Garmin | Fishfinder 300C | Garmin Fishfinder 300C installeringsinstruksjoner

Garmin Fishfinder 300C installeringsinstruksjoner
Fishfinder 300C installeringsinstruksjoner
Sammenlign innholdet i pakken med pakkelisten på esken. Hvis det mangler deler, må du ta kontakt med Garmin-forhandleren umiddelbart.
Før du begynner installeringen:
• Les og følg instruksjonene om hvordan du installerer Fishfinder 300C.
• Legg frem de aktuelle festeanordningene og verktøyene.
• Bekreft at alle kabler når stedet der Fishfinder 300C skal monteres, og der svingeren er montert.
• Bruk vernebriller og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper.
Hvis du har problemer med å installere Fishfinder 300C, kan du kontakte Garmin Kundestøtte eller en profesjonell installatør.
ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Slik installerer og bruker du Fishfinder 300C:
1. Velg en plassering.
2. Monter Fishfinder 300C.
3. Installer svingeren.
4. Installer ledningsnettet.
5. Test installeringen.
Trinn 1: Velge en plassering for Fishfinder 300C
Tenk over følgende når du velger plasseringen:
• Sikten må være så god som mulig når du styrer båten.
• Det må være enkel tilgang til tastaturet til Fishfinder 300C.
• Stedet der Fishfinder 300C skal plasseres, må være robust nok til å tåle vekten av den og beskytte den mot vibrasjon og støt.
• Det må være nok rom til å legge og koble til kabler for strøm/data og svingeren. Det må være minst 8 cm klaring bak enheten.
IKKE monter Fishfinder 300C der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer.
MERK: Temperaturområdet for Fishfinder 300C er fra -15° C til 55° C. Hvis enheten blir utsatt for temperaturer utenfor dette området
(under oppbevaring eller bruk), kan det føre til feil på LCD-skjermen eller andre komponenter. Denne typen feil og følgene av det er IKKE
dekket av produsentens begrensede garanti.
Trinn 2: Montere Fishfinder 300C
Du kan montere Fishfinder 300C på to forskjellige måter:
• Bøylemontering – monter Fishfinder 300C i braketten som festes på konsollen eller den overliggende konsollen.
• lnnebygging – bruk settet for innebygging for å montere Fishfinder 300C i et flatt panel.
Bøylemontere Fishfinder 300C
Fishfinder 300C egner seg for montering på værutsatte steder eller på navigeringsstasjonen. Den medfølgende monteringsbraketten kan brukes
til montering på konsollen eller den overliggende konsollen. Bøylemontering krever følgende verktøy og utstyr:
•
•
•
•
Tre av skruene som følger med (4,2 × 1,4 DIN7981 / nummer 8 ANSI)
Philips-skrujern (ikke inkludert)
Bor og borbits (ikke inkludert)
Sentreringskjørner og hammer
Februar 2008
190-00864-78 Rev. B
Trykt i Taiwan
Bruk følgende tabell for å finne bitstørrelsen:
Materiale
Materialtykkelse
(tommer)
Materialtykkelse (mm)
Hullstørrelse
(tommer)
Hullstørrelse
(mm)
Hullstørrelse
(bornummer)
fra 1/32 til 5/64
fra 0,76 til 2,03
0,128
3,25
30
fra /32 til /8
fra 2,28 til 9,52
0,147
3,73
26
Glassfiber – alle tykkelser
0,140
3,56
28
Plast med høy tetthet – alle tykkelser
0,125
3,17
1
Kryssfiner (harpiksimpregnert) – montering av en kvalifisert installatør
anbefales
0,144
3,66
27
Platemetall i
aluminiumslegering
3
3
/8
Tabell for drillstørrelse
*Profesjonell installasjon er anbefalt.
Slik monterer du brakettenheten:
1. Bruk sokkelen som en mal og merk av plasseringen til de tre hullene (to skruer mot fronten, en skrue mot baksiden).
2. Bruk sentreringskjørneren til å merke midten av hver av de tre plasseringene til monteringshullene.
3. Bor monteringshullene ved å bruke bitstørrelsen som vist i tabellen for drillstørrelse over.
4. Fest sokkelen med de tre skruene som følger med.
Slik installerer du Fishfinder 300C på monteringsbraketten:
1. Juster sporet på baksiden av Fishfinder 300C med monteringsknotten, og skyv Fishfinder-enheten på plass.
Ved behov kan knotten justeres for å skyve brakettarmene lenger fra hverandre.
2. Juster vinkelen til Fishfinder 300C og stram monteringsknotten til den sitter godt.
Bygge inn Fishfinder 300C
I tillegg til fire av de medfølgende festeskruene (4,2 × 1,4 DIN7981 / nummer 8 ANSI) krever innebygging av Fishfinder
300C følgende verktøy:
•
•
•
•
•
•
•
•
Phillips-skrujern
Bor og borbits (se tabellen over for borstørrelse) til monteringshull
9 mm eller 10 mm borbits for styrehull
Løvsag
Saks
Sentreringskjørner og hammer
Fil og sandpapir
Antirust-spray (valgfritt)
Merk: Kontroller at overflaten som du monterer Fishfinder 300C på har nok ledig plass bak seg, slik at det er plass til Fishfinder 300C og de tilkoblede ledningene.
Slik bygger du inn Fishfinder 300C:
1. Malen til innebygging følger med i produktesken. Skjær til malen og kontroller at den passer inn der du ønsker å plassere
Fishfinder 300C.
2. Malen til innebygging har lim på baksiden. Fjern det beskyttende mellomlegget og fest malen på stedet der du vil montere
Fishfinder 300C.
3. Bruk sentreringskjørneren til å merke midten av hver av de fire plasseringene til monteringshullene.
4. Bor fire monteringshull med borbits som spesifisert av tabellen for borstørrelse.
5. Ved å bruke en borbits på 3/8" (9 mm eller 10 mm) borer du et styringshull i hjørnet på malen for å begynne å skjære til monteringsoverflaten.
6. Bruk løvsagen og skjær ut monteringsoverflaten langs innsiden av streken som er indikert på innebyggingsmalen. Bruk en fil og sandpapir til
å forandre størrelsen på hullet.
7. Påfør siden med lim på pakningen på baksiden av Fishfinder 300C.
Fishfinder 300C installeringsinstruksjoner
8. Hvis dekslene på toppen og bunnen er festet til fremsiden av Fishfinder 300C, fjerner du dem ved å klikke av dekslene fra siden.
9. Plasser Fishfinder 300C i utskjæringen.
Montere deksel
10.Fest de fire skruene godt i Fishfinder 300C gjennom monteringshullene du boret.
Merk: Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i fiberglass. Garmin anbefaler å påføre antirust-spray på skruene før du
fester dem.
11.Sett dekslene tilbake ved å klikke dem på plass.
Trinn 3: Installere svingeren
De følgende instruksjonene beskriver den grunnleggende installasjonen av vanlige svingere, som den som følger med Fishfinder 300C.
Du finner ekstra installeringsinstruksjoner i svingersettene. Det kan hende at enkelte svingere må monteres av profesjonelle installatører
av båtutstyr.
FORSIKTIG: IKKE kutt svingerledningen eller noen del av svingerkabelen. Garantien gjelder ikke hvis svingerkabelen kuttes. Kabelen kan ikke spleises sammen med eksisterende svingerkabler (enten de er fra Garmin eller ikke).
Hvis svingerledningen er for kort, kan du få skjøteledninger hos Garmin-forhandleren. Kveil sammen og fest alle overflødige ledninger.
Sette sammen svingeren
Slik setter du sammen svingeren:
1. Sett gummiskiven og avstandsskiven i plast inn i svingeren samtidig. IKKE smør gummiskiven.
2. Legg kabelen mot baksiden av svingeren. Skyv svingeren inn i svingerbraketten.
3. Legg en 5 mm flat skive på en 10-32 × 1,75" skrue, og før inn skruen gjennom svingerbraketten, avstandsskiven og gummiskiven.
4. Legg den gjenværende 5 mm flate skiven på enden. Trekk til 10-32-låsemutteren for hånd. Du kan stramme svingeren ytterligere
etter at den er installert i båten.
Spor for kabelstrips
Baksiden av svingeren
Fishfinder 300C installeringsinstruksjoner
Montere svingeren på en dorgemotor
Slik monterer du svingeren på en dorgemotor:
1. Skyv det store kabelstripset gjennom sporet på svingerbraketten, sørg for at rillene på kabelen vender opp, til endene som kommer ut på
hver side av braketten, er like lange.
Merk: I kaldt vann eller områder med mye tømmer eller drivved anbefales en 4–5" (100–130 mm) snekkedrevklemme i metall.
2. Plasser brakettpakningen på den buede toppen på svingerbraketten.
3. Plasser svingerenheten mot dørgemotorkroppen, med forsiden av svingeren pekende bort fra dorgemotorpropellen.
4. Før de to endene av kabelstripset rundt motorkroppen. Før den spisse enden av kabelstripset gjennom monteringshullet i motsatt ende, og
trekk den gjennom til den sitter godt, men ikke stramt. (Du hører en klikkelyd når du drar i kabelstripset.)
5. Plasser svingeren slik at den er parallell med bunnen når den er i bruk, og påse at pakningen er ordentlig justert. Trekk i enden
på kabelstripset til det er stramt. Skjær av overflødige kabelstripsender ved behov. Trekk til 10-32-låsemutteren til den berører
monteringsbraketten, og trekk deretter til enda 1/4 omdreining. (Ikke stram for hardt til.)
6. Legg den 9 meter lange svingerkabelen ved hjelp av medfølgende kabelstrips for å feste kabelen til motorakselen. Du kan fylle den
forovervendte delen av svingerbraketten (unntatt kabelstripslommen) med tetningsmiddel for å unngå ansamlinger av smuss og rusk.
Kabelstrips
Forsiden av svingeren
Montere svingeren på et akterspeil
Når du monterer svingeren på et akterspeil, må du tenke på følgende for å få best mulig ytelse:
•
•
•
•
•
For at ekkoloddet skal fungere riktig, må svingeren være plassert der vannet er rolig.
Monter svingeren så nær midten av båten som mulig.
IKKE kutt svingerens ledning. (Dette gjør garantien ugyldig.)
IKKE monter svingeren på steder der den kan komme i veien når du starter, haler om bord eller oppbevarer ting.
IKKE monter svingeren slik at den kommer i veien for propellen på båter med enkeltdrev. Svingeren kan forårsake skader som kan redusere
båtens ytelse og ødelegge propellen. På båter med dobbeltdrev skal svingeren monteres mellom drevene hvis det er mulig.
MERK: IKKE monter svingeren bak bordganger, avstivere, rørdeler, vanninntak eller -utløp eller alt som kan danne luftbobler eller skape bevegelser i vannet. Svingeren må være i rolig vann for å yte optimalt.
Fishfinder 300C installeringsinstruksjoner
Påfør maritim forsegling på alle
skruegjenger for å hindre vann i
å lekke inn i akterspeilet.
Fest dekselet til
svingerkabelen et
stykke over vannlinjen.
Svingeren skal stikke 1/8" (3,2 mm)
nedenfor skrog av glassfiber eller 3/8" (9,5 mm)
nedenfor skrog av aluminium.
Kontroller at svingeren befinner
seg under vann når båten er plan
ved høy hastighet.
Monter svingeren parallelt med
bunnen.
Ikke monter svingeren slik at den kommer i veien for
propellen. Svingeren kan forårsake skader som kan
redusere båtens ytelse og ødelegge propellen.
Nødvendige verktøy (ikke inkludert) – drill, 3/8-tommers skiftenøkkel eller rørtang, 5/32-tommers og 1/8-tommers borbits, maskeringstape,
nummer 2 Phillips-skrujern og tetningsmiddel for båt.
Slik monterer du svingeren på et akterspeil:
1. Plasser svingerbraketten der du vil montere den på akterspeilet. Kontroller at svingeren er parallell med vannlinjen. Merk av midtpunktet for
hvert hull på svingerbraketten.
2. Bruk en 5/32" (4 mm) bit og bor ca. 1" (25 mm) dype styrehull på de avmerkede stedene. For å unngå å bore hullene for dype kan du påføre
tape rundt biten 1" (25 mm) fra tuppen på biten.
3. Påfør tetningsmiddel for båt på skruene på 5 × 30 mm. Monter svingerenheten til akterspeilet ved hjelp av skruene på 5 × 30 mm. Juster
svingerenheten slik at den strekker seg ca. 3 mm nedenfor bunnen av akterspeilet på glassfiberskrog eller 10 mm på aluminiumsskrog.
Juster svingerenheten slik at den er parallell med vannet.
4. Trekk til 10-32-låsemutteren til den berører monteringsbraketten, og trekk deretter til enda 1/4 omdreining. (Ikke stram for hardt til.)
5. Plasser den første kabelklemmen på svingerkabelen ca. en tredjedel av avstanden mellom svingeren og toppen av akterspeilet.
6. Merk av plasseringen. Bruk en 1/8" (3.2 mm) bit og bor et styrehull som er ca. 3/8" (10 mm) dypt.
7. Fest kabelklemmen ved å bruke en av de 4 × 12 mm skruene. Smør skruen med tetningsmiddel for båt før den monteres. Gjenta trinn
5 og 6 ved hjelp av den andre kabelklemmen.
8. Legg svingerkabelen frem til Fishfinder 300C. Ikke kutt kabelen. Ikke legg kabelen sammen med elektriske ledninger eller andre kilder som
kan forårsake elektrisk interferens.
Fishfinder 300C installeringsinstruksjoner
Trinn 4: Installere ledningsnettet
Fishfinder 300C leveres med en kabel som kobler den til strømforsyningen og svingeren ved hjelp av én kobling, og som sørger for et
grensesnitt der det er enkelt å koble til eksterne enheter.
Fargekoden i diagrammet (se side 7) viser de riktige koblingene for ledningsnettet. Den utbyttbare sikringen er en AGC/3AG 3 A-sikring.
Hvis det er nødvendig å forlenge strømledningene, skal en 22 AWG-ledning brukes. Ikke kutt svingerkabelen. Garantien gjelder ikke hvis
svingerkabelen kuttes. Hvis båten har et elektrisk system, kan det hende du kan koble Fishfinder 300C direkte til en ubrukt holder på den
eksisterende sikringsblokken. Hvis du bruker sikringsblokken, kan du fjerne sikringsholderen som følger med Fishfinder 300C. Du kan også
koble Fishfinder 300C direkte til batteriet.
Forsiktig: Maksimal inngangsspenning for Fishfinder 300C er 33 VDC. Ikke overstig denne spenningen, ettersom det kan skade Fishfinder 300C og gjøre garantien ugyldig.
Merk: Under en vanlig installering skal du bare bruke de røde og svarte ledningene. De andre ledningene trenger ikke å kobles til for normal bruk
av Fishfinder 300C. Du finner informasjon om hvordan du kobler til en NMEA 0183-kompatibel enhet, på side 7.
Slik installerer du ledningsnettet:
1. Bruk et kontrollys eller voltmeter for å fastslå polariteten til spenningskilden.
2. Koble den røde (+ eller positiv) ledningen til den positive spenningspolen. (Hvis du bruker båtens sikringsblokk, legger du den positive
koblingen via sikringen som vist i diagrammet.)
3. Koble til den svarte (- eller jord) ledningen til den negative spenningspolen.
4. Installer eller kontroller 3 A-sikringen (på sikringsblokken eller i holderen).
5. Juster hakkene på kabelpluggen med de på baksiden av Fishfinder 300C. Sett kabelen i kontakten, og vri låseringen mot klokken til
den stopper.
3 A-sikring
Til båtens strømforsyning på10–38 volt
3A
+
Jording på båten
–
+
Til Fishfinder 300C
Sikringsblokk
Pinne 8 - jord (svart)
Pinne 7 - alarm (gul)
Pinne 13 - dc positiv (rød)
Pinne 18 - NMEA Ut (blå)
Pinnetildeling for Fishfinder 300C
strøm-/datakabel
Fishfinder 300C installeringsinstruksjoner
Til svinger
(Rød) + VDC
(Svart) jord
dc-strømkilde
(Blå) NMEA 0183 Ut
RXD +
NMEA-enhet
(tilbehør)
RXD -
(Gul) lav alarm
Reléalarm (tilbehør)
100 mA maksimal coilstrøm
Fishfinder 300C ledningsdiagram
Koble til en �����������
NMEA-enhet
Du kan koble Fishfinder 300C til en annen NMEA 0183-kompatibel elektronisk enhet, for eksempel en Garmin GPS-enhet (Global
Positioning System). Fishfinder 300C kan gi informasjon om dybde, temperatur og hastighet hvis den har en svinger som er i stand til det.
Se ledningsdiagrammene for Fishfinder 300C for å finne ut hvordan du kobler enheten til NMEA 0183-kompatible enheter.
Slik installerer du ledningsnettet til en GPS-enhet eller en annen NMEA 0183-enhet:
1. Følg instruksjonene i Trinn 4: Installere ledningsnettet (side 6). For Garmin-enheter fungerer jordledningene (svarte) som jording for
NMEA, og de må festes sammen eller på den samme polen. Se ledningsdiagrammet for GPS- eller NMEA 0183-enheten for identifisering av
ledninger.
2. Koble den blå (NMEA 0183 Ut) ledningen fra Fishfinder 300C til NMEA 0183 Inn-ledningen på den andre NMEA 0183-enhetens
ledningsnett.
3. Slå på Fishfinder 300C NMEA Ut-innstillingen. (På skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > System > NMEA Ut > På.)
4. Konfigurer den andre NMEA 0183-enheten etter instruksjoner fra produsenten.
Grensesnitt med NMEA
Fishfinder 300C gjør det mulig med utdata fra NMEA 0183, versjon 3.01 med en kompatibel GPS- eller navigasjonsenhet. Du må velge
innstillingen NMEA Ut På for å sende data.
Fishfinder 300C sender SDDBT-, SDDPT-, SDMTW-, SDVHW-, SDWPL-setninger i NMEA 0183 versjon 3.01 utgang.
Fishfinder 300C installeringsinstruksjoner
Trinn 5: Teste installeringen
Merk: Selv om det er mulig å foreta enkelte kontroller når båten står på en tilhenger, bør båten være på vannet for at du skal få testet installeringen
ordentlig.
Trykk på og hold nede
Fishfinder 300C.
AV/PÅ-knappen til Fishfinder 300C piper. Bruk VIPPEBRYTER og SELECT for å utheve og velge menyelementer på
Første gang du slår på Fishfinder 300C, må du konfigurere en del førstegangsinnstillinger.
Slik initialiserer du innstillingene for Fishfinder 300C:
1. Språk – velg språket som skal vises på skjermen.
2. Enheter – velg Statutt (mh, ft, °F), Metrisk (kh, m, °C) eller Nautisk (kt, ft, °F).
3. Fargevalg – velg Hvit eller Blå som bakgrunn på ekkoloddskjermbildene.
4. Velg OK for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.
Skjermbildet Hjem vises etter at du har valgt konfigureringsalternativer.
Merk: Hvis svingeren ikke registreres, kommer det opp en melding som sier Svinger frakoplet, Ekkolodd slått av.
Svingeren må være i vann for å fungere slik den skal. Du kan ikke få en dybde- eller avstandsavlesning hvis svingeren ikke er i vann.
Når du setter båten på vannet, må du kontrollere om det er lekkasjer rundt skruehull som befinner seg under vannlinjen. Ikke la båten være i vannet
over lengre tid uten å kontrollere om det er lekkasjer.
Slik tester du installeringen av svingeren på akterspeilet:
1. Begynn å teste installeringen ved lav hastighet. Hvis det ser ut til at ekkoloddet fungerer slik det skal, kan du gradvis øke båtens hastighet mens du
holder øye med ekkoloddet. Hvis ekkoloddsignalet plutselig blir borte eller signalet fra bunnen reduseres, må du merke deg hastigheten da dette
inntraff.
2. Få båten opp i den hastigheten den hadde da signalet gikk tapt. Sving forsiktig til begge sider for å se om signalet blir bedre.
3. Hvis signalstyrken blir bedre når du svinger, justerer du svingeren slik at den strekker seg 3 mm til under akterspeilet på båten.
Det kan være nødvendig med flere justeringer for å oppnå god signalstyrke.
4. Hvis signalet ikke blir bedre, kan det hende at du må plassere svingeren et annet sted.
MERK: Når du justerer dybden til svingeren, må du foreta små, trinnvise justeringer. Hvis du plasserer svingeren for dypt, kan det ha negativ innvirkning
på båtens ytelse, og det er større fare for at svingeren kommer borti gjenstander under vann.
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata)
for Garmin-produktene finner du på Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delenummer 190-00864-78 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising