Garmin | Fishfinder 300C | Garmin Fishfinder 300C prirucnik za brzo pokretanje

Garmin Fishfinder 300C prirucnik za brzo pokretanje
Fishfinder 300C
priručnik za brzo pokretanje
© 2007, 2009 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 ili
(800) 800.1020
Faks. (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire
SO40 9RB UK
Tel. +44 (0) 870,8501241
(izvan Ujedinjenog Kraljevstva)
0808 2380000 (u Velikoj Britaniji)
Faks. +44 (0) 870,8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Faks. 886/2.2642.9099
Sva prava pridržana. Osim kao što je ovdje izričito navedeno, nijedan dio ovog priručnika ne smije se
reproducirati, kopirati, prenositi, dijeliti, preuzimati ili pohranjivati na bilo kojem mediju za pohanu u bilo koju
svrhu bez pisanog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin dopušta preuzimanje jedne kopije ovog priručnika na tvrdi
disk ili drugi elektronički medij za pohranu radi pregledavanja i ispis jedne kopije ovog priručnika ili dosadašnje
revizije, pod uvjetom da takva elektronička ili ispisana kopija ovog priručnika mora sadržavati cjelokupni tekst
ove obavijesti o autorskom pravu, a pritom je daljnja neovlaštena komercijalna distribucija ovog priručnika i
dosadašnjih revizija strogo zabranjena.
Informacije u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave. Garmin pridržava pravo izmjene
ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o
tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite web-mjesto tvrtke Garmin (www.garmin.com) i potražite najnovija
ažuriranja i dodatne informacije o korištenju i radu ovog i drugih proizvoda tvrtke Garmin.
Garmin® i Ultrascroll® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica registrirani u SAD-u i
drugim državama. myGarmin™ je trgovački znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica.
Potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu u kutiji proizvoda; on sadrži upozorenja i druge važne
informacije.
Siječanj 2009
Broj dijela 190-00864-66 Ver. B
Tiskano u Tajvanu
Početak rada
Savjeti i prečaci za Fishfinder
300C
• Pritisnite HOME s bilo kojeg zaslona za
povratak na početni zaslon.
• Pritisnite MENU na bilo kojem od
glavnih zaslona za pristup naprednim
postavkama.
• Pritisnite i otpustite tipku
NAPAJANJE kako biste
podesili postavke zaslona.
Oznake u priručniku
U ovom priručniku, kad se kaže da nešto
morate odabrati, to znači da morate
pritisnuti tipku ili pritisnuti gore ili dolje na
ČETVEROSMJERNOJ TIPKI kako biste
označili stavku, a zatim pritisnuti SELECT.
Male strelice (>) u tekstu ukazuju na to da stavke
trebate odabrati određenim redoslijedom. Na
primjer, ako vidite “odaberite MENU >
Zumiranje,” pritisnite tipku MENU, a
zatim pritišćite gornju ili donju strelicu na
ČETVEROSMJERNOJ TIPKI dok se ne
označi Zumiranje, a zatim pritisnite SELECT.
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C
Brze veze
Korištenje tipki: stranica 3
Podešavanje postavki sonara: stranica 6
Korištenje zaslona Bljeskalica: stranica 8
Korištenje zaslona Podijeljeno zumiranje:
stranica 9
Korištenje zaslona Brojevi: stranica 10
Korištenje zaslona Zapis temperature:
stranica 11
Konfiguriranje uređaja Fishfinder 300C:
stranica 12
Inicijalizacija uređaja Fishfinder 300C:
stranica 16
Dodatak: stranica 15
Uključivanje uređaja
Fishfinder 300C
Pritisnite i držite tipku NAPAJANJE dok
uređaj Fishfinder 300C ne emitira zvučni signal i
pojavi se početni zaslon.
Napomena: Kad prvi put uključite
Fishfinder 300C, morate odabrati jezik,
mjerne jedinice i shemu boja (stranica 16).
Podešavanje pozadinskog osvjetljenja:
1. Pritisnite i brzo otpustite
NAPAJANJE.
tipku
2. Pritisnite lijevo ili desno na
ČETVEROSMJERNOJ TIPKI > SELECT.
Podešavanje dnevnog/noćnog načina
rada:
1. Pritisnite i brzo otpustite
NAPAJANJE.
Upotreba načina rada
Simulator
Ako sonda nije spojena, ne prikazuju se podaci.
Koristite način rada Simulator kako biste
vježbali i naučili kako upotrebljavati Fishfinder
300C.
Oprez: Kad ste u načinu rada Simulator,
podaci o dubini, temperaturi i brzini ne
predstavljaju stvarnu dubinu, temperaturu
vode ili brzinu plovila.
Uključivanje načina rada Simulator:
Na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Sustav > Simulator >
Uključeno.
tipku
2. Pritisnite ČETVEROSMJERNU TIPKU
kako biste označili traku za dan/noć.
3. Pritisnite lijevo ili desno na
ČETVEROSMJERNOJ TIPKI > SELECT.
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C
Osnovno rukovanje
Upotreba tipkovnice uređaja Fishfinder 300C
NAPAJANJE/POZADINSKO OSVJETLJENJE—
Dugotrajnijim pritiskom uključuje se i isključuje uređaj
Fishfinder 300C. Pritisnite i otpustite za podešavanje
pozadinskog osvjetljenja i dnevnog/noćnog rada.
HOME—Pritisnite za povratak na početni zaslon.
VIŠESMJERNA TIPKA—Pritišćite prema gore, dolje, lijevo
ili desno za označavanje polja i unos podataka.
SELECT—Pritisnite za odabir označenih stavki i potvrđivanje
poruka na zaslonu.
Napajanje/
Pozadinsko
osvjetljenje
HOME
VIŠESMJERNA
tipka
SELECT
MENU
MENU—Pritisnite za pristupanje dodatnim postavkama ili
povratak na prethodni zaslon.
Upoznavanje s početnim zaslonom
Cijeli zaslon—prikazuje grafikon sonarnih očitanja preko cijelog zaslona
(stranica 4).
Bljeskalica—kao alternativa grafikonu preko cijelog zaslona, prikazuje
okruglu bljeskalicu koja označava sonarna očitanja sonde (stranica 8).
Podijeljeno zumiranje—prikazuje podijeljeni zaslon s normalnim
grafikonom s desne strane i grafikonom povećanim koliko želite s lijeve
strane (stranica 9).
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C
Brojevi—prikazuje skup podatkovnih polja za numerički prikaz podataka (stranica 10).
Zapis temperature—Prikazuje prilagodivi grafikon temperature vode prilikom korištenja
kompatibilne sonde ili senzora (stranica 11).
Konfiguracija—konfigurira postavke uređaja Fishfinder 300C (stranica 12).
Upoznavanje sa značajkom Cijeli zaslon
Na početnom zaslonu odaberite Cijeli zaslon za prikaz grafikona sonarnih očitanja preko cijelog
zaslona. Mjerilo dometa s desne strane zaslona prikazuje dubinu otkrivenih objekata dok se zaslon
pomiče zdesna ulijevo. Boje označavaju relativnu jačinu sonarnog signala (kad koristite bijelu zadanu
shemu boja, crvena označava najjače signale, a crna najslabije signale).
Dubina, temperatura,
brzina kroz vodu i
napon baterije
Podvodni
objekti
Raspon
Dno
Način rada
sonde
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C
Domet
Postavljanje dometa mjerila dubine s
desne strane zaslona:
S cijelog zaslona pritisnite desno ili lijevo
na ČETVEROSMJERNOJ TIPKI kako biste
postavili mjerilo za dubinu. Odaberite Auto
domet za automatsko postavljanje dometa,
ovisno o dubini i vašoj trenutnoj lokaciji.
Ili s početnog zaslona odaberite Cijeli
zaslon > MENU > Domet > Ručni domet.
Koristite ČETVEROSMJERNU TIPKU kako
biste postavili mjerilo za dubinu.
Osjetljivost
Podešavanje osjetljivosti sonarnog
prijemnika:
1. Na početnom zaslonu odaberite Cijeli
zaslon > MENU > Osjetljivost.
Zraka
Odabir uske ili široke sonarne zrake:
1. Na početnom zaslonu odaberite Cijeli
zaslon > MENU > Zraka.
2. Odaberite Široka ili Uska. Odaberite
Široka ako želite vidjeti veće područje.
Odaberite Uska ako želite vidjeti više
detalja.
Zumiranje
Odabir zuma zaslona:
1. Na početnom zaslonu odaberite Cijeli
zaslon > MENU > Zumiranje.
2. Odaberite Bez zuma, 2x ili 4x. Odaberite
Fiksiraj dno kako biste prozor zumiranja
fiksirali za dno. Odaberite Podijeljeno
zumiranje kako biste prebacili na zaslon s
podijeljenim zumiranjem (stranica 9).
2. Odaberite Ručna osjetljivost ili Auto
osjetljivost. Ako odaberete Ručna
osjetljivost, pritisnite desno ili lijevo na
ČETVEROSJERNOJ TIPKI kako biste
označili osjetljivost, a zatim pritisnite
SELECT. Za dodatne pojedinosti povećajte
osjetljivost. Ako je zaslon prenatrpan,
smanjite osjetljivost.
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C
Dubina zumiranja
Dubina zumiranja prikazuje se samo kad je
odabrano zumiranje 2x ili 4x.
Odabir dubine zumiranja:
1. Na početnom zaslonu odaberite Cijeli
zaslon > MENU > Dubina zumiranja.
2. Odaberite Ručna dubina zumiranja ili
Auto dubina zumiranja. Ako odaberite
Ručna dubina zumiranja, pritisnite
desno ili lijevo na ČETVEROSMJERNOJ
TIPKI kako biste podesili prozor dubine
zumiranja, a zatim pritisnite SELECT.
Linija dubine
Označavanje određene dubine na
zaslonu:
1. Na početnom zaslonu odaberite Cijeli
zaslon > MENU > Linija dubine.
2. Odaberite Isključi ili Uključi. Ako
odaberete Uključi, pritisnite gore ili dolje
na ČETVEROSMJERNOJ TIPKI kako
biste podesili liniju dubine, a zatim pritisnite
SELECT.
Postavke sonara
Promjena postavki sonara:
Na početnom zaslonu odaberite Cijeli
zaslon > MENU > Postavke sonara.
• Color Scheme—odaberite Bijela ili Plava.
To utječe na pozadinu zaslona sonara.
• Simboli riba—postavite kako će sonar
tumačiti podvodne objekte.
Podvodni objekti pojavit će se kao
simboli s prikazanim pozadinskim
informacijama, pa će se ribe lakše razlikovati
od struktura.
Podvodni objekti prikazuju se kao
simboli s prikazanim pozadinskim
informacijama. Navedena je i dubina svakog
simbola.
Podvodni objekti prikazuju se kao
simboli bez prikazanih pozadinskih
informacija.
Podvodni objekti prikazuju se kao
simboli bez prikazanih pozadinskih
informacija. Navedena je i dubina svakog
simbola.
• Brzina micanja kursora—prilagodite
brzinu kojom se sonar pomiče s desna
na lijevo (Ultrascroll, Brzo, Srednje
ili Sporo). Ako koristite sondu koja ima
mogućnost mjerenja brzine, odaberite
Automatski kako biste brzinu pomicanja
automatski prilagodili brzini kretanja plovila
kroz vodu.
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C
• Šum površine—prikazuje ili skriva povratne informacije sonara u blizini površine vode. Skriva
šum površine kako bi se smanjile vizualne smetnje.
• Linija dna—označava najjači signal s dna kako bi se poboljšalo prepoznavanje jesu li objekti
meki ili tvrdi. Visoko je najosjetljivija postavka. Gotovo sve snažne povratne informacije
označene su bijelom bojom. Uz postavku Nisko samo se najjače povratne informacije
označavaju bijelom bojom.
• Dubina kobilice (vidljiva je samo ako kotačić za brzinu nije montiran; ako je montiran,
pogledajte odjeljak Sonda koji se nalazi ispod)—prilagođava očitanje površine za dubinu
kobilice, tako damo žete mjeriti dubinu od dna kobilice, umjesto od sonde. Unesite pozitivan
broj za dubinu kobilice. Možete unijeti negativni broj kako biste nadoknadili za velika plovila
koja mogu povući nekoliko metara vode. Koristite ČETVEROSMJERNU TIPKU za podešavanje
dubine, a zatim pritisnite SELECT.
Sonda na površini
Unesite pozitivni broj (+) kako
biste prikazali dubinu od donjeg
dijela kobilice.
Sonda na dnu kobilice
Unesite negativni broj (-) kako
biste prikazali dubinu od površine.
• Sonda (vidljiva samo kotačić za brzinu je montiran)—Odaberite Dubina kobilice kako bi se
uračunala dubina kobilice. Postavite kako je opisano iznad.
Odaberite Kalibracija brzine kroz vodu kako biste kalibrirali sondu za očitavanje brzine ili
zasebni kotačić za brzinu. Slijedite upute za kalibraciju na zaslonu.
• Brojevi—prikazuje ili skriva temperaturu vode, brzinu kroz vodu (ako imate sondu za očitavanje
brzine ili zasebni kotačić za brzinu) i napon baterije.
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C
Upoznavanje sa zaslonom
Bljeskalica
Na početnom zaslonu odaberite Bljeskalica kako
bis e prikazale informacije sonara na kružnom
mjerilu dubine. Mjerilo prikazuje što se nalazi
ispod plovila. Organizirano je kao prsten koji
počine na vrhu i razvija se u smjeru kazaljki na
satu. Informacije sonara na prstenu bljeskaju kad
su primljene na dubini koja je označena. Boje
označavaju različite jačine sonarnih signala (Kad
koristite zadanu shemu boja, crvena označava
najjači signal, plava označava najslabiji signal,
a bijela označava situacije kad signala nema).
Napon baterije
Očitanja dubine
ili sonara
Dubina vode na
trenutnoj lokaciji
Pritisnite MENU kako biste promijenili domet,
osjetljivost, zraku i postavke sonara, kako je
opisano s početkom na stranici 5.
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C
Upoznavanje sa zaslonom Podijeljeno zumiranje
Na početnom zaslonu odaberite Podijeljeno zumiranje kako biste na istom zaslonu mogli vidjeti
cjelokupne sonarne podatke i zumirani predio.
Dubina, temperatura,
brzina kroz vodu i
napon baterije
Zumirana
skala dubine
prozor za
zumiranje
Raspon
Način rada sonde
Pritisnite MENU kako biste promijenili domet, osjetljivost, zraku, zum, liniju dubine i postavke
sonara, kako je opisano s početkom na stranici 5.
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C
Upoznavanje sa zaslonom Brojevi
Zaslon Brojevi umjesto grafikona prikazuje numeričke podatke. Prikazani podaci određeni su
mogućnostima sonde.
Sve sonarne sonde prikazuju dubinu. Sonde koje mogu mjeriti temperaturu prikazuju polje
Temperatura vode. Sonde ili zasebni kotačići koji mogu mjeriti brzinu prikazuju polja Brzina
kroz vodu i Odometar.
Ponovno postavljanje odometra na nulu:
Na početnom zaslonu odaberite Brojevi > MENU > Ponovo postavi odometar > Da.
10
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C
Upoznavanje sa zaslonom Zapis temperature
Ako koristite sondu koja ima mogućnost mjerenja temperature, na zaslonu Zapis temperature nalazi
se grafički zapisnik očitanja temperature. Grafikon se pomiče ulijevo prilikom dobivanja informacija.
Temperatura i
dubina
Temperaturni
raspon
Proteklo
vrijeme
Trajanje
Podešavanje vremenske skale grafikona:
1. Na početnom zaslonu odaberite Zapis temperature > MENU > Trajanje.
2. Pritisnite gore ili dolje na ČETVEROSMJERNOJ TIPKI, a zatim pritisnite SELECT.
Podešavanje temperaturne skale grafikona:
1. Na početnom zaslonu odaberite Zapis temperature > MENU > Mjerilo.
2. Pritisnite gore ili dolje na ČETVEROSMJERNOJ TIPKI kako biste odabrali temperaturni opseg,
a zatim pritisnite SELECT.
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C11
Upoznavanje sa zaslonom
Konfiguracija
Zaslon Konfiguracija sadrži opcije za definiranje
i podešavanje univerzalnih postavki fishfindera.
• Plitka voda—postavlja na oglašavanje
alarma kad je dubina manja od
navedene vrijednosti. Ako odaberete
Uključi, pritisnite gore ili dolje na
ČETVEROSMJERNOJ TIPKI kako
biste odabrali minimalnu dubinu, a zatim
pritisnite SELECT.
• Duboka voda—postavlja na oglašavanje
alarma kad je dubina veća od
navedene vrijednosti. Ako odaberete
Uključi, pritisnite gore ili dolje na
ČETVEROSMJERNOJ TIPKI kako
biste odabrali minimalnu dubinu, a zatim
pritisnite SELECT.
Alarmi
Postavljanje uređaja Fishfinder 300C
na emitiranje zvučnog alarma:
Na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Alarmi.
12
• Riba—postavlja na oglašavanje alarma
kad Fishfinder 300C otkrije podvodni
objekt navedenih simbola.
Oglašava alarm za sve
veličine riba.
Oglašava alarm samo za
srednje i velike ribe.
Oglašava alarm samo za
velike ribe.
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C
• Temperatura vode—postavlja na
oglašavanje alarma kad sonda prijavi
temperaturu koja je 2° F (1,1° C) viša
ili niža od navedene temperature. Ako
odaberete Uključi, pritisnite gore ili
dolje na ČETVEROSMJERNOJ TIPKI
kako biste odabrali temperaturu, a zatim
pritisnite SELECT.
• Baterija—postavlja na oglašavanje alarma
kad baterija dostigne minimalni napon
koji je odredio korisnik. Ako odaberete
Uključi, pritisnite gore ili dolje na
ČETVEROSMJERNOJ TIPKI kako biste
odabrali minimalni napon baterije, a zatim
pritisnite SELECT.
• Odmak—postavlja na oglašavanje alarma
kad se dubina promijeni za navedenu
vrijednost. Ako odaberete Uključi, pritisnite
gore ili dolje na ČETVEROSMJERNOJ
TIPKI kako biste odabrali odmak, a zatim
pritisnite SELECT.
Prikaz
Podešavanje pozadinskog osvjetljenja
ili prebacivanja između dnevnog i
noćnog načina rada:
Na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Prikaz.
• Pozadinsko osvjetljenje—pritisnite lijevo
ili desno na ČETVEROSMJERNOJ TIPKI.
• Dnevni/noćni način rada—pritisnite
ČETVEROSMJERNU TIPKU kako biste
označili traku za dan/noć. Pritisnite lijevo
ili desno na ČETVEROSMJERNOJ TIPKI
za prebacivanje između dnevnog i noćnog
načina rada.
Sonar
Promjena postavki sonara:
Na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Sonar. Promijenite
postavke sonara kako je opisano s
početkom na stranici 6.
Sustav
Promjena postavki sustava:
Na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Sustav.
• Generator zvučnog signala—postavlja
oglašavanje zvučnih signala tijekom
alarma (stranica 12) ili kad se pritisnu
tipke. Odaberite Isključi, Samo alarmi ili
Uključi (tipke i alarmi).
• Simulator—omogućuje vam vježbanje sa
ili bez sonde.
• NMEA izlaz—omogućuje uređaju
Fishfinder 300C prijenos informacija na
drugu elektroničku opremu kompatibilnu s
NMEA 0183.
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C13
• Automatsko uključivanje—postavlja
Fishfinder 300C na automatsko
uključivanje kad se nakon nestanka
napajanja ono vrati. Fishfinder 300C
se ne uključuje automatski ako je
isključen putem tipke NAPAJANJE.
• Jezik—omogućuje odabir jezika na
zaslonu.
• Informacije o sustavu—prikazuje
informacije o verziji softvera i ID broju za
Fishfinder 300C ID.
• Tvorničke postavke—briše sve
prilagođene postavke i isključuje Fishfinder
300C. Kad ponovo uključite Fishfinder
300C, morate ponovo konfigurirati početne
postavke (stranica 16).
14
Jedinice
Promjena mjernih jedinica:
Na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Jedinice.
• Dubina—odaberite Stope (ft), Metri (m)
ili Hvati (fa).
• Temperatura vode—odaberite
Fahrenheiti (°F) ili Celziji (°C)
(dostupno samo za sonde koje
mogu mjeriti temperaturu).
• Brzina kroz vodu—odaberite Milje/sat
(mh), Kilometri/sat (kh) ili Čvorovi (kt)
(dostupno samo za sonde ili zasebne
kotačiće koji mogu mjeriti brzinu).
• Udaljenost—odaberite Statuti (mi),
Metrički (km) ili Nautički (nm) (dostupno
samo za sonde koje mogu mjeriti brzinu).
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C
Dodatak
Specifikacije
Fizičke specifikacije
•
•
•
•
•
•
•
Veličina: 41/2" V × 41/2" Š × 23/8" D
(11,43 cm × 11,43 cm × 6,03 cm)
Težina: 9,7 oz. (275 grama),
12,9 oz. (365 grama) sa stalkom
Zaslon: 31/2" dijagonale (8,89 cm),
QVGA zaslon s podesivom svjetlinom,
320 × 240 piksela, 4.096 boja
Kućište: Potpuno zabrtvljeno, plastika
visoke otpornosti, vodootporno prema
standardu IEC 529 IPX7
Temperaturni raspon: Od 5ºF do 131ºF
(od -15ºC do 55ºC)
Izvor napajanja: 10–33 V DC
Osigurač: AGC/3AG–3,0 A
Sonar
•
•
•
•
Snaga: 150 W (RMS), 1.200 W
(od vrha do vrha)
Raspon napona sonara: 10–20 Vdc
Frekvencija: 80/200 kHz
Dubina: 900 stopa (275 metara)
(dubinski kapacitet ovisi o salinitetu vode,
vrsti dna i drugim karakteristikama vode).
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C15
Inicijalizacija postavki uređaja Alarmi i poruke
Fishfinder 300C koristi sustav zaslonskih poruka
Fishfinder 300C
Kad prvi put uključite Fishfinder 300C, morate
konfigurirati niz inicijalnih postavki. Ove je
postavke potrebno konfigurirati i nakon vraćanja
tvorničkih postavki (stranica 14). Svaka od ovih
postavki može se promijeniti putem zaslona
Postavke sonara (Shema boja) ili zaslona
Konfiguracija (Jezik i jedinice).
Inicijalizacija postavki uređaja
Fishfinder 300C:
1. Jezik—odaberite jezik koji će se prikazivati
na zaslonu.
2. Jedinice—odaberite Statuti (mh, ft, °F),
Metrički (kh, m, °C) ili Nautički (kt, ft, °F).
3. Shema boja—za pozadinu zaslona sonara
odaberite Bijela ili Plava.
4. Odaberite OK.
kako bi vas upozorio o radnim karakteristikama.
Kad se poruka prikaže pritisnite SELECT kako
biste potvrdili primitak poruke i vratili se na
zaslon na kojemu ste bili.
Alarm baterije—napon baterije pao je ispod
vrijednosti koju ste unijeli na zaslonu alarma
baterije (Konfiguracija > Alarmi > Baterija >
Uključi).
Napon baterije je previsok—Ulazni napon
je previsok. Fishfinder 300C isključit će se
za 10 sekundi. Smanjite napon na 33 volta
ili manje.
Plovilo se ne kreće dovoljno brzo za
kalibraciju—plovilo se ne kreće dovoljno
brzo da bi kotačić za brzinu mogao procijeniti
točnu brzinu.
Ne mogu pročitati tako visoki napon, veći je
od maksimuma—vrijednost napona za alarm
baterije je viša nego što Fishfinder 300C može
očitati.
16
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C
Ne mogu pročitati tako nizak napon, manji
je od minimuma—vrijednost napona za alarm
baterije je niža od one na kojoj se Fishfinder
300C automatski isključuje.
Alarm za duboku vodu—dosegnuta je dubina
na kojoj se aktivira alarm za duboku vodu
(Konfiguracija > Alarmi > Duboka voda >
Uključi).
Alarm za odmak—dubina se promijenila za
vrijednost navedenu na zaslonu alarma za odmak
(Konfiguracija > Alarmi > Odmak > Uključi).
Ulazak u (izlazak iz) ciljne temperature
vode—ciljna temperatura vode je 2°F
(1,1°C) iznad ili ispod vrijednosti za alarm za
temperaturu vode (Konfiguracija > Alarmi >
Temperatura vode > Uključi). Ove se poruke
prikazuju kad ulazite ili napuštate tu zonu.
Alarm za ribu—prikazuje se ikona (stranica 12)
i čuje se zvučni signal (ako je omogućen) kad je
pronađena riba. Ovaj alarm ne prikazuje poruku.
Simulacija rada—Fishfinder 300C je u
simulatorskom načinu rada.
Sonar je onemogućen zbog visokog napona.
Provjerite napon jedinice—napon uređaja
Fishfinder 300C veći je od 20 V. Provjerite
napon baterije (Konfiguracija > Brojevi).
Za vraćanje sonara isključite i ponovo uključite
Fishfinder 300C.
Pogreška sonara, uređaj treba popravak.—
postoji interni problem s uređajem Fishfinder
300C. Obratite se dobavljaču ili službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin jer je
Fishfinder 300C potrebno servisirati.
Sonda nije spojena. Sonar je isključen—sonda
ili kable nisu priključeni ili ih treba popraviti.
Ako se kabel sonde iskopča dok je Fishfinder
300C uključen, ponovo ga spojite i uključite
napajanje.
Senzor za brzinu kroz vodu ne radi—nije
pronađen senzor brzine. Provjerite kabele.
Alarm za plitku vodu—dosegnuta je
dubina postavljan za alarm za plitku vodu
(Konfiguracija > Alarmi > Plitka voda >
Uključi).
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C17
Registracija proizvoda
Pomognite nam da vam ponudimo bolju uslugu
ispunjavanjem online registracije. Posjetite
http://my.garmin.com. Pospremite originalni
račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Kontakt s tvrtkom Garmin
Obratite se tvrtki Garmin ako imate pitanja u
vezi s vašim uređajem Fishfinder 300C.
U SAD-u obratite se službi za korisničku
podršku tvrtke Garmin telefonskim putem na
broj: (913) 397-8200 ili (800) 800-1020,
od ponedjeljka do petka između 8 i 17 sati po
središnjem američkom vremenu; ili posjetite
www.garmin.com/support/.
Izjava o usklađenosti (DoC)
Tvrtka Garmin ovim izjavljuje da ovaj
uređaj Fishfinder 300C udovoljava osnovnim
zahtjevima i drugim relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EC.
Za pregled cijele Izjave o usklađenosti, posjetite
web-mjesto tvrtke Garmin za vaš Garmin
proizvod:
www.garmin.com/products/fishfinder300C.
Pritisnite Manuals i odaberite vezu
Declaration of Conformity.
U Europi se obratite tvrtki Garmin (Europe)
Ltd. na broj +44 (0) 870.8501241 (izvan Velike
Britanije) ili 0808 2380000 (u Velikoj Britaniji).
18
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA Fishfinder
300C PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA
ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG
LICENCNOG UGOVORA ZA SOFTVER.
PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.
Tvrtka Garmin vam daje ograničenu licencu
za korištenje softvera ugrađenog u ovaj uređaj
(u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku
tijekom normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin
zadržava naslov te prava vlasništva i intelektualnog
vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin
i zaštićen zakonima o autorskim pravima u
SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti
autorskih prava. Dalje potvrđujete da su struktura,
organizacija i šifra Softvera važne poslovne tajne
tvrtke Garmin te da izvorna šifra Softvera ostaje
važna poslovna tajna tvrtke Garmin. Obvezujete
se da nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu,
modifikaciju, obrnuto sastavljanje, obrnuti
inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki njegov
dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove
zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete
izvoziti ili ponovno izvoziti Softver u bilo koju
drugu državu i time kršiti zakone o kontroli izvoza
SAD-a.
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C19
20
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C
Priručnik za brzo pokretanje uređaja Fishfinder 300C21
Za najnovija besplatna ažuriranja softvera (uz iznimku kartografskih podataka)
tijekom vijeka trajanja proizvoda tvrtke Garmin posjetite
Garminovu web-stranicu www.garmin.com.
© 2007, 2009 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Siječanj 2009
Broj dijela 190-00864-66 Ver. B
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising