Garmin | Fishfinder 300C | Garmin Fishfinder 300C Installationsinstruktioner

Garmin Fishfinder 300C Installationsinstruktioner
Installationsinstruktioner för Fishfinder 300C
Jämför innehållet i förpackningen med packlistan på kartongen. Om det saknas delar kontaktar du genast din Garmin-återförsäljare. Innan du
påbörjar installationen:
• Läs och följ installationsanvisningarna för Fishfinder 300C.
• Samla ihop de fästen och verktyg som behövs.
• Kontrollera att alla kablar når fram till monteringsplatsen och givaren för Fishfinder 300C.
• Använd skyddsglasögon och en dammask när du borrar, skär eller slipar.
Om du får problem med installationen av Fishfinder 300C kontaktar du Garmins produktsupport eller en professionell installatör.
VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten
och säkerhet.
Så här installerar och använder du din Fishfinder 300C:
1.
2.
3.
4.
5.
Välj en plats.
Montera Fishfinder 300C.
Installera givaren.
Installera kabelstammen.
Testa installationen.
Steg 1: Välj en plats för Fishfinder 300C
Ha följande i åtanke när du väljer en installationsplats:
• Se till att du inte hindrar sikten för manövrering av båten.
• Ger enkel åtkomst till knappsatsen på Fishfinder 300C.
• Den är tillräckligt stark för att hantera Fishfinder 300C:s vikt och skydda den från kraftiga vibrationer eller stötar.
• Ge plats för dragning och anslutning av ström/data- och givarkablar. Du bör lämna minst 8 cm utrymme bakom höljet.
Montera INTE Fishfinder 300C på en plats som utsätts för extrema temperaturförhållanden.
Obs! Temperaturintervallet för Fishfinder 300C är mellan -15 °C och +55 °C. Lång exponering för temperaturer som överskrider detta område
(i förvarings- eller användningsförhållanden) kan leda till att LCD-skärmen eller andra komponenter går sönder. Den typen av fel och efterföljande
konsekvenser täcks inte av tillverkarens begränsade garanti.
Steg 2: Montera Fishfinder 300C
Du kan montera Fishfinder 300C på ett av två sätt:
• Kulfäste – montera Fishfinder 300C på en hållare som ansluts till konsolen eller taket.
• Nedsänkt montering – använd tillvalssatsen för nedsänkt montering av Fishfinder 300C i en platt panel.
Montera Fishfinder 300C med kulfäste
Fishfinder 300C monteras enkelt på utsatta platser eller på navigeringsstationen. Det medföljande lutande monteringsfästet kan användas för
montering på konsolen eller taket. Vid montering med kulfäste krävs följande verktyg och maskinvara:
•
•
•
•
Tre av monteringsskruvarna som ingår (4,2 × 1,4 DIN7981/nummer 8 ANSI)
Stjärnskruvmejsel (ingår ej)
Borrmaskin och borrspets (ingår ej)
Körnare och hammare
Februari 2008
190-00864-79 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Borrspetsstorleken framgår av följande tabell:
Material
Materialtjocklek (tum)
Materialtjocklek (mm)
Hålstorlek
(tum)
Hålstorlek
(mm)
Hålstorlek
(Borrnummer)
Aluminumlegerad plåt
från 1/32 till 5/64
från 0,76 till 2,03
0,128
3,25
30
från /32 till /8
från 2,28 till 9,52
0,147
3,73
26
Glasfiber – alla tjocklekar
0,140
3,56
28
Plast med hög densitet – alla tjocklekar
0,125
3,17
1
Plywood (hartsimpregnerat) – Professionell installation rekommenderas
0,144
3,66
27
3
3
/8
Borrstorlekstabell
*Professionell installation rekommenderas.
Så här monterar du fästet:
1.
2.
3.
4.
Använd fästets bas som mall och märk ut platsen för de tre hålen (två skruvar mot framkanten och en mot bakkanten).
Märk ut mittpunkten för vart och ett av de tre monteringshålen med körnaren.
Borra monteringshålen med den borrstorlek som angavs i borrstorlekstabellen ovan.
Sätt fast basen med de tre skruvarna som ingår.
Så här installerar du Fishfinder 300C på monteringsfästet:
1. Passa in skåran på Fishfinder 300C:s baksida med monteringsratten och skjut sedan enheten på plats. Om det
behövs justerar du ratten så att hållarens armar säras.
2. Justera Fishfinder 300C:s vinkel och dra åt ratten.
Nedsänkt montering av Fishfinder 300C
Utöver de fyra monteringsskruvarna som ingår (4,2 × 1,4 DIN7981/nummer 8 ANSI), krävs följande verktyg vid
nedsänkt montering av Fishfinder 300C:
•
•
•
•
•
•
•
•
Stjärnskruvmejsel
Borrmaskin och borrspets (se borrstorlekstabellen ovan för borrstorlek) för monteringshålen
Borrspets på 9 mm eller 10 mm (3/8 tum) för rikthål
Figursåg
Sax
Körnare och hammare
Fil och sandpapper
Antikärvningsmedel (valfritt)
Obs! Se till att ytan som du monterar Fishfinder 300C på har tillräckligt med öppen yta bakom, för att få plats med Fishfinder 300C och de
anslutna sladdarna.
Nedsänkt montering av Fishfinder 300C:
1. Mallen för nedsänkt montering medföljer produktförpackningen. Beskär mallen och kontrollera att den passar på platsen där du vill
montera Fishfinder 300C.
2. Mallen för nedsänkt montering är självhäftande på baksidan. Ta bort skyddstejpen och fäst mallen på den plats där du vill montera
Fishfinder 300C.
3. Märk ut mittpunkten för vart och ett av de fyra monteringshålen med körnaren.
4. Använd den borrspets som anges i borrstorlekstabellen och borra de fyra monteringshålen.
5. Borra med en borrspets på 9 mm eller 10 mm (3/8 tum) de rikthål som anges på mallens hörn innan du börjar såga ut monteringsytan.
6. Såga ut monteringsytan med figursågen längs med insidan av den linje som anges på mallen för nedsänkt montering. Fila och
sandpappra hålets kanter till rätt storlek.
7. Fäst den självhäftande sidan av packningen på baksidan av Fishfinder 300C.
Installationsinstruktioner för Fishfinder 300C
8. Om de övre och nedre monteringslocken är fästa på framsidan av Fishfinder 300C kan du ta bort dem genom att snäppa loss locken
från sidorna.
9. Placera Fishfinder 300C i utskärningen.
Monteringslock
10.Dra åt de fyra monteringsskruvarna genom Fishfinder 300C till de borrade monteringshålen.
Obs! Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt för hårt. Garmin rekommenderar att du applicerar ett antikärvningsmedel på
skruven innan den används.
11. Byt ut monteringslocken genom att snäppa dem på plats.
Steg 3: Installera givaren
Följande instruktioner beskriver en grundläggande installation av typiska givare, såsom den som medföljde Fishfinder 300C. Ytterligare
installationsinstruktioner finns i givarsatserna. Vissa givare måste kanske installeras av en professionell marininstallatör.
VARNING! Klipp INTE av givarledningen eller någon del av den. Det ogiltigförklarar garantin. Kabeln får inte skarvas eller anslutas till någon
befintlig givarkabel (vare sig den är från Garmin eller från annan leverantör).
Om givarkabeln är för kort kan du skaffa förlängningskablar från din Garmin-återförsäljare. Rulla ihop och sätt fast eventuellt lösliggande
kabel.
Montera givaren
Så här monterar du givaren:
1.
2.
3.
4.
Sätt in gummibrickan och plastmellanlägget i givaren samtidigt. Smörj INTE gummibrickan.
För kabeln mot givarens baksida. Skjut givaren mot givarfästet.
Placera en 5 mm platt bricka på 10-32 × 45 mm-skruven och för in skruven genom givarens fäste, mellanlägg och gummibricka.
Placera den återstående 5 mm platta brickan på den synliga änden. Dra åt 10-32-låsmuttern med handen. Dra åt givaren igen efter att
den installerats på båten.
Kabelbandets skåra
Givarens baksida
Installationsinstruktioner för Fishfinder 300C
Montera givaren på en trollingmotor
Så här monterar du givaren på en trollingmotor:
1. Dra det stora kabelbandet genom skåran på givarfästet med kabelns räfflor riktade uppåt tills lika långa kabelband sticker ut från fästets
båda sidor.
Obs! För kalla vatten, eller områden med grovt timmer eller skräp, rekommenderas en 100–130 mm-skruvhjulsklämma i metall
2. Placera monteringspackningen på givarfästets runda del.
3. Placera givarenheten mot trollingmotorns motorhus riktad bort från trollingmotorns propeller.
4. Linda de två ändarna av kabelbandet runt motorhuset. För den spetsiga änden av kabelbandet genom fästhålet på den motsatta änden
och dra det igenom tills det är ordentligt åtdraget, men inte för hårt. (Kabelbandet klickar när du drar i det.)
5. Placera givaren så att den ligger parallellt med botten när den används och se till att packningen är rätt placerad. Dra åt kabelbandets
ände ordentligt. Klipp av överskott om det behövs. Dra åt 10-32-låsmuttern tills den kommer i kontakt med monteringsfästet och dra
sedan åt ytterligare ett kvarts varv. (Dra inte åt för hårt.)
6. Led 9 m-givarkabeln med de medföljande kabelbanden så att kabeln fästs vid motoraxeln. Du kan fylla den framåtriktade delen
(utom kabelbandsfickan) på givarfästet med tätningsmedel för att undvika att skräp ansamlas där.
Kabelband
Givarens framsida
Montera givaren på en akterspegel
När du väljer en monteringsplats på en akterspegel bör du tänka på följande för att få bästa prestanda:
•
•
•
•
•
Ekolodet fungerar på rätt sätt om givaren sitter i lugnt vatten.
Montera givaren så nära båtens mitt som möjligt.
Klipp INTE av givarkabeln. (Detta ogiltigförklarar garantin.)
Montera INTE givaren på platser där den kan stöta i vid sjösättning, flyttning eller förvaring.
Montera INTE givaren i vägen för propellern på båtar med ett drev. Givaren kan orsaka kavitation som kan försämra båtens prestanda
och skada propellern. På båtar med dubbla drev monterar du givaren mellan dreven, om möjligt.
Obs! Montera INTE givaren bakom stråk, stag, beslag, vattenintag eller utloppsportar eller annat som kan skapa luftbubblor eller orsaka turbulens
i vattnet. Givaren måste sitta i rent vatten (utan turbulens) för bästa prestanda.
Installationsinstruktioner för Fishfinder 300C
Stryk marint tätningsmedel på
samtliga skruvgängor för att
förhindra läckage i akterspegeln.
Montera givarkabelns
hölje en god bit ovanför
vattenytan.
Givaren ska skjuta ut 3,2 mm (1/8 tum)
under fiberglasskrov eller 9,5 mm (3/8 tum)
under aluminiumskrov.
Se till att givaren är under
vattenytan även när båten
planar vid hög hastighet.
Montera givaren så den
är parallell med botten.
Montera inte givaren direkt i propellerns väg. Givaren kan
orsaka kavitation som kan försämra båtens prestanda och
skada propellern.
Verktyg som behövs (medföljer ej) – borr, 10 mm-nyckel (3/8 tum) eller hylsa, 4 mm- (5/32 tum) och 3 mm-borrspets (1/8 tum),
maskeringstejp, stjärnskruvmejsel #2 och marint tätningsmedel.
Så här monterar du givaren på en akterspegel:
1. Placera givarfästet på den utvalda platsen på akterspegeln. Se till att givaren är parallell med vattenlinjen. Märk upp varje håls mittpunkt
på givarfästet.
2. Använd en borrspets på 4 mm (5/32 tum) och borra rikthålen cirka 25 mm djupt (1 tum) på de markerade platserna. För att undvika att
borra hålen för djupt kan du linda en bit tejp 25 mm (1 tum) från borrens spets.
3. Applicera marint tätningsmedel på 5 × 30 mm-skruvarna. Montera givarenheten på akterspegeln med 5 × 30 mm-skruvarna. Justera
givarenheten så att den sträcker sig ca. 3 mm nedanför akterspegelns botten, om det är ett glasfiberskrov, eller 10 mm på ett aluminiumskrov. Justera givarenheten så att den ligger parallellt med vattnet.
4. Dra åt 10-32-låsmuttern tills den kommer i kontakt med monteringsfästet och dra sedan åt ytterligare ett kvarts varv. (Dra inte åt för hårt.)
5. Placera den första kabelklämman på givarkabeln ungefär en tredjedel av avståndet mellan givaren och akterspegelns topp.
6. Markera platsen. Borra ett 10 mm djupt hål (3/8 tum) med en 3 mm-borrspets (1/8 tum).
7. Montera kabelklämman med en av 4 × 12 mm-skruvarna. Täck skruven med marint tätningsmedel innan installation. Upprepa steg 5
och 6 för den andra kabelklämman.
8. Led givarkabeln till Fishfinder 300C. Klipp inte av kabeln. Undvik att leda kabeln nära elkablar eller annat som kan orsaka elektriska
störningar.
Installationsinstruktioner för Fishfinder 300C
Steg 4: Installera �������������
kabelstammen
Fishfinder 300C kommer med en kabel som ansluter den till en strömkälla och givaren med en anslutning och med ett gränssnitt som möjliggör
anslutning av externa enheter.
Färgkoden i schemat (se �sidan 7) anger rätt kabelstamsanslutningar. Utbytessäkringen är en AGC/3AG – 3 A-säkring. Om du måste förlänga
strömkablarna använder du 22 AWG-kabel. Klipp inte av givarkabeln. Det ogiltigförklarar garantin. Om båten har ett elsystem är det möjligt
att du kan du ansluta Fishfinder 300C direkt till en ledig hållare i den befintliga säkringsplinten. Om du använder säkringsplinten tar du bort
den kabelmonterade säkringshållare som medföljer Fishfinder 300C. Du kan också koppla Fishfinder 300C direkt till batteriet.
Varning! Fishfinder 300C:s maximala inkommande spänning är 33 V likström. Överskrid inte denna spänning eftersom det kan skada
Fishfinder 300C och ogiltigförklara garantin.
Obs! Vid en normal installation används bara de röda och svarta ledningarna. Övriga ledningar behöver inte anslutas vid normal användning av
Fishfinder 300C. Mer information om hur du ansluter till en NMEA 0183-kompatibel enhet finns på sidan 7.
Så här installerar du kabelstammen:
1. Använd en testlampa eller voltmeter till att fastställa spänningskällans polaritet.
2. Anslut den röda (+ eller positiva) ledningen till den positiva spänningsterminalen. (Om du använder båtens säkringsplint leder du den
positiva anslutningen genom säkringen, som på bilden.)
3. Anslut den svarta (- eller negativa) ledningen till den negativa spänningsterminalen.
4. Installera eller kontrollera 3 A-säkringen (på säkringsplinten eller i den kabelmonterade hållaren).
5. Passa in kabelkontaktens spår med Fishfinder 300C:s baksida. Sätt in kabeln i kontakten och vrid låsringen motsols tills den tar stopp.
3 A-säkring
Till 10–38 volts båtströmförsörjning
3A
+
Båtjord
—
+
Till Fishfinder 300C
Säkringsplint
Stift 8 – jord (svart)
Stift 7 – larm (gul)
Stift 13 – likström, plus (röd)
Stift 18 – NMEA ut (blå)
Fishfinder 300C ström-/datakabel,
stiftplacering
Installationsinstruktioner för Fishfinder 300C
Till givaren
(Röd) + V DC
(Svart) jord
Likströmskälla
(Blå) NMEA 0183 UT
RXD +
NMEA-enhet
(valfri)
RXD -
(Gul) Larm lågt
Larmrelä (valfri)
Maximal spolström på 100 ma
Fishfinder 300C ���������������������
kabeldragningsschema
Ansluta till en �����������
NMEA-enhet
Du kan ansluta Fishfinder 300C till annan NMEA 0183-kompatibel elektronisk utrustning, t.ex. en Garmin GPS-enhet (Global Positioning
System). Med lämplig givare kan Fishfinder 300C skicka information om djup, temperatur och hastighet. Se kabeldragningsschemat för
Fishfinder 300C om du vill ansluta Fishfinder 300C till NMEA 0183-kompatibla enheter.
Så här installerar du kabelstammen till en GPS-enhet eller annan NMEA 0183-enhet:
1. Följ instruktionerna i Steg 4: Installera kabelstammen (sidan 6). För Garmin-enheter fungerar jordledningarna (svarta) som
NMEA-jord och måste anslutas tillsammans på samma terminal. Se kabeldragningsschemat för din GPS- eller NMEA 0183-enhet
för kabelidentifikation.
2. Anslut den blå kabeln (NMEA 0183-UT) från Fishfinder 300C till NMEA 0183-IN-kabeln på kabelstammen till den andra
NMEA 0183-enheten.
3. Aktivera NMEA Ut-inställningen på din Fishfinder 300C. (Välj Konfigurering > System > NMEA Ut > På på skärmen Hem.)
4. Konfigurera den andra NMEA 0183-enheten enligt tillverkarens instruktioner.
Användning med NMEA
Fishfinder 300C kan skicka NMEA 0183, version 3.01-utdata med en kompatibel GPS- eller navigationsenhet. Du måste ställa in NMEA Ut på
På om du vill skicka data.
Fishfinder 300C skickar SDDBT-, SDDPT-, SDMTW-, SDVHW-, SDWPL-satser i NMEA 0183, version 3.01-format.
Installationsinstruktioner för Fishfinder 300C
Steg 5: Testa installationen
Obs! Även om det är möjligt att utföra vissa kontroller med båten på en släpvagn, bör båten vara sjösatt för att installationen ska kunna testas på rätt sätt.
Stäng av enheten genom att hålla in strömknappen tills Fishfinder 300C piper. Använd navigeringsknappen och SELECT för att markera och
välja menyposter på Fishfinder 300C.
Första gången du startar Fishfinder 300C måste du ställa in ett antal grundinställningar.
Initiera Fishfinder 300C-inställningarna:
1.
2.
3.
4.
Språk – välj visningsspråket.
Enheter – välj Brittiska (mph, ft, °F), Metriska (km/h, m, °C) eller Nautiska (knop, fot, °F).
Färgpalett – välj Vit eller Blå som bakgrund på ekolodsskärmar.
Välj OK om du vill gå tillbaka till startskärmen.
Skärmbilden Hem visas när du har valt dina konfigurationsalternativ.
Obs! Om givaren inte upptäcks visas ett meddelande om att givaren är bortkopplad och att ekolodet stängts av.
Givaren måste vara i vatten för att fungera på rätt sätt. Du kan inte erhålla en djup- eller avståndsläsning när givaren inte befinner sig i vatten.
När du sjösätter båten för första gången bör du leta efter läckage kring de skruvhål som gjorts under vattenlinjen. Lämna inte båten i vattnet under
längre tid utan att först leta efter läckage.
Så här testar du givarinstallationen på akterspegeln:
1. Börja med att testa installationen under låga hastigheter. Om ekolodet verkar fungera på rätt sätt ökar du gradvis båtens hastighet medan
du observerar ekolodets funktion. Om ekolodets signal plötsligt försvinner eller om bottenekot försämras kraftigt, bör du anteckna vid vilken
hastighet detta inträffar.
2. Dra ner hastigheten till den nivå där signalen förlorades. Sväng försiktigt i båda riktningarna och se om signalen förbättras.
3. Om signalstyrkan förbättras när du svänger justerar du givaren så att den sticker ut ytterligare 3 mm (1/8 tum) under båtens akterspegel. Det
kan krävas flera justeringar innan försämringen elimineras.
4. Om signalen inte förbättras måste du kanske flytta givaren till en annan plats.
Obs! När du justerar givarens djup måste du göra justeringarna i små steg. Om du placerar givaren för djupt kan du försämra båtens prestanda och utsätta
givaren för högre risk att träffas av föremål under vattnet.
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden
för dina Garmin-produkter hittar du på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Artikelnummer 190-00864-79 Rev. B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising