Garmin | Fishfinder 300C | Installation guide | Garmin Fishfinder 300C Installationsvejledning

Garmin Fishfinder 300C Installationsvejledning
Installationsvejledning til Fishfinder 300C
Sammenlign indholdet i denne pakke med pakkelisten på kassen. Hvis der mangler noget, skal du straks kontakte din Garmin-forhandler.
Før du starter installationen:
• Læs og følg instruktionerne for at installere Fishfinder 300C.
• Saml det rigtige værktøj.
• Kontroller, at alle kabler kan nå monteringsstedet på Fishfinder 300C og transduceren.
• Bær beskyttelsesbriller og støvmaske, når du borer, saver eller sliber.
Hvis du får problemer med at installere Fishfinder 300C, skal du kontakte Garmins produktsupport eller en professionel installatør.
ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Sådan installerer og bruger du din Fishfinder 300C:
1. Vælg en placering.
2. Monter Fishfinder 300C.
3. Installer transduceren.
4. Installer ledningsforbindelsen.
5. Test installationen.
Trin 1: Vælg en placering til Fishfinder 300C
Overvej følgende, når du vælger en installationsplacering:
• Sikrer optimal visning, mens du betjener fartøjet.
• Giver nem adgang til tastaturet på Fishfinder 300C.
• Den er stærk nok til at understøtte Fishfinder 300C's vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller stød.
• Giver plads til føring og tilslutning af strøm/data- og transducerkabler. Der bør være mindst 8 cm friplads bag kabinettet.
Monter IKKE Fishfinder 300C i et område, der udsættes for ekstreme temperaturforhold.
BEMÆRK: Fishfinder 300C’s temperaturområde strækker sig fra -15°C til 55°C. Længere tids temperaturpåvirkning uden for dette område
(ved opbevaring eller drift) kan forårsage fejl på LCD-skærmen eller andre komponenter. Denne type fejl og relaterede konsekvenser er ikke dækket af producentens begrænsede garanti.
Trin 2: Monter Fishfinder 300C
Du kan montere Fishfinder 300C på én af følgende måder:
• Monteringsbøjle - Monter Fishfinder 300C på holderen, der sidder fast på konsollen eller i loftet.
• Planmontering - Brug sættet til planmontering til at montere Fishfinder 300C på et fladt panel.
Montering af Fishfinder 300C i bøjle
Fishfinder 300C er egnet til montering på udsatte steder eller på navigationsstationen. Den medfølgende monteringsholder, der kan vippe,
kan anvendes til konsol- eller loftsmontering. Montering i bøjle kræver følgende værktøj og udstyr:
•
•
•
•
Tre af de medfølgende monteringsskruer (4,2 × 1,4 DIN7981/nummer 8 ANSI)
Stjerneskruetrækker (ikke inkluderet)
Bor og borehoved (ikke inkluderet)
Kørner og hammer
Februar 2008
190-00864-76 Rev. B
Trykt i Taiwan
Brug nedenstående tabel til at afgøre størrelsen på borehovedet:
Materiale
Materialetykkelse (“)
Materialetykkelse (mm)
Hulstørrelse
(“)
Hulstørrelse
(mm)
Hulstørrelse
(Bornummer)
fra 1/32 til 5/64
fra 0,76 til 2,03
0,128
3,25
30
fra 3/32 til 3/8
fra 2,28 til 9,52
0,147
3,73
26
Fiberglas - alle tykkelser
0,140
3,56
28
Kraftigt plastik - alle tykkelser
0,125
3,17
1
Krydsfiner (harpiksimprægneret) - Installation ved fagmand anbefales
0,144
3,66
27
Plade af
aluminiumlegering
/8
Tabel over borehoveder
*Installation ved fagmand anbefales.
Sådan monterer du holderen:
1. Brug holderens bund som skabelon, og markér de tre huller (to skruer mod fronten, en bagud).
2. Lav et mærke i midten af hvert af de tre monteringshuller med kørneren.
3. Bor monteringshullerne med den borstørrelse, der er angivet i tabellen ovenfor.
4. Fastgør basen med de tre medfølgende skruer.
Sådan installerer du Fishfinder 300C på monteringsholderen:
1. Juster rillen på bagsiden af Fishfinder 300C med monteringsknoppen, og skub Fishfinder på plads. Juster knoppen for
at sprede holderens arme, hvis det er nødvendigt.
2. Juster vinklen på Fishfinder 300C, og stram monteringsknoppen, indtil den er helt stram.
Planmontering af Fishfinder 300C
Udover fire af de medfølgende monteringsskruer (4,2 × 1,4 DIN7981/nummer 8 ANSI) kræver montering af Fishfinder
300C følgende værktøjer:
•
•
•
•
•
•
•
•
Stjerneskruetrækker
Bor og borehoved (find borstørrelsen i Tabel over borehoveder ovenfor) til monteringshuller
9 mm eller 10 mm borehoved til forboringshullet
Nedstryger
Saks
Kørner og hammer
Fil og sandpapir
Anti-seize smørelse (valgfrit)
Bemærk: Sørg for, at der er tilstrækkelig åben plads, hvor du monterer Fishfinder 300C, til Fishfinder 300C og tilsluttede kabler.
Sådan planmonteres Fishfinder 300C:
1. Skabelonen til planmontering følger med i produktæsken. Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads, hvor Fishfinder 300C
skal planmonteres.
2. Skabelonen til planmontering er klæbende på bagsiden. Fjern beskyttelsen, og sæt skabelonen fast, der hvor Fishfinder 300C skal
monteres.
3. Lav et mærke i midten af hvert af de fire monteringshuller med kørneren.
4. Bor de fire monteringshuller med et borehoved som angivet i Tabel over borehoveder.
5. Lav en forboring med et borehoved på 9 mm eller 10 mm inde i hjørnet af skabelonen for at kunne save i monteringsfladen.
6. Brug nedstrygeren til at save monteringsfladen langs indersiden af den linje, der er tegnet på skabelonen. Brug en fil og sandpapir til at
tilpasse hullets størrelse.
7. Sæt den klæbende side af skabelonen på bagsiden af Fishfinder 300C.
Installationsvejledning til Fishfinder 300C
8. Hvis monteringsdækslerne sidder på top og bund af Fishfinder 300C, skal de fjernes ved at trække dem af i siderne.
9. Placer Fishfinder 300C i det udskårne hul.
Monteringsdæksler
10.Stram de fire monteringsskruer gennem Fishfinder 300C ind i de borede monteringshuller.
Bemærk: Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og overspændes. Garmin anbefaler, at man påfører skruen et rustfrit anti-seize smøremiddel til anti-galling før brug.
11. Sæt monteringsdækslerne på igen ved at trykke dem på plads.
Trin 3: Installer transduceren
Denne vejledning beskriver den grundlæggende installation af typiske transducere, som den der følger med Fishfinder 300C. Der findes
yderligere installationsvejledning i transducersættet. Nogle transducere skal muligvis installeres af en professionel marinemontør.
ADVARSEL: Klip IKKE transducerens ledning eller nogen del af dens kabel over. Klipper du transducerens kabel over, bortfalder garantien. Kablet kan ikke splejses eller forbindes til nogen eksisterende transducerkabler (Garmin eller ej).
Hvis transducerledningen er for kort, kan du købe forlængerkabler hos din Garmin-forhandler. Rul alle overskydende kabler sammen,
og fastgør dem.
Samling af transduceren
Sådan samler du transduceren:
1. Sæt gummipakskiven og plastikafstandsstykket i transduceren samtidigt. Smør IKKE gummipakskiven.
2. Før kablet mod transducerens bagside. Skub transduceren ind i transducermonteringen.
3. Placer den 5 mm flade pakskive på 10-32 × 1,75”-skruen, og før skruen gennem transducerbeslag, afstandsstykke og gummipakskive.
4. Placer de resterende pakskiver i den synlige ende. Stram 10-32-fingerskruen til. Efterstram transduceren efter installation på båden.
Hul til kabelklemme
Transducerens bagside
Installationsvejledning til Fishfinder 300C
Montering af transduceren på en blinkfiskerimotor
Sådan monterer du transduceren på en blinkfiskerimotor:
1. Skub den store kabelklemme gennem sprækken på transducerholderen, så rillerne vender opad og er strakt lige langt ud på begge sider af
holderen.
Bemærk: I koldt vand eller i områder med meget tømmeraffald anbefales det at bruge et 100–130 mm snekkehjul af metal.
2. Placer holderbeslaget på transducerholderens buede top.
3. Placer transducersamlingen mod blinkfiskerimotorhuset, så forsiden af transduceren peger væk fra motorskruen.
4. Saml de to ender af kabelklemmen om motorhuset. Stik den spidse ende af kabelklemmen gennem fastgøringshullet på den modsatte side,
og træk i den, så den strammes blidt. (Kabelklemmen klikker, når du trækker i den.)
5. Placer transduceren, så den er parallel med bunden, når den er i brug, og kontroller, at fangningen er justeret korrekt. Træk i kabelklemmen,
indtil den er stram. Undgå slæk. Stram 10-32-låsebolten, så den rører monteringsbeslaget, og stram derefter bolten yderligere 1/4 omgang.
(Undgå at overspænde.)
6. Saml det 9 m lange transducerkabel ved hjælp af de medfølgende kabelklemmer, så kablet fæstnes til motorakslen. Du kan udfylde den
forreste del (undtagen kabelklemmelommen) af transducermonteringen med forsegler, så du undgår urenheder.
Kabelklemme
Transducerens forside
Sådan monterer du transduceren på et agterspejl
Når du vælger en placering til agterspejlsmontering, skal du tænke på følgende for at opnå den optimale ydeevne:
•
•
•
•
•
For at få din sonar til at fungere korrekt, skal transduceren være placeret i roligt vand.
Monter transduceren så tæt på bådens midte som muligt.
Skær IKKE i transducerledningen. (Dette ugyldiggør din garanti.)
Monter IKKE transduceren på steder, hvor den kan blive stødt ved søsætning, indhaling eller opbevaring.
Monter IKKE transduceren i flugt med skruen på fartøjer med et drev. Transduceren kan forårsage kavitation, der kan forringe bådens
ydeevne og skade skruen. På både med to drev skal du så vidt muligt montere transduceren mellem drevene.
BEMÆRK: Monter IKKE transduceren ved plankegange, stivere, fittings, vandindsugninger eller andet, der skaber luftbobler eller turbulens i vandet. Transduceren skal befinde sig i rent (turbulensfrit) vand for at fungere optimalt.
Installationsvejledning til Fishfinder 300C
Påfør alle skruer marineforsegler,
så der ikke siver vand i ind
agterspejlet.
Monter dækslet til
transducerkablet et
stykke over vandlinjen.
Transduceren bør stikke 3,2 mm under
et glasfiberskrog eller 9,5 mm under et
aluminumsskrog.
Kontroller, at transduceren sidder
under vandlinjen, når båden
planer ved høj hastighed.
Monter transduceren parallelt
med bunden.
Monter ikke transduceren direkte i flugt med skruen.
Transduceren kan forårsage kavitation, der kan forringe
bådens ydeevne og skade skruen.
Nødvendigt værktøj (ikke inkluderet) - bor, 9,5 mm skruenøgle eller indsatspatron, 4 mm og 3,2 mm borehoveder, afdækningstape, nummer 2
stjerneskruetrækker og marineforsegler.
Sådan monterer du transduceren på et agterspejl:
1. Placer transducerholderen på det valgte sted på agterspejlet. Kontroller, at transduceren sidder parallelt med vandlinjen. Marker
centerplaceringen på hvert hul på transducerholderen.
2. Brug et borehoved på 4 mm til at bore forboringer på 25 mm på de markerede steder. For at undgå at du borer hullerne for dybt, kan du
sætte et stykke tape rundt om borehovedet 25 mm fra spidsen.
3. Påfør marineforsegler på skruerne (5 × 30 mm). Sæt transduceren fast på agterspejlet med skruerne (5 × 30 mm). Juster transduceren, så
den går ud over bunden af agterspejlet - ca. 3 mm på glasfiberskrog eller 10 mm på aluminiumsskrog. Juster transduceren, så den holdes
parallelt med vandet.
4. Stram 10-32-låsebolten, så den rører monteringsbeslaget, og stram derefter bolten yderligere 1/4 omgang. (Undgå at overspænde.)
5. Placer den første kabelklemme på transducerkablet ca. en tredjedel af afstanden mellem transduceren og toppen af agterspejlet.
6. Marker stedet. Lav en ca. 10 mm dyb forboring med et borehoved på 3,2 mm.
7. Sæt kabelklemmen på med en af skruerne på 4 × 12 mm. Smør skruen med marineforsegler før installationen. Gentag trin 5 og 6 med den
anden kabelklemme.
8. Før transducerkablet frem til Fishfinder 300C. Klip ikke kablet over. Undgå at føre kablet i nærheden af elledninger eller andre kilder til
elektrisk interferens.
Installationsvejledning til Fishfinder 300C
Trin 4: Installer ledningsnettet
Fishfinder 300C leveres med en kabelforbindelse, der forbinder den med strømkilden og transduceren med én tilslutning, og giver en
grænseflade til tilslutning af eksterne enheder.
Farvekoden i diagrammet (se side 7) illustrerer de korrekte tilslutninger. Sikringen skal udskiftes med en AGC/3AG - 3–A sikring. Hvis det
er nødvendigt at forlænge strømledningerne, skal du bruge 22 AWG. Klip IKKE transducerkablet over. Klipper du transducerens kabel over,
bortfalder garantien. Hvis din båd har et elektrisk system, kan du evt. slutte din Fishfinder 300C direkte til en ubrugt plads på din nuværende
sikringsholder. Hvis du bruger sikringsholderen, skal du fjerne den tilpassede sikringsholder, der følger med Fishfinder 300C. Du kan også
slutte Fishfinder 300C direkte til batteriet.
Advarsel: Maksimal indgangsspænding på Fishfinder 300C er 33 V dc. Overskrid ikke denne spænding, da Fishfinder 300C kan tage skade,
og garantien vil bortfalde.
Bemærk: Under en almindelig installation skal du kun bruge de røde og sorte ledninger. De andre ledninger behøver ikke at tilsluttes for normal betjening af Fishfinder 300C. For yderligere oplysninger om tilslutning til en NMEA 0183-kompatibel enhed, se side 7.
Sådan installerer du ledningsnettet.
1. Brug en testlampe eller et voltmeter for at fastsætte polariteten på spændingskilden.
2. Tilslut den røde (+ eller positiv) ledning til den positive spændingstilslutning. (Hvis du bruger bådens sikringsholder, skal du føre den positive
tilslutning gennem sikringen som vist på tegningen.)
3. Slut den sorte (- eller jord) ledning til den negative spændingstilslutning.
4. Installer eller kontroller 3 A-sikringen (på sikringsholderen eller i den tilpassede sikringsholder).
5. Tilpas hakkene i kabelstikket og på bagsiden af Fishfinder 300C. Sæt kablet ind i tilslutningen, og drej låseringen mod uret, indtil den
stopper.
3 A-sikring
Til bådens 10–38 volt strømforsyning
3A
+
Jording på båden
—
+
Til Fishfinder 300C
Sikringsholder
Ben 8 - jord (sort)
Ben 7 - alarm (gul)
Ben 13 - dc positiv (rød)
Ben 18 - NMEA out (blå)
Fishfinder 300C's ben til
strøm/datakabel
Installationsvejledning til Fishfinder 300C
Til transducer
(Rød) + V dc
(Sort) Jord
dc-strømkilde
(Blå) NMEA 0183 OUT
RXD +
NMEA-enhed
(valgfri)
RXD -
(Gul) Alarm lav
Alarmrelæ (valgfrit)
Maksimalt 100 ma spolestrøm
Ledningsdiagram til Fishfinder 300C
Tilslutning til en �����������
NMEA-enhed
Du kan slutte Fishfinder 300C til yderligt NMEA 0183-kompatibelt elektronisk udstyr, f.eks. en Garmin GPS-enhed. Når den er udstyret med
en god transducer, kan Fishfinder 300C sende oplysninger om dybde, temperatur og hastighed. Se ledningsdiagrammet til Fishfinder 300C for
at tilslutte Fishfinder 300C til NMEA 0183-kompatible enheder.
Sådan installerer du ledningsnettet til en GPS eller andre NMEA 0183-enheder:
1. Følg vejledningen i Trin 4: Installer ledningsnettet (side 6). Ved Garmin-enheder bruges jordledningerne (sort) som NMEA-jord og
skal sluttes til hinanden eller på den samme tilslutning. Se ledningsdiagrammet til GPS'en eller NMEA 0183-enheden for at identificere
ledningerne.
2. Slut den blå ledning (NMEA 0183-OUT) fra Fishfinder 300C til NMEA 0183-IN-ledningen på ledningsforbindelsen på den anden
NMEA 0183-enhed.
3. Tænd for indstillingen Fishfinder 300C NMEA Output. (Vælg Opsætning > System > NMEA Output > Til på skærmen Hjem.)
4. Konfigurer den anden NMEA 0183-enhed efter producentens vejledning.
Sådan arbejder Fishfinder sammen med NMEA
Fishfinder 300C tillader NMEA 0183 version 3.01 output med en kompatibel GPS eller navigationsenhed. NMEA Output skal indstilles til Til
for at sende data.
Fishfinder 300C sender SDDBT, SDDPT, SDMTW, SDVHW, SDWPL-sætninger i NMEA 0183 version 3.01 output.
Installationsvejledning til Fishfinder 300C
Trin 5: Test installationen
Bemærk: Selvom det er muligt at udføre nogle kontroller, når båden står på en trailer, bør båden være i vandet, for at installationen kan
testes rigtigt.
Tryk på TÆND-tasten, indtil Fishfinder 300C bipper. Brug VIPPETAST og VÆLG for at fremhæve og vælge menupunkter på
Fishfinder 300C.
Første gang, du tænder for Fishfinder 300C, skal du konfigurere en række indstillinger.
Sådan initialiserer du indstillingerne på Fishfinder 300C:
1. Sprog - vælg skærmsproget.
2. Enheder - vælg Statute (mt, fod, °F), Metrisk (kt, m, °C) eller Nautisk (kn, fod, °F).
3. Farveskema - vælg Hvid eller Blå som baggrund på sonarskærme.
4. Vælg OK for at vende tilbage til skærmen Hjem.
Skærmen Hjem kommer frem, når du har valgt dine konfigurationsindstillinger.
Bemærk: Hvis transduceren ikke registreres, vises meddelelsen “Transducer ikke tilsluttet, Sonar slukket”.
Transduceren skal være under vand for at fungere korrekt. Du kan ikke få en dybde- eller afstandsaflæsning, når transduceren ikke er under vand.
Når du søsætter båden, skal du kontrollere den for lækager omkring de skruehuller, der blev lavet under vandlinjen. Lad ikke din båd være i vandet i
længere tid uden at kontrollere, om der er lækager.
Sådan tester du transducermonteringen på agterspejlet:
1. Start med at teste installationen ved lav hastighed. Hvis sonaren ser ud til at fungere korrekt, skal du gradvist øge bådens hastighed, mens du
holder øje med sonaren. Hvis sonarsignalet pludselig forsvinder, eller tilbagemeldingen fra bunden er meget forringet, skal du notere hastigheden,
hvorved dette sker.
2. Vend tilbage til den hastighed, hvor signalet forsvandt. Drej moderat til begge sider, og se om signalet forbedres.
3. Hvis signalstyrken forbedres, mens du drejer, skal du justere transduceren, så den stikker yderligere 3 mm under bådens agterspejl.
Det kræver måske op til flere justeringer, før forringelsen er helt fjernet.
4. Hvis signalet ikke forbedres, skal du evt. flytte transduceren til en anden placering.
BEMÆRK: Når du justerer dybden på transduceren, skal den foretages over flere omgange. Hvis du placerer trasduceren for dybt, kan det influere på
bådens ydeevne og øge risikoen for, at transduceren rammer objekter under vandet.
Hvis du ønsker de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) til dit
Garmin-produkt i hele dets levetid, se Garmins websted på www.garmin.com.
© 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delnummer 190-00864-76 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising