Garmin | Marine Wi-Fi Adapter Kit | Garmin Marine Wi-Fi Adapter Kit Asennusohjeet

Garmin Marine Wi-Fi Adapter Kit Asennusohjeet
Wi-Fi-sovitinsarjan ohjeet
ILMOITUS
Lue kaikki asennus- ja määritysohjeet, ennen kuin jatkat.‍ Jos
ongelmia ilmenee, ota yhteys Garmin® tuotetukeen osoitteessa
www.garmin.com/‍support.‍
Tarvittavat osat
• Sisältyy:
◦ Ubiquiti™ PicoStation™ M2 HP, jonka on määrittänyt
Garmin.‍
Lisätietoja on osoitteessa http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
◦ PoE (Power Over Ethernet) kytkin, josta PicoStation saa
virtaa
HUOMAUTUS: toimitukseen sisältyy sekä vaihto- että
tasavirtainen PoE-kytkin.‍ Käytä vain jompaakumpaa, kun
asennat PicoStation laitteen.‍
◦ Yksi kaapeli ja sulake, jolla tasavirtainen PoE-kytkin
liitetään virtalähteeseen
◦ Yksi harmaa suojattu Ethernet -kaapeli
◦ Yksi vihreä erityissuojattu Ethernet-kaapeli
◦ Yksi Garmin Marine Network liitin
◦ Yksi Garmin Marine Network kaapeli
• Lisävarusteet:
◦ Yhteensopiva Garmin karttaplotteri, johon on asennettu
uusin laiteohjelmistopäivitys (mukana sarjaan kuuluvalla
SD-kortilla).‍
Karttaplotterin käyttöoppaassa on lisätietoja karttaplotterin
laiteohjelmiston päivittämisestä SD-kortin avulla.‍
◦ Apple® iOS® tai Android™ laite, johon on asennettu
asianmukainen Garmin sovellus
Numero Laite
Yhteyden tyyppi
À
Ubiquiti PicoStation
Liittää PicoStation porttiin kohdassa Ä
harmaalla suojatulla Ethernet-kaapelilla.‍
Á
Apple iOS tai
Android laite
Yhdistää langattomasti kohteeseen À.‍
Garmin Marine
Network
yhteensopiva
karttaplotteri
Liitetään kohdan Ä Garmin Network porttiin
Garmin Marine Network kaapelilla, vihreällä
suojatulla Ethernet-kaapelilla ja liittimellä Æ.‍
Â
Ã
Yksi harmaa suojattu Liitetään kohdan Ä PicoStation porttiin ja
Ethernet-kaapeli
PicoStation laitteeseen.‍
Ä
PoE (Power-overEthernet) kytkin
Antaa virtaa PicoStation laitteelle Ethernetkaapelin kautta.‍
HUOMAUTUS: harmaan suojatun Ethernetkaapelin, joka on liitetty PicoStation porttiin, saa
liittää ainoastaan PicoStation laitteeseen.‍
Vihreän suojatun Ethernet-kaapelin, joka on
liitetty Garmin Network porttiin, saa liittää
ainoastaan Garmin Marine Network verkkoon.‍
Å
Vihreä suojattu
Ethernet-kaapeli
Liitetään kohtiin Ä ja  kohdan Æ kautta.‍
HUOMAUTUS: älä liitä tätä kaapelia suoraan
kohtiin Ä ja Â, ellei koko Marine Network
verkkoa ole asennettu sääolosuhteilta
suojattuun paikkaan.‍
Æ
Marine Network
Cable liitin
Tämän avulla liitetään vihreä suojattu Ethernetkaapeli Garmin Marine Network kaapeliin.‍
HUOMAUTUS: liitin tarvitaan, jotta liitäntä
karttaplotteriin olisi vesitiivis.‍
PicoStation laitteen asentaminen veneeseen
Ç
DC-kytkennät
ILMOITUS
PicoStation ja POE-kytkin on asennettava paikkaan, jossa ne
pysyvät kuivina.‍
Katso yksityiskohtaiset kytkentäohjeet POEkytkimen tasavirtakytkentään liittyvää
huomioitavaa -kohdasta (POE-kytkimen
tasavirtakytkentään liittyvää huomioitavaa).‍
È
12 - 24 Vdc:n
virtalähde.‍
1 Kiinnitä PicoStation veneeseen.‍
2 Asenna POE-kytkin veneeseen.‍
3 Kytke POE-kytkin virtalähteeseen kytkentäkaavion
mukaisesti.‍
4 Kytke POE-kytkin PicoStation laitteeseen ja karttaplotteriin
kytkentäkaavion mukaisesti.‍
5 Tiivistä kaapelien pujotusaukot ja paneelien raot tarvittaessa
veneilykäyttöön tarkoitetulla silikonisaumausaineella.‍
Kompassin turvaväli
10 cm (4 tuumaa)
Kytkentäkaavio
ILMOITUS
Väärin kytketty PoE (Power-over Ethernet) kytkin voi vioittaa
Garmin Marine Network verkkoon liitettyjä laitteita.‍ Harmaa
suojattu Ethernet-kaapeli on liitettävä PicoStation porttiin ja
Ubiquiti PicoStation laitteeseen ja vihreä suojattu Ethernetkaapeli Garmin Network porttiin ja Garmin Marine Networkissa
olevaan laitteeseen.‍
Tammikuu 2014
POE-kytkimen tasavirtakytkentään liittyvää
huomioitavaa
POE-kytkin on liitettävä veneen akkuun oikein, jotta liitetty laite
saa virtaa.‍ Huomioi seuraavat seikat, kun kytket POE-kytkintä
akkuun.‍
• Jos virtakaapeleita ja maadoitusjohtoja on jatkettava, käytä
24 AWG:n (0,20 mm²:n) kaapelia tai paksumpaa.‍
• Positiivinen tulojännite (VIN‍+) on kytkettävä 1 A:n sulakkeen
kautta.‍
• POE-kytkimessä on kaksi positiivista VIN‍+-porttia.‍
◦ Yksi VIN‍+-porteista on kytkettävä akun positiiviseen
napaan, jotta laite saa virtaa.‍ Tähän voi käyttää kumpaa
tahansa porttia.‍
◦ Käyttämättä jäävään VIN‍+-porttiin voi kytkeä
lisävirtalähteen, kuten varavirtalähteen (valinnainen).‍
• FG-porttia (FG) ei tarvitse käyttää, koska useimmiten laitteen
ei pitäisi tarvita rungon lisämaadoitusta.‍ Jos häiriöitä
ilmenee, FG-portti voidaan kytkeä veneen maadoitukseen
häiriöiden välttämiseksi.‍
190-01504-77_0D
Painettu Yhdysvalloissa
Portin nimi Toiminto
VIN‍+
Positiivinen tulojännite.‍ Näitä portteja on kaksi, vaikka vain toista
tarvitsee käyttää.‍
VIN‍-
Negatiivinen tulojännite.‍ Molemmat VIN‍+-portit käyttävät tätä porttia
negatiivista jännitettä varten.‍
FG
Runkomaadoitus.‍ Tätä ei tarvita useimmissa asennustilanteissa.‍
Negatiivista tulojännitettä ei saa kytkeä tähän porttiin.‍ VIN‍--porttia
on käytettävä negatiivista tulojännitettä varten.‍
Apple iOS ja Android laitteen liitäntään
liittyvää huomioitavaa
• Kullekin PicoStation laitteelle on määritetty yksilöivä SSID ja
esijaettu WPA-avain (salasana).‍ Tarkista SSID ja esijaettu
WPA-salasana laitteen pakkauksesta.‍
• Lataa ja asenna Garmin veneilysovellus Apple iOS tai
Android laitteeseen, jotta voit olla yhteydessä Garmin Marine
Networkiin.‍
Apple iOS laitteen kytkeminen 7000-sarjan
karttaplotteriin tai aiempaan
Ennen kuin voit liittää Apple iOS laitteen 7000-sarjan
karttaplotteriin tai aiempaan, sinun on määritettävä IP-osoite,
jotta voit muodostaa yhteyden PicoStation laitteeseen.‍
HUOMAUTUS: nämä toimet koskevat vain tilannetta, jossa
Apple iOS laite liitetään 7000-sarjan karttaplotteriin tai
aiempaan.‍
1 Avaa iOS laitteessa Asetukset ja valitse Wi-Fi.‍
2 Valitse PicoStation laitteen SSID ja kirjoita salasana.‍
3 Valitse laitteen PicoStation SSID:n kohdasta.‍
4 Valitse Staattinen.‍
5 Kirjoita IP-osoitekenttään 172.‍16.‍1.‍10.‍
HUOMAUTUS: jos yhdistät useita iOS laitteita, voit antaa
useita IP-osoitteita, jotka on erotettu toisistaan pilkulla.‍
Vaihda kunkin laitteen IP-osoitteen viimeiseksi numeroksi
luku, joka on suurempi kuin 10, mutta pienempi kuin 255.‍
Esimerkki: 172.‍16.‍1.‍20, 172.‍16.‍1.‍30 ja niin edelleen.‍
6 Kirjoita aliverkon peitekenttään 255.‍255.‍0.‍0.‍
Kaikissa laitteissa on käytettävä samaa aliverkon peitettä.‍
7 Tallenna ja sulje asetukset valitsemalla Wi-Fi-verkot.‍
8 Voit lisätä iOS laitteita toistamalla vaiheita 1–7.‍
Apple iOS tai Android laitteen kytkeminen 8000sarjan karttaplotteriin tai uudempaan
HUOMAUTUS: nämä toimet koskevat vain tilannetta, jossa
Apple iOS tai Android laite liitetään 8000-sarjan karttaplotteriin
tai uudempaan.‍
1 Avaa iOS tai Android laitteessa Asetukset ja valitse Wi-Fi.‍
2 Valitse PicoStation laitteen SSID ja kirjoita salasana.‍
3 Voit liittää lisää iOS tai Android laitteita toistamalla vaiheita 1
- 2.‍
iOS tai Android laitteen ja tukiaseman
määrityksen vahvistaminen
1 Avaa iOS tai Android laitteessa Garmin veneilysovellus.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse 7000-sarjan karttaplotterissa tai aiemmassa
Määritä > Viestintä > Marine Network.‍
• Valitse 8000-sarjan karttaplotterissa tai uudemmassa
Asetukset > Viestintä > Marine Network.‍
Valitse
vaihtoehto:
3
• Jos mobiililaite näkyy liitettyjen Marine Network -laitteiden
luettelossa karttaplotterissa, PicoStation on asennettu
oikein, laite on määritetty oikein ja Garmin veneilysovellus
saa yhteyden Garmin Marine Networkiin.‍
2
• Jos mobiililaite ei näy karttaplotterissa, tee näiden
ohjeiden vianmääritystoimet (Vianmääritys).‍
Vianmääritys
Jos iOS tai Android laite ei ole yhteydessä Garmin Marine
Networkiin, tee nämä vianmääritystoimet.‍
Apple iOS laite 7000 sarjan karttaplotterissa tai aiemmassa
- vianmääritys
• iOS laite ei ehkä muodosta yhteyttä PicoStation laitteeseen.‍
Kun yhteys on muodostettu oikein, PicoStation laitteen SSID
näkyy laitteessa Wi-Fi-verkkoluettelossa.‍
◦ iOS laitteen asetuksia ei ehkä ole määritetty oikein.‍
Lisätietoja laitteen asetusten määrittämisestä on
kohdassa Apple iOS laitteen kytkeminen 7000-sarjan
karttaplotteriin tai aiempaan.‍
◦ PicoStation on ehkä asennettu väärin.‍ Kun yhteys on
muodostettu oikein, PicoStation laitteen merkkivalo palaa.‍
Katso kohdasta Kytkentäkaavio lisätietoja PicoStation
laitteen asentamisesta ja yhdistämisestä.‍
• Jos laite on yhteydessä PicoStation laitteeseen, mutta ei näy
karttaplotterissa, karttaplotteri ei ehkä ole yhteydessä
Garmin Marine Networkiin.‍
• Jos olet tarkistanut, että PicoStation on asennettu oikein,
mobiililaitteen asetukset on määritetty oikein ja että laite ei
näy karttaplotterissa, voit pyytää lisäohjeita Garmin
tuotetuesta.‍
Apple iOS laite 8000-sarjan karttaplotterissa tai
uudemmassa - vianmääritys
• iOS laite ei ehkä muodosta yhteyttä PicoStation laitteeseen.‍
Kun yhteys on muodostettu oikein, PicoStation laitteen SSID
näkyy laitteessa Wi-Fi-verkkoluettelossa.‍
◦ PicoStation on ehkä asennettu väärin.‍ Kun yhteys on
muodostettu oikein, PicoStation laitteen merkkivalo palaa.‍
Katso kohdasta Kytkentäkaavio lisätietoja PicoStation
laitteen asentamisesta ja yhdistämisestä.‍
• Jos laite on yhteydessä PicoStation laitteeseen, mutta ei näy
karttaplotterissa, karttaplotteri ei ehkä ole yhteydessä
Garmin Marine Networkiin.‍
• Jos olet tarkistanut, että PicoStation on asennettu oikein,
mobiililaitteen asetukset on määritetty oikein ja että laite ei
näy karttaplotterissa, voit pyytää lisäohjeita Garmin
tuotetuesta.‍
Android laitteen vianmääritys
• Android laite ei ehkä muodosta yhteyttä PicoStation
laitteeseen.‍ Kun yhteys on muodostettu oikein, PicoStation
laitteen SSID näkyy laitteessa Wi-Fi-verkkoluettelossa.‍
◦ Asetukset > Wi-Fi > Lisäasetukset > Automaattinen
verkon vaihto on ehkä käytössä.‍ Jos Automaattinen
verkon vaihto on käytössä, poista se käytöstä.‍
◦ PicoStation on ehkä asennettu väärin.‍ Kun yhteys on
muodostettu oikein, PicoStation laitteen merkkivalo palaa.‍
Katso kohdasta Kytkentäkaavio lisätietoja PicoStation
laitteen asentamisesta ja yhdistämisestä.‍
• Jos laite on yhteydessä PicoStation laitteeseen, mutta ei näy
karttaplotterissa, karttaplotteri ei ehkä ole yhteydessä
Garmin Marine Networkiin.‍
• Jos olet tarkistanut, että PicoStation on asennettu oikein,
mobiililaitteen asetukset on määritetty oikein ja että laite ei
näy karttaplotterissa, voit pyytää lisäohjeita Garmin
tuotetuesta.‍
Rajoitettu takuu
Yrityksen Garmin yhden vuoden vakiomuotoinen rajoitettu
kuluttajatakuu koskee tätä lisävarustetta.‍ Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/‍support​/‍warranty​.html.‍
Vientitiedot
Garmin Wi-Fi ‑sovittimet 010-11981-XX on luokiteltu ECCN
5A992 ‑säädöksen mukaan (U.‍S.‍ Export Administration
Regulation's Commerce Control List).‍ Huomioi, että luokitukset
voivat muuttua.‍ Yhdysvaltain vientisäädösten mukaan
Yhdysvaltain hallinto määrittää organisaatiolle tai asiakkaalle
tietueen viejänä/tuojana vastuun määrittää kohteiden luokitus
vienti-/tuontiajankohtana.‍ Kauppaministeriö saattaa vaatia
asiakkaan tai kohdemaan mukaan vientilupaa ennen toimitusta.‍
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
• Osoitteesta www.garmin.com/‍support voit tarkistaa
maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support.‍
• Soita Yhdysvalloissa numeroon (913) 397.‍8200 tai (800)
800.‍1020.‍
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon 0808 2380000.‍
• Soita muualla Euroopassa numeroon +44 (0) 870.‍8501241.‍
3
Garmin®, Garmin-logo ja BlueChart® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. GMS™ on Garmin Ltd:n tavaramerkki.
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Apple® on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki. iOS® on Cisco Systems, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään Apple Inc:n
luvalla. Ubiquiti™, PicoStation™ ja AirOS® ovat Ubiquiti, Inc:n tavaramerkkejä.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising