakboord en stuurboord en kijk of het
signaal beter wordt.
14
3. Als de signaalsterkte toeneemt bij het maken van een bocht, past
u de diepte van de transducer aan, zodat deze nog 3 mm verder
onder de spiegel uitsteekt. Er zijn wellicht meerdere pogingen
nodig voordat het signaal behouden blijft.
4. Als het signaal niet beter wordt, moet de transducer misschien
worden verplaatst.
Opmerking: pas de diepte van de transducer in kleine stapjes
aan. Als de transducer te diep uitsteekt, kan dit invloed hebben op
de prestaties van de boot en neemt het risico toe dat de transducer in
aanraking komt met objecten onder water.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
Basisbediening
Basisbediening
Het toetsenbord van de Fishfinder 400C
De Fishfinder 400C in- of uitschakelen
Voeding/
schermverlichting
Bereik (-/+)
Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het systeem piept en het
Startscherm wordt weergegeven.
Opmerking: Wanneer u de Fishfinder 400C voor het eerst
inschakelt, moet u taal, transducertype, maateenheden en
kleurenschema selecteren.
TUIMELSCHAKELAAR
SELECT
HOME
De schermverlichting aanpassen
1. Druk kort op de aan/uit-knop.
2. Druk links op de tuimelknop om de helderheid te verlagen of
naar rechts om deze te verhogen.
Werken met de simulatormodus
Als er geen transducer is aangesloten, worden geen gegevens op het
scherm weergegeven. Wanneer u de simulatormodus inschakelt, werkt
de Fishfinder 400C alsof een transducer is aangesloten. Gebruik de
simulatormodus om te oefenen met de Fishfinder 400C.
Let op: in de simulatormodus worden gegevens over diepte,
temperatuur en snelheid gesimuleerd. Daarbij worden niet
werkelijke diepte, watertemperatuur en snelheid van de boot
weergegeven.
SELECTEREN
MENU
MENU
STARTSCHERM
Aan/uit / schermverlichting: houd de knop even ingedrukt om
de eenheid in of uit te schakelen; druk kort op de knop om de
schermverlichting en de dag/nacht-modus aan te passen.
Bereik (-/+): met deze knoppen stelt u het bereik van de sonar in.
Tuimelknop: druk deze knop naar boven, onder links of rechts op
deze knop om menu’s te bedienen, velden te markeren en gegevens
in te voeren.
SELECT: druk hierop om gemarkeerde items te selecteren en
meldingen op het scherm te bevestigen.
HOME: druk hierop om terug te keren naar het startscherm.
MENU: druk hierop voor toegang tot meer instellingen en configuratieopties, of om terug te keren naar het vorige scherm wanneer dat is
aangegeven.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding15
Basisbediening
Het startscherm
Volledig scherm
Wanneer u de Fishfinder 400C inschakelt, wordt het startscherm
weergegeven. Druk boven of onder op de tuimelknop en druk op
SELECT om een optie te kiezen.
Opmerking: de opties op dit scherm kunnen verschillen, al naar
gelang het type transducer dat is geïnstalleerd.
Hiermee worden de sonargegevens van de transducer op het gehele
scherm weergegeven (pagina 17).
Flitser (alleen bij een transducer met dubbele bundel)
Hiermee worden de sonargegevens van de transducer weergegeven
als een flitsring, als alternatief voor de lineaire grafiek (pagina 18).
Freq. gesplitst (alleen bij een transducer met dubbele
frequentie)
Hiermee wordt een gesplitst scherm geopend waarin alle
mogelijkheden van een transducer met dubbele frequentie worden
benut. Links wordt een 50-kHz grafiek weergegeven, rechts een
200-kHz grafiek (pagina 18).
Zoom gesplitst
Hiermee wordt een gesplitst scherm geopend met de normale grafiek
rechts en een volgens uw voorkeuren ingezoomde uitsnede links
(pagina 17).
Cijfers
Hiermee wordt een groep velden weergegeven waar de gegevens
numeriek worden weergegeven (pagina 19).
Startscherm
(dubbele bundel)
Startscherm
(dubbele frequentie)
Temp.log
Hiermee wordt een aanpasbare grafiek van de watertemperatuur
weergegeven bij gebruik van een geschikte transducer of sensor
(pagina 19).
Configuratie
Hiermee kunt u de instellingen van het apparaat configureren
(pagina 20).
16
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
Basisbediening
Het volledige scherm
Het gesplitste zoomscherm
Op het startscherm markeert u Volledig scherm en u drukt op
SELECT.
Op het startscherm markeert u Zoom gesplitst en u drukt op SELECT.
Het volledige scherm is het hoofdscherm voor transducers met dubbele
bundel en voor transducers met dubbele frequentie.
Op het gesplitste zoomscherm beschikt u over de volledige
sonargegevens in de grafiek en een gedeelte daarvan in een ingezoomde
uitsnede.
Diepte
Temperatuur
Diepte, temperatuur
en snelheid
Snelheid
Zwevende
doelen
Bereik
Ingezoomde
diepteschaal
Zoomvenster
Bereik
Transducermodus
Bodem
Transducermodus
Fishfinder 400C gebruikershandleiding17
Basisbediening
Het flitserscherm
Het flitserscherm (alleen bij een transducer met dubbele bundel) geeft
een onmiddellijk beeld van wat er zich onder de boot bevindt. De
diepteschaal wordt weergegeven als een ring die bovenaan „op twaalf
uur” begint en met de klok mee draait. Sonargegevens flitsen op in de
ring zodra ze worden ontvangen, waarbij de diepte aan de binnenkant
van de ring wordt aangegeven. Net als in de gewone grafiek geven de
kleuren de sterkte van de sonarontvangst weer.
Het gesplitste frequentiescherm
Op het gesplitste frequentiescherm (alleen bij een transducer met
dubbele frequentie) ziet u zowel de 50-kHz als de 200-kHz grafiek in
hetzelfde scherm.
Op het startscherm markeert u Freq. gesplitst en u drukt op SELECT.
Diepte, temperatuur en snelheid
Op het startscherm markeert u Flitser en u drukt op SELECT.
Voltage
Watertemp.
Flitsring
Bereik
Diepte
Watersnelheid
18
Afstandteller
Frequenties
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
Basisbediening
Het cijferscherm
Het temperatuurlogscherm
Op het startscherm markeert u Cijfers en u drukt op SELECT.
Op het startscherm markeert u Temp.log en u drukt op SELECT.
Het cijferscherm bevat velden met belangrijke gegevens die als cijfers
en niet als grafiek worden weergegeven. Welke velden op het scherm
worden weergegeven, hangt samen met de mogelijkheden van uw
transducer.
Als u een transducer met temperatuurmeting gebruikt, wordt in
het scherm Temperatuurlog een grafiek bijgehouden waarin de
temperatuurwijzigingen zijn afgezet tegen de tijd. De huidige
temperatuur en diepte worden in de linkerbovenhoek weergegeven.
Temp.
en
diepte
Temp.bereik
Verstreken
tijd
Alle transducers geven diepte aan. Als u een transducer met
temperatuurmeting gebruikt, wordt het veld Watertemp. weergegeven.
Als u een transducer met snelheidsmeting gebruikt, worden de velden
Watersnelheid en Tripteller weergegeven.
De temperatuur wordt aan de rechterkant weergegeven en de verstreken
tijd staat eronder. De grafiek verschuift naar links met het verstrijken
van de tijd.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding19
Basisbediening
Het configuratiescherm
Alarmen: u kunt diverse alarmen instellen. Zie pagina 21.
Het configuratiescherm bevat de belangrijke opties voor het instellen
van de Fishfinder 400C. Vanuit dit scherm kunt u de algemene
instellingen voor alle schermen van de Fishfinder 400C definiëren en
instellen.
Weergave: de weergave aanpassen met schermverlichting en dag/
nacht-modus. Zie pagina 21.
Op het startscherm markeert u Configuratie en u drukt op SELECT.
Systeem: diverse systeemopties instellen. Zie pagina 23.
Sonar: sonarinstellingen aanpassen. Zie pagina 22.
Transducer: transduceropties instellen. Zie pagina 23.
Eenheden: maateenheden instellen voor de schermweergave op de
Fishfinder 400C. Zie pagina 24.
Meer informatie over het configuratiescherm vindt u in de sectie
„De Fishfinder 400C aanpassen” op pagina 21.
20
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
De Fishfinder 400C aanpassen
De Fishfinder 400C aanpassen
Alarmen instellen
U kunt op de Fishfinder 400C geluidsalarmen instellen voor als zich
bepaalde situaties voordoen. Standaard zijn alle alarmen uitgeschakeld.
De weergave-instellingen wijzigen
U kunt overschakelen tussen dag- en nachtmodus en de
schermverlichting verhogen of verminderen.
Als u de weergave-instellingen wilt wijzigen, markeert u in het
configuratiescherm Weergave en drukt u op SELECT.
Als u een alarm wilt instellen, markeert u in het configuratiescherm
Alarmen en drukt u op SELECT.
Ondiep water/diep water: hiermee stelt u een alarm in voor als de
diepte kleiner of groter is dan de opgegeven waarde.
Vis: hiermee stelt u een alarm in voor als het apparaat een zwevend
doel met de opgegeven symbolen detecteert.
Watertemp.: hiermee stelt u een alarm in voor als de transducer een
temperatuur doorgeeft die (1,1° C) hoger of lager is dan de opgegeven
temperatuur.
Druk de
tuimelschakelaar
naar links of
naar rechts om
te schakelen
tussen dag- en
nachtmodus.
Druk de
tuimelschakelaar
naar links of naar
rechts om de
schermverlichting
aan te passen.
Accu: hiermee stelt u een alarm in voor als de accuspanning zakt tot
een opgegeven spanning.
Drift: hiermee stelt u een alarm in voor als de diepte wijzigt met de
opgegeven waarde.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding21
De Fishfinder 400C aanpassen
De sonarinstellingen wijzigen
Als u de sonarinstellingen wilt wijzigen, markeert u in het
configuratiescherm Sonar en drukt u op SELECT.
Kleurenschema: kies wit of blauw. Hiermee wijzigt u de achtergrond
van alle sonarschermen, maar niet van het cijferscherm en het
temperatuurlogscherm.
Vissymbolen: hiermee stelt u in hoe de Fishfinder 400C zwevend
doelen interpreteert.
De Fishfinder 400C interpreteert geen sonargegevens
(standaard).
Zwevende doelen worden met symbolen aangeduid.
Achtergrondgegevens worden weergegeven, zodat het
verschil tussen vis en structuur beter zichtbaar is.
Zwevende doelen worden met symbolen aangeduid en
achtergrondgegevens worden weergegeven. Ook wordt de
doeldiepte van elk symbool aangegeven.
Zwevende doelen worden met symbolen aangeduid.
Achtergrondgegevens worden niet weergegeven.
Zwevende doelen worden met symbolen aangeduid en
achtergrondgegevens worden niet weergegeven. De
doeldiepte van elk symbool wordt aangegeven.
22
Schuifsnelheid: hiermee past u de snelheid aan waarmee de sonar van
rechts naar links schuift (Ultrascroll, Snel, Middel, of Langzaam). Als
u een transducer met snelheidsmeting hebt, selecteert u Auto, zodat de
schuifsnelheid automatisch wordt aangepast aan de watersnelheid van
de boot.
Oppervlakteruis: hiermee kunt u de opgevangen sonarsignalen nabij
het wateroppervlak weergeven of verbergen. Als u de oppervlakteruis
verbergt, wordt de weergave overzichtelijker.
Witte lijn: hiermee wordt de sterkte van het opgevangen signaal van de
bodem gemarkeerd om de hardheid of zachtheid aan te geven.
• Uit: (standaard) de witte lijn is uitgeschakeld.
• Hoog: de meest gevoelige instelling. Vrijwel alle retoursignalen
worden wit gemarkeerd weergegeven.
• Middel: de sterkere retoursignalen worden wit gemarkeerd.
• Laag: de minst gevoelige instelling. Alleen de sterkste
retoursignalen worden wit gemarkeerd.
Cijfers: hiermee worden de accuspanning, watertemperatuur of
watersnelheid verborgen of weergegeven (als de transducer hiervoor
geschikt is).
Opmerking: als u de watertemperatuur of watersnelheid wilt
weergeven, wijzigt u de instelling in Auto. Als de aangesloten
transducer hiervoor geschikt is, worden de gegevens weergegeven.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
De Fishfinder 400C aanpassen
De systeeminstellingen wijzigen
Transducerinstellingen configureren
Zoemer: hiermee bepaalt u, wanneer het apparaat geluidssignalen
geeft. De drie instellingen zijn Uit, Alleen alarmen (standaard) en Aan
(toetsen en alarmen).
Type: hiermee selecteert u het transducertype (Dubbele frequentie of
Dubbele bundel).
Als u de systeeminstellingen wilt wijzigen, markeert u in het
configuratiescherm Systeem en drukt u op SELECT.
Simulator: hiermee schakelt u de simulator in, zodat de Fishfinder
400C werkt alsof er een transducer is aangesloten.
NMEA-uitvoer: u kunt de Fishfinder 400C aansluiten op NMEAcompatibele elektronische apparatuur (bijvoorbeeld een Garmin
GPS-systeem) en informatie verzenden. Als u dit wilt doen, moet u deze
instellingen wijzigen in Aan. Meer informatie over het aansluiten van
NMEA-compatibele apparaten vindt u op pagina 12.
Taal: hiermee selecteert u de taal op het scherm.
Systeeminformatie: hiermee geeft u de versie weer van de
geïnstalleerde software en de unieke interne ID van uw apparaat.
Fabrieksinstellingen: hiermee herstelt u de fabriekinstellingen van
de Fishfinder 400C. Als u ervoor kiest om de fabrieksinstellingen te
herstellen, wordt u om bevestiging gevraagd. Kies Ja. Of kies Nee als u
de huidige configuratie wilt behouden.
Als u de transducerinstellingen wilt wijzigen, markeert u in het
configuratiescherm Transducer en drukt u op SELECT.
Kiel-offset: geef de afstand tussen de transducer en de onderkant van
de kiel op, als u de diepte onder de kiel wilt weergeven in plaats de
diepte onder de transducer. Voer een positief getal in als u rekening
wilt houden met de kiel. U kunt een negatief getal invoeren als u wilt
compenseren voor een grote boot die een paar voet diep in het water
ligt.
Transducer aan oppervlak
Voer (+) een positief getal in om
de diepte onder de kiel weer te
geven.
Transducer aan onderste
punt van de kiel
Voer (-) een negatief getal in om
de diepte vanaf het oppervlak
weer te geven.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding23
De Fishfinder 400C aanpassen
De kiel-offset instellen:
1. Markeer Kiel-offset en druk op SELECT.
2. Gebruik de tuimelknop om de waarde van de kiel-offset in te
stellen.
3. Druk op SELECT als u het getal wilt bevestigen.
Opmerking: druk op MENU als u uw wijzigingen wilt
annuleren en wilt teruggaan naar het menu Transducer.
Kalibreer watersnelheid: als u een transducer met snelheidsmeting
gebruikt, kunt u via dit menu de snelheidssensor kalibreren. Als u
geen transducer met snelheidsmeting gebruikt, wordt dit menu niet
weergegeven.
Maateenheden aanpassen
Als u de maateenheden wilt wijzigen, markeert u in het
configuratiescherm Eenheden en drukt u op SELECT.
Diepte: selecteer Voeten (ft), Meters (m) of Vadems (fa).
Watertemp.: selecteer Fahrenheit (°F) of Celsius (°C) (met een
geschikte transducer).
Watersnelheid: selecteer Mijlen / uur (m/u), Kilometer / uur (k/u) of
Knopen (kt) (met een geschikte transducer).
Afstand: selecteer Statuut (mi), Metrisch (km), of Nautisch (nm)
(met een geschikte transducer).
De snelheidssensor kalibreren:
1. Markeer Kalibreer watersnelheid en druk op SELECT.
2. Verhoog of verlaag de snelheid van de boot tot kruissnelheid.
Noteer de hoogste snelheid en breng de boot tot stilstand.
3. Markeer OK en druk op SELECT.
Opmerking: als de boot te traag is of als de snelheidssensor
niets registreert, verschijnt de melding dat de „Snelheid te laag” is.
Markeer OK, druk op SELECT en verhoog geleidelijk de snelheid
van de boot. Als de melding opnieuw wordt weergegeven, stopt u
de boot en controleert u of het wieltje van de snelheidssensor niet
vastzit. Als het wieltje zonder problemen draait, controleert u de
kabelverbindingen. Neem contact op met de productondersteuning
van Garmin als de melding blijft verschijnen.
24
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
Geavanceerde instellingen
Geavanceerde instellingen
U kunt in elk scherm op MENU drukken voor toegang tot
geavanceerde instellingen.
Markeer Versterking handmatig en druk op SELECT als u de
versterking handmatig wilt aanpassen. Als u meer details wilt zien,
verhoogt u de versterking. Als er teveel details zijn of het scherm
onoverzichtelijk is, verlaagt u de versterking.
Bundel: wanneer u een transducer met dubbele bundel gebruikt, kunt u
een brede of smalle bundel selecteren.
Frequentie: wanneer u een transducer met dubbele frequentie gebruikt,
kunt u bepalen hoe de frequenties op het scherm worden weergegeven.
De frequentie is standaard ingesteld op 200 kHz. U kunt het apparaat
instellen op de 200-kHz frequentie, de 50-kHz frequentie of op Dubbele
frequentie.
Opmerking: als u Dubbel kiest, wordt het gesplitste
frequentiescherm weergegeven.
Dubbele frequentie
Dubbele bundel
Bereik: het bereik is standaard ingesteld op Auto. Het bereik van de
diepteschaal aan de rechterkant van het scherm past zich automatisch
aan op de gemeten diepte. Markeer Bereik handmatig en druk
op SELECT als u het bereik van de diepteschaal handmatig wilt
aanpassen.
Versterking: hiermee kunt u de gevoeligheid van de sonarontvanger
van de Fishfinder 400C instellen. De versterking is standaard ingesteld
op Auto, zodat de sonargevoeligheid automatisch wordt aangepast.
Zoom: hiermee kunt u inzoomen op een gedeelte van het volledige
scherm. De zoominstelling is uit of standaard ingesteld op Geen zoom.
Er zijn vier opties beschikbaar:
• 2x zoom: twee keer vergroten.
• 4x zoom: vier keer vergroten.
• Bodem vast: vergrendelt het zoomvenster aan de bodem. De
standaard zoomwijdte is ongeveer 3 meter. Dit kan worden
aangepast.
• Zoom gesplitst: opent het gesplitste zoomscherm.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding25
Geavanceerde instellingen
Zoomdiepte (ingezoomd): alleen beschikbaar bij 2x of 4x inzoomen.
Standaard is de zoomdiepte ingesteld op Auto en wordt deze
automatisch op de diepte aangepast. U kunt deze instelling aanpassen
als u op een bepaalde diepte wilt inzoomen.
Wijdte (ingezoomd met bodem vast): deze optie vervangt de optie
Bereik, als u Bodem vast gebruikt. Pas deze instelling aan op dezelfde
wijze als het bereik om de afstand tot de bodem aan te passen van het
zoombereik.
Dieptelijn: schakel deze optie in als u snel een bepaalde diepte
wilt zien op het volledige scherm, het gesplitste zoomscherm of het
gesplitste frequentiescherm. Als de dieptelijn wordt weergegeven, kunt
u deze verplaatsen door boven of onder op de tuimelschakelaar te
drukken.
A-scope (bij een transducer met dubbele frequentie): verticale flitser
die aan de rechterkant van het scherm wordt weergegeven. De A-scope
geeft retoursignalen van structuren en van de bodem op vergelijkbare
wijze weer als het flitserscherm (pagina 18). In de A-scope geeft de
breedte van een ontvangen signaal de signaalsterkte aan.
26
De tripteller opnieuw instellen
Bij gebruik van een transducer met snelheidsmeting wordt in het
cijferscherm en in het flitserscherm een tripteller weergegeven met de
afgelegde afstand.
De tripteller opnieuw instellen:
1. Druk op MENU.
2. Markeer Reset tripteller en druk op SELECT.
3. Markeer Ja en druk op SELECT.
Tijdsduur en schaal van het
temperatuurlog instellen
Druk in het temperatuurlogscherm op MENU om geavanceerde opties
weer te geven.
Duur: stel de duur in langs de onderkant van de grafiek.
Schaal: stel de temperatuurschaal in langs de zijkant van de grafiek.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
Appendix
Appendix
Specificaties
Optionele accessoires
U kunt de volgende optionele accessoires aanschaffen op de website van
Garmin (www.garmin.com):
Fysieke specificaties
Inbouwkit (Flush Mount Kit): hiermee kunt u de Fishfinder monteren
in een waterdicht schot of in een kajuitschot.
Gewicht: 544 gram
CANet™-verbindingskit: hiermee kunt u de Fishfinder 400C
aansluiten op kaartplotters van Garmin met CANet-aansluiting, zodat u
sonarschermen kunt aflezen op kaartplotters die op een andere plaats in
de boot staan.
Afmetingen: HxBxD = 12,7 cm x 14,5 cm x 7,62 cm
Display: 10,2 cm diagonaal, HxB = 8,2 cm x 6,1 cm)
QVGA-display met instelbare helderheid, 320 x 240 pixels,
4.096 kleuren.
Behuizing: volledig afgedicht, schokbestendige kunststof, waterbestendig volgens
IEC 529 IPX7- standaarden.
Temp. bereik: -15ºC tot 55ºC
Voedingsspanning: 10-35 V DC
Opgenomen vermogen: max. 21 Watt bij 12 V DC
Zekering: AGC/3AG - 3,0 Amp
Sonar
Vermogen: dubbele frequentie, 500 Watt (RMS), 4.000 (piek);
dubbele bundel, 400 Watt (RMS), 3.200 Watt (piek)
Frequentie: 50/200 kHz (dubbele frequentie), 80/200 kHz (dubbele bundel)
Diepte: 450 meter (dubbele frequentie), 275 meter (dubbele bundel)
(de maximale gemeten diepte hangt af van het zoutgehalte, de bodemsoort en andere
omstandigheden in het water).
Fishfinder 400C gebruikershandleiding27
Appendix
Alarmen en berichten
De Fishfinder 400C maakt gebruik van meldingen die op het scherm
verschijnen wanneer zich bepaalde situaties voordoen. Als een melding
verschijnt, drukt u op SELECT om de melding te bevestigen en terug
te keren naar het scherm dat daarvoor werd weergegeven.
Accu alarm: de accuspanning is gezakt onder het niveau dat voor dit
alarm is ingesteld.
Accuspanning is te hoog: de ingangsspanning is te hoog; het
apparaat zal binnen 10 seconden worden uitgeschakeld. Verlaag de
ingangsspanning naar 35 Volt of minder.
Boot vaart te langzaam voor kalibratie: de boot vaart zo langzaam
dat het snelheidswieltje geen geldige snelheid meet.
Opgegeven spanning te hoog; verlaagd tot max. spanning: de
opgegeven spanning voor het accu-alarm is hoger dan het meetbereik
van het apparaat.
Opgegeven spanning te laag; verhoogd tot min. spanning: de
opgegeven spanning voor het accu-alarm is lager dan de spanning
waarbij het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.
Diep water alarm: de diepte voor het diepwateralarm is bereikt.
28
Drift alarm: de diepte is zoveel gewijzigd, dat de waarde van het
driftalarm is overschreden.
Vis alarm: er wordt een pictogram weergegeven en de zoemer geeft
signaal (als dit is ingeschakeld) wanneer een vis wordt gedetecteerd.
Deze alarmmelding heeft geen opschrift.
Ondiep water alarm: de diepte voor het ondiepwateralarm is bereikt.
Simuleert werking: de simulatormodus is ingeschakeld.
Sonar defect, onderhoud nodig: er is een intern probleem met de
Fishfinder. Neem contact op met uw dealer of met Garmin Product
Support voor onderhoud aan het apparaat.
Transducer niet aangesloten, sonar uitgeschakeld: als er geen
transducer is aangesloten, als de transducer of de kabel defect is, of
als de transducerkabel niet is aangesloten. Als de transducerkabel
wordt verwijderd terwijl het apparaat is ingeschakeld, sluit u de kabel
opnieuw aan, schakelt u het apparaat uit en vervolgens weer aan.
Watersnelheidssensor werkt niet: de snelheidssensor wordt niet
gedetecteerd. Controleer de aansluitingen.
Aankomst bij (vertrek uit) doelwatertemperatuur: de
doelwatertemperatuur is 1,1°C boven of onder de temperatuur die
is opgegeven bij het watertemperatuuralarm. De melding verschijnt
wanneer u bij deze temperatuurzone aankomt of deze verlaat.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
Appendix
Beperkte garantie
Dit Garmin-product wordt gegarandeerd vrij te zijn van defecten in materiaal en
techniek gedurende één jaar na de aankoopdatum. Binnen deze periode zal Garmin
alle onderdelen waarvan een normaal gebruik niet mogelijk is, naar eigen keuze
repareren of vervangen. Voor dergelijke reparaties of vervangingen zullen aan de
klant geen kosten worden gefactureerd voor onderdelen of arbeid, op voorwaarde dat
de klant verantwoordelijk blijft voor eventuele transportkosten. Verkeerd gebruik, een
ongeval of niet-geautoriseerde veranderingen of reparaties van het product zijn van de
garantie uitgesloten.
DE GENOEMDE GARANTIES EN HERSTELMOGELIJKHEDEN ZIJN
EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE OVERIGE GARANTIES,
UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF
ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ONDER ENIGE GARANTIE VOOR
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,
WETTELIJK OF ANDERS. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE
RECHTEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT KUNNEN VARIËREN.
IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL GARMIN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE
INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF DEZE NU
HET RESULTAAT IS VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK OF ONVERMOGEN OM
DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN, OF VAN EEN DEFECT VAN HET PRODUCT.
In bepaalde staten is de uitsluiting van incidentele of gevolgschade niet toegestaan.
De bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Garmin behoudt
het exclusieve recht om naar eigen keuze het systeem of de software te repareren
of te vervangen of een volledige teruggave van de aankoopprijs te bieden. EEN
DERGELIJKE HERSTELMOGELIJKHEID ZAL UW ENIGE EN EXCLUSIEVE
HERSTELMOGELIJKHEID ZIJN INDIEN DE GARANTIE NIET WORDT
GERESPECTEERD.
Neem contact op met een gecertificeerde Garmin-dealer voor garantieservices,
of neem telefonisch contact op met Garmin Productondersteuning voor
verzendinstructies en een RMA-trackingnummer. Verpak het systeem deugdelijk
en voeg een kopie van de oorspronkelijke verkoopnota bij als aankoopbewijs voor
reparaties die onder de garantie vallen. Vermeld het trackingnummer duidelijk op de
buitenkant van de verpakking. Verzend het systeem naar een garantieservicestation
van Garmin. De vrachtkosten moeten vooruit zijn betaald.
Aankopen via online veilingen: Producten die worden aangekocht via online
veilingen komen niet in aanmerking voor kortingen en andere aanbiedingen van
Garmin. Bevestigingen van online veilingen worden niet geaccepteerd als bewijs
dat u recht hebt op garantie. Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice,
is de oorspronkelijke of een kopie van de aankoopnota vereist van de winkel waar u
het systeem hebt gekocht. Garmin vervangt geen onderdelen van pakketten die zijn
aangeschaft via een online veiling.
Internationale aankopen: internationale distributeurs leveren een aparte garantie op
apparaten die buiten de Verenigde Staten zijn gekocht. Deze garantie wordt verstrekt
door de lokale binnenlandse distributeur die ook lokaal service voor het apparaat
verleent. Garanties door distributeurs zijn alleen geldig in het gebied waarvoor de
distributie is bedoeld. Apparaten die zijn gekocht in de Verenigde Staten of Canada
moeten voor service worden geretourneerd naar het servicekantoor van Garmin in het
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada of Taiwan.
Garmin International, Inc.
Garmin (Europe) Ltd.
1200 East 151st Street,
Liberty House
Olathe, Kansas 66062, VS
Hounsdown Business Park,
Tel.: +1 913.397.8200 of
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, VK
+1 800.800.1020
Tel. +44 (0) 870.850.1241 (buiten het VK)
Fax +1 913.397.8282
0808.238.0000 (binnen het VK)
Fax +44 (0) 870.850.1251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel.: +886.2.2642.9199
Fax: +886.2.2642.9099
Fishfinder 400C gebruikershandleiding29
Appendix
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Garmin dat deze Fishfinder 400C voldoet aan de
essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in
Richtlijn 1999/5/EG.
Voor de volledige conformiteitsverklaring voor uw Garmin-product
verwijzen we u naar de Garmin-website: www.garmin.com/products/
fishfinder400c/. Klik op Manuals (Handleidingen) en selecteer
vervolgens Declaration of Conformity (Conformiteitsverklaring).
30
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR DE FISHFINDER 400C TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT
U DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN. LEES DEZE
OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
Garmin kent u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit
apparaat (de „software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale
gebruik van dit product. De eigendomstitel, de eigendomsrechten en de intellectuele
eigendomsrechten van de software blijven berusten bij Garmin.
U erkent dat de software het eigendom is van Garmin en wordt beschermd door
de copyrightwetten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale
copyrightverdragen. U erkent bovendien dat de structuur, ordening en code van de
software waardevolle handelsgeheimen van Garmin zijn en dat de software in de
vorm van broncode een waardevol handelsgeheim van Garmin blijft. U verklaart
dat u de software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,
onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering, herleiden tot door
mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de software.
U verklaart dat u de software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de
exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika schenden.
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
Index
Index
A
A-scope 26
Aan/uit/schermverlichtingknop 15
aanpassen
maateenheden 24
sonarinstellingen 22
systeeminstellingen 23
transducerinstellingen 23
accessoires 27
afstand 24
alarmen 21, 28
accu 21
diep water 21
drift 21
ondiep water 21
vis 21
watertemp. 21
alarmen instellen. Zie alarmen
B
basisbediening 15
belangrijke informatie iv
beperkte garantie 29
bereik 25
bereikknoppen 15
binnen de romp installeren 8
bodem vast 25
bogen 22
bundel 25
C
CANet 12, 27
cijfers 22
cijferscherm 19
configuratiescherm 20
conformiteitsverklaring 30
contact met Garmin opnemen iii
D
diepte 24
bereik 25
lijn 26
wijdte 26
zoomen 26
draaiende montagesteun 3
draaivoet 3
duur 26
F
fabrieksinstellingen
herstellen 23
flitser 18, 26
frequentie 25
fysieke specificaties 27
G
gesplitst frequentiescherm 18
gesplitst zoomscherm 17
GPS, bedrading naar een 12
H
HOME-knop 15
I
inbouwmontage 2, 27
ingangsspanning 10
installeren 1
de Fishfinder op de
montagesteun 3
de kabelboom 10
de steun 2
de transducer 3
binnen de romp 8
op de spiegel 6
op een trollingmotor 5
een locatie selecteren 1
in een Garmin CANet 12
testen 13
instellingen
geavanceerd 25–26
scherm 21
sonar 22
systeem 23
transducer 23
K
kabelboom
installeren 10–12
kalibratie van snelheidssensor 24
kiel-offset 23
aanpassen 24
koppelen met NMEA 12
L
LCD-scherm 1
locatie voor de Fishfinder 1
locatie voor installatie binnen de
romp 9
M
meldingen 28
MENU-knop 15
monteren
steun 3
steunmontage 2
transducer op een spiegel 7
transducer op een trollingmotor 5
N
NMEA 12
NMEA-apparaat
aansluiten op 12
garantie. Zie beperkte garantie
geavanceerde instellingen 25
Fishfinder 400C gebruikershandleiding31
Index
O
onderhoud van de Fishfinder iii
opbouwmontage van de Fishfinder 2
oppervlakteruis 22
optionele accessoires 27
overzichtelijkheid. Zie oppervlakteruis
P
productregistratie iii
R
registratie. Zie productregistratie
reinigen
de behuizing iii
het scherm iii
ruis. Zie oppervlakteruis
S
schaal 26
schermverlichting
aanpassen 15
schuifsnelheid 22
SELECT-knop 15
selecteren van locatie voor installatie
binnen de romp 8
Simulatormodus 23
werken met 15
snelheidssensor 24
snelkoppelingen i
softwarelicentieovereenkomst 30
32
sonar
specificaties 27
sonarinstellingen
wijzigen 22
specificaties 27
spiegel 7
spiegel, monteren op de 6
spiegelinstallatie 14
startscherm 16
steunmontage 2
stroom/signaal- en
transducerkabels 1, 3
systeeminformatie
weergeven 23
T
taal
wijzigen 23
temperatuurbereik voor de Fishfinder 1
temperatuurlogscherm 19
testen van installatie 13
tips en snelkoppelingen i
toetsenbord
werken met 15
transducer 8
dubbele bundel 5, 18, 23
dubbele frequentie 18, 23, 25
installeren 3–6
instellingen 23
kabels 1
monteren 4
tripteller
opnieuw instellen 26
tripteller opnieuw instellen 26
trollingmotor, monteren op een 5
tuimelknop 15
U
Ultrascroll 12
Z
zekering 10, 27
zoomen 25
2x 25
4x 25
diepte 26
gesplitst 17, 25
zwevende doelen 22
V
versterking 25
vissymbolen 22
volledig scherm 17
voltage 10
W
waarschuwingen iv
waterbestendig.
Zie waterbestendigheid
waterbestendigheid iii
watersnelheid 24
kalibreren 24
watertemperatuur 24, 28
weergave-instellingen
wijzigen 21
witte lijn 22
Fishfinder 400C gebruikershandleiding
Voor de laatste gratis software-updates (kaartgegevens uitgezonderd) gedurende de levensduur van uw Garmin-producten,
bezoekt u de Garmin-website op www.garmin.com.
© 2006, 2007 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, VK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Onderdeelnummer 190-00757-35 herziene versie A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising