Garmin | Marine Wi-Fi Adapter Kit | Garmin Marine Wi-Fi Adapter Kit Instruktioner

Garmin Marine Wi-Fi Adapter Kit Instruktioner
Instruktioner til Wi-Fi-adaptersæt
BEMÆRK
Læs alle installations- og konfigurationsinstruktioner, før du
fortsætter.‍ Hvis der opstår problemer, skal du kontakte Garmin®
produktsupport www.garmin.com/‍support.‍
Påkrævede elementer
• Medfølger:
◦ En Ubiquiti™ PicoStation™ M2 HP konfigureret af Garmin.‍
Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com for at få yderligere
oplysninger.‍
◦ En PoE (Power Over Ethernet)-injektor til forsyning af
strøm til PicoStation
BEMÆRK: En vekselstrøm-PoE-injektor og jævnstrømPoE-injektor medfølger som en service.‍ Kun én af dem
skal bruges ved installation af PicoStation.‍
◦ Ét kabel og én sikring til tilslutning af DC PoE-injektoren til
strøm
◦ Ét gråt skærmet Ethernet-kabel
◦ Ét grønt specialskærmet Ethernet-kabel
◦ Én Garmin marinenetværkskobling
◦ Ét Garmin marinenetværkskabel
• Medfølger ikke:
◦ En kompatibel Garmin plotter med den nyeste
firmwareopdatering (medfølger på SD-kortet i dit sæt).‍
Se brugervejledningen til plotteren for yderligere
oplysninger om opdatering af din plotters firmware ved
hjælp af SD-kortet.‍
◦ En Apple® iOS® eller Android™ enhed med et relevant
Garmin program installeret
Tal Enhed
Forbindelsestype
À
Ubiquiti PicoStation
Tilsluttes til PicoStation porten på Ä ved hjælp
det grå skærmede Ethernet-kabel.‍
Á
Apple iOS eller Android
enhed
Tilsluttes trådløst til À.‍
Â
Garmin Marine Networkkompatibel plotter
Tilsluttes til Garmin Network porten på Ä ved
hjælp af Garmin Marine Network-kablet, det
grønne skærmede Ethernet-kabel og koblingen
Æ.‍
Ã
Gråt skærmet Ethernetkabel
Tilsluttes til PicoStation porten på Ä og til
PicoStation.‍
Ä
Power-over-Ethernetinjektor
Leverer strøm til PicoStation via et Ethernetkabel.‍
BEMÆRK: Det grå skærmede Ethernet-kabel,
der er tilsluttet til PicoStation porten må kun
tilsluttes til PicoStation.‍ Det grønne skærmede
Ethernet-kabel, der er tilsluttet til Garmin
Network porten må kun tilsluttes til Garmin
marinenetværket.‍
Å
Grønt skærmet Ethernetkabel
Fastgør Ä til  via Æ.‍
BEMÆRK: Brug ikke dette kabel til at fastgøre
Ä direkte til Â, medmindre hele
marinenetværket installeres på et vejrbeskyttet
sted.‍
Æ
Kabelkobling til
marinenetværk
Tilslutter det grønne skærmede Ethernet-kabel
til et Garmin Marine Network-kabel.‍
BEMÆRK: Koblingen kræver en vandtæt
tilslutning til din plotter.‍
Installering af PicoStation på en båd
Ç
DC-ledningsforbindelser
BEMÆRK
PicoStation og POE-injektoren skal installeres på steder, hvor
de forbliver tørre.‍
Se emnet Overvejelser ved DC-tilslutning af
POE-injektor (Overvejelser ved DC-tilslutning af
POE-injektor) for at få detaljerede instruktioner
til ledningsføring.‍
È
12-24 V DC-strømkilde.‍
1 Montér PicoStation på båden.‍
2 Montér POE-injektoren på båden.‍
3 Tilslut POE-injektoren til strømmen som vist i
ledningsdiagrammet.‍
4 Tilslut POE-injektoren tilPicoStation og til plotteren som vist i
ledningsdiagrammet.‍
5 Anvend et marinegodkendt silikonetætningsmateriale, hvor
det er nødvendigt, for at forsegle ledningsføringshuller og
panelmellemrum.‍
Sikkerhedsafstand for kompas
4 tommer (10 cm)
Ledningsdiagram
BEMÆRK
Forkert tilslutning af Power-over-Ethernet-injektoren kan
forårsage skader på enheder på Garmin marinenetværket.‍ Det
grå skærmede Ethernet-kabel skal tilsluttes fra PicoStation
porten til Ubiquiti PicoStation, og det grønne skærmede
Ethernet-kabel skal tilsluttes fra Garmin Network porten til en
enhed på Garmin marinenetværket.‍
Januar 2014
Overvejelser ved DC-tilslutning af POE-injektor
POE-injektoren skal tilsluttes korrekt til bådens batteri for at
forsyne den tilsluttede enhed med strøm.‍ Når du tilslutter POEinjektoren til batteriet, skal du overveje følgende.‍
• Hvis det er nødvendigt at forlænge strøm- og
jordledningerne, skal du bruge 24 AWG (0,20 mm²)-ledning
eller større.‍
• Den positive spænding (VIN‍+) skal tilsluttes via en 1A
sikring.‍
• Der er to positive VIN‍+ porte på POE-injektor.‍
◦ For at tilføre strøm til enheden skal en af VIN‍+ portene
tilsluttes til batteriets positive terminal.‍ Hver port kan
tilsluttes.‍
◦ Den ubrugte VIN‍+ port kan bruges til at tilslutte en ekstra
strømkilde, f.‍eks.‍ som reserve (valgfrit).‍
• Det er ikke nødvendigt at tilslutte frame ground (FG) porten,
da enheden ikke behøver yderligere jording til stel i de fleste
installationssituationer.‍ Hvis der opstår interferens, kan FG
porten tilsluttes til bådens vandjordingskredsløb for at
modvirke interferensen.‍
190-01504-76_0D
Trykt i USA
Portnavn Funktion
VIN‍+
Indgang for positiv spænding.‍ Der er to af disse porte, selvom der kun
må tilsluttes til én af dem.‍
VIN‍-
Indgang for negativ spænding.‍ Begge VIN‍+ porte deler denne port for
den negative spændingstilslutning.‍
FG
Frame ground.‍ Dette er ikke nødvendigt i de fleste
installationssituationer.‍ Der må ikke tilsluttes negativ spænding til
denne port.‍ VIN‍- porten skal bruges til tilslutning af negativ
indgangsspænding.‍
• Hvis din mobile enhed vises på listen over tilsluttede
marinenetværksenheder på plotteren, er din PicoStation
installeret korrekt, enheden er korrekt konfigureret, og dit
Garmin marineprogram kan kommunikere med dit Garmin
Marine Network.‍
• Hvis din mobile enhed vises på plotteren, skal du udføre
fejlfindingstrinnene i disse instruktioner (Fejlfinding).‍
Fejlfinding
Apple iOS og Android enhed - overvejelser
ved tilslutning
• Hver PicoStation er konfigureret med et unikt SSID og WPA
Preshared Key (adgangskode).‍ Se mærkaten på enhedens
emballage for at finde dit SSID og WPA2 Preshared Key.‍
• Du skal downloade og installere et Garmin marineprogram
på din Apple iOS eller Android enhed, før du kan
kommunikere med dit Garmin Marine Network.‍
Tilslutning af en Apple iOS enhed til en plotter i 7000
serien eller en tidligere plotter
Før du kan tilslutte en Apple iOS enhed til en plotter i 7000
serien eller en tidligere plotter, skal du konfigurere en IPadresse, så enheden kan oprette forbindelse til PicoStation.‍
BEMÆRK: Disse procedurer gælder kun ved tilslutning af en
Apple iOS enhed til en plotter i 7000 serien eller en tidligere
plotter.‍
1 På iOS enheden skal du åbne Indstillinger og vælge Wi-Fi.‍
2 Vælg dit PicoStation SSID, og indtast adgangskoden.‍
3 Vælg ud for dit PicoStation SSID.‍
4 Vælg Statisk.‍
5 Indtast 172.‍16.‍1.‍10 i IP-adressefeltet.‍
BEMÆRK: Hvis du tilslutter flere iOS enheder, kan du
angive flere IP-adresser separeret af kommaer.‍ Du skal
ændre den sidste tal i hver ekstra IP-adresse til et tal højere
end 10 men mindre end 255.‍ For eksempel: 172.‍16.‍1.‍20,
172.‍16.‍1.‍30 osv.‍
6 Indtast 255.‍255.‍0.‍0 i feltet Undernetmaske.‍
Undernetmasken skal være den samme for alle enheder.‍
7 Vælg Wi-Fi-netværk for at gemme indstillingerne og afslutte.‍
8 Gentag trin 1–7 for at tilslutte flere iOS enheder.‍
Tilslutning af en Apple iOS eller Android enhed til en
plotter i 8000 serien eller en nyere plotter
BEMÆRK: Disse procedurer gælder kun ved tilslutning af en
Apple iOS eller Android enhed til en plotter i 8000 serien eller
en nyere plotter.‍
1 På iOS eller Android enheden skal du åbne Indstillinger og
vælge Wi-Fi.‍
2 Vælg dit PicoStation SSID, og indtast adgangskoden.‍
3 Gentag trin 1–2 for at tilslutte flere iOS eller Android
enheder.‍
Bekræftelse af konfiguration af iOS eller
Android enhed og adgangspunkt
1 På iOS eller Android enheden skal du åbne Garmin
marineprogrammet.‍
2 Vælg en funktion:
• På en plotter i 7000 serien eller en ældre plotter skal du
vælge Konfigurer > Kommunikation > Marinenetværk.‍
• På en plotter i 8000 serien eller en nyereplotter skal du
vælge Indstillinger > Kommunikation >
Marinenetværk.‍
3 Vælg en funktion:
2
Hvis din iOS eller Android enhed ikke er tilsluttet til Garmin
Marine Network, skal du udføre disse fejlfindingsprocedurer.‍
Apple iOS enhed på en plotter i 7000 serien eller en
tidligere plotter - fejlfinding
• iOS enheden er muligvis ikke tilsluttet til PicoStation.‍ Når
PicoStation er tilsluttet korrekt, vises enhedens SSID på
listen Wi-Fi-netværk på enheden.‍
◦ iOS enheden er muligvis ikke korrekt konfigureret.‍ Se Tilslutning af en Apple iOS enhed til en plotter i 7000
serien eller en tidligere plotter for at få instruktioner til
konfiguration af enheden.‍
◦ PicoStation er muligvis ikke installeret korrekt.‍ Når
enheden er korrekt tilsluttet, lyser lamperne på
PicoStation.‍ Se Ledningsdiagram for at få instruktioner til
installation og tilslutning af PicoStation.‍
• Hvis enheden er tilsluttet til PicoStation, men ikke vises på
plotteren, er plotteren muligvis ikke tilsluttet til Garmin Marine
Network.‍
• Hvis du har kontrolleret, at PicoStation er installeret korrekt,
og den mobile enhed er korrekt konfigureret, og enheden
ikke vises på plotteren, kan du kontakte Garmin
produktsupport for at få hjælp.‍
Apple iOS Enhed på en plotter i 8000 serien eller en senere
plotter - fejlfinding
• iOS enheden er muligvis ikke tilsluttet til PicoStation.‍ Når
PicoStation er tilsluttet korrekt, vises enhedens SSID på
listen Wi-Fi-netværk på enheden.‍
◦ PicoStation er muligvis ikke installeret korrekt.‍ Når
enheden er korrekt tilsluttet, lyser lamperne på
PicoStation.‍ Se Ledningsdiagram for at få instruktioner til
installation og tilslutning af PicoStation.‍
• Hvis enheden er tilsluttet til PicoStation, men ikke vises på
plotteren, er plotteren muligvis ikke tilsluttet til Garmin Marine
Network.‍
• Hvis du har kontrolleret, at PicoStation er installeret korrekt,
og den mobile enhed er korrekt konfigureret, og enheden
ikke vises på plotteren, kan du kontakte Garmin
produktsupport for at få hjælp.‍
Android enhed - fejlfinding
• Android enheden er muligvis ikke tilsluttet til PicoStation.‍ Når
PicoStation er tilsluttet korrekt, vises enhedens SSID på
listen Wi-Fi-netværk på enheden.‍
◦ Indstillinger > Wi-Fi > Avanceret > Auto Network
Switch er muligvis aktiveret.‍ Hvis Auto Network Switch
er aktiveret, skal du deaktivere den.‍
◦ PicoStation er muligvis ikke installeret korrekt.‍ Når
enheden er korrekt tilsluttet, lyser lamperne på
PicoStation.‍ Se Ledningsdiagram for at få instruktioner til
installation og tilslutning af PicoStation.‍
• Hvis enheden er tilsluttet til PicoStation, men ikke vises på
plotteren, er plotteren muligvis ikke tilsluttet til Garmin Marine
Network.‍
• Hvis du har kontrolleret, at PicoStation er installeret korrekt,
og den mobile enhed er korrekt konfigureret, og enheden
ikke vises på plotteren, kan du kontakte Garmin
produktsupport for at få hjælp.‍
Begrænset garanti
Den Garmin almindelige begrænsede forbrugergaranti gælder
for dette tilbehør.‍ Du kan få flere oplysninger på www.garmin.com/‍support​/‍warranty​.html.‍
Eksportoplysninger
Garmin Wi-Fi-adapterne 010-11981-XX klassificeres under
ECCN 5A992 i henh.‍ til U.‍S.‍ Export Administration Regulation's
Commerce Control List.‍ Vær opmærksom på, at klassifikationer
kan ændres.‍ I henhold til amerikansk eksportlovgivning giver
den amerikanske regering din organisation eller kunde, som
eksportør/importør af registreringen, ansvaret for at fastsætte
den korrekte klassifikation af en hvilken som helst vare på
eksport-/importtidspunktet.‍ Afhængigt af kunden eller
bestemmelseslandet kan en eksportlicens være påkrævet af
handelskammeret før levering.‍
Kontakt til Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/‍support og klik på Contact Support
for at få oplysninger om support i de forskellige lande.‍
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800) 800,1020.‍
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.‍
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.‍
3
Garmin®, Garmin-logoet og BlueChart® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre
lande. GMS™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Apple® er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. iOS® er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og anvendes
under licens fra Apple Inc. Ubiquiti™, PicoStation™ og AirOS® er varemærker tilhørende Ubiquiti, Inc.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising