Garmin | Marine Wi-Fi Adapter Kit | Garmin Marine Wi-Fi Adapter Kit Instructies

Garmin Marine Wi-Fi Adapter Kit Instructies
Instructies Wi-Fi-adapterpakket
KENNISGEVING
Lees alle installatie- en configuratieinstructies voordat u verder
gaat.‍ Als u tegen problemen aanloopt, neem contact op met
Garmin® Product Support op www.garmin.com/‍support.‍
Benodigde producten
• Meegeleverd:
◦ Een Ubiquiti™ PicoStation™ M2 HP, ingesteld door
Garmin.‍
Ga naar http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com voor meer informatie.‍
◦ POE-injector (Power Over Ethernet) om het PicoStation
van voeding te voorzien
OPMERKING: Een POE-injector voor wisselstroom en
een POE-injector voor gelijkstroom worden voor uw
gebruiksgemak meegeleverd.‍ U hoeft er slechts een te
gebruiken bij de installatie van het PicoStation.‍
◦ Een kabel en zekering om de POE-injector voor
gelijkstroom op de voeding aan te sluiten
◦ Een grijze, afgeschermde ethernetkabel
◦ Een groene, speciaal afgeschermde ethernetkabel
◦ Een Garmin Marine Network koppeling
◦ Een Garmin Marine Network kabel
• Niet meegeleverd:
◦ Een compatibele Garmin kaartplotter met de nieuwste
firmware-update (bijgeleverd op de SD kaart in uw
pakket).‍
Raadpleeg de handleiding van uw kaartplotter voor meer
informatie over het gebruik van de SD kaart om de
firmware van uw kaartplotter bij te werken.‍
◦ Een Apple® iOS® of Android™ toestel met een geschikte
Garmin toepassing geïnstalleerd
Nummer Toestel
À
Á
Â
Ã
Ä
Verbonden met de poort PicoStation op
Ä met een grijze afgeschermde
ethernetkabel.‍
Apple iOS of Android toestel
Draadloos verbonden met À.‍
Garmin Marine Network
compatibele kaartplotter
Verbonden met de poort Garmin
Network op Ä met een Garmin Marine
Network kabel, de groene,
afgeschermde ethernetkabel en de
koppeling Æ.‍
Grijze afgeschermde
ethernetkabel
Verbonden met de poort PicoStation op
Ä en het PicoStation.‍
Power-over-Ethernet-injector Levert stroom aan de PicoStation via
een ethernetkabel.‍
OPMERKING: De grijze afgeschermde
ethernetkabel die is verbonden met de
poort PicoStation moet alleen zijn
aangesloten op het PicoStation.‍ De
groene, afgeschermde ethernetkabel
die is verbonden met de poort Garmin
Network moet alleen zijn aangesloten
op het Garmin Marine Network.‍
Å
Groene, afgeschermde
ethernetkabel
Verbindt Ä met  via Æ.‍
OPMERKING: Gebruik deze kabel niet
om Ä rechtstreeks aan te sluiten op Â
tenzij het gehele Marine Network is
geïnstalleerd op een droge,
beschermde locatie.‍
Æ
Marine Network
kabelkoppeling
Verbindt de groene afgeschermde
ethernetkabel met een Garmin Marine
Network kabel.‍
OPMERKING: De koppeling is vereist
voor een waterdichte verbinding met
uw kaartplotter.‍
Ç
Gelijkstroomverbindingen
Raadpleeg het onderwerp
Aandachtspunten bij aansluiting van de
POE-injector voor gelijkstroom
(Aandachtspunten bij aansluiting van
de POE-injector voor gelijkstroom) voor
gedetailleerde aansluitinstructies.‍
È
Voedingsbron met 12-24 V
gelijkstroom.‍
De PicoStation op een boot installeren
KENNISGEVING
De PicoStation en POE-injector moeten worden geïnstalleerd
op droge locaties.‍
1 Bevestig de PicoStation op uw boot.‍
2 Bevestig de POE-injector op uw boot.‍
3 Sluit de POE-injector aan op de voeding zoals in het
bedradingsschema is weergegeven.‍
4 Sluit de POE-injector aan op het PicoStation en uw
kaartplotter zoals in het bedradingsschema is weergegeven.‍
5 Gebruik maritiem gekeurde siliconenkit waar nodig om
kabeldoorgangen en paneelgaten af te dichten.‍
Kompasveilige afstand
4 inch (10 cm)
Bedradingsschema
KENNISGEVING
Onjuiste aansluiting van de Power-over-Ethernet-injector kan
schade veroorzaken aan toestellen op het Garmin marine
network.‍ De grijze, afgeschermde ethernetkabel moet via de
poort PicoStation worden aangesloten op het Ubiquiti
PicoStation en de groene, afgeschermde ethernetkabel moet
via de poort Garmin Network worden aangesloten op het
Garmin Marine Network.‍
Januari 2014
Verbindingstype
Ubiquiti PicoStation
Aandachtspunten bij aansluiting van de POE-injector
voor gelijkstroom
De POE-injector moet correct worden aangesloten op de accu
van de boot om het aangesloten toestel van voeding te
voorzien.‍ Houd rekening met de volgende aandachtspunten bij
het aansluiten van de POE-injector op de batterij.‍
• Gebruik draden met een doorsnede van 24 AWG (0,20 mm²)
of groter als de voedings- of aardedraden moeten worden
verlengd.‍
• De positieve inkomende spanning (VIN‍+) moet worden
aangesloten via een zekering van 1 A.‍
• Er zijn twee positieve VIN‍+ poorten op de POE-injector.‍
◦ Om het toestel van voeding te voorzien, moet een van de
VIN‍+ poorten worden aangesloten op de positieve pool
van de batterij.‍ Beide poorten zijn geschikt.‍
190-01504-75_0D
Gedrukt in de Verenigde Staten
◦ De ongebruikte VIN‍+ poort kan worden gebruikt om een
aanvullende voedingsbron aan te sluiten, zoals een backup (optioneel).‍
• De FG poort (aarding) hoeft niet te worden aangesloten,
omdat in de meeste installatie-situaties het chassis van dit
toestel niet aanvullend hoeft te worden geaard.‍ Indien er
interferentie optreedt, kan de FG poort worden verbonden
met de wateraarding van de boot, om zo interferentie te
voorkomen.‍
Naam
poort
Functie
VIN‍+
Positieve inkomende spanning.‍ Er zijn twee van deze poorten
beschikbaar, maar u hoeft er slechts een aan te sluiten.‍
VIN‍-
Negatieve inkomende spanning.‍ Beide VIN‍+ poorten delen deze
poort voor de aansluiting van negatieve spanning.‍
FG
Aarding.‍ Dit is niet nodig in de meeste installatie-situaties.‍
Negatieve inkomende spanning mag niet worden aangesloten op
deze poort.‍ De VIN‍- poort moet worden gebruikt voor de aansluiting
van negatieve inkomende spanning.‍
Aandachtspunten bij het verbinden van
Apple iOS en Android toestellen
• Ieder PicoStation is geconfigureerd met een unieke SSID en
WPA-wachtwoord.‍ Zie het label op de toestelverpakking voor
uw SSID en WPA-wachtwoord.‍
• U moet een Garmin maritieme toepassing downloaden en
installeren op uw Apple iOS of Android toestel om te kunnen
communiceren met uw Garmin Marine Network.‍
Een Apple iOS toestel verbinden met een kaartplotter
uit de 7000-serie of lager
Voordat u een Apple iOS toestel kunt verbinden met een
kaartplotter uit de 7000-serie of lager, dient u een IP-adres te
configureren om verbinding te kunnen maken met de
PicoStation.‍
OPMERKING: Deze handelingen zijn alleen van toepassing bij
het verbinden van een Apple iOS toestel met een kaartplotter uit
de 7000-serie of lager.‍
1 Open op het iOS toestel Settings en selecteer Wi-Fi.‍
2 Selecteer uw PicoStation SSID en voer het wachtwoord in.‍
3 Selecteer naast uw PicoStation SSID.‍
4 Selecteer Static.‍
5 Typ 172.‍16.‍1.‍10 in het IP-adresveld.‍
OPMERKING: Als u meerdere iOS toestellen aansluit, kunt u
meerdere IP-adressen invoeren, gescheiden door komma's.‍
Bij ieder IP-adres moet u het laatste nummer wijzigen in een
nummer tussen 10 en 255.‍ Bijvoorbeeld: 172.‍16.‍1.‍20,
172.‍16.‍1.‍30, enzovoort.‍
6 Typ 255.‍255.‍0.‍0 in het veld Subnetmasker.‍
Het subnetmasker moet voor alle toestellen hetzelfde zijn.‍
7 Selecteer Wi-Fi Networks om de instellingen op te slaan en
af te sluiten.‍
8 Herhaal stappen 1–7 om meerdere iOS- toestellen aan te
sluiten.‍
Een Apple iOS of Android toestel verbinden met een
kaartplotter uit de 8000-serie of hoger
OPMERKING: Deze handelingen zijn alleen van toepassing bij
het verbinden van een Apple iOS of Android toestel met een
kaartplotter uit de 8000-serie of hoger.‍
1 Open op het iOS of Android toestel Settings en selecteer
Wi-Fi.‍
2 Selecteer uw PicoStation SSID en voer het wachtwoord in.‍
3 Herhaal stappen 1–2 om meerdere iOS of Android toestellen
te verbinden.‍
2
Configuratie van het iOS of Android toestel
en toegangspunt verifiëren
1 Open de Garmin maritieme toepassing op het iOS of Android
toestel.‍
2 Selecteer een optie:
• Selecteer op een kaartplotter uit de 7000-serie of lager
ConfigureCommunicationsMarine Network.‍ > >
• Selecteer op een kaartplotter uit de 8000-serie of hoger
SettingsCommunicationsMarine Network.‍ Instellingen >
Communicatie > Marine Network
3 Selecteer een optie:
• Als uw mobiele toestel in de lijst van aangesloten
maritieme netwerktoestellen op de kaartplotter wordt
weergegeven, is uw PicoStation correct geïnstalleerd, is
het toestel correct geconfigureerd en kan uw Garmin
maritieme toepassing communiceren met uw Garmin
Marine Network.‍
• Als uw mobiele toestel niet wordt weergegeven op de
kaartplotter, kunt u het probleem oplossen met deze
instructies (Problemen oplossen).‍
Problemen oplossen
Als uw iOS of Android toestel niet is verbonden met het Garmin
Marine Network, volgt u deze procedures om het probleem op
te lossen.‍
Problemen oplossen met een Apple iOS toestel op een
kaartplotter uit de 7000-serie of lager
• Het iOS toestel maakt mogelijk geen verbinding met het
PicoStation.‍ Als het toestel correct is verbonden, wordt de
SSID van het PicoStation in de lijst met Wi-Fi-netwerken op
het toestel weergegeven.‍
◦ Het iOS toestel is mogelijk niet correct geconfigureerd.‍
Raadpleeg Een Apple iOS toestel verbinden met een
kaartplotter uit de 7000-serie of lager voor instructies over
toestelconfiguratie.‍
◦ Het PicoStation is mogelijk niet correct geïnstalleerd.‍ Als
het toestel correct is aangesloten, brandt het lampje op
het PicoStation.‍ Raadpleeg Bedradingsschema voor
instructies over het installeren en aansluiten van het
PicoStation.‍
• Als het toestel is verbonden met het PicoStation, maar niet
wordt weergegeven op de kaartplotter, is de kaartplotter
mogelijk niet aangesloten op het Garmin Marine Network.‍
• Als u hebt vastgesteld dat het PicoStation correct is
geïnstalleerd, het mobiele toestel correct is geconfigureerd
en uw toestel niet wordt weergegeven op de kaartplotter,
kunt u contact opnemen met Garmin Product Support voor
ondersteuning.‍
Problemen oplossen met een Apple iOS toestel op een
kaartplotter uit de 8000-serie of hoger
• Het iOS toestel maakt mogelijk geen verbinding met het
PicoStation.‍ Als het toestel correct is verbonden, wordt de
SSID van het PicoStation in de lijst met Wi-Fi-netwerken op
het toestel weergegeven.‍
◦ Het PicoStation is mogelijk niet correct geïnstalleerd.‍ Als
het toestel correct is aangesloten, brandt het lampje op
het PicoStation.‍ Raadpleeg Bedradingsschema voor
instructies over het installeren en aansluiten van het
PicoStation.‍
• Als het toestel is verbonden met het PicoStation, maar niet
wordt weergegeven op de kaartplotter, is de kaartplotter
mogelijk niet aangesloten op het Garmin Marine Network.‍
• Als u hebt vastgesteld dat het PicoStation correct is
geïnstalleerd, het mobiele toestel correct is geconfigureerd
en uw toestel niet wordt weergegeven op de kaartplotter,
kunt u contact opnemen met Garmin Product Support voor
ondersteuning.‍
Problemen oplossen met Android toestellen
• Het Android toestel maakt mogelijk geen verbinding met het
PicoStation.‍ Als het toestel correct is verbonden, wordt de
SSID van het PicoStation in de lijst met Wi-Fi-netwerken op
het toestel weergegeven.‍
◦ Settings > Wi-Fi > Advanced > Auto Network Switch is
mogelijk ingeschakeld.‍ Als dit is ingeschakeld, moet u
Auto Network Switch uitschakelen.‍
◦ Het PicoStation is mogelijk niet correct geïnstalleerd.‍ Als
het toestel correct is aangesloten, brandt het lampje op
het PicoStation.‍ Raadpleeg Bedradingsschema voor
instructies over het installeren en aansluiten van het
PicoStation.‍
• Als het toestel is verbonden met het PicoStation, maar niet
wordt weergegeven op de kaartplotter, is de kaartplotter
mogelijk niet aangesloten op het Garmin Marine Network.‍
• Als u hebt vastgesteld dat het PicoStation correct is
geïnstalleerd, het mobiele toestel correct is geconfigureerd
en uw toestel niet wordt weergegeven op de kaartplotter,
kunt u contact opnemen met Garmin Product Support voor
ondersteuning.‍
Beperkte garantie
Op dit accessoire is de Garmin standaard beperkte garantie van
1 jaar voor consumenten van toepassing.‍ Ga voor meer
informatie naar www.garmin.com/‍support​/‍warranty​.html.‍
Exportinformatie
De Garmin Wi-Fi-adapters 010-11981-XX zijn geclassificeerd
onder ECCN 5A992 van de U.‍S.‍ Export Administration
Regulation's Commerce Control List.‍ Houd er rekening mee dat
de classificaties onderhevig zijn aan verandering.‍ Volgens de
Amerikaanse regering is uw organisatie of klant, als exporteur/
importeur, op basis van de Amerikaanse exportregelgeving,
verantwoordelijk voor het vaststellen van de juiste classificatie
van een item op het moment van de export/import.‍ Afhankelijk
van de klant of land van bestemming is mogelijk een
exportlicentie vereist van het Department of Commerce
voorafgaand aan verzending.‍
Contact opnemen met Garmin Product
Support
• Ga naar www.garmin.com/‍support en klik op Contact
Support voor ondersteuningsinformatie in uw regio.‍
• Bel in de VS met (913) 397.‍8200 of (800) 800.‍1020.‍
• Bel in het VK met 0808 2380000.‍
• Bel in Europa met +44 (0) 870.‍8501241.‍
3
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd
Koninkrijk
Garmin®, het Garmin-logo en BlueChart® zijn geregistreerde handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen,
geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. GMS™ is een handelsmerk van Garmin Ltd.
Apple® is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. iOS® is een geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. gebruikt
onder licentie door Apple Inc. Ubiquiti™, PicoStation™, en AirOS® zijn handelsmerken van Ubiquiti, Inc.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
© Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising