Garmin | Fishfinder 300C | Garmin Fishfinder 300C Verkorte handleiding handleiding

Garmin Fishfinder 300C Verkorte handleiding handleiding
Fishfinder 300C
Verkorte handleiding
handleiding
© 2007, 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS
Tel.: (913) 397.8200 of
+1 800.800.1020
Fax: +1 913.397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire
SO40 9RB VK
Tel.: +44 (0) 870.850.1241
(buiten het VK)
0808.238.0000 (binnen het VK)
Fax: +44 (0) 870.850.1251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel.: +886.2.2642.9199
Fax: +886.2.2642.9099
Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden
vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium, voor enig doel,
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij toestemming voor het
downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van
elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke
revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze
copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie
van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.
Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht
voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting
personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Bezoek de website van Garmin
(www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product
en andere Garmin-producten.
Garmin® en Ultrascroll® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde
Staten en andere landen. myGarmin™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen.
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
Januari 2009
Onderdeelnummer 190-00864-55 Rev. B
Gedrukt in Taiwan
Aan de slag
Tips en sneltoetsen voor de
Fishfinder 300C
• In elk scherm kunt u op HOME drukken
om direct terug te keren naar het
startscherm.
• In elk hoofdscherm kunt u op MENU
drukken voor toegang tot geavanceerde
instellingen.
• Druk kort op de aan-uitknop als
u de scherminstellingen wilt aanpassen.
Uitleg van de handleiding
Als u in deze handleiding wordt gevraagd een
item te selecteren, druk dan op een knop of
druk op de tuimelknop de pijl omhoog
of omlaag in, en druk vervolgens op SELECT.
Kleine pijltjes (>) in de tekst geven aan, in
welke volgorde u de items moet selecteren.
Als u bijvoorbeeld “selecteer MENU > Zoom”
ziet, drukt u op de knop MENU en drukt u
vervolgens op de pijl omhoog of omlaag van
de tuimelknop totdat Zoom is gemarkeerd.
Druk vervolgens op SELECT.
Fishfinder 300C Verkorte handleiding
Snelkoppelingen
Het toetsenbord gebruiken: pagina 3
De echoloodinstellingen aanpassen: pagina 6
Het Flitser-scherm gebruiken: pagina 8
Het gesplitste zoom-scherm gebruiken:
pagina 9
Het Cijfers-scherm gebruiken: pagina 10
Het Temp.log-scherm gebruiken: pagina 11
De Fishfinder 300C instellen: pagina 12
De Fishfinder 300C initialiseren: pagina 16
Appendix: pagina 15
De Fishfinder 300C
inschakelen
Houd de aan-uitknop ingedrukt tot
de Fishfinder 300C een pieptoon geeft en het
startscherm wordt weergegeven.
Opmerking: wanneer u de
Fishfinder 300C voor het eerst
inschakelt, dient u de taal, de
eenheden en een kleurenschema
te kiezen (pagina 16).
De schermverlichting aanpassen:
1. Druk de aan-uitknop kort in.
2. Druk achtereenvolgens op de linker- of
rechterpijl van de tuimelknop en op
SELECT.
De simulatormodus gebruiken
Als er geen transducer is aangesloten, worden
geen gegevens weergegeven. Gebruik de
simulatormodus om te oefenen en te leren
werken met de Fishfinder 300C.
Waarschuwing: in de
simulatormodus komen de
weergegeven diepte, temperatuur
en snelheid niet overeen met de
werkelijkheid.
De simulatormodus inschakelen:
Selecteer in het startscherm Configureer >
Systeem > Simulator > Aan.
De dag- of nachtmodus aanpassen:
1. Druk de aan-uitknop kort in.
2. Druk op de pijl omlaag van de
tuimelknop om Dag of Nacht te
markeren.
3. Druk achtereenvolgens op de linker- of
rechterpijl van de tuimelknop en op
SELECT.
Fishfinder 300C Verkorte handleiding
Basisbediening
Het toetsenbord van de Fishfinder 300C gebruiken
Aan-uitknop/schermverlichting - houd deze knop ingedrukt
om de Fishfinder 300C aan of uit te zetten. Druk deze knop
kort in om de dag- en nachtmodus aan te passen.
HOME - druk op deze knop om terug te keren naar het
startscherm.
Tuimelknop - druk de gewenste pijl in om velden te
markeren en gegevens in te voeren.
SELECT - druk op deze knop om gemarkeerde items te
selecteren en om items te bevestigen op het scherm.
Aan-uitknop/
schermverlichting
Home
Tuimelknop
Selecteren
Menu
MENU - druk op deze knop om extra instellingen op te roepen
of om terug te keren naar het voorgaande scherm.
Informatie over het startscherm
Volledig scherm - voor een grafiek van de echoloodgegevens op volledig
scherm (pagina 4).
Flitser - een alternatief voor de grafiek op volledig scherm. Hiermee geeft
u een ronde flitser weer om de echoloodgegevens van de transducer aan te
geven (pagina 8).
Zoom gesplitst - hiermee geeft u een gesplitst scherm weer met de normale
grafiek aan de rechterkant en een naar uw wens ingezoomde grafiek aan de
linkerkant (pagina 9).
Fishfinder 300C Verkorte handleiding
Cijfers - hiermee geeft u een set gegevensvelden weer met numerieke gegevens (pagina 10).
Temp.log - hiermee geeft u een aanpasbare grafiek weer van de watertemperatuur, bij gebruik van een
compatibele transducer of sensor (pagina 11).
Configureer - hiermee past u de instellingen van de Fishfinder 300C aan (pagina 12).
Informatie over het volledige scherm
Selecteer in het startscherm Volledig scherm voor een grafiek van de echoloodgegevens op
volledig scherm. De diepteschaal rechts op het scherm geeft de diepte van de waargenomen
objecten weer, terwijl het scherm van rechts naar links schuift. De kleuren geven de relatieve
sterkte van de echoloodsignalen aan. (Bij gebruik van het witte standaardkleurenschema worden
de sterkste echoloodsignalen met een rode kleur aangegeven en de zwakste met een zwarte kleur.)
Diepte, temperatuur,
water snelheid,
en accuspanning
Zwevende doelen
Bereik
Bodem
Transducermodus
Fishfinder 300C Verkorte handleiding
Bereik
Het bereik van de diepteschaal
instellen aan de rechterkant van
het scherm:
Druk in het volledige scherm op de
rechter- of linkerpijl van de tuimelknop
om de diepteschaal in te stellen. Selecteer
Auto bereik om het bereik automatisch in
te stellen, afhankelijk van de diepte op uw
huidige locatie.
Of selecteer in het startscherm Volledig
scherm > MENU > Bereik > Bereik
handmatig. Gebruik de tuimelknop
om de diepteschaal in te stellen.
Versterking
De gevoeligheid (versterking) van
de echoloodontvanger aanpassen:
1. Selecteer in het startscherm Volledig
scherm > MENU > Versterking.
2. Selecteer Versterking handmatig of
Auto versterking. Als u Versterking
handmatig kiest, druk dan op de
rechter- of linkerpijl van de tuimelknop
om de versterking te markeren en druk
vervolgens op SELECT. Als u meer details
wilt zien, verhoogt u de versterking. Als het
scherm onoverzichtelijk is, verlaagt u de
versterking.
Fishfinder 300C Verkorte handleiding
Bundel
Een brede of smalle echoloodbundel
kiezen:
1. Selecteer in het startscherm Volledig
scherm > MENU > Bundel.
2. Selecteer Breed of Smal. Selecteer
Breed als u een groter gebied wilt
weergeven. Selecteer Smal als u meer
details wilt weergeven.
Zoom
Zoomen op het scherm:
1. Selecteer in het startscherm Volledig
scherm > MENU > Zoom.
2. Selecteer Geen zoom, 2x, of 4x. Selecteer
Bodem vast als u het zoomvenster wilt
vastzetten op de bodem. Selecteer Zoom
gesplitst als u wilt overschakelen naar het
scherm gesplitste zoom (pagina 9).
Zoom diepte
Zoom diepte wordt alleen weergegeven als
2x of 4x zoom is geselecteerd.
De zoomdiepte selecteren:
1. Selecteer in het startscherm Volledig
scherm > MENU > Zoom diepte.
2. Selecteer Zoomdiepte handmatig of
Auto zoomdiepte. Als u Zoomdiepte
handmatig selecteert, drukt u op de
rechter- of linkerpijl van de tuimelknop
om het zoomdieptevenster aan te passen,
en drukt u vervolgens op SELECT.
Dieptelijn
Een specifieke diepte op het scherm
kiezen:
1. Selecteer in het startscherm Volledig
scherm > MENU > Dieptelijn.
2. Selecteer Uit of Aan. Als u Aan selecteert,
drukt u op de pijl omhoog of omlaag van
de tuimelknop om de dieptelijn aan te
passen. Druk vervolgens op SELECT.
Echoloodinstelling
De echoloodinstellingen wijzigen:
Selecteer in het startscherm Volledig
scherm > MENU > Echoloodinstelling.
• Kleurenschema - kies wit of blauw.
Hiermee wijzigt u de achtergrond van
de echoloodschermen.
• Vissymbolen - hiermee stelt u in hoe de
echolood zwevende doelen interpreteert.
Zwevende doelen worden met
symbolen en achtergrondgegevens
aangeduid, zodat u gemakkelijker
de vissen van de rest kunt onderscheiden.
Zwevende doelen worden met
symbolen aangeduid en
achtergrondgegevens worden
weergegeven. Ook wordt de doeldiepte
van elk symbool aangegeven.
Zwevende doelen worden met
symbolen aangeduid en
achtergrondgegevens worden
niet weergegeven.
Zwevende doelen worden met
symbolen aangeduid en
achtergrondgegevens worden
niet weergegeven. De doeldiepte van elk
symbool wordt aangegeven.
• Schuifsnelheid - hiermee past u de
snelheid aan waarmee het echolood
van rechts naar links schuift (Ultra schuif,
Snel, Middel, of Langzaam). Als u een
transducer met snelheidsmeting gebruikt,
selecteert u Auto, zodat de schuifsnelheid
automatisch wordt aangepast aan de
watersnelheid van de boot.
Fishfinder 300C Verkorte handleiding
• Oppervlakteruis - hiermee kunt u de opgevangen echoloodsignalen nabij het wateroppervlak
weergeven of verbergen. Als u de oppervlakteruis verbergt, wordt de weergave overzichtelijker.
• Witte lijn - hiermee markeert u het sterkste signaal vanaf de bodem, zodat u gemakkelijker kunt
zien hoe hard of zacht de waargenomen objecten zijn. Hoog is de gevoeligste instelling. Vrijwel
alle sterke retoursignalen worden wit gemarkeerd weergegeven. Bij de instelling Laag worden
alleen de sterkst waargenomen objecten wit gemarkeerd.
• Kiel offset (alleen zichtbaar wanneer er geen snelheidswieltje is bevestigd; zie Transducer
hierna als er wel een snelheidswieltje aanwezig is) - hiermee verplaatst u het punt dat als
oppervlak wordt gezien naar de kiel, zodat u de diepte meet vanaf het laagste punt van de
kiel in plaats van vanaf de transducer. Voer voor deze afstand een positief getal in. U kunt een
negatief getal invoeren als u wilt compenseren voor een grote boot die een paar voet diep in
het water ligt. Gebruik de tuimelknop om de offset aan te passen en druk vervolgens op
SELECT.
Transducer aan oppervlak
Voer een positief (+) getal in
om de diepte onder de
kiel weer te geven.
Transducer aan onderste
punt van de kiel
Voer een negatief (-) getal
in om de diepte vanaf het
oppervlak weer te geven.
• Transducer (alleen zichtbaar als er wel een snelheidswieltje aanwezig is) - selecteer Kiel
offset om te verplaatsen naar de diepte van een kiel. Stel deze functie in zoals hierboven
beschreven.
Selecteer Kalibreer watersnelheid als u een snelheidsgevoelige transducer of een apart
snelheidswieltje wilt kalibreren. Volg daarbij de instructies op het scherm.
• Cijfers - hiermee kunt u de watertemperatuur, watersnelheid (als u een snelheidsgevoelige
transducer of een apart snelheidswieltje heeft) en de accuspanning weergeven of verbergen.
Fishfinder 300C Verkorte handleiding
Informatie over het Flitserscherm
Selecteer Flitser in het startscherm om
echoloodinformatie weer te geven in een
ronde diepteschaal. De schaal geeft aan wat
er zich onder uw boot bevindt. De schaal
ziet eruit als een ring die bovenaan begint en
waarbij de diepte met de klok mee groter wordt.
Echoloodinformatie knippert op de ring wanneer
informatie wordt ontvangen op de aangegeven
diepte. De kleuren geven de verschillende
sterktes van de echoloodsignalen aan. (Wanneer
u het standaard witte kleurenschema gebruikt,
geeft rood het sterkste signaal aan, blauw het
zwakste signaal en wit geen signaal.)
Accuspanning
Diepte van
echoloodmetingen
Waterdiepte op
huidige locatie
Druk op MENU om de instellingen voor het
bereik, de versterking, de bundel en het echolood
te wijzigen zoals is beschreven op pagina 5 en
verder.
Fishfinder 300C Verkorte handleiding
Informatie over het gesplitste zoom-scherm
Selecteer in het startscherm gesplitste zoom om alle echoloodgegevens en een ingezoomd gedeelte in
hetzelfde scherm weer te geven.
Diepte, temperatuur,
water snelheid,
en accuspanning
Ingezoomde diepteschaal
Zoomvenster
Bereik
Transducermodus
Druk op MENU om de instellingen voor het bereik, de versterking, de bundel, de zoom, de dieptelijn
en het echolood te wijzigen zoals is beschreven op pagina 5 en verder.
Fishfinder 300C Verkorte handleiding
Informatie over het Cijfers-scherm
In het Cijfers-scherm worden gegevens numeriek weergegeven in plaats van in een grafiek.
Welke informatie wordt weergegeven, wordt bepaald door de mogelijkheden van uw transducer.
Alle transducers met echolood geven de diepte weer. Op transducers die de temperatuur kunnen
meten, wordt het veld Watertemp. weergegeven. Op transducers die snelheid kunnen meten of die
over een afzonderlijk snelheidswieltje beschikken, worden de velden Watersnelheid en Tripteller
weergegeven.
De tripteller terugzetten op nul:
Selecteer in het startscherm Cijfers > MENU > Reset tripteller > Ja.
10
Fishfinder 300C Verkorte handleiding
Informatie over het Temp.log-scherm
Als u een transducer met temperatuurmeting gebruikt, wordt in het Temp.log-scherm een grafiek
bijgehouden met de temperatuurwijzigingen. De grafiek verschuift naar links met het verstrijken
van de tijd.
Temperatuur
en diepte
Temperatuurbereik
Verstreken tijd
Tijdsduur
De tijdschaal van de grafiek aanpassen:
1. Selecteer in het startscherm Temp.log > MENU > Duur.
2. Druk op de pijl omhoog of omlaag van de tuimelknop en druk vervolgens op SELECT.
De temperatuurschaal van de grafiek aanpassen:
1. Selecteer in het startscherm Temp.log > MENU > Schaal.
2. Druk op de pijl omhoog of omlaag van de tuimelknop om het temperatuurbereik te
selecteren en druk vervolgens op SELECT.
Fishfinder 300C Verkorte handleiding11
Informatie over het scherm
Configureer
Het scherm Configureer bevat opties waarmee
u standaardinstellingen voor de Fishfinder kunt
opgeven of aanpassen.
Alarmen
Een hoorbaar alarm instellen op de
Fishfinder 300C:
Selecteer in het startscherm Configureer >
Alarmen.
12
• Ondiep water - hiermee stelt u een
waarschuwing in voor als de diepte onder
de opgegeven waarde komt. Als u Aan
selecteert, drukt u op de pijl omhoog of
omlaag van de tuimelknop om de
minimale diepte te selecteren en drukt
u vervolgens op SELECT.
• Diep water - hiermee stelt u een
waarschuwing in voor als de diepte
groter is dan de opgegeven waarde.
Als u Aan selecteert, drukt u op de pijl
omhoog of omlaag van de tuimelknop
om de maximale diepte te selecteren en
vervolgens drukt u op SELECT.
• Vis - hiermee stelt u een waarschuwing in
voor als de Fishfinder 300C een zwevend
doel met de opgegeven symbolen
detecteert.
U hoort een alarm voor
alle vissen die worden
gedetecteerd.
U hoort alleen een alarm bij
middelgrote en grote vissen.
U hoort alleen een alarm bij
grote vissen.
Fishfinder 300C Verkorte handleiding
• Watertemperatuur - hiermee stelt u een
waarschuwing in voor als de transducer
een temperatuur doorgeeft die 1,1 °C
hoger of lager is dan de opgegeven
temperatuur. Als u Aan selecteert,
drukt u op de pijl omhoog of omlaag
van de tuimelknop om de temperatuur
te selecteren en drukt u vervolgens op
SELECT.
• Batterij - hiermee stelt u een waarschuwing in voor als de batterijspanning is
gedaald tot een opgegeven minimale
spanning. Als u Aan selecteert, drukt
u op de pijl omhoog of omlaag van
de tuimelknop om de minimale
batterijspanning te selecteren en
vervolgens drukt u op SELECT.
• Drift - hiermee stelt u een waarschuwing
in voor als de diepte verandert met de
opgegeven waarde. Als u Aan selecteert,
drukt u op de pijl omhoog of omlaag van de
tuimelknop om de diepteverandering
te selecteren en vervolgens drukt u op
SELECT.
Scherm
De schermverlichting aanpassen of
wisselen tussen dag- en nachtmodus
aanpassen:
Selecteer in het startscherm Configureer >
Scherm.
• Schermverlichting - druk op de linker- of
rechterpijl van de tuimelknop.
• Dag-/nachtmodus - druk op de pijl omlaag
van de tuimelknop om de balk voor
de dag- en nachtmodus te markeren.
Druk op de linker- of rechterpijl van de
tuimelknop om te wisselen tussen de
dag- en nachtmodus.
Echolood
De echoloodinstellingen wijzigen:
Selecteer in het startscherm Configureer >
Echolood. Wijzig de echoloodinstellingen
zoals is beschreven op pagina 6 en verder.
Systeem
De systeeminstellingen wijzigen:
Selecteer in het startscherm Configureer >
Systeem.
• Zoemer - hiermee stelt u in dat pieptonen
hoorbaar zijn tijdens een alarm
(pagina 12) of wanneer toetsen worden
ingedrukt. Selecteer Uit, Alleen alarmen
of Aan (toetsen & alarmen).
• Simulator - hiermee kunt u oefenen met of
zonder transducer.
• NMEA-uitvoer - hiermee kan de Fishfinder
300C informatie verzenden naar andere
NMEA 0183-compatibele elektronische
apparatuur.
Fishfinder 300C Verkorte handleiding13
• Auto aan - hiermee stelt u in dat de
Fishfinder 300C automatisch wordt
aangezet wanneer de stroomtoevoer
na een onderbreking wordt hersteld.
De Fishfinder 300C gaat niet automatisch
aan wanneer deze was uitgezet met de
aan-uitknop .
• Taal - hiermee kunt u de taal op het
scherm selecteren.
• Systeeminformatie - hiermee kunt u
informatie over de softwareversie en
het identificatienummer van de Fishfinder
300C weergeven.
• Fabrieksinstellingen - hiermee verwijdert
u alle aangepaste instellingen en zet u
de Fishfinder 300C uit. Wanneer u de
Fishfinder 300C weer inschakelt, moet u
de oorspronkelijke instellingen opnieuw
configureren (pagina 16).
14
Eenheden
De maateenheden wijzigen:
Selecteer in het startscherm Configureer >
Eenheden.
• Diepte - selecteer Feet (ft), Meters (m) of
Vadems (fa).
• Watertemperatuur - selecteer Fahrenheit
(°F) of Celsius (°C). (Alleen beschikbaar
op transducers die temperaturen kunnen
meten.)
• Watersnelheid - selecteer Mijlen/uur
(mu), Kilometer/uur (ku) of Knopen (kt).
(Alleen beschikbaar op transducers die
snelheden kunnen meten of die over een
afzonderlijk snelheidswieltje beschikken.)
• Afstand - selecteer Statuut (mi),
Metrisch (km) of Nautisch (nm).
(Alleen beschikbaar op transducers
die snelheden kunnen meten.)
Fishfinder 300C Verkorte handleiding
Appendix
Specificaties
Fysieke specificaties
•
•
•
•
•
•
•
Afmetingen: 4,5 inch H × 4,5 inch B ×
2,38 inch D
(11,43 cm × 11,43 cm × 6,03 cm)
Gewicht: 9,7 oz. (275 gram),
12,9 oz. (365 gram) met montagebeugel
Scherm: 3,5 inch diagonaal (8,89 cm),
QVGA-scherm met aanpasbare helderheid,
320 × 240 pixels, maximaal 4096 kleuren
Behuizing: volledig afgedicht,
schokbestendig kunststof, waterbestendig
volgens IEC 529 IPX
Temperatuurbereik: van 5 tot 131 ºF
(van -15 tot 55 ºC)
Voedingsbron: 10 - 33 Vdc
Zekering: AGC/3AG – 3,0 A
Echolood
•
•
•
•
Voeding: 150 W (RMS), 1200 W
(piek-naar-piek)
Bereik sonarvoltage: 10–20 Vdc
Frequentie: 80/200 kHz
Diepte: 900 feet (275 meter)
(De maximale diepte is afhankelijk van het
zoutgehalte van het water, de bodemsoort en
andere wateromstandigheden.)
Fishfinder 300C Verkorte handleiding15
De instellingen van de
Fishfinder 300C initialiseren
Wanneer u de Fishfinder 300C voor het
eerst gaat gebruiken, moet u een aantal
begininstellingen configureren. Dit
moet eveneens gebeuren wanneer u de
fabrieksinstellingen herstelt (pagina 14).
Al deze instellingen kunnen later worden
gewijzigd via het scherm Echoloodinstelling
(Kleurenschema) of het scherm Configureer
(Taal en eenheden).
De instellingen van de Fishfinder 300C
initialiseren:
1. Taal - hier selecteert u de taal op het
scherm.
2. Eenheden - selecteer Statuut
(m/u, ft, °F), Metrisch (k/u, m, °C)
of Nautisch (kt, ft, °F).
3. Kleurenschema - selecteer Wit of Blauw
als achtergrond voor echoloodschermen.
4. Selecteer OK.
16
Alarmen en berichten
De Fishfinder 300C gebruikt een
schermmeldingensysteem om u te attenderen
op bedieningskenmerken. Wanneer een melding
wordt weergegeven, drukt u op SELECT om de
melding te bevestigen en terug te keren naar het
scherm dat u daarvoor aan het bekijken was.
Accualarm - de accuspanning is lager dan de
waarde die u heeft ingevoerd in het scherm
Accualarm (Configureer > Alarmen >
Batterij > Aan).
Accuspanning is te hoog - de voedingspanning
is te hoog. De Fishfinder 300C wordt na
tien seconden uitgeschakeld. Verlaag de
voedingspanning naar 33 volt of minder.
Boot vaart niet snel genoeg voor kalibratie de boot vaart niet snel genoeg en het
snelheidswieltje kan geen geldige snelheid
geven.
Kan zulke hoge spanningen niet meten,
bovengrens bereikt - de spanning in het scherm
Accualarm is hoger dan door de Fishfinder 300C
kan worden gemeten.
Fishfinder 300C Verkorte handleiding
Kan zulke lage spanningen niet meten,
ondergrens bereikt - de spanning in het
scherm Accualarm is lager dan de spanning
waarbij de Fishfinder 300C automatisch wordt
uitgeschakeld.
Diepwateralarm - de diepte voor het
diepwateralarm (Configureer > Alarmen >
Diep water > Aan) is bereikt.
Driftalarm - de diepte is gewijzigd met
de waarde die is opgegeven in het scherm
Driftalarm (Configureer > Alarmen >
Drift > Aan).
Gewenste watertemperatuur bereikt
(verlaten) - de gewenste watertemperatuur
is 2 °F (1,1 °C) boven of onder het
watertemperatuuralarm (Configureer >
Alarmen > Watertemperatuur > Aan).
Deze meldingen worden weergegeven
wanneer u de zone bereikt of verlaat.
Visalarm - er wordt een pictogram weergegeven
(pagina 12) en er klinkt een pieptoon
(indien ingeschakeld) wanneer een vis wordt
gedetecteerd. Bij dit alarm wordt geen melding
weergegeven.
Werking simuleren - de Fishfinder 300C
bevindt zich in de simulatormodus.
Echolood uitgezet vanwege hoge spanning.
Controleer voedingspanning - de spanning
op de Fishfinder 300C is hoger dan 20 volt.
Controleer de accuspanning (Configureer >
Cijfers). Schakel de Fishfinder 300C uit en
weer in om het echolood te herstellen.
Echolood defect, reparatie noodzakelijk er is een intern probleem met de Fishfinder
300C. Neem contact op met uw dealer of
Garmin Product Support zodat de Fishfinder
300C kan worden gerepareerd.
Transducer losgenomen Echolood
uitgeschakeld - de transducer of kabel is niet
aangesloten of moet worden gerepareerd. Als
de kabel van de transducer wordt losgekoppeld
terwijl de Fishfinder 300C is ingeschakeld, sluit
u de kabel weer een en schakelt u het apparaat
uit en weer in.
Watersnelheidsensor werkt niet - de
snelheidsensor is niet gedetecteerd.
Controleer de aansluitingen.
Ondiepwateralarm - de diepte voor het
ondiepwateralarm (Configureer > Alarmen >
Ondiep water > Aan) is bereikt.
Fishfinder 300C Verkorte handleiding17
Productregistratie
Vul de onlineregistratie vandaag nog in
zodat wij u beter kunnen helpen! Ga naar
http://my.garmin.com. Bewaar uw originele
aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige
plek.
Contact opnemen met
Garmin
Neem contact op met Garmin als u vragen
heeft over het gebruik van de Fishfinder 300C.
Neem in de VS contact op met Garmin Product
Support op telefoonnummer (913) 397-8200
of (800) 800-1020, van maandag tot en met
vrijdag, 8.00 – 17.00 uur Central Time, of ga
naar www.garmin.com/support/.
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Garmin dat deze Fishfinder
300C voldoet aan de essentiële vereisten en
overige relevante bepalingen in Richtlijn
1999/5/EG.
Voor de volledige conformiteitsverklaring
voor uw Garmin-product verwijzen we u
naar de Garmin-website:
www.garmin.com/products/fishfinder300C.
Klik op Handleidingen
en selecteer vervolgens
Conformiteitsverklaring.
Neem in Europa contact op met
Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer
+44 (0)870.850.1241 (buiten het VK)
of 0808.238.0000 (alleen VK).
18
Fishfinder 300C Verkorte handleiding
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR DE Fishfinder 300C TE GEBRUIKEN,
GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DE
VOORWAARDEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST
OP U VAN TOEPASSING ZIJN. LEES DEZE
OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
Garmin kent u een beperkte licentie toe om
de software die is ingebouwd in dit apparaat
(de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te
gebruiken bij het normale gebruik van dit product.
De eigendomstitel, de eigendomsrechten en de
intellectuele eigendomsrechten van de software
blijven berusten bij Garmin.
U erkent dat de software het eigendom is
van Garmin en wordt beschermd door de
copyrightwetten van de Verenigde Staten van
Amerika en internationale copyrightverdragen.
U erkent bovendien dat de structuur, ordening en
code van de software waardevolle handelsgeheimen
van Garmin zijn en dat de software in de vorm
van broncode een waardevol handelsgeheim van
Garmin blijft. U verklaart dat u de software of elk
deel daarvan niet zult decompileren, demonteren,
wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of
reverse engineering, herleiden tot door mensen
leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op
basis van de software. U verklaart dat u de software
niet zult exporteren of herexporteren naar landen
die de exportwetten van de Verenigde Staten van
Amerika schenden.
Fishfinder 300C Verkorte handleiding19
20
Fishfinder 300C Verkorte handleiding
Fishfinder 300C Verkorte handleiding21
Voor de laatste gratis software-updates (met uitzondering van kaartgegevens)
gedurende de levensduur van uw Garmin-producten, bezoekt u de
Garmin-website op www.garmin.com.
© 2007, 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB VK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Januari 2009
Onderdeelnummer 190-00864-55 Rev. B
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising